Dátumválasztó beszúrása

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A dátumválasztó egy olyan vezérlő, melynek segítségével a megjelenő naptárról egy kattintással lehet dátumot beszúrni a Microsoft Office InfoPath-űrlapokba. Egy biztosítási űrlapon például bekérheti a születési dátumokat. A dátumválasztóval előre beállított dátumokat, például a mai dátumot is be lehet szúrni.

Tartalom

Mikor használja a dátumválasztót?

Felhasználói tapasztalat

Kompatibilitási kérdések:

Dátumválasztó beszúrása

Az aktuális dátum megjelenítése a dátumválasztóban

Az aktuális dátum és időpont megjelenítése a dátumválasztóban

Tippek az elrendezéshez

Mikor használja a dátumválasztót?

Akkor, ha:

 • Lehetővé szeretné tenni, hogy az űrlapba tetszőleges dátumot szúrjanak be, például egy adott projekt kezdő és záró dátumát.

 • A ma és a most függvény használatával az aktuális dátum és időpont megjelenítése egy űrlapon.

 • Megjelenítheti egy külső adatforrás dátumait is, például az adatbázisban található egyedi megrendelések számlázási és szállítási információnak a dátumait.

A következő illusztráció azt szemlélteti, hogyan használható egy utazási igényléssel kapcsolatos űrlapsablonban a dátumválasztó a repülő indulási dátumának bevitelére.

Dátumválasztó vezérlőben űrlapon megadott indulás dátuma

Az igényeknek megfelelően testreszabhatja a dátumválasztót, ha az űrlapsablonban a vezérlőre duplán rákattint, majd a tulajdonságait módosítja. Megadhatja például az alapértelmezett dátumot vagy módosíthatja az adatok megjelenítésének a módját az űrlapban.

Vissza a lap tetejére

Felhasználói tapasztalat

A dátumválasztó olyan, mint egy szokványos szövegmező - azzal a különbséggel, hogy egy kis naptár ikon jelenik meg a mező jobb szélén. A felugró naptár megnyitásához kattintson a naptár ikonjára. Ha a naptár megjelent, kiválasztható róla a kívánt dátum. A naptár két oldalán található nyílgombokra kattintva tallózhat a hónapok között. Ha az aktuális dátumot szeretné beilleszteni, kattintson rá a naptár alsó részén található Ma gombra.

az előugró naptárban

Vissza a lap tetejére

Kompatibilitási kérdések:

Ha az InfoPath programban tervez űrlapsablont, lehetősége van kompatibilitási üzemmódot választani, hogy az űrlapsablon böngészőkompatibilis legyen. Böngészőkompatibilis űrlapsablon InfoPath Forms Services rendszer kiszolgálón való közzétételekor, ha engedélyezve van a böngésző, megtekinthetők benne a sablon alapján tervezett űrlapok. Böngészőkompatibilis űrlapsablon tervezésekor egyes vezérlők nem érhetők el a Vezérlők munkaablakban, mert nem jeleníthetők meg a webböngészőkben.

Bár használhat dátumválasztókat a böngészőbarát űrlapsablonok készítésekor, vegye figyelembe az alábbiakat:

 • A dátumválasztók számára teljes támogatást csak a Windows Internet Explorer böngészőprogram biztosít. Más böngészőkben a dátumválasztó szövegmezőként jelenhet meg, még ha a böngésző támogatja is a dátumformázást a szövegmezőben.

 • A helyőrző szöveg olyan szöveg, amely az űrlapsablonokon levő vezérlőkben jelenik meg. Helyőrző szöveg lehet például a „Kattintás utáni írás” karakterlánc. Noha a helyőrző szövegre vonatkozó beállításokat meghagyhatja a böngészőkompatibilis űrlapsablonokban, a szöveg nem jelenik meg a böngészőkben.

Vissza a lap tetejére

Dátumválasztó beszúrása

A dátumválasztó beszúrásának a folyamata jelentősen eltérhet attól függően, hogy egy új, üres sablont tervez meg vagy pedig egy adatbázison vagy külső adatforráson alapuló sablont szerkeszt.

A következő ábra azt mutatja be, hogyan jelenik meg a dátumválasztó tervező mód kiválasztva.

A dátumválasztó Tervező módban kiválasztva

A vezérlők lehetnek kötöttek vagy kötetlenek. Ha egy vezérlő kötött, össze van kapcsolva az adatforrás egy mezőjével vagy csoportjával, így a vezérlőben megadott adatok az alapul szolgáló űrlapfájlban (.xml) vannak mentve. Ha egy vezérlő kötetlen, nincs összekapcsolva mezővel vagy csoporttal, és a vezérlőben megadott adatokat nem menti a program. Ha kijelöl egy vezérlőt vagy a mutatót fölé helyezi, szöveg és egy kötés ikon jelenik meg a vezérlő jobb felső sarkában. A szöveg jelzi a csoportot vagy mezőt, amelyhez a vezérlő az adatforrásban kötődik. Az ikon azt jelzi, hogy a vezérlő megfelelően kötődik-e az adott csoporthoz vagy mezőhöz. Ha a kötés megfelelő, egy zöld ikon jelenik meg. Ha a kötéssel kapcsolatban probléma tapasztalható, kék vagy vörös ikon látható.

Az űrlapsablon az adatforráshoz, ahol a mezők és csoportok, amelyek az Adatforrás munkaablakban hierarchikus nézetben jelennek meg. Dátumválasztó vezérlők mindig kötődnek. A következő példában az indító dátum Dátumválasztó az űrlapsablonon kötődik az Adatforrás munkaablak departureDate mezőjére.

Dátumválasztó űrlapsablonon és az adatforrás megfelelő mezőjének a viszonya

Dátumválasztó vezérlő beszúrása egy új, üres űrlapsablonba

Új, üres űrlapsablon létrehozásakor az Adatforrás automatikus létrehozása jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve a Vezérlők munkaablakban. Ez lehetővé teszi, hogy az InfoPath automatikusan létrehozzon mezőket és csoportokat az adatforrásban, amikor vezérlőket vesz fel az űrlapsablonra. Ezeket a mezőket és csoportokat mappa- és fájlikonok jelképezik az Adatforrás munkaablakban.

 1. Helyezze a kurzort az űrlapsablon azon pontjára, ahová be szeretné szúrni a vezérlőt.

 2. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára, vagy nyomja le az ALT+I, C billentyűkombinációt.

 3. A Vezérlők beszúrása listában kattintson a Dátumválasztó elemre.

 4. Ha a vezérlőhöz címkét szeretne hozzáadni, írja be a szöveget a vezérlő fölött vagy attól balra, és tegyen utána kettőspontot (:).

 5. Az űrlapsablonba beszúrt dátumválasztóra duplán rákattintva meghatározhatja, hogyan jelenjen meg a dátum az űrlapban.

 6. Kattintson a Dátum fülre, majd a Formátum gombra.

 7. A Dátum megjelenítési módja listából a Dátumformátum párbeszédpanelen válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

  Megjegyzés: A dátum megjelenítési formátumát csak dátum vagy dátum és idő adattípus esetén módosíthatja.

Dátumválasztó beszúrása egy már létező adatforráson alapuló űrlapsablonba

Ha meglévő Extensible Markup Language (XML)-fájl, adatbázis vagy űrlapsablon tervezése, az InfoPath származik, mezők és csoportok a Adatforrás munkaablak az meglévő adatforrásból. Ebben az esetben Dátumválasztó dátumválasztó mezőben húzza az alakzatot az űrlapsablon az Adatforrás munkaablak vagy a következő eljárással ismertetett módon a dátumválasztó beszúrásával a vezérlők munkaablak használatával adhat meg:

 1. Helyezze a kurzort az űrlapsablon azon pontjára, ahová be szeretné szúrni a vezérlőt.

 2. Ha a Vezérlők munkaablak nem látható, kattintson a Beszúrás menü További vezérlők parancsára, vagy nyomja le az ALT+I, C billentyűkombinációt.

 3. A Vezérlők beszúrása listában kattintson a Dátumválasztó elemre.

 4. A Dátumválasztó kötése párbeszédpanelen válassza ki azt a mezőt, amelyben a dátumválasztót tárolni szeretné, majd kattintson az OK gombra.

 5. Az InfoPath a mező vagy csoport nevét használja a vezérlő címkéjeként. Szükség esetén módosítsa a címkét.

 6. A dátum űrlapbeli megjelenítési módjának megadásához kattintson duplán az űrlapba beillesztett dátumválasztóra.

 7. A Dátum lapon kattintson a Formátum gombra.

 8. Az Dátum megjelenítési módja listában a Dátumformátum párbeszédpanelen kattintson a kívánt megjelenési formátumra.

  Megjegyzés: A dátum megjelenítési formátumát csak dátum vagy dátum és idő adattípus esetén módosíthatja.

Tipp: A vezérlő beillesztésére az Adatforrás párbeszédpanelt is használhatja. Az Adatforrás munkaablakban kattintson jobb gombbal arra a mezőre, amelyet a dátumválasztóhoz kíván kötni, majd kattintson a helyi menü Dátumválasztó parancsára.

Vissza a lap tetejére

Az aktuális dátum megjelenítése a dátumválasztóban

Ha azt szeretné, hogy amikor a felhasználó megnyitja az űrlapot, akkor abba automatikusan beillesztődjön az aktuális dátum, használja a dátumválasztó vezérlőt a ma függvénnyel együtt.

 1. Szúrjon be dátumválasztót az űrlapsablonba.

 2. Kattintson duplán az űrlapsablonba beszúrt dátumválasztóra.

 3. Kattintson az Adatok fülre.

 4. Az Alapérték részben kattintson a Képlet beszúrása Gombkép gombra.

 5. A Képlet beszúrása párbeszédpanelen kattintson a Függvény beszúrása gombra.

 6. A Függvény beszúrása párbeszédpanel Kategóriák listájában válassza a Dátum és idő lehetőséget.

 7. A Függvények listában kattintson a ma elemre, majd a Dátumválasztó tulajdonságai párbeszédpanelre való visszatéréshez kattintson kétszer az OK gombra.

  Figyelje meg, hogy a ma() képlet megjelenik az Érték mezőben.

 8. Az Alapérték részben törölje a bejelölést az Ezen érték frissítése a képlet újraszámításakor jelölőnégyzetből.

  Megjegyzés: Ha ebből a jelölőnégyzetből törli a bejelölést, akkor a dátum nem frissül automatikusan minden alkalommal, amikor egy felhasználó megnyit egy, ezen a sablonon alapuló űrlapot. Ez olyankor hasznos, ha azt szeretné, hogy a felhasználó lássa az űrlap létrehozásának a dátumát. Kiválasztva hagyhatja a jelölőnégyzetet, ha az űrlap Utolsó frissítés vagy Legutóbb megnyitva ekkor mezővel rendelkezik azon a helyen, ahol megnyitáskor módosuló dátumot szeretne elhelyezni.

 9. Kattintson az OK gombra az űrlapsablonhoz történő visszatéréshez.

 10. A módosítások teszteléséhez kattintson a Minta gombra a szokásos eszköztáron, vagy nyomja le a CTRL+SHIFT+B billentyűkombinációt.

 11. Ellenőrizze, hogy a dátum úgy jelenik-e meg a dátumválasztóban, ahogyan azt elképzelte. Ha nem megfelelő, akkor módosíthatja, ha a Formátum gombra kattint a Dátumválasztó tulajdonságai párbeszédpanelen.

Vissza a lap tetejére

Az aktuális dátum és időpont megjelenítése a dátumválasztóban

Ha azt szeretné, hogy amikor a felhasználó megnyitja az űrlapot, akkor abba automatikusan beillesztődjön az aktuális dátum és időpont, használja a now függvénnyel együtt.

 1. Szúrjon be dátumválasztót az űrlapsablonba.

 2. Kattintson duplán az űrlapsablonba beszúrt dátumválasztóra.

 3. Kattintson az Adatok fülre.

 4. Az Adattípus mezőben kattintson a Dátum és idő (dateTime) elemre.

 5. Kattintson a Formátum elemre.

 6. A Dátum- és időformátum párbeszédpanelen az Idő megjelenítési módja listában kattintson a kívánt lehetőségre, majd kattintson az OK gombra.

 7. A Dátumválasztó tulajdonságai párbeszédpanelen az Alapértelmezett érték részben kattintson a Képlet beszúrása Gombkép gombra.

 8. A Képlet beszúrása párbeszédpanelen kattintson a Függvény beszúrása gombra.

 9. A Függvény beszúrása párbeszédpanel Kategóriák listájában válassza a Dátum és idő lehetőséget.

 10. A Függvények listában kattintson a now elemre, majd a Dátumválasztó tulajdonságai párbeszédpanelre való visszatéréshez kattintson kétszer az OK gombra.

  Vegye észre, hogy a now() képlet megjelenik az Érték mezőben.

 11. Az Alapérték részben törölje a bejelölést az Ezen érték frissítése a képlet újraszámításakor jelölőnégyzetből.

  Megjegyzés: Ha ebből a jelölőnégyzetből törli a bejelölést, akkor a dátum nem frissül automatikusan minden alkalommal, amikor egy felhasználó megnyit egy, ezen a sablonon alapuló űrlapot. Ez olyankor hasznos, ha azt szeretné, hogy a felhasználó lássa az űrlap létrehozásának a dátumát. Kiválasztva hagyhatja a jelölőnégyzetet, ha az űrlap Utolsó frissítés vagy Legutóbb megnyitva ekkor mezővel rendelkezik azon a helyen, ahol megnyitáskor módosuló dátumot szeretne elhelyezni.

 12. Kattintson az OK gombra az űrlapsablonhoz történő visszatéréshez.

 13. A módosítások teszteléséhez kattintson a Minta gombra a szokásos eszköztáron, vagy nyomja le a CTRL+SHIFT+B billentyűkombinációt.

 14. Ellenőrizze, hogy a dátum úgy jelenik-e meg a dátumválasztóban, ahogyan azt elképzelte. Ha nem megfelelő, akkor módosíthatja, ha a Formátum gombra kattint a Dátumválasztó tulajdonságai párbeszédpanelen.

Vissza a lap tetejére

Tippek az elrendezéshez

Az alábbi tanácsok használatával finomíthatja a dátumválasztók megjelenését, méretét és egyéb jellemzőit.

 • Ha egyszerre több dátumválasztó méretét kívánja módosítani, jelölje ki az érintett dátumválasztókat. A Formátum menüben kattintson a Tulajdonságok parancsra, majd végezze el a szükséges módosításokat a Méret lapon.

 • A dátumválasztó szegélyét és színét a Formátum menü Szegély és mintázat parancsára kattintva, majd a szükséges változtatásokat elvégezve módosíthatja.

 • Ha a dátumválasztó szövegének a megjelenését szeretné módosítani, használja a Formázás eszköztár Betűtípus és Betűméret mezőit. Ha az űrlapsablonon található összes dátumválasztó betűtípusát és -méretét módosítani szeretné, kattintson jobb gombbal a megfelelő formázást tartalmazó dátumválasztóra, majd a helyi menüből válassz az Betűtípus alkalmazása minden dátumválasztó típusú vezérlőre parancsot.

 • A Nézet menü Mintaadat elemére kattintva megtekintheti, hogy a dátumválasztó az aktuális beállításokkal hogyan nézne ki. A parancs hatására képet kaphat a kész űrlap megjelenéséről.

 • Egyes esetekben a dátumválasztókban és annak bal oldalán lévő szöveg kissé elcsúszhat. Újraigazításához kattintson duplán a dátumválasztóra, a Méret lapon kattintson az Igazítás, majd az Alkalmaz gombra. Ha a címke és a dátumválasztó az elrendezéstáblázat más-más cellájában van, kattintson a jobb gombbal arra a cellára, amelyben a címke van, kattintson a helyi menü Táblázat tulajdonságai parancsára, majd a Cella lapon, a Függőleges igazítás csoportban kattintson a Középre gombra.

 • Ha a dátum megjelenítési módját módosítani szeretné, kattintson duplán a dátumválasztóra, majd kattintson a Dátum lapra, végül a Formátum gombra. A Dátumformátum párbeszédpanelen válassza ki a kívánt formátumot.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×