Diagramtípusok

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az Office diagramkészítő szolgáltatásával könnyedén készíthet vonzó diagramokat az Excelben, majd hozzáadhatja azokat a dokumentumhoz.

Megjegyzés : A témakör bizonyos része nem alkalmazható egyes nyelvekre.

Számos diagramtípus közül választhat, hogy az adatokat jól értelmezhetően tálalhassa közönsége számára. Íme néhány példa a leggyakoribb diagramtípusokra és a használatukra.

oszlop diagram

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók oszlopdiagramként. Az oszlopdiagramokban a kategóriák jellemzően a vízszintes tengely, az értékek a függőleges tengely mentén találhatók.

Az oszlopdiagramok remekül alkalmasak az adatok időbeli változásainak bemutatására vagy különféle elemek összevetésére.

Az oszlopdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított oszlopdiagram    Értékeket hasonlít össze kategóriák szerint. A csoportosított oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges téglalapokként jeleníti meg. A csoportosított oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja.

 • Halmozott oszlopdiagram    Az egyes elemek az egészhez való viszonyát mutatja be, az értékek a teljes mennyiséghez viszonyított arányának összehasonlításával a kategóriák mentén. A halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőlegesen halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott oszlopdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges, 100%-ig halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású 100%-ig halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • Térhatású oszlopdiagram    Három módosítható tengelyt (egy vízszintes, egy függőleges és egy mindkettőre merőleges mélységi tengelyt) tartalmaz. Az adatpontok a vízszintes és a harmadik tengely mentén hasonlíthatók össze.

diagram sor

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók vonaldiagramként. A vonaldiagramok alkalmasak időben folyamatos adatok megjelenítésére egy közös mértékhez viszonyítva, és így ideálisak az adat szabályos időközökre vetített trendjeinek bemutatására. A vonaldiagramokon a kategóriaadatok a vízszintes tengelyen egyenletesen eloszlatva láthatók, az értékadatok pedig a függőleges tengelyen helyezkednek el szintén egyenletesen eloszlatva.

A vonaldiagram jól működik, ha a kategóriacímkék szövegek és egyenlően eloszló értékeket, például hónapokat, negyedéveket vagy pénzügyi éveket jelölnek.

A vonaldiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Időbeli vagy rendezett kategóriákra vetített trendek megjelenítésére alkalmas, különösen ha sok az adatpont és fontos a megjelenítés sorrendje. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a vonaldiagramot.

 • Halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a halmozott vonaldiagramot.

 • 100%-ig halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek a teljeshez viszonyított százalékos arányának trendjeit mutatja meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a százalékos halmozott vonaldiagramot.

 • Szalagdiagram    Mindegyik adatsort vagy -oszlopot háromdimenziós szalagként jeleníti meg. A szalagdiagram módosítható vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi harmadik tengellyel rendelkezik.

Kördiagram

Az Excel-munkalapokon egyetlen oszlopba vagy sorba rendezett adatok felrajzolhatók kördiagramként. A kördiagramok egy adatsor egyes adatainak az összeghez viszonyított méretét mutatják. a kördiagram adatpontjai a teljes kör százalékos arányaként jelennek meg.

Akkor érdemes kördiagramot használnia, ha csak egyetlen adatsort szeretne ábrázolni, az értékek egyike sem negatív, az értékek közül csak legfeljebb néhány nulla értékű, a kategóriák száma nem haladja meg a hetet, és a kategóriák a teljes kör hányadát jelölik.

A kördiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Kördiagram    Azt ábrázolja két- vagy háromdimenziós formában, hogy az egyes értékek a teljes összeg mekkora részét képezik. A kör egyes kiemelni kívánt cikkelyei manuálisan kihúzhatók.

 • Kör-kör vagy kör-sáv diagram    Olyan kördiagramokat rajzol, amelyekből a felhasználó által meghatározott értékek ki vannak emelve, és egy másodlagos kör- vagy halmozott sávdiagramba össze vannak állítva. Az ilyen típusú diagram akkor hasznos, ha a fő diagram kisebb szeleteit könnyebben megkülönböztethetővé szeretné tenni.

 • Perecdiagram     A kördiagramhoz perecdiagramon a részek és az egész arányát jeleníti meg. Azonban több adatsort tartalmazhat. Minden egyes csengetés a perecdiagram adatsor jelöli. Csengésekor jelölőnégyzetet is, ahol az egyes csengetés jelöl adatsor látható. Az adatfeliratok százalékértékek jelenik meg, ha minden csengetés összesítve 100 %-os.

  diagram perecdiagramok

Diagram eszköztár

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók sávdiagramként.

A sávdiagrammal az egyes elemek egymással összehasonlítva ábrázolhatók.

A sávdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított sáv és 3D csoportosított sáv diagram     Hasonlítja össze az értékek összeghez. A csoportosított sáv típusú diagram a kategóriák általában rendezve, és az értékeket a vízszintes tengely mentén a függőleges tengely mentén. A csoportosított sáv 3-D diagram vízszintes téglalapjára 3-D formátumban jeleníti meg. Ez az adatok nem jeleníti meg a három tengelyek.

 • Halmozott sáv és 3D-ig halmozott sáv diagram     A különálló elemek és az egész arányát mutatja. 3-D diagram a halmozott sáv vízszintes téglalapjára 3-D formátumban jeleníti meg. Ez az adatok nem jeleníti meg a három tengelyek.

 • 100%-ig halmozott sávdiagram és térhatású százalékos halmozott sávdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott sáv diagram a háromdimenziós formában jeleníti meg a vízszintes téglalapokat. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

diagram pont

Az Excel-táblázatok oszlopaiban és soraiban lévő adatok felrajzolhatók pontdiagramként (xy). A pontdiagram két értéktengellyel rendelkezik. A diagram egy sor numerikus adatot jelenít meg a vízszintes (X) tengelyen és egy másikat a függőleges (Y) tengelyen. A diagram a felhasznált értékeket egy-egy adatponttá egyesíti, és szabálytalan közökkel vagy fürtökben jeleníti meg őket.

A pontdiagramokkal szemléltetheti több adatsor értékeinek kapcsolatát, vagy X és Y koordináták egyetlen sorozataként ábrázolhatja számok két csoportját. A pontdiagram jellemzően számértékek megjelenítéséhez és összehasonlításához hasznos, ideértve például a tudományos, a statisztikai és a mérnöki adatokat.

A pontdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Pontdiagram     Miben más az értékpárok. Használja a pontdiagram adatjelölőket vonalak nélkül, de ha sok adatpontot és összekötő vonalak teszi az adatok több nehezen olvasható. Ez a diagramtípus is használhatja, amikor nincs kapcsolat adatpontok megjelenítéséhez.

 • Pontdiagram görbített vonalakkal, valamint pontdiagram görbített vonalakkal és jelölőkkel    Egy görbített vonallal köti össze az adatpontokat. A görbített vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók. Akkor használja a görbített vonalat jelölők nélkül, ha sok az adatpont.

 • Pontdiagram egyenes vonalakkal, valamint pontdiagram egyenes vonalakkal és jelölőkkel    Egyenes vonalakkal köti össze az adatpontokat. Az egyenes vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók.

 • Buborékdiagram vagy a buborékdiagram 3-D effektussal    Buborékdiagram egyfajta pontdiagram (xy), ahol a buborékok mérete tartalmazza-e egy harmadik változó értékét. Értékhalmazt három két helyett. A harmadik érték határozza meg, hogy a buborék mérete. Megadhatja a buborékok megjelenítendő 2D formátumban vagy 3-D effektussal.

  diagram buborék

diagramterület

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók területdiagramként. Az ábrázolt értékek összegének megjelenítésével a területdiagram a részek az egészhez való viszonyát is bemutatja.

A területdiagramok az adott időegység alatt lezajló változás nagyságrendjét hangsúlyozzák ki, és jól használhatók arra, hogy a figyelmet az egyes trendek összértékére vonják. Ha például a nyereségadatok időbeli változását területdiagrammal ábrázolja, úgy kihangsúlyozhatja a teljes nyereséget.

A területdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Területdiagram    Az értékek trendjét mutatja meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A háromdimenziós területdiagramok három tengelyen (vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi) ábrázol, amelyek módosíthatók is. Általában érdemes a nem halmozott területdiagram helyett vonaldiagramot használni, mivel az előbbiben a sorozatok adatai kitakarhatják egymást.

 • Halmozott területdiagram    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A térhatású halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott területdiagram    Időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint mutatja az egyes értékek százalékos arányának trendjét. A térhatású 100%-ig halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

diagram árfolyam

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban adott sorrendben lévő adatok felrajzolhatók árfolyamdiagramként.

Ahogy a neve is mutatja, az árfolyamdiagramot leggyakrabban a tőzsdei árfolyamok ingadozásának ábrázolására használják. Ez a diagram azonban tudományos adatok szemléltetésére is hasznos lehet. Használhat például árfolyamdiagramot a napi vagy az éves hőmérsékletértékek ingadozásának ábrázolására.

Az árfolyamdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Max-min-zár árfolyamdiagram     Részvényárfolyamok szemlélteti. A megfelelő sorrendben három értéksorra igényel: magas, alacsony és záró.

 • Megnyitás-max-min-zár árfolyamdiagram     A megfelelő sorrendben négy értéksort igényel: Nyissa meg, a magas, a minimum és a záró.

 • Mennyiség-max-min-zár árfolyamdiagram     Szükséges négy értéksort a megfelelő sorrendben: mennyiség, a magas, alacsony és záró. A két érték tengelyek mennyiségi méri: egyet az oszlopokat, hogy a kötet, és a másik pedig a részvényárfolyamok mérjük.

 • Mennyiség-Megnyitás-max-min-zár árfolyamdiagram     A megfelelő sorrendben öt értéksort igényel: mennyiség, Megnyitás, magas, alacsony vagy záró.

diagram felület

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók felületdiagramként. A topográfiai térképekhez hasonlóan színek és minták jelzik az egy tartományba eső értékeket.

A felületdiagram akkor lehet hasznos, ha két adathalmaz optimális kombinációját szeretné megtalálni.

A felületdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Térhatású felületdiagram    Az értékek trendjét két dimenzióban, folytonos görbeként jeleníti meg. A felületdiagram színsávjai nem az adatsorokat jelölik, hanem az értékek különbségeit ábrázolják. Ez a diagram térhatással jeleníti meg az adatokat; úgy is el lehet képzelni, mint egy térhatású oszlopdiagram fölé feszített gumilepedőt. Leggyakrabban arra használjuk, hogy nagy mennyiségű adatok olyan kapcsolatait ábrázoljuk, amelyeket más módon nehéz lenne szemléltetni.

 • Térhatású drótvázdiagram    Csak a vonalakat jeleníti meg. A térhatású drótváz típusú diagram értékeit nem könnyű leolvasni, de sokkal gyorsabban ábrázolhatók vele nagy adathalmazok.

 • Körvonal típusú diagram:    Felülről nézett, a kétdimenziós topográfiai térképekhez hasonló felületdiagram, amelynek színes sávjai adott értéktartományokat jelölnek. A Körvonal diagram vonalai azonos értékű interpolált pontokat kötnek össze.

 • Drótkeret eloszlási diagram    Felületdiagramok felülnézetből. A felület színsávjai nélkül a drótvázdiagram csak a vonalakat mutatja. A drótkeret eloszlási diagramok nehezen olvashatók, ezért inkább térhatású felületdiagramot érdemes helyettük használni.

diagram Sugárdiagram

A sugárdiagramban mindegyik kategória saját értéktengellyel rendelkezik, amely a középpontból sugárirányban tart kifelé. Az egyes adatsorokba tartozó értékeket vonalak kötik össze.

A sugárdiagram használatával több adatsor összesített értékei hasonlíthatók össze.

A sugárdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg.

 • Sugár jelölőkkel:    Módosítások megjeleníti az értékek egy középponthoz viszonyított jelölőkkel.

 • Kitöltött sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg, és az egyes adatsorok által fedett területet színnel tölti ki.

Térkép diagram hasonlítsa össze az értékek és kategóriák megjelenítése a földrajzi régiók keresztül is használhatja. Akkor, ha az adatok, például az ország/terület mező, a államok, a megyék vagy irányítószámok vannak földrajzi régiók.

Excel-térképdiagram értékadatokkal Excel-térképdiagram kategória szerint

További tudnivalókért olvassa el a térkép diagram létrehozásacímű témakört.

A tölcsérdiagramok egy folyamat több szakaszán keresztül jelenítenek meg értékeket.

Értékesítési folyamatokat megjelenítő tölcsérdiagram; az első oszlopban szakaszok láthatók, a másodikban értékek

Általában az értékek csökkentése fokozatosan, lehetővé téve a sávok egy feltérképezése hasonló. További tudnivalókért olvassa el a Tölcsérdiagram létrehozásacímű témakört.

A fatérkép diagramot biztosít az adatok és ugyanígy kategorizálási különböző mértékű összehasonlítása hierarchikus nézetét. A fatérkép diagramot jeleníti meg a kategóriák szerint szín- és közelség és egyszerűen megjelenítheti mennyiségű adat, amelyet más diagramtípusokkal nehéz lenne. A fatérkép diagramot is rajzolni, ha a hierarchikus szerkezet tartalmaz üres üres cellákat és a fatérkép diagramoknak összehasonlítása a hierarchián belül arányainak jól használhatók.

Példa a Windows Office 2016-ban létrehozható fatérkép diagramra

A fatérkép diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

További tudnivalókért lásd: fatérkép diagram létrehozása.

A többszintű gyűrűdiagram akkor hasznos, ha a hierarchikus adatokat megjelenítő, és ha a hierarchikus szerkezet üres üres cellákat tartalmaz kell rajzolni. A hierarchia minden szintjén egy csengetés vagy a felső részén a hierarchia szerint legbelső kör és kör jelöli. Többszintű gyűrűdiagram létrehozása (egy szinttel a kategóriák), hierarchikus adatok nélkül perecdiagramon hasonlít. Kategóriák többszintű gyűrűdiagramról azonban jeleníti meg, a külső gyűrűk közötti összefüggéseket a belső gyűrűk. A többszintű gyűrűdiagram leghatékonyabb, a megjelenítő, hogyan egy csengetés annak részt vevő darabokra megszakad.

Kép a Windows Office 2016-ban létrehozott többszintű gyűrűdiagramról

A többszintű gyűrűdiagramoknak nincsenek diagram altípusai.

További tudnivalókért olvassa el a többszintű gyűrűdiagram létrehozásacímű témakört.

Vízesés diagram mutat, az értékek hozzáadott vagy kivont adat pénzügyi teljes. Akkor célszerű ismertetése, egy kezdeti érték hogyan befolyásolják az pozitív és negatív értékek sorozata. Az oszlopok színkódokkal, így gyorsan kiderítheti pozitív a negatív számok.

Példa vízesés diagramra

A vízesés diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

További tudnivalókért olvassa el a vízesés diagram létrehozásacímű témakört.

A hisztogramdiagramban ábrázolt adatok az eloszláson belüli gyakoriságot jelenítik meg. A diagram egyes oszlopait intervallumoknak nevezik, melyek az adatok további elemzése érdekében módosíthatók.

Mintahisztogram

Hisztogramdiagramok típusai

 • Hisztogram    A hisztogramdiagram az adatok eloszlását gyakoriság szerinti intervallumokba csoportosítva jeleníti meg.

  Hisztogramdiagram a hisztogram alcsoportban
 • Pareto diagram    A Pareto diagram egy rendezett hisztogram, amelyben a csökkenő sorrendbe rendezett oszlopok mellett egy göngyölt százalékos arányt jelző sor is található.

  Pareto diagramaltípus a hisztogramok között

További információt a hisztogram és Pareto esetén érhető el.

A Dobozos ábra az adatok kvartilisekbe való eloszlását jeleníti meg, kiemelve a középértéket és a kiugró értékeket. A dobozok függőleges kiterjedésű vonalakkal rendelkezhetnek, amelyek „bajusz” néven ismertek. Ezek a vonalak variabilitást jeleznek a felső és az alsó kvartilisen kívül, a vonalakon vagy bajuszokon kívül eső pontok pedig kiugró értékeknek minősülnek. E diagramtípus az egymással valamiképpen összefüggő adatkészletek megléte esetén használatos.

Mintadoboz és doboz diagram

További tudnivalókért lásd: a doboz létrehozása és a dobozos ábra diagram.

Számos diagramtípus közül választhat, hogy az adatokat jól értelmezhetően tálalhassa közönsége számára. Íme néhány példa a leggyakoribb diagramtípusokra és a használatukra.

oszlop diagram

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók oszlopdiagramként. Az oszlopdiagramokban a kategóriák jellemzően a vízszintes tengely, az értékek a függőleges tengely mentén találhatók.

Az oszlopdiagramok remekül alkalmasak az adatok időbeli változásainak bemutatására vagy különféle elemek összevetésére.

Az oszlopdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított oszlopdiagram    Értékeket hasonlít össze kategóriák szerint. A csoportosított oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges téglalapokként jeleníti meg. A csoportosított oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja.

 • Halmozott oszlopdiagram    Az egyes elemek az egészhez való viszonyát mutatja be, az értékek a teljes mennyiséghez viszonyított arányának összehasonlításával a kategóriák mentén. A halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőlegesen halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott oszlopdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges, 100%-ig halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású 100%-ig halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • Térhatású oszlopdiagram    Három módosítható tengelyt (egy vízszintes, egy függőleges és egy mindkettőre merőleges mélységi tengelyt) tartalmaz. Az adatpontok a vízszintes és a harmadik tengely mentén hasonlíthatók össze.

 • Henger-, kúp- és piramisdiagramok    A téglalapalapú oszlopdiagramokhoz hasonlóan ezek is ugyanúgy elérhetők csoportosított, halmozott, 100%-ig halmozott és térbeli diagramtípusokként. Az adatok megjelenítése és összehasonlítása is ugyanúgy történik. Az egyetlen különbség az, hogy ezek a diagramtípusok henger-, kúp- és piramisalakzatokat jelenítenek meg téglalapok helyett.

diagram sor

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók vonaldiagramként. A vonaldiagramok alkalmasak időben folyamatos adatok megjelenítésére egy közös mértékhez viszonyítva, és így ideálisak az adat szabályos időközökre vetített trendjeinek bemutatására. A vonaldiagramokon a kategóriaadatok a vízszintes tengelyen egyenletesen eloszlatva láthatók, az értékadatok pedig a függőleges tengelyen helyezkednek el szintén egyenletesen eloszlatva.

A vonaldiagram jól működik, ha a kategóriacímkék szövegek és egyenlően eloszló értékeket, például hónapokat, negyedéveket vagy pénzügyi éveket jelölnek.

A vonaldiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Időbeli vagy rendezett kategóriákra vetített trendek megjelenítésére alkalmas, különösen ha sok az adatpont és fontos a megjelenítés sorrendje. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a vonaldiagramot.

 • Halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a halmozott vonaldiagramot.

 • 100%-ig halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek a teljeshez viszonyított százalékos arányának trendjeit mutatja meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a százalékos halmozott vonaldiagramot.

 • Szalagdiagram    Mindegyik adatsort vagy -oszlopot háromdimenziós szalagként jeleníti meg. A szalagdiagram módosítható vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi harmadik tengellyel rendelkezik.

Kördiagram

Az Excel-munkalapokon egyetlen oszlopba vagy sorba rendezett adatok felrajzolhatók kördiagramként. A kördiagramok egy adatsor egyes adatainak az összeghez viszonyított méretét mutatják. a kördiagram adatpontjai a teljes kör százalékos arányaként jelennek meg.

Akkor érdemes kördiagramot használnia, ha csak egyetlen adatsort szeretne ábrázolni, az értékek egyike sem negatív, az értékek közül csak legfeljebb néhány nulla értékű, a kategóriák száma nem haladja meg a hetet, és a kategóriák a teljes kör hányadát jelölik.

A kördiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Kördiagram    Azt ábrázolja két- vagy háromdimenziós formában, hogy az egyes értékek a teljes összeg mekkora részét képezik. A kör egyes kiemelni kívánt cikkelyei manuálisan kihúzhatók.

 • Kör-kör vagy kör-sáv diagram    Olyan kördiagramokat rajzol, amelyekből a felhasználó által meghatározott értékek ki vannak emelve, és egy másodlagos kör- vagy halmozott sávdiagramba össze vannak állítva. Az ilyen típusú diagram akkor hasznos, ha a fő diagram kisebb szeleteit könnyebben megkülönböztethetővé szeretné tenni.

 • Robbantott kördiagram    Megjeleníti, hogy az egyes értékek mekkora részét adják az egésznek, az értékeket is kiemelve. A robbantott kördiagramokat megjelenítheti térhatással is. A kör kihúzási beállításai szeletenként külön vagy együtt is beállíthatók. A robbantott kördiagram szeletei azonban nem mozgathatók manuálisan.

Diagram eszköztár

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók sávdiagramként.

A sávdiagrammal az egyes elemek egymással összehasonlítva ábrázolhatók.

A sávdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított sávdiagram    Értékeket hasonlít össze kategóriánként. A csoportosított sávdiagramokon a kategóriák jellemzően a függőleges tengelyen, az értékek pedig a vízszintes tengelyen helyezkednek el. A térhatású csoportosított sávdiagram háromdimenziós formában jeleníti meg a vízszintes téglalapokat. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

 • Halmozott sávdiagram    Az egyes elemek az egészhez való viszonyát mutatja be. A térhatású halmozott sávdiagram a vízszintes téglalapokat háromdimenziós formában jeleníti meg. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

 • 100%-ig halmozott sávdiagram és térhatású százalékos halmozott sávdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott sáv diagram a háromdimenziós formában jeleníti meg a vízszintes téglalapokat. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

 • Vízszintes henger-, kúp- és piramisdiagramok    A téglalapalapú sávdiagramokhoz hasonlóan ezek is ugyanúgy elérhetők csoportosított, halmozott és 100%-ig halmozott oszlopdiagram típusú diagramként. Az adatok megjelenítése és összehasonlítása is ugyanúgy történik. Az egyetlen különbség az, hogy ezek a diagramtípusok henger-, kúp- és piramisalakzatokat jelenítenek meg vízszintes téglalapok helyett.

diagramterület

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók területdiagramként. Az ábrázolt értékek összegének megjelenítésével a területdiagram a részek az egészhez való viszonyát is bemutatja.

A területdiagramok az adott időegység alatt lezajló változás nagyságrendjét hangsúlyozzák ki, és jól használhatók arra, hogy a figyelmet az egyes trendek összértékére vonják. Ha például a nyereségadatok időbeli változását területdiagrammal ábrázolja, úgy kihangsúlyozhatja a teljes nyereséget.

A területdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Területdiagram    Az értékek trendjét mutatja meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A háromdimenziós területdiagramok három tengelyen (vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi) ábrázol, amelyek módosíthatók is. Általában érdemes a nem halmozott területdiagram helyett vonaldiagramot használni, mivel az előbbiben a sorozatok adatai kitakarhatják egymást.

 • Halmozott területdiagram    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A térhatású halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott területdiagram    Időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint mutatja az egyes értékek százalékos arányának trendjét. A térhatású 100%-ig halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

diagram pont

Az Excel-táblázatok oszlopaiban és soraiban lévő adatok felrajzolhatók pontdiagramként (xy). A pontdiagram két értéktengellyel rendelkezik. A diagram egy sor numerikus adatot jelenít meg a vízszintes (X) tengelyen és egy másikat a függőleges (Y) tengelyen. A diagram a felhasznált értékeket egy-egy adatponttá egyesíti, és szabálytalan közökkel vagy fürtökben jeleníti meg őket.

A pontdiagramokkal szemléltetheti több adatsor értékeinek kapcsolatát, vagy X és Y koordináták egyetlen sorozataként ábrázolhatja számok két csoportját. A pontdiagram jellemzően számértékek megjelenítéséhez és összehasonlításához hasznos, ideértve például a tudományos, a statisztikai és a mérnöki adatokat.

A pontdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Pontdiagram csak jelölőkkel    Értékpárokat hasonlít össze. Akkor használjon pontdiagramot csak jelölőkkel, vonalak nélkül, ha sok az adatpont, és az összekötő vonalak nehezítenék az adatok kiolvasását. Ez a diagramtípus akkor is hasznos lehet, ha nem szükséges megjelenítenie az adatpontot csatlakozását.

 • Pontdiagram görbített vonalakkal, valamint pontdiagram görbített vonalakkal és jelölőkkel    Egy görbített vonallal köti össze az adatpontokat. A görbített vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók. Akkor használja a görbített vonalat jelölők nélkül, ha sok az adatpont.

 • Pontdiagram egyenes vonalakkal, valamint pontdiagram egyenes vonalakkal és jelölőkkel    Egyenes vonalakkal köti össze az adatpontokat. Az egyenes vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók.

diagram buborék

A buborékdiagram egyfajta pontdiagram (xy diagram), ahol a buborék mérete egy harmadik változó értékét jelzi.

A buborékdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Buborékdiagram vagy térhatású buborékdiagram    Kettő helyett három értéket hasonlít össze. A harmadik érték a buborékjelölő méretét határozza meg. A buborékokat megjelenítheti kétdimenziósan vagy térhatású effektussal.

diagram árfolyam

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban adott sorrendben lévő adatok felrajzolhatók árfolyamdiagramként.

Ahogy a neve is mutatja, az árfolyamdiagramot leggyakrabban a tőzsdei árfolyamok ingadozásának ábrázolására használják. Ez a diagram azonban tudományos adatok szemléltetésére is hasznos lehet. Használhat például árfolyamdiagramot a napi vagy az éves hőmérsékletértékek ingadozásának ábrázolására.

Az árfolyamdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Árfolyamokat ábrázol. Ehhez a diagramhoz három értéksor szükséges a megfelelő sorrendben: Maximum, Minimum és végül Záró.

 • Nyit-Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Ehhez a diagramhoz négy értéksor szükséges a megfelelő sorrendben: Nyitó, Maximum, Minimum és végül Záró.

 • Mennyiség-Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Négy értéksort igényel a megfelelő sorrendben: Mennyiség, Maximum, Minimum, Záró. A mennyiség mérése két értéktengellyel történik: az egyik tengely a mennyiséget mérő oszlopokhoz, a másik pedig a részvényárakhoz tartozik.

 • Mennyiség-Nyit-Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Ehhez a diagramhoz öt értéksor szükséges a megfelelő sorrendben: Mennyiség, Nyitó, Maximum, Minimum és végül Záró.

diagram felület

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók felületdiagramként. A topográfiai térképekhez hasonlóan színek és minták jelzik az egy tartományba eső értékeket.

A felületdiagram akkor lehet hasznos, ha két adathalmaz optimális kombinációját szeretné megtalálni.

A felületdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Térhatású felületdiagram    Az értékek trendjét két dimenzióban, folytonos görbeként jeleníti meg. A felületdiagram színsávjai nem az adatsorokat jelölik, hanem az értékek különbségeit ábrázolják. Ez a diagram térhatással jeleníti meg az adatokat; úgy is el lehet képzelni, mint egy térhatású oszlopdiagram fölé feszített gumilepedőt. Leggyakrabban arra használjuk, hogy nagy mennyiségű adatok olyan kapcsolatait ábrázoljuk, amelyeket más módon nehéz lenne szemléltetni.

 • Térhatású drótvázdiagram    Csak a vonalakat jeleníti meg. A térhatású drótváz típusú diagram értékeit nem könnyű leolvasni, de sokkal gyorsabban ábrázolhatók vele nagy adathalmazok.

 • Körvonal típusú diagram:    Felülről nézett, a kétdimenziós topográfiai térképekhez hasonló felületdiagram, amelynek színes sávjai adott értéktartományokat jelölnek. A Körvonal diagram vonalai azonos értékű interpolált pontokat kötnek össze.

 • Drótkeret eloszlási diagram    Felületdiagramok felülnézetből. A felület színsávjai nélkül a drótvázdiagram csak a vonalakat mutatja. A drótkeret eloszlási diagramok nehezen olvashatók, ezért inkább térhatású felületdiagramot érdemes helyettük használni.

diagram perecdiagramok

A kördiagramhoz hasonlóan a perecdiagram is a részek az egészhez való viszonyát ábrázolja, azonban több adatsort tartalmazhat. A perecdiagram mindegyik gyűrűje egy külön adatsort jelöl.

A perecdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Perecdiagram    Az adatokat gyűrűkben ábrázolja, ahol mindegyik gyűrű egy adatsort jelöl. Ha az adatcímkék százalékot jeleznek, mindegyik gyűrű összege 100%.

 • Robbantott perecdiagram    Megjeleníti, hogy az egyes értékek mekkora részét adják az egésznek, az értékeket is kiemelve. Azonban több adatsort tartalmazhat.

diagram Sugárdiagram

A sugárdiagramban mindegyik kategória saját értéktengellyel rendelkezik, amely a középpontból sugárirányban tart kifelé. Az egyes adatsorokba tartozó értékeket vonalak kötik össze.

A sugárdiagram használatával több adatsor összesített értékei hasonlíthatók össze.

A sugárdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg.

 • Kitöltött sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg, és az egyes adatsorok által fedett területet színnel tölti ki.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Lásd még

Diagram létrehozása

Adatok ábrázolása diagramon szerkesztése

Hozzáadás a másodlagos tengely diagramba

Szervezeti diagram létrehozása

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×