Eltérések a dokumentumok böngészőben és a Word alkalmazásban való használata között

A Microsoft Word Web App lehetővé teszi, hogy dokumentumain böngészőben hajtson végre alapvető szerkesztési és formázási változtatásokat. Az összetettebb funkciókhoz használja a Word Web App Megnyitás a Word programban parancsát. Amikor a Wordben menti a dokumentumot, arra a webhelyre menti a program, ahol a webalkalmazásban megnyitotta.

A Word Web App használatával megnyitott dokumentum ugyanaz, mint a Word asztali változatában megnyitott dokumentum, de egyes funkciók eltérően működnek a két környezetben.

Tartalom

A Word Web App alkalmazásban támogatott fájlformátumok

Megtekintési és nyomtatási funkciók

A böngészős és az asztali változat egymástól eltérő funkciói

Megnyitás és mentés

Szerkesztés és formázás

Véleményezés

Objektumok

A Word Web App alkalmazásban támogatott fájlformátumok

A Word Web App a következő formátumú dokumentumokat nyitja meg:

 • Word-dokumentum (.docx)

 • Word-sablon (.dotx)

 • Makróbarát Word-dokumentum (.docm) vagy Makróbarát Word-sablon (.dotm)
  A dokumentum megnyitható, de a makrók nem futnak.

 • Word 97-2003 verziójú dokumentum (.doc) vagy Word 97-2003 sablon (.dot)
  A Word Web App megjeleníti az ilyen formátumú dokumentumokat, de a böngészőben való szerkesztéshez a Word Web App a dokumentum egy új példányát menti, .docx vagy .dotx formátumban. A Word Web App nem tud .doc vagy .dot formátumban dokumentumokat menteni.

 • OpenDocument-szöveg (.odt)
  Ez a formátum a SharePoint-tárakban tárolt dokumentumokhoz támogatott.

A Word Web App más formátumú dokumentumokat nem tud megnyitni. Nem támogatottak például a következő formátumok: ODF, RTF, HTML, MHTML és PDF. Az ODT formátum a OneDrive-on tárolt dokumentumok esetén nem támogatott.

Vissza a lap tetejére

Megtekintési és nyomtatási funkciók

Amikor Word Web App használatával jelenít meg vagy nyomtat egy dokumentumot, a dokumentum ugyanúgy néz ki, mint az asztali Word alkalmazás Nyomtatási elrendezés nézetében. A Word Web App PDF-olvasó használatával nyomtatja a dokumentumokat (lásd a támogatott PDF-olvasók listáját). Ha a nyomtatáshoz a Word funkcióit (például az oldalmargók módosítását) kívánja használni, kattintson a Megnyitás a Word programban, parancsra, és nyomtasson az asztali Wordből.

Amikor egy dokumentumot megtekint, a böngészőben egyes funkciók másképpen működnek, mint az asztali Word alkalmazásban. Ha olyan funkciókat szeretne használni, amelyek nem érhetők el a Word Web App alkalmazásban, kattintson a Megnyitás a Word programban parancsra.

Funkció

Működése a Word Web App alkalmazásban

Nyomtatási elrendezés nézet

Olvasási nézetben a Word Web App úgy jeleníti meg a dokumentumokat, mint a Nyomtatási elrendezés nézet. Az asztali Word alkalmazásban használható többi nézet (például Vázlat, Piszkozat, Webes elrendezés és Olvasás teljes képernyőn) nem érhetők el a Word Web App alkalmazásban. Hasonlóképpen, a navigációs ablak, az egymás melletti nézet és a felosztott ablakok sem érhetők el a Word Web App alkalmazásban.

Vonalzók és rácsvonalak

A Word Web App nem jelenít meg vonalzókat és rácsvonalakat.

Vissza a lap tetejére

A böngészős és az asztali változat egymástól eltérő funkciói

Amikor a Word Web App alkalmazásban szerkeszt egy dokumentumot, az a Szerkesztés nézetben jelenik meg, hogy a szöveget módosítani és formázni lehessen. A Szerkesztés nézet nem jeleníti meg az oldal formázását, például a margókat, az oldaltöréseket, a fedőlapokat, illetve a fej- és lábléceket. Emellett számos típusú objektum helyőrzőként jelenik meg.

Az alábbi táblázatok ismertetik, hogy a Word Web App hogyan támogatja a dokumentumokban esetleg használt funkciókat. A Word Web App alkalmazásban rendelkezésre állókon túli funkciók használatához kattintson a Megnyitás a Word programban parancsra.

Megnyitás és mentés

Funkció

Működése a Word Web App alkalmazásban

Fájlvédelem: Tartalomvédelmi szolgáltatás vagy jelszó

A Word Web App nem tudja megnyitni a jelszóval titkosított vagy tartalomvédelmi szolgáltatással védett dokumentumokat. Az ilyen dokumentumokat az asztali Word alkalmazásban nyithatja meg.

Módosítási engedély

A módosításhoz jelszót igénylő dokumentumok megnyílnak ugyan a Word Web App alkalmazásban olvasási nézetben, de a dokumentum nem módosítható a böngészőben. A szerkesztési korlátozások eltávolításához kattintson a Megnyitás a Word programban parancsra.

Mentés

A Word Online alkalmazásban a dokumentumokat manuálisan menti a felhasználó, nincs automatikus mentési funkció.

Verziók kezelése

A verziók kezelése a kiszolgálón történik, nem a Word Web App alkalmazásban. Ha a dokumentumot a OneDrive szolgáltatásban tárolja, használja a OneDrive Verzióelőzmények funkcióját. Ha a dokumentumot SharePoint-tár tárolja, a tárra vonatkozóan beállított Korábbi verziók funkció jelenthet segítséget.

Szerkesztés és formázás

Funkció

Működése a Word Web App alkalmazásban

Másolás és beillesztés

Szöveg másolása és beillesztése. A szöveg formázása a beillesztés helyét körbevevő szövegnek megfelelően történik a Word Web App alkalmazásban.

Betűformázás

Félkövér, dőlt, aláhúzás, áthúzás, alsó index, felső index formátum, betűtípus, -méret, -szín és kiemelés adható meg. Emellett lehetősége van a betűformázás megszüntetésére is.

Bekezdésformázás

Megadhatja a bekezdések balra, jobbra vagy középre igazítását, a szöveg jobbról balra vagy balról jobbra író irányát, növelheti vagy csökkentheti a behúzást, valamint a bekezdéseket listajeles vagy számozott felsorolásként formázhatja. Emellett lehetősége van a formázás törlésére is. A sorközt nem tudja állítani a Word Web App alkalmazásban.

Számozott és listajeles felsorolások

Használhatja a különböző beépített számozási és listajelstílusok valamelyikét.

Stílusok

Alkalmazhatja a beépített stílusgyűjtemények valamelyikét. Emellett lehetősége van a formázás törlésére is. Új stílust nem hozhat létre, illetve nem módosíthatja a stílusokat a Word Web App alkalmazásban.

Keresés

A keresés csak az olvasási nézetben használható. A Keresés és csere funkció a Word Web App alkalmazásban nem használható.

Nagyítás

A nagyítás csak az olvasási nézetben használható. Szerkesztés nézetben a böngésző megjelenítési beállításainak használatával lehet közelíteni vagy távolítani a dokumentum megjelenített képét.

Oldalmargók és tájolás

A Word Web App alkalmazásban az oldalelrendezés megmarad, de nem módosítható.

Sortörések és oldaltörések

Az olvasási nézetben megjelennek a sorok és oldalak közötti törések. Szerkesztés nézetben a sortörések helyőrzőként láthatók, míg az oldaltörések nincsenek megjelenítve.

Oszlopok

A Word Online alkalmazásban az oldalelrendezés megmarad, de nem módosítható.

Téma, oldalszín, vízjelek

A Word Online alkalmazásban a téma és az oldalháttér megmarad a dokumentumban, de nem szerkeszthető.

Társszerzőség

A OneDrive-on tárolt dokumentumokon egyszerre több szerző is dolgozhat a Word Web App alkalmazásban. A dokumentumok közös szerkesztésére a Word 2010, a Word for Mac 2011 és a Word Web App alkalmazásban van lehetőség. A SharePoint-tárakban tárolt dokumentumok esetén erre a célra használhatja a Word 2010-et és/vagy a Word for Mac 2011-et, a Word Web App alkalmazást azonban nem.

Véleményezés

Funkció

Működése a Word Web App alkalmazásban

Nyelvi ellenőrző eszközök

Ellenőrizheti a helyesírást, és beállíthatja a nyelvi ellenőrzés nyelvét, ehhez a beépített szótárt használhatja. A Word Web App nem használ egyéni szótárt, valamint nem tartalmaz nyelvhelyességi ellenőrzést, fordítást, illetve szinonimaszótárt.

Megjegyzések

A megjegyzések Olvasási nézetben jelennek meg. Megjegyzések hozzáadásához vagy egy megjegyzéseket tartalmazó dokumentum szerkesztéséhez kattintson a Megnyitás a Word programban parancsra.

Korrektúrák

A korrektúrák Olvasási nézetben jelennek meg. Változások követéséhez vagy egy korrektúrákat tartalmazó dokumentum szerkesztéséhez kattintson a Megnyitás a Word programban parancsra. Ez akkor is igaz, ha a Változások követése funkció be volt kapcsolva akkor, amikor a dokumentumot legutóbb mentették a Wordben. A verziók összehasonlítására szolgáló funkció nem érhető el a Word Web App alkalmazásban.

Objektumok

Funkció

Működése a Word Web App alkalmazásban

Hivatkozások

Beszúrhat, módosíthat és követhet hivatkozásokat. A Word Web App alkalmazásban működnek a könyvjelzők és a kereszthivatkozások, módosíthatja azok megjelenített szövegét, céljukat azonban nem.

Táblázatok

Táblázatokat szúrhat be. A kijelölés szempontja lehet a táblázat, oszlop, sor vagy cella, beszúrhat sorokat és oszlopokat, a cellákat balra, jobbra vagy középre rendezheti. Az összetettebb táblázatfunkciók – például a táblázatstílusok, a cellaméret, a szövegirány és a rendezési sorrend – megmaradnak a dokumentumban, de nem állíthatók be a Word Web App alkalmazásban.

Képek és ClipArt-elemek

A számítógépen tárolt képek és az Office.com portálról származó ClipArt-elemek is elhelyezhetők a bemutatókban. A képek és a ClipArt-elemek átméretezhetők, továbbá helyettesítő szöveg is felvehető rájuk. Egy kép vagy ClipArt-elem áthelyezéséhez vágja ki, majd illessze be a kívánt képet vagy elemet. A képekkel kapcsolatos összetettebb funkciók (például az effektusok és a körülvágás) nem részei a Word Web App alkalmazásnak. A Word Web App alkalmazásban közvetlenül nem készíthet képernyőfelvételeket, azonban a dokumentumokban lévő képernyőfelvételek képként megjelennek a Word Web App alkalmazásban.

Alakzatok, diagramok, szövegdobozok, SmartArt-ábrák, WordArt-objektumok

Ezek az elemek olvasási nézetben a várt módon láthatók. Szerkesztés nézetben helyőrzőként jelennek meg, törölhetők, de nem szerkeszthetők. A Word Web App alkalmazásban ezeket az elemeket nem tudja áthelyezni vagy átméretezni.

Egyenletek, szimbólumok, szabadkézi elemek

Ezek az elemek olvasási nézetben a várt módon láthatók. Szerkesztés nézetben helyőrzőként jelennek meg, törölhetők, de nem szerkeszthetők. A Word Web App alkalmazásban ezeket az elemeket nem tudja áthelyezni vagy átméretezni.

Mezők, tartalomvezérlők, fedőlap

Ezek az elemek olvasási nézetben a várt módon jelennek meg. A Szerkesztés nézetben helyőrzőként jelennek meg, törölhetők, de nem szerkeszthetők és nem frissíthetők. A fedőlap tartalomvezérlő helyőrzőjeként jelenik meg.

Élőfejek és élőlábak

Ezek az elemek olvasási nézetben a várt módon jelennek meg. A Szerkesztés nézetben rejtettek az élőfejek és élőlábak – és velük együtt az oldalszámok is.

Lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék, tartalomjegyzék, tárgymutató

Ezek az elemek olvasási nézetben a várt módon jelennek meg. A Szerkesztés nézetben helyőrzőként jelennek meg, törölhetők, de nem szerkeszthetők és nem frissíthetők.

Makrók

A makrókat tartalmazó dokumentumokat megtekintheti, módosíthatja, nyomtathatja és megoszthatja, a makrók futtatásához azonban kattintson a Megnyitás a Word programban parancsra.

ActiveX-vezérlő, beágyazott OLE-objektumok, aláírási sor

Ezek az elemek olvasási nézetben a várt módon láthatók. Szerkesztés nézetben helyőrzőként jelennek meg, törölhetők, de nem szerkeszthetők. A Word Web App alkalmazásban ezeket az elemeket nem tudja áthelyezni vagy átméretezni.

Hivatkozott képek, beágyazott fájlok

Az ilyen elemek megmaradnak a dokumentumban, de a Word Online alkalmazásban helyőrzőként jelennek meg.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×