Bevezetés a vezérlők használatába

A felhasználók által kitöltendő InfoPath-űrlapok háttérűrlapsablonokon alapulnak. A Microsoft Office InfoPath programmal felhasználóbarát űrlapsablonokat tervezhet és tehet közzé. Az űrlapsablon meghatározza, hogy az űrlap hogyan nézzen ki és hogyan viselkedjen.

Az űrlapok kitöltése során a felhasználók többek között adatokat írnak be a szövegmezőkbe, elemeket választhatnak ki a listákból és jelölőnégyzeteket jelölhetnek be. A grafikus felhasználói felület interaktív objektumait vezérlőknek nevezik. A vezérlők adatok vagy választási lehetőségek megjelenítésére, műveletek végrehajtására vagy az űrlap felhasználói felületének olvashatóbbá tételére használhatók.

Az általános vezérlőkön túl, mint amilyen például a szövegdoboz és a lista is, az InfoPath program számos új vezérlőt is tartalmaz - ilyen az ismétlődő táblázat, az adatválaszték-csoport vagy a választható szakasz. Ezek a vezérlőtípusok segítenek az olyan, rugalmas űrlapsablonok tervezésében, amely alkalmazkodnak a felhasználók igényeihez. Egy költségelszámolási űrlapsablonban például használhatja az ismétlődő táblázatot, hogy a felhasználók tetszőleges számú költségelemet vihessenek be.

A felhasználók által a vezérlőkbe bevitt adatokat az űrlap adatforrás tárolja. Űrlapsablonok tervezésekor a vezérlők elsősorban a Vezérlők munkaablak használatával, vagy pedig az Adatforrás munkaablakban található mező és csoport behúzásával szúrhatók be.

Testreszabhatja a vezérlők megjelenését (például az alkalmazott betűtípust, a színt és a szöveg igazítását), a vezérlők alapértelmezett értékét és adattípus, illetve egyéb más tulajdonságokat, például azt az elemleírás, amely akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a vezérlő fölé viszi az egérmutatót. Testreszabható a vezérlők viselkedése is, például az információszűrő képessége vagy a szabály való válaszadási tulajdonsága.

Tipp : A vezérlő tulajdonságainak megtekintéséhez kattintson duplán a vezérlőre az űrlapsablonban.

Tartalom

Vezérlők és adatforrások

A vezérlők beszúrásának lehetőségei az űrlapsablonba

Vezérlőtípusok

Kompatibilitási szempontok

Vezérlők és adatforrások

Szinte mindegyik Microsoft Office InfoPath-űrlapvezérlő kapcsolódik vagy hozzá van kötés az űrlapsablon adatforrásához. A legtöbb vezérlő - beleértve a szövegmezőt, a jelölőnégyzetet és a listákat is - az adatforrás mezőihez van kötve. Ha egy vezérlő nincs hozzákötve az adatforráshoz vagy ez a kötés nem megfelelő, akkor a vezérlőben megadott adat nem menthető el megfelelően az űrlap háttérfájljában (.xml).

A Microsoft InfoPath programban tervezett űrlapsablon esetében választhat, hogy a vezérlő beszúrásakor automatikusan létrejöjjön-e a mező az adatforrásban vagy pedig egy meglévő mezőkhöz köti az új vezérlőt.

A következő példában az űrlapsablon tervezője beszúrt egy Vezetéknév szövegmezőt az űrlapsablonba. A szövegmező az űrlapsablon adatforrásának vezetékNév mezőjéhez van kötve.

Relationship between control on form template and field in data source

Ha egy, ezen az űrlapsablonon alapuló űrlapot tölt ki a felhasználó és megadja a nevét a Vezetéknév szövegmezőben, akkor az InfoPath elmenti az adatot Extensible Markup Language (XML) formátumban, ahogy az a következő képen látható.

Data entered in the text box is saved as XML

A vezérlő típusa és a hozzá kapcsolódó mező együtt határozza meg azt az adattípust, melyet a felhasználó megadhat a mezőben, valamint azt is, hogy a felhasználók hogyan adhatják meg ezt az adatot. Ha például az űrlapsablonon van egy adatgyűjtő vezérlő a dátumhoz és ez hozzá van kötve egy dátum adattípus mezőhöz, akkor a felhasználók csak dátumot adhatnak meg a vezérlőben. Ha más adatot próbálnának megadni, például a nevüket vagy a címüket, akkor az InfoPath adatérvényesítési hibát jelezne ki.

Megjegyzés : Az űrlapsablon fő adatforrása mellett létrehozhat adatkapcsolat XML-dokumentumokkal, adatbázisokkal, webszolgáltatásokkal és Microsoft Windows SharePoint Services-alapú tárakkal és listákkal is. Ezek az adatkapcsolatok másodlagos adatforrásműködnek, amelyek listák feltöltésére és szövegmezők, valamint más vezérlők értékekkel történő ellátására szolgálnak.

Vissza a lap tetejére

A vezérlők beszúrásának lehetőségei az űrlapsablonba

Tervezéskor a Vezérlők munkaablak segítségével szúrhat be vezérlőket az űrlapsablonba. Két eset lehetséges: az adatforrás automatikusan jön létre a vezérlő beszúrásakor – ebben az esetben egy mező vagy egy csoport jön létre automatikusan minden hozzáadott vezérlőhöz az adatforrásban. Vezérlőt köthet már meglévő mezőhöz vagy csoporthoz is az űrlapsablon adatforrásában, ebben az esetben ki kell választani a kívánt mezőt vagy csoportot az adatforrásból.

Tipp : Ha váltani szeretne az adatforrás automatikus létrehozása, illetve a vezérlő egy már létező mezőhöz vagy csoporthoz történő kötése között, használja a Vezérlők munkaablak Adatforrás automatikus létrehozása jelölőnégyzetét.

Vezérlőket beszúrhat úgy is, hogy mezőket vagy csoportokat húz át az Adatforrás munkaablakból az űrlapsablonra. Amikor mezőt vagy csoportot húz az űrlapsablonra, akkor az InfoPath a mezőhöz vagy csoporthoz legjobban illeszkedő vezérlőt fogja felajánlani. Ha például a mező dátum adattípusú, az InfoPath dátumválasztót fog ajánlani.

Vissza a lap tetejére

Vezérlőtípusok

A Vezérlők munkaablak több mint 30 különböző vezérlőt tartalmaz, melyet hozzá lehet adni az űrlapsablonhoz. Ezeket a vezérlőket a következőképpen lehet csoportosítani:

 • Általános vezérlők

 • Ismétlődő és választható vezérlők

 • Fájl- és képvezérlők

 • Speciális vezérlők

 • Egyéni vezérlők

A következő táblázat az egyes vezérlők céljait ismerteti.

Általános vezérlők

Az általános vezérlők az adatgyűjtéssel és -megjelenítéssel kapcsolatos vezérlőket tartalmazzák. Ide tartoznak a szövegmezők, a listák, a jelölőnégyzetek és a gombok.

Vezérlő

Ikon

Leírás

Szövegmező

Gombkép

Az űrlap leggyakrabban használt vezérlője. A felhasználók tetszőleges típusú formázatlan szöveget írhatnak egy szövegmezőbe, például mondatokat, neveket, számokat, dátumokat és időpontokat. A szövegmezők nem tartalmazhatnak formázott szöveget.

Rich Text mező

Button image

Olyan vezérlő, amely formázott szöveget is tartalmazhat, beleértve a félkövér vagy dőlt formázást és a különböző betűtípusokat, betűméreteket és betűszíneket is. Emellett képek, listák és táblázatok is beszúrhatók a Rich Text mezőbe.

Legördülő lista

Button Image

Olyan vezérlő, amely egy mezőben kilistázza a választható lehetőségeket. A választáshoz a felhasználóknak rá kell kattintaniuk a nyílra - ezzel megnyitják a választási lehetőségek listáját. A választható lehetőségek származhatnak saját, kézzel létrehozott listából, az űrlap adatforrásából, valamint XML-dokumentummal, adatbázissal, webszolgáltatással vagy Microsoft Windows SharePoint Services-tárral vagy -listával létesített adatkapcsolatból.

Beviteli lista

Button Image

Egy olyan vezérlő, amely egy mezőben kilistázza a választható lehetőségeket, ahonnan a felhasználók kiválaszthatják a nekik megfelelőt vagy begépelhetnek egy saját adatot. A választható lehetőségek forrását létrehozhatja manuálisan is, illetve az értékek származhatnak az űrlap adatforrásából vagy egy adatkapcsolaton keresztül XML-dokumentumból, adatbázisból, webszolgáltatásból, illetve Microsoft Windows SharePoint Services tárból vagy listából.

Lista

Gomb képe

A felhasználóknak választható lehetőségeket felajánló vezérlő. A választható lehetőségek forrását létrehozhatja manuálisan is, illetve az értékek származhatnak az űrlap adatforrásából vagy egy adatkapcsolaton keresztül XML-dokumentumból, adatbázisból, webszolgáltatásból, illetve Microsoft Windows SharePoint Services tárból vagy listából.

Dátumválasztó

Button image

Olyan vezérlő, amely egy mezőt tartalmaz, ahová a felhasználó dátumot írhat be, valamint egy naptárgombot, amellyel a felhasználó a dátumot ki is választhatja.

Jelölőnégyzet

Gombkép

Olyan vezérlő, amely a felhasználóknak igen/nem vagy igaz/hamis értékek választását teszi lehetővé a bejelölés módosításával a kisméretű négyzetes mezőben.

Választógomb

Gombkép

Olyan vezérlő, amellyel a felhasználó az egymást kizáró lehetőségek közül választhat. Ha a csoport egyik választógombja be van jelölve, a többi bejelöletlenül marad. A választógombok egy adott csoportja egy adott mezőhöz van kötve az adatforrásban. Minden egyes választógomb más és más értéket ment ebbe a mezőbe.

Gomb

Button image

Többek között űrlapok elküldésére és adatbázisok lekérdezésére használható vezérlő. A gombok szabályokkal vagy kattintásra lefutó egyéni kóddal is társíthatók.

Szakasz

Button Image

Más vezérlők tárolójaként működő vezérlő. Bármely más a Vezérlők munkaablakban felsorolt vezérlőt tartalmazhat, beleértve más szakaszokat is.

Ismétlődő és választható vezérlők

Az ismétlődő és válaszhatók vezérlők tartalmazzák az ismétlődő táblázatokat, ismétlődő szakaszokat és választható szakaszokat. Ezek segítségével a felhasználók listaelemeket, sorokat, rekordcsoportokat vagy választható adatokat szúrhatnak be az űrlap kitöltésekor.

Vezérlő

Ikon

Leírás

Választható szakasz

Button image

Olyan vezérlő, amely tárolja a további vezérlőket. Olyan adatok esetében használható, amelyek kitöltése nem minden felhasználó számára szükséges. Amikor a felhasználók kitöltenek egy olyan űrlapot, amely tartalmaz választható szakaszt, eldönthetik, hogy kitöltik-e ezt a szakaszt is.

Ismétlődő szakasz

Button Image

Olyan vezérlő, amely a további vezérlőket tárolja, valamint használható rekordalapú adatok megjelenítésére is (például alkalmazotti adatbázisrekordok). Olyan űrlap kitöltése során, amely tartalmaz ismétlődő szakaszt, a felhasználók az ismétlődő szakasz újabb és újabb példányait adhatják az űrlaphoz.

Ismétlődő táblázat

Button image

Olyan vezérlő, amely az ismétlődő adatokat táblázatos formában jeleníti meg. Minden egyes elem új sorban jelenik meg az ismétlődő táblázatban. Az űrlap kitöltésekor a felhasználó sorokat adhat hozzá az ismétlődő táblázathoz vagy törölhet ki belőle igény szerint. Az ismétlődő táblázat más vezérlőket is tartalmazhat.

Vízszintesen ismétlődő táblázat

Button image

Ismétlődő adatokat táblázatos elrendezésben megjelenítő vezérlő. Minden egyes elem új oszlopban jelenik meg. Az űrlap kitöltése során a felhasználók igény szerint vehetnek fel vagy törölhetnek oszlopokat. A vízszintesen ismétlődő táblázatok további vezérlőket tartalmazhatnak.

Főadat/részletek

Button image

Olyan vezérlő, amely voltaképpen több egymáshoz közvetlenül kapcsolódó ismétlődő vezérlőből áll. A főadatvezérlő minden esetben egy ismétlődő táblázat, a részletek vezérlője pedig lehet ismétlődő táblázat vagy ismétlődő szakasz. A főadat/részletek típusú vezérlők hatékonyabbá teszik a nagy mennyiségű adattal végzett munkát. Ha például az űrlapsablon alkalmazottakkal kapcsolatos adatbázisrekordokat jelenít meg, megadhatja, hogy a főadatvezérlőben ezen adatoknak csak egy bizonyos halmaza jelenjen meg. Ezután ha egy felhasználó kiválaszt egy rekordot (sort) a főadatvezérlőben, a részletek vezérlőjében további adatok jelennek meg az adott alkalmazottról.

Felsorolásjeles lista

Button image

Olyan vezérlő, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a felsorolt listához listaelemeket adjanak hozzá vagy töröljenek ki belőle. A felsorolásjeles lista típusú vezérlő hasznos lehet egyszerű szöveg ismétlődése esetén, mint amilyen például egy megbeszélés jegyzőkönyveként funkcionáló űrlapsablonban a teendők felsorolása.

Számozott lista

Button image

Olyan vezérlő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy számozott listaelemeket adjanak hozzá az űrlaphoz vagy töröljenek ki belőle igény szerint. A számozott lista típusú vezérlő hasznos lehet olyan egyszerű szöveg ismétlődése esetén, amelynél jelezni kell a sorrendet, mint amilyen például egy megbeszélés jegyzőkönyveként funkcionáló űrlapsablonban a teendők felsorolása.

Egyszerű lista

Button image

Olyan vezérlő, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az egyszerű listához listaelemeket adjanak hozzá vagy töröljenek ki belőle. Az egyszerű lista vezérlő hasznos lehet egyszerű szöveg ismétlődések esetén, például ha egy megbeszélési jegyzőkönyv űrlapsablonban fel kell sorolni a résztvevők neveit.

Többszörös kijelölési lista

Button image

Olyan vezérlő, amely a felhasználóknak jelölőnégyzeteket tartalmazó, görgethető listában választási lehetőségek listáját ajánlja fel. A felhasználók annyi jelölőnégyzetet jelölhetnek be, amennyi szükséges, valamint egyedi válaszokat is megadhatnak az űrlapsablon tervezésétől függően.

Fájl- és képvezérlők

Az űrlapsablon megtervezhető úgy, hogy a felhasználók az űrlapsablonon alapuló űrlap kitöltése közben képeket és mellékleteket adhassanak hozzá az űrlaphoz. Továbbá azok a felhasználók, akik az InfoPath-űrlapot egy táblaszámítógépen töltik ki, kihasználhatják a szabadkézi kép vezérlőelem előnyeit szabadkézi rajzok készítése során.

Vezérlő

Ikon

Leírás

Fájlmelléklet

Gomb képe

Olyan vezérlő, amellyel a felhasználók fájlokat csatolhatnak az űrlaphoz. Egy fájlmelléklet-vezérlővel egy fájl csatolására van lehetőség. Szükség esetén korlátozható a mellékelhető fájl típusa. Ha több fájl csatolását szeretné lehetővé tenni, a fájlmelléklet-vezérlőt helyezze ismétlődő vezérlőbe.

Kép

Button image

Olyan vezérlő, amely statikus elemként szerepelhet az űrlapsablonon, mint amilyen például a megnevezés vagy a háttér. Segítségével a felhasználónak lehetősége nyílik kép beszúrására, amely így az űrlap része lesz. A képvezérlő az űrlapon tárolhatja magát a képet vagy csupán a kép URL-cím, mely a kép tényleges tárolási helyét mutatja.

Szabadkézi kép

Button image

Olyan vezérlő, amely lehetővé teszi a táblaszámítógépen dolgozó felhasználóknak szabadkézi rajzok hozzáadását az űrlaphoz, akár magában a vezérlőben, akár a háttérképen.

Speciális vezérlők

A speciális vezérlők olyan vezérlők, amelyeket az általános vezérlőknél ritkábban vagy csak speciális körülmények között használunk.

Vezérlő

Ikon

Leírás

Hivatkozás

Gombkép

URL-címhez köthető vezérlő. Egy adott termék adatait megjelenítő űrlapsablon például tartalmazhat a termékekkel kapcsolatos weblapokra mutató hivatkozásokat is. A hivatkozásvezérlők mutathatnak mind az intraneten, mind az interneten található webkiszolgálóra.

Kifejezésmező

Button image

Írásvédett szöveges vezérlő. Segítségével nem módosítható szövegeket vagy az űrlap más vezérlőinek értékét jelenítheti meg, illetve XML Path Language (XPath)-alapú képleteket hozhat létre.

Függőleges címke

Button image

Írásvédett szöveges felirat, amely az űrlapsablonban függőlegesen jelenik meg. Leggyakrabban oszlopfejlécként használatos az űrlapokon.

Görgethető terület

Button image

Olyan rögzített méretű vezérlő, amely más vezérlőket tartalmazhat és görgetősávokkal van ellátva, hogy a felhasználók a nem látható információkat görgetéssel megjeleníthessék. A görgethető terület különösen jó szolgálatot tesz abban az esetben, ha az űrlap egyik szakasza nagy mennyiségű adatot tartalmaz, de ezek egyidejű megjelenítése nem feltétlenül fontos.

Vízszintes terület

Button Image

Olyan vezérlő, amely más vezérlőket tartalmazhat, ezeket a vezérlőket egymás mellett rendezve az űrlapsablonon.

Adatválaszték-csoport

Button image

Több további vezérlőből álló adatválaszték tartalmazó vezérlő. Az adatválaszték-csoport mindegyik adatválasztéka egymást kölcsönösen kizáró választási lehetőségek halmazát tartalmazza mint egyetlen önálló választható lehetőséget. Az űrlap kitöltésekor a felhasználó az alapértelmezett adatválasztékot másik adatválasztékkal helyettesítheti. Állásra való jelentkezési lapon űrlapsablonjában például adatválaszték-csoportban teheti lehetővé a felhasználók számára otthoni vagy munkahelyi telefonszámuk megadását.

Ismétlődő adatválaszték-csoport

Button image

Két vagy több adatválasztékot ismétlődő szerkezetben megjelenítő vezérlő. Az űrlap kitöltésekor a felhasználó szükség szerint további ismétlődő adatválaszték-csoportokat vehet fel, törölhet vagy helyettesítheti is azokat. Alkalmazotti adatok megadására szolgáló űrlapsablonon például ismétlődő adatválaszték-csoporttal teheti lehetővé a felhasználók számára több, baleset esetén értesítendő személy adatainak megadását. A felhasználó az egyes személyek otthoni telefonszámát a munkahelyi telefonszámával helyettesítheti.

Adatválaszték

Button image

Más vezérlőket tartalmazó vezérlő, az adatválaszték mindig adatválaszték-csoportban vagy ismétlődő adatválaszték-csoportban jelenik meg. Az adatválaszték vezérlő akkor hasznos, ha egy adatválaszték-csoportban több választási lehetőséget szeretne felkínálni. Ha egy adatválasztékot nem adatválaszték-csoportba szúr be, az InfoPath automatikusan kijavítja a hibát és a vezérlőt új adatválaszték-csoportban helyezi el.

Ismétlődő rekurzív szakasz

Button image

Más vezérlőket tartalmazó, saját magába beszúrható vezérlő. Az ismétlődő rekurzív szakaszok hierarchikus tartalmak (például vázlatok) létrehozására használhatók.

Egyéni vezérlők

Használhatja az Egyéni vezérlő hozzáadása varázslót az egyéni vezérlők létrehozásához, beleértve a Microsoft ActiveX-vezérlő és az InfoPath programban elérhető vezérlősablonokat is.

Vezérlő

Leírás

Vezérlősablon

Olyan egyéni halmaza a vezérlőknek, amely tartalmazza az elrendezésüket, tulajdonság-beállításaikat és viselkedésük egyes elemeit. A vezérlő elmenthető és újra felhasználható a különböző űrlapsablonoknál. A vezérlősablon létrehozása után az Egyéni vezérlő hozzáadása varázsló használatával importálhatja azt a tervező mód, hogy az felhasználható lehessen az űrlapsablonhoz.

ActiveX-vezérlő

Olyan vezérlő, melyet az InfoPath nem tartalmaz ugyan, de hozzáadható a Vezérlők munkaablakhoz. Választhat a számítógépen regisztrált, már meglévő ActiveX-vezérlők közül vagy használhat speciális üzleti igényekre szabott, saját fejlesztésű egyéni vezérlőket. Ha például pénzügyi környezetben használt űrlapsablont készít, létrehozhat olyan ActiveX-vezérlőt, amely tőzsdei árfolyamokat jelenít meg az űrlapsablonon. Az ActiveX vezérlő létrehozása vagy helyének meghatározása után az Egyéni vezérlő hozzáadása varázsló használatával importálhatja azt a tervező módba, hogy az felhasználható lehessen az űrlapsablonhoz.

Vissza a lap tetejére

Kompatibilitási szempontok

Az űrlapsablonok InfoPath programban való tervezésekor böngészőkompatibilis űrlapsablon létrehozásához kiválaszthat egy adott kompatibilitási módot. Ha egy böngészőkompatibilis űrlapsablont InfoPath Forms Services szoftvert futtató kiszolgálón tesz közzé, majd böngészőbaráttá alakítja azt, akkor az űrlapsablonon alapuló űrlapok internetböngészőből is megtekinthetők. Böngészőkompatibilis űrlapsablon tervezésekor a Vezérlők munkaablak böngészőben meg nem jeleníthető vezérlői nem érhetők el. A következő vezérlők nincsenek támogatva a böngészőbarát űrlapsablonoknál:

 • Beviteli lista

 • Többszörös kijelölési listák

 • Főadat/részletek vezérlők

 • Felsorolásos, számozott és egyszerű listák

 • Kép és szabadkézi képvezérlők

 • Szabadkézi képvezérlők

 • Függőleges címke

 • Görgethető területek

 • Vízszintes területek

 • Vízszintesen ismétlődő táblázat

 • Adatválaszték-csoport, ismétlődő adatválaszték-csoport és választható szakasz vezérlők

 • Ismétlődő rekurzív szakaszok

 • ActiveX-vezérlők

vezérlősablon és Microsoft Office InfoPath 2007 -űrlapsablonokat tervezhet úgy is, hogy azok kompatibilisek legyenek a Microsoft Office InfoPath 2003 programmal. A vezérlősablonokban az ActiveX-vezérlők nincsenek támogatva és a Vezérlők munkaablakban konzekvensen el vannak rejtve. A visszafele kompatibilis űrlapsablonok, kombinált listák és többszörös kijelölési listák nincsenek támogatva. Ha a felhasználók az űrlapsablont az InfoPath 2003 programban nyitják meg, akkor a kombinált listák legördülő listaként és a többszörös kijelölési listák felsorolás listaként jelennek meg.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×