Egyszerű jelentés létrehozása és nyomtatása

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Hozhat létre, és a nyomtatási egyszerű, előre definiált tevékenység, erőforrás és kereszttáblás jelentések segítésére jelenlegi másoknak a projekt adatait. Ezeket a jelentéseket a kívánt adatokat bármelyikét módosíthatja.

Megjegyzés: A Microsoft Office Project 2007 illusztrált jelentéseket is tartalmaz, amelyek gazdag jelentéskészítési lehetőségeket nyújtanak a Microsoft Office Excel és a Microsoft Office Visio használatával.

Milyen egyszerű jelentések lehetségesek?

Az egyszerű jelentések hat kategóriába vannak besorolva a Jelentések párbeszédpanelen (Jelentések menü). A következő bekezdések az egyes kategóriákba tartozó jelentések jellemzőit mutatják be.

Megjegyzés: A Jelenlegi tevékenységek, Költségek és Hozzárendelések kategóriákban bármelyik jelentés módosítható, a tevékenység szűrő módosításával vagy egy másik tábla alkalmazásával. A szöveg megjelenését is módosíthatja bármelyik egyszerű jelentésben.

Az Áttekintés kategória

Az Áttekintés kategória jelentései a projekt magas-szintű megértését teszik lehetővé.

Név

Leírás

Projekt összefoglalása

Ezt az áttekintő jelentést akkor használja, ha összefoglalót szeretne nyomtatni a tevékenységek és erőforrások számáról, a projektköltségekről, a kezdés és befejezés időpontjáról és a munka teljes mennyiségéről.

Felső-szintű tevékenységek

Ezt az áttekintő jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni a legfelsőbb-szintű tevékenységekből és összefoglaló tevékenységekből, amely mutatja az ütemezett kezdés és befejezés időpontját, az időtartamot, készültségi szintet, költséget és a munkát. Módosíthatja a jelentés tartalmát (táblák és tevékenység szűrők használatával), az időszakot (vagy mértékegységet) és a részleteket (többek között a megjegyzéseket és objektumokat), valamint rendezheti a jelentésben szereplő adatokat.

Kritikus tevékenységek

Ezt az áttekintő jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni a kritikus tevékenységekből, amely mutatja az ütemezett kezdés és befejezés időpontját és az egyes tevékenységeket megelőző és követő tevékenységeket. A jelentés tartalmának módosításához megváltoztathatja a tevékenység szűrőt vagy alkalmazhat másik táblát.

Mérföldkövek

Ezt az áttekintő jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni a mérföldkövekből, kezdési időpont szerint rendezve. A jelentés tartalmának módosításához megváltoztathatja a tevékenység szűrőt vagy alkalmazhat másik táblát.

Munkanapok

Ezt az áttekintő jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni az alapnaptár minden egyes napjának munkaidejéről.

A Jelenlegi tevékenységek kategória

A Jelenlegi tevékenységek kategória jelentései a projekt tevékenységeinek állapotáról nyújtanak tájékoztatást.

Név

Leírás

El nem kezdett tevékenységek

Ezt a jelenlegi tevékenység jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról a tevékenységekről, amelyek még nem kezdődtek el, a tevékenységek időtartamáról, a megelőző tevékenységekről, a kezdési és befejezési időpontról, az erőforrásokról és hozzárendelésekről, kezdési időpont szerint rendezve.

Hamarosan kezdődő tevékenységek

Ezt a jelenlegi tevékenység jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról a tevékenységekről, amelyek egy meghatározott időszakon belül kezdődnek.

Folyamatban lévő tevékenységek

Ezt a jelenlegi tevékenység jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról a tevékenységekről, amelyek jelenleg folyamatban vannak, mutatva a hónapot, amelyben a tevékenységek felmerülnek.

Kész tevékenységek

Ezt a jelenlegi tevékenység jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról a tevékenységekről, amelyek befejeződtek, mutatva a hónapot, amelyben a tevékenységek felmerülnek.

Késedelmes tevékenységek

Ezt a jelenlegi tevékenység jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról a tevékenységekről, amelyeknek egy meghatározott időszakon belül el kellett volna kezdődnie.

Csúszó tevékenységek

Ezt a jelenlegi tevékenység jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról a tevékenységekről, amelyeket úgy ütemeztek újra, hogy a befejezés időpontja az alap befejezési időpontnál későbbre került.

A Költségek kategória

A Költségek kategória jelentései segítenek megérteni, hogy a projekt tényleges költségei hogyan viszonyulnak a tervezett költségekhez, projekt, tevékenység és erőforrás szinten.

Név

Leírás

Pénzáramlás

Ezt a költségjelentést akkor használja, ha olyan táblázatot szeretne nyomtatni, ami a tevékenységekre jutó költséget heti lebontásban tartalmazza. A jelentés szerkeszthető és az időszak módosítható.

Költségvetés

Ezt a költségjelentést akkor használja, ha olyan tevékenység listát szeretne nyomtatni, amely mutatja az egyes tevékenységek tervezett költségét és az eltérést a tervezett és tényleges költségek között.

Deficites tevékenységek

Ezt a költségjelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról a tevékenységekről, amelyeknek a költségei meghaladják az eredeti költséget.

Deficites erőforrások

Ezt a költségjelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni azokról az erőforrásokról, amelyeknek a költségei meghaladják az eredeti költséget.

Létrehozott érték

Ezt a költségjelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni tervezett értékkel, létrehozott értékkel, tényleges költséggel és eltérésekkel rendelkező tevékenységekről, az elvégzett munka tervezett költsége és tényleges költsége alapján. A jelentés tisztábban láthatóvá teszi, hogy a tevékenységek hogyan követik a projekt költségvetését.

A Hozzárendelések kategória

A jelentéseket a hozzárendelések kategória tájékoztatást nyújt a projekt erőforrásait és a hozzárendeléseket.

Név

Leírás

Ki mit tesz

Ezt a hozzárendelés jelentést akkor használja, ha olyan listát szeretne nyomtatni az erőforrásokról, amely mutatja a hozzárendelt tevékenységeket, a tevékenységekhez ütemezett munkát, a kezdési és befejezési időpontokat és az erőforrás részleteit. A jelentést szerkesztheti és olyan részleteket adhat hozzá, mint a megjegyzések és objektumok.

Ki mikor mit tesz

Ezt a hozzárendelés jelentést akkor használja, ha olyan listát szeretne nyomtatni az erőforrásokról, amely mutatja a hozzárendelt tevékenységeket és az egyes tevékenységekhez ütemezett napi munkát.

Feladatlista

Ezt a hozzárendelés jelentést akkor használja, ha olyan listát szeretne nyomtatni a tevékenységekről, amelyben szerepel időtartam, kezdési és befejezési időpont, valamint a megelőző tevékenységek a megadott erőforrásnál hétre lebontva.

Túlterhelt erőforrások

Ezt a hozzárendelés jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni a túlterhelt erőforrásokról és azokról a tevékenységekről, amelyekhez hozzá vannak rendelve.

A Munkaterhelés kategória

A Munkaterhelés kategória jelentései segítenek megérteni az erőforrások munka mennyiségét a projekt során, heti lebontásban.

Módosíthatja a Munkaterhelés kategória jelentéseiben megjelenített adatokat és módosíthatja az időegységeket is eltérő időszakokra. A jelentést a tevékenység szűrő vagy az erőforrás szűrő megváltoztatásával is módosíthatja.

Név

Leírás

Tevékenység kihasználtsága

Ezt a munkaterhelés jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni a tevékenységekről, a hozzájuk rendelt erőforrásokról és az ütemezett munkáról heti lebontásban.

Erőforrás kihasználtsága

Ezt a munkaterhelés jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni az erőforrásokról, a tevékenységekről és az ütemezett munkáról heti lebontásban.

Egyéni jelentések

Az Egyéni kategória jelentései alapján kialakíthatja saját egyéni jelentéseit. Az egyéni jelentéseket szerkesztheti, vagy létrehozhat az igényeinek megfelelő új egyéni jelentést.

Név

Leírás

Erőforrás kihasználtsága (anyag vagy munka)

Ezt az egyéni jelentést akkor használja, ha listát szeretne nyomtatni az erőforrásokról, a tevékenységekkel, amelyekhez az egyes erőforrások hozzá vannak rendelve és az ütemezett munkáról heti lebontásban. Módosíthatja a jelentésben szereplő adatokat és az időszakot. A megjelenített tartalom módosításához megváltoztathatja a tevékenység szűrőt vagy az erőforrás szűrőt is.

Alapnaptár

Ezt az egyéni jelentést akkor használja, ha olyan táblázatot szeretne nyomtatni, amely mutatja a munkanapokat, a munkaórákat és a szabadidőt a projekt minden alapnaptárában.

Tevékenység

Ezt az egyéni jelentést akkor használja, ha olyan jelentést szeretne nyomtatni, amely tevékenységadatokat tartalmaz. Egyéni tevékenység jelentés létrehozásához használhat táblákat, tevékenység szűrőket és egyéb elemeket.

Erőforrás (anyag, munka vagy mindkettő)

Ezt az egyéni jelentést akkor használja, ha olyan jelentést szeretne nyomtatni, amely erőforrás információkat tartalmaz. Egyéni erőforrás jelentés létrehozásához használhat táblákat, erőforrás szűrőket és egyéb elemeket.

Kereszttábla

Ezt az egyéni jelentést akkor használja, ha olyan egyedi táblázatos jelentést szeretne nyomtatni, amely a tevékenységeket és erőforrásokat sorokban, az idő növekményt pedig oszlopokban jeleníti meg. Egyéni kereszttáblás jelentés létrehozásához használhat tevékenység szűrőket, erőforrás szűrőket és egyéb elemeket. Ehhez az információtípushoz szükség lehet a tevékenység kihasználtsága és az erőforrás kihasználtsága nézetre is.

Vissza a lap tetejére

Jelentés nyomtatása

  1. A Jelentés menüben kattintson a Jelentések lehetőségre.

  2. Kattintson a kívánt kategóriára, majd kattintson a Kijelölés gombra.

    Ha az Egyéni jelentés kategóriát használja, kattintson egy jelentésre a Jelentések mezőben, majd folytassa az 5. lépéssel.

  3. Kattintson a nyomtatni kívánt jelentésre, majd kattintson a Kijelölés gombra.

    Másik megoldásként, testreszabhat egy előre definiált beállítást. Kattintson a Szerkesztés gombra, végezze el a szükséges módosításokat, kattintson az OK gombra, majd a Kijelölés gombra.

  4. Ha a jelentés lapjainak megjelenését szeretné megváltoztatni, kattintson az Oldalbeállítás gombra, végezze el a szükséges változtatásokat, majd kattintson a Nyomtatási kép elemre a változtatások megtekintéséhez.

  5. Kattintson a Nyomtatás gombra.

Megjegyzés: Egyéni jelentés választásakor a jelentés nem jelenik meg automatikusan nézet ablakban. Ha nyomtatás előtt meg szeretné tekinteni a jelentést, kattintson a Nézet gombra.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×