CSV-fájlok postaláda-áttelepítéshez

Nagyszámú felhasználói postaláda esetén a tömeges áttelepítéshez használhat egy vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó (CSV-) fájlt. CSV-fájlt akkor adhat meg, amikor az Exchange Felügyeleti központban vagy az Exchange Management Shell New-MigrationBatch parancsmagjának használatával létrehoz egy áttelepítési köteget. A több felhasználó áttelepítési kötegben való áttelepítéséhez az alábbi áttelepítési helyzetekben használhat CSV-fájlt:

 • Felvétel és kivezetés az Office 365-ben   

  • Felvételi távoli áthelyezéses áttelepítés:    Egy Exchange-alapú hibrid telepítés esetén a postaládákat áthelyezheti egy helyszíni Exchange-szervezetből az Office 365-be. Ezt felvételi távoli áthelyezéses áttelepítésnek is nevezik, mivel ennek során felveszi a postaládákat az Office 365-be.

  • Kivezetési távoli áthelyezéses áttelepítés:    Kivezetési távoli áthelyezéses áttelepítést is végezhet, amelynek során az Office 365-ös postaládákat a helyszíni Exchange-szervezetébe telepíti át.

   Megjegyzés: A felvételi és a kivezetési távoli áthelyezéses áttelepítés egyaránt az Office 365-ös szervezetből kezdeményezhető.

  • Szakaszos Exchange-áttelepítés:    A postaládáknak csak egy részét is áttelepítheti egy helyszíni Exchange-szervezetből az Office 365-be. Ez a kivezetési áttelepítésnek egy másik típusa. Szakaszos Exchange-áttelepítéssel kizárólag Exchange 2003- és Exchange 2007-alapú postaládákat telepíthet át. Az Exchange Server 2010- és Exchange 2013-alapú postaládák szakaszos áttelepítése nem támogatott. A szakaszos áttelepítés futtatása előtt címtár-szinkronizálással vagy más módszerrel létre kell hoznia a levelezési felhasználókat Office 365-ös szervezetében.

  • IMAP-áttelepítés:    A kivezetési áttelepítésnek ezzel a típusával egy IMAP-kiszolgálóról (az Exchange-t is beleértve) telepíthetők át a postaláda adatai az Office 365-be. IMAP-áttelepítés esetén a postaládaadatok áttelepítéséhez először létre kell hoznia a postaládákat az Office 365-ben.

Megjegyzés: Az átállásos Exchange-áttelepítések nem támogatják a CSV-fájl használatát, mivel ilyenkor az összes helyszíni felhasználói postaláda egyetlen kötegben települ át az Office 365-be.

A CSV-fájlok támogatott attribútumai tömeges áthelyezések vagy áttelepítések esetén

A felhasználók áttelepítéséhez használt CSV-fájl első sorában (más néven fejlécsorában) a következő sorban megadott attribútumok vagy mezők neve szerepel. Az attribútumnevek vesszővel vannak egymástól elválasztva. A fejlécsor alatt található egyes sorok egy-egy felhasználóhoz tartoznak, és az áttelepítéshez szükséges információkat adják meg. Az egyes egyéni felhasználói sorokban lévő attribútumok sorrendjének meg kell egyeznie a fejlécsorban szereplő attribútumnevek sorrendjével. Az attribútumértékek vesszővel vannak egymástól elválasztva. Ha egy adott rekord attribútumértéke null, akkor ne írjon be semmit ehhez az attribútumhoz. Mindenképpen gondoskodjon azonban arról, hogy a null értéket vesszővel elválassza a következő attribútumtól.

A CSV-fájlban szereplő attribútumértékek felülbírálják a megfelelő paraméter értékét, amikor az Exchange Felügyeleti központ vagy a Shell segítségével hoz létre egy áttelepítési köteget ugyanezzel a paraméterrel. További információkért és példákért tanulmányozza A CSV-fájlban szereplő attribútumértékek felülbírálják az áttelepítési köteg értékeit című szakaszt.

Tipp: A CSV-fájl létrehozásához tetszőleges szövegszerkesztőt használhat, de egy Microsoft Excelhez hasonló alkalmazás használata esetén egyszerűbben importálhatja az adatokat, illetve konfigurálhatja és rendezheti a CSV-fájlokat. A CSV-fájlokat mindenképpen .csv vagy .txt fájlként mentse.

Az alábbi szakaszok a CSV-fájlok fejlécsorának az egyes áttelepítési típusok esetén támogatott attribútumait ismertetik. Minden egyes szakasz tartalmaz egy táblázatot, amely felsorolja a támogatott attribútumokat, valamint tájékoztat arról, hogy az adott attribútum kötelező-e, továbbá az attribútumhoz használható példaértéket és leírást is tartalmaz.

Megjegyzés: Az alábbi szakaszokban a forráskörnyezet egy felhasználói postaláda vagy egy adatbázis aktuális helyét jelzi. A célkörnyezet azt a helyet jelenti, ahová a postaláda áttelepítése, illetve azt az adatbázist, ahová a postaláda áthelyezése történik.

Szakaszos Exchange-áttelepítések

Az áttelepítési kötegben szereplő felhasználók csoportjának azonosításához egy CSV-fájlt kell használnia, ha szakaszos Exchange-áttelepítéssel szeretné áttelepíteni az Exchange 2003- vagy Exchange 2007-alapú helyszíni postaládákat az Office 365-be. Szakaszos Exchange-áttelepítés esetén nincs korlátozás arra nézve, hogy hány postaláda telepíthető át a felhőbe. Az áttelepítési kötegekhez tartozó CSV-fájlok azonban legfeljebb 2000 sort tartalmazhatnak. Ha 2000-nél több postaládát szeretne áttelepíteni, további CSV-fájlokat, majd az egyes fájlok segítségével új áttelepítési köteget kell létrehoznia. A szakaszos Exchange-áttelepítésekről további információt a Mit kell tudni a levelezés Office 365-be történő szakaszos áttelepítéséről című cikkben talál.

Az alábbi táblázat a CSV-fájlok szakaszos Exchange-áttelepítés esetén támogatott attribútumait ismerteti.

Attribútum

Kötelező vagy nem kötelező

Elfogadott értékek

Leírás

EmailAddress

Kötelező

A felhasználó SMTP-címe.

A levelezési felhasználó (vagy egy postaláda, ha ismételten próbálkozik az áttelepítéssel) e-mail címét adja meg az Office 365-ben, amely az áttelepítendő helyszíni felhasználói postaládának felel meg. A levelezési felhasználók az Office 365-ben a címtár-szinkronizálási vagy egy másik kiépítési folyamat eredményeképpen jönnek létre. A levelezési felhasználó e-mail címének meg kell egyeznie a megfelelő helyszíni postaláda WindowsEmailAddress tulajdonságával.

Password

Nem kötelező

A jelszónak legalább nyolc karakterből kell állnia, és meg kell felelnie az Office 365-ös szervezetre alkalmazott esetleges jelszókövetelményeknek.

A jelszó beállítása a felhasználói fiókban akkor történik meg, amikor az Office 365-ben a megfelelő levelezési felhasználó postaládává konvertálódik az áttelepítés során.

ForceChangePassword

Nem kötelező

True vagy False

Azt adja meg, hogy a felhasználóknak meg kell-e változtatniuk jelszavukat, amikor első alkalommal bejelentkeznek Office 365-ös postaládájukba.

Megjegyzés: Ha egyszeri bejelentkezéses megoldást vezetett be az Active Directory összevonási szolgáltatások 2.0-s (AD FS 2.0) verziójának telepítésével helyszíni szervezetében, akkor a False értéket kell használnia ehhez az attribútumhoz.

IMAP-áttelepítések

IMAP-áttelepítési kötegek esetén a CSV-fájl akár 50 000 sort is tartalmazhat. Ennek ellenére tanácsos a felhasználók áttelepítését több kisebb kötegben végezni. Az IMAP-áttelepítésekről további információt az alábbi témakörökben talál:

Az alábbi táblázat a CSV-fájlok IMAP-áttelepítés esetén támogatott attribútumait ismerteti.

Attribútum

Kötelező vagy nem kötelező

Elfogadott értékek

Leírás

EmailAddress

Kötelező

A felhasználó SMTP-címe.

A felhasználó Office 365-ös postaládájának felhasználóazonosítóját adja meg.

UserName

Kötelező

Az IMAP-alapú üzenetkezelő rendszerben a felhasználót azonosító karakterlánc, az IMAP-kiszolgáló által támogatott formátumban.

A felhasználó fiókjának bejelentkezési nevét adja meg az IMAP-alapú üzenetkezelő rendszerben (a forráskörnyezetben). A felhasználónéven kívül egy olyan fiók hitelesítő adatait is használhatja, amely rendelkezik az IMAP-kiszolgálón található postaládák eléréséhez szükséges engedélyekkel. További információt a CSV-fájlok létrehozása kötegelt IMAP-áttelepítéshez című témakörben talál.

Password

Kötelező

A jelszó karakterlánca.

A UserName attribútum által megadott felhasználói fiók jelszavát adja meg.

A CSV-fájlban szereplő attribútumértékek felülbírálják az áttelepítési köteg értékeit

A CSV-fájlban szereplő attribútumértékek felülbírálják a megfelelő paraméter értékét, amikor az Exchange Felügyeleti központ vagy a Shell segítségével hoz létre egy áttelepítési köteget ugyanezzel a paraméterrel. Ha egy felhasználóra szeretné alkalmazni az áttelepítési köteg értékét, ezt a cellát üresen kell hagynia a CSV-fájlban. Ezzel lehetővé teszi, hogy egyetlen áttelepítési kötegben kombinálni lehessen bizonyos attribútumértékeket a kijelölt felhasználók számára.

A példánál maradva, tegyük fel, hogy egy folyamatban lévő távoli áthelyezéses áttelepítéshez hoz létre egy köteget egy hibrid telepítésben az archív postaládák Office 365-be való áthelyezéséhez a következő New-MigrationBatch paranccsal.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

De a kijelölt felhasználók elsődleges postaládáját is át szeretné helyezni, ezért a szóban forgó áttelepítési köteg OnBoarding1.csv fájljának egy része a következőképpen fog kinézni:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Mivel a postaládatípus CSV-fájlban lévő értéke felülbírálja a köteg létrehozására szolgáló parancsban szereplő MailboxType paraméter értékeit, az 1. és a 2. felhasználónak csak az archív postaládája települ át az Office 365-be. A 3. és a 4. felhasználó esetében azonban az elsődleges és az archív postaláda is áttelepül az Office 365-be.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×