Formázás

Egyéni számformátum létrehozása és törlése

Egyéni számformátum létrehozása és törlése

Az Excel sok-sok lehetőséget nyújt a számok százalékértékként, pénznemként vagy dátumként való megjelenítéséhez. Ha ezek között nem talál olyat, amely megfelel az igényeinek, egy beépített számformátum testreszabásával létrehozhat saját formátumot. Ha információra van szüksége a számformátumkódok megváltoztatásáról, kezdésként tekintse át a kódok testreszabását ismertető útmutatókat.

Kapcsolódó műveletek

Útmutatók a számformátumok testreszabásához

Egyéni számformátumok létrehozása

Egyéni számformátumok törlése

Útmutatók a számformátumok testreszabásához

Ha egyéni számformátumot szeretne létrehozni, egy beépített formátumból kell kiindulnia. Ezután a formátum kódszakaszainak módosításával létrehozhatja saját, egyéni számformátumát.

A számformátum legfeljebb négy, egymástól pontosvesszővel elválasztott kódszakaszból állhat. Ezek a kódszakaszok a pozitív számok, a negatív számok, a nulla értékek és a szöveg formátumát határozzák meg (ebben a sorrendben).

<POZITÍV>;<NEGATÍV>;<NULLA>;<SZÖVEG>

A kódszakaszok felhasználásával létrehozhatja például az alábbi egyéni kódot:

[Kék]# ##0,00_);[Piros](# ##0,00);0,00;"értékesítés "@

Az egyéni számformátum kialakításához nem kell az összes kódszakaszt használnia. Ha csak két szakaszt ad meg, a program az első szakaszt a pozitív számok és a nullák megjelenítésére, a második szakaszt a negatív számok megjelenítésére használja. Ha csak egy kódszakaszt ad meg, a program az összes szám megjelenítésére azt használja. Ha egy kódszakaszt ki szeretne hagyni, az utána következőt azonban használni szeretné, a kihagyott kódszakasz záró pontosvesszőjét meg kell adnia.

A számformátumkód szakaszainak testreszabásához hasznos információt tartalmaznak az alábbi útmutatók.

Útmutató szöveg és térköz megadásához

 • Szöveg és számok megjelenítése:    Ha egy cellában szöveget és számot is meg szeretne jeleníteni, a szöveg karaktereit foglalja kettős idézőjelek (" ") közé, vagy ha egy karakterről van szó, írjon elé egy fordított perjelet (\). A karaktereket a formátumkód megfelelő szakaszában helyezze el. A 0,00 Ft" többlet";-0,00 Ft" hiány" formátum megadásával például a pozitív összegeket „12574 Ft többlet”, a negatív összegeket „-12574 hiány” formátumban jelenítheti meg. Figyelje meg, hogy a kódszakaszban a „többlet” és a „hiány” szó előtt is van egy karakternyi szóköz.

  A következő karakterek a kettős idézőjelek használata nélkül megjeleníthetők:

$

Dollárjel

+

Pluszjel

(

Bal oldali zárójel

:

Kettőspont

^

Beszúrási jel (háztető)

'

Aposztróf

{

Bal oldali kapcsos zárójel

<

Kisebb jel

=

Egyenlőségjel

-

Mínuszjel

/

Perjel

)

Jobb oldali zárójel

!

Felkiáltójel

&

És-jel

~

Tilde

}

Jobb oldali kapcsos zárójel

>

Nagyobb jel

Szóköz

 • Szövegelemek szakasza:    A szöveg kódszakasza, ha használja, mindig a számformátum utolsó szakasza. Kukac karaktert (@) helyezzen el a szakasz azon pontjára, ahol a cellába írt szöveget meg szeretné jeleníteni. Ha a szöveges szakaszban nem szerepel a @ karakter, a beírt szöveg nem jelenik meg. Ha a beírt szöveg mellett mindig meg szeretne jeleníteni bizonyos karaktereket, foglalja őket kettős idézőjelek (" ") közé, például @" bruttó bevétele".

  Ha a formátum nem tartalmaz szöveges szakaszt, a vele formázott cellákba írt nem numerikus értékekre a formátum nem lesz hatással. A program emellett a teljes cellát szöveges formátumúvá alakítja.

 • Térközök:    Ha a számformátumban egy karakternyi szélességű térközt szeretne beszúrni, használjon aláhúzásjelet (_), utána írja be a használni kívánt karaktert. Ha például egy aláhúzás után jobb oldali zárójelet ( _)) ír be, akkor a pozitív számok a zárójelbe foglalt negatív számokkal egy vonalba állnak.

 • Karakterek ismétlése:    Ha a formátumban megadott következő karaktert az oszlopszélesség kitöltéséig ismételni szeretné, akkor a számformátumba foglalja bele a csillag (*) karaktert. A 0*- karakterek beírásával például a számok után kötőjelekkel töltheti ki a cellákat, ha pedig a *0 karaktereket használja egy formátum előtt, kezdő nullákat helyezhet el a cellában.

Útmutató tizedeshelyek, közök, színek és feltételek megadásához

 • Tizedeshelyek és nem elhagyható helyi értékek felvétele:    Törtek vagy tizedesvesszőt tartalmazó számok megjelenítéséhez vegye fel az alábbi számjegyhelyőrzőket, tizedesvesszőket és ezreselválasztókat a megfelelő szakaszban.

0 (nulla)

Ez a számjegyhelyőrző megjeleníti az elhagyható nullákat, ha egy szám a formátumban megadott nulláknál kevesebb számjegyet tartalmaz. Ha például 8,9-et ír be egy cellába, és 8,90-ot szeretne megjeleníteni, használja a #,00 formátumot.

#

Ez a számjegyhelyőrző ugyanazokat a szabályokat követi, mint a 0 (nulla). Az Excel azonban nem jeleníti meg az elhagyható nullákat, ha a tizedesvessző bármely oldalán kevesebb számot ír a cellába, mint ahány # jelet a formátum tartalmaz. Ha például a #,## egyéni formátumot használja, és a cellába 8,9-et ír, a program 8,9-et jelenít meg.

?

Ez a számjegyhelyőrző ugyanazokat a szabályokat követi, mint a 0 (nulla). Az Excel azonban az elhagyható nullák helyén közöket jelenít meg a tizedesvessző mindkét oldalán, hogy a tizedesvesszők egymás alá igazodjanak az oszlopban. A 0,0? egyéni formátum használatakor például a 8,9 és a 88,99 értékben a program egymás alá igazítja a tizedesvesszőket az oszlopban.

, (vessző)

Ez a számjegyhelyőrző megjeleníti a tizedesvesszőt a számban.

 • Ha egy cellába írt számban a tizedesvesszőtől jobbra több jegy van, mint amennyi helyőrző szerepel a formátumban, akkor azt a program a helyőrzők számával megegyező számú tizedesjegyre kerekíti. Ha a tizedesvesszőtől balra több számjegy van, mint ahány helyőrző, a program megjeleníti a további számjegyeket. Ha a formátum a tizedesvesszőtől balra csak számjeleket (#) tartalmaz, akkor az egynél kisebb számok tizedesvesszővel kezdődnek, például ,47.

Megjelenítendő elem

Formátum

Kód

1234,59

1234,6

####,#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12
1234,568   

12,0
1234,57

#,0#

44,398
102,65
2,8

  44,398
102,65
    2,8
(egymás alá igazított tizedesvesszőkkel)

???,???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(egymás alá igazított törtjelekkel)

# ???/???

 • Ezreselválasztó megjelenítése:    Ha egy közt szeretne megjeleníteni ezreselválasztóként, vagy ha a számokat osztani szeretné 1000-rel, vegye fel az alábbi elválasztó jelet a számformátumba.

<szóköz>

Ez a kód ezreselválasztókat jelenít meg a számokban. Az Excel az ezreseket közzel választja el, ha a formátum számjelekkel (#) vagy nullákkal határolt szóközt tartalmaz. A számjegyhelyőrzőt követő szóköz a számokat 1000-rel osztja. Ha például a formátum #<szóköz>0<szóköz>, és a 12 200 000 értéket írja be a cellába, akkor az a következőképpen fog megjelenni: 12 200.

Megjelenítendő alak

Formátum

Kód

12000

12 000

# ###

12000

12

#<szóköz>

12200000

12,2

0,0<szóköz><szóköz>

 • Színek megadása:    Ha egy formátumszakaszban színt szeretne megadni, szögletes zárójelekben írja be az alábbi nyolc szín egyikét. A színkódot a szakasz első elemeként kell megadni.

[Fekete]

[Zöld]

[Fehér]

[Kék]

[Bíbor]

[Sárga]

[Ciánkék]

[Piros]

 • Feltételek megadása:    Ha olyan számformátumokat szeretne használni, amelyek csak a megadott feltételnek megfelelő számok beírásakor érvényesülnek, foglalja a feltételt szögletes zárójelekbe. A feltétel egy összehasonlító operátor (műveleti jel) és egy értékből áll. A következő formátum például a 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő számokat piros, a 100-nál nagyobb számokat pedig kék betűszínnel jeleníti meg.

  [Piros][<=100];[Kék][>100]

  Ha a cellákra feltételes formázást (például a cellaértéktől függően valamilyen színt) szeretne alkalmazni, a Kezdőlap lap Stílusok csoportjában kattintson a Feltételes formázás gombra.

Útmutató pénznemek, százalékértékek és tudományos jelölések megadásához

 • Pénznemszimbólumok felvétele:    Ha az alábbi pénznemszimbólumok egyikét meg szeretné adni a számformátumban, nyomja le a NUM LOCK billentyűt, és a számbillentyűzeten írja be a megfelelő ANSI-kódot.

Pénznemszimbólum

Kód

¢

ALT+0162

£

ALT+0163

¥

ALT+0165

euró

ALT+0128

 • Megjegyzés: Az egyéni formátumokat a program a munkafüzettel együtt menti. Ha azt szeretné, hogy az Excel mindig egy adott pénznemszimbólumot használjon, az Excel indítása előtt módosítsa a Vezérlőpult Területi beállítások segédprogramjában megadott pénznemszimbólumot.

 • Százalékértékek megjelenítése:    Ha számokat százalékértékként szeretne megjeleníteni – például a ,08-et 8%-ként vagy a 2,8-et 280%-ként – helyezze el a százalékjelet (%) a számformátumban.

 • Tudományos jelölések megjelenítése:    Ha a számokat tudományos (exponenciális) formátumban szeretné megjeleníteni, használja az alábbi exponenciális kódokat a megfelelő szakaszban.

E (E-, E+, e-, e+)

Ez a kód a számokat tudományos (exponenciális) formátumban jeleníti meg. Az Excel az „E” vagy „e” karaktertől jobbra azt a számot mutatja, ahány hellyel a tizedesvesszőt áthelyezte. Ha például a 0,00E+00 formátumot használja, és a cellába 12 200 000-et ír, a program az 1,22E+07 értéket jeleníti meg. Ha a formátumot #0,0E+0 kódra módosítja, a 12,2E+6 érték jelenik meg.

Útmutató dátum- és időformátumok megadásához

 • Napok, hónapok és évek megjelenítése:    Ha számokat dátumformátumban, például napokként, hónapokként és évekként szeretne megjeleníteni, használja az alábbi kódokat a megfelelő szakaszban.

h

A hónapot számként, az első nulla nélkül jeleníti meg.

pp

A hónapot számként, a megfelelő esetben az első nullával együtt jeleníti meg.

hhh

A hónapot rövidítéssel jeleníti meg (jan–dec).

hhhh

A hónapot teljes nevén jeleníti meg (január–december).

hhhhh

A hónapot egyetlen betűvel jeleníti meg (j–d).

n

A napot számként, az első nulla nélkül jeleníti meg.

nn

A napot számként, a megfelelő esetben az első nullával együtt jeleníti meg.

nnn

A napot rövidítéssel jeleníti meg (H–V).

nnnn

A napot teljes nevén jeleníti meg (hétfő–vasárnap).

éé

Az évet két számjeggyel jeleníti meg.

éééé

Az évet négy számjeggyel jeleníti meg.

Megjelenítendő elem

Formátum

Kód

Hónapok

1–12

h

Hónapok

01–12

hh

Hónapok

jan–dec

hhh

Hónapok

január–december

hhhh

Hónapok

j–d

hhhhh

Napok

1–31

n

Napok

01–31

nn

Napok

H–V

nnn

Napok

hétfő–vasárnap

nnnn

Évek

00–99

éé

Évek

1900–9999

éééé

 • Órák, percek és másodpercek megjelenítése:    Az időpontformátumok (óra, perc, másodperc) megjelenítéséhez használja az alábbi kódokat a megfelelő szakaszban.

ó

Az órát számként, az első nulla nélkül jeleníti meg.

[ó]

Az eltelt időt jeleníti meg órában. Ha olyan képletet használ, amelyben a visszaadott órák száma meghaladja a 24-et, a következő formátumhoz hasonlót használjon: [ó]:pp:mm.

óó

Az órát számként, a megfelelő esetben az első nullával együtt jeleníti meg. Ha a formátum tartalmazza az AM vagy a PM értéket, az órák száma a 12 órás rendszeren alapul. Egyébként az órák a 24 órás rendszeren alapulnak.

p

A percet számként, az első nulla nélkül jeleníti meg.

Megjegyzés: A p vagy a pp kódot közvetlenül az ó vagy az óó kód után, illetve az mm kód előtt adja meg.

[p]

Az eltelt időt jeleníti meg percben. Ha olyan képletet használ, amelyben a visszaadott percek száma meghaladja a 60-at, a következő formátumhoz hasonlót használjon: [pp]:mm.

pp

A percet számként, a megfelelő esetben az első nullával együtt jeleníti meg.

Megjegyzés: A p vagy a pp kódot közvetlenül az ó vagy az óó kód után, illetve az mm kód előtt adja meg.

m

A másodpercet számként, az első nulla nélkül jeleníti meg.

[m]

Az eltelt időt jeleníti meg másodpercben. Ha olyan képletet használ, amelyben a visszaadott másodpercek száma meghaladja a 60-at, a következő formátumhoz hasonlót használjon: mm.

mm

A másodpercet számként, a megfelelő esetben az első nullával együtt jeleníti meg. Ha a másodperc törtrészét is meg szeretné jeleníteni, a következő formátumhoz hasonlót használjon: ó:pp:mm,00.

AM/PM, am/pm

Az órát a 12 órás rendszer szerint jeleníti meg. Az Excel az éjfél és dél közötti időpontokhoz a de., a dél és éjfél közötti időpontokhoz a du. karaktereket jeleníti meg.

Megjelenítendő elem

Formátum

Kód

Órák

0–23

ó

Órák

00–23

óó

Percek

0–59

p

Percek

00–59

pp

Másodpercek

0–59

m

Másodpercek

00–59

mm

Időpont

4 de.

ó AM/PM

Időpont

4:36 du.

ó:pp AM/PM

Időpont

4:36:03 du.

ó:pp:mm AM/PM

Időpont

4:36:03,75

ó:pp:mm,00

Eltelt idő (órák és percek)

1:02

[ó]:pp

Eltelt idő (percek és másodpercek)

62:16

[pp]:mm

Eltelt idő (másodpercek és századmásodpercek)

3735,80

[mm],00

Vissza a lap tetejére

Egyéni számformátumok létrehozása

 1. Nyissa meg azt a munkafüzetet, amelyben egyéni számformátumot szeretne létrehozni és tárolni.

 2. A Kezdőlap lapon a Szám csoport jobb alsó sarkában található ikonra kattintva nyissa meg a párbeszédpanelt.

  Párbeszédpanel-megnyitó ikon a Szám csoportban

 3. A Kategória mezőben jelölje ki az Egyéni elemet.

 4. A Formátumkód listában jelölje ki a testre szabni kívánt számformátumot.

  A választott számformátum megjelenik a Formátumkód lista feletti Formátumkód mezőben.

  Megjegyzés: Amikor a Formátumkód listában kijelöl egy beépített számformátumot, az Excel másolatot készít a formátumról, amelyet testre szabhat. A Formátumkód listában lévő eredeti formátum nem módosítható és nem törölhető.

 5. A Formátumkód mezőben végezze el a szükséges módosításokat a választott számformátumon.

  Tipp: Az elvégezhető módosításokról részletes információt a jelen cikk Útmutatók a számformátumok testreszabásához című szakaszában találhat.

Megjegyzés: Az egyéni számformátumokat a program abban a munkafüzetben tárolja, amelyben létrehozta őket, ezek más munkafüzetekben nem használhatók. Ha egy egyéni számformátumot új munkafüzetben szeretne használni, az aktuális munkafüzetet mentheti Excel-sablonként, amelyet azután kiindulási alapként felhasználhat az új munkafüzet létrehozásához.

Vissza a lap tetejére

Egyéni számformátumok törlése

 1. Nyissa meg a törölni kívánt egyéni számformátumot tartalmazó munkafüzetet.

 2. A Kezdőlap lapon a Szám csoport jobb alsó sarkában található ikonra kattintva nyissa meg a párbeszédpanelt.

  Párbeszédpanel-megnyitó ikon a Szám csoportban

 3. A Kategória mezőben jelölje ki az Egyéni elemet.

 4. A Formátumkód listában jelölje ki a törölni kívánt egyéni számformátumot.

  Megjegyzés: A Formátumkód lista beépített számformátumai nem törölhetők.

 5. Kattintson a Törlés gombra.

  Megjegyzés: A törölt egyéni számformátumot használó cellák a munkafüzetben az alapértelmezett Általános formátumot veszik fel.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×