Diagram létrehozásának lépései

Létrehozhat egy egyszerű diagramot úgy, hogy kijelöli annak a tartománynak egy tetszőleges részét, amelyről diagramot szeretne készíteni, majd a kívánt diagramtípusra kattint a Diagramok menüszalagcsoport Beszúrás lapján. Vagy azt is megteheti, hogy az Alt+F1 billentyűkombinációt lenyomva arra utasítja az Excelt, hogy automatikusan hozzon létre egy minta oszlopdiagramot Ön helyett. Innen több lehetősége is van a diagram módosítására, hogy az az igényeinek megfelelő legyen.

Kapcsolódó műveletek

Tudnivalók a diagramokról

Diagram létrehozása vagy módosítása

 1. Egyszerű diagram készítése

 2. Diagram elrendezésének vagy stílusának módosítása

 3. Címek és adatfeliratok hozzáadása és eltávolítása

 4. Jelmagyarázat megjelenítése és elrejtése

 5. Diagram tengelyeinek és rácsvonalainak megjelenítése és elrejtése

 6. Diagram áthelyezése vagy átméretezése

 7. A diagram mentése sablonként

Diagramok áttekintése

Diagramok használatával grafikus formátumban jeleníthetők meg a numerikus adatsorok, így könnyebben értelmezhetők a nagy mennyiségű adatok, valamint a különböző adatsorok közötti kapcsolatok.

Az Excel alkalmazásban történő diagramkészítés első lépése a numerikus adatok munkalap való feltüntetése. Ezután az adatok diagramba emeléséhez válasszon diagramtípust (Beszúrás lap, Diagramok csoport).

A munkalap adatai és a diagram

1. Munkalapadatok

2. Munkalapadatokból létrehozott diagram

Az Excel számos diagramtípusa segítségével szemléletes módon jeleníthet meg adatokat. Ha új diagramot szeretne létrehozni vagy meglévőt módosítani, a diagramtípusoknak (például oszlopdiagram vagy kördiagram), illetve ezek altípusainak (például halmozott oszlopdiagram vagy tortadiagram) széles köréből választhat.

Kombinált diagram

Példa egy oszlop- és vonaldiagramot ötvöző kombinált diagramra

Az Excel alkalmazásban választható diagramtípusokról a Rendelkezésre álló diagramtípusok című témakörben olvashat részletesen.

Ismerkedés a diagramelemekkel

A diagramok számos elemből állnak: egy részük alapértelmezés szerint megjelenik, mások igény szerint adhatók hozzá. Az egyes elemek megjelenítésének módosításához áthelyezheti azokat a diagram más helyére, átméretezheti az elemeket, de akár formátumukat is megváltoztathatja. A megjeleníteni nem kívánt diagramelemek eltávolíthatók.

Diagram és elemei

1. A diagram diagramterülete

2. A diagram rajzterülete

3. A diagramon ábrázolt adatsoradatpontok

4. A diagram adatait feltüntető vízszintes és függőleges tengely (kategória- és értéktengely)

5. A diagram jelmagyarázata

6. A diagram és a tengelyek diagramon feltüntethető címe

7. Az egyes adatsorok adatpontjainak részleteit jelölő adatfelirat

Vissza a lap tetejére

Egyszerű diagram módosítása az igényeknek megfelelően

A diagramok létrehozását követően bármelyik elemüket módosíthatja: megváltoztathatja például a tengelyek megjelenését, címet vehet fel a diagramra, áthelyezheti vagy elrejtheti a jelmagyarázatot, de akár további diagramelemeket is megjeleníthet.

A diagramok módosítása a következő módokon lehetséges:

 • Diagramtengelyek megjelenésének módosítása:    Meghatározhatja a tengelyek beosztását, és módosíthatja a megjelenített értékek, illetve kategóriák közötti intervallumot. A diagram jobb átláthatósága érdekében osztásjeleket is elhelyezhet a tengelyeken, és megadhatja az egymástól való távolságukat.

 • Címek és adatfeliratok felvétele diagramra:    A diagramon ábrázolt adatok egyértelműbbé tétele végett diagramcímet, tengelycímeket és adatfeliratokat is használhat a diagramon.

 • Jelmagyarázat és adattábla felvétele:    Megjelenítheti, elrejtheti és áthelyezheti a jelmagyarázatot, illetve módosíthatja a rajta megjelenő információkat. Egyes diagramok esetében megjeleníthet egy adattáblát is, amelyben a jelmagyarázat-jelek és a diagramon ábrázolt értékek láthatók.

 • Speciális beállítások alkalmazása az egyes diagramtípusokra:    A különböző diagramtípusok esetében speciális vonalakat (például különbségvonalakat és trendvonalakat, sávokat (például emelkedési és esési sávokat, illetve hibasávokat), adatjelölőket és más beállításokat adhat meg.

Vissza a lap tetejére

Profi megjelenés előre definiált diagramelrendezés és -stílus alkalmazásával

Ahelyett, hogy manuálisan kellene diagramelemeket a diagramhoz adni vagy módosítani, illetve a diagramot formázni, egyszerűen megadhat a diagramnak egy előre definiált kialakítást és stílust. Választhat az Excel előre definiált elrendezéseinek és stílusainak széles köréből, de akár egyéni igényei szerint módosíthatja is az egyes diagramelemeket, például a diagramterületet, a rajzterületet, az adatsort és a jelmagyarázatot.

Előre definiált diagramelrendezés használata esetén a diagramelemek (címek, jelmagyarázat, adattábla és adatfeliratok) adott készlete egy bizonyos elrendezésben jelenik meg. Minden diagramtípus esetében különféle elrendezések közül választhat.

Előre definiált diagramstílus használata esetén a program a dokumentumra alkalmazott téma alapján formázza a diagramot, így a szervezet vagy a felhasználó saját színösszeállítás (színkészletet), betűtípus-összeállítás (címsorok és a szövegtörzs betűtípuskészletét) és effektus-összeállítás (vonalak és kitöltési effektusok készletét) jeleníti meg a diagramon.

Nem készíthet saját diagramelrendezéseket és -stílusokat, létrehozhat azonban a kívánt elrendezéssel és formázással rendelkező diagramsablonokat.

Vissza a lap tetejére

Diagramok kiegészítése látványos formázással

Azonfelül, hogy előre definiált stílust alkalmazhat a diagramra, egyszerűen formázhatja az egyes diagramelemeket (például az adatjelölőket, a diagramterületet, a rajzterületet, valamint a címek és feliratok szövegét és a bennük szereplő számokat), ezáltal egyéni, látványos megjelenést adhat a diagramnak. Alkalmazhat konkrét alakzatstílusokat és WordArt-stílusokat, de manuálisan is formázhatja a diagramelemek alakzatait és szövegét.

A formázás a következő módokon lehetséges:

 • Diagramelemek kitöltése:    Színek, textúrák, képek és átmenetes kitöltések segítségével felhívhatja a figyelmet bizonyos diagramelemekre.

 • Diagramelemek körvonalának módosítása:    Különféle színek, vonalstílusok és vonalvastagságok használatával hangsúlyozhatja a diagramelemeket.

 • Különleges effektusok alkalmazása diagramelemekre:    Speciális effektusok (például árnyék, tükröződés, ragyogás, finom élek, síkból való kiemelés vagy a diagramalakzatok térbeli forgatása) alkalmazásával tökéletesítheti a diagram megjelenését.

 • Szöveg és számok formázása:    A diagramon szereplő címekben, feliratokban és szövegmezőkben található szöveget és számokat úgy formázhatja, ahogy azt a munkalapon is tenné. Kiemelhet bizonyos szövegrészeket vagy számokat, és akár WordArt-stílusokat is alkalmazhat.

Vissza a lap tetejére

Diagramok újbóli felhasználása diagramsablonok használatával

Ha egy egyéni igényeihez igazított diagramtípust többször is szeretne felhasználni, mentheti a diagramot .crtx kiterjesztésű diagramsablonként a diagramsablonok mappájába. Diagram létrehozása alkalmával bármely más beépített diagramsablonnal megegyező módon alkalmazhatja a diagramsablont. A diagramsablonok tulajdonképpen egyéni diagramtípusok, ezért alkalmazásukkal megváltoztatható a meglévő diagram típusa. Ha gyakran használ egy adott diagramsablont, mentheti azt az alapértelmezett diagramtípusként.

Vissza a lap tetejére

1. lépés: Egyszerű diagram készítése

A legtöbb diagram (például az oszlop- vagy a sávdiagram) esetében a munkalapon sorokba vagy oszlopokba rendezett adatokat megjelenítheti diagramként. Egyes diagramok (például a kör- vagy a buborékdiagramok) létrehozásához azonban az adatok sajátos elrendezése szükséges.

 1. Rendezze el a munkalapon a diagramon ábrázolni kívánt adatokat.

  Az adatok sorokba vagy oszlopokba rendezhetők – az Excel automatikusan meghatározza a diagrambeli adatok ábrázolásának leghatékonyabb módját. Egyes diagramok (például a kör- vagy a buborékdiagramok) létrehozásához az adatok sajátos elrendezése szükséges.

  Adatok elrendezése a munkalapon

  Diagramtípus

  Adatok rendezésének módja

  Oszlop-, sáv-, vonal-, terület-, felület- vagy sugárdiagram

  Sávdiagram az Excelben

  Oszlopokban vagy sorokban, például:

  Év

  Alma

  Narancs

  Banán

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Vagy:

  Gyümölcs

  2013

  2014

  2015

  Alma

  800

  600

  50

  Narancs

  600

  700

  90

  Banán

  50

  90

  150

  Torta- vagy perecdiagram

  Egy adatsor esetén egy adatoszlopba vagy adatsorba és egy feliratoszlopba vagy feliratsorba, például:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Vagy:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Több adatsor esetén több adatoszlopba vagy adatsorba és egy feliratoszlopba vagy feliratsorba, például:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Vagy:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Pontdiagram (XY) vagy buborékdiagram

  Oszlopokba úgy, hogy az első oszlopba az x értékek, míg a szomszédos oszlopokba az y értékek és a buborékméretek kerüljenek, például:

  X

  Y

  Buborékméret

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Árfolyamdiagram

  Oszlopokba vagy sorokba az alábbi sorrendben, neveket vagy dátumokat tartalmazó fejlécekkel:

  Maximális érték, Minimális érték és Záró érték

  Például:

  Dátum

  Maximális

  Minimális

  Bezárás

  2002.01.01.

  46,125

  42

  44,063

  Vagy:

  Dátum

  2002.01.01.

  Maximális

  46,125

  Minimális

  42

  Bezárás

  44 063

 2. Jelöljön ki egy tetszőleges cellát a diagramhoz használni kívánt adattartományban.

  Tipp:    Ha csak egy cellát jelöl ki, az Excel automatikusan a kijelölt cellával szomszédos, adatokat tartalmazó cellákat ábrázolja a diagramon. Ha a diagramon ábrázolni kívánt cellák nem összefüggő tartományban vannak, a Ctrl+Bal kattintás használatával kijelölhet nem szomszédos cellákat vagy tartományokat is, de a kijelölt területeknek együttesen téglalapot kell alkotniuk. A diagramon ábrázolni nem kívánt sorokat vagy oszlopokat el is rejtheti.

  Tipp: A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap bármely cellájára.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet a Beszúrás lap Diagram csoportjában:

  • Jelöljön ki egy diagramtípust, majd kattintson a diagram használni kívánt altípusára.

  • A rendelkezésre álló diagramtípusok megjelenítéséhez nyissa meg a Diagram beszúrása párbeszédpanelt a Gombkép gombra kattintva, majd a nyilakkal görgesse végig a diagramtípusokat.

   Az Excel menüszalagjának képe

   Tipp:    Ha egy diagramtípus vagy -altípus fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a diagramtípus nevét mutató elemleírás. A felhasználható diagramtípusokról a Diagramtípusok gyűjteménye című témakörben olvashat.

 4. A diagram alapértelmezés szerint beágyazott diagram fog szerepelni a munkalapon. Ha a diagramot külön diagramlap szeretné helyezni, akkor a következőképpen módosíthatja a helyét:

  1. Kattintással aktiválja a beágyazott diagramot.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

  2. A Tervezés lap Hely csoportjában kattintson a Diagram áthelyezése gombra.

   Szalag képe

  3. Tegye az alábbiak egyikét a Válassza meg a diagram helyét csoportban:

   • A diagram diagramlapon történő megjelenítéséhez jelölje be az Új munkalap választógombot.

    Tipp:    Ha a felajánlott név helyett másikat szeretne adni a diagramnak, a kívánt nevet beírhatja az Új munkalap mezőbe.

   • A diagram munkalapon, beágyazott diagramként történő megjelenítéséhez jelölje be az Objektum itt választógombot, és válassza ki a kívánt munkalapot az Objektum itt legördülő listából.

 5. Ha a munkalapon létrehozott első diagramról van szó, az Excel automatikusan nevet rendel a diagramhoz (például Diagram1). A név megváltoztatásához tegye a következőket:

  1. Kattintson a diagramra.

  2. Az Elrendezés lap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Diagramnév szövegmezőre.

   Tipp:    Előfordulhat, hogy a csoport kibontásához a Tulajdonságok csoport Tulajdonságok gombjára kell kattintania.

  3. Írja be az új nevet.

  4. Nyomja le az ENTER billentyűt.

Megjegyzések    

 • Az alapértelmezés szerinti diagramtípust használó kész diagram létrehozásához jelölje ki a diagramon ábrázolni kívánt adatokat, majd nyomja le az ALT+F1 billentyűkombinációt vagy az F11 billentyűt. Ha az ALT+F1 billentyűkombinációt használja, a diagram beágyazott diagramként, ha az F11 billentyűt használja, különálló diagramlapon jelenik meg.

 • Ha már nincs szüksége egy adott diagramra, törölheti azt: kattintással jelölje ki, majd nyomja meg a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

2. lépés: Diagram elrendezésének és stílusának módosítása

A diagram létrehozását követően azonnal módosíthatja a diagram megjelenését. Ahelyett, hogy manuálisan kellene diagramelemeket a diagramhoz adni vagy módosítani, illetve a diagramot formázni, gyorsan megadhat a diagramhoz egy előre definiált elrendezést és stílust (más szóval kész elrendezést és kész stílust). Választhat az Excel előre definiált elrendezéseinek és formátumainak széles választékából, de akár módosíthatja is őket egyéni igényei szerint.

Előre definiált diagramelrendezés alkalmazása

 1. Kattintson az előre definiált diagramelrendezéssel formázandó diagramra.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson a használni kívánt diagramelrendezésre a Tervezés lap Diagramelrendezések csoportjában.

  Szalag képe

  Megjegyzés:    Ha csökkenti az Excel ablakának méretét, a diagramelrendezések a Diagramelrendezések csoportban található Kész elrendezés gyűjteményben tekinthetők meg.

  Tipp:    Az összes rendelkezésre álló elrendezés megtekintéséhez kattintson az Egyebek Gombkép gombra.

Vissza a lap tetejére

Előre definiált diagramstílus alkalmazása

 1. Kattintson az előre definiált diagramstílussal formázandó diagramra.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. A Tervezés lap Diagramstílusok csoportjában kattintson a használni kívánt diagramstílusra.

  Szalag képe

  Megjegyzés:    Ha csökkenti az Excel ablakának méretét, a diagramstílusok a Diagramstílusok csoportban található Kész diagramstílusok gyűjteményben tekinthetők meg.

  Tipp:    Az összes előre definiált diagramstílus megtekintéséhez kattintson az Egyebek Gombkép gombra.

Vissza a lap tetejére

Diagramelemek elrendezésének módosítása manuálisan

 1. Kattintson arra a diagramelemre, amelynek elrendezését meg szeretné változtatni, vagy az alábbiak szerint válasszon a diagramelemek listájából.

  1. A diagramra kattintva jelenítse meg a Diagrameszközök eszközcsoportot.

  2. Kattintson a Formátum lapon, az Aktuális kijelölés csoport Diagramelemek mezőjében található nyílra, és kattintson a kívánt diagramelemre.

   Szalag képe

 2. Az Elrendezés lap Címkék, Tengelyek vagy Háttér csoportjában kattintson a kijelölt diagramelemnek megfelelő gombra, és válassza a kívánt elrendezési lehetőséget.

  Szalag képe

  Szalag képe

  Szalag képe

Megjegyzés:    A választott elrendezési beállítást a program a kijelölt elemre alkalmazza. Ha például a teljes diagramot kijelölte, az adatfeliratok beállítása az összes adatsorra érvényes lesz. Ha egyetlen adatpontot jelölt ki, az adatfeliratok beállítása csak a kijelölt adatsorra vagy adatpontra fog vonatkozni.

Vissza a lap tetejére

Diagramelemek formátumának módosítása manuálisan

 1. Kattintson arra a diagramelemre, amelynek a stílusát meg szeretné változtatni, vagy az alábbiak szerint válasszon a diagramelemek listájából.

  1. A diagramra kattintva jelenítse meg a Diagrameszközök eszközcsoportot.

  2. Kattintson a Formátum lapon, az Aktuális kijelölés csoport Diagramelemek mezőjében található nyílra, és kattintson a kívánt diagramelemre.

   Szalag képe

 2. Az Formátum lapon hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  1. A diagramelemek bármelyikének formázásához kattintson az Aktuális kijelölés csoportban a Kijelölés formázása gombra, majd válassza ki a kívánt formázási beállításokat.

  2. A kijelölt diagramelem alakjának formázásához kattintson az Alakzatstílusok csoportban a kívánt stílusra, vagy kattintson a Kitöltés, a Körvonal vagy az Effektusok gombra, és válassza a kívánt formázási beállításokat.

  3. A kijelölt diagramelem szövegének WordArt használatával való formázásához kattintson a WordArt-stílusok csoportban a kívánt stílusra, vagy kattintson a Szöveg kitöltése, a Szöveg körvonala vagy a Szövegeffektusok gombra, és válassza a kívánt formázási beállításokat.

   Megjegyzés:    WordArt-stílus alkalmazása után a WordArt-elem formázása nem távolítható el. Ha még sincs szüksége a választott WordArt-stílusra, válasszon másik WordArt-stílust, vagy a gyorselérési eszköztáron látható Visszavonás gombra kattintva térjen vissza az előző szövegformátumhoz.

   Tipp:    A diagramelemek szövegének hagyományos formázásához kattintson a jobb gombbal a szövegre, vagy jelölje ki azt, majd kattintson a kívánt formázás gombjára a minipulton. A menüszalagon található formázási gombokat is használhatja (Kezdőlap lap Betűtípus csoport).

Vissza a lap tetejére

3. lépés: Címek és adatfeliratok hozzáadása és eltávolítása

A diagramokat érthetőbbé teheti, ha címeket (például diagram- vagy tengelycímet) ad hozzájuk. Tengelycímet általában a diagram összes megjeleníthető tengelyének adhat, a térhatású diagramok Z (adatsor-) tengelyének is. Egyes diagramoknak (például a sugárdiagramnak) van ugyan tengelyük, de nem tudják megjeleníteni a tengelycímeket. A tengelyt nem tartalmazó diagramok (például a kör- vagy a perecdiagramok) sem tudnak tengelycímet megjeleníteni.

Lehetőség van arra is, hogy a diagram- és tengelycímeket a munkalap található megfelelő szöveghez kapcsolja úgy, hogy hivatkozik az adott cellákra. A munkalap megfelelő szövegének módosítása esetén a kapcsolódó címek automatikusan módosulnak a diagramon.

Ha gyorsan azonosítani szeretne egy adatsorot egy diagramban, elhelyezhet adatfeliratokat a diagramban található adatpontokon. Alapértelmezés szerint az adatfeliratok a munkalapon található értékekre hivatkoznak, ezért ezen értékek változása esetén automatikusan módosulnak.

Diagramcím hozzáadása

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyhez címet szeretne adni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Diagramcím gombra.

  Szalag képe

 3. Kattintson az Átfedő cím középen vagy A diagram felett elemre.

 4. Írja be a kívánt szöveget a diagramon megjelenő Diagramcím mezőbe.

  Tipp:    Sortörés beszúrásához kattintson oda, ahová a sortörést el szeretné helyezni, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 5. Jelölje ki a formázni kívánt szövegrészt, majd kattintson a kívánt formátum gombjára a minipulton.

  Tipp:    A menüszalagon található formázógombokat is használhatja (Kezdőlap lap Betűtípus csoport). A teljes cím formázásához kattintson a címre a jobb gombbal, kattintson a helyi menü Diagramcím formázása elemére, majd adja meg a kívánt formázási beállításokat.

Vissza a lap tetejére

Tengelycímek hozzáadása

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyhez tengelycímeket szeretne adni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Tengelycímek gombra.

  Szalag képe

 3. Hajtsa végre a kívánt műveletet:

  • Ha elsődleges vízszintes (kategória-) tengelyhez szeretne címet adni, mutasson az Elsődleges vízszintes tengely címe pontra, majd válassza a kívánt beállítást.

   Tipp:    Ha a diagramnak van másodlagos vízszintes tengelye, választhatja a Másodlagos vízszintes tengely címe lehetőséget is.

  • Az elsődleges függőleges (érték-) tengely címének hozzáadásához mutasson az Elsődleges függőleges tengely címe pontra, és kattintson a kívánt parancsra.

   Tipp:    Amennyiben a diagramnak van másodlagos függőleges tengelye, választhatja a Másodlagos függőleges tengely címe elemet is.

  • Ha a Z (adatsor-) tengelyhez szeretne címet adni, mutasson a Z tengely címe pontra, és válassza a kívánt lehetőséget.

   Megjegyzés:    Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a kijelölt diagram valódi háromdimenziós diagram, például térhatású oszlopdiagram.

 4. Írja be a kívánt szöveget a diagramon megjelenő Tengelycím mezőbe.

  Tipp:    Sortörés beszúrásához kattintson oda, ahová a sortörést el szeretné helyezni, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 5. Jelölje ki a formázni kívánt szövegrészt, majd kattintson a kívánt formátum gombjára a minipulton.

  Tipp:    A menüszalagon található formázógombokat is használhatja (Kezdőlap lap Betűtípus csoport). A teljes cím formázásához kattintson a címre a jobb gombbal, kattintson a helyi menü Tengelycím formázása elemére, és adja meg a kívánt formázási beállításokat.

Megjegyzések    

 • Ha olyan típusúra módosítja a diagramot, amely nem támogatja a tengelycímeket (ilyen például a kördiagram), a tengelycímek eltűnnek. Ha ezt követően újból a tengelycímeket támogató típusúra módosítja a diagramot, a címek ismét megjelennek.

 • A másodlagos tengelyek címe elvész, ha a tengelycímeket nem támogató típusúra módosítja a diagramot.

Vissza a lap tetejére

Cím csatolása munkalapcellához

 1. Kattintson a diagramon a munkalapcellához csatolni kívánt diagram- vagy tengelycímre.

 2. Kattintson a munkalapon a szerkesztőlécre, majd írjon be egy egyenlőségjelet (=).

 3. Jelölje ki azt a cellát, amely a diagramon megjeleníteni kívánt adatokat vagy szöveget tartalmazza.

  Tipp:    A munkalapcella hivatkozását is megadhatja a szerkesztőlécen. A munkalap nevére úgy hivatkozhat, hogy az egyenlőségjel és a név után felkiáltójelet ír a következő módon: =Munka1!F2.

 4. Nyomja le az ENTER billentyűt.

Vissza a lap tetejére

Adatfeliratok hozzáadása

 1. Hajtsa végre a diagramon az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha minden adatsor minden adatpontjánál el szeretne helyezni adatfeliratot, kattintson a diagramterületre.

  • Ha egy adatsor minden adatpontját szeretné felirattal ellátni, kattintson valahová a feliratozni kívánt adatsorra.

  • Ha egy adatsor egyetlen adatpontját szeretné felirattal ellátni, kattintson arra az adatsorra, amelyen az adatpont található, majd kattintson a feliratozandó adatpontra.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában az Adatfeliratok menügombra, majd a kívánt megjelenítési beállításra.

  Szalag képe

  Megjegyzés:    A használt diagramtípustól függően különböző beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Vissza a lap tetejére

Diagram címeinek és adatfeliratainak eltávolítása

 1. Kattintson a diagramra.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet az Elrendezés lap Címkék csoportjában:

  • A diagram címének eltávolításához kattintson a Diagramcím gombra, majd a Nincs parancsra.

  • Ha valamelyik tengely címét szeretné eltávolítani, kattintson a Tengelycímek gombra, válasszon tengelycímtípust, és kattintson a Nincs parancsra.

  • Az adatfeliratok eltávolításához kattintson az Adatfeliratok elemre, majd a Nincs parancsra.

   Szalag képe

Tipp:    Cím vagy adatfelirat gyors eltávolításához kattintson rá, majd nyomja meg a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

4. lépés: Jelmagyarázat megjelenítése és elrejtése

Valahányszor diagramot készít, megjelenik a jelmagyarázat, de a diagram létrehozása után ezt elrejtheti vagy áthelyezheti.

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyen jelmagyarázatot szeretne megjeleníteni vagy elrejteni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Az Elrendezés lap Címkék csoportjában kattintson a Jelmagyarázat gombra.

  Szalag képe

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • A jelmagyarázat elrejtéséhez válassza a Nincs lehetőséget.

   Tipp:    Ha gyorsan szeretné eltávolítani a diagram jelmagyarázatát vagy annak egy bejegyzését, jelölje ki azt, és nyomja le a DELETE billentyűt. Másik lehetőség, hogy a jobb egérgombbal a jelmagyarázatra vagy annak egy bejegyzésére kattint, és a Törlés parancsot választja.

  • A jelmagyarázat megjelenítéséhez válassza a kívánt megjelenítési beállítást.

   Megjegyzés:    A megjelenítési beállítás kiválasztásakor a jelmagyarázat elmozdul, és a rajzterület automatikusan úgy méreteződik, hogy a jelmagyarázat elférjen benne. Ha az egérrel helyezi át és méretezi a jelmagyarázatot, a diagramterület nem igazodik automatikusan.

  • További beállítási lehetőségeket talál a További jelmagyarázat-beállítások parancsra kattintva; a megjelenő párbeszédpanelen megadhatja a megfelelő beállításokat.

   Tipp:    A jelmagyarázat alapértelmezés szerint nincs átfedésben a diagrammal. Ha korlátozott hely áll rendelkezésére, csökkentheti a diagram méretét: ehhez törölje a jelet a Ne fedje a diagramot a jelmagyarázat jelölőnégyzetből.

Tipp:    Ha egy diagramhoz jelmagyarázatot jelenít meg, egyes elemeit a munkalap megfelelő adatainak szerkesztésével módosíthatja. Ha más szerkesztési lehetőségekre van szüksége, vagy ha a jelmagyarázatot a munkalap adatainak megváltoztatása nélkül szeretné módosítani, a változtatásokat az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelen (Tervezés lap, Adatok csoport, Adatok kijelölése gomb) végezheti el.

Vissza a lap tetejére

5. lépés: Diagram tengelyeinek és rácsvonalainak megjelenítése és elrejtése

Diagram létrehozásakor a legtöbb esetben az elsődleges tengelyek láthatók a diagramon. Ezek a tengelyek szükség szerint el is rejthetők. Tengelyek hozzáadásakor megadhatja azt is, hogy azok milyen részletességgel jelenítsenek meg adatokat. A Z tengely csak térhatású diagram létrehozásakor jelenik meg.

Ha egy kétdimenziós diagramon az egyes adatsorok nagyságrendje nagyon eltér egymástól, vagy ha különböző adatfajtákkal (például ár és mennyiség) dolgozik, egy vagy több adatsort másodlagos függőleges (érték-) tengely mentén is ábrázolhat. A második függőleges tengely beosztása a hozzá tartozó adatsorok értékéhez igazodik. Miután hozzáad a diagramhoz egy másodlagos függőleges tengelyt, egy másodlagos vízszintes (kategória-) tengely is felvehető – ez pontdiagram vagy buborékdiagram alkalmazásakor lehet hasznos.

A diagram áttekinthetőbbé tétele végett a rajzterületen vízszintes és függőleges rácsvonalakat jeleníthet meg vagy rejthet el a diagram bármely vízszintes és függőleges tengelyétől kiindulva.

Elsődleges tengelyek megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson arra a diagramra, amelynek tengelyeit szeretné megjeleníteni vagy elrejteni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Tengelyek gombra, és válasszon a következő lehetőségek közül:

  • Tengely megjelenítéséhez mutasson az Elsődleges vízszintes tengely, az Elsődleges függőleges tengely vagy a Z tengely pontra (térhatású diagram esetén), és válasszon tengelymegjelenítési beállítást.

  • Ha tengelyt szeretne elrejteni, mutasson az Elsődleges vízszintes tengely, az Elsődleges függőleges tengely vagy a Z tengely pontra (térhatású diagram esetén), és kattintson a Nincs parancsra.

  • A tengelyek részletes megjelentési és beosztási beállításainak megadásához mutasson az Elsődleges vízszintes tengely, az Elsődleges függőleges tengely vagy a Z tengely pontra, és kattintson az Elsődleges vízszintes tengely további beállításai, az Elsődleges függőleges tengely további beállításai vagy a Z tengely további beállításai parancsra.

   Szalag képe

Vissza a lap tetejére

Másodlagos tengelyek megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson a másodlagos függőleges tengely mentén ábrázolni kívánt adatsorra, vagy tegye az alábbiakat az adatsornak a diagramelemek listájából történő kiválasztásához:

  1. Kattintson a diagramra.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

  2. Kattintson a Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában a Diagramelemek mezőben található nyílra, és adja meg a másodlagos függőleges tengely mentén ábrázolni kívánt adatsort.

   Szalag képe

 2. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

 3. Ha még nincs kijelölve, kattintson az Adatsor beállításai elemre, majd az Adatsorok kirajzolása csoportban jelölje be a Másodlagos tengely választógombot, végül kattintson a Bezárás gombra.

 4. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Tengelyek gombra.

  Szalag képe

 5. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • A másodlagos függőleges tengely megjelenítéséhez mutasson a Másodlagos függőleges tengely pontra, majd kattintson a kívánt parancsra.

   Tipp:    A másodlagos függőleges tengely egyszerűbb megkülönböztetése érdekében módosíthatja a diagramtípust egyetlen adatsorhoz. Módosíthatja például az egyik adatsort vonaldiagrammá.

 6. A másodlagos vízszintes tengely megjelenítéséhez mutasson a Másodlagos vízszintes tengely pontra, és kattintson a kívánt parancsra.

  Megjegyzés:    Ez a lehetőség csak a másodlagos függőleges tengely megjelenítése után használható.

 7. A másodlagos tengelyek elrejtéséhez mutasson a Másodlagos függőleges tengely vagy a Másodlagos vízszintes tengely pontra, és kattintson a Nincs parancsra.

Tipp:    Megteheti azt is, hogy a törlendő másodlagos tengelyre kattint, és megnyomja a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

Rácsvonalak megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson arra a diagramra, amelynek rácsvonalait szeretné megjeleníteni vagy elrejteni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Rácsvonalak gombra.

  Szalag képe

 3. Ehhez tegye az alábbiakat:

  • Ha vízszintes rácsvonalakat szeretne felvenni a diagramra, vigye az egeret az Elsődleges vízszintes rácsvonalak elem fölé, majd válassza a kívánt beállítást. Ha a diagramnak van másodlagos vízszintes tengelye, választhatja a Másodlagos vízszintes rácsvonalak lehetőséget is.

  • Ha függőleges rácsvonalakat szeretne felvenni a diagramra, vigye az egeret az Elsődleges függőleges rácsvonalak elem fölé, majd válassza a kívánt beállítást. Ha a diagramnak van másodlagos függőleges tengelye, választhatja a Másodlagos függőleges rácsvonalak lehetőséget is.

  • Ha magassági rácsvonalakat szeretne felvenni egy háromdimenziós diagramra, vigye az egeret a Z tengely rácsvonalai elem fölé, majd válassza a kívánt beállítást. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a kijelölt diagram valódi háromdimenziós diagram, például térhatású oszlopdiagram.

  • A diagram rácsvonalainak elrejtéséhez vigye az egeret az Elsődleges vízszintes rácsvonalak, az Elsődleges függőleges rácsvonalak vagy (háromdimenziós diagram esetében) a Z tengely rácsvonalai elem fölé, majd kattintson a Nincs elemre. Ha a diagramnak van másodlagos tengelye, választhatja a Másodlagos vízszintes rácsvonalak, illetve a Másodlagos függőleges rácsvonalak lehetőséget is; ezután kattintson a Nincs elemre.

  • A diagram rácsvonalait úgy távolíthatja el gyorsan, hogy kijelöli őket, majd megnyomja a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

6. lépés: Diagram áthelyezése és átméretezése

A diagramok a munkalap bárhová áthelyezhetők, de új vagy már meglévő munkalapra is helyezhetők. A jobb helykihasználás érdekében a diagram mérete is megváltoztatható.

Diagram áthelyezése

 • A diagramot húzással helyezheti a megfelelő helyre.

Vissza a lap tetejére

Diagram átméretezése

Diagram átméretezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

 • Kattintson a diagramra, és a méretezőpontok húzásával méretezze.

 • A Formátum lap Méret csoportjában írja be a kívánt méretet az Alakzat magassága és az Alakzat szélessége mezőbe.

  Szalag képe

Tipp:    További méretezési lehetőségek megjelenítéséhez kattintson a Formátum lap Méret csoportjának Gombkép gombjára a Diagramterület formázása párbeszédpanel megnyitásához. A Méret lapon adja meg a diagram méretét, elforgatását vagy beosztását szabályozó beállításokat. A Tulajdonságok lapon megadhatja, hogy a diagram miként helyeződjön vagy méreteződjön át a munkalapon lévő cellákkal együtt.

Vissza a lap tetejére

7. lépés: Diagram mentése sablonként

Ha az imént létrehozotthoz hasonló újabb diagramot szeretne létrehozni, a diagramot sablonként mentheti, majd további hasonló diagramok alapjaként felhasználhatja.

 1. Jelölje ki a sablonként menteni kívánt diagramot.

 2. A Tervezés lap Típus csoportjában kattintson a Mentés sablonként gombra.

  Az Excel menüszalagja

 3. Írja be a Fájlnév mezőbe a fájl nevét.

  Tipp:    A program a sablonfájlt .crtx kiterjesztéssel a Charts mappába menti (kivéve, ha más mappát ad meg), a sablonhoz pedig a Diagram beszúrása (Beszúrás lap, Diagramok csoport, párbeszédpanel-megnyitó Gombkép ) és a Diagramtípus módosítása párbeszédpanel (Tervezés lap, Típus csoport, Diagramtípus módosítása) Sablonok csoportjából lehet hozzáférni.

Megjegyzés:    A diagramsablon diagramformázásokat tartalmaz, és a sablonként való mentéskor használt színeket tárolja. Ha egy sablon alapján másik munkafüzetben szeretne új diagramot létrehozni, akkor az új diagram a sablonban tárolt színeket fogja használni – tehát nem az aktuálisan a munkafüzetre alkalmazott dokumentumtéma színeit. Ha a sablonszínek helyett a dokumentum színösszeállítását szeretné használni, kattintson a jobb gombbal a diagramterületre, és válassza a Stílushoz igazítás parancsot.

Vissza a lap tetejére

Lásd még

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×