Előrejelzés létrehozása a Windows Excel 2016-ban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha rendelkezik időalapú előzményadatokkal, segítségükkel előrejelzést készíthet. Előrejelzés készítésekor az Excel egy új munkalapot hoz létre, amelyen az előzmény- és az előre jelzett értékek táblázata, valamint az ezeket megjelenítő diagram látható. Az előrejelzéssel előre jelezheti többek között például a jövőbeli értékesítéseket, készletgazdálkodási követelményeket vagy fogyasztói trendeket.

A cikk alján tájékozódhat arról, hogy miként történik az előrejelzés kiszámítása és hogy milyen beállításokat módosíthat.

Számolótábla részlete, amelyen becsült számok táblázata és egy előrejelzés diagram látható

Előrejelzés létrehozása

 1. Egy munkalapon adjon meg két, egymásnak megfelelő adatsort:

  • Egy, az idősorhoz dátumokat vagy időpontokat tartalmazó adatsort

  • Egy megfelelő értékeket tartalmazó adatsort

   Ezek az értékek előre jelezhetők a jövőbeli dátumokhoz.

  Megjegyzés : Az idősorhoz egységesnek kell lenniük az adatpontok közötti időközöknek. Lehetnek például a hónapok első napja közötti havi időközök, illetve éves vagy számmal megadott időközök is. Nem jelent problémát, ha az idősorból hiányzik legfeljebb 30%-nyi adatpont, vagy ha több számhoz ugyanaz az időbélyeg tartozik; az előrejelzés ez esetben is pontos lesz. Ha azonban az adatokat összegzi, mielőtt létrehozná az előrejelzést, azzal még pontosabb előrejelzési eredményeket kaphat.

 2. Jelölje ki mindkét adatsort.

  Tipp : Ha az egyik adatsorban kijelöl egy cellát, az Excel automatikusan kijelöli a többi adatot is.

 3. Az Adatok lap Előrejelzés csoportjában kattintson az Előrejelzési munkalap lehetőségre.

  Az Előrejelzési munkalap gomb az Adatok lapon

 4. Az Előrejelzési munkalap létrehozása mezőben válasszon egy vonaldiagramot vagy oszlopdiagramot az előrejelzés vizuális megjelenítéséhez.

  Képernyőkép: az Előrejelzési munkalap létrehozása párbeszédpanel a Beállítások terület összecsukott állapotában

 5. Az Előrejelzés vége legördülő listában válasszon egy záró dátumot, és kattintson a Létrehozás gombra.

  Az Excel ekkor létrehoz egy új munkalapot, amelyen az előzményértékek és a várható értékek együtt szerepelnek az adatokat megjelenítő diagrammal.

  Az új munkalap az adatsort tartalmazó munkalap bal oldalán („előtte”) található.

Az előrejelzés testreszabása

Ha módosítani szeretné az előrejelzés valamelyik speciális beállítását, kattintson a Beállítások gombra.

A beállításokról az alábbi táblázatban találhat további információt.

Előrejelzési beállítások

Leírás

Előrejelzés kezdete

Megadhatja az előrejelzés kezdetének dátumát. Ha az előzményadatok záró dátumánál korábbi dátumot választ, akkor csak a kezdő dátumnál korábbi adatokat fogja használni az előrejelzésben (ezt néha „visszamérésnek” is nevezik).

Tippek : 

 • Ha az előrejelzés kezdeteként az utolsó előzménypontnál korábbi dátumot ad meg, azzal a pontosság érzetét kapja, mivel összehasonlíthatja az előre jelzett adatsort a tényleges adatokkal. Ha azonban az előrejelzést túl korán kezdi meg, az eredményül kapott előrejelzés nem fog feltétlenül megfelelni az összes előzményadat használata esetén kapott előrejelzésnek. Az összes előzményadat használata pontosabb előrejelzést eredményez.

 • Szezonális adatok esetén az előrejelzés kezdő dátumaként az utolsó előzménypontnál korábbi dátum használata ajánlott.

Konfidencia-intervallum

A konfidencia-intervallum megjelenítéséhez jelölje be a Konfidencia-intervallum jelölőnégyzetet, elrejtéséhez pedig törölje a jelölését. A konfidencia-intervallum az egyes előre jelzett értékeket körülvevő tartomány, amelyben a jövőbeli pontok 95%-a esni fog az előrejelzés alapján (normális eloszlással). A konfidencia-intervallum használatával megállapítható az előrejelzés pontossága. A kisebb intervallum nagyobb megbízhatóságra utal az adott pont előrejelzésében. Az alapértelmezett 95%-os konfidencia a fel- vagy a lefelé mutató billentyűvel módosítható.

Szezonalitás

A szezonalitás a szezonális minta hosszát (a pontok számát) meghatározó szám, amelynek észlelése automatikusan történik. Egy olyan éves értékesítési ciklusban például, ahol minden egyes pont egy hónapot képvisel, a szezonalitás értéke 12. Az automatikus észlelés felülbírálásához válassza a Manuális beállítás lehetőséget, majd adjon meg egy számot.

Megjegyzés : A szezonalitás kézi beállításakor ne használjon olyan értéket, amely kisebb az előzményadatok 2 ciklusánál. A 2 ciklusnál kisebb értékkel az Excel nem tudja azonosítani a szezonális összetevőket. Ha pedig a szezonalitás nem elég jelentős ahhoz, hogy az algoritmus észlelje, az előrejelzésből ismét lineáris trend lesz.

Idősor tartománya

tt módosíthatja az idősorhoz használt tartományt. Ennek a tartománynak meg kell egyeznie az Értéktartomány beállításhoz megadott értékkel.

Értéktartomány

Itt módosíthatja az értéksorhoz használt tartományt. Ennek a tartománynak meg kell egyeznie az Idősor tartománya beállítás értékével.

A hiányzó pontok kitöltési módszere

A hiányzó pontok kezeléséhez az Excel interpolálást használ, ami azt jelenti, hogy a hiányzó pontokat a velük szomszédos pontok súlyozott átlagaként veszi figyelembe, amennyiben a pontok kevesebb mint 30%-a hiányzik. Ha ehelyett nullaként szeretné kezelni a hiányzó pontokat, kattintson a listában a Nullák elemre.

Duplikátumok összesítési módszere

Amikor az adatok több, azonos időbélyeggel ellátott értéket tartalmaznak, az Excel összesíteni fogja az értékeket. Másik számítási módszer, például a Medián használatához válassza ki a kívánt számítást a listában.

Előrejelzési statisztika elhelyezése

A jelölőnégyzet bejelölésével további statisztikai információkat jeleníthet meg az előrejelzésről az új munkalapokon. Ha így tesz, azzal felvesz egy az ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvénnyel létrehozott statisztikai táblázatot, valamint különböző mutatókat, például simítási együtthatókat (alfa, béta, gamma) és hibamutatókat (ÁASE, SzÁASzE, ÁAE, GyÁNE) is megjelenít.

Az adatok előrejelzésére használható képletek

Amikor egy képlet segítségével készít előrejelzést, az egy olyan táblázatot ad vissza, amelyben az előzmény- és az előre jelzett adatok szerepelnek, valamint megtalálható benne egy diagram. Az előrejelzés a jövőbeli adatok előrejelzéséhez az Ön meglévő időalapú adatait, valamint az exponenciális simítási (ETS) algoritmus AAA verzióját használja.

A táblázat az alábbi oszlopokat tartalmazza, amelyek közül három számított oszlop:

 • Előzményidő oszlopa (az időalapú adatsor)

 • Előzményértékek oszlopa (a megfelelő értékek adatsora)

 • Előre jelzett értékek oszlopa (az ELŐREJELZÉS.ESIM függvénnyel számítva)

 • A konfidenciaintervallumot jelentő két oszlop (az ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvénnyel számítva). Ezek az oszlopok csak akkor jelennek meg, ha be van jelölve a Konfidenciaintervallum jelölőnégyzet a párbeszédpanel Beállítások csoportjában.

Mintamunkafüzet letöltése

Kattintson a hivatkozás töltse le a munkafüzet Excel előrejelzés. Trendérték függvény példák

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Lásd még

Előrejelzési függvények

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×