Egy vagy több rekord törlése egy adatbázisból lekérdezésekkel

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ebben a témakörben arról olvashat, hogyan töröljön adatokat egy Microsoft Office Access 2007-adatbázisból frissítő vagy törlő lekérdezésekkel. A frissítő lekérdezést adatbázisban lévő rekordok egyéni mezőinek törlésére használják, a törlő lekérdezést pedig akkor, amikor teljes rekordokat kell eltávolítani egy adatbázisból, beleértve a rekordot egyedivé tevő kulcsértéket. Ne feledje, hogy az Access számos lehetőséget kínál arra az esetre is, ha manuálisan szeretne törölni egy rekordot vagy annak egy részét.

További információt a rekordok manuális törlése egy adatbázisból egy vagy több rekord törlésetémakört.

Tartalom

Megérteni a lekérdezések adatainak törlése

A törlés megtervezése

Állítsa le a korlátozott üzemmód letiltsa a lekérdezést

Részleges rekordok (egy vagy több-mezők) törlése

Teljes rekord törlése

Mintafeltételek választó lekérdezésekhez

Lekérdezések használata adatok törlésére

Kétféle lekérdezést használhat az adatoknak egy Access-adatbázisból való törlésére. A használandó lekérdezés a törlés típusától függ.

 • Amikor egyes mezőket szeretne törölni egy vagy több táblában lévő rekordokból, frissítő lekérdezést kell használni, amely a meglévő értékeket null értékre (vagyis nincs adatra) vagy nulla hosszúságú karakterláncra (két egymás mellett álló dupla idézőjelre) állítja.

  Azért használjon frissítő lekérdezést, amikor egyes mezők adatait szeretné törölni, mert a törlő lekérdezések alapértelmezésként csak teljes sorokat tudnak törölni. A frissítő lekérdezés adatok „törlésére” való használata az alábbi lépések szerint történik: Hozzon létre egy választó lekérdezést, és gondoskodjon arról, hogy csak a törlendő adatokat adja vissza. Ezután konvertálja a lekérdezést frissítő lekérdezéssé, vagy NULL értéket, vagy nulla hosszúságú karakterláncot használva frissítő értékként, majd futtassa a lekérdezést a meglévő adatok frissítése végett.

 • Amikor teljes rekordokat (sorokat) szeretne eltávolítani, törlő lekérdezést kell használni.

  A törlő lekérdezések alapértelmezés szerint az összes adatot eltávolítják a mezőkből, a rekordot egyedivé tevő kulcsértéket is beleértve. A lekérdezés futtatása mindig eltávolítja a teljes sort a táblából. A folyamat lépései a következők: Hozzon létre egy választó lekérdezést, és gondoskodjon arról, hogy csak a törlendő adatokat adja vissza, majd konvertálja a lekérdezést törlő lekérdezéssé, és futtassa az adatok eltávolítása végett.

A folytatás előtt, ne feledje, hogy a rekordok, amelyeket törölni szeretne egy-a-többhöz kapcsolat "egy" oldalán állnak, ha meg kell először változtatja meg egy tulajdonság, a kapcsolat a lekérdezés futtatása előtt. Felkészülés a kapcsolódó adatok törlése, ez a cikk ismerteti, hogy a feladat végrehajtásához. Az további módosításokat kell végezni, mert alapértelmezés szerint az Access megakadályozza, hogy egy-a-többhöz kapcsolat "egy" oldalán lévő adatok törlése.

Ha a kapcsolatok egy-a-többhöz kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a a cikkek az adatbázisok tervezésének alapjai és jelentések létrehozása, szerkesztése és törlése a kapcsolat.

Ne feledje, hogy miután frissíti, vagy egy részét vagy egészét egy rekordot töröl, akkor nem vonhatók vissza a módosításokat, így mindig készítsen biztonsági másolatot az adatok törlő lekérdezés futtatása előtt. Lásd: a biztonsági másolatot az adatbázisról, a jelen cikk további információt.

A következő szakaszok leírják, hogyan hozzon létre egyedi mezőkből adatokat eltávolító frissítő lekérdezéseket, és hogyan hozzon létre olyan törlő lekérdezéseket, amelyek teljes sorokat törölnek.

Megjegyzés: Általában csak akkor használnak frissítő vagy törlő lekérdezéseket, ha gyorsan kell módosítani vagy eltávolítani nagy mennyiségű adatot. Ha kisebb számú rekordot szeretne eltávolítani – akkora mennyiséget, amelynek manuális törlése kényelmesnek tűnik – megnyithatja a táblát Adatlap nézetben, majd a törölni kívánt mezők kijelölése után megnyomhatja a DELETE billentyűt.

További információt a más módokon adatok törlése egy adatbázisból egy vagy több rekord törlésetémakörben.

Vissza a lap tetejére

A törlés megtervezése

A rekordok törlésére használt lekérdezés használatának általános lépései a következők:

 • Tervezze meg a törlést. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik az adatok törléséhez szükséges engedélyekkel, és arról, hogy a többi felhasználó bezárta az összes olyan objektumot, amely használja az érintett objektumokat, és készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról.

 • Győződjön meg arról, hogy az adatbázis megbízható helyen található, vagy azt digitális aláírással ellátott. Ha ezen feltételek egyike sem vonatkozik, válassza a csak az aktuális munkamenet az adatbázist a megbízható gombra. Ne feledje, hogy alapértelmezés szerint az Access minden módosító lekérdezés letiltja (törlés, frissítése és táblakészítő lekérdezések) kivéve, ha először megbízhatónak az adatbázist. Adatbázis megbízhatóvá kapcsolatos tudnivalókért lásd: Leállítása korlátozott üzemmód letiltsa a lekérdezést, a jelen cikk.

 • Ha több táblából szeretne adatokat törölni, és ezek a táblák kapcsolatban állnak egymással, minden kapcsolatra engedélyezni kell a Hivatkozási integritás és a Kapcsolt rekordok kaszkádolt törlése lehetőségeket. Ez lehetővé teszi, hogy a lekérdezésével a kapcsolat „egy” és „több” oldalán lévő adatokat törölje.

 • Hozzon létre egy választó lekérdezést, és adjon hozzá feltételeket mindaddig, amíg a megfelelő rekordhalmazt nem kapja.

 • Ha egy táblából egyedi mezőket szeretne törölni, alakítsa át a választó lekérdezést frissítő lekérdezéssé, frissítő feltételkifejezésként adjon meg NULL értéket vagy nulla hosszúságú karakterláncot (""), majd futtassa a lekérdezést.

 • Ha egész rekordokat szeretne törölni, alakítsa át a választó lekérdezést frissítő lekérdezéssé, majd futtassa.

Általános előkészületek

Mielőtt részleges vagy teljes rekordot törölne, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

 • Győződjön meg arról, hogy az adatbázis nem írásvédett. Ehhez a Windows Intézőben kattintson a jobb gombbal az adatbázisfájlra (melynek kiterjesztése .accdb vagy .mdb), majd kattintson a helyi menü Tulajdonságok parancsára. A Tulajdonságok párbeszédpanelen győződjön meg arról, hogy törölve van a jel az Írásvédett jelölőnégyzetből.

 • Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a rekordok adatbázisból való törléséhez szükséges engedélyekkel. Ha nem biztos benne, kérdezze meg a rendszergazdát vagy az adatbázis tervezőjét.

 • Lépjen kapcsolatba az adatbázis többi felhasználójával, és győződjön meg arról, hogy a törlés nem befolyásolja őket hátrányosan.

 • Kérje meg az adatbázis összes felhasználóját, hogy zárja be a törlendő adatokat használó összes táblát, űrlapot, lekérdezést és jelentést. Így elkerülhetők a zárolásmegsértések.

  Tipp: Ha az adatbázishoz nagy számú felhasználó kapcsolódik, akkor valószínűleg be kell zárnia az adatbázist, és kizárólagos módban kell megnyitnia. Ehhez:

  1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd a Megnyitás gombra.

  2. Tallózással keresse meg és válassza ki az adatbázist, kattintson a Megnyitás gomb melletti nyílra, majd kattintson a Kizárólagos megnyitás parancsra.

   Fájl megnyitása kizárólagos módban

 • A rekordok szerkesztése vagy törlése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról. Egyes törlési műveletek megfordíthatók, de ha biztonsági másolatot készít, akkor mindig visszaállíthatja a változtatásokat.

  Biztonsági másolat készítése az adatbázisról

  1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , mutasson a Kezelés pontra, és kattintson az Adatbázis kezelése csoport Adatbázis biztonsági mentése parancsára.

  2. A Mentés másként párbeszédpanelen adja meg a biztonsági másolat nevét és helyét, majd kattintson a Mentés gombra.

   Az Access bezárja az eredeti fájlt, létrehozza a biztonsági másolatot, majd újra megnyitja az eredeti fájlt.

   Ha vissza szeretne állítani egy biztonsági másolatot, zárja be és nevezze át az eredeti fájlt, hogy a biztonsági másolat használhassa az eredeti verzió nevét. Rendelje az eredeti verzió nevét a biztonsági másolathoz, majd nyissa meg az átnevezett biztonsági másolatot az Access alkalmazásban.

Felkészülés kapcsolt adatok törlésére

Ha kapcsolt táblákban szeretne adatokat törölni, ne feledje a következő szabályt: ha az adat egy egy a többhöz kapcsolat „több” oldalán található, a kapcsolat módosítása nélkül törölheti az adatot. Ha azonban az adat a kapcsolat „egy” oldalán található, először módosítania kell a kapcsolatot, ha nem szeretné, hogy az Access letiltsa a lekérdezést.

A kapcsolódó adatok törlése alapvetően a következő lépések szerint történik:

 • Határozza meg, mely rekordok találhatók a kapcsolat „egy” oldalán és melyek a „több” oldalán.

 • Ha a kapcsolat „egy” oldalán lévő rekordokat és a „több” oldalon lévő kapcsolódó rekordokat kell törölnie, engedélyezze a hivatkozási integritás nevű szabálycsoportot és a kaszkádolt törlést. Ebben a szakaszban olvashat a hivatkozási integritásról és a feladatok végrehajtásáról.

 • Ha a kapcsolatnak csak az „egy” oldaláról kell törölnie rekordokat, akkor először a kapcsolatot törölje, majd az adatokat.

  vagy

  Ha a kapcsolatnak csak a „több” oldaláról kell törölnie rekordokat, akkor létrehozhat és futtathat egy törlő lekérdezést a kapcsolat megváltoztatása nélkül.

A következő szakaszokban arról olvashat, hogyan kell előkészíteni a kapcsolódó adatokat a törlésre.

Annak meghatározása, hogy mely rekordok találhatók a kapcsolat „egy” illetve „több” oldalán

 1. Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

  Megjelenik a Kapcsolatok lap, és megjeleníti az adatbázis összes tábláját, valamint az egyes táblák kapcsolatát az összes többi táblával. A kapcsolatok a táblákat a mezők között összekötő vonal formájában vannak ábrázolva.

  Az alábbi ábra egy tipikus kapcsolatot mutat. A legtöbb adatbázis-kapcsolatnak – bár nem mindegyiknek – van egy „egy” és egy „több” oldala. A kapcsolatdiagram az „egy” oldalt egy egyes számjeggyel (1), a „több” oldalt pedig egy végtelen () jellel jelöli.

  kapcsolat két tábla között

  Szabályként elmondható, hogy ha a kapcsolat „egy” oldalán töröl rekordokat, akkor a kapcsolat „sok” oldalán is törli az összes kapcsolódó rekordot. Ha azonban a kapcsolat „sok” oldalán töröl rekordokat, akkor általában ezzel nem törli az „egy” oldalon lévő rekordokat.

  Alapértelmezésben az Access a hivatkozási integritás néven ismert szabálycsoportot alkalmazza. Ezek a szabályok gondoskodnak arról, hogy az adatbázis idegen kulcsai a megfelelő értékeket tartalmazzák. Az idegen kulcs olyan oszlop, amelynek értékei megegyeznek egy másik tábla elsődleges kulcs oszlopában lévő értékekkel.

  További tudnivalók a hivatkozási integritás szabályok:

  • 1. szabály: A kapcsolódó tábla idegen kulcsába nem lehet olyan értéket beírni, amely az elsődleges tábla elsődleges kulcsában nem található meg. Az idegen kulcs mezőjében azonban null értéket is megadhat.

  • 2. szabály: Nem lehet az elsődleges táblából olyan teljes rekordot törölni, amelyhez egy kapcsolódó táblában rekordok tartoznak.

   Ne feledje, hogy oldható meg ezt a szabályt, mivel az egyik tulajdonságra az elsődleges és másodlagos táblák közötti kapcsolatot. Ehhez a további tudnivalókért lásd: a következő eljárással, a kapcsolat szerkesztése.

  • 3. szabály: Nem lehet az elsődleges táblában elsődleges kulcsértéket módosítani, ha az adott rekordhoz kapcsolódó rekordok tartoznak.

   Ne feledje azonban, hogy ez a szabály is megkerülhető, ha engedélyez egy tulajdonságot az elsődleges és a másodlagos táblák kapcsolatában.

   Ha nem adja meg másképpen, az Access ezeket a szabályokat mindig alkalmazza, amikor adatokat ad az adatbázishoz, illetve szerkeszti vagy törli őket. Ha egy művelet megsért egy szabályt, az Access megjelenít egy, az alábbi ábrán láthatóhoz hasonló üzenetet, és nem hajtja végre a műveletet.

   Üzenet: Rekord nem törölhető, illetve nem módosítható.

  A továbbhaladás során ne feledje, hogy az Access a legtöbb esetben alapértelmezés szerint alkalmazza a hivatkozási integritást, de az adatbázisnak először az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

  • Az elsődleges tábla megfelelő mezőjének elsődleges kulcsnak kell lennie, vagy egyedi indexszel kell rendelkeznie.

  • Az elsődleges táblában lévő és a kapcsolódó táblában lévő kapcsolódó mező adattípusának meg kell egyeznie.

   Megjegyzés: Az Access két kivételt tartalmaz ez alól a szabály alól. Egy Számláló típusú mezőnek lehet kapcsolódó mezője egy Szám típusú mező, ha ez utóbbinak a Mezőméret tulajdonsága hosszú szám értékre van állítva. Továbbá olyan Számláló típusú mező, amelynek Mezőméret tulajdonsága Replikációs azonosító értékre van állítva, kapcsolódhat egy olyan Szám típusú mezőhöz, amelynek Mezőméret tulajdonsága Replikációs azonosító értékre van állítva.

  • Mindkét táblának ugyanahhoz az Access-adatbázishoz kell tartoznia.

   Megjegyzés: Ha a táblák csatolva vannak, akkor Access formátumban kell lenniük. Továbbá a csatolt táblákat tartalmazó adatbázist meg kell nyitni, és engedélyezni kell a hivatkozási integritást. A hivatkozási integritás nem érvényesül a más formátumban lévő adatbázisokból származó csatolt táblák, például Microsoft Office Excel 2007-munkafüzetek esetében. A hivatkozási integritás engedélyezésének lépéseiről a következő szakaszban található tájékoztatás.

 2. Jegyezze fel a táblamezők nevét a kapcsolat mindkét oldalán.

 3. Nyissa meg a táblákat, és ellenőrizze az összes mező adatát, hogy a mezők valóban olyan adatokat tartalmaznak-e, amelyeket törölni szeretne.

 4. Hagyja nyitva a Kapcsolatok ablaktáblát, és folytassa a következő szakasz lépéseivel.

A kapcsolat szerkesztése

Csak akkor hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha a kapcsolat „egy” vagy „több” oldalán szeretne adatot törölni.

 1. Ha még nem tette meg, nyissa meg a Kapcsolatok ablaktáblát.

  Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 2. Kattintson a jobb gombbal a törlési műveletben részt vevő táblák közötti kapcsolatra (vonalra), majd kattintson a helyi menü Kapcsolatok szerkesztése parancsára.

  Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel.

 3. Győződjön meg arról, hogy a Hivatkozási integritás megőrzése jelölőnégyzet be van jelölve.

 4. Jelölje be a Kapcsolt rekordok kaszkádolt törlése jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés: Amíg nem tiltja le ezt a tulajdonságot, addig ha a kapcsolat „egy” oldalán töröl rekordokat, akkor a kapcsolat „sok” oldalán is törli az összes kapcsolódó rekordot.

 5. Kattintson az OK gombra, zárja be a Kapcsolatok ablaktáblát, majd folytassa a következő lépéscsoporttal.

Kapcsolat törlése

 1. Ha még nem tette meg, nyissa meg a Kapcsolatok ablaktáblát.

  Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson a Kapcsolatok gombra.

 2. Jegyezze fel a kapcsolatban részt vevő mezőket, hogy vissza tudja állítani a kapcsolatot az adatok törlése után.

 3. Kattintson a jobb gombbal a törlési műveletben részt vevő táblák közötti kapcsolatra (vonalra), majd kattintson a helyi menü Törlés parancsára.

  vagy

  Kattintson a kapcsolatra, és nyomja le a DELETE billentyűt.

Megjegyzés: A kapcsolat visszaállításához az előző lépések alapján nyissa meg a Kapcsolatok ablaktáblát, majd az egérrel húzza az elsődleges kulcs mezőt az „egy” táblából a „több” tábla idegenkulcs-mezőjére. Megjelenik a Kapcsolatok szerkesztése párbeszédpanel. Ha a régi kapcsolat megőrizte a hivatkozási integritást, válassza a Hivatkozási integritás megőrzése lehetőséget, majd kattintson a Létrehozás gombra. Ellenkező esetben kattintson egyszerűen a Létrehozás gombra.

Vissza a lap tetejére

Annak megakadályozása, hogy a korlátozott üzemmód letiltsa a lekérdezést

Ha megnyit egy olyan adatbázist, amelyet nem megbízhatónak választott, vagy nem megbízható helyen található, az Access alapértelmezés szerint letiltja a lekérdezések futtatását.

Ha megpróbál futtatni egy módosító lekérdezést, és szemlátomást semmi sem történik, ellenőrizze, hogy az Access állapotsorában szerepel-e az alábbi üzenet:

A műveletet vagy eseményt a rendszer a korlátozott üzemmód miatt letiltotta.

Ha ezt az üzenetet látja, tegye a következőt:

Letiltott tartalom engedélyezése

 • Az Üzenetsávon kattintson a Beállítások gombra.

  Megjelenik A Microsoft Office biztonsági szolgáltatásai párbeszédpanel.

 • Kattintson a Tartalom engedélyezése beállításra, majd kattintson az OK gombra.

 • Futtassa újra a lekérdezést.

Ha nem látható az Üzenetsáv

 • Kattintson az Adatbáziseszközök lapra, majd a Megjelenítés/elrejtés csoportban kattintson az Üzenetsáv gombra.

További információt a korlátozott üzemmóddal és az Access biztonsági témakörben biztonságos egy Access 2007-adatbázisban.

Részleges rekordok (egy vagy több mező) törlése

Ez a szakasz lépései bemutatják, hogy miként részleges records (egyéni mezők) törlése a frissítő lekérdezés használatával tábla egy-a-többhöz kapcsolat "több" oldalán. Hajtsa végre a lépéseket követve egyéb adatok nem kapcsolódó táblákból származó adatok törlése is. Ne feledje, hogy az adatokat szeretné törölni a frissítő lekérdezés futtatása módosítja a meglévő értékeket vagy NULL értékre vagy nulla hosszúságú karakterlánc (két dupla idézőjelek között a ne legyen szóköz), attól függően, hogy a megadott feltételnek. Frissítő lekérdezések használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a Létrehozás és a frissítő lekérdezés futtatásacímű cikket.

Választó lekérdezés létrehozása

 1. Kattintson a Létrehozás lap Egyéb csoportjában a Lekérdezéstervező gombra.

  Megnyílik a lekérdezéstervező ablak, megjelenik a Tervezés lap, és megnyílik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel.

 2. Válassza ki azt a táblát, amely a törlendő adatokat tartalmazza, kattintson a Hozzáadás, majd a Bezárás gombra.

  A tábla a lekérdezés tervezőrácsának felső területén ablakként jelenik meg. Az ablakon fel vannak sorolva a tábla mezői. Az alábbi ábra egy tipikus táblát mutat a tervezőben:

  Tábla a lekérdezéstervezőben

 3. Adja hozzá azokat a mezőket, amelyeket NULL értékre szeretne állítani a tervező Mező sorában. Kattinthat duplán egyenként a mezőkre, vagy áthúzhatja őket egyenként.

 4. Megadhat feltételkifejezést is egy vagy több mezőhöz a tervező Feltételek sorában.

  Feltétel használatával csak a törölni kívánt rekordot ad vissza. Egyéb esetben a frissítő lekérdezés állítja be a minden mező a lekérdezés minden rekordnál NULL. A feltételek használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a mintafeltételek választó lekérdezésekhez, a jelen cikk.

 5. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Ellenőrizze, hogy a lekérdezés eredményeképpen megkapott-e minden olyan rekordot, amelyet NULL értékűre vagy nulla hosszúságú karakterláncra szeretne állítani. Ha szükséges, ismételje meg a 3-5. lépést, és módosítsa a mezőket vagy a feltételkifejezést, amíg a lekérdezés csak a módosítani kívánt adatokat nem adja vissza.

 6. Hagyja nyitva a lekérdezést, és folytassa a következő lépésekkel.

A választó lekérdezés frissítő lekérdezéssé konvertálása

 1. Kattintson a Tervező nézet gombra az Adatlap nézetből a lekérdezéstervezőre való áttéréshez.

 2. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintsunk a Frissítés gombra.

  Az Access frissítő lekérdezéssé alakítja a választó lekérdezést, elrejti a Megjelenítés sort a tervezőrács alsó részében, és hozzáadja a Módosítás sort.

  A Módosítás sorához minden egyes mezőhöz, írja be a NULL vagy nulla hosszúságú karakterlánc – idézőjelbe közöttük szóköz nélkül a két ("").

 3. Kattintson a Futtatás Gombkép .

  Az Access kéri a a változtatások megerősítését.

  Csak akkor lépjen tovább, ha teljesen biztos abban, hogy meg kívánja változtatni az értékeket. Ez esetben kattintson az Igen gombra az adatok megváltoztatásához.

Vissza a lap tetejére

Teljes rekordok törlése

Ebben a témakörben arról olvashat, hogy milyen lépéseket kell tennie, ha törlő lekérdezést szeretne használni teljes rekordoknak a táblából való törlésére.

Választó lekérdezés létrehozása

 1. Kattintson a Létrehozás lap Egyéb csoportjában a Lekérdezéstervező gombra.

  Megnyílik a lekérdezéstervező ablak, megjelenik a Tervezés lap, és megnyílik a Tábla megjelenítése párbeszédpanel.

 2. Válassza ki a kapcsolat „egy” oldalán lévő táblát, majd kattintson a Hozzáadás, majd a Bezárás gombra.

  A tábla a lekérdezés tervezőrácsának felső területén ablakként jelenik meg. Az ablakon fel vannak sorolva a tábla mezői. Az alábbi ábra egy tipikus táblát mutat a tervezőben.

  Tábla a lekérdezéstervezőben

 3. Kattintson duplán a csillagra (*) a tábla összes mezőjének a tervezőrácshoz való hozzáadásához.

  Az összes táblamező hozzáadása lehetővé teszi, hogy a törlő lekérdezés teljes rekordokat (sorokat) töröljön a táblából.

 4. Azt is teheti, hogy hozzáad egy táblamezőt, amelyben feltételeket adhat meg.

  Például ha egy vevővel megszakad az üzleti kapcsolata, és ki kell törölnie a vevő összes kiszállítatlan rendelését, a megfelelő rekordok megtalálása érdekében a tervezőrácshoz adja a Vevőkód (Customer ID) és a Rendelés dátuma (Order Date) mezőt.

 5. Ha végrehajtotta az előző lépést, adja meg a feltételeket a tervezőrács Feltétel sorában.

  A feltételek használatával csak azokat a rekordokat kapja eredményül, amelyeket ki szeretne törölni. A törlő lekérdezés különben a tábla összes rekordját törli. Az előző lépés példáját folytatva, adja meg annak a vevőnek a kódját, amellyel megszakadt az üzleti kapcsolata, és azt a dátumot, amelytől kezdve ennek a vevőnek a rendelései érvénytelenné váltak.

  A feltételek használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a mintafeltételek választó lekérdezésekhez, a jelen cikk.

 6. Ha végrehajtotta az előző lépést, törölje a jelet az összes feltételmező Megjelenítés jelölőnégyzetéből.

 7. A Tervezés lap Eredmények csoportjában kattintson a Futtatás gombra.

  Ellenőrizze, hogy a lekérdezés eredményeképpen megkaptuk-e az összes törölni kívánt rekordot.

 8. Hagyja nyitva a lekérdezést, és folytassa a következő lépésekkel.

Alakítsa a választó lekérdezést törlő lekérdezéssé, és törölje az adatokat.

 1. Kattintson a Tervező nézet gombra az Adatlap nézetből a lekérdezéstervezőre való áttéréshez.

 2. A Tervezés lap Lekérdezés típusa csoportjában kattintson a Törlés gombra.

  Az Access törlő lekérdezéssé alakítja a választó lekérdezést, elrejti a Megjelenítés sort a tervezőrács alsó részében, és hozzáadja a Törlés sort.

  Győződjön meg arról, hogy a Törlés sor * (összes) mezőoszlopában a From szó látható. A feltételoszlopokban a Where szónak kell megjelennie.

 3. Győződjön meg arról, hogy szeretne-e az adatok törlése, és kattintson a Futtatás Gombkép gombra.

  Az Access kéri a törlési művelet megerősítését.

  Az adatok törléséhez kattintson az Igen gombra.

Vissza a lap tetejére

Feltételminták választó lekérdezésekhez

A következő táblázat néhány példát mutat feltételkifejezésekre, amelyeket választólekérdezésben használhat, hogy biztosan csak a kívánt adatokat törölje. Ezeket a példákat a saját adataira is alkalmazhatja. A példák közül néhány helyettesítő karaktereket használ.

Helyettesítő karakterek használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a cikk az Access által használt helyettesítő karakterek.

Feltétel

Hatás

> 234

Minden 234-nél nagyobb számot visszaad. A 234-nél kisebb számok megkeresésére használja a < 234 kifejezést.

>= "Koczka"

A Koczka névtől kezdődően az ábécé végéig minden rekordot visszaad.

Between #2007.02.02# And #2007.12.01#

A 2007. február 2. és a 2007. december 1. közötti dátumokat adja vissza (ANSI-89 esetén). Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a kettős kereszt (#) helyett használjon szimpla idézőjeleket ('). Például: Between '2007.02.02' And '2007.12.01'

Not "Németország"

Minden olyan rekord megkeresése, amelynek tartalma nem egyezik meg teljesen a „Németország” karaktersorozattal. A feltételkifejezés visszaadja az olyan rekordokat, amelyek a „Németország” karakterlánc mellett további karaktereket tartalmaznak, például: „Németország (Euró)” vagy „Európa (Németország)”.

Not "T*"

A nem T-vel kezdődő rekordokat keresi meg. Ha az adatbázis ANSI-92 szabványú helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag (*) helyett használjon százalékjelet (%).

Not "*t"

Minden olyan rekord megkeresése, amely nem t-re végződik. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag (*) helyett használjon százalékjelet (%).

In(Kanada,EK)

A listában megkeres minden olyan rekordot, amelyben szerepel a Kanada vagy az EK szó.

Like "[A-D]*"

Szövegmezőben az A és D közé eső karakterekkel kezdődő mezőket keresi meg. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag (*) helyett használjon százalékjeleket (%).

Like "*ar*"

Azokat a rekordokat keresi meg, amelyek tartalmazzák az „ar” betűsorozatot. Ha az adatbázis ANSI-92 helyettesítő karakterekre van beállítva, a csillag (*) helyett használjon százalékjeleket (%).

Like "Bobvos Endr?"

Minden olyan rekordot visszaad, amely a „Bobvos” karakterlánccal kezdődik, egy 5 hosszúságú karakterláncot tartalmaz, amelynek első 4 betűje „Endr”, és ismeretlen az utolsó betűje. Ha az adatbázis ANSI-92 szabványú helyettesítő karakterekre van beállítva, használja az aláhúzás (_) jelet a kérdőjel (?) helyett.

#2007.02.02#

Megkeresi azokat a mezőket, amelyek a 2007. február 2 dátumot tartalmazzák. Ha az adatbázis ANSI-92 szabványú helyettesítő karakterekre van beállítva, a dátumot kettőskeresztek helyett szimpla idézőjelek közé tegye ('2007.02.02').

< Date( )- 30

A Date függvényt használja a 30 napnál régebbi dátumok visszaadására.

Date()

A Date függvényt használja a mai dátumot tartalmazó rekordok visszaadására.

Between Date( ) And DateAdd("M"; 3; Date( ))

A Date és a DateAdd függvényt használja az aktuális dátumtól számítva három hónapon belüli időpontokat tartalmazó rekordok visszaadására.

Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek null (üres vagy meghatározatlan) értékeket tartalmaznak.

Is Not Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek tartalmaznak értéket (tehát nem null értékűek).

""

Visszaad minden rekordot, amely nulla hosszúságú karakterláncot tartalmaz. Akkor használjon nulla hosszúságú karakterláncokat, ha egy kötelező mezőben adatot kell megadnia, de magát az értéket még nem ismeri. Ha például egy mezőben faxszámot kell megadni, de egy vevőnek még nincs faxkészüléke, a szám helyett két egymás mellett álló dupla idézőjelet adjon meg ("").

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×