Az UML modellek és a fejlesztési folyamat kapcsolata

A Microsoft Office Visio módszertani elkötelezettség nélkül támogatja az UML modell létrehozását – ahhoz azonban, hogy az egyes UML diagramtípusokat olyan kontextusokban használja, melyekben azok releváns információkat hordoznak, érdemes tanulmányoznia az alábbi ábrát. Az ábra az egyes UML diagramtípusokat olyan modellek köré csoportosítja, melyek hozzávetőlegesen megfelelnek a fejlesztési folyamat fázisainak. A fejlesztési folyamat főbb fázisai a használatieset-modellezés (követelményelemzés) fázisa, a szakterületi modellezés fázisa, a logikai szintű modellezés fázisa és az implementációs fázis.

Annak ellenére, hogy az egyes fázisok egyszer és egymás után végrehajtandó fázisoknak tűnhetnek, a leghatékonyabb fejlesztési módszertanok az iteratív fejlesztés elvét vallják, melynek értelmében az egyes fázisok végrehajtására egy fejlesztési folyamat keretein belül több alkalommal is sor kerül.

"Modeling a system can be broken down into four phases: use case model, domain model, design model, and implemenation model"

A használatieset-modellezés (követelményelemzés) fázisa

A használati esetek a folyamatok korai fejlesztési ciklusokban készített forgatókönyvszerű elemzései. A használati esetek a rendszer és a külső szereplők közötti kölcsönhatásokat ábrázolják, és segítséget nyújtanak a rendszerkövetelmények és a szakterületben használt fogalmak megértéséhez. A használatieset-modellezési fázis termékei a használatieset-diagramok.

A szakterületi modellezés fázisa

A használatieset-modellezési fázishoz hasonlóan a szakterületi modellezés fázisa is a rendszer számára releváns szakterületek modelljének felépítésére, valamint az azokban használt fogalmak megértésére fókuszál. Ez a fázis tehát szintén egy elemzési (analízis) jellegű fázis, ahol programozási koncepciók helyett a valós világ objektumainak és azok kapcsolatainak rendszerében szokás gondolkozni.

A szakterületi modellezési fázis termékei koncepcionális szintű statikusszerkezet-diagramok, csomagdiagramok és szekvenciadiagramok.

A logikai modellezés fázisa

A használatieset- és a szakterületi modellezési fázis tehát a kialakítandó rendszer követelményeinek és fogalmainak megértésére koncentrál. A logikai tervezés célja az e fázisok során megszerzett ismeretanyag alkalmazása, és egy megfelelő információtechnológiai megoldás kidolgozása.

A logikai modellezés során az említett megoldás terveinek kidolgozására szolgáló eszközök az modellobjektum kommunikációját ábrázoló együttműködési diagramok, valamint a szoftverben majdan implementált modellobjektumosztály statikus szerkezetét definiáló osztálydiagramok.

Az objektumok életciklusának modellezésére szolgálnak a releváns osztályok és modellobjektumosztályhasználati eset köré csoportosított állapot- és modellobjektumosztályhasználati esettevékenység.

Az implementációs modellezés fázisa

Az implementációs modellezési fázis a fejlesztési környezet fizikai szerkezetét és összetevőrendszerét helyezi a középpontba. Az implementációs fázis során használt modellezési eszközök az összetevő-diagramok és a telepítésdiagramok.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×