Diagram készítése

A Microsoft Office Excel 2007 már nem tartalmazza a diagramvarázslót, de az egyszerű diagramok létrehozása továbbra is gyerekjáték: ehhez csupán a megfelelő diagramtípusra kell kattintani a Microsoft Office Fluent felhasználói felület menüszalagján. A szükséges adatokat tartalmazó diagram elkészítéséhez ezután a következőkben ismertetett folyamat részműveleteit kell végrehajtani.

Kapcsolódó műveletek

Tudnivalók a diagramokról

1. lépés: Egyszerű diagram készítése

2. lépés: Diagram elrendezésének és stílusának módosítása

3. lépés: Címek és adatfeliratok hozzáadása és eltávolítása

4. lépés: Jelmagyarázat megjelenítése és elrejtése

5. lépés: Diagram tengelyeinek és rácsvonalainak megjelenítése és elrejtése

6. lépés: Diagram áthelyezése és átméretezése

7. lépés: Diagram mentése sablonként

Tudnivalók a diagramokról

Diagramok használatával grafikus formátumban jeleníthetők meg a numerikus adatsorok, így könnyebben értelmezhetők a nagy mennyiségű adatok, valamint a különböző adatsorok közötti kapcsolatok.

Az Excel alkalmazásban történő diagramkészítés első lépése a numerikus adatok munkalap való feltüntetése. Ezután az adatok diagramba emeléséhez válasszon diagramtípust az Office Fluent menüszalagon (Beszúrás lap, Diagramok csoport).

A munkalap adatai és a diagram

1.   Munkalapadatok

2.   Munkalapadatokból létrehozott diagram

Az Excel számos diagramtípusa segítségével szemléletes módon jeleníthet meg adatokat. Ha új diagramot szeretne létrehozni vagy meglévőt módosítani, a diagramtípusoknak (például oszlopdiagram vagy kördiagram), illetve ezek altípusainak (például halmozott oszlopdiagram vagy tortadiagram) széles köréből választhat.

Kombinált diagram

Példa egy oszlop- és vonaldiagramot ötvöző kombinált diagramra

Az Excel alkalmazásban választható diagramtípusokról a Diagramtípusok gyűjteménye című témakörben olvashat részletesen.

Ismerkedés a diagram elemeivel

A diagramok számos elemből állnak: egy részük alapértelmezés szerint megjelenik, mások igény szerint adhatók hozzá. Az egyes elemek megjelenítésének módosításához áthelyezheti azokat a diagram más helyére, átméretezheti az elemeket, de akár formátumukat is megváltoztathatja. A megjeleníteni nem kívánt diagramelemek eltávolíthatók.

Diagram és elemei

1. A diagram diagramterület

2. A diagram rajzterület

3. A diagramon ábrázolt adatsoradatpontok

4. A diagram adatait feltüntető vízszintes és függőleges tengely (kategória- és értéktengely)

5. A diagram jelmagyarázat

6. A diagramon és a tengelyeken feltüntethető címek a diagramban

7. Az egyes adatsorok adatpontjainak részleteit jelölő adatfelirat

Egyszerű diagram módosítása az igényeknek megfelelően

A diagramok létrehozását követően bármelyik elemüket módosíthatja: megváltoztathatja például a tengelyek megjelenését, címet vehet fel a diagramra, áthelyezheti vagy elrejtheti a jelmagyarázatot, de akár további diagramelemeket is megjeleníthet.

Az alábbi módosításokat végezheti el a diagramokon:

 • Diagramtengelyek megjelenésének módosítása:    Meghatározhatja a tengelyek beosztását, és módosíthatja a megjelenített értékek, illetve kategóriák közötti intervallumot. A diagram jobb átláthatósága érdekében osztásjelek és osztásfeliratok is elhelyezhet a tengelyeken, és megadhatja az egymástól való távolságukat.

 • Címek és adatfeliratok felvétele diagramra:    A diagramon ábrázolt adatok egyértelműbbé tétele végett diagramcímet, tengelycímeket és adatfeliratokat is használhat a diagramon.

 • Jelmagyarázat és adattábla felvétele:     Megjelenítheti vagy elrejtheti a jelmagyarázatot, máshová helyezheti azt vagy módosíthatja a jelmagyarázat-bejegyzéseket. Egyes diagramok esetében megjeleníthet egy adattábla is, amelyben a jelmagyarázat-jelek és a diagramon ábrázolt értékek láthatók.

 • Speciális beállítások alkalmazása az egyes diagramtípusokra:    A különböző diagramtípusok esetében speciális vonalakat (például különbségvonalakat és trendvonal), sávokat (például emelkedési és esési sávokat, illetve hibasávokat), adatjelölő és egyéb beállításokat adhat meg.

Professzionális megjelenés előre definiált diagramelrendezés és diagramstílus alkalmazásával

Ahelyett, hogy manuálisan adná hozzá vagy módosítaná a diagramelemeket, illetve ilyen módszerrel formázná a diagramot, előre definiált elrendezést és stílust alkalmazhat a diagramra. Választhat az Excel nagyszámú előre definiált elrendezése és stílusa közül, de akár egyéni igényei szerint, manuálisan is módosíthatja az egyes diagramelemek (például a diagramterület, a rajzterület, az adatsorok és a jelmagyarázat) elrendezését és formátumát.

Előre definiált diagramelrendezés használata esetén a diagramelemek (címek, jelmagyarázat, adattábla és adatfeliratok) adott készlete egy bizonyos elrendezésben jelenik meg. Minden diagramtípus esetében különféle elrendezések közül választhat.

Előre definiált diagramstílus használata esetén a program a dokumentumra alkalmazott téma alapján formázza a diagramot, így a szervezet vagy a felhasználó saját színösszeállítás (színkészletet), betűtípus-összeállítás (címsorok és a szövegtörzs betűtípuskészletét) és effektus-összeállítás (vonalak és kitöltési effektusok készletét) jeleníti meg a diagramon.

Nem készíthet saját diagramelrendezéseket és -stílusokat, létrehozhat azonban a kívánt elrendezéssel és formázással rendelkező diagramsablonokat.

Diagramok kiegészítése látványos formázással

Azonfelül, hogy előre definiált stílust alkalmazhat a diagramra, egyszerűen formázhatja az egyes diagramelemeket (például az adatjelölőket, a diagramterületet, a rajzterületet, valamint a címek és feliratok szövegét és a bennük szereplő számokat), ezáltal egyéni, látványos megjelenést adhat a diagramnak. Alkalmazhat konkrét alakzatstílusokat és WordArt-stílusokat, de manuálisan is formázhatja a diagramelemek alakzatait és szövegét.

A diagramokon az alábbi formátumokat alkalmazhatja:

 • Diagramelemek kitöltése:    Színek, textúrák, képek és átmenetes kitöltések segítségével felhívhatja a figyelmet bizonyos diagramelemekre.

 • Diagramelemek körvonalának módosítása:    Különféle színek, vonalstílusok és vonalvastagságok használatával hangsúlyozhatja a diagramelemeket.

 • Különleges effektusok alkalmazása diagramelemekre:    Speciális effektusok (például árnyék, tükröződés, ragyogás, finom élek, síkból való kiemelés vagy a diagramalakzatok térbeli forgatása) alkalmazásával tökéletesítheti a diagram megjelenését.

 • Szöveg és számok formázása:    A diagramon szereplő címekben, feliratokban és szövegmezőkben található szöveget és számokat úgy formázhatja, ahogy azt a munkalapon is tenné. Kiemelhet bizonyos szövegrészeket vagy számokat, és akár WordArt-stílusokat is alkalmazhat.

Diagramok újbóli felhasználása diagramsablonok használatával

Ha egy egyéni igényeihez igazított diagramtípust többször is szeretne felhasználni, mentheti a diagramot .crtx kiterjesztésű diagramsablonként a diagramsablonok mappájába. Diagram létrehozása alkalmával bármely más beépített diagramsablonnal megegyező módon alkalmazhatja a diagramsablont. A diagramsablonok tulajdonképpen egyéni diagramtípusok, ezért alkalmazásukkal megváltoztatható a meglévő diagram típusa. Ha gyakran használ egy adott diagramsablont, mentheti azt az alapértelmezett diagramtípusként.

Vissza a lap tetejére

1. lépés: Egyszerű diagram készítése

A legtöbb diagram (például az oszlop- vagy a sávdiagram) esetében a munkalap sorokba vagy oszlopokba rendezett adatokat megjelenítheti diagramként. Egyes diagramok (például a kör- vagy a buborékdiagramok) létrehozásához azonban az adatok sajátos elrendezése szükséges.

 1. Rendezze el a munkalapon a diagramon ábrázolni kívánt adatokat.

  Az adatok sorokba vagy oszlopokba rendezhetők – az Excel automatikusan meghatározza a diagrambeli adatok ábrázolásának leghatékonyabb módját. Egyes diagramok (például a kör- vagy a buborékdiagramok) létrehozásához az adatok sajátos elrendezése szükséges (lásd a következő táblázatot).

Diagramtípus

Adatok rendezésének módja

Oszlop-, sáv-, vonal-, terület-, felület- vagy sugárdiagram

Oszlopokban vagy sorokban, például:

Lorem

Ipsum

1

2

3

4

Vagy:

Lorem

1

3

Ipsum

2

4

Torta- vagy perecdiagram

Egy adatsor esetén egy adatoszlopba vagy adatsorba és egy feliratoszlopba vagy feliratsorba, például:

A

1

B

2

C

3

Vagy:

A

B

C

1

2

3

Több adatsor esetén több adatoszlopba vagy adatsorba és egy feliratoszlopba vagy feliratsorba, például:

A

1

2

B

3

4

C

5

6

Vagy:

A

B

C

1

2

3

4

5

6

Pontdiagram (XY) vagy buborékdiagram

Oszlopokba úgy, hogy az első oszlopba az x értékek, míg a szomszédos oszlopokba az y értékek és a buborékméretek kerüljenek, például:

X

Y

Buborékméret

1

2

3

4

5

6

Árfolyamdiagram

Oszlopokba vagy sorokba az alábbi sorrendben, neveket vagy dátumokat tartalmazó fejlécekkel:

Maximális érték, Minimális érték és Záró érték

Például:

Dátum

Maximális

Minimális

Záró

2002/1/1

46,125

42

44,063

Vagy:

Dátum

2002.01.01

Maximális

46,125

Minimális

42

Zárás

44,063

 1. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyek a diagramhoz használni kívánt adatokat tartalmazzák.

  Tipp   Ha csak egy cellát jelöl ki, az Excel automatikusan a kijelölt cellával szomszédos, adatokat tartalmazó cellákat ábrázolja a diagramon. Amennyiben a diagramon ábrázolni kívánt cellák nem összefüggő tartományban vannak, kijelölhet nem szomszédos cellákat vagy tartományokat is, de a kijelölt területeknek együttesen téglalapot kell alkotniuk. A diagramon ábrázolni nem kívánt sorokat vagy oszlopokat el is rejtheti.

  Cellák, tartományok, sorok vagy oszlopok kijelölése

  Kijelölés

  Teendő

  Egyetlen cella

  Kattintson a cellára, vagy lépjen a cellára a nyílbillentyűk segítségével

  Cellatartomány

  Kattintson a tartomány első cellájára, majd húzza a mutatót az utolsó cellához, vagy a SHIFT billentyűt lenyomva tartva használja a nyílbillentyűket a kijelölés bővítéséhez.

  Kijelölheti egy tartomány első celláját, majd megnyomhatja az F8 billentyűt a kijelölés a nyíl billentyűkkel történő kiterjesztéséhez. A kijelölés kiterjesztésének befejezéséhez nyomja meg ismét az F8 billentyűt

  Nagyméretű tartomány

  Kattintson a tartomány első cellájára, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a tartomány utolsó cellájára. Az utolsó cella görgetéssel láthatóvá tehető

  A munkalap összes cellája

  Kattintson Az összes kijelölése gombra.

  Az összes kijelölése gomb

  A teljes munkalap kijelöléséhez használhatja a CTRL+A billentyűkombinációt is.

  Megjegyzés   Ha a munkalap adatokat tartalmaz, akkor a CTRL+A hatására előbb az aktuális terület, majd a billentyűkombináció másodszori lenyomásával a teljes munkalap lesz kijelölve

  Nem szomszédos cellák vagy cellatartományok

  Jelölje ki az első cellát vagy tartományt, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva jelölje ki a többit.

  Azt is megteheti, hogy az első cella vagy tartomány kijelölése után a SHIFT+F8 billentyűkombinációt lenyomva egy másik, nem szomszédos cellával vagy tartománnyal bővíti a kijelölést. Ha nem szeretne több cellát vagy tartományt hozzáadni a kijelöléshez, nyomja meg ismét a SHIFT+F8 billentyűkombinációt.

  Megjegyzés   Nem szomszédos cellák, illetve tartományok kijelölése esetén, ha megszünteti egy cella vagy tartomány kijelölését, akkor ezzel a teljes kijelölés megszűnik

  Teljes sor vagy oszlop

  Kattintson a sorazonosítóra vagy az oszlopfejlécre.

  A sorazonosítót és az oszlopazonosítót megjelenítő munkalap

  1. Sorazonosító

  2. Oszlopfejléc

  Adott sor vagy oszlop celláit úgy is kijelölheti, hogy az első cella kijelölését követően a CTRL+SHIFT+NYÍL (sorok esetén a JOBB vagy BAL, oszlopok esetén a FEL vagy LE nyílbillentyű) billentyűkombinációt használja.

  Megjegyzés   Adatokat tartalmazó sor vagy oszlop esetén a CTRL+SHIFT+NYÍL billentyűkombináció a legutolsó használatban lévő celláig bővíti a kijelölést, a billentyűkombináció másodszori lenyomása pedig a teljes sort illetve oszlopot jelöli ki

  Szomszédos sorok vagy oszlopok

  Az egérmutató húzásával jelölje ki a sorazonosítókat vagy az oszlopfejléceket, vagy jelölje ki az első sort illetve oszlopot, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva az utolsó sort illetve oszlopot

  Nem szomszédos sorok vagy oszlopok

  Kattintson a kijelölés első sorának azonosítójára vagy első oszlopának fejlécére, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a kijelölésbe felvenni kívánt további sorok és oszlopok azonosítóira illetve fejléceire

  Egy sor vagy oszlop első vagy utolsó cellája

  Jelöljön ki egy cellát a sorban vagy oszlopban, majd nyomja meg a CTRL+NYÍL billentyűt (sorok esetén a JOBB vagy BAL nyílbillentyűt, oszlopok esetén a FEL vagy LE nyílbillentyűt)

  Egy munkafüzet első vagy utolsó cellája egy Microsoft Office Excel táblázatban

  Nyomja meg a CTRL+HOME billentyűkombinációt a munkafüzet vagy Excel lista első cellájának kijelöléséhez.

  Nyomja meg a CTRL+END billentyűkombinációt a munkafüzet vagy Excel lista utolsó cellájának kijelöléséhez

  Minden cella a munkafüzet utolsó használt cellájáig (jobb alsó sarok)

  Jelölje ki az első cellát, majd nyomja meg a CTRL+SHIFT+END billentyűkombinációt a cellák kiterjesztéséhez a munkafüzetben használt utolsó celláig (jobb alsó sarok)

  Cellák egy munkafüzet kezdetéig

  Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a CTRL+SHIFT+HOME billentyűkombinációt a kijelölés a munkafüzet kezdetéig történő kiterjesztéséhez

  Az éppen kijelöltnél több vagy kevesebb cella

  Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és kattintson az új kijelölésbe belefoglalni kívánt utolsó cellára. Az aktív cella és a kijelölt cella közötti téglalap alakú tartomány lesz az új kijelölés

  Tipp   A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap bármely cellájára.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet a Beszúrás lap Diagram csoportjában:

  • Jelöljön ki egy diagramtípust, majd kattintson a diagram használni kívánt altípusára.

  • Ha látni szeretné az összes elérhető diagramtípust, a Diagram beszúrása párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson valamelyik diagramtípusra, majd a Minden diagramtípus parancsra; a nyilakra kattintva görgesse végig a használható diagramtípusokat és -altípusokat, majd kattintson arra, amelyiket alkalmazni szeretné.

   Az Excel menüszalagjának Diagramok csoportja

   Tipp   Ha egy diagramtípus vagy -altípus fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a diagramtípus nevét mutató elemleírás. A felhasználható diagramtípusokról a Diagramtípusok gyűjteménye című témakörben olvashat.

 3. A diagram alapértelmezés szerint beágyazott diagram fog szerepelni a munkalapon. Ha a diagramot külön diagramlap szeretné helyezni, akkor a következőképpen módosíthatja a helyét:

  1. Kattintással jelölje ki a beágyazott diagramot.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

  2. Kattintson a Tervezés lapon a Hely csoportban a Diagram áthelyezése gombra.

   Az Excel menüszalagja

  3. Tegye az alábbiak egyikét A diagram helye részben:

   • A diagram diagramlapon történő megjelenítéséhez kattintson az Új munkalapon lehetőségre.

    Tipp   Ha a felajánlott név helyett másikat szeretne adni a diagramnak, a kívánt nevet beírhatja az Új munkalapon mezőbe.

   • A diagram munkalapon, beágyazott diagramként történő megjelenítéséhez jelölje be az Objektumként itt választógombot, és válassza ki a kívánt munkalapot az Objektumként itt legördülő listából.

 4. Ha a munkalapon létrehozott első diagramról van szó, az Excel automatikusan nevet rendel a diagramhoz (például Diagram1). A név megváltoztatásához tegye a következőket:

  1. Kattintson a diagramra.

  2. Az Elrendezés lap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Diagramnév szövegmezőre.

   Tipp   Előfordulhat, hogy a csoport kibontásához a Tulajdonságok csoport Tulajdonságok gombjára kell kattintania.

  3. Írja be az új nevet.

  4. Nyomja meg az ENTER billentyűt.

Megjegyzés   

 • Az alapértelmezés szerinti diagramtípust használó kész diagram létrehozásához jelölje ki a diagramon ábrázolni kívánt adatokat, majd nyomja le az ALT+F1 billentyűkombinációt vagy az F11 billentyűt. Ha az ALT+F1 billentyűkombinációt használja, a diagram beágyazott diagramként, ha az F11 billentyűt használja, különálló diagramlapon jelenik meg.

 • Diagram létrehozásakor az Excel meghatároz egy elhelyezési módot az adatsornak aszerint, hogy a diagram a munkalapnak hány sorát és oszlopát tartalmazza. Azt követően, hogy elkészült a diagram, megváltoztatható a munkalapsorok és -oszlopok diagrambeli elhelyezésének a módja a sorok oszlopokká (és ugyanígy az oszlopok sorokká) alakításával. További információval az Adatsorok felrajzolása a munkalap sorai és oszlopai alapján című témakör szolgál.

 • A diagram elkészítése után gyorsan megváltoztatható a teljes diagram típusa (ezáltal más megjelenést kap), vagy akár csak egyetlen adatsor típusa (ennek hatására kombinált diagram lesz az eredmény). Bővebb felvilágosítást a Diagram típusának módosítása című témakörben talál.

 • Ha már nincs szüksége egy adott diagramra, törölheti azt: kattintással jelölje ki, majd nyomja meg a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

2. lépés: Diagram elrendezésének és stílusának módosítása

A diagram létrehozását követően azonnal módosíthatja a diagram megjelenését. Ahelyett, hogy manuálisan kellene diagramelemeket a diagramhoz adni vagy módosítani, illetve a diagramot formázni, gyorsan megadhat a diagramhoz egy előre definiált elrendezést és stílust (más szóval kész elrendezést és kész stílust). Választhat az Excel előre definiált elrendezéseinek és formátumainak széles választékából, de akár módosíthatja is őket egyéni igényei szerint.

Előre definiált diagramelrendezés alkalmazása

 1. Kattintson az előre definiált diagramelrendezéssel formázandó diagramra.

  Tipp   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson a használni kívánt diagramelrendezésre a Tervezés lap Diagramelrendezések csoportjában.

  Az Excel menüszalagja

  Megjegyzés   Ha csökkenti az Excel ablakának méretét, a diagramelrendezések a Diagramelrendezések csoportban található Kész elrendezés gyűjteményben tekinthetők meg.

  Tipp   Az összes rendelkezésre álló elrendezés megtekintéséhez kattintson az Egyebek Gombkép gombra.

Vissza a lap tetejére

Előre definiált diagramstílus alkalmazása

 1. Kattintson az előre definiált diagramstílussal formázandó diagramra.

  Tipp   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. A Tervezés lap Diagramstílusok csoportjában kattintson a használni kívánt diagramstílusra.

  Az Excel menüszalagja

  Megjegyzés   Ha csökkenti az Excel ablakának méretét, a diagramstílusok a Diagramstílusok csoportban található Kész diagramstílusok gyűjteményben tekinthetők meg.

  Tipp   Az összes előre definiált diagramstílus megtekintéséhez kattintson az Egyebek Gombkép gombra.

Vissza a lap tetejére

Diagramelemek elrendezésének módosítása manuálisan

 1. Kattintson arra a diagramra vagy diagramelemre, amelynek elrendezését meg szeretné változtatni, vagy az alábbiak szerint válasszon diagramelemet a diagramelemek listájából.

  1. A diagramra kattintva jelenítse meg a Diagrameszközök eszközcsoportot.

  2. Kattintson a Formátum lapon, az Aktuális kijelölés csoportban a Diagramelemek mező melletti nyílra, és kattintson a kívánt diagramelemre.

   Az Excel menüszalagjának képe

 2. Az Elrendezés lap Címkék, Tengelyek vagy Háttér csoportjában kattintson a módosítandó diagramelemre, és válassza a kívánt elrendezési lehetőséget.

  excel ribbon image

  Excel Ribbon Image

  Excel Ribbon Image

Megjegyzés   A választott elrendezési beállítást az alkalmazás a kijelölt elemre alkalmazza. Ha például a teljes diagramot kijelölte, az adatfelirat beállítása az összes adatsor érvényes lesz. Ha egyetlen adatpontot jelölt ki, az adatfeliratok beállítása csak a kijelölt adatsorra vagy adatpontra fog vonatkozni.

Vissza a lap tetejére

Diagramelemek formátumának módosítása manuálisan

 1. Kattintson arra a diagramra vagy diagramelemre, amelynek stílusát meg szeretné változtatni, vagy az alábbiak szerint válasszon diagramelemet a diagramelemek listájából.

  1. A Diagrameszközök eszközcsoport megjelenítéséhez kattintson egy diagramra.

  2. Kattintson a Formátum lapon, az Aktuális kijelölés csoportban a Diagramelemek mező melletti nyílra, és kattintson a kívánt diagramelemre.

   Az Excel menüszalagjának képe

 2. Tipp   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet a Formátum lapon:

  1. A diagramelemek bármelyikének formázásához kattintson az Aktuális kijelölés csoportban a Kijelölés formázása gombra, majd válassza ki a kívánt formázási beállításokat.

  2. A kijelölt diagramelem alakjának formázásához kattintson az Alakzatstílusok csoportban a kívánt stílusra, vagy kattintson a Kitöltés, a Körvonal vagy az Effektusok gombra, és válassza a kívánt formázási beállításokat.

  3. A kijelölt diagramelem szövegének WordArt-formázásához kattintson a WordArt-stílusok csoportban a kívánt stílusra, vagy kattintson a Szöveg kitöltése, a Szöveg körvonala vagy az Effektusok a szövegben gombra, és válassza a kívánt formázási beállításokat.

   Megjegyzés   WordArt-stílus alkalmazása után a WordArt-elem formázása nem távolítható el. Ha még sincs szüksége a választott WordArt-stílusra, válasszon másik WordArt-stílust, vagy a gyorselérési eszköztáron látható Visszavonás gombra kattintva térjen vissza az előző szövegformátumhoz.

   Tipp   A diagramelemek szövegének hagyományos formázásához kattintson a jobb gombbal a szövegre, vagy jelölje ki azt, majd kattintson a kívánt formázás gombjára a minipulton. A menüszalagon található formázási gombokat is használhatja (Kezdőlap lap Betűtípus csoport).

Vissza a lap tetejére

3. lépés: Címek és adatfeliratok hozzáadása és eltávolítása

A diagram érthetőbbé tétele végett címek a diagramban (például diagram- vagy tengelycímet) adhat a diagramhoz. Tengelycímet általában a diagram összes megjeleníthető tengely adhat, a térhatású diagramok Z (adatsor-) tengelyének is. Egyes diagramoknak (például a sugárdiagramnak) van ugyan tengelyük, de nem tudják megjeleníteni a tengelycímeket. A tengelyt nem tartalmazó diagramok (például a torta- vagy a perecdiagramok) sem tudnak tengelycímet megjeleníteni.

Lehetőség van arra is, hogy a diagram- és tengelycímeket a munkalap található megfelelő szöveghez kapcsolja úgy, hogy hivatkozik az adott cellákra. A munkalap megfelelő szövegének módosítása esetén a kapcsolódó címek automatikusan módosulnak a diagramon.

Ha gyorsan azonosítani szeretné egy diagram adatsor, elhelyezhet adatfelirat a diagram adatpontok. Alapértelmezés szerint az adatfeliratok a munkalapon található értékekre hivatkoznak, ezért ezen értékek változása esetén automatikusan módosulnak.

Diagramcím hozzáadása

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyhez címet szeretne adni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Diagramcím gombra.

  Az Excel menüszalagjának Címkék csoportja

 3. Kattintson az Átfedő cím középen vagy A diagram felett elemre.

 4. Írja be a kívánt szöveget a diagramon megjelenő Diagramcím mezőbe.

  Tipp   Sortörés beszúrásához kattintson oda, ahová a sortörést el szeretné helyezni, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 5. Jelölje ki a formázni kívánt szövegrészt, majd kattintson a kívánt formátum gombjára a minipulton.

  Tipp   A menüszalagon található formázógombokat is használhatja (Kezdőlap lap Betűtípus csoport). A teljes cím formázásához kattintson a címre a jobb gombbal, kattintson a helyi menü Diagramcím formázása elemére, majd adja meg a kívánt formázási beállításokat.

Vissza a lap tetejére

Tengelycímek hozzáadása

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyhez tengelycímeket szeretne adni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában a Tengelycímek gombra.

  Az Excel menüszalagjának Címkék csoportja

 3. A következő lehetőségek közül választhat:

  • Ha elsődleges vízszintes (kategória-) tengelyhez szeretne címet adni, mutasson az Elsődleges vízszintes tengely címe pontra, majd kattintson a kívánt lehetőségre.

   Tipp   Ha a diagramnak van másodlagos vízszintes tengelye, választhatja a Másodlagos vízszintes tengely címe lehetőséget is.

  • Az elsődleges függőleges (érték-) tengely címének hozzáadásához mutasson az Elsődleges függőleges tengely címe pontra, és kattintson a kívánt parancsra.

   Tipp   Amennyiben a diagramnak van másodlagos függőleges tengelye, választhatja a Másodlagos függőleges tengely címe elemet is.

  • Ha a Z (adatsor-) tengelyhez szeretne címet adni, mutasson a Z tengely címe pontra, és válassza a kívánt lehetőséget.

   Megjegyzés   Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a kijelölt diagram valódi háromdimenziós diagram, például térhatású oszlopdiagram.

 4. Írja be a kívánt szöveget a diagramon megjelenő Tengelycím mezőbe.

  Tipp   Sortörés beszúrásához kattintson oda, ahová a sortörést el szeretné helyezni, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

 5. Jelölje ki a formázni kívánt szövegrészt, majd kattintson a kívánt formátum gombjára a minipulton.

  Tipp   A menüszalagon található formázógombokat is használhatja (Kezdőlap lap Betűtípus csoport). A teljes cím formázásához kattintson a címre a jobb gombbal, kattintson a helyi menü Tengelycím formázása elemére, és adja meg a kívánt formázási beállításokat.

  Megjegyzések   

  • Ha olyan típusúra módosítja a diagramot, amely nem támogatja a tengelycímeket (ilyen például a kördiagram), a tengelycímek eltűnnek. Ha ezt követően újból a tengelycímeket támogató típusúra módosítja a diagramot, a címek ismét megjelennek.

  • A másodlagos tengelyek címe elvész, ha a tengelycímeket nem támogató típusúra módosítja a diagramot.

Vissza a lap tetejére

Cím csatolása munkalapcellához

 1. Kattintson a diagramon a munkalapcellához csatolni kívánt diagram- vagy tengelycímre.

 2. Kattintson a munkalapon a szerkesztőléc, majd írjon be egy egyenlőségjelet (=).

 3. Jelölje ki azt a cellát, amely a diagramon megjeleníteni kívánt adatokat vagy szöveget tartalmazza.

  Tipp   A munkalapcella hivatkozását is megadhatja a szerkesztőlécen. A munkalap nevére úgy hivatkozhat, hogy az egyenlőségjel és a név után felkiáltójelet ír a következő módon: =Munka1!F2.

 4. Nyomja meg az ENTER billentyűt.

Vissza a lap tetejére

Adatfeliratok hozzáadása

 1. Hajtsa végre a diagramon az alábbi műveletek egyikét:

  • Ha minden adatsor minden adatpontjánál el szeretne helyezni adatfeliratot, kattintson a diagramterület.

  • Ha egy adatsor minden adatpontját szeretné felirattal ellátni, kattintson valahová a feliratozni kívánt adatsorra.

  • Ha egy adatsor egyetlen adatpontját szeretné felirattal ellátni, kattintson arra az adatsorra, amelyen az adatpont található, majd kattintson a feliratozandó adatpontra.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Címkék csoportjában az Adatfeliratok menügombra, majd a kívánt megjelenítési beállításra.

  Az Excel menüszalagjának Címkék csoportja

  Megjegyzés   A használt diagramtípustól függően különböző beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Tipp   Az Adatfeliratok elhelyezése a diagramon, illetve eltávolításuk róla című témakörből megtudhatja, hogy miként módosíthatók az adatfelirat-bejegyzések és hogyan helyezhetők át az adatfeliratok.

Vissza a lap tetejére

Diagram címeinek és adatfeliratainak eltávolítása

 1. Kattintson a diagramra.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet az Elrendezés lap Címkék csoportjában:

  • A diagram címének eltávolításához kattintson a Diagramcím gombra, majd a Nincs parancsra.

  • Ha valamelyik tengely címét szeretné eltávolítani, kattintson a Tengelycímek gombra, válasszon tengelycímtípust, és kattintson a Nincs parancsra.

  • adatfelirat eltávolításához kattintson az Adatfeliratok gombra, majd a Nincs parancsra.

   Az Excel menüszalagjának Címkék csoportja

Tipp   Cím vagy adatfelirat gyors eltávolításához kattintson rá, majd nyomja meg a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

4. lépés: Jelmagyarázat megjelenítése és elrejtése

Valahányszor diagramot készít, megjelenik a jelmagyarázat, de a diagram létrehozása után ezt elrejtheti vagy áthelyezheti.

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyen jelmagyarázatot szeretne megjeleníteni vagy elrejteni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Az Elrendezés lap Címkék csoportjában kattintson a Jelmagyarázat gombra.

  Az Excel menüszalagjának Címkék csoportja

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A jelmagyarázat elrejtéséhez válassza a Nincs lehetőséget.

   Tipp   Ha gyorsan szeretné eltávolítani a diagram jelmagyarázatát vagy annak egy bejegyzését, jelölje ki azt, és nyomja le a DELETE billentyűt. Másik lehetőség, hogy a jobb egérgombbal a jelmagyarázatra vagy annak egy bejegyzésére kattint, és a Törlés parancsot választja.

  • A jelmagyarázat megjelenítéséhez válassza a kívánt megjelenítési beállítást.

   Megjegyzés   A megjelenítési beállítás kiválasztásakor a jelmagyarázat elmozdul, és a rajzterület automatikusan úgy méreteződik, hogy a jelmagyarázat elférjen benne. Ha az egérrel helyezi át és méretezi a jelmagyarázatot, a diagramterület nem igazodik automatikusan.

  • További beállítási lehetőségeket talál a További jelmagyarázat-beállítások parancsra kattintva; a megjelenő párbeszédpanelen megadhatja a megfelelő beállításokat.

   Tipp   A jelmagyarázat alapértelmezés szerint nincs átfedésben a diagrammal. Ha korlátozott hely áll rendelkezésére, csökkentheti a diagram méretét: ehhez törölje a jelet a Ne fedje a diagramot a jelmagyarázat jelölőnégyzetből.

Tipp   A diagramon látszó jelmagyarázat elemei módosíthatók. További információt a Diagramok jelmagyarázat-elemeinek módosítása című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

5. lépés: Diagram tengelyeinek és rácsvonalainak megjelenítése és elrejtése

Diagram létrehozásakor a legtöbb esetben az elsődleges tengely láthatók a diagramon. Ezek a tengelyek szükség szerint el is rejthetők. Tengelyek hozzáadásakor megadhatja azt is, hogy azok milyen részletességgel jelenítsenek meg adatokat. A Z tengely csak térhatású diagram létrehozásakor jelenik meg.

Ha egy kétdimenziós diagramon az egyes adatsor nagyságrendje nagyon eltér egymástól, vagy ha különböző adatfajtákkal (például ár és mennyiség) dolgozik, egy vagy több adatsort másodlagos függőleges (érték-) tengely mentén is ábrázolhat. A második függőleges tengely beosztása a hozzá tartozó adatsorok értékéhez igazodik. Miután hozzáad a diagramhoz egy másodlagos függőleges tengelyt, egy másodlagos vízszintes (kategória-) tengely is felvehető – ez pontdiagram vagy buborékdiagram alkalmazásakor lehet hasznos.

A diagram áttekinthetőbbé tétele végett a rajzterület vízszintes és függőleges rácsvonalakat jeleníthet meg vagy rejthet el a diagram bármely vízszintes és függőleges tengelyétől kiindulva.

Elsődleges tengelyek megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson arra a diagramra, amelynek tengelyeit szeretné megjeleníteni vagy elrejteni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Tengelyek gombra, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Vissza a lap tetejére

Másodlagos tengelyek megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson a másodlagos függőleges tengely mentén ábrázolni kívánt adatsorra, vagy tegye az alábbiakat az adatsornak a diagramelemek listájából történő kiválasztásához:

  1. Kattintson a diagramra.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

  2. Kattintson a Formátum lapon, az Aktuális kijelölés csoportban a Diagramelemek mező melletti nyílra, és adja meg a másodlagos függőleges tengely mentén ábrázolni kívánt adatsort.

   Az Excel menüszalagjának képe

 2. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

 3. Ha még nincs kijelölve, kattintson az Adatsor beállításai elemre, majd az Adatsorok kirajzolása csoportban jelölje be a Másodlagos tengely választógombot, végül kattintson a Bezárás gombra.

 4. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Tengelyek gombra.

  Excel Ribbon Image

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  1. A másodlagos függőleges tengely megjelenítéséhez mutasson a Másodlagos függőleges tengely pontra, majd kattintson a kívánt parancsra.

   Tipp   A másodlagos függőleges tengely egyszerűbb megkülönböztetése érdekében módosíthatja a diagramtípust egyetlen adatsorhoz. Módosíthatja például az egyik adatsort vonaldiagrammá.

 6. A másodlagos vízszintes tengely megjelenítéséhez mutasson a Másodlagos vízszintes tengely pontra, és kattintson a kívánt parancsra.

  Megjegyzés   Ez a lehetőség csak a másodlagos függőleges tengely megjelenítése után használható.

 7. A másodlagos tengelyek elrejtéséhez mutasson a Másodlagos függőleges tengely vagy a Másodlagos vízszintes tengely pontra, és kattintson a Nincs parancsra.

  Tipp   Megteheti azt is, hogy a törlendő másodlagos tengelyre kattint, és megnyomja a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

Rácsvonalak megjelenítése és elrejtése

 1. Kattintson arra a diagramra, amelyre rácsvonalakat szeretne felvenni.

  Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

 2. Kattintson az Elrendezés lap Tengelyek csoportjában a Rácsvonalak gombra.

  Excel Ribbon Image

 3. Ehhez tegye az alábbiakat:

  • Ha vízszintes rácsvonalakat szeretne felvenni a diagramra, vigye az egeret az Elsődleges vízszintes rácsvonalak elem fölé, majd kattintson a kívánt lehetőségre. Ha a diagramnak van másodlagos vízszintes tengelye, választhatja a Másodlagos vízszintes rácsvonalak lehetőséget is.

  • Ha függőleges rácsvonalakat szeretne felvenni a diagramra, vigye az egeret az Elsődleges függőleges rácsvonalak elem fölé, majd kattintson a kívánt lehetőségre. Ha a diagramnak van másodlagos függőleges tengelye, választhatja a Másodlagos függőleges rácsvonalak lehetőséget is.

  • Ha magassági rácsvonalakat szeretne felvenni egy háromdimenziós diagramra, vigye az egeret a Z tengely rácsvonalai elem fölé, majd kattintson a kívánt lehetőségre. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a kijelölt diagram valódi háromdimenziós diagram, például térhatású oszlopdiagram.

  • A diagram rácsvonalainak elrejtéséhez vigye az egeret az Elsődleges vízszintes rácsvonalak, az Elsődleges függőleges rácsvonalak vagy (háromdimenziós diagram esetében) a Z tengely rácsvonalai elem fölé, majd kattintson a Nincs lehetőségre. Ha a diagramnak van másodlagos tengelye, választhatja a Másodlagos vízszintes rácsvonalak, illetve a Másodlagos függőleges rácsvonalak lehetőséget is; ezután kattintson a Nincs elemre.

  • A diagram rácsvonalait úgy távolíthatja el gyorsan, hogy kijelöli őket, majd megnyomja a DELETE billentyűt.

Vissza a lap tetejére

6. lépés: Diagram áthelyezése és átméretezése

A diagramok a munkalap bárhová áthelyezhetők, de új vagy már meglévő munkalapra is helyezhetők. A jobb helykihasználás érdekében a diagram mérete is megváltoztatható.

Diagram áthelyezése

 • A diagramot húzással helyezheti a megfelelő helyre.

Vissza a lap tetejére

Diagram átméretezése

Diagram átméretezéséhez hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

 • Kattintson a diagramra, és a méretezőpontok húzásával méretezze.

 • A Formátum lap Méret csoportjában írja be a kívánt méretet az Alakzat magassága és az Alakzat szélessége mezőbe.

  Az Excel menüszalagjának Méret csoportja

Tipp   További méretezési lehetőségek megjelenítéséhez kattintson a Formátum lap Méret csoportjának párbeszédpanel-megnyitó Gombkép gombjára, majd a Méret és tulajdonságok párbeszédpanel Méret lapján adja meg a diagram méretét, elforgatását vagy beosztását szabályozó beállításokat. A Tulajdonságok lapon megadhatja, hogy a diagram miként helyeződjön vagy méreteződjön át a munkalapon lévő cellákkal együtt.

Vissza a lap tetejére

7. lépés: Diagram mentése sablonként

Ha az imént létrehozotthoz hasonló újabb diagramot szeretne létrehozni, a diagramot sablonként mentheti, majd további hasonló diagramok alapjaként felhasználhatja.

 1. Jelölje ki a sablonként menteni kívánt diagramot.

 2. A Tervezés lap Típus csoportjában kattintson a Mentés sablonként gombra.

  Az Excel menüszalagjának Típus csoportja

 3. Írja be a Fájlnév mezőbe a fájl nevét.

  Tipp   A program a sablonfájlt .crtx kiterjesztéssel a Charts mappába menti (kivéve, ha más mappát ad meg), a sablonhoz pedig a Diagram beszúrása (Beszúrás lap, Diagramok csoport, párbeszédpanel-megnyitó Gombkép) és a Diagramtípus módosítása párbeszédpanel (Tervezés lap, Típus csoport, Diagramtípus módosítása) Sablonok csoportjából lehet hozzáférni.

  A diagramsablonok alkalmazásáról a Diagramsablon létrehozása, alkalmazása vagy eltávolítása című cikkben található további információ.

Megjegyzés   A diagramsablon diagramformázásokat tartalmaz, és a sablonként való mentéskor használt színeket tárolja. Ha egy sablon alapján másik munkafüzetben szeretne új diagramot létrehozni, akkor ez a diagram a sablonban tárolt színeket fogja használni – tehát nem az aktuálisan a munkafüzetre alkalmazott dokumentumtéma színeit. Ha a sablonszínek helyett a dokumentum színösszeállítását kívánja alkalmazni, kattintson a jobb gombbal a diagramterület, és a helyi menüben válassza a Stílushoz igazítás parancsot.

Vissza a lap tetejére

Hatókör: Excel 2007Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása