Bevezetés az adatforrásokhoz

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Tartalom

Az adatforrások áttekintése

Fő adatforrás

Másodlagos adatforrások

Az adatforrás és az XML-séma kapcsolatának ismertetése

Az adatforrások áttekintése

Az űrlap adatforrások összes adatot a megjelenő űrlapon, ez az adatok, hogy a felhasználó választhatja a lista, a legördülő lista vagy kombinált lista vagy a ellátó felhasználó űrlap, hogy vannak tárolva. Adatforrás a mezők és csoportok épül fel. Megegyező módon, hogy a merevlemezen mappák tartalmaz, és rendezheti onnan fájljait a mezők űrlapsablon alapuló űrlapok írja be a felhasználók és csoportok tartalmaz, és az adott mezők rendszerezéséhez adatokat tartalmazzák. A felhasználói adatok hozzáadása egy vezérlőkben, és ezeket a vezérlőket kötődnek ezeket a mezőket. Tegyük fel, hogy egy űrlapsablon költségelszámolás tervez-e. Amikor a felhasználók megnyitják a sablonon alapuló űrlap, azok is üzembe első, középső név kezdőbetűjét és vezetéknevet nevük három text vezérlőket – minden szövegmezőhöz egy mező az Utónév, a középső név mező és a Vezetéknév mező. "Neve" nevű csoportot lévő név mezők

Az Adatforrás munkaablakban megtekintheti a sablon adatforrásához tartozó mezőket és csoportokat, valamint dolgozhat velük.

Adatforrás munkaablak az InfoPath programban

1. Mező

2. Csoport

Bár az adatforrás felépítésének mindig nem egyezik meg az űrlapsablon elrendezését, hasonlóságokat gyakoriak, különösen a csoportok és a mezők, táblázatok, a szakaszok, ismétlődő szakasz, és a választható szakaszok ismétlődő társított. Például a táblázat vagy szakasz az adatforrás csoportban kötődik, és a vezérlőelemeket a táblázat vagy szakasz kötődnek, amelyek az adott csoport részét. Az alábbi ábrán látható táblázat a Költségelszámolás ív ismétlődő részletezve kiadások, ahol a dátumválasztó dátuma, a leírás szövegmezőben és költség szövegdoboz tartalmazó három oszlopot. Ezek a vezérlők kötődnek egy dátummezőt, a Leírás mező és a mennyiség mező, illetve. A cikk csoport kötött magát a táblát.

Adatforrásban lévő csoporthoz és mezőkhöz kötött ismétlődő táblázat

Az űrlapsablon kétféle adatforrást tartalmazhat - egy fő adatforrást és egy vagy több másodlagos adatforrást.

Vissza a lap tetejére

Fő adatforrás

A fő adatforrás a következőket tartalmazza:

 • A felhasználók által az űrlapsablonon alapuló űrlap kitöltése során megadott adatok, azaz amit beírnak a szövegmezőbe. Például a felhasználó begépeli a vezeték-, a középső és a családnevét a fő adatforrás mezőihez kötött szövegmezőkbe.

 • Az adatkapcsolat keresztül adatbázisból vagy webszolgáltatásból érkező és az űrlap adatforrását meghatározó adatok.

A fő adatforrásban azt nevezzük adatnak, amit a felhasználók elmentenek vagy közzétesznek az űrlap kitöltése során. Ha a felhasználó későbbi elküldés céljából elmenti az adatokat, akkor ezek a fő adatforrásban tárolódnak.

Fő adatforrás létrehozása

Amikor egy űrlapsablont létrehoz, a Microsoft Office InfoPath automatikusan létrehozza hozzá a fő adatforrást. Minden InfoPath-űrlapsablon egy fő adatforrást tartalmaz. A létrehozott űrlapsablon típusától függően a fő adatforráshoz különféle mezők és csoportok adódhatnak hozzá.

Üres űrlapsablon:     A fő adatforráshoz mezőket és csoportokat az Adatforrás párbeszédpanel használatával adhat hozzá, vagy úgy, ha egy vezérlőt ráhúz a Vezérlők munkaablakról a űrlapsablon nézetére. Ha a vezérlőt ráhúzza a nézetre, akkor az InfoPath program a vezérlő típusától függően mezőket és csoportokat ad hozzá a fő adatforráshoz. Például ha egy szövegmezőt húz az űrlapsablon nézetére, akkor az InfoPath hozzáad egy mezőt a fő adatforráshoz. Abban az esetben, ha egy ismétlődő szakasz vezérlőt húz az űrlapsablonra, akkor az InfoPath egy csoportot ad hozzá a fő adatforráshoz. Ha pedig egy ismétlődő táblázat vezérlőt húz az űrlapsablonra, az InfoPath két csoportot ad hozzá a fő adatforráshoz és a táblázat minden egyes oszlopához egy mezőt ad hozzá.

XML dokumentum alapú űrlapsablon:     Az InfoPath mezőket és csoportokat ad hozzá, amelyek megfelelnek a sémának vagy a dokumentum elemeinek.

Microsoft Office Access adatbázison vagy Microsoft SQL Server adatbázison alapuló űrlapsablonok:     Az InfoPath mezőket és csoportokat ad a fő adatforráshoz, az adatbázisban tárolt adatok módjának megfelelően.

Web Service-n alapuló űrlapsablonok:     Az InfoPath mezőket és csoportokat ad hozzá a webszolgáltatás által szolgáltatott séma alapján.

Ha az adatforrás - például webszolgáltatás vagy adatbázis - nem szerepel az űrlapsablonban, akkor az egy külsős adatforrás. Az InfoPath-űrlapok ezekhez a külsős adatforráshoz az adatkapcsolaton keresztül kapcsolódnak.

A fő adatforrás módosítása

A fő adatforráshoz a létező mezők és csoportok függvényében további mezőket és csoportokat adhat hozzá. A következő táblázat bemutatja, mit adhat hozzá a létező mezőkhöz vagy adatokhoz, attól függően, milyen ikon jelenik meg az Adatforrás munkaablakban.

Ikon

Mit adhat hozzá

Csoport ikon:

Csoport ikon:     Ehhez a csoporthoz mezőket vagy csoportokat adhat hozzá. Ez az ikon azt jelenti, hogy a csoport vagy az Adatforrás munkaablakán keresztül lett hozzáadva a fő adatforráshoz, vagy egy olyan vezérlőhöz van társítva, amelyet a Vezérlők munkaablakról húztak rá egy üres űrlapsablon nézetre.

Ikon

Mező ikon:     Csak mezőket adhat hozzá ehhez a mezőhöz. Ez az ikon azt jelenti, hogy a mező az Adatforrás munkaablakán keresztül lett hozzáadva a fő adatforráshoz, vagy egy olyan vezérlőhöz van társítva, amelyet a Vezérlők munkaablakról húztak rá egy üres űrlapsablon nézetre.

Zárt csoport ikon:

Zárt csoport ikon:     Ehhez a csoporthoz nem adhat hozzá mezőket vagy csoportokat. A csoport alapja az adatkapcsolt külső adatforrás.

Zárt mező ikon:

Zárt mező ikon:     Ehhez a mezőhöz nem adhat hozzá mezőket. A mező alapja az adatkapcsolt külső adatforrás.

Ha egy vezérlőt ráhúz az űrlapsablon nézetre és ez az űrlapsablon tartalmaz olyan mezőket és csoportokat, amelyek adatkapcsoláson alapulnak, akkor a vezérlőt létező mezőkhöz és csoportokhoz kell kötnie a fő adatforrásban. Az InfoPath nem adja automatikusan hozzá mezőket és csoportokat egy űrlapsablonhoz, ha az olyan mezőket és csoportokat is tartalmaz, amelyek egy külső adatforráson alapulnak. A mezők és csoportok hozzáadásával kapcsolatban további információt a Lásd még szakaszban található hivatkozásokat követve érhet el.

Megjegyzés: Ha a felhasználók már töltöttek ki űrlapokat az űrlapsablon alapján, akkor a következő változtatások a fő adatforrásban adatvesztéshez vezethetnek:

 • Mező vagy csoport áthelyezése, törlése és átnevezése

 • Ismétlődő mező vagy csoport átalakítása nem ismétlődővé

 • Rich text adattípus átalakítása más adattípusra

Azoknak a mezőknek és csoportoknak, amelyeket módosíthat, a következő tulajdonságaikat változtathatja meg:

Név:    A mező vagy csoport neve.

Név előírások

 • Az adatforrásban minden egyes névnek egyedinek kell lennie. Ha ugyanazt a nevet több mező vagy csoport esetén is használnia kell, akkor helyett hozzon létre viszonyítási mezőt vagy csoportot. Ekkor az InfoPath létrehoz egy új identikus mezőt és csoportot, amelynek a tulajdonságai megegyeznek annak a mezőnek vagy csoportnak a tulajdonságaival, amelyhez kapcsolódik. Minden egyes változtatás a mezőn vagy a csoporton automatikusan megváltoztatja a mező vagy a csoport párját is. A referencia csoportok a referencia mezőkhöz hasonlatosan ugyanazokat a mezőket tartalmazzák és megegyeznek a tulajdonságaik is.

 • A nevek nem tartalmazhatnak szóközt.

 • A neveknek betűvel kell kezdődniük vagy az aláhúzás karakterrel (_), és csak betűket, aláhúzás karaktert, kötőjelet (-) és pontot (.) tartalmazhatnak.

Ezeken a követelményeken túl, jó ötlet, ha olyan nevet adunk a mezőnek vagy a csoportnak, amelyik jellemzi a mező vagy csoport tartalmát. Ha például a csoport a tételes költségeket tartalmazza, akkor legyen a neve TételesKöltségek. A csoport költséget tartalmazó mezőjének a neve pedig legyen költség.

Típus    Meghatározza, hogy a fő adatforrás eleme mező vagy csoport. A mezőnek egy egyedi értéke lehet, a csoport több mezőt tartalmazhat.

Mezők és csoportok típusai

Típus

Mikor használja

Mező (attribútum)

Ezt a mező típust akkor használja, ha a következő feltételekből egy vagy több teljesül:

 • A mező nem tartalmazhat más csoportokat vagy mezőket.

 • A mezőnek egy elemmezőn belül kell elhelyezkednie.

 • A mező nem ismétlődik.

 • A mezőnek mindig kell értéket tartalmaznia.

 • A mező a rich texten (XHTML) kívül bármilyen adattípusú lehet.

 • Az adatbázis vagy webszolgáltatás attribútummezőt igényel.

Mező (elem)

Ezt a mező típust akkor használja, ha a következő feltételekből egy vagy több teljesül:

 • A mező tartalmazhat más attribútummezőket.

 • A mező a csoport része.

 • A mező ismétlődik a csoportban.

 • Az adatbázis vagy webszolgáltatás elemmezőt igényel.

Az elemmező bármilyen adattípusú lehet, és nem minden esetben van szüksége kezdeti értékre.

Csoport

Olyan csoportokhoz használja, amelyek más mezőket vagy csoportokat tartalmaznak.

Csoport (adatválaszték)

Olyan csoportokhoz használja, amelyek a mezők vagy mezőcsoportok különböző típusaiból csak egyet tartalmaznak.

Például képzelje el, hogy egy űrlapsablont tervez, amelyet az amerikai és az európai uniós országok és területek beszállítói fognak használni és az űrlapsablon tartalmaz egy cím adatválaszték csoportot. A cím adatválaszték csoport tartalmaz egy csoportot mezőkkel az amerikai címek megadásához, és egy másik csoportot mezőkkel az európai uniós országok és területek címeinek megadásához. Amikor a felhasználó megnyitja az űrlapot, választhat, hogy amerikai címet vagy egy más ország vagy terület címét adja meg. A vezérlők, amelyek a csoportok megfelelő mezőihez vannak kötve, megjelennek az űrlapon.

Teljes XML-séma vagy XML-dokumentum

Ezzel az elemtípussal tud XML-sémát vagy XML-dokumentumot hozzáadni az adatforrás egy adott helyéhez.

Adattípus:     Meghatározza, hogy a mező milyen adatokat tárolhat.

Az elérhető adattípusok listája

Adattípus

Mikor használja őket

Szöveg

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Ezt az adattípust egész számot tartalmazó elemhez vagy attribútummezőhöz használja.

Tizedes tört

Ezt az adattípust pénznem értéket vagy tizedesjegyet tartalmazó elemhez vagy attribútummezőhöz használja.

Igaz/Hamis

Ezt az adattípust olyan elemhez vagy attribútummezőhöz használja, amely csak ezt a két értéket veheti fel.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Ezt az adattípust dátumot tartalmazó elemhez vagy attribútummezőhöz használja.

Idő

Ezt az adattípust 24-órás időformátumot tartalmazó elemhez vagy attribútummezőhöz használja.

Dátum és Idő

Ezt az adattípust a dátumot és 24-órás időformátumot egyaránt tartalmazó elemhez vagy attribútummezőhöz használja.

Kép vagy fájlmelléklet

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Megjegyzés: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Adatok névtere    Határozza meg, hogy egy egyéni adattípus névteret hozzáadása egységes erőforrás azonosító (URI). Ez a tulajdonság egy egyéni adatok típusa tulajdonság elem vagy attribútum mezők érhető el. Ha egyéni vezérlőelem hozzáadása űrlapsablonhoz, az ezt a tulajdonságot általában az egyéni vezérlő, amely a mezőhöz kötött a szerző által meghatározott értéket tartalmaz.

Alapérték    A kezdeti egy elem vagy attribútum mező értéke azt határozza meg, az űrlap első megnyitásakor. Képletek is hozzáadhatja az alapértelmezett értékeket, például az aktuális dátumot, ha a számítás matematikai vagy egy másik mezőt mutató hivatkozás.

Ismétlődő    Megadja, hogy az elem mező, attribútum mező vagy csoport akkor fordulhat elő, többször az űrlapon. A lista vezérlők, ismétlődő szakaszok, ismétlődő táblázat, illetve ismétlődő szakasz részeként szereplő vezérlőelemek vagy ismétlődő táblázat kötött ismétlődő a mezők és csoportok ismétlődő.

Nem lehet üres:     Meghatározza, hogy az elem- vagy attribútummezőnek kell-e, hogy legyen értéke. Ha nincs értéke, akkor a mezőhöz kötött vezérlő piros csillaggal vagy szaggatott, piros szegéllyel van megjelölve. Ez a tulajdonság csak a mezők esetén elérhető, csoportok számára nem.

Vissza a lap tetejére

Másodlagos adatforrások

A másodlagos adatforrások olyan adatforrások az űrlapban, amelyek külső adatforrásból az adatkapcsolaton keresztül érkező adatokat tartalmaznak. Például képzelje el, hogy létrehoz egy űrlapsablont a költségjelentéshez, és azt szeretné, hogy költségeket más pénznemben is meg lehessen adni. A pénznemek adatai egy másik adatbázisban vannak megadva. Ezért ezek megjelenítéséhez hozzáad egy adatkapcsolatot ehhez az adatbázishoz. A pénznem adatai ekkor a másodlagos adatforrásban tárolódnak és az űrlapon egy listamező vezérlővel jeleníti meg őket.

A további adatkapcsolatok adatai a másodlagos adatforrásokban vannak tárolva és lehetőségekként jelennek meg a vezérlőkben, mint amilyen például listamező, a kombinált lista vagy a legördülő lista vezérlő, ahonnan a felhasználó választhat az űrlap kitöltése során. Amikor a felhasználó választ közülük, a kiválasztott tétel bemásolódik a fő adatforrás mezőjébe.

A másodlagos adatforrások a fő adatforrásoktól a következőkben különböznek:

 • A űrlapsablonokhoz másodlagos adatforrást használni nem kötelező. Azonban minden űrlapsablonnak kell legyen fő adatforrása.

 • Az űrlapsablonnak több másodlagos adatforrása is lehet, de fő adatforrása csak egy.

 • A másodlagos adatforrás mezői és csoportjai azon a módon alapulnak, ahogy az adatok abban a külső adatforrásban tárolódnak, amelyik adatkapcsolat segítségével az űrlaphoz van kapcsolva. Ezek a mezők és csoportok nem módosíthatók az InfoPath programmal.

 • A fő adatforrással szemben a másodlagos adatforrás nincs elmentve az űrlappal.

 • Amikor a felhasználó a kitöltött űrlapot közzéteszi, a másodlagos adatforrás adatai rendszerint nem kerülnek elküldésre. Ennek ellenére az űrlapsablon beállítható úgy, hogy a másodlagos adatforrásban szereplő adatok is elküldésre kerüljenek, webszolgáltatás esetén szabályok használatával, e-mail üzenetben való elküldésnél pedig egyedi programkóddal.

Másodlagos adatforrás létrehozása

Ha hozzád egy adatkapcsolatot a külső adatforráshoz, az InfoPath automatikusan létrehozza a másodlagos adatforrást. Minden egyes adatkapcsolat, amit hozzáad az űrlapsablonhoz, létrehozza a megfelelő másodlagos adatforrást. Hasonló módon, ahogy a mezők és a csoportok hozzáadódnak a fő adatforráshoz, az InfoPath mezőket és csoportokat ad hozzá a másodlagos adatforráshoz. A mezők és a csoportok hozzáadása úgy történik, hogy az tükrözze a külső adatforrásban tárolt adatokat. Másodlagos adatforrást a következőkhöz hozhat létre:

 • Webszolgáltatás

 • XML-fájl

 • Microsoft Office Access adatbázis vagy Microsoft SQL Server adatbázis

 • Lista a Microsoft Windows SharePoint Services kiszolgálón

Ha hozzáad egy adatkapcsolatot az űrlapsablonhoz és létrehozza a másodlagos adatforrást, akkor a másodlagos adatforrásban található mezőket és csoportokat az Adatforrás munkaablakban láthatja. A munkaablakban minden másodlagos adatforrás az adatkapcsolat nevével, majd idézőjelek között a Másodlagos szóval megjelölve jelenik meg.

Másodlagos adatforrás az Adatforrás munkaablakban

Másodlagos adatforrás módosítása

Mivel a másodlagos adatforrás mezői és csoportjai az adatkapcsolt külső adatforráson alapulnak, ezeket a mezőket és csoportokat nem lehet módosítani. Ha megtekinti a másodlagos adatforrást az Adatforrás munkaablakban, akkor a mezők zárt mező ikonnal Zárt mező ikon: , a mezők pedig a zárt csoport ikonnal Zárt csoport ikon: vannak megjelölve, ezzel is jelezve, hogy nem lehet őket módosítani.

Vissza a lap tetejére

Az adatforrás és az XML-séma kapcsolatának ismertetése

Amikor a felhasználó kitölt egy űrlapot az űrlapsablon alapján, akkor az űrlap fő adatforrása és a másodlagos adatforrások XML dokumentumként a felhasználó számítógépén vannak tárolva. Az XML dokumentum szerkezetét az XML-séma határozza meg. Az XML-séma egy XML alapú fájl, amely meghatározza egy XML dokumentum szerkezetét és elemeit, jelen esetben az űrlapot és az adatokat, amelyeket az elemek tartalmaznak.

Amikor létrehoz egy új űrlapsablont, akkor az InfoPath automatikusan létrehoz egy XML-sémát, ami a felhasználók által kitöltendő űrlap szerkezetét határozza meg. Az adatforrásban minden mező és csoport megfelel egy elemnek az XML-sémában. A mezők és csoportok tulajdonságai határozzák meg a megfelelő elem szerkezetét, valamint azt, hogy az XML dokumentum milyen adatot tartalmazhat. További részleteket a sémáról a Részletek lapon a Mező vagy csoport tulajdonságai párbeszédpanelen találhat, amit egy mezőre vagy csoportra való dupla kattintással nyithat meg az Adatforrás munkaablakban.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×