Az SQL Server Reporting Services együttműködése a Kimutatásközponttal – Áttekintés

Ez a cikk áttekinti azokat a követelményeket, amelyek az SQL Server 2005 Reporting Services szolgáltatás és a Microsoft Office SharePoint Server 2007 alkalmazás Kimutatásközpontjának együttműködéséhez szükségesek. Megtudhatja belőle, hogy a különböző kiszolgáló-összetevők hogyan működnek együtt, és hogy a Kimutatásközpont sablon használatakor olyan hivatkozásokkal bővül a Fontos rovatok sáv, amelyek a Reporting Services integrációja révén kiszélesítik a SharePoint technológia jelentéskészítési lehetőségeit.

A Reporting Services és a Kimutatásközpont együttműködéséhez az alábbi összetevőket telepíteni kell.

SQL Server 2005 Reporting Services

Ez az összetevő üzemelteti a Reporting Services jelentéseit, és webszolgáltatási felületen keresztül kommunikál az Office SharePoint Server 2007 alkalmazással. A Reporting Services kiszolgálója az előfizetéseket és a jelentés-gyorsítótárazást is kezeli. Ez a kiszolgáló elkülönülhet az Office SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató kiszolgálótól, de a Microsoft Office SharePoint Server 2007 alkalmazást alapszinten telepíteni kell a Reporting Services kiszolgálójára, mert ezzel biztosítható, hogy a Windows SharePoint Services 3.0 objektummodellje települjön

SQL Server 2005 Service Pack 2 szervizcsomag

Ez az összetevő lehetővé teszi az Office SharePoint Server 2007 és a Reporting Services együttműködését a jelentéskezelő kiszolgálón

Office SharePoint Server 2007

Ez az összetevő központi hozzáférési pontként működik az összes jelentéshez és üzleti adathoz. Alternatív megoldásként a Windows SharePoint Services 3.0 is használható

A Microsoft SharePoint technológiához készült Microsoft SQL Server 2005 Jelentéskészítő szolgáltatások bővítmény

Ez az összetevő tartalmazza a Jelentésmegjelenítő kijelzőt és az új jelentéskezelési felhasználói felületet

A különböző összetevők együttműködését az alábbi diagram szemlélteti.

Együttműködést szemléltető diagram

Vissza a lap tetejére

Együttműködés az SQL Server 2005 Reporting Services szolgáltatással

Az SQL Server 2005 nagyfokú integrációt biztosít a Reporting Services és a Microsoft SharePoint termékek és technológiák (Windows SharePoint Services 3.0 és Office SharePoint Server 2007) között. A Kimutatásközpont (ez az Office SharePoint Server 2007 részét képező webhelysablon) a Service Pack 2 (SP2) szervizcsomaggal bővített SQL Server 2005 alkalmazással való együttműködést támogatja. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy a Kimutatásközpont használatával közvetlenül a SharePoint-dokumentumtárakból tekinthesse meg és kezelhesse a jelentéseket. A Reporting Services és az Office SharePoint Server 2007 közötti együttműködés – az SQL Server 2005 felől tekintve – az úgynevezett SharePoint-integrációs mód. Ha a Reporting Services csak a jelentésszolgáltatási adatbázisban tárolja a jelentéseket, és nem működik együtt az Office SharePoint Server 2007 alkalmazással, natív módról beszélünk.

Megjegyzés: A Reporting Services és az Office SharePoint Server 2007 együttműködése némi beállítást igényel. Miután telepítette a fenti összetevőket a jelentéskezelő kiszolgálóra és az Office SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató kiszolgálóra, mindkét kiszolgálót konfigurálnia kell. Az SQL Server 2005 Reporting Services és az Office SharePoint Server 2007 integrációjáról további információt A 2007-es Microsoft Office rendszer üzletiintelligencia-szolgáltatásainak integrációja az SQL Server 2005 alkalmazással (angol nyelven) című cikkben találhat, de segítségért a rendszergazdához is fordulhat.

Együttműködés a Kimutatásközponttal

Míg a Reporting Services jelentései bármilyen webhelyen vagy dokumentumtárban kezelhetők, addig az Office SharePoint Server 2007 részét képező Kimutatásközpont webhelysablon egy azonnal használatba vehető üzleti jelentéskészítési szolgáltatás, amelynek segítségével létrehozható egy SharePoint-webhely a jelentések tárolására. Ha a sablon használatával webhelyet hoz létre, a Fontos rovatok sáv több olyan hivatkozással bővül, amely a jelentéskészítési erőforrások használatát segíti az alább jelzett módon.

A Kimutatásközpont navigációs hivatkozásai

1. Data Documents (Reports) (Adatdokumentumok (Jelentések)): Dokumentumgyűjtemények tárolására szolgáló dokumentumtár

2. Report Dashboards (Jelentéskezelési irányítópultok): A beállítható irányítópultok listája

3. Resources (Erőforrások): A Reporting Services jelentéseivel használható alábbi erőforrásokat tartalmazó mappa:

  • Adatkapcsolatok:    Valamennyi jelentésben használható megosztott adatforrásokat és/vagy jelentésmodelleket tartalmazó dokumentumtár

  • Kimutatásnaptár:    Jelentésekhez vagy jelentésütemezésekhez kapcsolódó dátumadatokat tartalmazó naptár típusú lista. Feltüntetheti például, hogy a jelentésadatokat mely napokon frissítik vagy töltik fel. Ez az elem nem kapcsolódik külön a Reporting Services szolgáltatáshoz

  • Hivatkozástár:    A végfelhasználókat a Kimutatásközpont használatában segítő dokumentumok tárolására szolgáló dokumentumtár. Ez az elem nem kapcsolódik külön a Reporting Services szolgáltatáshoz

Miután Ön vagy a rendszergazda sikeresen beállította a Reporting Services és az Office SharePoint Server 2007 közötti együttműködést, jelentéseket készíthet, és elhelyezheti őket az Office SharePoint Server 2007 alkalmazást futtató kiszolgálón.

Megjegyzés: Mielőtt saját jelentéseket készíthetne, egy fejlesztőnek vagy a rendszergazdának közzé kell tennie egy jelentéskészítési modellt az Office SharePoint Server 2007 alkalmazásban. A jelentéskészítési modell definiálja a jelentés adatforrását, az adatforrás biztonsági paramétereit, továbbá az adatoknak a jelentésben való megjelenítését meghatározó táblákat, mezőket és kapcsolatokat.

Ha többet szeretne tudni arról, hogy a Reporting Services és a SharePoint termékek és technológiák integrációja révén miként készíthet és használhat jelentéseket, olvassa el Az SQL Server Reporting Services szolgáltatás és a SharePoint technológiák integrációja (angol nyelven) című cikket.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×