Cellák, sorok és oszlopok beszúrása vagy törlése

Cellák, sorok és oszlopok beszúrása vagy törlése

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

A munkalapaktív cella fölé, vagy attól balra üres cellák szúrhatók be. Üres cellák beszúrásakor az Excel ugyanabban az oszlopban lefelé, vagy ugyanabban a sorban jobbra tolja a többi cellát. Ugyanígy üres sorok is beszúrhatók egy kijelölt sor fölé, valamint oszlopok a kijelölt oszloptól balra. A cellák, sorok és oszlopok ugyanígy törölhetők is.

A Microsoft Excel munkalapjai legfeljebb 16 384 oszlopból és 1 048 576 sorból állhatnak.

A teljes munkalapokra vonatkozó lépéseket a Munkalap beszúrása vagy törlése című cikk tartalmazza.

Kapcsolódó műveletek

 1. Jelölje ki azt a cellát vagy tartomány, ahová be szeretné szúrni az új üres cellákat. Annyi cellát jelöljön ki, ahányat be szeretne szúrni. Ha például öt üres cellát szeretne beszúrni, akkor öt cellát jelöljön ki.

  A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap egy tetszőleges cellájára.

  További információt a van kijelölve Jelölje be a cellák, tartományok, sorok vagy oszlopok című részben Ez a témakör.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Kattintson a jobb gombbal a kijelölt cellákra, majd kattintson a Beszúrás parancsra.

  • Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Beszúrás menügomb alatti nyílra, majd a Cellák beszúrása parancsra.

   A Beszúrás gombmenü Cellák beszúrása parancsa

 3. A Beszúrás párbeszédpanelen kattintson rá, hogy melyik irányba tolja el a szomszédos cellákat.

Amikor cellákat szúr be egy munkalapra, a program a relatív és az abszolút cellahivatkozásokat egyaránt az új elrendezéshez igazítja. Ugyanez érvényes a cellák törlésére is, kivéve ha egy képlet közvetlenül hivatkozik a törölt cellára. Ha szeretné, hogy a hivatkozások automatikusan módosuljanak, akkor ahol csak lehet, az egyes cellák megadása helyett érdemes tartományhivatkozásokat használni a képletekben.

 • Ha adatokat vagy képletet tartalmazó cellákat szeretne beszúrni, akkor vágja ki vagy másolja a vágólapra a cellákat, kattintson a jobb gombbal arra a pontra, ahová be szeretné illeszteni őket, majd kattintson a Másolt cellák beszúrása vagy Kivágott cellák beszúrása parancsra.

Tippek    

 • A cellabeszúrás megismétléséhez kattintson arra a helyre, ahová be szeretné szúrni a cellát, és nyomja le a Ctrl+Y billentyűkombinációt.

 • Ha van formázás, akkor a Gyorselemzés gombbal beállíthatja a beszúrt cellák formázását.

 1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha egyetlen sort szeretne beszúrni, akkor vagy jelölje ki az egész sort, vagy annak a sornak egy celláját, amely fölé be szeretné szúrni az új sort. Ha például az 5. sor fölé szeretné beszúrni az új sort, akkor jelölje ki az 5. sor valamelyik celláját.

  • Ha több sort szeretne beszúrni, akkor jelölje ki azokat a sorokat, amelyek fölé be szeretné szúrni az új sorokat. Annyi sort jelöljön ki, amennyit be szeretne szúrni. Ha például három új sort szeretne beszúrni, akkor három sort jelöljön ki.

  • Ha nem összefüggő sorokat szeretne beszúrni, akkor tartsa nyomva a Ctrl billentyűt, miközben kijelöli a nem egymás alatti sorokat.

  A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap egy tetszőleges cellájára.

  További információt a van kijelölve Jelölje be a cellák, tartományok, sorok vagy oszlopok című részben Ez a témakör.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Kattintson a jobb gombbal a kijelölt cellákra, majd kattintson a Beszúrás parancsra.

  • Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Beszúrás menügomb alatti nyílra, majd a Sorok beszúrása a munkalapra parancsra.

   A Beszúrás gombmenü Sorok beszúrása a munkalapra parancsa

Megjegyzés: Amikor cellákat szúr be egy munkalapra, a program a relatív és az abszolút cellahivatkozásokat egyaránt az új elrendezéshez igazítja. Ugyanez érvényes a cellák törlésére is, kivéve ha egy képlet közvetlenül hivatkozik a törölt cellára. Ha szeretné, hogy a hivatkozások automatikusan módosuljanak, akkor ahol csak lehet, az egyes cellák megadása helyett érdemes tartományhivatkozásokat használni a képletekben.

Tippek    

 • A sorbeszúrás megismétléséhez kattintson arra a helyre, ahová be szeretné szúrni a sort, és nyomja le a Ctrl+Y billentyűkombinációt.

 • Ha van formázás, akkor a Gyorselemzés gombbal beállíthatja a beszúrt sorok formázását.

 1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Egyetlen oszlop beszúrásához jelöljön ki egy cellát abban az oszlopban, amelytől balra az oszlopot be szeretné szúrni. Ha például a B oszlop bal oldalán szeretné beszúrni az új oszlopot, kattintson a B oszlop egyik cellájára.

  • Ha több oszlopot szeretne beszúrni, akkor jelölje ki azokat az oszlopokat, amelyektől közvetlenül balra be szeretné szúrni az új oszlopokat. Annyi oszlopot jelöljön ki, amennyit be szeretne szúrni. Ha például három új oszlopot szeretne beszúrni, akkor három oszlopot jelöljön ki.

  • Ha nem egymás melletti oszlopokat szeretne beszúrni, akkor tartsa nyomva a Ctrl billentyűt, miközben kijelöli a nem egymás melletti oszlopokat.

  A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap egy tetszőleges cellájára.

  További információt a van kijelölve Jelölje be a cellák, tartományok, sorok vagy oszlopok című részben Ez a témakör.

 2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Kattintson a jobb gombbal a kijelölt cellákra, majd kattintson a Beszúrás parancsra.

  • Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Beszúrás menügomb alatti nyílra, majd az Oszlopok beszúrása a munkalapra parancsra.

   A Beszúrás gombmenü Oszlopok beszúrása a munkalapra parancsa

Megjegyzés: Amikor cellákat szúr be egy munkalapra, a program a relatív és az abszolút cellahivatkozásokat egyaránt az új elrendezéshez igazítja. Ugyanez érvényes a cellák törlésére is, kivéve ha egy képlet közvetlenül hivatkozik a törölt cellára. Ha szeretné, hogy a hivatkozások automatikusan módosuljanak, akkor ahol csak lehet, az egyes cellák megadása helyett érdemes tartományhivatkozásokat használni a képletekben.

Tippek    

 • Az oszlopbeszúrás megismétléséhez kattintson arra a helyre, ahová be szeretné szúrni az oszlopot, és nyomja le a Ctrl+Y billentyűkombinációt.

 • Ha van formázás, akkor a Gyorselemzés gombbal beállíthatja a beszúrt oszlopok formázását.

 1. Jelölje ki a törölni kívánt cellát, sort vagy oszlopot.

  A cellák kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a munkalap egy tetszőleges cellájára.

  További információt a van kijelölve Jelölje be a cellák, tartományok, sorok vagy oszlopok című részben Ez a témakör.

 2. Kattintson a Kezdőlap lap Cellák csoportjában a Törlés gomb nyilára, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • A kijelölt cellák törléséhez kattintson a Cellák törlése gombra.

  • A kijelölt sorok törléséhez kattintson a Sorok törlése a munkalapról gombra.

  • A kijelölt oszlopok törléséhez kattintson az Oszlopok törlése a munkalapról gombra.

   Megteheti azt is, hogy a jobb gombbal a kijelölt cellákra kattint, a Törlés menüpontot választja, majd kiválasztja a kívánt lehetőséget. Ugyanígy kijelölt sorokra vagy oszlopokra is kattinthat a jobb gombbal, majd a Törlés menüpontot választhatja.

 3. Ha egy cellát vagy tartomány töröl, a Törlés párbeszédpanelen jelölje be a Cellák eltolása balra, Cellák eltolása felfelé, Egész sor vagy Egész oszlop választógombot.

  Ha sorokat vagy oszlopokat töröl, a több sor vagy oszlop automatikusan eltolódik felfelé, illetve balra.

Tippek    

 • A cellákat, sorokat vagy oszlopokat törlő művelet megismétléséhez jelölje ki a következő cellákat, sorokat vagy oszlopokat, és nyomja le a Ctrl+Y billentyűkombinációt.

 • Ha szükséges, törlés után azonnal visszaállíthatja a törölt adatokat. Kattintson a gyorselérési eszköztárVisszavonás: Törlés gombjára, vagy nyomja le a Ctrl+Z billentyűkombinációt.

 • Ha a Delete gomb lenyomásával töröl, akkor csak a kijelölt cellák tartalmát törli, nem pedig a cellákat.

 • Az Excel mindig az új pozíciójuknak megfelelően módosítja az eltolt cellák hivatkozásait. A törölt cellákra hivatkozó képletek ugyanakkor a #HIV! hibaértéket jelenítik meg.

Kijelölendő elem

Művelet

Egyetlen cella

Kattintson a cellára, vagy lépjen a cellára a nyílbillentyűk segítségével.

Cellatartomány

Kattintson a tartomány első cellájára, majd húzza az utolsó cellához, vagy a Shift billentyűt lenyomva tartva bővítse a kijelölést a nyílbillentyűk lenyomásával.

Kijelölheti egy tartomány első celláját, majd lenyomhatja az F8 billentyűt a kijelölés a nyíl billentyűkkel történő kiterjesztéséhez. A kijelölés kiterjesztésének befejezéséhez nyomja le ismét az F8 billentyűt.

Nagyméretű tartomány

Kattintson a tartomány első cellájára, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson a tartomány utolsó cellájára. Az utolsó cella görgetéssel tehető láthatóvá.

A munkalap összes cellája

Kattintson Az összes kijelölése gombra.

Az összes kijelölése gomb

Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombinációval is kijelölheti.

Ha a munkalap adatokat tartalmaz, a Ctrl+A billentyűkombináció első lenyomásával az aktuális adatterületet jelöli ki. Az egész munkalapot a Ctrl+A billentyűkombináció második lenyomásával jelölheti ki.

Nem szomszédos cellák vagy cellatartományok

Jelölje ki az első cellát vagy cellatartományt, majd a Ctrl billentyűt lenyomva tartva jelölje ki a többi cellát vagy cellatartományt.

Az első cellát vagy cellatartományt kijelölve, majd a Shift+F8 billentyűkombinációt lenyomva további nem szomszédos cellákkal és cellatartományokkal bővíthető a kijelölés. Ha már nem szeretne további cellákat vagy cellatartományokat kijelölni, nyomja le újra a Shift+F8 billentyűkombinációt.

Nem szomszédos cellák és cellatartományok kijelölését csak az egész kijelölés megszüntetésével lehet megszüntetni.

Teljes sor vagy oszlop

Kattintson a sorazonosítóra vagy az oszlopfejlécre.

Munkalap azonosítókkal

Sorazonosító

2. Oszlopfejléc

Egy sor vagy oszlop celláit úgy is kijelölheti, ha az első cella kijelölését követően lenyomja a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű (Jobbra vagy Balra nyílbillentyű a sorok, Fel vagy Le nyílbillentyű az oszlopok esetében) billentyűkombinációt.

Ha a sorban vagy oszlopban található adat, a Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció az utolsóként használt celláig jelöli ki a sort vagy oszlopot. A Ctrl+Shift+Nyílbillentyű kombináció ismételt lenyomásával az egész sor vagy oszlop kijelölhető.

Szomszédos sorok vagy oszlopok

Húzza a mutatót a sorok vagy oszlopok azonosítói fölött. Esetleg jelölje ki az első sort vagy oszlopot, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva jelölje ki az utolsó sort vagy oszlopot.

Nem szomszédos sorok vagy oszlopok

Kattintson a kijelölés első sorának vagy oszlopának sor- vagy oszlopazonosítójára. Ezután a Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson további oszlopok vagy sorok azonosítójára a kijelölés bővítéséhez.

Egy sor vagy oszlop első vagy utolsó cellája

Jelöljön ki egy cellát a sorban vagy oszlopban, majd nyomja le a megfelelő Ctrl+Nyílbillentyű kombinációt (sorok esetén a Jobbra vagy Balra nyílbillentyűt, oszlopok esetén a Fel vagy Le nyílbillentyűt).

Egy munkafüzet első vagy utolsó cellája egy Microsoft Office Excel táblázatban

A munkalap vagy az Excel-táblázat első cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+Home billentyűkombinációt.

A munkalap vagy az Excel-táblázat utolsó cellájának kijelöléséhez nyomja le a Ctrl+End billentyűkombinációt.

Minden cella a munkafüzet utolsó használt cellájáig (jobb alsó sarok)

Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+End billentyűkombinációt, ha a kijelölést ki szeretné terjeszteni a munkalap utolsó még használt (a jobb alsó sarokban lévő) cellájáig.

Cellák egy munkafüzet kezdetéig

Jelölje ki az első cellát, majd nyomja le a Ctrl+Shift+Home billentyűkombinációt, ha a kijelölés ki szeretné terjeszteni a munkalap elejéig.

Az éppen kijelöltnél több vagy kevesebb cella

A Shift billentyűt lenyomva tartva kattintson az új kijelölésben szerepeltetni kívánt utolsó cellára. Az aktív cella és a kijelölt cella által meghatározott négyszögletű tartomány lesz az új kijelölés.

Kérdése van egy adott függvénnyel kapcsolatban?

Tegye fel kérdését az Excel közösségi fórumában.

Segítsen az Excel továbbfejlesztésében

Vannak javaslatai azzal kapcsolatban, hogy hogyan javíthatjuk az Excel következő verzióját? Ha igen, kérjük, tekintse át a témákat az Excel User Voice webhelyen.

Kapcsolódó információk

Alapvető műveletek az Excelben

A képletek áttekintése az Excelben

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×