BGP-közösségek használata Office 365-höz készült ExpressRoute-forgatókönyvekkel

Az Office 365 szolgáltatáshoz az Azure ExpressRoute-on keresztüli kapcsolódás a kiépített Office 365-végpontokat tartalmazó IP-alhálózatok BGP protokollal való meghirdetésére épül. Az Office 365 globális tervezése és az Office 365-öt alkotó nagyszámú szolgáltatás következtében az ügyfeleknek gyakran kezelnie kell, hogy milyen meghirdetéseket fogadnak a hálózatukon. Az IP-alhálózatok (a cikk további részeiben – a BGP hálózatkezelési terminológiának megfelelően – „IP-előtagok”) számának csökkentése a következő végcélok megvalósításában segít az ügyfeleknek:

 • A meghirdetett IP-előtagok elfogadásának kezelése az IP-előtagok számának csökkentéséhez – Egyes belső hálózati infrastruktúrák vagy hálózati szolgáltatók csak korlátozott számú IP-előtagot támogatnak, illetve az is előfordulhat, hogy a hálózati szolgáltató egy bizonyos számot meghaladóan külön díjat számít fel az előtagok elfogadásáért. Az ilyen hálózattal rendelkező ügyfeleknek szüksége lehet arra, hogy megállapítsák a hálózatuk számára meghirdetett előtagok jelenlegi számát, és hogy kiválasszák az ExpressRoute használatához legmegfelelőbb Office 365-alkalmazásokat.

 • A szükséges Azure ExpressRoute-sávszélesség kezelése – Az ügyfeleknek igénye lehet annak meghatározására, hogy az Office 365-szolgáltatások mekkora sávszélességet használjanak az ExpressRoute-kapcsolaton, illetve az internetkapcsolaton keresztül. Az ügyfelek ily módon fenntarthatják az ExpressRoute-sávszélességet meghatározott alkalmazásoknak, például a Skype Vállalati verziónak, a fennmaradó Office 365-alkalmazásokat pedig az internetkapcsolaton keresztüli működésre állíthatják.

Hogy segítsük ügyfeleinket ezeknek a céloknak a megvalósításában, az Office 365 szolgáltatás ExpressRoute-on keresztül meghirdetett IP-előtagjait BGP-közösségi értékkel címkézzük, az alábbi példában ismertetett módon.

Megjegyzés: Számítson rá, hogy a közösségi értékhez tartozhat más alkalmazásokhoz társuló hálózat adatforgalom is. Ez természetes velejárója a megosztott szolgáltatásokat és adatközpontokat használó globális szoftverszolgáltatásoknak. A fenti célok megvalósíthatósága érdekében minimalizáltuk ezt a jelenséget, ahol tudtuk, az előtagok számának és a sávszélességnek a kezelését szem előtt tartva.

Szolgáltatás

BGP-közösségi érték

Megjegyzések

exchange*

12076:5010

Ideértve az Exchange- és az EOP-szolgáltatásokat*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype vállalati verzió*

12076:5030

Skype Vállalati online verzió

egyéb Office 365-szolgáltatások*

12076:5100

Ideértve az Azure Active Directoryt (hitelesítés és címtár-szinkronizálás) és az Office 365-portálszolgáltatásokat

* Az ExpressRoute szolgáltatási forgatókönyveinek hatókörét az Office 365-végpontokat tárgyaló cikk tartalmazza.

** Előfordulhat, hogy a jövőben további szolgáltatásokat és BGP-közösségi értékeket adunk hozzá. Lásd a BGP-közösségek aktuális listáját.

Melyek a BGP-közösségek használatának leggyakoribb esetei?

Az ügyfelek használhatják a BGP-közösségeket arra, hogy szabályozzák azoknak az IP-előtagoknak a csoportjait, amelyeket a hálózatuk elfogad az Azure ExpressRoute-on keresztül, ezzel befolyásolva az egyes Office 365-szolgáltatások teljes IP-előtagszámát és várható adatforgalmát. Fontos megérteni, hogy az összes Office 365-szolgáltatás igényel internetkapcsolatot is, függetlenül attól, hogy használnak-e Azure ExpressRoute-ot vagy BGP-közösségeket. Az alábbi három példában bemutatjuk a leggyakoribb használati eseteket.

A Contoso Corporation egy 50 000 személyt foglalkoztató vállalat, mely az Office 365-ös Exchange Online és SharePoint Online szolgáltatást használja. A Contoso az ExpressRoute-követelményeknek való megfelelés ellenőrzése során megállapította, hogy számos régiójának hálózati eszközei nem képesek feldolgozni a több mint 100 további útvonalbejegyzésből álló útválasztási táblákat. A Contoso ellenőrizte, hogy az ExpressRoute hány IP-előtagot hirdetne meg az összes Office 365-szolgáltatásra vonatkozóan, és megállapította, hogy az meghaladja a 100-at. Annak érdekében, hogy a 100 további útvonalbejegyzés határértéke alatt tudjon maradni, a Contoso az Office 365-höz készült ExpressRoute működését úgy határozta meg, hogy az csak a SharePoint Online BGP-közösségi értékét (12076:5020) használja, ExpressRoute Microsoft-társviszonyon keresztül fogadva.

Használt BGP-közösségi címke

Azure ExpressRoute-on keresztül irányítható funkcionalitás

Internetes útvonalakat igényel

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online és OneDrive Vállalati verzió

 • DNS-, CRL- és CDN-kérések

 • Minden más, az Azure ExpressRoute-on keresztül nem támogatott Office 365-szolgáltatás

 • Minden más Microsoft-felhőszolgáltatás

 • Office 365-portál, Office 365-hitelesítés és Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Védelmi szolgáltatás és Skype Vállalati online verzió

Megjegyzés: Az egyes szolgáltatások előtagszámának alacsonyan tartása érdekében minimális átfedés van a szolgáltatások között. Ez tervezett viselkedés.

A Fabrikam Inc egy nagy multinacionális vállalat, mely elosztott, heterogén hálózatot használ, és számos Office 365-szolgáltatás felhasználója, ideértve az Exchange Online-t, a SharePoint Online-t és a Skype Vállalati online verziót. A Fabrikam belső útválasztási infrastruktúrája több ezer IP-előtagot is képes kezelni az útválasztási táblázatokban, a Fabrikam azonban csak a hálózati teljesítményre legérzékenyebb Office 365-alkalmazásokhoz szeretne ExpressRoute-ot és belső sávszélességet fenntartani. A többi Office 365-alkalmazáshoz a meglévő internetes sávszélességét kívánja használni.

Ezen cél érdekében a Fabrikam az Azure ExpressRoute-sávszélességet egyedül a Skype Vállalati online verzió BGP-közösségi értékére korlátozza (12076:5030), ExpressRoute Microsoft-társviszonyon keresztül fogadva. Az Office 365-höz tartozó minden további hálózati forgalom továbbra is az internetes kimenőpontokat használja.

Használt BGP-közösségi címke

Azure ExpressRoute-on keresztül irányítható funkcionalitás

Internetes útvonalakat igényel

Skype Vállalati verzió

(12076:5030)

Skype SIP-jelküldés, letöltések, hang, videó és asztalmegosztás

 • DNS-, CRL- és CDN-kérések

 • Minden más, az Azure ExpressRoute-on keresztül nem támogatott Office 365-szolgáltatás

 • Minden más Microsoft-felhőszolgáltatás

 • Office 365-portál, Office 365-hitelesítés és Office Online

 • Skype Vállalati verziós telemetria, Skype-ügyfélgyorstippek, nyilvános csevegési csatlakozás

 • Exchange Online, Exchange Online Védelmi szolgáltatás és SharePoint Online

A Woodgrove Bank számos Microsoft-felhőszolgáltatást használ, ideértve az Office 365-öt is. Miután kiértékelte a hálózatának kapacitását és használatát, a Woodgrove Bank úgy dönt, hogy kiépíti az Azure ExpressRoute-ot a támogatott Office 365-szolgáltatások előnyben részesített útvonalaként. Az útválasztási táblák képesek támogatni az Office 365-ös IP-előtagok teljes készletét, és a kiépített Azure ExpressRoute-utak kielégítik a sávszélességre és hálózati késésre vonatkozó összes követelményt.

Hogy az Office 365-ön kívüli Microsoft-felhőszolgáltatások hálózati adatforgalmát is kezelni tudja, a Woodgrove Bank belefoglalja az Office 365-höz készült ExpressRoute-kapcsolatba az összes olyan IP-előtagot, amely Office 365-specifikus BGP-közösségi értékkel van címkézve (12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100).

Használt BGP-közösségi címke

Azure ExpressRoute-on keresztül irányítható funkcionalitás

Internetes útvonalakat igényel

Exchange, Skype Vállalati verzió, SharePoint és más szolgáltatások

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online és Exchange Online Védelmi szolgáltatás

SharePoint Online és OneDrive Vállalati verzió

Skype SIP-jelküldés, letöltések, hang, videó és asztalmegosztás

Office 365-portál, Office 365-hitelesítés és Office Online

 • DNS-, CRL- és CDN-kérések

 • Minden más, az Azure ExpressRoute-on keresztül nem támogatott Office 365-szolgáltatás

 • Minden más Microsoft-felhőszolgáltatás

Fő tervezési megfontolások a BGP-közösségek használatakor

Azon ügyfeleinknek, akik a BGP-közösségek segítségével kívánják implementálni az ExpressRoute meghirdetését és ügyfélhálózaton keresztüli propagálását, az alábbi szempontok megfontolását javasoljuk:

 • Ha BGP-közösségeket használ a hálózati tervben, fontos az útválasztási szimmetria fenntartása. Bizonyos esetekben a BGP-közösségek hozzáadása vagy eltávolítása olyan helyzetet eredményezhet, amelyben a szimmetrikus útválasztás működésképtelenné válik, és az útválasztási konfigurációt frissíteni kell a szimmetrikus útválasztás helyreállításához.

 • Az Azure ExpressRoute BGP-közösségi értékekkel való szabályozása ügyfélművelet. A Microsoft meghirdeti a társviszonyhoz kapcsolódó összes IP-előtagot az ügyfél által konfigurált szabályozásoktól függetlenül.

 • Az Azure ExpressRoute nem támogat semmilyen, ügyfél által hozzárendelt BGP-közösségekre alapuló műveletet a Microsoft hálózatán.

 • Az Office 365 által használt IP-előtagok csak szolgáltatásspecifikus BGP-közösségi értékekkel vannak megjelölve, a helyspecifikus BGP-közösségek nem támogatottak. Az Office 365-szolgáltatások globális működésűek, így az előtagoknak a bérlő vagy az adatok Office 365-felhőbeli helyén alapuló szűrése nem támogatott. A javasolt megoldás a hálózat konfigurálása úgy, hogy megkeresse a legrövidebb vagy legelőnyösebb hálózati útvonalat a felhasználó hálózati helyétől a Microsoft globális hálózatáig, függetlenül a kért Office 365-szolgáltatás IP-címének fizikai helyétől.

 • Az egyes BGP-közösségi értékekhez tartozó IP-előtagok olyan alhálózatot jelölnek, amely az értékhez társított Office 365-alkalmazás IP-címeit tartalmazza. Bizonyos esetekben egynél több Office 365-alkalmazás is rendelkezhet IP-címekkel egyetlen alhálózaton belül, így egy IP-előtag egynél több közösségi értékben is megtalálható lehet. Ez ritka, de tervezett viselkedés, melynek az oka a terhelés töredezettsége, és ez nincs hatással az előtagszámot vagy a sávszélességet érintő célok megvalósítására. A hatás minimalizálása érdekében azt javasoljuk az ügyfeleinknek, hogy a BGP-közösségek Office 365-ben való használatakor a „szükséges kapcsolatok engedélyezése” megközelítést alkalmazzák a „szükségtelen kapcsolatok tiltása” megközelítés helyett.

 • A BGP-közösségek használata nincs hatással az Office 365 használatához szükséges hálózati csatlakozási és konfigurációs követelményekre. Az Office 365-höz kapcsolódni szándékozó ügyfeleinknek továbbra is szükségük van internetkapcsolatra.

 • Az Azure ExpressRoute BGP-közösségekkel való konfigurálása csak a belső hálózat által a Microsoft-társviszonyon keresztül látott útvonalakat érinti. Előfordulhat, hogy az útválasztás konfigurálása mellett további alkalmazásszintű konfigurálás is szükséges, például PAC- vagy WPAD-konfigurálás.

 • A Microsoft által hozzárendelt BGP-közösségek használata mellett az ügyfelek dönthetnek úgy, hogy a saját BGP-közösségeiket is hozzárendelik az Office 365 szolgáltatás Azure ExpressRoute-on keresztül beszerzett IP-előtagjaihoz, hogy ezzel befolyásolni tudják a belső útválasztást. Gyakori eset, hogy az ügyfél helyalapú BGP-közösséget kíván hozzárendelni az egyes ExpressRoute-alapú társviszony-létesítési helyeken keresztül felfedezett összes útvonalhoz, hogy az ügyfélhálózat alsóbb részei ezt az információt felhasználva ki tudják választani a Microsoft hálózatába irányuló legrövidebb vagy legelőnyösebb útvonalat. Az ügyfél által hozzárendelt BGP-közösségek Office 365-höz készült ExpressRoute-forgatókönyvekben való használata a Microsoft számára láthatatlan, és nem tudja azt felügyelni.

A következő rövid hivatkozást használva bármikor visszatérhet: https://aka.ms/bgpexpressroute365.

Kapcsolódó témakörök

Hálózati kapcsolat az Office 365-höz
Office 365-höz készült Azure ExpressRoute
Az Office 365-höz készült ExpressRoute-csatlakozás kezelése
Útválasztás Office 365-höz készült ExpressRoute-kapcsolattal
Hálózattervezés az Office 365-höz készült ExpressRoute-tal
Médiaminőség és hálózati csatlakozási teljesítmény a Skype Vállalati online verzióban
ExpressRoute és QoS a Skype Vállalati online verzióban
Hívásforgalom ExpressRoute-tal
Az Office 365-höz készült ExpressRoute implementálása
BGP-közösségek támogatása
Az Office 365 teljesítményének javítása alaptervek és teljesítményelőzmények segítségével
Terv az Office 365 teljesítményproblémáinak elhárításához
Office 365-höz készült Azure ExpressRoute – Oktatás

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×