BMR függvény

Ez a cikk a Microsoft Excel BMR függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

A megadott pénzáramlás-számsor (cash flow) belső megtérülési rátáját számítja ki. A pénzáramlás értékeinek nem kell egyenlőknek lenniük, mint az évjáradékok esetében, azonban szabályos időközönként, például havonta vagy évente kell megjelenniük. A belső megtérülési ráta egy (negatív értékkel adott) befektetés eredményeképp előálló, periodikusan jelentkező (pozitív számokkal adott) bevételeken keresztül elért kamatláb.

Szintaxis

BMR(értékek; [becslés])

A BMR függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Értékek:    Megadása kötelező. Tömb, vagy a pénzáramlás azon értékeit tartalmazó cellákra való hivatkozás, amelyekre a belső megtérülési rátát ki kell számítani.

  • Az értékek argumentumnak legalább egy pozitív és egy negatív számot kell tartalmaznia a belső megtérülési ráta kiszámításához.

  • A BMR a belső megtérülési ráta kiszámításakor a figyelembe veszi az értékekben szereplő számok sorrendjét. A kiadások és bevételek sorrendjének megváltoztatása megváltoztathatja a ráta értékét is, ezért ügyeljen arra, hogy ezek a tényleges sorrendben szerepeljenek.

  • Ha egy tömb vagy hivatkozás argumentum szöveget, logikai értéket vagy üres cellákat tartalmaz, ezeket az értékeket a BMR nem veszi figyelembe.

 • Becslés:    Megadása nem kötelező. Olyan szám, amely várhatóan közel esik az eredményhez.

  • A Microsoft Excel közelítéses eljárást használ az BMR kiszámolására. A becslés értékétől indulva az BMR mindaddig ismétli a számításokat, míg az eredmény 0,00001 százalékosnál pontosabb nem lesz. Ha az BMR 20 lépés után sem találja meg a megfelelő eredményt, akkor a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

  • A legtöbb esetben nem szükséges megadni a becslés argumentum értékét. Ha nem adja meg, akkor feltételezett értéke 0,1 (10 százalék) lesz.

  • Ha a BMR a #SZÁM! hibaértéket adja eredményül, vagy ha az eredmény a várt értéket nem közelíti meg kellő mértékben, akkor próbálja meg újra elvégezni a számításokat más becslés értékkel.

Megjegyzések

A BMR függvény szoros kapcsolatban van a nettó jelenérték (NMÉ) függvénnyel. A BMR által kiszámított megtérülési ráta megegyezik a 0 nettó jelenértékhez tartozó kamatlábbal. A következő képlet az NMÉ és a BMR kapcsolatát mutatja be:

NMÉ(BMR(A2:A6);A2:A7) eredménye 1,79E-09 (a BMR számítási pontosságát figyelembe véve az érték lényegében nulla (0).)

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

Leírás

-7 000 000 Ft

A kezdeti befektetés

1 200 000 Ft

Nettó bevétel az első évben

1 500 000 Ft

Nettó bevétel a második évben

1 800 000 Ft

Nettó bevétel a harmadik évben

2 100 000 Ft

Nettó bevétel a negyedik évben

2 600 000 Ft

Nettó bevétel az ötödik évben

Képlet

Leírás

Eredmény

=BMR(A2:A6)

A befektetés belső megtérülési rátája négy év után

-2,1%

=BMR(A2:A7)

A belső megtérülési ráta öt év után

8,7%

=BMR(A2:A4;-10%)

A két év után esedékes belső megtérülési ráta kiszámításához becslést is használni kell (ez ebben az esetben -10%)

-44,4%

Hatókör: Excel 2016, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Nyelv módosítása