Egyéni mező és keresési tábla létrehozása és módosítása

A Microsoft Project Web App alkalmazásban létrehozhat és módosíthat egyéni mező, majd felveheti azokat a projektbe. A Project Server 2010 újdonsága, hogy munkafolyamat által irányított egyéni mezők és többsoros egyéni mezők felvételére ad lehetőséget.

Alkalmazhat listákat (vagy attribútumokat) az egyéni mezőkhöz, amelyek segítenek a csoporttagok által megtekintett és használt értékeket létrehozásában. Ezek az attribútumok a következőkből származnak:

 • Keresési táblák:     Ezek a táblák előre meghatározott értékeket tartalmaznak, amelyeket létrehozásuk után egy listából választhatnak ki a csoporttagok, amikor egyéni mezőt vesznek fel a projekttervekbe.

 • Képletek:     A képletek mezőértékek létrehozására használhatók több mező és függvény értékének a kiszámolásával.

Kapcsolódó műveletek

Egyéni mező létrehozása vagy módosítása

Keresési tábla létrehozása vagy módosítása

Egyéni mező létrehozása vagy módosítása

 1. A Gyorsindítás sávon kattintson a Kiszolgáló beállításai hivatkozásra.

 2. A Kiszolgáló beállításai lapon kattintson a Vállalati egyéni mezők és keresési táblák hivatkozásra.

 3. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Új mező létrehozásához kattintson az Új mező parancsra.

  • Mező módosításához válassza ki a módosítani kívánt mezőt a mező nevére kattintva a táblázatban.

 4. Az Új egyéni mező lapon (vagy Egyéni mezők módosítása lapon, ha egy meglévő mezőt módosít), adja meg a mező nevét a Név szövegdobozban.

 5. Az Egyed és típus csoportban az Egyed listában kattintson a Projekt, az Erőforrás vagy a Tevékenység elemre, majd a Típus listában jelölje ki a mező típusát. A kijelölt típustól függően további mezőattribútumok jelennek meg.

 6. Az Egyéni attribútumok csoportban jelölje meg, hogy a mező rendelkezik-e előre definiált értékeket tartalmazó, társított keresési táblával. Keresési táblák csak szöveg típusú egyéni mezőkkel használhatók. Ha keresési táblát szeretne létrehozni vagy módosítani, további információkat a Keresési tábla létrehozása vagy módosítása című részben talál.

  Megjegyzés:  A Project-egyedek szöveges típusú mezői rendelkezhetnek többsoros szöveggel. A Project Professional alkalmazásban nem használhatók többsoros szöveget tartalmazó mezők.

 7. Ha az egyéni mező értékét kiszámító képletet szeretne létrehozni, az Egyéni attribútumok csoportban kattintson a Képlet gombra, és írja be az egyenletet a képlethez. Képlet összeállításához kattintson a Függvény kiválasztása gombra. A függvények listájában jelöljön ki egy függvénykategóriát, majd kattintson a használni kívánt függvényre. Ha egy mezőt szeretne a képletben használni, kattintson a Mező kiválasztása gombra, vagy írja be a mező nevét szögletes zárójelek között.

 8. A függvény továbbfejlesztéséhez kattintson az Operátor kiválasztása lehetőségre, majd jelölje ki az operátort. A program hozzáadja az operátort a képlethez. Alább látható két példa.

  • A [Name]&"."&[Project] függvény olyan értéket ad vissza, amely a tevékenység nevét, majd azt követve a projekt nevét tartalmazza ponttal (.) elválasztva ebben a formában: TevékenységNév.ProjektNév.

  • Az alábbi képlet a „Nincs alapterv”, a „Legalább 20% többletköltség” vagy a „Tervnél kevesebb” értéket adja vissza:

   Switch(Len(CStr([Eredeti befejezés]))<3, "Nincs alapterv", ([Költség]+1)/ ([Eredeti költség]+1)>1.2,"Legalább 20% többletköltség", ([Költség]+1)/([Eredeti költség]+1)>1, "Többletköltség",Igaz,"Tervnél kevesebb")

   Megjegyzés:  A CStr függvény csak akkor működik a fenti képletben, ha megadja az [Eredeti befejezés] mezőt; a „Nincs alapterv” esetben a képlet #HIBA értéket ad vissza. Ha kipróbálja a képletet, használja grafikus jelölők nélkül, hogy megtekinthesse a szöveges eredményeket. A képlet grafikus jelölők nélküli használata esetén a hibát nem mutatja jelölő, ezért nem egyértelmű a Project Professional 2010 alkalmazásban.

 1. A Részleg csoportban válassza ki azt a részleget a szervezetben, amelyhez a mező tartozik. Ha nincs kiválasztva részleg, a mező a Project Web App összes felhasználójára vonatkozik. A részlegszintű egyéni mezőket csak azok a felhasználók láthatják és módosíthatják egy szervezeten belül.

 2. Ha a mező erőforrás vagy tevékenység típusú, az Összefoglaló sorok számítása csoportban válassza ki a mező összefoglaló sorainak számítási (vagy összesítési és megjelenítési) módját. Jelölje be a Képlet használata választógombot, ha a mező képletét az Egyéni attribútumok csoportban a mező számítási módjának meghatározásához szeretné használni.

 3. Ha a mező erőforrás vagy tevékenység típusú, a Hozzárendelési sorok számítása csoportban válassza ki, hogy a mező a hozzárendelt erőforrásokra vagy altevékenységekre vetíthető-e (vagy értékei eloszthatók-e).

 4. A mező értékeinek adattípus történő megjelenítéséhez, illetve az Egyed és Típus csoportban kiválasztott szöveg megjelenítéséhez a Megjelenített értékek csoportban válassza az Adat elemet.

 5. Ha adatok helyett grafikus jelölőket szeretne megjeleníteni, a Megjelenített értékek csoportban jelölje be a Grafikus jelölők választógombot.

  • A Feltételek listában kattintson az Összefoglaló sorok, Nem összefoglaló sorok vagy Projekt összefoglalása elemre, hogy meghatározza, milyen információ típushoz jelenítsen meg grafikus jelölőt.

  • A további finomításhoz, hogy milyen típusú adatokat szeretne grafikus jelölőkkel megjeleníteni, a rácsban adjon meg egy próbát, egy vizsgálni kívánt mező értéket és a grafikus jelölőnek megjelenítendő képét.

  • Jelölje be az Adatértékek megjelenítése az elemleírásokban jelölőnégyzetet, ha a mezőértéket elemleírásként szeretné megjeleníteni.

 6. A Működés csoportban az Igen vagy a Nem lehetőség választásával jelezze, hogy a felhasználóknak meg kell-e adniuk adatot ebben a mezőbe. Ha bejelöli a Munkafolyamat által vezérelt működés jelölőnégyzetet, a csoportban lévő Igen/Nem beállítás nem teszi kötelezően kitöltendővé a mezőt. Ki kell azonban tölteni a mezőt akkor, ha a munkafolyamat leírása megköveteli a mező megadását.

 7. Kattintson a Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

Keresési tábla létrehozása vagy módosítása

 1. Kattintson a Gyorsindítás sáv Kiszolgáló beállításai hivatkozására.

 2. A Kiszolgáló beállításai lapon kattintson a Vállalati egyéni mezők és keresési táblák hivatkozásra.

 3. Végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  • Új keresési tábla létrehozásához kattintson a lap alján található Új keresési tábla lehetőségre.

  • Meglévő keresési tábla módosításához kattintson a nevére az Adatértékek megjelenítése az elemleírásokban táblázatban.

 4. Az Új keresési tábla lapon (vagy Keresési tábla módosítása lapon, ha egy meglévő keresési táblát módosít), adja meg a keresési tábla nevét a Név szövegdobozban.

 5. A Típus csoportban válassza ki a keresési táblában használni kívánt projekt információ típust.

 6. Ha a keresési tábla szöveges értékeket tartalmaz, a Kódmaszk csoport jelenik meg. A Kódmaszk csoportban határozza meg a keresési tábla egyes értékeinek numerikus vagy alfabetikus szerkezetét.

  Ha például azt szeretné, hogy az értékek a keresési táblában két betűt és három számot tartalmazzanak hierarchikus struktúrában, akkor a kódmaszk táblázat első sorában kattintson a Karakterek elemre, írja be a 2-t a karakterek számának, majd írjon be egy pontot (.) elválasztóként az értékek közé. A második sorban kattintson a Számok elemre, írja be a 3-at, majd adjon meg egy elválasztót a keresési tábla érték második részletének.

Tipp: A keresési mezőkódok szerkezete a Kódminta szövegdobozban látható.

 1. A Keresési tábla csoportban adja meg az értékeket a táblázatban, és hozzon létre egy hierarchikus kapcsolatot az egyes értékek között. Hierarchikus kapcsolatok csak szöveges mezőkkel hozhatók létre. Ezeknek az értékeknek meg kell felelniük a Kódmaszk csoportban megadott kódmaszk-meghatározásoknak. Az egyéni mezők értékeinek megadásakor ezek közül választhatnak a felhasználók.

  Az értékek hierarchikus kapcsolatának létrehozásához kattintson a táblázat feletti eszköztár gombjaira:

  • Hierarchikus kapcsolat meghatározásához válassza ki a behúzni kívánt értéket tartalmazó sort, majd kattintson a Behúzás parancsra Behúzás .

  • Új sor létrehozásához kattintson a Sorok beszúrása parancsra Gomb képe .

   A fenti példát folytatva: ha azt szeretné, hogy a keresési tábla értékei két betűt és három számot tartalmazzon hierarchikus struktúrában, a keresési tábla értékek első sorában adja meg a két betű karakter értéket. A második, harmadik és negyedik sorban adja meg a három számot, amelyek hierarchikus kapcsolatban állnak az első sorral, majd húzza be őket az első sor alá. Az ötödik sorban adja meg a második két betűs karakter értéket és így tovább.

 2. A tábla alatt válassza ki, hogy miként szeretné a keresési tábla értékeit megjeleníteni:

  • Sor száma alapján Jelölje be ezt a választógombot a keresett értékek megjelenítéséhez a tábla szerinti sorrendben.

  • Emelkedő sorrend Jelölje be ezt a választógombot a keresett értékek megjelenítéséhez emelkedő sorrendben.

  • Csökkenő sorrend Jelölje be ezt a választógombot a keresett értékek megjelenítéséhez csökkenő sorrendben.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×