Az Office-ban rendelkezésre álló diagramtípusok

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Amikor diagramot készít egy Excel-munkafüzetben, Word-dokumentumban vagy PowerPoint-bemutatóban, rengeteg lehetőség közül választhat. Akár az adatokhoz javasolt diagramok közül választ, akár saját maga választja ki a kívánt diagramot az összes diagram listájából, érdemes lehet kicsit közelebbről megismerkednie az egyes diagramtípusokkal.

Kattintson ide egy diagram létrehozásának elkezdéséhez.

Az egyes diagramtípusok leírásának megjelenítéséhez válasszon egy lehetőséget az alábbi legördülő listából.

A munkalapon oszlopokba és sorokba rendezett adatok oszlopdiagramon ábrázolhatók. Az oszlopdiagram vízszintes (kategória-) tengelyén általában a kategóriák, a függőleges (érték-) tengelyen pedig az értékek láthatók, mint például a következő diagramon:

Csoportosított oszlop diagram

Az oszlopdiagramok típusai

 • Csoportosított oszlop és Térhatású csoportosított oszlop   

  Csoportosított oszlop- és térhatású csoportosított oszlopdiagramok

  A csoportosított oszlop típusú diagramok kétdimenziós oszlopként jelenítik meg az értékeket. A háromdimenziós csoportosított oszlop típusú diagram háromdimenziós oszlopokat ábrázol, de nincs harmadik értéktengelye (magassági tengelye). Ezt a diagram akkor érdemes használni, ha a kategóriaelemek:

  • értéktartományok (például elemek száma)

  • különböző skálaelrendezések (például a teljes egyetértést, az egyetértést, a semleges véleményt, az egyet nem értést és a nagyon egyet nem értést szemléltető, bejegyzésekkel bővített Likert-skála)

  • sorrendbe nem állított nevek (például elemnevek, földrajzi nevek vagy személynevek)

 • Halmozott oszlop és Halmozott oszlop térhatással:     A halmozott oszlop típusú diagram kétdimenziós oszlopokat jelenít meg egymásra halmozva. A háromdimenziós halmozott oszlop típusú diagram három dimenziós oszlopokat jelenít meg, de nincs magassági tengelye. Ezt a diagramot akkor érdemes használni, ha több adatsor ábrázolása mellett az értékek összegét is ki kell hangsúlyozni.

  Halmozott oszlop- és térhatású halmozott oszlopdiagramok

 • 100%-ig halmozott oszlop és 100%-ig halmozott térhatású oszlop:     A 100%-ig halmozott oszlop típusú diagram kétdimenziós oszlopokat jelenít meg úgy, hogy az egymásra halmozott oszlopok 100%-ot adnak ki. A háromdimenziós 100%-ig halmozott oszlop típusú diagram három dimenziós oszlopokat jelenít meg, de nincs magassági tengelye. Ezt a diagramot akkor érdemes használni, ha két vagy több adatsort kell ábrázolni, és az egyes értékek egészhez való hozzájárulását is ki kell hangsúlyozni. Különösen jól érvényesül ez a hatás akkor, ha az összeg mindegyik kategóriában megegyezik.

  100%-ig halmozott oszlop- és térhatású 100%-ig halmozott oszlopdiagramok

 • Térhatású oszlop:    A térhatású oszlopdiagram három módosítható tengelyt (vízszintes, függőleges és Z) használ, és a vízszintes, illetve a Z tengelyre felvett adatpontok hasonlítja össze. Akkor használja ezt a diagramtípust, ha két kategória és adatsor értékeit szeretné összehasonlítani.

  Térhatású oszlopdiagram

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat ábrázolhatja vonaldiagramként. A vonaldiagram egyenletesen elosztva jeleníti meg a kategóriaadatokat a vízszintes, míg az értékeket a függőleges tengely mentén. A vonaldiagram alkalmas időben folytonos adatok egyenletes skálaelosztás melletti megjelenítésére, így ideálisan használható egyenlő intervallumok, például hónapok, negyedévek vagy gazdasági évek adataiban felfedezhető trendek ábrázolására.

Vonaldiagram jelölőkkel

A vonaldiagramok típusai

 • Vonal és Vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket jelölőkkel vagy jelölők nélkül megjelenítő vonaldiagramok időbeli vagy sorba rendezett kategóriák mentén mért trendek megjelenítésére használhatók, különösen akkor, ha sok adatpont van, és lényeges az ábrázolásuk sorrendje. Sok kategória vagy közelítő értékek esetén jelölők nélküli vonaldiagramot használjon.

  Vonaldiagram és vonaldiagram jelölőkkel

 • Halmozott vonal és Halmozott vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket jelölőkkel vagy jelölők nélkül megjelenítő halmozott vonaldiagramok az egyes értékek egészhez viszonyított időbeli trendjének, illetve egyenletesen elosztott kategóriákon belül változó trendjének ábrázolására használhatók.

  Halmozott vonaldiagramok jelölőkkel és jelölők nélkül

 • 100%-ig halmozott vonal és 100%-ig halmozott vonal jelölőkkel:    Az egyes adatértékeket jelölőkkel vagy anélkül megjelenítő 100%-ig halmozott vonaldiagramok akkor használhatók, ha egyes értékeknek az egészhez viszonyított időbeli trendjét vagy egyenletesen elosztott kategóriákban mért százalékos arányának trendjét szeretné ábrázolni. Sok kategória vagy közelítő értékek esetén jelölők nélküli 100%-ig halmozott vonaldiagramot használjon.

  100%-ig halmozott vonal és 100%-ig halmozott vonal jelölőkkel

 • Szalagdiagram:    A szalagdiagram térhatású szalagként jeleníti meg az egyes adatsorokat vagy adatoszlopokat. Vízszintes, függőleges és mélységi tengelye van, amelyek mindegyike módosítható.

  Térhatású vonaldiagram

  Megjegyzések: 

  • A vonaldiagramok leginkább több adatsor ábrázolására alkalmasak– ha csak egy adatsora van, akkor fontolja meg inkább a pontdiagram használatát.

  • Halmozott vonaldiagramok összeadhatja az adatokat, amely nem lehet a kívánt eredményt. Nem lehet egyszerűen, hogy a sorok nem láthatóak című témakörben talál, fontolja meg egy másik vonalstílust diagramot vagy egy területdiagram használatát.

A munkalapon egy oszlopba vagy egy sorba rendezett adatokat kördiagramként is ábrázolhatja. A kördiagram egy adatsorban, a tételek összegéhez viszonyítva ábrázolja a tételek méretét. A kördiagramban az adatpontokok a teljes kör bizonyos százalékaként jelennek meg.

Kördiagram

Kördiagramok használati lehetőségei:

 • ha csak egyetlen adatsor van

 • ha az értékek között nincs negatív szám

 • az értékek közül legfeljebb csak néhány szám nulla

 • legfeljebb hét kategória van, és a kategóriák a teljes kör részét képezik

A tortadiagramok típusai

 • Két- és háromdimenziós kör:    A kördiagramok az egyes értékeknek az egészhez viszonyított arányát jelenítik meg két- vagy háromdimenziós formában, azaz síkban és térhatású ábrán. Az egyes körcikkeket manuálisan kihúzva hangsúlyozhatja.

  Kör- és térhatású kördiagramok

 • Kör-kör és kör-sáv:    A kör-kör vagy kör-sáv diagramok olyan kördiagramok, amelyeken a kisebb értékek ki vannak húzva a fődiagramból, és egy másodlagos kör vagy halmozott sávdiagramot alkotnak, így könnyebb megkülönböztetni őket.

  Kör-kör és kör-sáv diagramok

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat perecdiagramként is ábrázolhatja. A kördiagramhoz hasonlóan a perecdiagram is a részek egészhez való viszonyát tükrözi, a perecdiagram ugyanakkor több adatsort is tartalmazhat.

Perecdiagram

Perecdiagramok típusai

 • Perec:    A perecdiagramok gyűrűkként jelenítik meg az adatokat úgy, hogy mindegyik gyűrű egy-egy adatsort ábrázol. Ha az adatcímkéken százalékok láthatók, akkor az egyes gyűrűk összege 100%.

  Perecdiagram

  Megjegyzés: Perecdiagramok esetén nem könnyen olvasható. Érdemes használni a halmozott oszlop diagramok vagy halmozott sávdiagramot alkotnak helyette.

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat sávdiagramon is ábrázolhatja. A sávdiagram különálló tételek összehasonlítására szolgál. A sávdiagram kategóriái általában a függőleges tengelyen, míg az értékek a vízszintes tengelyen helyezkednek el.

Sávdiagram

Sávdiagramot célszerű használni a következő esetekben:

 • ha a tengelyek felirata hosszú

 • ha a megjelenített értékek időtartamok

A sávdiagramok típusai

 • Csoportosított sáv és Térhatású csoportosított sáv:    A csoportosított sáv típusú diagram kétdimenziós sávokat jelenít meg. A háromdimenziós csoportosított sáv típusú diagram háromdimenziós sávokat ábrázol, de nincs mélységi (Z) tengelye.

  Csoportosított sáv- és térhatású csoportosított sávdiagramok

 • Halmozott sáv és Halmozott sáv térhatással:    A Halmozott sáv diagramtípus a különálló elemek és az egész arányát szemlélteti két dimenzióban. A Halmozott sáv térhatással típus térhatású sávokat jelenít meg, de nincs mélységi tengelye.

  Halmozott sáv- és térhatású halmozott sávdiagramok

 • 100%-ig halmozott sáv és 100%-ig halmozott sáv térhatással:    A 100%-ig halmozott sáv típusú diagram kétdimenziós sávokkal ábrázolja, hogy az egyes értékek százalékosan hogyan aránylanak a kategóriákból számított összeghez. A térhatású halmozott sáv típusú diagram háromdimenziós sávokat jelenít meg, de nincs mélységi tengelye.

  100%-ig halmozott sáv- és térhatású 100%-ig halmozott sávdiagramok

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatok területdiagramon is ábrázolhatók. A területdiagramon időbeli változások ábrázolhatók úgy, hogy a figyelem a trend mentén az összegre irányul. Az ábrázolt értékek összegének megjelenítésével a területdiagram a részek és az egész viszonyát is kifejezheti.

Területdiagram

A területdiagramok típusai

 • Terület és Háromdimenziós terület:    Akár kétdimenziósként, akár háromdimenziósként jelenít meg egy adott területdiagramot, az az értékek vagy egyéb kategóriaadatok adott időszakban megfigyelhető trendjét ábrázolja. A háromdimenziós területdiagramoknak három módosítható tengelye van (vízszintes, függőleges és a Z tengely). Általános szabály, hogy nem halmozott területdiagram helyett ajánlott inkább vonaldiagramot használni, mert az egyes adatsorokból származó adatok takarhatják egymást.

  Terület- és 3D területdiagramok

 • Halmozott terület és Háromdimenziós halmozott terület:    A halmozott terület típusú diagramok az egyes értékek hozzájárulásának időbeli vagy egyéb kategória mentén számított trendjét ábrázolják kétdimenziós formában. A háromdimenziós halmozott terület típus ugyanezt teszi, de három dimenzióban, ugyanakkor mélységi tengely alkalmazása nélkül ábrázolja a területeket.

  Halmozott terület és térhatású halmozott terület

 • 100-ig halmozott terület és 100-ig halmozott terület térhatással:    A 100%-ig halmozott terület típusú diagram az egyes értékek hozzájárulásának időbeli vagy egyéb kategória mentén számított trendjét ábrázolja. A háromdimenziós 100%-ig halmozott terület típus ugyanezt teszi, csak három dimenzióban, ugyanakkor mélységi tengely alkalmazása nélkül.

  100-ig halmozott terület és térhatású 100%-ig halmozott terület

A munkalapokon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatok pontdiagramként ábrázolhatók. Az adatok elrendezéséhez helyezze az x értékeket egy oszlopba vagy sorba, a megfelelő y értékeket pedig a szomszédos oszlopokba vagy sorokba a munkalapon.

A pontdiagramon két értéktengely található: egy vízszintes (x) és egy függőleges (y) tengely. A diagramon az x és y értékek egy-egy adatponttá egyesülnek, amelyek szabálytalan közönként, illetve csoportokban jelennek meg. A pontdiagramot általában számértékek, például tudományos, statisztikai vagy műszaki adatok ábrázolására és összehasonlítására használják.

Pontdiagram

Az alábbi esetekben pontdiagramot célszerű használni:

 • szeretné megváltoztatni a vízszintes tengely skálázását

 • logaritmikus skálázást szeretne alkalmazni erre a tengelyre

 • a vízszintes tengely értékei nem egyenletesen helyezkednek el

 • a vízszintes tengelyen sok adatpont található

 • a pontdiagram független tengelyskáláinak testreszabásával több információt szeretne mutatni az értékpárokról vagy csoportokba tömörülő értékhalmazokról

 • nagy adathalmazok közötti hasonlóságot szeretné ábrázolni adatpontok közötti különbségek helyett

 • sok adatpontot szeretne összehasonlítani az időtől függetlenül – minél több adatot tartalmaz a pontdiagram, annál hatékonyabb lehet az összehasonlítás

A pontdiagramok típusai

 • Pont:    Ez a diagram az értékpárok összehasonlítására szolgáló összekötő vonalak nélkül jeleníti meg az adatpontokat.

  Pontdiagram

 • Pont simított vonalakkal és jelölőkkel és Pont simított vonalakkal:    Ez a diagram simított görbékkel köti össze az adatpontokat. A simított vonalak megjeleníthetők jelölőkkel vagy nélkülük. Ez utóbbit nagyszámú adatpont ábrázolásakor ajánljuk.

  Pontdiagram görbített vonalakkal és jelölőkkel és pont görbített vonalakkal

 • Pont vonalakkal és jelölőkkel és pont egyenes vonalakkal:    Ez a diagram egyenes összekötő vonalakat közötti adatpontokat jeleníti meg. Egyenes vonal jelölőkkel vagy jelölők nélkül jeleníthető meg.

  Pontdiagram vonalakkal és jelölőkkel és pontdiagram egyenes vonalakkal

A buborékdiagramban a pontdiagramhoz hasonlóan egy harmadik oszlopban kell megadni a buborékok méretét, amelyek az adatsorokban lévő adatpontokat ábrázolják.

Buborékdiagram

A buborékdiagramok típusai

 • Buborékdiagram és Buborék térhatással:    Mindkét buborékdiagram-típus kettő helyett három értékkészletet hasonlít össze, két- vagy háromdimenziós buborékokat megjelenítve (mélységi tengely nélkül). A harmadik érték a buborék méretét határozza meg.

  Buborék- és térhatású buborékdiagramok

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat árfolyamdiagrammal is ábrázolhatja. Ahogy neve is jelzi, az árfolyamdiagram segítségével a részvényárak ingadozása szemléltethető. Ezzel a diagramtípussal ugyanakkor másféle adatok ingadozása is ábrázolható. Ha árfolyamdiagramot használ, ügyelnie kell az adatok helyes sorrendjére.

Ha például egy egyszerű max-min-zár árfolyamdiagramot szeretne készíteni, három oszlopazonosító, a Maximum, Minimum és Záró szerint kell rendeznie az adatokat, ebben a sorrendben.

Árfolyamdiagram

Az árfolyamdiagramok típusai

 • Max-Min-Zár:    Ehhez az árfolyamdiagramhoz három értéksorra van szükség a következő sorrendben: Maximum, Minimum, Záró.

  Max-min-zár árfolyamdiagram

 • Nyit-Max-Min-Zár:    Ez az árfolyamdiagram négy értéksort használ a következő sorrendben: Nyitó, Maximum, Minimum, Záró.

  Nyit-max-min-zár diagram

 • Mennyiség-Max-Min-Zár:    Ehhez az árfolyamdiagramhoz is négy értéksor szükséges a következő sorrendben: Mennyiség, Maximum, Minimum, Záró. A mennyiség mérése két értéktengellyel történik: az egyik tengely a mennyiséget mérő oszlopokhoz, a másik pedig a részvényárakhoz tartozik.

  Mennyiség-max-min-zár diagram

 • Mennyiség-Nyit-Max-Min-Zár:    Ez az árfolyamdiagram öt értéksort használ a következő sorrendben: Mennyiség, Nyitó, Maximum, Minimum, Záró.

  Mennyiség-nyit-max-min-zár diagram

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat ábrázolhatja felületdiagramként. Használatuk leginkább olyan esetekben célszerű, amikor két adathalmaz optimális kombinációját szeretné megtalálni. A domborzati térképekhez hasonlóan a felületdiagram színei és mintái az ugyanazon adattartományt jelölő területeket jelzik. Felületdiagram akkor hozható létre, ha mind a kategóriák, mind az adatsorok numerikus értékek.

Felületdiagram

A felületdiagramok típusai

 • Felület:    Ez a diagram térben ábrázolja az adatokat: mintha egy térhatású oszlopdiagram fölött elnyújtott gumilemez lenne. Rendszerint nagy mennyiségű adatok olyan kapcsolatainak megjelenítésére használják, amelyeket másképpen igen nehéz lenne felismerni. A felületdiagram színes sávjai nem az adatsorokat, hanem az értékek közötti különbségeket szemléltetik.

  3D felületdiagram

 • Térhatású drótváz:    Ha a háromdimenziós felületdiagramot felületi színek nélkül jeleníti meg, úgynevezett térhatású drótváz jelenik meg. Ez a diagram csak a vonalakat jeleníti meg. A térhatású drótváz típusú diagram értékeit nem könnyű leolvasni, de sokkal gyorsabban ábrázolhatók vele nagy adathalmazok, mint a térhatású felületdiagrammal.

  Térhatású drótváz diagram

 • Körvonal:    A Körvonal típusú diagram felülről nézett, a kétdimenziós topográfiai térképekhez hasonló felületdiagram, amelynek színes sávjai adott értéktartományokat jelölnek. A Körvonal diagram vonalai azonos értékű interpolált pontokat kötnek össze.

  Körvonaldiagram

 • Drótváz:    A Drótváz típusú diagramok is felülről nézett felületdiagramok, de színes sávok nélkül – az ilyen diagramok csak a vonalakat jelenítik meg. A drótváz típusú diagramok leolvasása nem egyszerű, ezért helyettük érdemes lehet térhatású felületdiagramot használni.

  Körvonal-váz diagram

A munkalapon oszlopokba vagy sorokba rendezett adatokat sugárdiagramon is ábrázolhatja. A sugárdiagramokkal több adatsor összegzett értékei hasonlíthatók össze.

Sugárdiagram

A sugárdiagramok típusai

 • Sugár és Sugár jelölőkkel:    Akár a külön adatpontokhoz tartozó jelölőkkel, akár azok nélkül, a sugárdiagramok az értékek egy középponthoz viszonyított változásait szemléltetik.

  Sugár és sugár jelölőkkel

 • Kitöltött sugár:    E diagramtípuson az adatsornak megfelelő terület színnel van kitöltve.

  Kitöltött sugárdiagram

A fatérkép diagramot biztosít az adatok és ugyanígy kategorizálási különböző mértékű összehasonlítása hierarchikus nézetét. A fatérkép diagramot jeleníti meg a kategóriák szerint szín- és közelség és egyszerűen megjelenítheti mennyiségű adat, amelyet más diagramtípusokkal nehéz lenne. A fatérkép diagramot is rajzolni, ha a hierarchikus szerkezet tartalmaz üres üres cellákat és a fatérkép diagramoknak összehasonlítása a hierarchián belül arányainak jól használhatók.

Példa a Windows Office 2016-ban létrehozható fatérkép diagramra

Megjegyzés: A fatérkép diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

A többszintű gyűrűdiagram akkor hasznos, ha a hierarchikus adatokat megjelenítő, és ha a hierarchikus szerkezet üres üres cellákat tartalmaz kell rajzolni. A hierarchia minden szintjén egy csengetés vagy a felső részén a hierarchia szerint legbelső kör és kör jelöli. Többszintű gyűrűdiagram létrehozása (egy szinttel a kategóriák), hierarchikus adatok nélkül perecdiagramon hasonlít. Kategóriák többszintű gyűrűdiagramról azonban jeleníti meg, a külső gyűrűk közötti összefüggéseket a belső gyűrűk. A többszintű gyűrűdiagram leghatékonyabb, a megjelenítő, hogyan egy csengetés annak részt vevő darabokra megszakad.

Kép a Windows Office 2016-ban létrehozott többszintű gyűrűdiagramról

Megjegyzés: A többszintű gyűrűdiagramoknak nincsenek diagram altípusai.

A hisztogramdiagramban ábrázolt adatok az eloszláson belüli gyakoriságot jelenítik meg. A diagram egyes oszlopait intervallumoknak nevezik, melyek az adatok további elemzése érdekében módosíthatók.

Mintahisztogram

Hisztogramdiagramok típusai

 • Hisztogram    A hisztogramdiagram az adatok eloszlását gyakoriság szerinti intervallumokba csoportosítva jeleníti meg.

  Hisztogramdiagram a hisztogram alcsoportban
 • Pareto diagram    A Pareto diagram egy rendezett hisztogram, amelyben a csökkenő sorrendbe rendezett oszlopok mellett egy göngyölt százalékos arányt jelző sor is található.

  Pareto diagramaltípus a hisztogramok között

A dobozos ábra quartiles, a középérték és kiugró kiemelése az adatok eloszlását jeleníti meg. Előfordulhat, hogy a mezőkben függőlegesen úgynevezett "ábra" bővítése sorokat. Ezek vonalak jelzik a felső és alsó quartiles kívüli adattartományról, és egy adott sorok vagy ábra kívül pontot egy kiugró tekinthető. Ez a diagramtípus használja a több, egymással valamilyen módon kapcsolódnak adatkészletek esetén.

Mintadoboz és doboz diagram

Megjegyzés: A dobozos ábráknak nincsenek diagram altípusai.

Vízesés diagram mutat, az értékek hozzáadott vagy kivont adat pénzügyi teljes. Akkor célszerű ismertetése, egy kezdeti érték hogyan befolyásolják az pozitív és negatív értékek sorozata. Az oszlopok színkódokkal, így gyorsan kiderítheti pozitív a negatív számok.

Példa vízesés diagramra

Megjegyzés: A vízesés diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

A tölcsérdiagramok egy folyamat több szakaszán keresztül jelenítenek meg értékeket.

Értékesítési folyamatokat megjelenítő tölcsérdiagram; az első oszlopban szakaszok láthatók, a másodikban értékek

Az értékek általában fokozatosan csökkennek, így a sávok tölcsérre hasonlítanak. A tölcsérdiagramokról itt olvashat bővebben.

A sorokba és oszlopokba rendezett adatok kombinált diagrammal is ábrázolhatók. A kombinált diagramok két vagy több diagramtípust egyesítenek úgy, hogy ezáltal megkönnyítik az adatok értelmezését, különösen a változatos adatok esetén. Egy másodlagos tengely megjelenítésével még inkább megkönnyíthető a leolvasás. Az alábbi példában oszlopdiagram jeleníti meg a január és június között értékesített lakások számát, a vonaldiagramról pedig gyorsan leolvasható a havi átlagos értékesítési ár.

Kombinált diagram másodlagos tengellyel

A kombinált diagramok típusai

 • Csoportosított oszlop – vonal és csoportosított oszlop – vonal a második tengelyen:    Ez a diagram másodlagos tengellyel és anélkül is ábrázolható. A csoportosított oszlopot és a vonaldiagramot egyesíti, így egyes adatsorokat oszlopokkal, más értékeket pedig vonalakkal ábrázol ugyanabban a diagramban.

  Csoportosított oszlop diagramok

 • Halmozott terület – csoportosított oszlop:    Ez a diagram a halmozott terület és a csoportosított oszlop típusú diagramot egyesíti, egyes adatsorokat halmozott területként, míg másokat oszlopokként jelenít meg ugyanabban a diagramban.

  Halmozott terület – csoportosított oszlopdiagram

 • Egyéni összetétel:    Ezzel a diagramtípussal szabadon kombinálhatja azokat a diagramokat, amelyeket egy diagramban szeretne megjeleníteni.

  Egyéni kombinált diagram

Térkép diagram hasonlítsa össze az értékek és kategóriák megjelenítése a földrajzi régiók keresztül is használhatja. Akkor, ha az adatok, például az ország/terület mező, a államok, a megyék vagy irányítószámok vannak földrajzi régiók.

Az Országok népesség szerint térkép például értékeket használ. Az értékek az egyes országok teljes népességét jelentik, és mindegyikük két szín színátmenetes spektrumában jelenik meg. Az egyes régiók színét az határozza meg, hogy az adott régió értéke hová esik a spektrumban a többihez képest.

Excel-térképdiagram értékadatokkal

A következő példában (Országok kategória szerint) a kategóriákhoz egy szokásos jelmagyarázat tartozik, amely a csoportokat vagy viszonyokat szemlélteti. Minden egyes adatpontot egy teljesen más szín jelöl.

Excel-térképdiagram kategória szerint

Diagramtípus módosítása

Ha már van egy diagramja, és csak a típusát szeretné módosítani:

 1. Jelölje ki a diagramot, kattintson a Tervezés fülre, és kattintson a Más diagramtípus gombra.

  Más diagramtípus

 2. Módosítsa a diagramtípust a Diagramtípus módosítása párbeszédpanelen.

Számos diagramtípus közül választhat, hogy az adatokat jól értelmezhetően tálalhassa közönsége számára. Íme néhány példa a leggyakoribb diagramtípusokra és a használatukra.

chart column

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók oszlopdiagramként. Az oszlopdiagramokban a kategóriák jellemzően a vízszintes tengely, az értékek a függőleges tengely mentén találhatók.

Az oszlopdiagramok remekül alkalmasak az adatok időbeli változásainak bemutatására vagy különféle elemek összevetésére.

Az oszlopdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított oszlopdiagram    Értékeket hasonlít össze kategóriák szerint. A csoportosított oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges téglalapokként jeleníti meg. A csoportosított oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja.

 • Halmozott oszlopdiagram    Az egyes elemek az egészhez való viszonyát mutatja be, az értékek a teljes mennyiséghez viszonyított arányának összehasonlításával a kategóriák mentén. A halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőlegesen halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott oszlopdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges, 100%-ig halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású 100%-ig halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • Térhatású oszlopdiagram    Három módosítható tengelyt (egy vízszintes, egy függőleges és egy mindkettőre merőleges mélységi tengelyt) tartalmaz. Az adatpontok a vízszintes és a harmadik tengely mentén hasonlíthatók össze.

chart line

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók vonaldiagramként. A vonaldiagramok alkalmasak időben folyamatos adatok megjelenítésére egy közös mértékhez viszonyítva, és így ideálisak az adat szabályos időközökre vetített trendjeinek bemutatására. A vonaldiagramokon a kategóriaadatok a vízszintes tengelyen egyenletesen eloszlatva láthatók, az értékadatok pedig a függőleges tengelyen helyezkednek el szintén egyenletesen eloszlatva.

A vonaldiagram jól működik, ha a kategóriacímkék szövegek és egyenlően eloszló értékeket, például hónapokat, negyedéveket vagy pénzügyi éveket jelölnek.

A vonaldiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Időbeli vagy rendezett kategóriákra vetített trendek megjelenítésére alkalmas, különösen ha sok az adatpont és fontos a megjelenítés sorrendje. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a vonaldiagramot.

 • Halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a halmozott vonaldiagramot.

 • 100%-ig halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek a teljeshez viszonyított százalékos arányának trendjeit mutatja meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a százalékos halmozott vonaldiagramot.

 • Szalagdiagram    Mindegyik adatsort vagy -oszlopot háromdimenziós szalagként jeleníti meg. A szalagdiagram módosítható vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi harmadik tengellyel rendelkezik.

chart pie

Az Excel-munkalapokon egyetlen oszlopba vagy sorba rendezett adatok felrajzolhatók kördiagramként. A kördiagramok egy adatsor egyes adatainak az összeghez viszonyított méretét mutatják. a kördiagram adatpontjai a teljes kör százalékos arányaként jelennek meg.

Akkor érdemes kördiagramot használnia, ha csak egyetlen adatsort szeretne ábrázolni, az értékek egyike sem negatív, az értékek közül csak legfeljebb néhány nulla értékű, a kategóriák száma nem haladja meg a hetet, és a kategóriák a teljes kör hányadát jelölik.

A kördiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Kördiagram    Azt ábrázolja két- vagy háromdimenziós formában, hogy az egyes értékek a teljes összeg mekkora részét képezik. A kör egyes kiemelni kívánt cikkelyei manuálisan kihúzhatók.

 • Kör-kör vagy kör-sáv diagram    Olyan kördiagramokat rajzol, amelyekből a felhasználó által meghatározott értékek ki vannak emelve, és egy másodlagos kör- vagy halmozott sávdiagramba össze vannak állítva. Az ilyen típusú diagram akkor hasznos, ha a fő diagram kisebb szeleteit könnyebben megkülönböztethetővé szeretné tenni.

 • Perecdiagram     A kördiagramhoz perecdiagramon a részek és az egész arányát jeleníti meg. Azonban több adatsort tartalmazhat. Minden egyes csengetés a perecdiagram adatsor jelöli. Csengésekor jelölőnégyzetet is, ahol az egyes csengetés jelöl adatsor látható. Az adatfeliratok százalékértékek jelenik meg, ha minden csengetés összesítve 100 %-os.

  chart doughnut

chart bar

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók sávdiagramként.

A sávdiagrammal az egyes elemek egymással összehasonlítva ábrázolhatók.

A sávdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított sáv és 3D csoportosított sáv diagram     Hasonlítja össze az értékek összeghez. A csoportosított sáv típusú diagram a kategóriák általában rendezve, és az értékeket a vízszintes tengely mentén a függőleges tengely mentén. A csoportosított sáv 3-D diagram vízszintes téglalapjára 3-D formátumban jeleníti meg. Ez az adatok nem jeleníti meg a három tengelyek.

 • Halmozott sáv és 3D-ig halmozott sáv diagram     A különálló elemek és az egész arányát mutatja. 3-D diagram a halmozott sáv vízszintes téglalapjára 3-D formátumban jeleníti meg. Ez az adatok nem jeleníti meg a három tengelyek.

 • 100%-ig halmozott sávdiagram és térhatású százalékos halmozott sávdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott sáv diagram a háromdimenziós formában jeleníti meg a vízszintes téglalapokat. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

chart scatter

Az Excel-táblázatok oszlopaiban és soraiban lévő adatok felrajzolhatók pontdiagramként (xy). A pontdiagram két értéktengellyel rendelkezik. A diagram egy sor numerikus adatot jelenít meg a vízszintes (X) tengelyen és egy másikat a függőleges (Y) tengelyen. A diagram a felhasznált értékeket egy-egy adatponttá egyesíti, és szabálytalan közökkel vagy fürtökben jeleníti meg őket.

A pontdiagramokkal szemléltetheti több adatsor értékeinek kapcsolatát, vagy X és Y koordináták egyetlen sorozataként ábrázolhatja számok két csoportját. A pontdiagram jellemzően számértékek megjelenítéséhez és összehasonlításához hasznos, ideértve például a tudományos, a statisztikai és a mérnöki adatokat.

A pontdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Pontdiagram     Miben más az értékpárok. Használja a pontdiagram adatjelölőket vonalak nélkül, de ha sok adatpontot és összekötő vonalak teszi az adatok több nehezen olvasható. Ez a diagramtípus is használhatja, amikor nincs kapcsolat adatpontok megjelenítéséhez.

 • Pontdiagram görbített vonalakkal, valamint pontdiagram görbített vonalakkal és jelölőkkel    Egy görbített vonallal köti össze az adatpontokat. A görbített vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók. Akkor használja a görbített vonalat jelölők nélkül, ha sok az adatpont.

 • Pontdiagram egyenes vonalakkal, valamint pontdiagram egyenes vonalakkal és jelölőkkel    Egyenes vonalakkal köti össze az adatpontokat. Az egyenes vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók.

 • Buborékdiagram vagy a buborékdiagram 3-D effektussal    Buborékdiagram egyfajta pontdiagram (xy), ahol a buborékok mérete tartalmazza-e egy harmadik változó értékét. Értékhalmazt három két helyett. A harmadik érték határozza meg, hogy a buborék mérete. Megadhatja a buborékok megjelenítendő 2D formátumban vagy 3-D effektussal.

  chart bubble

chart area

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók területdiagramként. Az ábrázolt értékek összegének megjelenítésével a területdiagram a részek az egészhez való viszonyát is bemutatja.

A területdiagramok az adott időegység alatt lezajló változás nagyságrendjét hangsúlyozzák ki, és jól használhatók arra, hogy a figyelmet az egyes trendek összértékére vonják. Ha például a nyereségadatok időbeli változását területdiagrammal ábrázolja, úgy kihangsúlyozhatja a teljes nyereséget.

A területdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Területdiagram    Az értékek trendjét mutatja meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A háromdimenziós területdiagramok három tengelyen (vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi) ábrázol, amelyek módosíthatók is. Általában érdemes a nem halmozott területdiagram helyett vonaldiagramot használni, mivel az előbbiben a sorozatok adatai kitakarhatják egymást.

 • Halmozott területdiagram    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A térhatású halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott területdiagram    Időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint mutatja az egyes értékek százalékos arányának trendjét. A térhatású 100%-ig halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

chart stock

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban adott sorrendben lévő adatok felrajzolhatók árfolyamdiagramként.

Ahogy a neve is mutatja, az árfolyamdiagramot leggyakrabban a tőzsdei árfolyamok ingadozásának ábrázolására használják. Ez a diagram azonban tudományos adatok szemléltetésére is hasznos lehet. Használhat például árfolyamdiagramot a napi vagy az éves hőmérsékletértékek ingadozásának ábrázolására.

Az árfolyamdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Max-min-zár árfolyamdiagram     Részvényárfolyamok szemlélteti. A megfelelő sorrendben három értéksorra igényel: magas, alacsony és záró.

 • Megnyitás-max-min-zár árfolyamdiagram     A megfelelő sorrendben négy értéksort igényel: Nyissa meg, a magas, a minimum és a záró.

 • Mennyiség-max-min-zár árfolyamdiagram     Szükséges négy értéksort a megfelelő sorrendben: mennyiség, a magas, alacsony és záró. A két érték tengelyek mennyiségi méri: egyet az oszlopokat, hogy a kötet, és a másik pedig a részvényárfolyamok mérjük.

 • Mennyiség-Megnyitás-max-min-zár árfolyamdiagram     A megfelelő sorrendben öt értéksort igényel: mennyiség, Megnyitás, magas, alacsony vagy záró.

chart surface

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók felületdiagramként. A topográfiai térképekhez hasonlóan színek és minták jelzik az egy tartományba eső értékeket.

A felületdiagram akkor lehet hasznos, ha két adathalmaz optimális kombinációját szeretné megtalálni.

A felületdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Térhatású felületdiagram    Az értékek trendjét két dimenzióban, folytonos görbeként jeleníti meg. A felületdiagram színsávjai nem az adatsorokat jelölik, hanem az értékek különbségeit ábrázolják. Ez a diagram térhatással jeleníti meg az adatokat; úgy is el lehet képzelni, mint egy térhatású oszlopdiagram fölé feszített gumilepedőt. Leggyakrabban arra használjuk, hogy nagy mennyiségű adatok olyan kapcsolatait ábrázoljuk, amelyeket más módon nehéz lenne szemléltetni.

 • Térhatású drótvázdiagram    Csak a vonalakat jeleníti meg. A térhatású drótváz típusú diagram értékeit nem könnyű leolvasni, de sokkal gyorsabban ábrázolhatók vele nagy adathalmazok.

 • Körvonal típusú diagram:    Felülről nézett, a kétdimenziós topográfiai térképekhez hasonló felületdiagram, amelynek színes sávjai adott értéktartományokat jelölnek. A Körvonal diagram vonalai azonos értékű interpolált pontokat kötnek össze.

 • Drótkeret eloszlási diagram    Felületdiagramok felülnézetből. A felület színsávjai nélkül a drótvázdiagram csak a vonalakat mutatja. A drótkeret eloszlási diagramok nehezen olvashatók, ezért inkább térhatású felületdiagramot érdemes helyettük használni.

chart radar

A sugárdiagramban mindegyik kategória saját értéktengellyel rendelkezik, amely a középpontból sugárirányban tart kifelé. Az egyes adatsorokba tartozó értékeket vonalak kötik össze.

A sugárdiagram használatával több adatsor összesített értékei hasonlíthatók össze.

A sugárdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg.

 • Sugár jelölőkkel:    Módosítások megjeleníti az értékek egy középponthoz viszonyított jelölőkkel.

 • Kitöltött sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg, és az egyes adatsorok által fedett területet színnel tölti ki.

Térkép diagram hasonlítsa össze az értékek és kategóriák megjelenítése a földrajzi régiók keresztül is használhatja. Akkor, ha az adatok, például az ország/terület mező, a államok, a megyék vagy irányítószámok vannak földrajzi régiók.

Excel-térképdiagram értékadatokkal Excel-térképdiagram kategória szerint

További tudnivalókért olvassa el a térkép diagram létrehozásacímű témakört.

A tölcsérdiagramok egy folyamat több szakaszán keresztül jelenítenek meg értékeket.

Értékesítési folyamatokat megjelenítő tölcsérdiagram; az első oszlopban szakaszok láthatók, a másodikban értékek

Általában az értékek csökkentése fokozatosan, lehetővé téve a sávok egy feltérképezése hasonló. További tudnivalókért olvassa el a Tölcsérdiagram létrehozásacímű témakört.

A fatérkép diagramot biztosít az adatok és ugyanígy kategorizálási különböző mértékű összehasonlítása hierarchikus nézetét. A fatérkép diagramot jeleníti meg a kategóriák szerint szín- és közelség és egyszerűen megjelenítheti mennyiségű adat, amelyet más diagramtípusokkal nehéz lenne. A fatérkép diagramot is rajzolni, ha a hierarchikus szerkezet tartalmaz üres üres cellákat és a fatérkép diagramoknak összehasonlítása a hierarchián belül arányainak jól használhatók.

Példa a Windows Office 2016-ban létrehozható fatérkép diagramra

A fatérkép diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

További tudnivalókért lásd: fatérkép diagram létrehozása.

A többszintű gyűrűdiagram akkor hasznos, ha a hierarchikus adatokat megjelenítő, és ha a hierarchikus szerkezet üres üres cellákat tartalmaz kell rajzolni. A hierarchia minden szintjén egy csengetés vagy a felső részén a hierarchia szerint legbelső kör és kör jelöli. Többszintű gyűrűdiagram létrehozása (egy szinttel a kategóriák), hierarchikus adatok nélkül perecdiagramon hasonlít. Kategóriák többszintű gyűrűdiagramról azonban jeleníti meg, a külső gyűrűk közötti összefüggéseket a belső gyűrűk. A többszintű gyűrűdiagram leghatékonyabb, a megjelenítő, hogyan egy csengetés annak részt vevő darabokra megszakad.

Kép a Windows Office 2016-ban létrehozott többszintű gyűrűdiagramról

A többszintű gyűrűdiagramoknak nincsenek diagram altípusai.

További tudnivalókért olvassa el a többszintű gyűrűdiagram létrehozásacímű témakört.

Vízesés diagram mutat, az értékek hozzáadott vagy kivont adat pénzügyi teljes. Akkor célszerű ismertetése, egy kezdeti érték hogyan befolyásolják az pozitív és negatív értékek sorozata. Az oszlopok színkódokkal, így gyorsan kiderítheti pozitív a negatív számok.

Példa vízesés diagramra

A vízesés diagramoknak nincsenek diagram altípusai.

További tudnivalókért olvassa el a vízesés diagram létrehozásacímű témakört.

A hisztogramdiagramban ábrázolt adatok az eloszláson belüli gyakoriságot jelenítik meg. A diagram egyes oszlopait intervallumoknak nevezik, melyek az adatok további elemzése érdekében módosíthatók.

Mintahisztogram

Hisztogramdiagramok típusai

 • Hisztogram    A hisztogramdiagram az adatok eloszlását gyakoriság szerinti intervallumokba csoportosítva jeleníti meg.

  Hisztogramdiagram a hisztogram alcsoportban
 • Pareto diagram    A Pareto diagram egy rendezett hisztogram, amelyben a csökkenő sorrendbe rendezett oszlopok mellett egy göngyölt százalékos arányt jelző sor is található.

  Pareto diagramaltípus a hisztogramok között

További információt a hisztogram és Pareto esetén érhető el.

A dobozos ábra quartiles, a középérték és kiugró kiemelése az adatok eloszlását jeleníti meg. Előfordulhat, hogy a mezőkben függőlegesen úgynevezett "ábra" bővítése sorokat. Ezek vonalak jelzik a felső és alsó quartiles kívüli adattartományról, és egy adott sorok vagy ábra kívül pontot egy kiugró tekinthető. Ez a diagramtípus használja a több, egymással valamilyen módon kapcsolódnak adatkészletek esetén.

Mintadoboz és doboz diagram

További tudnivalókért lásd: a doboz létrehozása és a dobozos ábra diagram.

chart column

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók oszlopdiagramként. Az oszlopdiagramokban a kategóriák jellemzően a vízszintes tengely, az értékek a függőleges tengely mentén találhatók.

Az oszlopdiagramok remekül alkalmasak az adatok időbeli változásainak bemutatására vagy különféle elemek összevetésére.

Az oszlopdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított oszlopdiagram    Értékeket hasonlít össze kategóriák szerint. A csoportosított oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges téglalapokként jeleníti meg. A csoportosított oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja.

 • Halmozott oszlopdiagram    Az egyes elemek az egészhez való viszonyát mutatja be, az értékek a teljes mennyiséghez viszonyított arányának összehasonlításával a kategóriák mentén. A halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőlegesen halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott oszlopdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott oszlopdiagram az értékeket kétdimenziós, függőleges, 100%-ig halmozott téglalapokként jeleníti meg. A térhatású 100%-ig halmozott oszlopdiagram az adatokat térhatású perspektívával ábrázolja. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • Térhatású oszlopdiagram    Három módosítható tengelyt (egy vízszintes, egy függőleges és egy mindkettőre merőleges mélységi tengelyt) tartalmaz. Az adatpontok a vízszintes és a harmadik tengely mentén hasonlíthatók össze.

 • Henger-, kúp- és piramisdiagramok    A téglalapalapú oszlopdiagramokhoz hasonlóan ezek is ugyanúgy elérhetők csoportosított, halmozott, 100%-ig halmozott és térbeli diagramtípusokként. Az adatok megjelenítése és összehasonlítása is ugyanúgy történik. Az egyetlen különbség az, hogy ezek a diagramtípusok henger-, kúp- és piramisalakzatokat jelenítenek meg téglalapok helyett.

chart line

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók vonaldiagramként. A vonaldiagramok alkalmasak időben folyamatos adatok megjelenítésére egy közös mértékhez viszonyítva, és így ideálisak az adat szabályos időközökre vetített trendjeinek bemutatására. A vonaldiagramokon a kategóriaadatok a vízszintes tengelyen egyenletesen eloszlatva láthatók, az értékadatok pedig a függőleges tengelyen helyezkednek el szintén egyenletesen eloszlatva.

A vonaldiagram jól működik, ha a kategóriacímkék szövegek és egyenlően eloszló értékeket, például hónapokat, negyedéveket vagy pénzügyi éveket jelölnek.

A vonaldiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Időbeli vagy rendezett kategóriákra vetített trendek megjelenítésére alkalmas, különösen ha sok az adatpont és fontos a megjelenítés sorrendje. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a vonaldiagramot.

 • Halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a halmozott vonaldiagramot.

 • 100%-ig halmozott vonaldiagram jelölőkkel vagy anélkül    Az egyes értékek a teljeshez viszonyított százalékos arányának trendjeit mutatja meg időben vagy rendezett kategóriákra vetítve. Ha sok a kategória, vagy csak közelítő értékekkel rendelkezik, jelölők nélkül használja a százalékos halmozott vonaldiagramot.

 • Szalagdiagram    Mindegyik adatsort vagy -oszlopot háromdimenziós szalagként jeleníti meg. A szalagdiagram módosítható vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi harmadik tengellyel rendelkezik.

chart pie

Az Excel-munkalapokon egyetlen oszlopba vagy sorba rendezett adatok felrajzolhatók kördiagramként. A kördiagramok egy adatsor egyes adatainak az összeghez viszonyított méretét mutatják. a kördiagram adatpontjai a teljes kör százalékos arányaként jelennek meg.

Akkor érdemes kördiagramot használnia, ha csak egyetlen adatsort szeretne ábrázolni, az értékek egyike sem negatív, az értékek közül csak legfeljebb néhány nulla értékű, a kategóriák száma nem haladja meg a hetet, és a kategóriák a teljes kör hányadát jelölik.

A kördiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Kördiagram    Azt ábrázolja két- vagy háromdimenziós formában, hogy az egyes értékek a teljes összeg mekkora részét képezik. A kör egyes kiemelni kívánt cikkelyei manuálisan kihúzhatók.

 • Kör-kör vagy kör-sáv diagram    Olyan kördiagramokat rajzol, amelyekből a felhasználó által meghatározott értékek ki vannak emelve, és egy másodlagos kör- vagy halmozott sávdiagramba össze vannak állítva. Az ilyen típusú diagram akkor hasznos, ha a fő diagram kisebb szeleteit könnyebben megkülönböztethetővé szeretné tenni.

 • Robbantott kördiagram    Megjeleníti, hogy az egyes értékek mekkora részét adják az egésznek, az értékeket is kiemelve. A robbantott kördiagramokat megjelenítheti térhatással is. A kör kihúzási beállításai szeletenként külön vagy együtt is beállíthatók. A robbantott kördiagram szeletei azonban nem mozgathatók manuálisan.

chart bar

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók sávdiagramként.

A sávdiagrammal az egyes elemek egymással összehasonlítva ábrázolhatók.

A sávdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Csoportosított sávdiagram    Értékeket hasonlít össze kategóriánként. A csoportosított sávdiagramokon a kategóriák jellemzően a függőleges tengelyen, az értékek pedig a vízszintes tengelyen helyezkednek el. A térhatású csoportosított sávdiagram háromdimenziós formában jeleníti meg a vízszintes téglalapokat. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

 • Halmozott sávdiagram    Az egyes elemek az egészhez való viszonyát mutatja be. A térhatású halmozott sávdiagram a vízszintes téglalapokat háromdimenziós formában jeleníti meg. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

 • 100%-ig halmozott sávdiagram és térhatású százalékos halmozott sávdiagram    Kategóriánként összehasonlítja, hogy az egyes értékek hány százalékát adják az összegnek. A 100%-ig halmozott sáv diagram a háromdimenziós formában jeleníti meg a vízszintes téglalapokat. Az adatokat azonban nem három tengelyen jeleníti meg.

 • Vízszintes henger-, kúp- és piramisdiagramok    A téglalapalapú sávdiagramokhoz hasonlóan ezek is ugyanúgy elérhetők csoportosított, halmozott és 100%-ig halmozott oszlopdiagram típusú diagramként. Az adatok megjelenítése és összehasonlítása is ugyanúgy történik. Az egyetlen különbség az, hogy ezek a diagramtípusok henger-, kúp- és piramisalakzatokat jelenítenek meg vízszintes téglalapok helyett.

chart area

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók területdiagramként. Az ábrázolt értékek összegének megjelenítésével a területdiagram a részek az egészhez való viszonyát is bemutatja.

A területdiagramok az adott időegység alatt lezajló változás nagyságrendjét hangsúlyozzák ki, és jól használhatók arra, hogy a figyelmet az egyes trendek összértékére vonják. Ha például a nyereségadatok időbeli változását területdiagrammal ábrázolja, úgy kihangsúlyozhatja a teljes nyereséget.

A területdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Területdiagram    Az értékek trendjét mutatja meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A háromdimenziós területdiagramok három tengelyen (vízszintes, függőleges és egy ezekre merőleges mélységi) ábrázol, amelyek módosíthatók is. Általában érdemes a nem halmozott területdiagram helyett vonaldiagramot használni, mivel az előbbiben a sorozatok adatai kitakarhatják egymást.

 • Halmozott területdiagram    Az egyes értékek trendjét jeleníti meg időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint. A térhatású halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

 • 100%-ig halmozott területdiagram    Időben vagy egyéb kategóriaadatok szerint mutatja az egyes értékek százalékos arányának trendjét. A térhatású 100%-ig halmozott területdiagram ugyanígy jelenik meg, csak térhatású perspektívával. A térhatású perspektíva nem valós háromdimenziós diagram, mivel nem használ harmadik értéktengelyt (Z tengelyt).

chart scatter

Az Excel-táblázatok oszlopaiban és soraiban lévő adatok felrajzolhatók pontdiagramként (xy). A pontdiagram két értéktengellyel rendelkezik. A diagram egy sor numerikus adatot jelenít meg a vízszintes (X) tengelyen és egy másikat a függőleges (Y) tengelyen. A diagram a felhasznált értékeket egy-egy adatponttá egyesíti, és szabálytalan közökkel vagy fürtökben jeleníti meg őket.

A pontdiagramokkal szemléltetheti több adatsor értékeinek kapcsolatát, vagy X és Y koordináták egyetlen sorozataként ábrázolhatja számok két csoportját. A pontdiagram jellemzően számértékek megjelenítéséhez és összehasonlításához hasznos, ideértve például a tudományos, a statisztikai és a mérnöki adatokat.

A pontdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Pontdiagram csak jelölőkkel    Értékpárokat hasonlít össze. Akkor használjon pontdiagramot csak jelölőkkel, vonalak nélkül, ha sok az adatpont, és az összekötő vonalak nehezítenék az adatok kiolvasását. Ez a diagramtípus akkor is hasznos lehet, ha nem szükséges megjelenítenie az adatpontot csatlakozását.

 • Pontdiagram görbített vonalakkal, valamint pontdiagram görbített vonalakkal és jelölőkkel    Egy görbített vonallal köti össze az adatpontokat. A görbített vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók. Akkor használja a görbített vonalat jelölők nélkül, ha sok az adatpont.

 • Pontdiagram egyenes vonalakkal, valamint pontdiagram egyenes vonalakkal és jelölőkkel    Egyenes vonalakkal köti össze az adatpontokat. Az egyenes vonalak jelölőkkel és azok nélkül is felrajzolhatók.

chart bubble

A buborékdiagram egyfajta pontdiagram (xy diagram), ahol a buborék mérete egy harmadik változó értékét jelzi.

A buborékdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Buborékdiagram vagy térhatású buborékdiagram    Kettő helyett három értéket hasonlít össze. A harmadik érték a buborékjelölő méretét határozza meg. A buborékokat megjelenítheti kétdimenziósan vagy térhatású effektussal.

chart stock

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban adott sorrendben lévő adatok felrajzolhatók árfolyamdiagramként.

Ahogy a neve is mutatja, az árfolyamdiagramot leggyakrabban a tőzsdei árfolyamok ingadozásának ábrázolására használják. Ez a diagram azonban tudományos adatok szemléltetésére is hasznos lehet. Használhat például árfolyamdiagramot a napi vagy az éves hőmérsékletértékek ingadozásának ábrázolására.

Az árfolyamdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Árfolyamokat ábrázol. Ehhez a diagramhoz három értéksor szükséges a megfelelő sorrendben: Maximum, Minimum és végül Záró.

 • Nyit-Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Ehhez a diagramhoz négy értéksor szükséges a megfelelő sorrendben: Nyitó, Maximum, Minimum és végül Záró.

 • Mennyiség-Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Négy értéksort igényel a megfelelő sorrendben: Mennyiség, Maximum, Minimum, Záró. A mennyiség mérése két értéktengellyel történik: az egyik tengely a mennyiséget mérő oszlopokhoz, a másik pedig a részvényárakhoz tartozik.

 • Mennyiség-Nyit-Max-Min-Zár árfolyamdiagram    Ehhez a diagramhoz öt értéksor szükséges a megfelelő sorrendben: Mennyiség, Nyitó, Maximum, Minimum és végül Záró.

chart surface

Az Excel-táblázatok oszlopaiban vagy soraiban lévő adatok felrajzolhatók felületdiagramként. A topográfiai térképekhez hasonlóan színek és minták jelzik az egy tartományba eső értékeket.

A felületdiagram akkor lehet hasznos, ha két adathalmaz optimális kombinációját szeretné megtalálni.

A felületdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Térhatású felületdiagram    Az értékek trendjét két dimenzióban, folytonos görbeként jeleníti meg. A felületdiagram színsávjai nem az adatsorokat jelölik, hanem az értékek különbségeit ábrázolják. Ez a diagram térhatással jeleníti meg az adatokat; úgy is el lehet képzelni, mint egy térhatású oszlopdiagram fölé feszített gumilepedőt. Leggyakrabban arra használjuk, hogy nagy mennyiségű adatok olyan kapcsolatait ábrázoljuk, amelyeket más módon nehéz lenne szemléltetni.

 • Térhatású drótvázdiagram    Csak a vonalakat jeleníti meg. A térhatású drótváz típusú diagram értékeit nem könnyű leolvasni, de sokkal gyorsabban ábrázolhatók vele nagy adathalmazok.

 • Körvonal típusú diagram:    Felülről nézett, a kétdimenziós topográfiai térképekhez hasonló felületdiagram, amelynek színes sávjai adott értéktartományokat jelölnek. A Körvonal diagram vonalai azonos értékű interpolált pontokat kötnek össze.

 • Drótkeret eloszlási diagram    Felületdiagramok felülnézetből. A felület színsávjai nélkül a drótvázdiagram csak a vonalakat mutatja. A drótkeret eloszlási diagramok nehezen olvashatók, ezért inkább térhatású felületdiagramot érdemes helyettük használni.

chart doughnut

A kördiagramhoz hasonlóan a perecdiagram is a részek az egészhez való viszonyát ábrázolja, azonban több adatsort tartalmazhat. A perecdiagram mindegyik gyűrűje egy külön adatsort jelöl.

A perecdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Perecdiagram    Az adatokat gyűrűkben ábrázolja, ahol mindegyik gyűrű egy adatsort jelöl. Ha az adatcímkék százalékot jeleznek, mindegyik gyűrű összege 100%.

 • Robbantott perecdiagram    Megjeleníti, hogy az egyes értékek mekkora részét adják az egésznek, az értékeket is kiemelve. Azonban több adatsort tartalmazhat.

chart radar

A sugárdiagramban mindegyik kategória saját értéktengellyel rendelkezik, amely a középpontból sugárirányban tart kifelé. Az egyes adatsorokba tartozó értékeket vonalak kötik össze.

A sugárdiagram használatával több adatsor összesített értékei hasonlíthatók össze.

A sugárdiagramoknak az alábbi altípusait különböztetjük meg:

 • Sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg.

 • Kitöltött sugárdiagram    Az értékek változását egy középponthoz viszonyítva jeleníti meg, és az egyes adatsorok által fedett területet színnel tölti ki.

Diagramtípus módosítása

Ha már van egy diagramja, és csak a típusát szeretné módosítani:

 1. Jelölje ki a diagramot, kattintson a Diagram tervezés fülre, és kattintson a Más diagramtípusgombra.

  Chart design tab right half
 2. Jelöljön ki egy új diagramtípust lehetőségek gyűjteményében.

Lásd még

Egy térképdiagram létrehozása

Tölcsérdiagram létrehozása

Bemutató tartása az adatok Gantt-diagramon

Hisztogram létrehozása

Pareto-diagram létrehozása

Többszintű gyűrűdiagram létrehozása

Fatérkép diagram létrehozása

Vízesés diagram létrehozása

Doboz létrehozása és a dobozos ábra diagram

Hozzáadása tortadiagramhoz

Az ajánlott diagramok diagram létrehozása

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×