DDESend függvény

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

DDESend függvénnyel egy másik alkalmazással dinamikus adatok exchange (DDE) beszélgetés kezdeményezéséhez, és küldje el, ha információk csak az adott alkalmazást vezérlőből űrlapon vagy jelentésben.

Használhatja például a DDESend függvényt egy beviteli mező Mező vagy kifejezés tulajdonságában, arra, hogy a beviteli mezőben megjelenített adatot egy Microsoft Office Excel 2007 számolótábla megadott cellájába küldje.

Szintaxis

DDESend ( alkalmazás, a témakör, cikk, adatok )

A DDESend függvény argumentumai a következők:

Argumentum

Leírás

alkalmazás

Egy karakterlánc-kifejezés, amely megad egy olyan alkalmazást, amely részt vehet DDE-párbeszédben. Microsoft Windows alkalmazás, például Excel esetén az alkalmazás általában egy .exe fájl neve (az .exe kiterjesztés nélkül). Ha például az Excel alkalmazással szeretne DDE-párbeszédet kezdeményezni, az alkalmazás argumentum értéke legyen "Excel".

téma

Egy karakterlánc-kifejezés, amely egy olyan témának a neve, amelyet felismer az alkalmazás. A téma argumentum gyakran egy dokumentum vagy egy adatfájl. Az alkalmazás dokumentációjában megtalálható a lehetséges témák listája.

elem

Egy karakterlánc-kifejezés, amely egy olyan adatelem neve, amelyet felismer az alkalmazás. Az alkalmazás dokumentációjában megtalálható a lehetséges elemek listája.

adat

Karakterlánc vagy kifejezés, amely tartalmazza az alkalmazásnak küldendő adatot.


Megjegyzés

A DDESend függvény DDE-párbeszédet kezdeményez a megadott alkalmazással és témával, és azonosítja azt az elemet, amelybe az adat kerülni fog. Ha például az alkalmazás az Excel, a téma lehet "Sheet1", és az elem lehet egy sor- és oszlopazonosító, például "R1C1" vagy egy cellatartomány neve.

Az adat argumentum az elküldendő adatot adja meg. Ez lehet egy konstans karakterlánc, például "Report prepared by John", vagy lehet egy olyan kifejezés, amelyben egy karakterláncot létrehozó függvény eredménye található, például "Prepared on " & Date(). Ha az elem egynél több adatra is hivatkozik, például egy Excel-munkalap névvel ellátott, több cellát tartalmazó tartományára, akkor a DDESend függvény az első bejegyzésbe küldi az adatot.

Az alábbi példában a DDESend függvény elküldi a "Some text" karaktersorozatot egy Excel-munkalap első sorában és első oszlopában található cellába. Beviteli mező vezérlőelem esetében a vezérlőelem tulajdonságlapján lévő Mező vagy kifejezés tulajdonságmezőben adhatja meg a kifejezést:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Tegyük fel, hogy egy Microsoft Office Access 2007 űrlapon lévő kötött vezérlőelem adatot szeretne küldeni egy Excel számolótáblába. A kötött vezérlőelem Mező vagy kifejezés tulajdonsága már tartalmaz egy mezőnevet vagy kifejezést. Létrehozhat egy másik beviteli mezőt vagy kombinált listát, és a Mező vagy kifejezés tulajdonságát olyan kifejezésre állíthatja be, amelyben szerepel a DDESend függvény és az adat a kötött vezérlőelem neve. Ha például van egy Vezetéknév nevű kötött vezérlőeleme, akkor létrehozhat egy másik beviteli mezőt, és a Mező vagy kifejezés tulajdonságát a következőre állíthatja:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

A köztes vezérlőelemnek beviteli mezőnek vagy kombinált listának kell lennie. Kötött vezérlőelem neve nem használható adat argumentumként jelölőnégyzet vagy választógomb esetén.

A DDESend függvény csak a TovábbintrolSource tulajdonság beállítása egy szövegdobozt, a vezérlőelem-csoport, a jelölőnégyzetet vagy a kombinált listában az űrlapon is használhatja. A Visual Basic for Applications (VBA) modulból nem hívja a DDESend függvény.

Ha használja a DDESend függvény, a vezérlő Űrlap nézet és a nyomtatási kép nézetben írásvédetté válik. Mivel a ControlSource tulajdonság is csak olvasható űrlap nézetben és a nyomtatási kép, a vezérlő módosításai Tervező nézetkell elvégezni.

Microsoft Windows és a számítógép memóriában és erőforrások határozza meg, amely nyitva egyidejű DDE-beszélgetések maximális száma. Ha a beszélgetés nem indítható el, mert az alkalmazás nem fut, vagy nem ismeri fel a témakör vagy a beszélgetések maximális száma elérte, DDESend függvény egy Null.

Megjegyzés: A másik alkalmazás úgy is beállítható, hogy figyelmen kívül hagyja a DDE-párbeszéd kérését. Ebben az esetben a DDESend függvény Null értéket ad eredményül. Ugyanígy az Access programot is be lehet úgy állítani, hogy hagyja figyelmen kívül a más alkalmazásoktól érkező kéréseket: ehhez kattintson a Fájl menü Access beállításai parancsára, majd az Alkalmazásbeállítások párbeszédpanelen a Speciális gombra. A DDE-műveletek csoportban jelölje be a DDE-kérelmek figyelmen kívül hagyása jelölőnégyzetet.

Tipp:    Ha más alkalmazások objektumait szeretné kezelni az Access programból, akkor lehet, hogy szüksége lesz az automatizmusra.

Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy az egyes vezérlők használatakor a DDESend függvény viselkedését.

Vezérlőelem

Megjegyzés

Beviteli mező vagy kombinált lista

Mivel az Űrlap és a Nyomtatási kép nézetben a beviteli mező illetve a kombinált lista üresnek látszik, a Látható tulajdonságát érdemes a Hamis értékre állítani.

Az adat argumentum hivatkozhat más vezérlőelemre. Az alábbi példa azt mutatja, hogyan lehet egy LastName nevű vezérlőelem tartalmát elküldeni egy Excel számolótáblába:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Vezérlőelem-csoport

A vezérlőelem-csoportban lévő választógombok egyike sincs kijelölve az Űrlap és a Nyomtatási kép nézetben. Érdemes láthatatlanná tenni a vezérlőelem-csoportot (a választógombokkal együtt), ehhez a Látható tulajdonságát állítsa a Hamis értékre.

Az adat argumentumnak numerikus adatot kell tartalmaznia, például: "2". Ha az adat argumentum nem numerikus, akkor a DDESend függvény nem küldi el az adatot, és az elem nem módosul.

Jelölőnégyzet

A jelölőnégyzet be van szürkítve űrlap nézetben és a nyomtatási kép. Érdemes, így azok nem látható a Visible tulajdonság beállításávallsebe.

Az adat argumentumnak numerikus adatot kell tartalmaznia, például: "2". Ha az adat argumentum nem numerikus, akkor a DDESend függvény nem küldi el az adatot, és az elem nem módosul.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×