Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Túl az Érvényességi és Formázási szabályokon, további műveletek elvégzéséhez más szabályokat is hozzáadhat az űrlapsablonokhoz, mint például a nézetváltást, mező értékének beállítását, adatkapcsolatból történő lekérdezést, vagy adatok küldését. Megtervezhet egy olyan űrlapot például, amelyen ha a felhasználók adatokat visznek be, az automatikusan mentésre kerül a SharePoint szolgáltatásban anélkül, hogy a Küldés gombra kattintanának, vagy beállíthatja hogy egy adott gombra való kattintáskor nézetváltás történjen.

Ezek a szabályok egy űrlapmezőre vagy gombra való kattintáskor, egy ismétlődő szakasz vagy sor egy ismétlődő táblázatba történő beszúrásakor, vagy az űrlap megnyitásakor, küldésekor aktiválhatók. Ezek a szabályok az űrlapon található adatok, a felhasználói szerepkörök, vagy a mező értéke alapján ellenőrzik a feltételeket. Akár feltételek beállítása nélkül is futtathat szabályokat.

Minden egyes szabályhoz akár több műveletet is hozzárendelhet. Például egy olyan gombhoz mely a bevitt adatok küldéséért felel, hozzárendelhet egy olyan szabályt, amely által a művelet után az adatok elküldésének megerősítéséről szóló üzenetre történik a nézetváltás.

Tartalom

Műveletet végrehajtó szabályok típusai és példák

Üzenet megjelenítése

Egy mező vagy képlet értékének megjelenítése

Nézet váltása:

Mező értékének megadása

Adatok lekérdezése

Adatok küldése

Új, üres űrlap megnyitása:

Zárja be az űrlapot

Adatok küldése a kijelzőre

Aláírási sor aláírsa

Adatkapcsolatok

Műveletet végrehajtó szabály hozzáadása

A Szabály hozzáadása gomb használata

A Szabályok munkaablak használata

Lekérdezés vagy adatküldés paramétereinek beállítása

Adatbeviteli minták

Speciális feltételek megadása

Műveletet végrehajtó szabályok típusai és példák

Üzenet megjelenítése

Hozzáadhat egy olyan szabályt, amely ha az űrlapon egy bizonyos feltétel teljesül, egy párbeszédpanelt nyit meg. Például egy költségelszámolási űrlap esetében, ha a felhasználó egy meghatározott összegnél nagyobb értéket ír be, egy üzenet jelenhet meg. Az üzenet megjelenítése műveleteket csak az InfoPath Filler űrlapok támogatják.

Egy mező vagy függvény értékének megjelenítése

Ez a művelet lehetővé teszi, hogy egy olyan szabályt adjon hozzá, mely egy mező vagy számítás értékét megjeleníti az űrlapon található különböző mezők értékei alapján. Például felhívhatjuk egy felhasználó figyelmét, hogy a szállodai költségek feltüntetése esetén, az érkezés dátuma meg kell hogy előzze a távozás dátumát, mindezt a felhasználó által megadott dátumok felhasználásával. A mező vagy képlet értékének megjelenítése műveleteket csak az InfoPath Filler űrlapok támogatják.

Nézet váltása:

A nézetváltás hozzárendelhető egy gomb megnyomásához. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kettő vagy több nézet között navigáljon, a vissza vagy tovább gombra való kattintással. Olyan szabályt is hozzáadhat, amely az űrlap megnyitásakor nézetet vált. Például a nézetváltás függhet az űrlapot megnyitó felhasználó szerepkörétől. A nézetváltás műveletek csak gombok használata, és Űrlap betöltés esetében érhetők el.

Mező értékének megadása

Egy olyan szabály alkalmazásával amely megadja egy mező értékét, lehetővé válik az Ön számára az űrlapon történő dinamikus érték változtatás. Például egy költségkövetési űrlap esetében, ha a felhasználó megad egy kiadási elemet és az elem mennyiségét, egy Összeg mező segítségével nyomon követheti az összes megadott kiadást. Ahelyett hogy a felhasználónak manuálisan kellene az összes költséget megadnia, a mező értékének megadása művelet automatikusan beállítja az Összeg mező értékét.

Adatok lekérdezése

Az adatok lekérdezése művelet lehetővé teszi a külső adatforrásból származó adatok lekérdezését. Például hozzáadhat egy olyan adatlekérdezést, amely elindítja az alkalmazottak adatainak lekérdezését egy adatbázisból, akkor amikor egy felhasználó megadja a saját alkalmazotti számát egy űrlapon.

Adatok küldése

Az adatok küldése műveletet végrehajtó szabály segítségével, az űrlapon található összes adatot elküldheti. Egy engedélykérő űrlapsablonhoz hozzárendelhető olyan szabály például, amely elküldi az űrlap adatait egy webszolgáltatásnak és egy adatbázisnak, ha a felhasználó rákattint a Küldés gombra.

Új, üres űrlap megnyitása:

Az új, üres űrlap megnyitása egy olyan szabály hozzárendelését teszi lehetővé, amely az adott vagy más űrlapsablont véve alapul, egy új másolatot nyit. Ezt a szabályt például hozzárendelheti egy engedélykérő űrlapsablonhoz, és az alábbiakat hajthatja végre: Ha az érték a kiadások mezőben meghalad egy rögzített mennyiséget, a szabály egy új űrlapot nyit, amelyben kötelező megadni a részletezett kiadásokat. Az új, üres űrlap megnyitása műveleteket csak az InfoPath Filler űrlapok támogatják.

Zárja be az űrlapot

A zárja be az űrlapot művelet egy olyan szabály hozzárendelését teszik lehetővé, amely egy meghatározott esemény űrlapon történő bekövetkeztekor bezárja az űrlapot. Hozzárendelhet például egy olyan szabályt, amely miután a felhasználó elküldte az adatokat és a külső adatforrás megerősítette az űrlap sikeres küldését, bezárja az űrlapot. A zárja be az űrlapot művelet csak gombokhoz rendelhető hozzá.

Adatok küldése a kijelzőnek

Engedélyezheti az űrlapon a SharePoint kijelzőkre történő adatküldést, az adatok küldése a kijelzőnek művelet hozzáadásával. Mikor egy InfoPath webböngésző űrlap egy SharePoint oldalon az InfoPath űrlap kijelzőn belül található, és a kapcsolat egy másik kijelzőhöz konfigurálásra került, ez a szabály megkezdi az adatok küldéséét az InfoPath űrlapon a kijelzőre. Ennek a műveleti szabálynak a megfelelő működéséhez, az űrlap mezőinek kijelző kapcsolati paraméterré történő előléptetése szükséges. A SharePoint listaűrlapok esetén, minden mező automatikusan előléptetésre kerül kapcsolati paraméterré.

Aláírási sor aláírása

Az aláírási sor aláírása művelet lehetőséget ad arra, hogy olyan szabályt adjon űrlapjához, mely ha életbe lép, megnyit a felhasználó számára egy meghatározott aláírandó aláírási sor vezérlőt. Például ha az űrlapja tartalmaz egy aláírási sor vezérlőt, és Ön hozzáadja az aláírási sor aláírása műveletet a küldés gombhoz, akkor ha a felhasználó a küldés gombra kattint, a rendszer arra fogja kérni, hogy írja alá az aláírási sor vezérlőt.

Adatkapcsolatok

Ha hozzáad egy műveletet végrehajtó szabályt az adatok lekérdezésének vagy küldésének, esetleg kijelzőhöz küldésének érdekében, célszerű már rendelkeznie a kívánt adatkapcsolattal mielőtt a szabályt hozzárendelné. További információért a külső adatkapcsolatokról lásd: az adatkapcsolatok áttekintése.

Egy műveletet végrehajtó szabály hozzáadása

A Szabály hozzáadása gomb használata

Meglévő, előre definiált szabályok hozzáadásához kattintson a Szabály hozzáadása gombra.

 1. Kattintson arra a vezérlőre amelyhez hozzá kívánja adni a műveletet.

 2. A Kezdőlap lap Szabályok csoportjában kattintson a Szabályok hozzáadása menügombra.

Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

 1. A Ha oszlopban kattintson arra a feltételtípusra amelynek a szabály eleget kell hogy tegyen, mint például az Üres.

 2. A Műveletek oszlopban, kattintson egy műveletre, például az Adatok elküldésére. A kiválasztott feltételtől függően, előfordulhat hogy további információkat kell megadnia.

 3. A következőket tegye, attól függően hogy a Szabály részletei ablakban milyen műveletet kíván hozzáadni:

Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

 • Üzenet megjelenítése

  • Az Üzenet mezőbe, írja be az üzenet szövegét, és kattintson a OK gombra.

 • Egy mező vagy függvény értékének megjelenítése

  1. Vagy írja be a kifejezést a Kifejezés mezőbe, vagy kattintson a Függvényre Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása a Kifejezés mező mellett, és állítsa össze a kívánt kifejezést, majd kattintson az OK gombra.

   Képletekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Függvények és képletek hozzáadása.

 • Nézet váltása:

  • A Szabály részletei párbeszédpanelen kattintson arra a nézetre, amelyre ha a Nézet mezőből megkezdődik a művelet, a felhasználó váltani fog.

 • Mező értékének megadása

  1. Kattintson a Mezőre Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása a Mező panel mellett.

  2. Kattintással jelölje ki a mezőt.

  3. Kattintson az OK gombra.

  4. Az Érték mezőbe írja be az értéket, vagy kattintson mellette a Függvényre Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása a képlet beírásához.

   Megjegyzés :  Képletekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Függvények és képletek hozzáadása.

 • Adatok lekérdezése

  • Kattintson a fogadási adatkapcsolat gombra az Adatkapcsolat mezőben vagy kattintson a Hozzáadásra egy új adatkapcsolat hozzáadásához.

   Adatkapcsolatokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Az adatkapcsolatok áttekintése.

 • Adatok küldése

  • Kattintson a küldési adatkapcsolat gombra az Adat kapcsolat mezőben, vagy kattintson a Hozzáadásra egy új adatkapcsolat hozzáadásához.

   Adatkapcsolatokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Az adatkapcsolatok áttekintése.

 • Új, üres űrlap megnyitása:

  • Írja be a sablon azonosítóját vagy adja meg a sablon helyét az Űrlapsablon azonosítója vagy helye panelen, majd kattintson az OK gombra.

 • Zárja be az űrlapot

  • Kattintson a OK gombra ha ez egy webböngésző űrlap, vagy ha Filler űrlap, a Ha a változtatások nem kerültek mentésre, szólítsa fel a felhasználót a mentésre jelölőnégyzet segítségével felszólíthatja a felhasználót, hogy bezárás előtt mentsen.

 • Adat küldése a kijelzőre

  1. Azon mezők kiválasztásához, melyeket kijelző kapcsolati paraméterré szeretne előléptetni, kattintson a Tulajdonság-előléptetésre.

  2. Kattintson a SharePoint kijelző kapcsolati paraméterek listája mellett a Hozzáadásra a Kiválasztott mező vagy csoport párbeszédpanel megjelenítéséhez.

  3. Kattintson egy mezőre.

  4. A Paraméter neve mezőben, nevezze el a paramétert.

  5. Kattintson az OK gombra.

  6. Ismételje meg a 2 – 5 lépéseket a további mezők előléptetéséhez.

 • Aláírási sor aláírása

  Fontos :  Aláírási sor aláírása szabály hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy hozzáadott-e már egy aláírási sor vezérlőt az űrlaphoz, hogy a szabályt hozzá tudja rendelni egy aláírandó elemhez.

  1. Az Első aláírási sor aláírása ahol alatt, kattintson a listában arra a módszerre, amellyel az űrlap aláírandó sorát meg kívánja jelölni.

   Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

  2. Az Egyenlő mezőben adja meg a feltételeket, vagy kattintson a Függvényre Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása ha a feltételhez függvényt szeretne rendelni.

  3. Adja meg hogy alapértelmezett aláírási kép használata szükséges-e vagy sem, és hogy az aláírási sor a tárolt dokumentumban található vagy sem, majd kattintson az OK gombra.

   Digitális aláírások kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Digitális aláírások az InfoPath 2010 alkalmazásban.

 • Jelölje be a Ne futtassa a további szabályokat ha a szabály feltétele nem teljesül jelölőnégyzetet, ha szeretné a további szabályok feldolgozását leállítani.

A Szabályok munkaablak használata

Az alábbi lépésekkel műveleti szabályokat adhat hozzá, a Szabályok munkaablakon:

 1. Kattintson arra a vezérlőre, amelyhez szabályt kíván hozzáadni.

 2. Ha a Szabályok munkaablak nem látható, a KezdőlapSzabályok csoportjában kattintson a Szabályok kezelése gombra.

Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

 1. Kattintson az Új kategóriára.

Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

 1. Kattintson a Művelet parancsra.

 2. A Részletek a következőhöz szövegmezőbe írja be a szabály nevét.

Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

 1. A Feltétel alatt, kattintson a Nincs parancsra.

 2. Adja meg a megfelelő beállításokat az alábbiak szerint:

  • Ha a szabály feltétele egy mezőn alapul:

   1. Kattintson egy mezőre vagy a Mező vagy csoport kijelölésére.

   2. Jelölje ki a megfelelő operátort, például az egyenlő értéket.

   3. Adja meg az operátor számára a feltételeket.

  • Ha a szabály feltétele egy kifejezésen alapul:

   1. Válassza A kifejezés elemet.

   2. Írja be a kifejezést.

    További információért lásd: Függvények és képletek hozzáadása.

Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása

 1. A Hozzáadás gombra kattintva vegyen fel újabb feltételt és ismételje meg a 7. lépést, vagy kattintson az OK gombra ha végzett a feltételek hozzáadásával.

Megjegyzés : Második feltétel felvételével a Hozzáadás gombot egy mező váltja fel. Hagyja az és elemet kijelölve, ha szükséges mind az első feltétel, mind a következő feltételek teljesülése az adatérvényesítés alkalmazásához. Ha az adatérvényesítés alkalmazásához mindössze az egyik feltételnek kell teljesülnie, kattintson a vagy elemre.

 1. A Szabályok munkaablakban kattintson a Hozzáadásra, majd kattintson a hozzáadni kívánt műveleti szabálytípusra.

 2. A hozzáadni kívánt művelet típusától függően, tegye a következőket,

  • Üzenet megjelenítése

   • Az Üzenet mezőbe, írja be az üzenet szövegét, és kattintson a OK gombra.

  • Egy mező vagy függvény értékének megjelenítése

   • Adja meg a kívánt kifejezést a Kifejezés mezőben, vagy a Függvény Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása melletti Kifejezés mezőben állítsa össze a kívánt kifejezést, és kattintson a OK gombra.

    További információért lásd: Függvények és képletek hozzáadása.

  • Nézet váltása:

   • A Szabály részletei párbeszédpanelen kattintson arra a nézetre, amelyre ha a Nézet mezőből megkezdődik a művelet, a felhasználó váltani fog.

  • Mező értékének megadása

   1. A Mezőre panel mellett, kattintson a Mezőre Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása .

   2. A kijelöléshez kattintson a kívánt mezőre.

   3. Kattintson az OK gombra.

   4. Írja be a kívánt értéket az Érték mezőbe, vagy kattintson a Függvényre Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása képlet beírásához.

    Képletekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Függvények és képletek hozzáadása.

  • Adatok lekérdezése

   • Kattintson a megfelelő fogadási adatkapcsolat gombra az Adatkapcsolat mezőben vagy kattintson a Hozzáadásra egy új adatkapcsolat hozzáadásához.

    Adatkapcsolatokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Az adatkapcsolatok áttekintése.

  • Adatok küldése

   • Kattintson a megfelelő küldési adatkapcsolat gombra az Adatkapcsolat mezőben vagy kattintson a Hozzáadásra egy új adatkapcsolat hozzáadásához.

    Adatkapcsolatokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Az adatkapcsolatok áttekintése.

  • Új, üres űrlap megnyitása:

   • Írja be a sablon azonosítóját vagy adja meg a sablon helyét az Űrlapsablon azonosítója vagy helye panelen, majd kattintson az OK gombra.

  • Zárja be az űrlapot

   • Kattintson a OK gombra ha ez egy webböngészős űrlap, vagy ha Filler űrlap, a Ha a változtatások nem kerültek mentésre, szólítsa fel a felhasználót a mentésrejelölőnégyzet segítségével felszólíthatja a felhasználót, hogy bezárás előtt mentsen.

  • Adat küldése a kijelzőre

   1. Azon mezők kiválasztásához, melyeket kijelző kapcsolati paraméterré szeretne előléptetni, kattintson a Tulajdonság-előléptetésre.

   2. A SharePoint kijelző kapcsolati paraméterek listája mellett kattintson a Hozzáadásra a Kiválasztott mező vagy csoport párbeszédpanel megjelenítéséhez.

   3. Kattintson a mezőre.

   4. Az a Paraméter neve mezőben, nevezze el a paramétert.

   5. Kattintson az OK gombra.

   6. Ismételje meg a 2 – 5 lépéseket a további mezők előléptetéséhez.

  • Aláírási sor aláírása

   Megjegyzés :  Aláírási sor aláírása szabály hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy hozzáadott-e már egy aláírási sor vezérlőt az űrlaphoz, hogy a szabályt hozzá tudja rendelni egy aláírandó elemhez.

   1. Az Első aláírási sor aláírása ahol alatt, kattintson a listában arra a módszerre, amellyel az űrlap aláírandó sorát meg kívánja jelölni.

   2. Az Egyenlő mezőben adja meg a feltételeket, vagy kattintson a Függvényre Egyéb műveletek elvégzésére vonatkozó szabályok hozzáadása ha a feltételhez függvényt szeretne rendelni.

   3. Adja meg hogy alapértelmezett aláírási kép használata szükséges-e vagy sem, és hogy az aláírási sor a tárolt dokumentumban található vagy sem, majd kattintson az OK gombra.

    Digitális aláírások kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Digitális aláírások az InfoPath 2010 alkalmazásban.

 3. Jelölje be a Ne futtassa a további szabályokat ha a szabály feltétele nem teljesül jelölőnégyzetet ha szeretné a további szabályok feldolgozását leállítani miután a kiválasztott feltétel feldolgozásra került.

Lekérdezés vagy adatküldés paramétereinek beállítása

Az adatok küldése és adatok lekérdezése a küldési vagy fogadási adatkapcsolatot aktiválja. Adatok lekérdezése esetén, megadhatja milyen adatok kerüljenek lekérdezésre, azáltal hogy hozzáad egy mező értékének megadása műveletet végrehajtó szabályt, amely által beállíthatja a kívánt lekérdezési mező értékét.

Adatbeviteli minták

A művelet végrehajtó szabályokat alapozhatja olyan szövegmintára, amelyet a felhasználó ír egy szövegmezőbe. Ha például postai irányítószámokat szeretne gyűjteni, akkor biztosítania kell, hogy a felhasználó a megfelelő formátumot használja. Ugyanígy ha azt szeretné, hogy a felhasználó e-mail címet adjon meg, a bevitt értéket összevetheti egy mintával, amely szöveget, egy @ szimbólumot, egy tartománynevet és egy tartományi utótagot például .com tartalmaz.

Ehhez, amikor létrehozza a feltételt, az Operátor listában, kattintson a Találati mintára, majd kattintson a Minta kiválasztására. Ekkor megjelenik az Adatbeviteli minta párbeszédpanel ahol több előre meghatározott, szabvány minták közül választhat. Ha ezen minták egyike sem felel meg az igényeinek, egyéni mintát is használhat.

Speciális feltételek megadása

A művelet végrehajtó szabályok feltételeinek megadásakor az alábbi speciális eljárások is alkalmazhatók.

 • Szabály kifejezésre alapozása

A kifejezés értékek, mezők vagy csoportok, függvények és operátorok készlete. Kifejezés használatával egy mező értékét beállíthatja úgy, hogy automatikusan megjelenítse az aktuális napot az űrlapon, vagy a költségelszámolásba felvett tételek költségét összeadva kiírja a végösszeget.

 1. Válassza A kifejezés elemet.

 2. Írja be a kifejezést a második mezőbe.

Függvények és képletek bevitelével kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Függvények és képletek hozzáadása.

 • Szabály aláírható adatok csoportjára alapozása

Amennyiben szükséges egy űrlap számára a digitális aláírás megadása, érdemes lehet a Küldés gomb letiltása addig, amíg az űrlap aláírásra nem kerül. Vagy például célszerű aktiválni az adatküldési műveletet, miután a felhasználó egy digitális aláírást hozzáad. Ezt a feltételt csak az InfoPath Filler űrlapok támogatják.

 1. Válassza az Aláírható adatok csoportjának kiválasztása elemet.

 2. Az Aláírható adatok csoportjának kiválasztása párbeszédpanelen kattintson az aláírható adatok csoportja elemre, majd kattintson az OK gombra.

 3. Kattintson a kívánt feltételre a második mezőben, majd kattintson a harmadik mezőből bármely szükséges feltételre.

Digitális aláírások kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Digitális aláírások az InfoPath 2010 alkalmazásban.

 • Szabály felhasználói szerepkörre alapozása

Ha az űrlapja több nézettel rendelkezik, mint például adminisztrátori és olvasási nézettel, ez esetben létrehozhat egy olyan űrlap betöltési szabályt amely az aktuális felhasználó szerepkörének megfelelő nézetre vált.

 1. Kattintson a felhasználó aktuális szerepköre gombra.

 2. Jelölje ki a megfelelő operátort, például az egyenlő értéket.

 3. Kattintson a szerepkörre, a Szerepkörök kezelésére a felhasználó szerepkörök kezeléséhez.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×