Beviteli értéktípusok az InfoPath-vezérlők számára

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Tartalom

Keresési tartományok beviteli – bevezetés

Beviteli értéktípusok típusai

Keresési tartományok beviteli – bevezetés

Ha azt szeretné, pontosságának növelése érdekében a vezérlőben, például egy szövegdobozba elektromos tolla beírt szöveg nem billentyűzet szövegbevitel megadhatja a vezérlőt a bemeneti tartomány . A bemeneti tartomány lehetővé teszi, hogy adja meg az adatbevitel, hogy a vezérlő számára íródott. Például ha használja a IS_URL beviteli hatókör egy szövegmező, szavak között megadott szóközt figyelmen kívül hagyja.

A bemeneti tartomány beállítható, hogy a következő típusú vezérlők:

 • Szövegmező

 • Rich Text mező

 • Dátumválasztó

 • Felsorolásjeles lista

 • Számozott lista

 • Egyszerű lista

 • Beviteli lista

 • Többszörös kijelölési lista

Beviteli értéktípus megadásához kattintson duplán a vezérlőre. A Vezérlő tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Speciális fülre, majd a Beviteli értéktípus gombra.

Vissza a lap tetejére

Beviteli értéktípusok típusai

Háromféle beviteli értéktípus létezik:

Mindhárom beviteli értéktípus konfigurálható úgy, hogy csak a beviteli értéktípus-mintának megfelelő vagy ahhoz hasonlító bevitelt fogadja el. Alapértelmezésben a beviteli értéktípus csak a beviteli mintának megfelelő bevitelt fogadja el. Ha olyan bevitelt is szeretne engedélyezni, ahol annak nem kell egyeznie, csak hasonlítania kell a mintához, akkor jelölje be a Nem egyező bevitel felismerése jelölőnégyzetet a Beviteli értéktípus párbeszédpanelen.

Megjegyzések: 

 • Egy beviteli értéktípus csak az adott vezérlőre vonatkozik, arra a mezőre nem, amelyhez a vezérlő kötve van.

 • A beviteli értéktípus ellenőrzés funkció nem működik a kelet-ázsiai nyelvi felismerőkkel.

A következő szakaszok az egyes beviteli értéktípusokat mutatják be.

Szabványos

Szabványos beviteli értéktípus beállításához válassza ki a Beviteli értéktípus párbeszédablak Szabványos pontját, majd kattintson a beállításra a Beviteli értéktípus listában. A következő táblázat az egyes szabványos beviteli értéktípusokhoz meghatározott mintákat tartalmazza, és példákat is bemutat az egyes beviteli értékekre. (Mivel ez a szolgáltatás nem támogatja a magyar nyelvet, az alábbi példákat az angol nyelvből vettük.)

Beviteli értéktípus

Leírás

IS_DEFAULT

Szabványos szövegfelismerés. Alapértelmezésben ez használatos, és az alapértelmezés szerinti lexikont (szótárt) használja.

IS_URL

URL, File, és FTP formátumok.

Példák:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file://C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Fájlok elérési útvonalában használt karakterek. A következő feltételeket tartalmazza:

 • Kiszolgálók neveinél és megosztott neveknél megengedi az összes IS_ONECHAR karaktert, kivéve: * ? : < > |

 • Fájlneveknél megengedi az összes IS_ONECHAR karaktert, kivéve: \ / : < > |

 • A bevitelnek \\-el, vagy meghajtónévvel, vagy a következők egyikével kell kezdődnie: \ vagy ..\ vagy .\ vagy /.

 • Szóközök megengedettek.

Példák:

 • \\servername\sharename\filename.txt

 • C:\temp\current work.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Fájlnevek leírásakor használt karakterek. A következő feltételeket tartalmazza:

 • Kiterjesztést és annak hiányát is engedélyezi.

 • Minden IS_ONECHAR karaktert engedélyez, kivéve: \ / : < > |

 • Szóközök megengedettek.

Példák:

 • filename.txt

 • filename

 • file name.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Levelezési felhasználónevek.

Példák:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Teljes SMTP levelezési címek. Példa: valaki@example.com.

IS_LOGINNAME

Bejelentkezési nevek tartománnyal. A következő feltételeket tartalmazza:

 • Minden IS_ONECHAR karakter megengedett.

 • Nem engedi, hogy a tartomány vagy a felhasználónév nem alfanumerikus karakterrel kezdődjön vagy végződjön.

 • Szóközök nem megengedettek.

 • A következő karakterek nem megengedettek: + * / (pluszjel, csillag jel, perjel).

Példák:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Vezeték, középső és utónevek kombinációi.

Példák:

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Rangnév vagy cím a név előtt.

Példák:

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Utónevek vagy rövidítések.

Példák:

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Középső nevek vagy rövidítések.

Példák:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Vezetéknevek.

Példák:

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Név toldalékok, rövidítések és római számok. Példa: Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Teljes cím, házszámokkal.

Példák:

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumerikus (nemzetközi) postai irányítószám.

Példák:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Házszám, utca sorszám, lakásszám, postafiókszám. Példa: 123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Állam teljes neve vagy rövidítése.

Példák:

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Város teljes neve vagy rövidítése.

Példák:

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Ország neve.

Példák:

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Országnév rövidítése.

Példák:

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Pénznem szimbóluma és számértéke.

Példák:

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Pénzmennyiség számértéke, pénznem nélkül. Példa: 2,100.25.

IS_DATE_FULLDATE

Teljes dátum, többféle formátumban.

Példák:

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Hónap sorszáma, 1-12.

Példák:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Nap sorszáma, 1-31.

Példák:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Évszám.

Példák:

 • 1988.

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Hónapok szöveges megnevezése.

Példák:

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

A hét napjainak szöveges elnevezése.

Példák:

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Pozitív egész számok. 0-9 számjegyekből álló számok megengedettek.

IS_NUMBER

Számok, elválasztó ponttal, negatív jellel, és tizedesvesszővel. Az amerikai nyelvterületre vonatkozóan a következő feltéteket tartalmazza:

 • Az ezresek vesszővel vannak elválasztva.

 • A tizedeseket tizedespont jelöli.

 • A negatív számokat szóköz nélküli kötőjel jelöli, és nem zárójel.

IS_ONECHAR

Egy ANSI karakter, a 1252-es kódlapról. Az amerikai nyelvterületen ez a következő karaktereket jelenti:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefonszám. Betűkkel jelzett számokat nem támogat.

Példák:

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Nemzetközi telefonos hívószámok.

Példák:

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Telefonos területkódok.

Példák:

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefonszám az országhívószám és a területkód nélkül.

Példák:

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Órák, percek, másodpercek és alfabetikus idő rövidítések. Az amerikai nyelvterületen a 12 órás időszámítást használják. A bevezető nullák az órák esetén nem kötelezők, de a percek és másodpercek esetén igen. Az órák 0 és 24 között lehetnek, a percek és másodpercek pedig 0 és 59 között.

Példák:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Az órák numerikus kifejezése. 0-24 lehet.

IS_TIME_MINORSEC

Percek és másodpercek numerikus kifejezése. 0 és 59 között lehet.

Kifejezéslista

A beviteli hatókör beállításáról kifejezést listaként lehetővé teszi, hogy a szavak vagy kifejezések korlátozása vagy a bemeneti a vezérlőbe bias adhat meg. Például sikerült "Alapszínek" nevű egy szövegmező kifejezést lista létrehozása, és állítsa az a lista "piros", "sárga" és "kék". Ebben az esetben Táblaszámítógép ír a "Fred" szót a szövegmezőbe, ha azt fogja azonosítva és lehet konvertálni a "piros" szót.

Kifejezéslista használata beviteli értéktípusként:

 1. Kattintson a Beviteli értéktípus párbeszédpanel Egyéni gombjára, majd kattintson az Új lehetőségre.

 2. A Név mezőbe írja be a kifejezéslista nevét.

 3. A Típus listából kattintson a Kifejezéslista pontra.

 4. Írja be a szavakat vagy kifejezéseket egyenként a Kifejezés mezőbe, és mindig kattintson a Hozzáadás gombra.

Ha létrehozta a kifejezéslistát az űrlapsablonban, akkor egyéb vezérlőkre is alkalmazhatja azt, ha kiválasztja a Beviteli értéktípus listából.

Megjegyzés: Ha olyan kifejezéslistát töröl, amelyet már alkalmazott egy vezérlőre, akkor a kifejezéslista minden más olyan vezérlőből is törlődik, amelyre azt alkalmazta, és a definíciója törlődik az űrlapsablonból.

Reguláris kifejezés

A beviteli hatókör beállításáról a egy kifejezéssel lehetővé teszi, hogy egy normál kifejezés, amely definiálja korlátozása vagy a bemeneti a vezérlőbe hordozóeltolást egyéni mintájának megadása. További információ a Microsoft Office InfoPath 2007 beviteli értéktípusok az a Microsoft Tablet PC -re szoftver fejlesztési csomag (SDK)által használt szintaxisban talál.

Reguláris kifejezés típusú beviteli értékhatár létrehozása:

 1. Kattintson a Beviteli értéktípus párbeszédpanel Egyéni gombjára, majd kattintson az Új lehetőségre.

 2. A Név mezőbe írja be a reguláris kifejezés nevét.

 3. A Típus listából kattintson a Reguláris kifejezés pontra.

 4. A Reguláris kifejezés mezőbe írja be a kifejezés képletét.

Ha létrehozta a reguláris kifejezést az űrlapsablonban, akkor egyéb vezérlőkre is alkalmazhatja azt, ha kiválasztja a Beviteli értéktípus listából.

Megjegyzés: Ha olyan reguláris kifejezést töröl, amelyet már alkalmazott egy vezérlőre, akkor a reguláris kifejezés minden más olyan vezérlőből is törlődik, amelyre azt alkalmazta, és a definíciója törlődik az űrlapsablonból.

A következő táblázat néhány példát mutat egyéni beviteli értékhatárok megadására használható reguláris kifejezésekre.

Kifejezés

Leírás

Egyezések

Nem egyezések

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Engedélyez bármilyen számjegyet 1-től 9-ig.

1
6
0

42
Egy

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Engedélyez egy vagy több számjegyet, vesszőt, vagy kötőjelet. Akkor hasznos, ha a bevitelt értékhatárok közötti számokra szeretné korlátozni, például a nyomtatni kívánt oldalszámok megadásánál.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Három
7-től 9-ig

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Társadalombiztosítási azonosító. A társadalombiztosítási azonosítószám formátuma: nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Alkatrészszám a következő formátumban:
###-AAA-###
, ahol a # egy számjegy 0-tól 9-ig, az A pedig egy nagybetű A-től Z-ig.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Olyan szavakat engedélyez, amelyek a kis „s” betűvel kezdődnek, egy vagy több karaktert tartalmaznak (az IS_ONECHAR beviteli értéktípusnak megfelelően), és a kis „p” betűvel végződnek.

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×