Beállítása vagy módosítása Access 2003 felhasználói szintű biztonsági az Access 2007-es vagy újabb verziójában

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ha egy adatbázist az Access előtt az Access 2007-es verziójában létrehozott és alkalmazott felhasználói szintű biztonsági arra az adatbázisra, ezeket a beállításokat maradnak, hogy a fájl megnyitásakor az Access 2007-es vagy újabb verziójában. Ezeken kívül elindíthatja a Microsoft Office Access 2003 által biztosított biztonsági eszközök – a Felhasználószintű adatvédelmi varázsló, és a különböző felhasználók és csoportok jogosultsági párbeszédpanelek – Access újabb verzióiban. Ez a cikk ismerteti, hogy az Access 2003 biztonsági funkciók működését, és ismerteti a kezdés és az Access 2007-es vagy újabb verziójában.

Megjegyzés : A cikkben szereplő információk csak egy adatbázist az Access 2003-as vagy korábbi verzióiban (egy .mdb fájlt) létrehozott vonatkozik. Felhasználói szintű biztonsági nem érhető el az Access 2007-es vagy újabb (.accdb fájlokban) létrehozott adatbázisok. Is ha az .mdb fájlt átalakítása az új formátum (.accdb fájlokban), az Access figyelmen kívül hagyja a felhasználói szintű biztonsági beállításainak.

Tartalom

Hogyan felhasználói szintű biztonsági úgy viselkednek, az Access 2007-es vagy újabb

Az Access 2003 felhasználói szintű biztonsági áttekintése

Felhasználói szintű biztonsági beállítások megadása

Felhasználói szintű biztonsági eltávolítása

Objektumengedélyek hivatkozás

Hogyan felhasználói szintű biztonsági úgy viselkednek, az Access 2007-es vagy újabb

Az Access 2007-es és újabb verziók csak az adatbázisokra, amelyek korábbi fájlformátumok (.mdb és .mde fájlok) és az Access 2003 felhasználói szintű biztonsági ismertetése Újabb verzióiban az Access korábbi verziójában létrehozott egy adatbázist nyit meg, és arra az adatbázisra felhasználói szintű biztonsági alkalmazott, ezt a szolgáltatást fogja működik, mint az adatbázis számára készült. Ha például felhasználók meg kell adnia az adatbázis jelszavát.

Ezeken kívül indítsa el, és futtassa a különböző biztonsági eszközeit, az Access 2003-as és korábbi verziói, például a felhasználói szintű biztonság varázsló, és a különböző felhasználói és csoport jogosultsági párbeszédpanel. A folytatás előtt, ne feledje, hogy ezeket az eszközöket akkor válik elérhetővé, csak egy .mdb vagy .mde fájl megnyitásakor. Ha a fájlok konvertálása .accdb fájlformátumban, az Access minden meglévő felhasználói szintű biztonsági szolgáltatások eltávolítja.

Az Access 2003 felhasználói szintű biztonsági beállításainak áttekintése

A következő szakaszokban a korábbi verziókkal és az Access 2003 felhasználói szintű biztonsági háttér-információiról. Ha már tisztában az előző biztonsági modell és a felhasználói szintű biztonsági, ugorja át a következő szakaszok, és lépjen közvetlenül felhasználói szintű biztonság beállítása vagy eltávolítása a felhasználói szintű biztonsági, a jelen cikk.

Alapismeretek a felhasználói szintű biztonsági beállításokról

Az Access felhasználói szintű biztonsági hasonló, akkor a biztonsági mechanizmusok kiszolgálóalapú rendszereken – használatával jelszavak és az engedélyek hozzáférésének engedélyezése vagy korlátozása a személyeknek vagy csoportoknak a az adatbázis-objektumokra. Az Access 2003-as és korábbi verzióiban amikor felhasználói szintű biztonsági alkalmazása egy Access-adatbázis adatbázis-adminisztrátorhoz vagy az objektum tulajdonosa szabályozhatja a műveleteket, amelyeket az egyes felhasználók vagy csoportok a felhasználók, végezhet a táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók az adatbázisban. Például a felhasználók egy csoportja módosíthatja az objektumok adatbázisban, egy másik csoport csak bizonyos táblák adatok bevitele, valamint egy harmadik csak olvashatják egy sor olyan jelentések adatainak csoportosítása.

A korábbi verziókkal és az Access 2003 felhasználói szintű biztonsági használja a jelszavakat és engedélyek kombinációi – attribútumok csoportja, amely meghatározza, hogy egy felhasználó rendelkezik az adatok és adatbázis-objektumok access típusú. Beállíthatja, hogy a jelszavak és engedélyek a felhasználók vagy csoportok személyek, és ezeket jelszavak és az engedélyek kombinációi, amelyek meghatározzák a felhasználók és csoportok a felhasználók, akik számára engedélyezett az objektumok a hozzáférést az adatbázis biztonsági fiókok válnak. A felhasználók és csoportok kombinációját munkacsoport nevezik, és az Access munkacsoport-információ fájl tárolja az adatokat. Az Access indításakor, beolvassa a munkacsoport-információ fájlt, és kényszeríti az engedélyeket az fájlban lévő adatok alapján.

Alapértelmezés szerint Accessben egy beépített felhasználói azonosító, és két beépített csoportokat. Az alapértelmezett felhasználói azonosító rendszergazda, és az alapértelmezett csoportok felhasználók és a rendszergazdák. Alapértelmezés szerint az Access hozzáadja a beépített felhasználói Azonosítójával a felhasználók csoport mivel minden azonosítók legalább egy csoportba kell tartoznia. Viszont a felhasználók csoport teljes körű engedéllyel rendelkezik az adatbázis összes objektumának. Ezenkívül a felügyeleti Azonosítóra is a Rendszergazdák csoport tagjának. A Rendszergazdák csoport tartalmaznia kell legalább egy felhasználói Azonosítót (kell lennie egy adatbázis-adminisztrátorhoz), és a rendszergazda azonosító az alapértelmezett adatbázis-adminisztrátorhoz, amíg meg nem változtatja meg.

Az Access 2003-as vagy korábbi verzióit indításakor Access ad ki Önnek a rendszergazdai felhasználói Azonosítójával, és így tesz, minden alapértelmezett csoport tagjának. Hogy Azonosítóját és ezekhez a csoportokhoz (rendszergazda és a felhasználók) létrehozásához minden felhasználó teljes jogokkal az adatbázis összes objektumának – Ez azt jelenti, hogy bárki megnyithatja, megtekintése, és módosítása az összes .mdb fájlokban összes objektumot, kivéve, ha a felhasználói szintű biztonsági alkalmazhat.

Az Access 2003-as és korábbi verzióiban felhasználói szintű biztonsági végrehajtásához egy úgy, hogy a felhasználók csoport engedélyeinek módosítása, és új rendszergazdák felvétele a Rendszergazdák csoport. Ha így tesz, az Access automatikusan hozzárendel új felhasználók számára a felhasználói csoportba. Ha ezeket a lépéseket felhasználók jelentkezzen be a jelszóval amikor megnyitják az védett adatbázist. Jó helyen jár Ha adott biztonsági végrehajtásához szükséges – adatok, és egy másik, csak olvasható az adatokat, például egy felhasználócsoportjának engedélyezni – kell további felhasználók és csoportok létrehozása, és egyedi engedélyekkel rendelkeznek részben vagy egészben az adatbázis-objektumok. Felhasználói szintű biztonsági az ilyen típusú végrehajtási előfordulhat, hogy bonyolult feladat. A folyamat egyszerűsítése érdekében az Accessben a felhasználói szintű biztonsági varázslót, amely megkönnyíti a felhasználók és csoportok létrehozása a közvetlen folyamat.

A felhasználói szintű biztonsági varázsló segítségével engedélyeket, és hozhat létre a felhasználók és csoportok fiókjai. Felhasználói fiókok tartalmaz a felhasználóneveket és egyedi személyes azonosító szám (termékazonosítójú) szükséges megtekintéséhez a felhasználói engedélyek kezelése, valamint módosíthatja az adatbázis-objektumok egy Access-munkacsoport. Csoportok fiókjai olyan felhasználói fiókokat, a munkacsoport tárolnak gyűjteménye. Access használja a csoport nevét és a termékazonosító minden munkacsoportjának azonosítása, és a csoport összes felhasználója alkalmazása a csoporthoz rendelt engedélyeket. A varázsló használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a felhasználói szintű biztonsági beállítások, a jelen cikk.

A varázsló lépéseinek elvégzése után manuálisan kioszthatja, módosíthatja vagy eltávolíthatja a munkacsoport felhasználói és csoportfiókjainak engedélyeit, amelyekkel az adatbázishoz és a benne lévő táblákhoz, lekérdezésekhez, űrlapokhoz, jelentésekhez és makrókhoz rendelkeznek. Beállíthatja azokat az alapértelmezett engedélyeket is, amelyeket az Access rendel majd az adatbázisba felvett új táblákhoz, lekérdezésekhez, űrlapokhoz, jelentésekhez és makrókhoz.

Munkacsoportok és munkacsoport-információs fájlok

Az Access 2003-as és korábbi verzióiban a munkacsoport olyan felhasználók csoportja egy többfelhasználós környezetben, akik adatokat osztanak meg egymással. A munkacsoport-információs fájl tartalmazza a felhasználói és csoportfiókok nevét, a jelszavakat és az egyes felhasználóknak vagy felhasználócsoportoknak megadott engedélyeket. Az adatbázisok megnyitásakor az Access beolvassa a munkacsoport-információs fájlt, és érvényesíti az általa meghatározott biztonsági beállításokat. A felhasználói fiók egy felhasználónév és egy személyi azonosító (PID) kombinációja, amelyet az Access hoz létre az adott felhasználó engedélyeinek kezeléséhez. A csoportfiók felhasználói fiókok összessége, amelyet az Access egy csoportnévvel és egy személyi azonosítóval azonosít. A csoport engedélyei a benne lévő összes felhasználóra vonatkoznak. Ezekhez a biztonsági fiókokhoz olyan engedélyek rendelhetők, amelyekkel szabályozható az adatbázisok és a bennük lévő táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók használata. Magukat az engedélyeket a biztonsági beállításokkal védett adatbázis tárolja.

Amikor egy felhasználó az első alkalommal futtatja az Access 2003-as vagy korábbi verzióját, a program automatikusan létrehoz egy Access-alapú munkacsoport-információs fájlt, amelyet a felhasználó által az Access telepítésekor megadott névvel és szervezettel azonosít. Az Access 2003 esetében a telepítő a munkacsoport-információs fájl relatív helyét a következő beállításkulcsokba írja:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

és

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

A következő felhasználók öröklik a munkacsoportfájl alapértelmezett elérési útját a HKEY_USERS beállításkulcs értékéből. Mivel ez az információ gyakran egyszerűen megállapítható, egy jogosulatlan felhasználó létrehozhat másik munkacsoport-információs fájlt. Következésképpen ez a felhasználó kioszthatja önmagának a munkacsoport-információs fájl által meghatározott munkacsoport (Rendszergazdák csoportba tartozó) rendszergazdai fiókjának visszavonhatatlan engedélyeit. Ha meg szeretné akadályozni, hogy jogosulatlan felhasználók kiosszák maguknak ezeket az engedélyeket, hozzon létre új munkacsoport-információs fájlt, és adjon meg munkacsoport-azonosítót (WID); ez egy kis- és nagybetűket megkülönböztető, 4–20 karakter hosszú, alfanumerikus karakterlánc, amelyet új munkacsoport-információs fájlok létrehozásakor lehet megadni. Az új munkacsoport létrehozása egyedi módon azonosítja a munkacsoportfájlhoz tartozó Rendszergazda csoportot. A munkacsoport-információs fájlról csak a WID-érték ismeretében lehet másolatot készíteni. Az új fájlt a Felhasználószintű adatvédelmi varázsló segítségével hozhatja létre.

Fontos : Mindenképpen jegyezze fel a pontos nevet, a szervezet és a munkacsoport azonosító – is írásmód kis- és nagybetűk (az összes három Naplóbejegyzéshez tartozó) – és biztonságos helyen tartani őket. Ha a munkacsoport-információ fájl újra létre kell hoznia, meg kell adnia a pontos azonos nevet, a szervezet és a munkacsoport azonosítóját. Ha elfelejti ezeket a bejegyzéseket, előfordulhat, hogy az adatbázisok elveszíti a hozzáférést.

Az engedélyek működése és a kiosztásukra jogosult személyek

A felhasználói szintű biztonsági beállítások kétféle, kifejezett és közvetett engedélyeket fogadnak el. Azokat az engedélyeket nevezzük kifejezettnek, amelyeket közvetlenül egy adott felhasználói fiókhoz rendelnek, és más felhasználókra nincsenek hatással. A közvetett engedélyeket csoportfiókhoz rendelik. Ha egy felhasználót hozzáad ehhez a csoporthoz, a felhasználónak megadja a csoporthoz rendelt engedélyeket, ha eltávolít egy felhasználót a csoportból, megvonja tőle a csoport engedélyeit.

Ha egy felhasználó műveletet próbál végrehajtani egy biztonsági beállításokkal védett adatbázis-objektumon, tényleges engedélykészlete a kifejezett és a közvetett engedélyeinek metszetén fog alapulni. A felhasználó biztonsági szintje mindig a legkevésbé korlátozó azon engedélyek közül, amelyekkel kifejezett engedélyek formájában és csoporttagságai révén rendelkezik. Ezért a munkacsoportokat úgy felügyelheti a legkevésbé bonyolult módon, hogy egyéni felhasználók helyett csoportokat hoz létre, és a csoportokhoz rendeli az engedélyeket. Ezután az egyes felhasználók engedélyeit úgy módosíthatja, hogy hozzáadja őket a megfelelő csoportokhoz, illetve eltávolítja őket belőlük. Amikor új engedélyeket kell megadnia, egyetlen művelettel a csoport összes tagjának megadhatja azokat.

Az adatbázis-objektumok engedélyeit módosíthatják:

 • Az adatbázis létrehozásakor használatban lévő munkacsoport-információs fájl által megadott Rendszergazdák csoport tagjai

 • Az objektum tulajdonosa

 • Az objektumhoz rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező bármely felhasználó

Ha egy felhasználó aktuálisan nem is tud végrehajtani egy műveletet, előfordulhat, hogy adhat magának engedélyt a művelet végrehajtására. Ez arra az esetre igaz, ha a felhasználó a Rendszergazdák csoport tagja, vagy az adott objektum tulajdonosa.

Ha egy felhasználó létrehoz egy táblát, lekérdezést, űrlapot, jelentést vagy makrót, ő lesz a tulajdonosa annak az objektumnak. Az adatbázis engedélyeinek módosítására jogosult felhasználócsoport tagjai módosíthatják az objektumok tulajdonjogát is, vagy újra létrehozhatják az objektumokat – mindkét módszer a tulajdonjog megváltozását eredményezi. Ha egy objektumot újra létre szeretne hozni, másolatot készíthet róla, vagy másik adatbázisból importálhatja, illetve másik adatbázisba exportálhatja azt. Az objektumok (beleértve az adatbázist is) tulajdonjogát így a legegyszerűbb átruházni.

Megjegyzés : A másolás, importálás és exportálás nem változtatja meg a lekérdezés, amelynek a tulajdonosRunPermissions tulajdonsága. Módosíthatja a lekérdezés tulajdonjogát, csak akkor, ha a felhasználósaját RunPermissions tulajdonság értéke.

Biztonsági fiókok

Az Access 2003-alapú munkacsoport-információs fájl az alábbi előre definiált fiókokat tartalmazza.

Fiók

Függvény

Rendszergazda

Az alapértelmezett felhasználói fiók. Ez a fiók az Access minden példánya, sőt a Microsoft Jet adatbázismotort használni tudó összes alkalmazás (például a Visual Basic for Applications és a Microsoft Office Excel 2003) esetében azonos.

Rendszergazdák

A rendszergazdák csoportfiókja. Ez a fiók minden munkacsoport-információs fájl esetében egyedi. Alapértelmezés szerint a Rendszergazda felhasználó a Rendszergazdák csoport tagja. A Rendszergazdák csoportban mindig kell lennie legalább egy felhasználónak.

Felhasználók

Az összes felhasználói fiókot magába foglaló csoportfiók. Az Access automatikusan a Felhasználók csoporthoz adja a Rendszergazdák csoport tagjai által létrehozott felhasználói fiókokat. Ez a fiók minden munkacsoport-információs fájl esetében azonos, de csak a munkacsoport Rendszergazdák csoportjának tagjai által létrehozott felhasználói fiókokat tartalmazza. Alapértelmezés szerint a fiók az összes újonnan létrehozott objektumhoz teljes hozzáféréssel rendelkezik. A Felhasználók csoportból csak úgy távolítható el egy felhasználói fiók, ha a Rendszergazdák csoport egyik tagja törli a felhasználót.


A biztonsági beállítások az Access 2003-as és korábbi verzióiban gyakorlatilag mindig aktívak. Amíg egy munkacsoport esetében nem aktiválja a bejelentkezési eljárást, indításakor az Access láthatatlanul bejelentkezteti az összes felhasználót az alapértelmezett Rendszergazda felhasználói fiók és üres jelszó segítségével. Az Access a háttérben a Rendszergazda fiókot a munkacsoport rendszergazdai fiókjaként használja. A program a Rendszergazda fiókot az adatbázisok és a létrehozott táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók tulajdonosa (csoport vagy felhasználó) mellett használja.

A rendszergazdák és a tulajdonosok azért fontosak, mert vissza nem vonható engedélyekkel rendelkeznek:

 • A rendszergazdáknak (a Rendszergazdák csoport tagjainak) mindig teljes hozzáférésük van a munkacsoportban létrehozott objektumokhoz.

 • Az adott táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések vagy makrók tulajdonosainak mindig teljes hozzáférésük van saját objektumaikhoz.

 • Az adott adatbázis tulajdonjogával rendelkező fiókok felhasználói mindig megnyithatják az adatbázist.

Mivel a Rendszergazda felhasználói fiók teljesen azonos az Access összes példányában, az adatbázis biztonságossá tételének első lépéseiként meg kell adnia a rendszergazdai és a tulajdonosi felhasználói fiókot (ez a kettő lehet ugyanaz a felhasználói fiók), majd a Rendszergazda felhasználói fiókot el kell távolítania a Rendszergazdák csoportból. Ellenkező esetben mindazok, akik rendelkeznek az Access egy példányával, a Rendszergazda fiókon keresztül bejelentkezhetnek az Ön munkacsoportjába, és teljes hozzáférést nyerhetnek a munkacsoport tábláihoz, lekérdezéseihez, űrlapjaihoz, jelentéseihez és makróihoz.

Annyi felhasználói fiókokat szeretne a Rendszergazdák csoport, de csak egy felhasználói fiókot is saját az adatbázis rendelhet – a tulajdonos fiók a felhasználói fiókot, amely aktív az adatbázis létrehozásakor, vagy ha tulajdonjoga új adatbázis létrehozásához, és importálja az összes egy adatbázis-objektumok azt. Azonban csoportfiókok is saját, táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók adatbázis belül.

A biztonsági fiókok szervezésével kapcsolatos szempontok

 • Az Access alkalmazásba csak felhasználói fiókokon keresztül lehet bejelentkezni, csoportfiókokon keresztül nem.

 • Az adatbázis felhasználóinak létrehozott fiókokat abban a munkacsoport-információs fájlban kell tárolnia, amelyhez ezek a felhasználók az adatbázis használatakor csatlakoznak. Ha az adatbázis létrehozásához másik fájlt használ, a fiókok létrehozása előtt váltson a megfelelő fájlra.

 • Feltétlenül egyedi jelszavakat hozzon létre a rendszergazdai és a felhasználói fiókok számára. A rendszergazdai fiókon keresztül bejelentkező felhasználónak mindig teljes hozzáférési engedélye van a munkacsoportban létrehozott táblákhoz, lekérdezésekhez, űrlapokhoz, jelentésekhez és makrókhoz. A tulajdonosi fiókon keresztül bejelentkező felhasználónak mindig teljes hozzáférési engedélye van azokhoz az objektumokhoz, amelyeket az adott fiókban hoztak létre.

A felhasználói és csoportfiókok létrehozása után megtekintheti és kinyomtathatja a köztük lévő kapcsolatokat. Az Access a munkacsoport fiókjairól jelentést készít, amelyben látható, hogy az egyes felhasználók mely csoportokhoz tartoznak, illetve hogy mely felhasználók tartoznak az egyes csoportokba.

Megjegyzés : Ha egy, a Microsoft Access 2.0-s verziójával készült munkacsoport-információs fájlt használ, a Rendszergazdák csoport tagjaként kell bejelentkeznie a felhasználókról és a csoportokról készült jelentés nyomtatásához. Ha a munkacsoport-információs fájlt a Microsoft Access 97-es vagy újabb verziójával készítette, a munkacsoport bármely tagja kinyomtathatja a jelentést.

A felhasználói szintű biztonsági beállítások megadása

Ez a szakasz lépései bemutatják, hogy miként indítása és a felhasználói szintű biztonsági varázslót. Ne feledje, hogy ezeket a lépéseket csak, amely az Access 2003-as vagy korábbi formátumban, az Access 2007-es vagy újabb verziók nyitja meg van adatbázisokra vonatkoznak.

Fontos : Az Access 2007-es vagy újabb verzió Ha a Felhasználószintű adatvédelmi varázsló segítségével adja meg a alapértelmezett munkacsoport-információ fájlt, kell is használnia a /WRKGP parancssori kapcsoló, mutasson a munkacsoport-információ fájlhoz, az Access indításakor. Parancssori kapcsoló használatával az Access-szel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a cikk a Microsoft Office-termékek parancssori kapcsolói.

A Felhasználószintű adatvédelmi varázsló indítása

 1. Nyissa meg a felügyelni kívánt .mdb vagy .mde kiterjesztésű fájlt.

 2. Az Adatbáziseszközök lap Rendszergazda csoportjában kattintson a Felhasználók és engedélyek menügombon lévő nyílra, majd válassza a Felhasználószintű adatvédelmi varázsló parancsot.

 3. Az egyes lapokon lévő lépéseket követve végezze el a varázsló műveleteit.

Megjegyzés : 

 • A Felhasználószintű adatvédelmi varázsló azonos néven, .bak kiterjesztéssel biztonsági másolatot készít az aktuális Access-adatbázisról, majd biztonsági beállításokat alkalmaz az aktuális adatbázis kijelölt objektumaira.

 • Ha az aktuális Access-adatbázis a VBA-kódot jelszóval védi, a varázsló kéri a jelszó megadását, amelyet mindenképpen meg kell adnia a varázsló sikeres futtatásához.

 • A Felhasználószintű adatvédelmi varázslóban létrehozott összes jelszót a varázsló kinyomtatja a műveletek elvégzésekor készített jelentésében. A jelentést biztonságos helyen őrizze. Segítségével újra létrehozhatja a munkacsoportfájlt, ha az elveszne vagy megsérülne.

A felhasználói szintű biztonsági beállítások eltávolítása

Felhasználói szintű biztonság eltávolítása az Access 2007-es vagy újabb munka közben, mentse az .mdb fájlt .accdb fájlokban.

A fájl másolatának mentése a. ACCDB formátumban

 1. Kattintson a Fájl fülre. Ekkor megnyílik a Backstage nézet.

 2. Kattintson a bal oldalon a Megosztás elemre.

 3. A jobb oldalon válassza az Adatbázis mentése másként elemet, és kattintson az Access-adatbázis (*.accdb) parancsra.

  Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.

 4. A Hely listában keresse meg azt a helyet, ahová a konvertált adatbázist menteni szeretné.

 5. A Fájltípus listában jelölje ki az Access 2007 – 2016-os adatbázist (*.accdb).

 6. Kattintson a Mentés gombra.

Megjegyzés : Ha az Access 2007 használata esetén kattintson a Microsoft Office gomb , és kattintson a konvertálása mentése az adatbázis mentése párbeszédpanel megjelenítéséhez a. ACCDB formátumban.

Segédlet az objektumengedélyekhez

Az alábbi táblázatban az adatbázisokhoz és objektumaikhoz beállítható engedélyek, valamint ezek hatásának, illetve eredményének a leírása látható.

Engedély

Az objektumok vonatkozik

Eredmény

Megnyitás/futtatás

Teljes adatbázis, űrlapok, jelentések, makrók

A felhasználók megnyithatják és futtathatják az objektumot, beleértve a kódmodulokban lévő eljárásokat is.

Kizárólagos megnyitás

Teljes adatbázis

A felhasználók megnyithatják az adott adatbázist, és kizárhatnak belőle más felhasználókat.

Terv olvasása

Táblák, lekérdezések, űrlapok, makrók, kódmodulok

A felhasználók Tervező nézetben megnyithatják a felsorolt objektumokat.

Megjegyzés : Valahányszor egy másik engedély (például az Adat olvasása vagy az Adat frissítése engedély) megadásával hozzáférést biztosít egy tábla vagy lekérdezés adataihoz, egyúttal a Terv olvasása engedélyt is megadja, mert az adatok helyes megjelenítéséhez és megtekintéséhez a tervet is meg kell jeleníteni.

Terv módosítása

Táblák, lekérdezések, űrlapok, makrók, kódmodulok

A felhasználók módosíthatják a felsorolt objektumok tervét.

Rendszergazda

Teljes adatbázis, táblák, lekérdezések, űrlapok, makrók, kódmodulok

A felhasználók engedélyeket rendelhetnek a felsorolt objektumokhoz – akkor is, ha a felhasználó vagy a csoport nem tulajdonosa az objektumnak.

Adat olvasása

Táblák, lekérdezések

A felhasználók olvashatják az adott tábla vagy lekérdezés adatait. A felhasználóknak csak akkor adhat engedélyt a lekérdezések olvasására, ha egyúttal a szülőtáblák vagy -lekérdezések adatainak olvasását is engedélyezi nekik. Ez a beállítás magába foglalja a Terv olvasása engedélyt is, ami azt jelenti, hogy a felhasználók nemcsak az adatokat, hanem a tábla vagy a lekérdezés tervét is megtekinthetik.

Adat frissítése

Táblák, lekérdezések

A felhasználók adatokat frissíthetnek az adott táblában vagy lekérdezésben. A felhasználóknak engedéllyel kell rendelkezniük a szülőtáblák vagy -lekérdezések frissítésére. Ez a beállítás magába foglalja az Adat olvasása és a Terv olvasása engedélyt.

Adat beszúrása

Táblák, lekérdezések

A felhasználók adatokat szúrhatnak be az adott táblába vagy lekérdezésbe. Lekérdezések esetén a felhasználóknak engedéllyel kell rendelkezniük adatok beszúrására a szülőtáblákba vagy -lekérdezésekbe. Ez a beállítás magába foglalja az Adat olvasása és a Terv olvasása engedélyt.

Adat törlése

Táblák, lekérdezések

A felhasználók adatokat törölhetnek az adott táblából vagy lekérdezésből. Lekérdezések esetén a felhasználóknak engedéllyel kell rendelkezniük a szülőtáblák vagy -lekérdezések adatainak törléséhez. Ez a beállítás magába foglalja az Adat olvasása és a Terv olvasása engedélyt.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×