CSV-fájlok IMAP-áttelepítési kötetegekhez

Az IMAP-áttelepítés során a felhasználói postaládák tartalmának áttelepítéséhez használt, vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó (CSV-) fájl felhasználónként egy sort tartalmaz. Az egyes sorokban a felhasználó Office 365-ös postaládájának és IMAP-postaládájának adatai szerepelnek, az Office 365 pedig ezen adatok használatával dolgozza fel az áttelepítést.

Tartalom   

Kötelező attribútumok

A CSV-fájl formátuma

Nagyméretű áttelepítés felosztása több kötegbe

Végfelhasználói vagy rendszergazdai hitelesítő adatok biztosítása

Rendszergazdai hitelesítő adatok formázása a különféle IMAP-kiszolgálók követelményei szerint

A nem kötelező UserRoot attribútum használata

Kötelező attribútumok

Az egyes felhasználók számára kötelező attribútumok az alábbiak:

  • Az EmailAddress a felhasználó Office 365-ös postaládájának felhasználóazonosítóját adja meg.

  • A UserName a felhasználó bejelentkezési nevét adja meg a felhasználó IMAP-kiszolgálón lévő postaládájához. A „felhasználónév” vagy „tartomány\felhasználónév” formátumot egyaránt használhatja. Például: hollyh vagy contoso\hollyh.

  • A Password a felhasználó fiókjának jelszava az IMAP-alapú üzenetkezelő rendszerben.

Az áttelepítés nem fog sikerülni, ha ezen attribútumok bármelyike hiányzik a CSV-fájl fejlécsorából. Ügyeljen arra is, hogy pontosan az itt látható módon írja be az attribútumokat. Az attribútumok nem tartalmazhatnak szóközöket. Egyetlen szóból kell állniuk. Az Email Address attribútum például érvénytelen. Ehelyett az EmailAddress attribútumot kell használnia.

A CSV-fájl formátuma

Íme egy példa a CSV-fájl formátumára. Ebben a példában a felhasználói hitelesítő adatokkal három helyszíni postaládát telepítünk át:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

A CSV-fájl első sorában (más néven fejlécsorában) a következő sorban megadott attribútumok vagy mezők neve szerepel. Az attribútumnevek vesszővel vannak egymástól elválasztva.

A fejlécsor alatt látható minden egyes sor egy-egy felhasználót képvisel, és a felhasználó postaládájának áttelepítéséhez használandó információkat tartalmazza. Az egyes sorokban szereplő attribútumértékeknek ugyanabban a sorrendben kell lenniük, mint a fejlécsorban látható attribútumneveknek. Az attribútumértékek vesszővel vannak elválasztva.

A CSV-fájl létrehozásához tetszőleges szövegszerkesztőt vagy egy Microsoft Excelhez hasonló alkalmazást használhat. Mentse a fájlt .csv vagy .txt fájlként.

Tipp: Ha a CSV-fájl nem ASCII vagy speciális karaktereket tartalmaz, UTF-8 vagy más Unicode típusú kódolással mentse a CSV-fájlt. Az alkalmazástól függően a CSV-fájl UTF-8 vagy más Unicode típusú kódolással való mentése egyszerűbb lehet, ha a számítógépen a rendszer területi beállítása megegyezik a CSV-fájlban használt nyelvvel.

Nagyméretű áttelepítés felosztása több kötegbe

A CSV-fájl mintegy 50 000 sort tartalmazhat, minden egyes felhasználóhoz egyet, és akár 10 MB méretű is lehet. Ennek ellenére tanácsos a felhasználók áttelepítését több kisebb kötegben végezni.

Ha sok felhasználó áttelepítésére készül, döntse el, hogy melyiküket szeretné szerepeltetni az egyes kötegekben. Ha például 10 000 fiókot szeretne áttelepíteni, futtathat négy, egyenként 2500 felhasználót tartalmazó köteget. A kötegeket ábécésorrendben, felhasználótípus (például oktatók, diákok és volt diákok) vagy évfolyam (például elsőéves, másodéves, harmadéves és negyedéves) szerint, illetve más módokon is feloszthatja, a szervezet igényeinek megfelelően.

Tipp: Az egyik stratégiát követve létrehozza az Office 365-ös postaládákat, majd áttelepíti ugyanennek a felhasználói csoportnak a levelezését. Ha például 100 új felhasználót importál Office 365-ös szervezetébe, ehhez a 100 felhasználóhoz kell áttelepítési köteget létrehoznia. Ezzel hatékonyan szervezheti meg és kezelheti a helyszíni üzenetkezelő rendszerből az Office 365-be történő áttelepítést.

Végfelhasználói vagy rendszergazdai hitelesítő adatok biztosítása

A CSV-fájlban meg kell adnia a felhasználó helyszíni fiókjának felhasználónevét és jelszavát. Ez lehetővé teszi, hogy az áttelepítési folyamat hozzáférjen a fiókhoz. Ehhez két lehetőség közül választhat:

  • Használhat felhasználói hitelesítő adatokat.      Ehhez meg kell szereznie a felhasználók jelszavát, illetve egy Ön által ismert értékre kell módosítania a jelszavukat, hogy szerepeltethesse azt a CSV-fájlban.

    Tipp: Ha ezt a lehetőséget választja, azzal megakadályozza, hogy a felhasználók módosíthassák helyszíni fiókjuk jelszavát. Ha a felhasználók a kezdeti áttelepítés után módosítják jelszavukat, az IMAP-kiszolgálón lévő postaládák és az Office 365-ös postaládák között ezt követően sikertelen lesz a szinkronizálás.

  • Használhat felügyelői vagy rendszergazdai hitelesítő adatokat.      Ehhez olyan fiókot kell használnia az IMAP-alapú üzenetkezelő rendszerben, amely rendelkezik az összes felhasználói postaláda eléréséhez szükséges jogokkal. A CSV-fájl minden egyes sorában ezeket a hitelesítő adatokat kell használnia a fiókhoz. Ha tudni szeretné, hogy IMAP-kiszolgálója támogatja-e ezt a lehetőséget, illetve hogy miként engedélyezheti azt, tanulmányozza az IMAP-kiszolgáló dokumentációját.

    Megjegyzés: Tanácsos rendszergazdai hitelesítő adatokat használni, mert azok nincsenek hatással a felhasználókra, és semmilyen kelletlenséget nem okoznak nekik. Ebben az esetben nem számít például, ha a felhasználók a kezdeti áttelepítés után megváltoztatják a jelszavukat.

Rendszergazdai hitelesítő adatok formázása a különféle IMAP-kiszolgálók követelményei szerint

A UserName és a Password mezőhöz a CSV-fájl minden egyes sorában használhatja egy rendszergazdai fiók felhasználónevét és jelszavát. A rendszergazdai hitelesítő adatokban szereplő felhasználónév két felhasználónév kombinációja: az áttelepítendő levelezés tulajdonosának felhasználónevéből és annak a rendszergazdai fióknak a felhasználónevéből áll össze, amelynek engedélye van az összes felhasználói postaláda elérésére. A rendszergazdai hitelesítő adatok támogatott formátuma eltérő lehet attól az IMAP-kiszolgálótól függően, amelyről az e-mailek áttelepítését végzi. A rendszergazdai hitelesítő adatok használatáról további információt az IMAP-kiszolgáló dokumentációjában talál.

Megjegyzés: Amikor új áttelepítési kérést küld, a CSV-fájl feltöltődik a Microsoft adatközpontjába egy SSL-kapcsolaton keresztül. A CSV-fájlból származó információk titkosítottak, tárolásuk pedig a Microsoft adatközpontjában található Microsoft Exchange-kiszolgálókon történik.

Az alábbi szakaszokból megtudhatja, hogy miként formázhatók a levelezés különböző típusú IMAP-kiszolgálókról történő áttelepítéséhez használt CSV-fájlban szereplő rendszergazdai hitelesítő adatok.

Microsoft Exchange

Ha Microsoft Exchange-alapú IMAP-kiszolgálóról végzi az áttelepítést, akkor a következő formátumot használja a CSV-fájl UserName attribútumához: Domain/Admin_UserName/User_UserName. Tegyük fel, hogy Balla Bálint, Juhász Annamária és Nagy István levelezését telepíti át az Exchange-ből. A levelezési rendszergazdai fiók felhasználóneve mailadmin, jelszava pedig Jelsz0. A CSV-fájl ebben az esetben a következőképpen néz ki:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

Az SASL-t támogató IMAP-kiszolgálók esetén (például Dovecot IMAP-kiszolgáló) használja a User_UserName*Admin_UserName formátumot, ahol a csillag (*) egy konfigurálható elválasztó karakter. Tegyük fel, hogy egy olyan Dovecot IMAP-kiszolgálóról telepíti át a szóban forgó felhasználói postaládákat, ahol a rendszergazdai hitelesítő adatokban szereplő felhasználónév mailadmin, a jelszó pedig Jelsz0. A CSV-fájl ebben az esetben a következőképpen néz ki:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Ha Mirapoint levelezési kiszolgálóról telepít át postaládákat, akkor a rendszergazdai hitelesítő adatokhoz a következő formátumot használja: #user@domain#Admin_UserName#. Ha Mirapoint levelezési kiszolgálóról telepít át levelezést a mailadmin és a Jelsz0 rendszergazdai hitelesítő adatokkal, a CSV-fájl a következőképpen fog kinézni:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

A nem kötelező UserRoot attribútum használata

Egyes IMAP-kiszolgálók, például a Courier IMAP, nem teszik lehetővé, hogy az Office 365-be való áttelepítéshez rendszergazdai hitelesítő adatokat használjon. Ha rendszergazdai hitelesítő adatokat szeretne használni a postaládák áttelepítéséhez, az IMAP-kiszolgálót úgy konfigurálhatja, hogy virtuális megosztott mappákat használjon. A virtuális megosztott mappák lehetővé teszik a rendszergazdáknak, hogy a rendszergazdai bejelentkezési hitelesítő adatokkal hozzáférhessenek az IMAP-kiszolgálón tárolt felhasználói postaládákhoz. A virtuális megosztott mappák Courier IMAP szolgáltatáshoz való létrehozásáról bővebb információt a Megosztott mappák című cikkben talál.

Ha a postaládákat azt követően szeretné áttelepíteni, hogy létrehozta a virtuális megosztott mappákat az IMAP-kiszolgálón, akkor a nem kötelező UserRoot attribútumot is hozzá kell adnia a CSV-fájlhoz. Ez az attribútum adja meg, hogy az IMAP-kiszolgáló virtuális megosztott mapparendszerében hol található az egyes felhasználók postaládája.

Az alábbi kép szemlélteti, hogy hogyan nézhet ki például egy UserRoot attribútumot tartalmazó CSV-fájl:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×