Az Office-ban rendelkezésre álló diagramtípusok

Amikor diagramot készít egy Excel-munkafüzetben, Word-dokumentumban vagy PowerPoint-bemutatóban, rengeteg lehetőség közül választhat. Akár az adatokhoz javasolt diagramok közül választ, akár saját maga választja ki a kívánt diagramot az összes diagram listájából, érdemes lehet kicsit közelebbről megismerkednie az egyes diagramtípusokkal.

Kattintson ide egy diagram létrehozásának elkezdéséhez.

Diagramtípus kijelölése az ismertetéséhez

Az egyes diagramtípusok leírásának megjelenítéséhez válasszon egy lehetőséget az alábbi legördülő listából.

Megjegyzés : Egyes diagramtípusok csak az Office 2013- és 2016-alkalmazásokban állnak rendelkezésre.

A munkalapon oszlopokba és sorokba rendezett adatok oszlopdiagramon ábrázolhatók. Az oszlopdiagram vízszintes (kategória-) tengelyén általában a kategóriák, a függőleges (érték-) tengelyen pedig az értékek láthatók, mint például a következő diagramon:

Csoportosított oszlop diagram

Az oszlopdiagramok típusai

 • Csoportosított oszlop és Térhatású csoportosított oszlop   

  Csoportosított oszlop- és térhatású csoportosított oszlopdiagramok

  A csoportosított oszlop típusú diagramok kétdimenziós oszlopként jelenítik meg az értékeket. A háromdimenziós csoportosított oszlop típusú diagram háromdimenziós oszlopokat ábrázol, de nincs harmadik értéktengelye (magassági tengelye). Ezt a diagram akkor érdemes használni, ha a kategóriaelemek:

  • értéktartományok (például elemek száma)

  • különböző skálaelrendezések (például a teljes egyetértést, az egyetértést, a semleges véleményt, az egyet nem értést és a nagyon egyet nem értést szemléltető, bejegyzésekkel bővített Likert-skála)

  • sorrendbe nem állított nevek (például elemnevek, földrajzi nevek vagy személynevek)

 • Halmozott oszlop és Halmozott oszlop térhatással:     A halmozott oszlop típusú diagram kétdimenziós oszlopokat jelenít meg egymásra halmozva. A háromdimenziós halmozott oszlop típusú diagram három dimenziós oszlopokat jelenít meg, de nincs magassági tengelye. Ezt a diagramot akkor érdemes használni, ha több adatsor ábrázolása mellett az értékek összegét is ki kell hangsúlyozni.

  Halmozott oszlop- és térhatású halmozott oszlopdiagramok

 • 100%-ig halmozott oszlop és 100%-ig halmozott térhatású oszlop:     A 100%-ig halmozott oszlop típusú diagram kétdimenziós oszlopokat jelenít meg úgy, hogy az egymásra halmozott oszlopok 100%-ot adnak ki. A háromdimenziós 100%-ig halmozott oszlop típusú diagram három dimenziós oszlopokat jelenít meg, de nincs magassági tengelye. Ezt a diagramot akkor érdemes használni, ha két vagy több adatsort kell ábrázolni, és az egyes értékek egészhez való hozzájárulását is ki kell hangsúlyozni. Különösen jól érvényesül ez a hatás akkor, ha az összeg mindegyik kategóriában megegyezik.

  100%-ig halmozott oszlop- és térhatású 100%-ig halmozott oszlopdiagramok

 • Térhatású oszlop:    A térhatású oszlopdiagram három módosítható tengelyt (vízszintes, függőleges és Z) használ, és a vízszintes, illetve a Z tengelyre felvett adatpontok hasonlítja össze. Akkor használja ezt a diagramtípust, ha két kategória és adatsor értékeit szeretné összehasonlítani.

  Térhatású oszlopdiagram

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat ábrázolhatja vonaldiagramként. A vonaldiagram egyenletesen elosztva jeleníti meg a kategóriaadatokat a vízszintes, míg az értékeket a függőleges tengely mentén. A vonaldiagram alkalmas időben folytonos adatok egyenletes skálaelosztás melletti megjelenítésére, így ideálisan használható egyenlő intervallumok, például hónapok, negyedévek vagy gazdasági évek adataiban felfedezhető trendek ábrázolására.

Vonaldiagram jelölőkkel

A vonaldiagramok típusai

 • Vonal és Vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket jelölőkkel vagy jelölők nélkül megjelenítő vonaldiagramok időbeli vagy sorba rendezett kategóriák mentén mért trendek megjelenítésére használhatók, különösen akkor, ha sok adatpont van, és lényeges az ábrázolásuk sorrendje. Sok kategória vagy közelítő értékek esetén jelölők nélküli vonaldiagramot használjon.

  Vonaldiagram és vonaldiagram jelölőkkel

 • Halmozott vonal és Halmozott vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket jelölőkkel vagy jelölők nélkül megjelenítő halmozott vonaldiagramok az egyes értékek egészhez viszonyított időbeli trendjének, illetve egyenletesen elosztott kategóriákon belül változó trendjének ábrázolására használhatók.

  Halmozott vonaldiagramok jelölőkkel és jelölők nélkül

 • 100%-ig halmozott vonal és 100%-ig halmozott vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket jelölőkkel vagy anélkül megjelenítő 100%-ig halmozott vonaldiagramok akkor használhatók, ha egyes értékeknek az egészhez viszonyított időbeli trendjét vagy egyenletesen elosztott kategóriákban mért százalékos arányának trendjét szeretné ábrázolni. Sok kategória vagy közelítő értékek esetén jelölők nélküli 100%-ig halmozott vonaldiagramot használjon.

  100%-ig halmozott vonal és 100%-ig halmozott vonal jelölőkkel

 • Szalagdiagram:    A szalagdiagram térhatású szalagként jeleníti meg az egyes adatsorokat vagy adatoszlopokat. Vízszintes, függőleges és mélységi tengelye van, amelyek mindegyike módosítható.

  Térhatású vonaldiagram

  Megjegyzések: 

  • A vonaldiagramok leginkább több adatsor ábrázolására alkalmasak– ha csak egy adatsora van, akkor fontolja meg inkább a pontdiagram használatát.

  • A halmozott vonaldiagramok összeadják az adatokat, ami esetleg nem a kívánt eredményt adja. Mivel nem könnyű észrevenni, hogy a vonalak halmozottak, ezért érdemesebb lehet más vonaldiagram-típust vagy halmozott területdiagramot használni.

A munkalapon egy oszlopba vagy egy sorba rendezett adatokat kördiagramként is ábrázolhatja. A kördiagram egy adatsorban, a tételek összegéhez viszonyítva ábrázolja a tételek méretét. A kördiagramban az adatpontokok a teljes kör bizonyos százalékaként jelennek meg.

Kördiagram

Kördiagramok használati lehetőségei:

 • ha csak egyetlen adatsor van

 • ha az értékek között nincs negatív szám

 • az értékek közül legfeljebb csak néhány szám nulla

 • legfeljebb hét kategória van, és a kategóriák a teljes kör részét képezik

A tortadiagramok típusai

 • Két- és háromdimenziós kör:    A kördiagramok az egyes értékeknek az egészhez viszonyított arányát jelenítik meg két- vagy háromdimenziós formában, azaz síkban és térhatású ábrán. Az egyes körcikkeket manuálisan kihúzva hangsúlyozhatja.

  Kör- és térhatású kördiagramok

 • Kör-kör és kör-sáv:    A kör-kör vagy kör-sáv diagramok olyan kördiagramok, amelyeken a kisebb értékek ki vannak húzva a fődiagramból, és egy másodlagos kör vagy halmozott sávdiagramot alkotnak, így könnyebb megkülönböztetni őket.

  Kör-kör és kör-sáv diagramok

Perecdiagramok

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat perecdiagramként is ábrázolhatja. A kördiagramhoz hasonlóan a perecdiagram is a részek egészhez való viszonyát tükrözi, a perecdiagram ugyanakkor több adatsort is tartalmazhat.

Perecdiagram

A perecdiagramok típusai

 • Perec:    A perecdiagramok gyűrűkként jelenítik meg az adatokat úgy, hogy mindegyik gyűrű egy-egy adatsort ábrázol. Ha az adatcímkéken százalékok láthatók, akkor az egyes gyűrűk összege 100%.

  Perecdiagram

  Megjegyzés :  A perecdiagramok értékei nem könnyen olvashatók le. Bizonyos esetekben érdemes helyettük halmozott oszlop vagy halmozott sáv típusú diagramot használni.

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat sávdiagramon is ábrázolhatja. A sávdiagram különálló tételek összehasonlítására szolgál. A sávdiagram kategóriái általában a függőleges tengelyen, míg az értékek a vízszintes tengelyen helyezkednek el.

Sávdiagram

Sávdiagramot a következő esetekben célszerű használni:

 • ha a tengelyek felirata hosszú

 • ha a megjelenített értékek időtartamok

A sávdiagramok típusai

 • Csoportosított sáv és Térhatású csoportosított sáv:    A csoportosított sáv típusú diagram kétdimenziós sávokat jelenít meg. A háromdimenziós csoportosított sáv típusú diagram háromdimenziós sávokat ábrázol, de nincs mélységi (Z) tengelye.

  Csoportosított sáv- és térhatású csoportosított sávdiagramok

 • Halmozott sáv és Halmozott sáv térhatással:    A Halmozott sáv diagramtípus a különálló elemek és az egész arányát szemlélteti két dimenzióban. A Halmozott sáv térhatással típus térhatású sávokat jelenít meg, de nincs mélységi tengelye.

  Halmozott sáv- és térhatású halmozott sávdiagramok

 • 100%-ig halmozott sáv és 100%-ig halmozott sáv térhatással:    A 100%-ig halmozott sáv típusú diagram kétdimenziós sávokkal ábrázolja, hogy az egyes értékek százalékosan hogyan aránylanak a kategóriákból számított összeghez. A térhatású halmozott sáv típusú diagram háromdimenziós sávokat jelenít meg, de nincs mélységi tengelye.

  100%-ig halmozott sáv- és térhatású 100%-ig halmozott sávdiagramok

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatok területdiagramon is ábrázolhatók. A területdiagramon időbeli változások ábrázolhatók úgy, hogy a figyelem a trend mentén az összegre irányul. Az ábrázolt értékek összegének megjelenítésével a területdiagram a részek és az egész viszonyát is kifejezheti.

Területdiagram

A területdiagramok típusai

 • Terület és Háromdimenziós terület:    Akár kétdimenziósként, akár háromdimenziósként jelenít meg egy adott területdiagramot, az az értékek vagy egyéb kategóriaadatok adott időszakban megfigyelhető trendjét ábrázolja. A háromdimenziós területdiagramoknak három módosítható tengelye van (vízszintes, függőleges és a Z tengely). Általános szabály, hogy nem halmozott területdiagram helyett ajánlott inkább vonaldiagramot használni, mert az egyes adatsorokból származó adatok takarhatják egymást.

  Terület- és 3D területdiagramok

 • Halmozott terület és Háromdimenziós halmozott terület:    A halmozott terület típusú diagramok az egyes értékek hozzájárulásának időbeli vagy egyéb kategória mentén számított trendjét ábrázolják kétdimenziós formában. A háromdimenziós halmozott terület típus ugyanezt teszi, de három dimenzióban, ugyanakkor mélységi tengely alkalmazása nélkül ábrázolja a területeket.

  Halmozott terület és térhatású halmozott terület

 • 100-ig halmozott terület és 100-ig halmozott terület térhatással:    A 100%-ig halmozott terület típusú diagram az egyes értékek hozzájárulásának időbeli vagy egyéb kategória mentén számított trendjét ábrázolja. A háromdimenziós 100%-ig halmozott terület típus ugyanezt teszi, csak három dimenzióban, ugyanakkor mélységi tengely alkalmazása nélkül.

  100-ig halmozott terület és térhatású 100%-ig halmozott terület

A munkalapokon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatok pontdiagramként ábrázolhatók. Az adatok elrendezéséhez helyezze az x értékeket egy oszlopba vagy sorba, a megfelelő y értékeket pedig a szomszédos oszlopokba vagy sorokba a munkalapon.

A pontdiagramon két értéktengely található: egy vízszintes (x) és egy függőleges (y) tengely. A diagramon az x és y értékek egy-egy adatponttá egyesülnek, amelyek szabálytalan közönként, illetve csoportokban jelennek meg. A pontdiagramot általában számértékek, például tudományos, statisztikai vagy műszaki adatok ábrázolására és összehasonlítására használják.

Pontdiagram

Az alábbi esetekben pontdiagramot célszerű használni:

 • szeretné megváltoztatni a vízszintes tengely skálázását

 • logaritmikus skálázást szeretne alkalmazni erre a tengelyre

 • a vízszintes tengely értékei nem egyenletesen helyezkednek el

 • a vízszintes tengelyen sok adatpont található

 • a pontdiagram független tengelyskáláinak testreszabásával több információt szeretne mutatni az értékpárokról vagy csoportokba tömörülő értékhalmazokról

 • nagy adathalmazok közötti hasonlóságot szeretné ábrázolni adatpontok közötti különbségek helyett

 • sok adatpontot szeretne összehasonlítani az időtől függetlenül – minél több adatot tartalmaz a pontdiagram, annál hatékonyabb lehet az összehasonlítás

A pontdiagramok típusai

 • Pont:    Ez a diagram az értékpárok összehasonlítására szolgáló összekötő vonalak nélkül jeleníti meg az adatpontokat.

  Pontdiagram

 • Pont simított vonalakkal és jelölőkkel és Pont simított vonalakkal:    Ez a diagram simított görbékkel köti össze az adatpontokat. A simított vonalak megjeleníthetők jelölőkkel vagy nélkülük. Ez utóbbit nagyszámú adatpont ábrázolásakor ajánljuk.

  Pontdiagram görbített vonalakkal és jelölőkkel és pont görbített vonalakkal

 • Pont vonalakkal és jelölőkkel ésPont egyenes vonalakkal:    Ez a diagram egyenes vonalakkal köti össze az adatpontokat. Az egyenes vonalak megjeleníthetők jelölőkkel vagy nélkülük.

  Pontdiagram vonalakkal és jelölőkkel és pontdiagram egyenes vonalakkal

Buborékdiagram

A buborékdiagramban a pontdiagramhoz hasonlóan egy harmadik oszlopban kell megadni a buborékok méretét, amelyek az adatsorokban lévő adatpontokat ábrázolják.

Buborékdiagram

A buborékdiagramok típusai

 • Buborékdiagram és Buborék térhatással:    Mindkét buborékdiagram-típus kettő helyett három értékkészletet hasonlít össze, két- vagy háromdimenziós buborékokat megjelenítve (mélységi tengely nélkül). A harmadik érték a buborék méretét határozza meg.

  Buborék- és térhatású buborékdiagramok

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat árfolyamdiagrammal is ábrázolhatja. Ahogy neve is jelzi, az árfolyamdiagram segítségével a részvényárak ingadozása szemléltethető. Ezzel a diagramtípussal ugyanakkor másféle adatok ingadozása is ábrázolható. Ha árfolyamdiagramot használ, ügyelnie kell az adatok helyes sorrendjére.

Ha például egy egyszerű max-min-zár árfolyamdiagramot szeretne készíteni, három oszlopazonosító, a Maximum, Minimum és Záró szerint kell rendeznie az adatokat, ebben a sorrendben.

Árfolyamdiagram

Az árfolyamdiagramok típusai

 • Max-Min-Zár:    Ehhez az árfolyamdiagramhoz három értéksorra van szükség a következő sorrendben: Maximum, Minimum, Záró.

  Max-min-zár árfolyamdiagram

 • Nyit-Max-Min-Zár:    Ez az árfolyamdiagram négy értéksort használ a következő sorrendben: Nyitó, Maximum, Minimum, Záró.

  Nyit-max-min-zár diagram

 • Mennyiség-Max-Min-Zár:    Ehhez az árfolyamdiagramhoz is négy értéksor szükséges a következő sorrendben: Mennyiség, Maximum, Minimum, Záró. A mennyiség mérése két értéktengellyel történik: az egyik tengely a mennyiséget mérő oszlopokhoz, a másik pedig a részvényárakhoz tartozik.

  Mennyiség-max-min-zár diagram

 • Mennyiség-Nyit-Max-Min-Zár:    Ez az árfolyamdiagram öt értéksort használ a következő sorrendben: Mennyiség, Nyitó, Maximum, Minimum, Záró.

  Mennyiség-nyit-max-min-zár diagram

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat ábrázolhatja felületdiagramként. Használatuk leginkább olyan esetekben célszerű, amikor két adathalmaz optimális kombinációját szeretné megtalálni. A domborzati térképekhez hasonlóan a felületdiagram színei és mintái az ugyanazon adattartományt jelölő területeket jelzik. Felületdiagram akkor hozható létre, ha mind a kategóriák, mind az adatsorok numerikus értékek.

Felületdiagram

A felületdiagramok típusai

 • Felület:    Ez a diagram térben ábrázolja az adatokat: mintha egy térhatású oszlopdiagram fölött elnyújtott gumilemez lenne. Rendszerint nagy mennyiségű adatok olyan kapcsolatainak megjelenítésére használják, amelyeket másképpen igen nehéz lenne felismerni. A felületdiagram színes sávjai nem az adatsorokat, hanem az értékek közötti különbségeket szemléltetik.

  3D felületdiagram

 • Térhatású drótváz:    Ha a háromdimenziós felületdiagramot felületi színek nélkül jeleníti meg, úgynevezett térhatású drótváz jelenik meg. Ez a diagram csak a vonalakat jeleníti meg. A térhatású drótváz típusú diagram értékeit nem könnyű leolvasni, de sokkal gyorsabban ábrázolhatók vele nagy adathalmazok, mint a térhatású felületdiagrammal.

  Térhatású drótváz diagram

 • Körvonal:    A Körvonal típusú diagram felülről nézett, a kétdimenziós topográfiai térképekhez hasonló felületdiagram, amelynek színes sávjai adott értéktartományokat jelölnek. A Körvonal diagram vonalai azonos értékű interpolált pontokat kötnek össze.

  Körvonaldiagram

 • Drótváz:    A Drótváz típusú diagramok is felülről nézett felületdiagramok, de színes sávok nélkül – az ilyen diagramok csak a vonalakat jelenítik meg. A drótváz típusú diagramok leolvasása nem egyszerű, ezért helyettük érdemes lehet térhatású felületdiagramot használni.

  Körvonal-váz diagram

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat sugárdiagramon is ábrázolhatja. A sugárdiagramokkal több adatsor összegzett értékei hasonlíthatók össze.

Sugárdiagram

A sugárdiagramok típusai

 • Sugár és Sugár jelölőkkel:    Akár a külön adatpontokhoz tartozó jelölőkkel, akár azok nélkül, a sugárdiagramok az értékek egy középponthoz viszonyított változásait szemléltetik.

  Sugár és sugár jelölőkkel

 • Kitöltött sugár:    E diagramtípuson az adatsornak megfelelő terület színnel van kitöltve.

  Kitöltött sugárdiagram

A fatérkép diagram hierarchikusan ábrázolja az adatokat, és használatával egyszerű módon hasonlíthatók össze a különböző kategorizálási szintek. A fatérkép diagram a kategóriákat színnel és közelséggel ábrázolja, és könnyedén képes olyan nagy adatmennyiségeket megjeleníteni, amelyeket más diagramtípussal nehéz volna. A fatérkép diagramos ábrázolási mód az üres cellákat tartalmazó hierarchikus szerkezetek ábrázolása mellett a hierarchián belüli arányok összehasonlításakor is igen hasznos.

Példa a Windows Office 2016-ban létrehozható fatérkép diagramra

A fatérkép diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

A többszintű gyűrű diagramok ideálisak a hierarchikus adatok és az üres cellákat tartalmazó hierarchikus szerkezetek megjelenítésére. A hierarchia minden szintjét egy gyűrű vagy kör képviseli, ahol a belső kör a hierarchia felső szintje. A hierarchikus adatok nélküli többszintű gyűrű diagram (mely csak egy szint kategóriát tartalmaz) hasonlít a perecdiagramhoz. A kategóriák több szintjével rendelkező többszintű gyűrű diagramokon látható, hogy a külső gyűrűk hogyan viszonyulnak a belső gyűrűkhöz. A többszintű gyűrű diagramokkal hatékonyan megjeleníthető, hogy egy gyűrű hogyan oszlik a részeire.

Kép a Windows Office 2016-ban létrehozott többszintű gyűrűdiagramról

A többszintű gyűrűdiagramoknak nincsenek diagram altípusai.

A hisztogramdiagramban ábrázolt adatok az eloszláson belüli gyakoriságot jelenítik meg. A diagram egyes oszlopait intervallumoknak nevezik, melyek az adatok további elemzése érdekében módosíthatók.

Mintahisztogram

Hisztogramdiagramok típusai

 • Hisztogram    A hisztogramdiagram az adatok eloszlását gyakoriság szerinti intervallumokba csoportosítva jeleníti meg.

  Hisztogramdiagram a hisztogram alcsoportban
 • Pareto diagram    A Pareto diagram egy rendezett hisztogram, amelyben a csökkenő sorrendbe rendezett oszlopok mellett egy göngyölt százalékos arányt jelző sor is található.

  Pareto diagramaltípus a hisztogramok között

A Dobozos ábra az adatok kvartilisekbe való eloszlását jeleníti meg, kiemelve a középértéket és a kiugró értékeket. A dobozok függőleges kiterjedésű vonalakkal rendelkezhetnek, amelyek „bajusz” néven ismertek. Ezek a vonalak variabilitást jeleznek a felső és az alsó kvartilisen kívül, a vonalakon vagy bajuszokon kívül eső pontok pedig kiugró értékeknek minősülnek. E diagramtípus az egymással valamiképpen összefüggő adatkészletek megléte esetén használatos.

Mintadoboz és doboz diagram

A dobozos ábráknak nincsenek diagram altípusai.

A vízesés diagram a pénzügyi adatainak értékek kivonása vagy hozzáadása utáni göngyölített összegét jeleníti meg. Hasznos tudni, hogy egy kezdőértékre milyen hatással van egy pozitív és negatív értékekből álló sorozat. Az oszlopok különböző színűek, így azonnal megkülönböztethetők a pozitív és a negatív számok.

Példa vízesés diagramra

A vízesés diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

A tölcsérdiagramok egy folyamat több szakaszán keresztül jelenítenek meg értékeket.

Értékesítési folyamatokat megjelenítő tölcsérdiagram; az első oszlopban szakaszok láthatók, a másodikban értékek

Az értékek általában fokozatosan csökkennek, így a sávok tölcsérre hasonlítanak. A tölcsérdiagramokról itt olvashat bővebben.

A sorokba és oszlopokba rendezett adatok kombinált diagrammal is ábrázolhatók. A kombinált diagramok két vagy több diagramtípust egyesítenek úgy, hogy ezáltal megkönnyítik az adatok értelmezését, különösen a változatos adatok esetén. Egy másodlagos tengely megjelenítésével még inkább megkönnyíthető a leolvasás. Az alábbi példában oszlopdiagram jeleníti meg a január és június között értékesített lakások számát, a vonaldiagramról pedig gyorsan leolvasható a havi átlagos értékesítési ár.

Kombinált diagram másodlagos tengellyel

A kombinált diagramok típusai

 • Csoportosított oszlop – vonal és csoportosított oszlop – vonal a második tengelyen:    Ez a diagram másodlagos tengellyel és anélkül is ábrázolható. A csoportosított oszlopot és a vonaldiagramot egyesíti, így egyes adatsorokat oszlopokkal, más értékeket pedig vonalakkal ábrázol ugyanabban a diagramban.

  Csoportosított oszlop diagramok

 • Halmozott terület – csoportosított oszlop:    Ez a diagram a halmozott terület és a csoportosított oszlop típusú diagramot egyesíti, egyes adatsorokat halmozott területként, míg másokat oszlopokként jelenít meg ugyanabban a diagramban.

  Halmozott terület – csoportosított oszlopdiagram

 • Egyéni összetétel:    Ezzel a diagramtípussal szabadon kombinálhatja azokat a diagramokat, amelyeket egy diagramban szeretne megjeleníteni.

  Egyéni kombinált diagram

Diagramtípus módosítása

Ha már van egy diagramja, és csak a típusát szeretné módosítani:

 1. Jelölje ki a diagramot, kattintson a Tervezés fülre, és kattintson a Más diagramtípus gombra.

  Más diagramtípus

 2. Módosítsa a diagramtípust a Diagramtípus módosítása párbeszédpanelen.

Lásd még

Tölcsérdiagram létrehozása

Adatok ábrázolása Gantt-diagramon

Hisztogram létrehozása

Pareto-diagram létrehozása

Többszintű gyűrű diagram létrehozása az Office 2016-ban

Fatérkép diagram létrehozása az Office 2016-ban

Vízesés diagram létrehozása az Office 2016-ban

Doboz diagram létrehozása

Kördiagram létrehozása

Diagram létrehozása a Windows Excel 2016-ban

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×