Az automatikus szövegformázás konfigurálása vagy kikapcsolása (Automatikus formázás)

Az automatikus szövegformázás konfigurálása vagy kikapcsolása (Automatikus formázás)

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Az Automatikus formázás funkcióval gyorsan alkalmazhat vagy módosíthat automatikus formázásokat, például kötőjeleket, gondolatjeleket, törteket, hiperhivatkozásokat, idézőjeleket és listajeles vagy számozott felsorolásokat. Az Automatikus formázás beíráskor lapon jelölje be a kívánt beállítások jelölőnégyzetét, vagy törölje belőlük a jelölést, ha nem szeretné őket alkalmazni.

Az Automatikus formázás beíráskor fül

Fontos: 

 • Az Automatikus formázás beíráskor beállításai globális beállítások, amelyek egy program minden fájljára vonatkoznak.

 • Az Automatikus formázás beíráskor beállításait nem alkalmazhatja korábban megírt szövegekre az Outlookban, a PowerPointban, az Excelben, a Publisherben és a Visióban.

Mi az a különbség az „Automatikus formázás” és az „Automatikus formázás beíráskor” beállítások között?

A Wordben és az Outlookban két hasonló Automatikus formázás fület találhat az Automatikus javítás párbeszédpanelen, és ez megzavarhatja. Az Automatikus formázás beíráskor beállításai a szöveg beírása közben, míg az Automatikus formázás fül beállításai az Automatikus formázás parancs futtatásakor (ehhez szükség van a Gyorselérési eszköztárra) érvényesek. A cikk nagy része az Automatikus formázás beíráskor lap beállításait ismerteti. Az Automatikus formázás lapról alább, Az Automatikus formázás lap és az Automatikus formázás parancs használata a Wordben című szakaszban találhat további tájékoztatást.

Az Automatikus formázás beíráskor fül helye az Office-programokban

Ha módosítani szeretné az automatikus formázás viselkedését egy Office-programban, először nyissa meg az Automatikus javítási beállítások ablakot, majd válassza az Automatikus formázás beíráskor fület.

Az Outlook kivételével minden alkalmazás:

 1. Kattintson a Fájl > Beállítások > Nyelvi ellenőrzés > Automatikus javítási beállítások gombra.

  Az Automatikus javítás párbeszédpanel megnyitása

 2. Kattintson az Automatikus formázás beíráskor fülre.

Outlook:

 1. Kattintson a Fájl > Beállítások > Levelek > Szerkesztő beállításai > Nyelvi ellenőrzés > Automatikus javítási beállítások lehetőségre.

  Az Automatikus javítás párbeszédpanel megnyitása

 2. Kattintson az Automatikus formázás beíráskor fülre.

Word, Excel és PowerPoint

 1. Kattintson a Microsoft Office gomb Gombkép > [Program] Beállítások > Nyelvi ellenőrzés > Automatikus javítási beállítások gombra.

  Az Automatikus javítás párbeszédpanel megnyitása

 2. Kattintson az Automatikus formázás beíráskor fülre.

Outlook:

 1. Nyisson meg egy levelet, majd kattintson a Microsoft Office gomb Gombkép > Szerkesztő beállításai > Nyelvi ellenőrzés > Automatikus javítási beállítások gombra.

  Az Automatikus javítás párbeszédpanel megnyitása

 2. Kattintson az Automatikus formázás beíráskor fülre.

Publisher és Visio:

 1. Az Eszközök menüben kattintson az Automatikus javítási beállítások parancsra.

  Az Automatikus javítás párbeszédpanel megnyitása

 2. Kattintson az Automatikus formázás beíráskor fülre.

További információért kattintson alább az egyes címsorokra.

Mindegyik Office-program más Automatikus formázási beállításokat kínál. Az alábbiakban az összes beállítást ismertetjük. Egy beállítás engedélyezéséhez jelölje be a beállítást, a kikapcsolásához pedig törölje belőle a jelölést.

CSERE BEÍRÁSKOR

Beállítás

Leírás

Írógép-idézőjelet nyomdaira

Az egyenes, írógépstílusú idézőjeleket ( " " ) és aposztrófokat ( ' ) íves, nyomdai stílusú nyitó és záró idézőjelekre ( „ ” ), illetve aposztrófokra ( ‘ ) cseréli.

Törtet (1/2) törtjellel (½)

A begépelt törteket (például 1/2) egyetlen karakterből álló törtjelre (½) cseréli. A beállítás hatására a program csak a következő törteket cseréli le: 1/4, 1/2 és 3/4.

Ha más törtszámokat (például 1/5) szeretne lecserélni, további információt a Pipajel vagy más szimbólum beszúrása című témakörben talál.

*Félkövér* és _dőlt_ tényleges formázással

Félkövér formázást alkalmaz a csillagok (*), és dőlt formázást az aláhúzásjelek (_) közé foglalt szövegre. A *számítógép* karakterlánc például számítógép, a _számítógép_ karakterlánc pedig számítógép formában jelenik meg. Vegye figyelembe, hogy a Wordben a (*), illetve a (_) karaktert lecseréli a formázás. Az Outlookban a (*) és a (_) a formázás alkalmazása után is megmarad.

Internetes és hálózati útneveket hiperhivatkozásra

A beírt internetcímeket, hálózatiút-neveket és e-mail címeket hivatkozásra cseréli.

Angol sorszámok végét (1st) felső indexbe

A sorszámok angol végződéseit (például 1st, 2nd és 3rd) felső indexszé alakítja (úgymint „ A 1st érték felső indexszé alakítva ”).

Kötőjeleket (--) gondolatjelre (—)

A dupla kötőjelet (--) hosszú gondolatjelre (—), a szóközök közé helyezett kötőjelet ( - ) pedig gondolatjelre (–) cseréli. Ne feledje, hogy ha hosszú gondolatjelet szeretne elhelyezni, akkor ne használjon szóközt a dupla kötőjel előtt és után.

Írott mosoly :-) és nyíl ==> helyett szimbólumok

Az írott mosolyokat és nyilakat a megfelelő karakterszimbólumokra és hangulatjelekre cseréli.

ALKALMAZÁS BEÍRÁSKOR

Beállítás

Leírás

Automatikus listajeles felsorolások

Listajeles felsorolást hoz létre, ha egy szövegsor szóközzel vagy tabulátorral követett *, - vagy > karakterrel kezdődik.

A listajeles felsorolás befejezéséhez nyomja le kétszer az ENTER billentyűt.

Szegélyekre

Vonalat húz, ha háromszor egymás után új sorba beírja a ~, #, *, -, _ vagy = karaktert, és lenyomja az ENTER billentyűt. A ~~~ karaktersorozat új sorba írásakor az ENTER billentyű lenyomása után hullámos vonal jelenik meg az oldalon.

Beépített címsorstílusokra

Az ENTER billentyű kétszeri lenyomása után címsorstílust alkalmaz az öt vagy kevesebb szóból álló, írásjellel le nem zárt bekezdésekre. A Címsor 1 stílushoz írjon be egy új sort kezdő tabulátor nélkül. A Címsor 2 stílushoz egy tabulátorral bevezetve írjon be egy új sort. A Címsor 3 stílushoz két tabulátorral bevezetve írjon be egy új sort.

Megjegyzés: A címsorstílus automatikus alkalmazásához az ENTER billentyűt kétszer egymás után le kell nyomni az előző bekezdés után.

Automatikus számozott listák

Számozott listát hoz létre, ha egy szövegsor az 1-es számmal és utána egy ponttal vagy tabulátorral kezdődik.

A számozott lista befejezéséhez nyomja le kétszer az ENTER billentyűt.

Táblázatok

Egysoros táblázatot hoz létre, ha új sorba pluszjelekből (+) és kötőjelekből (-) álló sorozatot ír be, majd lenyomja az ENTER billentyűt. A sorozatot pluszjellel kell kezdeni és befejezni. A +---+---+------+ karaktersorozat hatására például egy három oszlopból álló egysoros táblázat jön létre. Az oszlopok szélessége megfelel a pluszjelek közé írt kötőjeleknek. Új táblázatsorok beszúrásához helyezze a beszúrási pontot annak a sornak a végére, amely után új sort szeretne beszúrni, és nyomja le az ENTER billentyűt.

Új sorok és oszlopok felvétele a táblázatba (csak Excel)

Egy új sort vagyok oszlopot ad egy meglévő táblázathoz, ha egy szomszédos sorba vagy oszlopba ír adatokat. Ha például egy kétoszlopos (A és B) táblázat szomszédos, C cellaoszlopába ír be adatokat, a program a C oszlopot automatikusan a meglévő táblázat részeként formázza.

Címszöveg automatikus méretezése a helyőrző méretére (csak PowerPoint)

Csökkenti a címszöveg betűméretét, így az elfér a meghatározott címszöveghelyőrzőben.

Megjegyzés:  A címszöveg a betűtípus beépített betűméreteitől függően automatikusan csak egy egységnyi betűmérettel csökken (például 44-ről 40-re). Ha jobban szeretné csökkenteni a betűtípus méretét, jelölje ki a címszöveget, és válasszon egy kisebb beépített betűméretet a Betűméret listából, vagy írja be a Betűméret listába a kívánt méretet.

Törzsszöveg automatikus méretezése a helyőrző méretére (csak PowerPoint)

Csökkenti a törzsszöveg betűméretét, így az elfér a meghatározott törzsszöveghelyőrzőben.

BEÍRÁSKOR AUTOMATIKUSAN

Beállítás

Leírás

Listaelem kezdetének formázása olyanra, mint az előtte lévő

A listaelem kezdetét úgy formázza, mint amilyen az előző elem kezdete. A formázás az első írásjelig, általában pontig, kettőspontig, kötőjelig, gondolatjelig, kérdőjelig, felkiáltójelig vagy más hasonló karakterig tart.

A program csak azt a formázást ismétli meg a következő listaelemen, amely a listaelem kezdetének egészére jellemző. A listaelem kezdetének csak egy részére jellemző formázást nem ismétli meg a következő listaelem kezdetén.

Behúzás beállítása a tabulátorral és a backspace billentyűvel

A beállítás hatására a bekezdések első sorát behúzhatja úgy, hogy a kurzort a bekezdés első sorának elejére helyezi, és lenyomja a TAB billentyűt. A teljes bekezdést behúzhatja úgy, hogy a kurzort a bekezdés tetszőleges (de nem az első) sora elé helyezi, és lenyomja a TAB billentyűt. A behúzást úgy szüntetheti meg, hogy a kurzort a bekezdés első sorának elejére helyezi, és lenyomja a BACKSPACE billentyűt.

Stílus definiálása a formázások alapján

Beépített stílust alkalmaz a manuálisan formázott szövegre, ha a szöveg formázása azonos az adott beépített stíluséval.

Képletek kitöltése a táblázatokban a számított oszlopok létrehozásához (csak Excel)

Egyetlen képletet alkalmaz az oszlop összes táblázatcellájára. A képlet automatikusan kiterjed az oszlop összes táblázatcellájára.

Az automatikus formázás egy programban való kikapcsolásához törölje a jelölést minden kikapcsolni kívánt beállítás jelölőnégyzetéből az Automatikus formázás beíráskor lapon. Ne feledje, hogy az Automatikus formázás beíráskor beállításai globálisak, így azok kikapcsolása a programhoz tartozó minden fájlra vonatkozik.

Az Automatikus formázás beíráskor fül üresen hagyott beállításokkal

Gépelés közben automatikusan elutasíthatja vagy módosíthatja az automatikus formázást. Amikor az Office alkalmazza az automatikus formázást, kattintson a megjelenő Automatikus javítási beállítások gombra Gombkép , majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • A formázás visszavonása kizárólag erre az előfordulásra vonatkozóan. (Szükség esetén újból alkalmazhatja a visszavont formázást.)

 • Az adott automatikus formázási beállítás globális módosítása a Leállítás parancsra kattintva, hogy az Office felhagyjon ezzel a típusú automatikus módosítással.

 • A beállítások módosításához kattintson az Automatikus javítás beállításai elemre, amivel megnyitja az Automatikus formázás beíráskor lapot, ahol módosíthatja a beállításokat.

A Word az Automatikus formázás beíráskor fül mellett egy Automatikus formázás fület is tartalmaz. Az Automatikus formázás beíráskor beállításai a fent ismertetett módon a szöveg beírásakor érvényesülnek. Az Automatikus formázás fület ritkábban kell használni, mivel az itt található beállításokat a program csak akkor alkalmazza, amikor Ön az Automatikus formázás parancsot futtatja, amelyhez hozzá kell adnia a Gyorselérési eszköztárat.

Az Automatikus formázás parancs ugyanazokat a módosításokat végzi el, mint az Automatikus formázás beíráskor beállításai, a formázás azonban a már begépelt szövegeken érvényesül. Az Automatikus formázás paranccsal például az egész dokumentumban, egyszerre lecserélheti az írógép-idézőjeleket nyomdaira, vagy a törteket törtjelekre.

Az Automatikus formázás parancs használatához vegye fel azt a Gyorselérési eszköztárra, a következőképpen:

 1. A Wordben kattintson a Gyorselérési eszköztár testreszabása ikonra, majd a További parancsok elemre.

  A gyorselérési eszköztár További parancsok elemének kiválasztása

 2. A Választható parancsok helye listában válassza a Minden parancs lehetőséget.

 3. Görgessen lefelé a listában, válassza az Automatikus formázás... vagy az Automatikus formázás most lehetőséget, és kattintson a Hozzáadás gombra, majd az OK gombra.

  Az Automatikus formázás gyorselérési parancs választása

 4. A parancs futtatásához kattintson az Automatikus formázás ikonra a Gyorselérési eszköztáron.

  Az Automatikus formázás ikon

Lásd még

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×