Címtárattribútumok előkészítése az Office 365-tel való szinkronizáláshoz az IdFix eszköz használatával

Ebben a cikkben részletes információkat talál az eszköz futtatásáról, a fellépő gyakori hibákról, az ajánlott javításokról, valamint példákat és tanácsokat olvashat arról, hogy mit érdemes tennie nagyszámú hiba esetén.

A címtár hibáinak javítása az IdFix grafikus felületével

Futtassa az Office 365 IdFix eszközét a címtárában lévő problémák észleléséhez, majd javítsa őket a grafikus felületen az alábbiakban ismertetett módon. Ha az eszköz üres táblázatot ad vissza, akkor nem található hiba. Ha azonban nagyszámú hibát észlel az eszköz a címtárában, letaglózó lehet a visszaadott hibalista. A hibák javításának egyik hatékony módja az, ha hibatípus szerint halad végig rajtuk.

 1. Mielőtt nekikezdene a módosításoknak, tekintse át az IdFix által megjelenített javaslatokat.

  Nézze át az IdFix által visszaadott hibalistát. A hibatípusokat tartalmazó oszlop tetején található ERROR (Hiba) elemre kattintva hibatípusok szerint rendezheti a hibákat. Ha egyetlen attribútumhoz egynél több hiba tartozik, a hibákat egy sorban egyesíti az eszköz. Ahol lehetséges, az IdFix javaslatot nyújt a javításhoz az UPDATE (Frissítés) oszlopban. A javasolt javítás az objektumhoz társított többi attribútum ellenőrzésén alapszik. Még ha ezek általában jobbak is a címtárban meglévő értéknél, csak Ön tudja biztosan eldönteni, hogy mi a valóban pontos adat.

  Ha az IdFix duplikációs hibához jelenít meg javítási javaslatot, akkor az UPDATE oszlopban lévő érték elején egy jelölőt láthat, például: [E]john.doe@contoso.com. Ha elfogadja a javaslatot, a módosítás végrehajtásakor a jelölő nem kerül bele a címtárba. Kizárólag a jelölő utáni értéket illeszti be az eszköz, például: john.doe@contoso.com. A javaslat elfogadásához válassza a megfelelő műveletet az ACTION (Művelet) oszlopban. Az alábbi három típusú jelölővel találkozhat a javaslatokban:

  • [C]    – Javasolt művelet: COMPLETE (Kész). Az értéket nem szükséges szerkeszteni.

  • [E]    – Javasolt művelet: EDIT (Szerkesztés). Az értéket módosítani kell a címtárban lévő másik értékkel való ütközés kijavításához.

  • [R]    – Javasolt művelet: REMOVE (Eltávolítás). Az érték egy SMTP-proxy egy levelezéshez nem engedélyezett objektumban, és valószínűleg kockázat nélkül törölhető.

 2. Miután elolvasta és megértette a hibákat, frissítse a bejegyzést az UPDATE oszlopban a módosításaival, majd válassza ki az ACTION oszlopban, hogy az IdFix hogyan implementálja a módosítást. Előfordulhat például, hogy két felhasználónál duplikáltként észlelt proxyAddress attribútum található. Csak egy felhasználó használhatja az adott proxyAddress címet az e-mailek kézbesítéséhez. E probléma javításához válassza az ACTION oszlopban a COMPLETE lehetőséget a megfelelő értékkel rendelkező felhasználónál, és válassza az ACTION oszlopban a REMOVE lehetőséget a másik felhasználónál. Ez eltávolítja a proxyAddress attribútumot annál a felhasználónál, amelyiknél ez a proxyAddress hibásan szerepelt, és nem végez módosítást annál a felhasználónál, amelyiknél a proxyAddress helyes.

 3. Az alábbi táblázatban áttekintheti az IdFix eszköz által észlelt hibákat, a leggyakrabban javasolt javításokat, illetve néhány esetben példát is olvashat a javításról.

  Az IdFix által gyakran észlelt hibák és a javításuk

  HIBA

  Hibatípus leírása

  Javasolt javítás

  Példa

  character

  Érvénytelen karakterek. Az érték érvénytelen karaktereket tartalmaz.

  A hibánál az UPDATE oszlopban látható javasolt javítás az érvénytelen karakterek nélküli értéket tartalmazza.

  Az érvényes e-mail-címek végén lévő szóköz érvénytelen karakter, lásd például:

  "user@contoso.com "

  Az érvényes e-mail-címek elején lévő szóköz érvénytelen karakter, lásd például:

  " user@contoso.com"

  Az ú karakter szintén érvénytelen karakter.

  duplicate

  Duplikált bejegyzés. Az értéknek található egy másolata a lekérdezés hatókörén belül. Az összes duplikált értéket hibaként jelenti az eszköz.

  Az értékeket szerkesztenie vagy törölnie kell a duplikálási hiba elhárításához. Az eszköz nem nyújt javasolt javítást a duplikált elemekhez. Ehelyett Önnek kell kiválasztania, hogy a két vagy több duplikátum közül melyik a helyes, és törölnie kell a többi bejegyzést.

  format

  Formázási hiba. Az érték nem felel meg az attribútum formázási követelményeinek.

  A javasolt javítás az érvénytelen karaktereket eltávolítva jeleníti meg az értéket. Ha nincs érvénytelen karakter, az Update és a Value oszlop tartalma ugyanaz lesz. Önnek kell eldöntenie, hogy mit szeretne az Update oszlopban. Az eszköz nem jelenít meg javaslatot minden formázási hibánál.

  Az SMTP-címeknek például meg kell felelniük az RFC 2822 szabványnak, és a mailNickName nem kezdődhet vagy végződhet ponttal. A címtárattribútumok formátumkövetelményeiről bővebben a Felkészülés a felhasználók létrehozására az Office 365-tel történő címtár-szinkronizáláson keresztül című témakör „A címtárobjektumok és -attribútumok előkészítése” című szakaszában olvashat.

  topleveldomain

  Legfelső szintű tartomány. Ez a típus az RFC 2822 szabvány szerint formázandó értékekre érvényes. Ha a legfelső szintű tartomány internetes útválasztással nem elérhető tartománynév, az eszköz ezt hibaként észleli. A .local végződésű SMTP-címek például nem érhetők el internetes útválasztással, és ezért előidézik ezt a hibát.

  Módosítsa az értéket internetes útválasztáshoz megfelelőre, például .com vagy .net végződésűre.

  Módosítsa a myaddress@fourthcoffee.local címet a fourthcoffee.com címre vagy bármilyen más, internetes útválasztással elérhetőre.

  Utasításokért lásd: Útválasztással el nem érhető tartomány (például a .local) előkészítése a címtár-szinkronizálásra

  domainpart

  Tartományrészhiba. Ez a típus az RFC 2822 szabvány szerint formázandó értékekre érvényes. Ha az érték tartományi része érvénytelen, és nem felel meg az RFC 2822 szabványnak, ezt a hibát generálja az eszköz.

  Módosítsa az értéket egy olyanra, amely megfelel az RFC 2822 szabványnak. Győződjön meg például arról, hogy nem tartalmaz szóközt vagy érvénytelen karaktert.

  Módosítsa például a myaddress@fourth coffee.com címet a myaddress@fourthcoffee.com címre.

  domainpart_localpart

  Helyi résszel kapcsolatos hiba. Ez a típus az RFC 2822 szabvány szerint formázandó értékekre érvényes. Ha az érték helyi része érvénytelen, és nem felel meg az RFC 2822 szabványnak, ezt a hibát generálja az eszköz.

  Módosítsa az értéket egy olyanra, amely megfelel az RFC 2822 szabványnak. Győződjön meg például arról, hogy nem tartalmaz szóközt vagy érvénytelen karaktert.

  Módosítsa például a my”work”address@fourthcoffee.com címet a myworkaddress@fourthcoffee.com címre.

  length

  Hosszhiba. Az érték megsérti az attribútum hosszkorlátozását. Ennek a leggyakoribb oka a címtárséma módosítása.

  Az IdFix által javasolt frissítés az érték elfogadható hosszúságúra vágása.

  Fontos észben tartani, hogy ez nemkívánatos eredményt adhat. Lényeges áttekintenie a javasolt javítást, és szükség szerint módosítania azt, mielőtt az Apply gombra kattintana.

  blank

  Üres vagy null értékkel kapcsolatos hiba. Az érték megsérti a szinkronizálandó attribútum null értékkel kapcsolatos korlátozását. Csak néhány olyan attribútum van, amelynek kötelező értéket tartalmaznia.

  A javasolt frissítés, ha lehet, a többi attribútum alapján próbál elfogadható helyettesítő értéket biztosítani.

  mailmatch

  Ez csak az Office 365 dedikált telepítéseinél lép fel. Az érték nem egyezik meg a levelezési attribútummal.

  A javasolt javítás a levelezési attribútum értéke lesz az „SMTP:” előtaggal.

 4. A hiba javításához válasszon egy lehetőséget az ACTION legördülő listából.

  Az alábbi táblázat az IdFix eszköz ACTION listájával elvégezhető műveleteket ismerteti. Ha az ACTION oszlopot üresen hagyja, az IdFix eszköz nem végez semmilyen műveletet a címtár adott hibájára vonatkozóan.

  Az IdFix által végrehajtható műveletek

  MŰVELET

  A művelet leírása

  Példa

  COMPLETE

  Az eredeti érték elfogadható, és nem kell módosítani, még ha hibaként is lett felismerve.

  Két felhasználónak duplikáltként észlelt proxyAddress attribútuma van. Csak egy felhasználó használhatja a címet az e-mailek kézbesítéséhez. Válassza a megfelelő értékkel rendelkező felhasználónál a COMPLETE lehetőséget.

  REMOVE

  Az attribútumértéket törölni fogja az eszköz a forrásobjektumból. A több értékkel rendelkező attribútumok esetén, mint például a proxyAddresses, csak a megjelenített érték lesz törölve.

  Két felhasználónak duplikáltként észlelt proxyAddress attribútuma van. Csak egy felhasználó használhatja a címet az e-mailek kézbesítéséhez. Válassza a duplikált értékkel rendelkező felhasználónál a REMOVE lehetőséget.

  EDIT

  Az UPDATE oszlopban lévő információ alapján módosulni fog az attribútum értéke. Ha egy érvényes UPDATE értéket javasol az IdFix, akkor az ACTION oszlopban válassza az EDIT lehetőséget, és ugorjon a következő hibára. Ha nem tartja megfelelőnek a javaslatot, írjon be egy újat az UPDATE oszlopba, és ezután válassza az ACTION oszlopban az EDIT lehetőséget.

  UNDO

  Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha tranzakciónaplóból végzett visszaállítást. Az UNDO lehetőség választásakor az eszköz visszaállítja az attribútum értékét az eredeti értékre.

  FAIL

  Ezt az értéket csak akkor adja vissza az eszközt, ha egy UPDATE érték ismeretlen módon ütközött az AD DS szabályaival. Ilyen esetben, ha ismeri a hiba okát, szerkesztheti ismét az UPDATE oszlop értékét. Előfordulhat, hogy elemeznie kell az objektum értékeit az ADSI Edit eszközzel. További információért lásd: ADSI Edit (adsiedit.msc).

 5. Miután kiválasztotta az ACTION oszlopban a műveletet egy vagy több hibához, kattintson az Apply gombra. Az Apply gombra kattintást követően az eszköz elvégzi a módosításokat a címtárban. Több hibához is adhat meg javítást, mielőtt az Apply gombra kattintana. Ilyen esetben az IdFix mindet kijavítja egyszerre.

 6. Az IdFix eszköz újbóli futtatásával ellenőrizze, hogy az elvégzett javítások nem váltanak-e ki újabb hibákat. A lépéseket szükség szerint bármennyiszer megismételheti. A szinkronizálás előtt érdemes néhányszor elvégezni az eljárást.

Az IdFix szabálykészletének módosítása

Az IdFix alapértelmezés szerint a több-bérlős szabálykészletet használva ellenőrzi a címtárban lévő bejegyzéseket. Ez a megfelelő szabálykészlet a legtöbb Office 365-ös ügyfél számára. Ha azonban Ön egy Office 365-ös dedikált vagy ITAR- (International Traffic in Arms Regulations) ügyfél, ehelyett beállíthatja az IdFix eszközt a Dedikált szabálykészlet használatára. Ha nem biztos abban, hogy melyik típusba tartozik, biztonságosan ki is hagyhatja ezt a lépést. Ha a Dedikált szabálykészletet szeretné megadni, kattintson a fogaskerék ikonra a menüsávon, és válassza a Dedikált elemet.

Az IdFix által végzett keresés hatókörének módosítása

Az IdFix alapértelmezés szerint a teljes címtárban keres. Ha szeretné, konfigurálhatja az eszközt úgy is, hogy ehelyett egy bizonyos részfában keressen. Ehhez kattintson a menüsávon lévő szűrőikonra, és adjon meg egy érvényes részfát.

Módosítások visszaállítása az IdFix grafikus felületén

Minden egyes alkalommal, amikor az Apply gombra kattintva módosításokat végez, az IdFix eszköz létrehoz egy úgynevezett tranzakciónaplót, mely tartalmazza az elvégzett módosításokat. A tranzakciónaplóval hiba esetén visszaállíthatja a legutóbbi módosítások előtti állapotot. Ha hibázott a frissítéskor, visszavonhatja a legutolsó módosításokat az Undo parancsra kattintva. Az Undo parancsra kattintáskor az IdFix visszavonja a legutolsó tranzakciónaplóban található módosításokat. A tranzakciónaplók használatáról bővebben az Office 365 IdFix eszköz tranzakciónaplójának kézikönyvében olvashat.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×