Elektronikus adatfeltárási központ beállítása a SharePoint Online szolgáltatásban

Megjegyzés: A továbbiakban nem lehet új feltárási eseteket létrehozni a SharePoint Online-ban (az Office 365-ben és a SharePoint Online különálló csomagjaiban). A feltárási eseteket és az adatvisszatartásokat az Office 365 Biztonsági és megfelelőségi központban hozhatja létre. További információt A feltárási esetek kezelése a Biztonsági és megfelelőségi központban című témakörben talál. A meglévő feltárási eseteket továbbra is módosíthatja a SharePoint Online-ban.

Ha be szeretné állítani az Elektronikus adatok feltárása központot a SharePoint Online-ban, az Office 365-szervezet Office 365 globális rendszergazdájának kell lennie. A feltárás beállítása után a szükséges engedélyekkel rendelkező felhasználók létrehozhatnak feltárási eseteket, visszatarthatnak tartalmakat, feltárási kereséseket futtathatnak és keresési eredményeket exportálhatnak.

Az alábbiakban megtekintheti az Office 365 Elektronikus adatok feltárása központja beállításának lépéseit:

1. lépés: Egy elektronikus adatfeltárási központ létrehozása

2. lépés: Az Exchange online konfigurálása találatforrásként

3. lépés: Biztonsági csoport létrehozása az adatfeltárás-kezelőknek

4. lépés: Adatfeltárási engedélyek hozzárendelése a SharePoint Online-ban

5. lépés: Adatfeltárási engedélyek hozzárendelése az Exchange Online-ban

1. lépés: Egy elektronikus adatfeltárási központ létrehozása

A SharePoint Online-ban az Elektronikus adatok feltárása központot webhelycsoportként hozhatja létre, amely a webhelycsoport gyökérwebhelye is egyben. Az adatfeltárási esetek a webhelycsoportban alwebhelyekként jönnek létre.

Az alábbi lépéseket követve létrehozhat egy Elektronikus adatok feltárása központhoz tartozó webhelycsoportot.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. A Webhelycsoportok lapon kattintson az Új lehetőségre, majd a Személyes webhelycsoport elemre.

 5. Az Új webhelycsoport lapon töltse ki az alábbi mezőket vagy szakaszokat:

  • Cím: Írjon be egy nevet a feltárási webhelycsoportnak, például Contoso Elektronikus adatok feltárása központ.

  • Webhely címe: Az Elektronikus adatok feltárása központ webhelycímének létrehozásához végezze el az alábbi lépéseket:

   • A tartománynév legördülő listában válasszon egy tartománynevet.

   • Az URL-cím legördülő listában használja a /sites/ elemet, vagy adjon meg egy kezelt útvonalat.

   • Az URL-név mezőben adjon meg egy URL-nevet az Elektronikus adatok feltárása központnak, például Feltárás.

  • Sablon kiválasztása: Ebben a szakaszban tegye a következőket:

   • Válasszon egy nyelvet a webhelycsoporthoz.

   • A Sablon kiválasztása területen kattintson a Nagyvállalat lehetőségre, majd az Elektronikus adatok feltárása központ elemre.

  • Időzóna: Válasszon egy időzónát a legördülő listából.

  • Rendszergazda: Írja be az Elektronikus adatok feltárása központ webhelycsoportgazdájának nevét. Személyek kereséséhez kattintson a Névellenőrzés vagy a Tallózás gombra. Olyan személyt válasszon a szervezetből, aki felelős lehet az adatvisszatartások és a keresési lekérdezések kereséséért.

  • Tárterületkvóta: Adja meg a webhelycsoport számára lefoglalni kívánt megabájtok számát. A webhelycsoport tárterületkvótájába csak a feltárási esetek, a keresési lekérdezések és az adatvisszatartások metaadatai tartoznak bele. Az Elektronikus adatok feltárása központ webhelycsoportja nem tárolja magukat a keresési eredményeket. A javasolt tárterület az egy gigabájt (1024 MB).

  • Kiszolgálóerőforrás-kvóta: Az Elektronikus adatok feltárása központ webhelycsoportjához hagyja meg az alapértelmezett 300 értéket.

 6. Az új webhelycsoport létrehozásához kattintson az OK gombra.

Kis időt követően az új Elektronikus adatok feltárása központ webhelycsoport megjelenik a webhelycsoportok listájában.

Vissza a lap tetejére

2. lépés: Az Exchange online konfigurálása találatforrásként

Ha az Exchange Online postaládáira az Elektronikus adatok feltárása központban szeretne rákeresni, a keresés funkciót úgy kell konfigurálnia, hogy magába foglalja az Exchange Online-t, mint találatforrást, az Elektronikus adatok feltárása központ webhelycsoportja számára. További információ: Találatforrások kezelése.

Az alábbi lépéseket követve konfigurálhatja az Exchange Online-t találatforrásként a beállítani kívánt Elektronikus adatok feltárása központhoz.

 1. Nyissa meg az 1. lépésben létrehozott Elektronikus adatok feltárása központot. Használja a megadott webhelycímet, például: https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Válassza a Beállítások > Webhely beállításai lehetőséget.

 3. A Webhely beállításai lapon, a Webhelycsoport felügyelete csoportban kattintson a Keresési eredmény forrásai lehetőségre.

 4. A Találatforrások kezelése lapon kattintson az Új találatforrás elemre.

 5. Az Általános információk terület Név mezőjébe írja be az Exchange Online kifejezést, és igény szerint egy leírást.

 6. A Protokoll szakaszban válassza az Exchange lehetőséget.

 7. Az Exchange-forrás URL-címe csoportban jelölje be az Automatikus észlelés használata jelölőnégyzetet.

 8. Kattintson a Mentés gombra.

Az Exchange Online Elektronikus adatok feltárása központhoz tartozó találatforrásként való konfigurálása után az adatfeltárás-kezelők kereshetnek az Exchange Online-postaládák között az Elektronikus adatok feltárása központból.

Megjegyzés:  Győződjön meg róla, hogy konfigurálta találatforrásként az Exchange Online-t az Elektronikus adatok feltárása központ webhelycsoportjához. Ha a konfigurációt az alwebhelyek vagy a feltárási esetek szintjén végzi el, nem kereshet az Exchange Online-postaládák között.

Vissza a lap tetejére

3. lépés: Biztonsági csoport létrehozása az adatfeltárás-kezelőknek

Az adatfeltárás-kezelőknek a megfelelő engedélyekre van szükségük ahhoz, hogy a SharePoint Online-webhelyek és az Exchange Online-postaládák között kereshessenek és függeszthessenek fel tartalmakat, valamint exportálhassanak keresési eredményeket. Az engedélyek hozzárendelésének jó módja egy biztonsági csoport létrehozása az Exchange Online-ban, amelyhez tagokat ad hozzá, majd hozzárendeli a feltárási engedélyeket a biztonsági csoporthoz a SharePoint Online-ban és az Exchange Online-ban.

Ezeket a lépéseket követve hozhat létre egy biztonsági csoportot az Exchange Online-ban.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális rendszergazdai fiókjával.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. Az Office 365 Felügyeleti központban válassza a Rendszergazda > Exchange lehetőséget.

 4. Az Exchange Felügyeleti központban válassza a Címzettek > Csoportok lehetőséget.

 5. Kattintson az Új > Biztonsági csoport lehetőségre.

 6. Kattintson az Új biztonsági csoport lapra, majd töltse ki az alábbi mezőket:

  • Megjelenítendő név: Ez a név jelenik meg a megosztott címjegyzékben és az Exchange Felügyeleti központ Csoportok listájában. Olyan nevet használjon, amely azonosítja a csoport célját, például adatfeltárás-kezelők.

  • Alias: Írja be a biztonsági csoport aliasát. Ennek egyedinek kell lennie az Office 365-szervezetben.

  • E-mail-cím: Az Alias mezőben megadott névvel automatikusan létrehozzuk az e-mail-cím @ jelének bal oldalán található részt. Az e-mail-cím alias részét szükség szerint módosíthatja.

  • Leírás: Ebben a mezőben ismertetheti a biztonsági csoport feltárással kapcsolatos célját.

 7. A Tagok területen kattintson a Hozzáadás gombra.

 8. Jelölje ki azokat a személyeket, akiket tagként hozzá szeretne adni a csoporthoz, majd kattintson a Hozzáadás gombra. A tagok felvétele után kattintson az OK gombra az Új biztonsági csoport laphoz való visszatéréshez.

 9. A csoport tagságának kezeléséhez, valamint az Elektronikus adatok feltárása központ használatbavételének irányításához jelölje be A tulajdonos jóváhagyása szükséges jelölőnégyzetet.

 10. Kattintson a Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

4. lépés: Adatfeltárási engedélyek hozzárendelése a SharePoint Online-ban

A következő lépés a 3. lépésben létrehozott biztonsági csoport tagjai engedélyeinek hozzárendelése. A tagok így használhatják az Elektronikus adatok feltárása központot, és tartalmakat kereshetnek a SharePoint-webhelyeken. Ehhez három különböző engedélyhozzárendelésre van szükség:

 • Tulajdonosi engedélyek hozzárendelése az 1. lépésben létrehozott Elektronikus adatok feltárása központ adatfeltárás-kezelőit tartalmazó biztonsági csoportjához. A webhelycsoport tulajdonosaiként az adatfeltárás-kezelők eseteket hozhatnak létre, visszatarthatnak tartalomforrásokat, valamint keresési eredményeket exportálhatnak. A webhelycsoportok tulajdonosai emellett más felhasználóknak is hozzáférést biztosíthatnak feltárási esetekhez.

 • Az Elektronikus adatok feltárása központ biztonsági csoportjának webhelycsoportgazdává tétele a SharePoint Online-szervezet minden olyan webhelycsoportjában, amely kereshető tartalommal bír. Az adatfeltárás-kezelők így hozzáférhetnek a SharePoint Online-szervezet minden adatához, és megtekinthetik a keresési eredményeket az Elektronikus adatok feltárása központban.

 • A SharePoint Online-szervezet bejárási naplói olvasási engedélyének hozzárendelése az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoportjához. Az adatfeltárás-kezelők így megtekinthetik a bejárási naplók hibáit, amelyek egy, a feltárás keresési eredményeinek exportálásakor létrehozott jelentésben találhatók.

Fontos: Ha Ön vagy egy adatfeltárás-kezelő a OneDrive Vállalati verziós webhelyeken szeretne tartalmakat keresni, ahhoz külön engedélyt kell hozzárendelnie. Lépésenkénti részletes útmutató: Feltárási engedélyek hozzárendelése a OneDrive Vállalati verziós webhelyekhez.

Az alábbi lépésekkel a biztonsági csoport tagjait az Elektronikus adatok feltárása központ webhelycsoport-tulajdonosaivá teheti.

 1. Az Elektronikus adatok feltárása központban nyissa meg a Beállítások > Webhely beállításai menüt.

 2. A Webhely beállításai lap Felhasználók és engedélyek csoportjában kattintson a Webhely engedélyei hivatkozásra.

 3. Kattintson a webhelycsoport <webhelycsoport neve> Tulajdonosok területére.

 4. Az Új legördülő listában kattintson a Felhasználók hozzáadása lehetőségre.

 5. A Személyek meghívása mezőben írja be az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoportjának nevét, majd kattintson a Megosztás lehetőségre.

Az alábbi lépéseket követve az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoportjának tagjait egy webhelycsoport webhelycsoportgazdáivá teheti. Ismételje meg ezeket a lépéseket a SharePoint Online-szervezet minden webhelycsoportjához.

 1. A webhelycsoport felső szintű webhelyén kattintson a Beállítások > Webhely beállításai lehetőségre.

 2. A Webhely beállításai lap Felhasználók és engedélyek csoportjában kattintson a Webhelycsoportgazdák hivatkozásra.

 3. Írja be az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoportjának nevét a Webhelycsoportgazdák mezőbe, és kattintson az OK gombra.

Az alábbi lépéseket követve az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoportjának olvasási engedélyt adhat a szervezet bejárási naplóinak adataihoz.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális vagy SharePoint-rendszergazdaként.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. A bal oldali ablaktáblán válassza a Felügyeleti központok > SharePoint lehetőséget.

 4. A SharePoint Felügyeleti központban kattintson a Keresés elemre.

 5. A Keresés felügyelete lapon kattintson a Bejárási naplóval kapcsolatos engedélyek lehetőségre.

 6. A Bejárási naplóval kapcsolatos engedélyek mezőben írja be az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoportjának nevét, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

5. lépés: Adatfeltárási engedélyek hozzárendelése az Exchange Online-ban

Az utolsó lépésként hozzá kell rendelnie az Exchange Online feltárási engedélyeit a 3. lépésben létrehozott biztonsági csoporthoz. Ezt úgy teheti meg, ha a biztonsági csoportot hozzáadja a Felderítéskezelés rendszergazdai szerepkör csoportjához az Exchange Online-ban. A biztonsági csoport tagjai így az Elektronikus adatok feltárása központban kereshetnek postaládák között, azokat felfüggeszthetik, valamint exportálhatják a postaládák keresési eredményeit.

Az alábbi lépésekkel feltárási engedélyeket rendelhet az Exchange Online adatfeltárás-kezelők biztonsági csoportjához.

 1. Jelentkezzen be az Office 365-be globális rendszergazdai fiókjával.

 2. A bal felső sarokban válassza az alkalmazásindító ikont Az appindító ikon az Office 365-ben , és a Rendszergazda csempére kattintva nyissa meg az Office 365 Felügyeleti központot. (Ha nem jelenik meg a Rendszergazda csempe, akkor a szervezetben Ön nem rendelkezik Office 365-rendszergazdai engedélyekkel.)

 3. Az Office 365 Felügyeleti központban válassza a Rendszergazda > Exchange lehetőséget.

 4. Az Exchange felügyeleti központban nyissa meg az Engedélyek > Rendszergazdai szerepkörök menüt.

 5. Kattintson a Felderítéskezelés lehetőségre, majd a Szerkesztés elemre.

 6. A Tagok területen kattintson a Hozzáadás gombra.

 7. Válassza ki az adatfeltárás-kezelőkhöz létrehozott biztonsági csoportot, és kattintson a Hozzáadás, majd az OK gombra.

 8. Kattintson a Mentés gombra.

Az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoport a Tagok ablaktáblában jelenik meg.

Vissza a lap tetejére

Következő lépések

Miután beállította a feltárást az Office 365-szervezetében, az adatfeltárás-kezelők az Elektronikus adatok feltárása központban létrehozhatnak feltárási eseteket, tartalmakat és postaládákat tarthatnak vissza, feltárási kereséseket futtathatnak és exportálhatják a keresési eredményeket. Ezekről a műveletekről a következő cikkek szólnak részletesen:

Elektronikus adatfeltárási esetek tervezése és kezelése

Tartalmak hozzáadása elektronikus adatfeltárási esetekhez és tartalomforrások törlés alóli mentesítése

Keresés és kulcsszavak használata elektronikus adatfeltárási ügyekben

Elektronikus adatfeltárási lekérdezések létrehozása és futtatása

Elektronikus adatfeltárási tartalom exportálása és jelentések létrehozása

További információ

 • A Lync Online a feltáráshoz való beállításához nincs szükség további lépésekre. A program a Lync-beszélgetéseket alapértelmezés szerint a felhasználó Exchange Online-postaládájának Beszélgetési előzmények mappájába menti, ahol megtalálhatók a feltárás keresési eredményei között, ha megfelelnek a keresési feltételeknek. A felhasználók azonban törölhetik a Beszélgetési előzmények mappa elemeit, vagy kikapcsolhatják a Lync-beszélgetések mentését. Ha meg szeretné őrizni feltárás céljából a Lync-beszélgetéseket, helyi visszatartás vagy jogi célú zárolás alá kell helyeznie a felhasználók postaládáit. Lásd: Helyi visszatartás létrehozása vagy eltávolítása.

 • A SharePoint Online-rendszergazda konfigurálhatja a SharePoint Online-szervezet összes webhelycsoportjának és webhelyének a találatforrásait. A webhelycsoportgazda és a webhelytulajdonos a webhelycsoportjának, illetve a webhelyének a találatforrásait kezelheti.

 • Miért érdemes biztonsági csoportot használni az Exchange Online-ban? Ha létrehoz egy biztonsági csoportot az Exchange Online-ban, azzal a csoporttal engedélyeket rendelhet másokhoz a SharePoint Online-ban és az Exchange Online-ban is. Az engedélyek csoportokhoz (és nem személyekhez) való rendelésével könnyen kezelheti az Elektronikus adatok feltárása központ hozzáféréseit. Például ha hozzáférést szeretne adni egy új alkalmazottnak az Elektronikus adatok feltárása központhoz, csak hozzá kell adnia a felhasználót az adatfeltárás-kezelők biztonsági csoporthoz.

 • A feltárhatósághoz a SharePoint-webhelyek vagy más webhelyek tartalmát be kell járnia egy adatfeltárási központhoz társított keresőszolgáltatásnak. A nem bejárható tartalmak nem szerepelnek a feltárási keresések eredményei között.

 • Miért érdemes olvasási engedélyt adni az adatfeltárás-kezelőknek a SharePoint Online bejárásinapló-adataihoz, ahogyan azt a 4. lépésben javasolják? A bejárási napló a bejárt tartalom állapotáról szolgáló információkat követi nyomon. A bejárási naplók hibái a keresési eredmények részeként letöltődnek egy SharePoint Index Errors nevű Excel-fájlba, amely a Jelentések mappában található. Az adatfeltárás-kezelők így megtekinthetik a meghiúsult indexeléssel kapcsolatos hibákat.

 • A webhelycsoport-tulajdonosok teljes mértékben irányíthatják az Elektronikus adatok feltárása központot és a feltárási esetek alwebhelyeit, valamint feltárási esetekhez tartozó alwebhelyeket hozhatnak létre. Az Elektronikus adatok feltárása központ tulajdonosai ebből fakadóan létrehozhatnak feltárási eseteket, amelyekhez egyedi engedélyeket rendelhetnek. Ez a tulajdonosi engedélyek hozzárendelésével teljes körű vezérlést nyújt egy adott adatfeltárás-kezelőnek vagy biztonsági csoportnak egy adott feltárási eset felett.

 • Ha a 3. lépésben létrehozott biztonsági csoport elsődleges célja az, hogy feltárási engedélyeket rendeljen egy felhasználói csoporthoz, célszerű elrejtenie a csoportot a szervezet címjegyzékében. Ehhez jelölje ki a csoportot Exchange Felügyeleti központban, és kattintson a Szerkesztés gombra. Az Általános lapon jelölje be A csoport elrejtése a címlistákban jelölőnégyzetet, és mentse a módosítást. A felhasználók továbbra is küldhetnek üzeneteket a csoportnak a csoport e-mail-címének a Címzett: mezőbe való beírásával, a csoport azonban nem jelenik meg a címjegyzékben.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×