CELLA függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel CELLA függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti. A cellákban lévő adatok formázásával és a Cellastílusok alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalókat a kapcsolódó témakörök című szakaszban találja.

Leírás

A CELLA függvény egy cella formázásáról, helyéről vagy tartalmáról ad információt. Például ha ellenőrizni szeretné, hogy egy adott cella nem szöveges, hanem numerikus adatot tartalmaz-e, mielőtt számítást hajtana vele végre, a következő képletet használhatja:

= HA (CELLA("típus"; A1) = "v"; A1 * 2; 0)

Ez a képlet csak abban az esetben hajtja végre az A1*2 számítást, ha az A1 cella numerikus értékkel rendelkezik; a képlet eredménye 0 lesz, ha az A1 cella szöveget tartalmaz vagy üres.

Szintaxis

CELLA(infótípus; [hivatkozás])

A CELLA függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

  • Infótípus:    Kötelező. Szöveges érték, amellyel megadhatja, hogy milyen típusú adatot szeretne megtudni a celláról. Az alábbi lista az Infótípus argumentum lehetséges értékeit és a függvény által szolgáltatott eredményeket sorolja fel.

infótípus

Eredmény

"cím"

A hivatkozás bal felső cellájának hivatkozása szövegként.

"oszlop"

A hivatkozásban lévő cella oszlopának száma.

"szín"

Ha a cellatartalom színe megváltozik, amikor negatív értéket tartalmaz, akkor értéke 1, egyéb esetben 0.

Megjegyzés: Ezt az értéket a Webes Excel, az Excel Mobile és az Excel Starter nem támogatja.

"tartalom"

A hivatkozás bal felső cellájának értéke, nem képlet.

"fájlnév"

A hivatkozást tartalmazó cella neve és teljes elérési útvonala. Visszatérési értéke üres szöveg ("") ha a hivatkozást tartalmazó munkalap még nem volt mentve.

Megjegyzés: Ezt az értéket a Webes Excel, az Excel Mobile és az Excel Starter nem támogatja.

"forma"

A cella számformátumára vonatkozó szöveges érték. Az értékek magyarázatát a következő táblázat tartalmazza. A szövegértéket egy „-” zárja le, ha a negatív számok színesben jelennek meg. A szövegértéket „()” zárja le, ha a pozitív értékek vagy minden érték zárójelbe kerül.

Megjegyzés: Ezt az értéket a Webes Excel, az Excel Mobile és az Excel Starter nem támogatja.

"zárójelek"

Ha a cella zárójelekkel formázott, amikor pozitív értéket vagy más értéket tartalmaz, akkor értéke 1; egyéb esetekben 0.

Megjegyzés: Ezt az értéket a Webes Excel, az Excel Mobile és az Excel Starter nem támogatja.

"előtag"

Szövegérték, mely a cellában levő szöveg igazítottságát adja meg. Ha a cella balra igazított szöveget tartalmaz, akkor aposztróf jelet ('), ha jobbra igazított szöveget, akkor idézőjelet ("), ha középre igazított szöveget, akkor kalap(^) jelet, ha a rendelkezésre álló területet kitöltő szöveget, akkor fordított törtvonalat (\), egyébként üres szöveget ("") ad eredményül.

Megjegyzés: Ezt az értéket a Webes Excel, az Excel Mobile és az Excel Starter nem támogatja.

"védett"

0, ha a cella nem zárolt, egyéb esetben 1.

Megjegyzés: Ezt az értéket a Webes Excel, az Excel Mobile és az Excel Starter nem támogatja.

"sor"

A hivatkozásban szereplő cella sorának száma.

"típus"

A cella tartalmának típusára utaló szöveg. Eredménye „b”, ha a cella üres, „l”, ha tartalma szöveg, „v”, ha valami más.

"széles"

A cella oszlopszélessége egy egész számra kerekítve. Az oszlopszélesség minden egyes egysége egyenlő az alapértelmezett betűméret egy karakterének szélességével.

Megjegyzés: Ezt az értéket a Webes Excel, az Excel Mobile és az Excel Starter nem támogatja.

  • Hivatkozás:    Nem kötelező. Az a cella, amelyről információt szeretne kapni. Ha nem adja meg, az Infótípus argumentumban megadott adat a legutóbb módosított celláról fog megjelenni. Ha a hivatkozás argumentum cellatartomány, akkor a CELLA függvény csak a tartomány bal felső cellájáról szolgáltat információt.

A CELLA formátumkódjai

Az alábbi lista azokat az értékeket mutatja, amelyeket a CELLA függvény akkor ad vissza, amikor az Infótípus argumentum értéke „forma”, és a hivatkozás argumentumként megadott cella beépített számformátummal van formázva.

Ha az Excel formátum

A CELLA függvény eredménye

Általános

"G"

0

"F0"

# ##0

",0"

0,00

"F2"

# ##0,00

",2"

# ##0 Ft;-# ##0 Ft)

"C0"

# ##0 Ft;[Piros]-# ##0 Ft

"C0-"

# ##0,00 Ft;-# ##0,00 Ft

"C2"

# ##0,00 Ft;-# ##0,00 Ft

"C2-"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? vagy # ??/??

"G"

h/n/éé vagy h/n/éé ó:pp vagy hh/nn/éé

"D4"

n.hhh.éé vagy nn.hhh.éé

"D1"

n.hhh vagy nn.hhh

"D2"

hhh.éé

"D3"

hh/nn

"D5"

ó:pp DE/DU

"D7"

ó:pp:mm de./du.

"D6"

ó:pp

"D9"

ó:pp:mm

"D8"

Megjegyzés: Ha a CELLA függvény Infótípus argumentumának értéke „forma”, és a későbbiekben más formátumot alkalmaz a hivatkozott cellára, akkor a CELLA függvény eredményeinek frissítésére újra kell számolni a munkalapot.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

75

Helló világ!

Képlet

Leírás

Eredmény

=CELLA("sor"; A20)

Az A20 cella sorának száma

20

=CELLA("tartalom";A3)

Az A3 cella tartalma

Helló világ!

=CELLA("típus"; A2)

Az A2 cella adattípusa. A „v” adattípus értéket jelöl.

v

Kapcsolódó témakörökCella formátumának módosítása a cellahivatkozás-cím függvény
felvétele, módosítása, keresése és törlése a cellában

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×