Dátum- és időformátum megadása és testreszabása

Ebből a cikkből megtudhatja, hogy a Microsoft Office Access hogyan tárolja a dátummal és az idővel kapcsolatos adatokat, hogyan adhat hozzá dátum- és időmezőket a táblákhoz, űrlapokhoz és jelentésekhez, és hogyan szabhatja testre igényei szerint a dátum- és időformátumokat.

Kapcsolódó műveletek

A dátum- és időformátumok megértése

Dátum/idő mező felvétele

Dátum/idő mező formázása

Dátum megadása a Dátumválasztóval

A beviteli maszkkal megadott dátum- és időadatok formátumának megadása

A Windows területi beállításainak módosítása a dátumok és időpontok megjelenítésének módosításához

A dátum- és időformátumok megértése

A dátum és az idő is szerepelhet egy adatbázisban, amelyek aztán számos formátumban megjeleníthetők. Az Access automatikusan az Általános dátum és a Hosszú idő formátumban jeleníti meg a dátumot és az időt. A dátumok az Egyesült Államokban a mm.dd.yyyy formátumban jelennek meg, az Egyesült Államokon kívül pedig a yyyy.mm.dd. formátumban ahol a „mm” a hónapot, a „dd” a napot, az „yyyy” pedig az évet jelöli. Az idő az hh:mm:ss de./du. formátumban jelenik meg, ahol „hh” az órát, „mm” a percet, a „ss” pedig a másodpercet jelöli.

Ezek az automatikus dátum- és időformátumok a számítógépen a Microsoft Windows Területi és nyelvi beállításaiban megadott földrajzi helytől függően változnak. Például Európában és Ázsia sok részén a tartózkodási helytől függően a következő formátumokban jelenhet meg a dátum és az idő: 2006.11.28. 12:07:12 de., vagy 2006/11/28 12:07:12 du. Az Egyesült Államokban a 11/28/2006 12:07:12 du. formátumot látná. A Területi és nyelvi beállítások módosításáról ennek a cikknek A Windows területi beállításainak módosítása a dátumok és időpontok megjelenítésének módosításához című szakaszában olvashat.

Ezeket az automatikus formátumokat egyéni megjelenítési formátumokkal lehet módosítani. Azonban a kiválasztott megjelenítési formátum nem lesz érvényes az adatbevitelre vagy arra, ahogyan azt az Access tárolja. Megadhat például egy dátumot az európai formátumban (például 2006.11.28.), de a beállítások alapján ez a táblákban, űrlapokon és jelentésekben a 2006/11/28 formátumban fog megjelenni.

Az Access automatikusan biztosít bizonyos szintű adatérvényesítést a dátum- és időformátumokkal kapcsolatban. Például ha beír egy érvénytelen dátumot (például 2006.11.32.), megjelenik egy üzenet. Ekkor vagy megad egy új értéket, vagy a mező dátum/idő adattípusát átkonvertálhatja Szöveg adattípusra. Az érvényes dátumok a -657 434 (I.sz. 100. Január 1.) – 2 958 465 (I.sz. 9999. December 31.) intervallumba esnek. Az érvényes időbeli értékek a .0 – .9999 tartományba, vagy a 23:59:59 tartományba esnek.

Vissza a lap tetejére

Dátum/idő mező felvétele

Ha dátumokat és időpontokat szeretne használni egy adatbázisban, először is hozzon létre egy dátum/idő mezőt egy vagy több adatbázistáblában. A dátum- vagy időmezők beállításai mindig egy táblában találhatók, de a dátum- vagy időérték egy táblában, űrlapon vagy jelentésben is megjeleníthető.

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a használni kívánt táblára, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. A táblatervező felső részén jelöljön ki egy üres sort.

 3. A Mezőnév oszlopba írja be az új mező nevét.

 4. Az Adattípus oszlopban válassza a listából a Dátum/Idő lehetőséget, majd mentse a táblát.

  Az új mezőt az alábbiak szerint módosítsa (habár a mező neve változhat):

  A lekérdezéstervező egy új Dátum/idő típusú mezővel

A dátum- és időértékeket számként is tárolhatja, ha azt tervezi, hogy a dátum- és időadatokkal számításokat fog végrehajtani. Például kiszámolhatja a ledolgozott órák számát (jelenléti ív alapján) vagy egy számla korát. További információt a dátumértékekkel való számításokról a Date függvény című cikkben talál.

Vissza a lap tetejére

Dátum/idő mező formázása

Az Access több előre definiált formátumot tartalmaz a dátum- és időadatokhoz, de ha ezek nem felelnek meg az Ön igényeinek, egyéni formátumot is megadhat. Ha nem választ előre definiált vagy egyéni formátumot, az Access automatikusan az Általános dátum formátumot alkalmazza: yyyy.mm.dd. hh:mm:ss.

Előre megadott formátum alkalmazása

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a használni kívánt táblára, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. Jelölje ki a tervezőrács felső részében azt a dátum/idő mezőt, amelyet formázni szeretne.

 3. Kattintson az alsó területen a Formátum tulajdonságmezőre, és válassza ki a formátumot a legördülő listából.

 4. A formátum kiválasztása után megjelenik a Tulajdonságfrissítési beállítások művelet Gombkép , amellyel alkalmazhatja az új formátumot minden más olyan táblamezőre és űrlap-vezérlőelemre, amely logikusan örökölné ezt a tulajdonságot. Ha az adatbázis egészén végig szeretné vezetni a módosítást, kattintson a műveletre, majd válassza a Formátum frissítése, ahol Mezőnév használatban van lehetőséget. A Mezőnév helyén az adott dátum/idő mező neve olvasható.

 5. Megjelenik az Adatlap frissítése párbeszédpanel, és azok az űrlapok és egyéb objektumok láthatók rajta, amelyek öröklik az új formátumot. Ha az egész adatbázisra érvényesíteni szeretné a módosítás hatását, kattintson az Igen gombra.

 6. Mentse a változtatásokat, és váltson Adatlap nézetre. Ott ellenőrizheti, hogy megfelel-e a formátum az igényeinek.

Megjegyzés: A Windows területi beállításainál szabályozhatja, hogy az előre definiált formátumok része vagy egésze hogyan jelenik meg.

Előre definiált formátumok és példák táblázata    

Formátum

Leírás

Példa

Általános dátum

(Alapértelmezés.) A dátum értéket számokkal jeleníti meg, míg az időpontot órák, percek és másodpercek formájában. Az Access mindkét adat esetében a Windows területi beállításaiban megadott dátum- és időelválasztót használja. Ha az érték nem tartalmaz időpontot, az Access csak a dátumot jeleníti meg. Ha az érték nem tartalmaz dátumot, az Access csak az időt jeleníti meg.

2008.06.30. 10:10:42 de.

Hosszú dátum

Csak dátumértékeket jelenít meg, a Windows területi beállításaiban a hosszú dátum formátum alapján.

2006. augusztus 29.

Egyszerű dátum

A dátumot éé/hhh/nn formátumban jeleníti meg, de a Windows területi beállításaiban megadott dátumelválasztót használja.

06. aug. 29.
06-aug-29

Rövid dátum

Dátumértékeket jelenít meg, ahogyan a Windows Területi beállításaiban a rövid dátum formátum megadja.

2006.8.29.
2006-8-29

Hosszú idő

Órákat, perceket és másodperceket jelenít meg. Az Access a Windows területi beállításaiban megadott időelválasztót használja.

10:10:42

Közepes idő

Órákat és perceket jelenít meg, de. vagy du. megjelöléssel. Az Access a Windows területi beállításaiban megadott időelválasztót használja.

10:10 de.

Rövid idő

Csak az órákat és a perceket jeleníti meg. Az Access a Windows területi beállításaiban megadott időelválasztót használja

10:10

Egyéni formátum alkalmazása

A formátum két szakaszból áll, az első a dátumra, a második az időre vonatkozik; ennek köszönhetően a különféle formátumok kombinálhatók a dátum/idő mezők egyéni formátumaiban. Ilyen esetben pontosvesszőt kell tenni a két szakasz közé. Például a következő módon kombinálhatja egymással az Általános dátum és a Hosszú idő formátumot: yyyy.m.dd.;hh:mm:ss. Ha egyéni dátum- vagy időformátumot szeretne használni, tegye a következőket:

Tipp: Az Access 2010-ben a Kifejezésszerkesztő az IntelliSense technológiával rendelkezik, így láthatja a kifejezéshez szükséges argumentumokat. 

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a használni kívánt táblára, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. Jelölje ki a tervezőrács felső részében azt a dátum/idő mezőt, amelyet formázni szeretne.

 3. Kattintson az alsó részen a Formátum tulajdonságmezőre, majd adja meg a formátumot.

Helyőrzők és elválasztó karakterek táblázata az egyéni formátumhoz    

Karakter

Leírás

Dátumelválasztó

Meghatározza, hogy az Access hová helyezi a napok, hónapok és évek közötti elválasztót. A Windows területi beállításaiban megadott elválasztó használata. Például az angol nyelv esetében (Egyesült államokbeli) a perjel (/) használata.

Időelválasztó

Meghatározza, hogy az Access hová helyezi az órák, percek és másodpercek közötti elválasztót. A Windows területi beállításaiban megadott elválasztó használata. Például az angol nyelv esetében (Egyesült államokbeli) a kettőspont (:) használata.

c

Általános dátumformátum megjelenítése.

d vagy dd

Egy vagy két számjeggyel jeleníti meg a hónap napját. Ha egy számjegyet szeretne, használjon egyetlen helyőrzőt, ha kettőt szeretne, használjon két helyőrzőt.

ddd

Hárombetűsre rövidíti a hét napjait.

dddd

Kiírja a hét napjait.

ddddd

Rövid dátumformátum használata.

dddddd

Hosszú dátumformátum használata.

w

Megjeleníti a hét napjának megfelelő számot.

m vagy mm

A hónap megjelenítése egyjegyű vagy kétjegyű számként.

mmm

Hárombetűsre rövidíti a hónapokat. Például a január jan. rövidítéssel jelenik meg.

mmmm

Kiírja a hónapok nevét.

q

Megjeleníti az aktuális naptári negyedév számát (1-4). Például ha májusban alkalmaz egy dolgozót, az Access 2-t fog megjeleníteni a negyedév értékeként.

y

Kiírja, hogy az adott nap hányadik az évben, értéke 1 és 366 közé esik.

yy

Az évszám utolsó két számjegyét írja ki.

Megjegyzés: Azt ajánljuk, hogy adja meg és jelenítse meg az adott év mind a négy jegyét.

yyyy

az év minden számjegyét kiírja 0100 és 9999 között.

Időelválasztó

Meghatározza, hogy az Access hová helyezze az órák, percek és másodpercek közti elválasztót. Használja a Windows területi beállításaiban megadott elválasztót. A beállításokról A Windows területi beállításainak módosítása a dátumok és időpontok megjelenítésének módosításához című szakaszban található tájékoztatás.

h vagy hh

Az órát jeleníti meg egy- vagy kétjegyű számmal.

n vagy nn

A percet jeleníti meg egy- vagy kétjegyű számmal.

s vagy ss

A másodpercet jeleníti meg egy- vagy kétjegyű számmal.

tttt

Hosszú időformátum megjelenítése.

AM/PM

A 12 órás időértékeket egy AM vagy PM (délelőtt, illetve délután) végződéssel látja el. Az Access a számítógép órájára bízza az érték beállítását.

A/P vagy a/p

A 12 órás időértékeket egy A, P, v, p (délelőtt, illetve délután) végződéssel látja el. Az Access a számítógép órájára bízza az érték beállítását.

AMPM

12 órás időértékeket jelenít meg, de a Windows területi beállításokban megadott napszakjelölők használatával. Az említett beállításokról A Windows területi beállításainak módosítása a dátumok és időpontok megjelenítésének módosításához szakaszban tudhat meg többet.

Szóköz karakter, + - $ ()

Szóközöket, bizonyos matematikai karaktereket (+ -) és pénznemszimbólumokat ($ Y L) bárhol használhat a formátumban. Ha egyéb általános matematikai szimbólumokat – például perjeleket (\ vagy /) vagy csillagot (*) szeretne használni, zárja őket dupla idézőjelek közé.

"Konstans szöveg"

A felhasználó számára megjeleníteni kívánt szöveget dupla idézőjelek közé kell tennie.

\

Az Access megjeleníti a soron következő karaktert. Hatása ugyanaz, mintha a karaktert dupla idézőjelek közé tenné.

*

Használata esetén a csillagot követő első karakter kitöltő karakterré – azaz egy szóközök kitöltésére használt karakterré – válik. Az Access általában balra igazítva jeleníti meg a szöveges adatokat, és az adattól jobbra eső területet szóközökkel tölti ki. Kitöltő karakter bárhol megadható a formátum-karakterláncban, ilyenkor az Access a szóközöket a megadott karakterre cseréli le.

[color]

Használatával a formátum egy szakaszának minden értékére alkalmazható az adott szín. A szín nevét szögletes zárójelbe kell tenni. A következő színek egyikét lehet megadni: fekete, kék, ciánkék, zöld, bíbor, piros, sárga vagy fehér. Például a dddd[pink] karaktersor a napot rózsaszínben jeleníti meg.

A formátum megadása után megjelenik a Tulajdonságfrissítési beállítások művelet Gombkép , amellyel alkalmazhatja a formátumot minden más olyan táblamezőre és űrlap-vezérlőelemre, amelyek logikusan örökölnék ezt a tulajdonságot. Ha az adatbázis egészén végig szeretné vezetni a módosítást, kattintson a műveletre, majd válassza a Formátum frissítése, ahol Mezőnév használatban van lehetőséget. A Mezőnév helyén az adott dátum/idő mező neve olvasható.

Ha az egész adatbázisra alkalmazza a változásokat, megjelenik az Adatlap frissítése párbeszédpanel, és felsorolja azokat az űrlapokat és egyéb objektumokat, amelyek megkapják az új formátumot. Az Igen gombra kattintva fogadhatja el az új formátumot.

Mentse a változtatásokat, és váltson Adatlap nézetre. Ott ellenőrizheti, hogy megfelel-e a formátum az igényeinek.

Vissza a lap tetejére

Dátum megadása a Dátumválasztóval

Dátumokat többféleképpen is felvehet a táblába. Ha elérhető, a Dátumválasztó vezérlő használata gyors megoldás lehet.

Megjegyzés: A Dátumválasztó vezérlő nem érhető el, ha beviteli maszkot (beviteli maszk) alkalmaz a dátum/idő mezőre.

 1. Kattintson arra a mezőre, amelybe dátumot szeretne felvenni. Ha a Dátumválasztó vezérlő elérhető, megjelenik a naptár ikon.

 2. Kattintson a naptár ikonra. Megjelenik a naptár vezérlőelem.

  A naptár vezérlőelem

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha az aktuális dátumot szeretné megadni, kattintson a Ma gombra.

  • Ha az aktuális hónapban szeretne kiválasztani egy napot, kattintson a dátumra.

  • Másik hónap és nap kiválasztásához használja az előre és vissza gombokat.

Vissza a lap tetejére

A beviteli maszkkal megadott dátum- és időadatok formátumának megadása

A beviteli maszk használata akkor javasolt, ha biztosítani szeretné, hogy a felhasználók egy adott formátumban adják meg a dátum- és időadatokat. Ha például az európai dátumformátum megadásához használt beviteli maszkot, az adatbázisba adatokat beíró felhasználók nem adhatnak meg dátumokat más formátumban. A beviteli maszkokat táblák mezőire, lekérdezések eredményhalmazában, valamint űrlapok és jelentések vezérlőelemeiben lehet alkalmazni.

A beviteli maszkkal meghatározhat egy formátumot, de beállíthatja, hogy ugyanazok az adatok más formátumban jelenjenek meg. A beviteli maszk például megkövetelheti, hogy a felhasználók a YYYY.MM.DD. formátumban adják meg a dátumot, de a dátumformátum megjelenítését beállíthatja a DD-MMM-YYYY formátumra, így a dátum 24-Júl-2008 formátumban jelenik meg.

A beviteli maszkokról további információt Az adatbeviteli formátumok szabályozása beviteli maszkokkal című cikkben talál.

Beviteli maszk hozzáadása

 1. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a használni kívánt táblára, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 2. Ha a táblázat nem tartalmaz Szövegmezőt, a tervezőrács felső részében jelöljön ki egy üres sort, kattintson az Adattípus oszlopra, válassza a Szöveg lehetőséget, és mentse a módosításokat.

 3. Jelölje ki a dátum/idő mezőt, majd kattintson Beviteli maszk tulajdonságra, amely a tervezőrács alsó területén, az Általános lapon található.

  1. Megjegyzés: A beviteli maszkok három részből állnak, amelyeket pontosvessző választ el egymástól. Az első szakasz kötelező, a többi megadása nem kötelező. Az első, egy helyőrzőből és literális karakterekből álló szakasz határozza meg a maszk karakterláncát. A második szakasz határozza meg, hogy szeretné-e tárolni a maszkkaraktereket plusz a mező adatait. Adja meg a 0 értéket, ha a maszkot és az adatokat is tárolni szeretné, vagy ha csak az adatokat szeretné tárolni, adja meg az 1 értéket. A harmadik szakasz határozza meg az adatok helyét jelző helyőrzőt. Az Access alapértelmezésként az aláhúzásjelet (_) használja. Ha más karaktert szeretne, beírhatja a maszk karakterláncának kívánt helyére, vagy megadhatja a maszk harmadik szakaszában. A beviteli maszk helyeire csak egyetlen karakter vagy szóköz kerülhet.

 4. A Beviteli maszk tulajdonságmezőben adja meg a 00 LLL 0000; 0; _ karaktersort, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  1. Az Access több karaktert hozzáad a beviteli maszkhoz, így az a következőképpen jelenik meg: 00\LLL\0000;0;_

 5. A maszk megadása után megjelenik a Tulajdonságfrissítési beállítások művelet, amellyel alkalmazhatja a maszkot minden más olyan táblamezőre és űrlap-vezérlőelemre, amelyek logikusan örökölnék ezt a tulajdonságot. Ha az adatbázis egészén végig szeretné vezetni a módosítást, kattintson a műveletre Gombkép , majd válassza a Beviteli maszk frissítése, ahol Mezőnév használatban van lehetőséget. A Mezőnév helyén az adott dátum/idő mező neve olvasható.

 6. Ha az egész adatbázisra alkalmazni szeretné a módosítást, megjelenik az Adatlap frissítése párbeszédpanel, és azok az űrlapok és egyéb objektumok láthatók rajta, amelyek öröklik az új formátumot.

 7. A formátum alkalmazáshoz kattintson az Igen, majd a Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

A Windows területi beállításainak módosítása a dátumok és időpontok megjelenítésének módosításához

A Windows számos nyelvet támogat, ezen felül pedig az ezeket a nyelveket használó országok és régiók dátum/idő formátumát is. A területi beállításoknál megadott dátum/idő formátumok az Access-adatokra alkalmazott, előre megadott vagy egyéni formátumot, vagy azok egy részét befolyásolják. Ha például megad egy dátumértéket, és dátumelválasztóként a perjelet használja (2006/8/29), majd a dátum/idő mezőre az Általános dátum megjelenítési formátumot alkalmazza, akkor az adatok megjelenítésekor a területi beállításoknál megadott karaktertől függően lehetséges, hogy nem fogja látni a perjeleket.

Az Access a Windows területi beállításaiban megadott dátum- és időelválasztókat, pénznemszimbólumokat és egyéb karaktereket használja, amíg felül nem írja ezeket egy egyéni megjelenítési formátummal.

Az alábbi lépések ismertetik a területi beállítások megadásának és módosításának módját.

A Windows Vista rendszerben   

 1. Kattintson az Indítás gombra Gombkép , majd a Vezérlőpult parancsra.

 2. Kattintson duplán az Óra, nyelv és terület ikonra.

  Megjegyzés: Klasszikus nézetben kattintson duplán a Területi és nyelvi beállítások ikonra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson a Formátumok lapra.

 4. A Jelenlegi formátum alatt kattintson a Formátum testreszabása gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 5. Kattintson a módosítani kívánt beállításokat tartalmazó lapra, és végezze el a módosításokat.

Microsoft Windows XP rendszerben (klasszikus nézet esetén)   

 1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

 2. A Vezérlőpulton kattintson duplán a Területi és nyelvi beállítások ikonra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson a Területi beállítások lapra.

 4. Kattintson a Szabványok és formátumok területen a Testreszabás gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 5. Kattintson a módosítani kívánt beállításokat tartalmazó lapra, és végezze el a módosításokat.

Microsoft Windows XP rendszerben (kategórianézet esetén)   

 1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult elemre.

  Megjelenik a Vezérlőpult.

 2. Kattintson a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások hivatkozásra.

  Megjelenik a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások párbeszédpanel.

 3. Kattintson A számok, dátumok és az idő formátumának módosítása hivatkozásra.

  Megjelenik a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanel.

 4. Kattintson a Szabványok és formátumok területen a Testreszabás gombra.

  Megjelenik a Területi beállítások testreszabása párbeszédpanel.

 5. Kattintson a módosítani kívánt beállításokat tartalmazó lapra, és végezze el a módosításokat.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×