Az Office Excel 2010 használata az Excel korábbi verzióival

A Microsoft Excel 2010 telepítését követően felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehet használni az Excel korábbi verzióiban létrehozott munkafüzeteket, hogyan lehet megoldani, hogy ezek a munkafüzetek elérhetők legyenek az Excel jelen verziójával nem rendelkező felhasználók számára, továbbá hogyan befolyásolják a verziók közötti eltérések a fájlok használatát.

Az Excel korábbi verzióival, például az Excel 97–2003-as verziókkal vagy az Excel 2007-tel való kompatibilitás érdekében sokféle módszert alkalmazhat a munkafüzeteknek az Excel különböző verziói közötti cseréjéhez.

 • Munka kompatibilitási üzemmódban:    Megteheti, hogy az Excel alkalmazásban kompatibilitási módban nyitja meg az Excel korábbi verziójában létrehozott munkafüzetet, így a munkafüzet fájlformátuma változatlan marad, ezért később ismét meg lehet nyitni a korábbi verzióban. A kompatibilitási üzemmód nem használható Excel 2007-munkafüzetek esetében.

 • Fájlkonverterek letöltése:    Letölthet fájlkonvertereket, amelyek segítségével az Excel 2010-munkafüzet az Excel korábbi verziójában is megnyitható.

 • A munkafüzet kompatibilitásának ellenőrzése:    Ha a jelenlegi fájlformátumot kívánja használni, de olyanokkal kell megosztania a munkafüzetet, akik az Excel korábbi verzióit használják, ellenőrizheti, hogy az adatok kompatibilisek-e az Excel korábbi verzióival. Ezután elvégezheti a szükséges módosításokat, hogy elkerülje az esetleges adatvesztést vagy minőségromlást a munkafüzetnek az Excel egy korábbi verziójában történő megnyitása esetén.

Tartalom

A kompatibilitási mód használata az Excel 2010 alkalmazásban

A kompatibilitási mód fájlformátuma

A kompatibilitási mód automatikus

Kilépés a kompatibilitási módból

Excel 2010 munkafüzet megnyitása az Excel korábbi verzióiban fájlkonverterekkel

Fájlkonverterek letöltése és használata

Az Excel 2010 alkalmazásnak az Excel korábbi verzióiban nem támogatott szolgáltatásai

Nem támogatott munkalap-szolgáltatások

Nem támogatott Excel-táblázatszolgáltatások

Nem támogatott kimutatásszolgáltatások

Nem támogatott rendező- és szűrőfunkciók

Nem támogatott képletszolgáltatások

Nem támogatott feltételes formázási funkciók

Nem támogatott diagramkészítési szolgáltatások

Grafikus elemekkel, objektumokkal és ActiveX-vezérlőkkel kapcsolatos nem támogatott szolgáltatások

Nem támogatott testreszabási szolgáltatások

Nem támogatott együttműködési szolgáltatások

Munkafüzet konvertálása Excel 2010 fájlformátumúra

Az Excel 2007 alkalmazásnak és az Excel 97–2003-as verzióinak az Excel 2010-ben nem támogatott szolgáltatásai

Nem támogatott munkalap-szolgáltatások

Nem támogatott táblázatszolgáltatások

Nem támogatott képletszolgáltatások

Nem támogatott diagramkészítési szolgáltatások

Nem támogatott kimutatásszolgáltatások

Nem támogatott fejlesztői szolgáltatások

Nem támogatott fájlformátumok

Annak ellenőrzése, hogy kompatibilis-e egy Excel 2010-munkafüzet az Excel korábbi verzióival

A kompatibilitási mód használata az Excel 2010 alkalmazásban

Ha az Excel 2010 alkalmazásban kompatibilitási módban nyit meg az Excel 97–2003-as verziókban létrehozott munkafüzetet, a program automatikusan kompatibilitási módban nyitja meg a fájlt, és szögletes zárójelben megjelenik a kompatibilis üzemmód felirat a fájl neve mellett az Excel címsor. Mivel az Excel 2007 ugyanazt az XML-alapú fájlformátumot (.xlsx vagy .xlsm) használja, mint az Excel 2010, az Excel 2007-munkafüzetek nem kompatibilitási módban nyílnak meg.

A kompatibilitási mód fájlformátuma

Kompatibilitási módban nem érhetők el a munkafüzet használata során az új vagy továbbfejlesztett Excel 2010 szolgáltatások, ezáltal megelőzhető az adatvesztés vagy a minőségromlás a munkafüzetnek az Excel egyik korábbi verziójában történő megnyitása esetén. Ezenkívül az alkalmazás a jelenleg használatos fájlformátum (.xlsx) helyett Excel 97–2003 formátumban (.xls) menti a munkafüzetet, így az az Excel korábbi verzióiban is megnyitható.

A kompatibilitási mód automatikus

Más Microsoft Office 2010-alkalmazásokkal, például a Microsoft Word 2010-zel ellentétben az Excelben nincs lehetőség a kompatibilitási mód manuális bekapcsolására, és a munkafüzetek kompatibilitási módban történő használata során nem lehet használni az új szolgáltatásokat.

Kilépés a kompatibilitási módból

Ha a továbbiakban nem kíván kompatibilitási módban dolgozni, konvertálhatja a dokumentumot az aktuális fájlformátumra. További tudnivalókat a Munkafüzet konvertálása Excel 2010fájlformátumúra című szakasz tartalmaz.

Vissza a lap tetejére

Excel 2010 munkafüzet megnyitása az Excel korábbi verzióiban fájlkonverterekkel

Az Office.com-on rendelkezésre állnak olyan frissítések és fájlkonverterek, amelyekkel megnyithatja az Excel 2010-munkafüzeteket az Excel valamelyik korábbi verziójában (Excel 2000–2003). Ha még nem telepítette a frissítéseket és konvertereket, és megpróbál megnyitni egy Excel 2010-munkafüzetet, lehet, hogy a program kérni fogja a telepítést.

A frissítések és konverterek telepítését követően meg lehet nyitni az Excel 2010 munkafüzeteket, így szerkesztheti és mentheti őket anélkül, hogy frissítenie kellene az alkalmazást az Excel 2010 verzióra. Előfordulhat, hogy az Excel 2010-specifikus szolgáltatások és formázási beállítások nem jelennek meg az Excel korábbi verziójában, ám ha menti a munkafüzetet, majd újból megnyitja az Excel 2010-zel, ezek a szolgáltatások újból elérhetők lesznek. További tudnivalók a meg nem jelenő szolgáltatásokkal és formázásokkal kapcsolatban Az Excel 2007 alkalmazásnak és az Excel 97–2003-as verzióinak az Excel 2010 alkalmazásban nem támogatott szolgáltatásai című témakörben találhatók.

Fájlkonverterek letöltése és használata

 1. Töltse le az Excel valamelyik korábbi verzióját tartalmazó számítógépre a Microsoft Office kompatibilitási csomagot a Microsoft Office letöltési webhelyéről, majd telepítse az Excel 2010 munkafüzetek megnyitásához szükséges frissítéseket és konvertereket.

 2. Nyissa meg az Excel korábbi verziójában (Excel 2000–2003) az Excel 2010-munkafüzetet.

Vissza a lap tetejére

Az Excel 2010 alkalmazásnak az Excel korábbi verzióiban nem támogatott szolgáltatásai

Az Excel 2010-nek nem minden szolgáltatását támogatják az Excel korábbi verziói. Amikor kompatibilitási módban dolgozik, vagy egy Excel 2010 munkafüzetet az Excel 97–2003 fájlformátumában (.xls) szeretne menteni, a Kompatibilitás-ellenőrző segítségével azonosíthatja azokat a problémákat, amelyek az Excel korábbi verziójában jelentős funkcionalitásvesztéssel vagy kisebb minőségromlással járnak. Ezt követően elvégezheti az Excel 2010-munkafüzeten a szükséges módosításokat, hogy elkerülhesse az adat- vagy funkcionalitásvesztést az Excel korábbi verziójában.

Ha az Excel 2010 munkafüzetet az Excel 97–2003 fájlformátumában menti, automatikusan lefut a Kompatibilitás-ellenőrző. Viszont amikor első alkalommal menti a munkafüzetet az Excel 2007 fájlformátumában, manuálisan kell elindítania a Kompatibilitás-ellenőrzőt. Ezután megadhatja, hogy a munkafüzet minden mentésekor automatikusan fusson a Kompatibilitás-ellenőrző. Ha további információra van szüksége a Kompatibilitás-ellenőrző futtatásával kapcsolatban, olvassa el az Annak ellenőrzése, hogy kompatibilis-e egy Excel 2010 munkafüzet az Excel korábbi verzióival című szakaszt.

A Kompatibilitás-ellenőrző listát készít a talált problémákról, és számos esetben egy Keresés és egy Súgó gombot biztosít, amelyekkel megkeresheti a probléma összes előfordulását, illetve tájékoztatást kaphat a probléma megoldásának módjairól. Automatikus futás esetén a Kompatibilitás-ellenőrző az Excel azon verzióját is megjelöli, amelyben a lehetséges kompatibilitási probléma felmerül.

Kiemelt verziók a Kompatibilitás-ellenőrzőben

Nem támogatott munkalap-szolgáltatások

A nem támogatott munkalap-szolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek jelentősen leszűkíthetik a használható funkciók körét, továbbá a minőség kis fokú romlását eredményezhetik.

Jelentős funkcióvesztés

Megoldás

Ez a munkalap a kijelölt fájlformátumban a sorokra és oszlopokra vonatkozó korlátozásokon kívül eső cellákban tartalmaz adatokat. A 256 oszlopon (IV) és 65 536 sorból álló tartományon kívül eső adatokat az Excel nem fogja menteni. Az ebben a tartományban szereplő adatokra mutató képlethivatkozások eredménye #HIV! hiba lesz.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban a munkalap mérete 16 384 oszlop és 1 048 576 sor, de az Excel 97–2003 verzióiban csupán 256 oszlop és 65 536 sor volt használható. Az Excel 97–2003 verziójában elvesznek az ezeken az oszlop- és sorszámkorlátokon kívül eső cellákban tárolt adatok.

Teendők:    A sorokra és oszlopokra vonatkozó korlátozásokon kívül eső cellák és tartományok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrzőben a Keresés hivatkozásra, jelölje ki a kívül eső sorokat vagy oszlopokat, majd a Kivágás és Beillesztés utasítással helyezze őket az oszlopokra és sorokra vonatkozó határértékeken belül eső területre vagy másik munkalapra.

A Kompatibilitás-ellenőrző

A munkafüzetben lévő egyes esetek olyan cellákra hivatkoznak, amelyek kívül esnek a kijelölt fájlformátum sor- és oszlophatárértékein. A program nem menti ezeket az eseteket a kijelölt formátumban.

A hibaüzenet jelentése:    A munkafüzetben lévő egyes esetek az Excel 97–2003-as verzióinak oszlopokra és sorokra vonatkozó korlátozásán (256 oszlop, 65 536 sor) kívül eső cellára hivatkozik, mely nem érhető el a munkafüzet korábbi Excel-verziónak megfelelő fájlformátumban történő mentésekor.

Teendők:    Az Esetvizsgálóban keresse meg az Excel korábbi verzióinak oszlop-és sorkorlátozásán kívül eső cellára hivatkozó esetet, majd módosítsa a hivatkozást egy, a határon belüli értékre.

Az Adatok lap Adateszközök csoportjában kattintson a Lehetőségelemzés gombra, majd az Esetvizsgáló parancsra. Az Esetek listában keresse meg a kompatibilitási problémát okozó esetet, majd szerkessze annak hivatkozását.

Ez a munkafüzet olyan naptári formátumban tartalmaz dátumokat, amelyeket a kijelölt fájlformátum nem támogat. Ezek a dátumok a Gergely-naptár szerinti formátumban fognak megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban egyéni nemzetközi naptárformátumokat hozhat létre, például a héber holdnaptár, a japán holdnaptár, a kínai holdnaptár, a Saka naptár, a kínai állatövi jegyek, a koreai állatövi jegyek, a Rokuyou holdciklus és a koreai holdnaptár szerinti dátumokkal. Az ilyen naptárformátumokat azonban az Excel 97–2003 verziói nem támogatják.

Teendők:    A funkcióvesztés elkerülése érdekében a naptári formátumot célszerű átállítani olyan nyelvre (vagy területi beállításra), amelyet az Excel korábbi verziói támogatnak.

Ez a munkafüzet olyan naptári formátumban tartalmaz dátumokat, amelyeket a kijelölt fájlformátum nem támogat. Ezeket a dátumokat a Gergely-naptár használatával módosítani kell.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban nem nyugati stílusú naptártípusokat is alkalmazhat, például thai buddhista vagy arab iszlám naptárat. Az Excel 97–2003 verzióiban az ilyen típusú naptárakat csak a Gergely-naptár használatával lehet szerkeszteni.

Teendők:    A funkcióvesztés elkerülése érdekében a naptári formátumot célszerű átállítani olyan nyelvre (vagy területi beállításra), amelyet az Excel korábbi verziói támogatnak.

Ebben a munkafüzetben az Excel korábbi verzióiban támogatottnál több adatot tartalmazó cella szerepel. Az Excel korábbi verzióival nem lehet majd megnyitni ezt a munkafüzetet.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban a használható cellablokkok teljes számát a rendelkezésre álló memória korlátozza. Az Excel 97–2003 verzióiban azonban a rendelkezésre álló cellablokkok száma az Excel egy példányában legfeljebb 64 000 lehetett.

Egy cellablokk 16 munkalapsorból áll. Ha egy munkalap mindegyik sorában szerepelnek adatok, az adott munkalapon 4096 cellablokk lenne, és az Excel egy példányában csupán 16 ilyen munkalap lehet (attól függetlenül, hogy az Excel alkalmazásban hány munkafüzetet nyitott meg).

Teendők:    Ha azt szeretné, hogy a munkafüzet biztosan ne lépje túl a 64 000 cellablokkos korlátozást, és meg lehessen nyitni az Excel 97–2003 verzióiban is, használja a munkához az Excel 2010 kompatibilitási módját, miután a munkafüzetet Excel 97–2003 fájlformátumban mentette. Kompatibilitási módban az Excel figyeli az aktív munkafüzetben lévő cellablokkok számát.

A munkafüzet egy vagy több cellája értékgörbét tartalmaz. A program nem menti az értékgörbéket.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 alkalmazásban és az Excel 97–2003-as verziójában az értéksorokban tendenciákat megjelenítő értékgörbék nem jelennek meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes értékgörbe, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket.

Teendők:    Az értékgörbéket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat. Alkalmazhat például feltételes formázást az Excel régebbi verzióiban nem látható értékgörbék helyett vagy azokkal együtt.

Kisebb minőségromlás

Megoldás

Az Excel korábbi verziói nem támogatják az élőfej és élőláb szövegének színes formázását. A színes formázásra vonatkozó tartalom egyszerű szövegként jelenik meg az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban az élőfej és az élőláb szövegén színes formázást használhat. Az Excel 97–2003-as verziójában nem használható színes formázás az élőfejben és az élőlábban.

Teendők:    A színes formázás eltávolításához kattintson a Kompatibilitás-ellenőrzőben a Javítás hivatkozásra.

A Kompatibilitás-ellenőrző

Ez a munkafüzet olyan munkalapokat tartalmaz, amelyeknél élőfej és élőláb szerepel a páros vagy az első oldalon. Az ilyen élőfejeket és élőlábakat az Excel korábbi verziói nem tudják megjeleníteni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban lehetőség van a páros oldalakon, illetve az első oldalon eltérő szöveget megjeleníteni az élőfejben és az élőlábban. A páros oldalak, illetve az első oldal élőfejeit és élőlábait az Excel 97–2003 verziók nem tudják megjeleníteni, de továbbra is megjeleníthetők maradnak, amikor ismét az Excel 2010 verzióban nyitja meg a munkafüzetet.

Teendők:    Ha a munkafüzetet gyakran kell megnyitnia Excel 97–2003 fájlformátumban, érdemes megfontolni, hogy az adott munkafüzetben mellőzze az élőfejek vagy élőlábak használatát a páros oldalakon, illetve az első oldalon.

Ebben a munkafüzetben egyes cellák vagy stílusok olyan formázást tartalmaznak, amely a kijelölt fájlformátumban nem támogatott. Az ilyen formázásokat az alkalmazás a lehető legközelebbi formázásra alakítja át.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban különböző cellaformázási és cellastílus-beállítások használhatók, például különleges effektusok és árnyékolások. Ezek a lehetőségek az Excel 97–2003 verzióiban nem voltak meg.

Teendők:    A munkafüzet mentésekor az Excel az eredetihez legjobban hasonlító formázást alkalmazza, amely akár meg is egyezhet azzal a formázással, amelyet egy másik elemre alkalmazott. Ennek elkerülése érdekében törölje vagy módosítsa azokat a cellaformázási beállításokat, amelyeket az Excel nem támogat, mielőtt a munkafüzetet az Excel 97-2003 fájlformátumban menti.

Ez a munkafüzet a kijelölt fájlformátumban támogatottnál nagyobb számú egyedi cellaformázást tartalmaz. Egyes cellaformázásokat nem ment az alkalmazás.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban 64 000 egyedi cellaformázást használhat, míg az Excel 97–2003 verzióiban csupán 4000 egyedi cellaformázás használható. Az egyedi cellaformázások közé tartoznak a munkafüzetben alkalmazott formázások tetszőleges kombinációi.

Teendők:    Ha szeretné elkerülni, hogy egyes speciális cellaformázások elvesszenek az Excel 97-2003 verzióiban, célszerű eltávolítani azokat a cellaformázási beállításokat, amelyeket nem tart fontosnak.

Ez a munkafüzet a kijelölt fájlformátumban támogatottnál nagyobb számú egyedi betűformázást tartalmaz. Egyes betűformázásokat nem ment az alkalmazás.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 verzióban 1024 betűtípust használhat általában, míg egy munkafüzeten belül 512 használható. Az Excel 97–2003 verziójában kevesebb egyéni betűtípust alkalmazhat.

Teendők:    Ha szeretné elkerülni, hogy egyes speciális betűformázások elvesszenek az Excel 97-2003 verzióiban, célszerű eltávolítani azokat a betűformázási beállításokat, amelyeket nem tart fontosnak.

Az alábbi cikkekben talál további tájékoztatást arról, hogyan oldhatja meg ezeket a kompatibilitási problémákat:

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott Excel-táblázatszolgáltatások

A nem támogatott Excel-táblázatszolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek a minőség kis fokú romlását eredményezhetik.

Kisebb minőségromlás

Megoldás

A táblázat az összesítősorban egyéni képletet vagy szöveget tartalmaz. Az Excel korábbi verzióiban az adatok táblázat nélkül jelennek meg.

A hibaüzenet jelentése:    Bár a képletek és a szöveg változatlanul megmaradnak az Excel 97–2003-as verzióiban, a tartomány nem marad táblázatos formában.

Teendők:    Kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására az egyéni képletet vagy szöveget tartalmazó táblázat megkereséséhez, távolítsa el az összesítősorból az adott képletet vagy szöveget, majd csak olyan képleteket használjon, amelyek elérhetők az összesítősorban.

A munkafüzet egyik táblázata nem tartalmaz címsort. Az Excel korábbi verziói az adatokat táblázat nélkül fogják megjeleníteni, amennyiben a Címsor jelölőnégyzet (Táblázateszközök, Tervezés lap, Táblázatstílus beállításai csoport) nincs bejelölve.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verzióiban táblázat nem jeleníthető meg fejlécsor nélkül.

Teendők:    A fejléc nélkül megjelenített táblázat megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és jelenítse meg a fejlécet.

A munkafüzetben táblázatstílussal formázott táblázat található. Az Excel korábbi verziói nem tudják megjeleníteni a táblázatstílust.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verzióiban a témaalapú táblázatstílusok nem érhetők el és nem jeleníthetők meg.

Teendők:    A táblázatstílussal formázott táblázat megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, távolítsa el az adott táblázatstílust, és formázza a táblázatot manuálisan.

A munkafüzet egyik táblázata külső adatforráshoz van kapcsolva. A táblázat egyes szolgáltatásai nem fognak működni, de az adatok továbbra is kapcsolódni fognak. Ha a táblázat szűrővel elrejtett sorokat tartalmaz, ezek nem fognak látszani az Excel korábbi verzióiban sem.

A hibaüzenet jelentése:    Táblázatfunkciók vesznek el az Excel 97–2003-as verzióiban.

Teendők:    A külső adatforráshoz kapcsolt táblázat megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd bontsa a táblázat kapcsolatát a külső adatforrással. Ezután az Excel 97–2003 verziójában ismét létrehozhatja a külső adatforrással a kapcsolatot.

A munkafüzet valamelyik táblázata írásvédett kapcsolattal csatlakozik egy Windows SharePoint Services-listához. A táblázatfunkció elvész, valamint a kapcsolat nem lesz frissíthető és szerkeszthető. Ha a táblázat szűrővel elrejtett sorokat tartalmaz, ezek nem fognak látszani az Excel korábbi verzióiban sem.

A hibaüzenet jelentése:    Táblázatfunkciók vesznek el az Excel 97–2003-as verzióiban.

Teendők:    A Microsoft SharePoint Foundation-listához írásvédett kapcsolattal csatlakozó táblázat megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd szüntesse meg a táblázat és a SharePoint-lista kapcsolatát. Ezután az Excel 2003 verzióban írható/olvasható listaként importálhatja a SharePoint-listát.

Azt a megoldást is választhatja, hogy írható/olvasható listát hoz létre egy Excel 2003-munkafüzetben, és azután az Excel 2010 verzió kompatibilitási módjában folytatja a munkafüzettel a munkát, így az megmarad az Excel 97–2003 fájlformátumban.

A munkafüzet egy táblájához helyettesítő szöveg tartozik. A táblákhoz tartozó helyettesítő szöveget az Excel 2007-nél régebbi verziók eltávolítják.

A hibaüzenet jelentése:    A helyettesítő szöveg nem érhető el az Excel 2007-ben, illetve az Excel 97–2003-as verziójában, így nem jeleníthető meg az Excel említett korábbi verzióiban.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a helyettesítő szöveget tartalmazó Excel-táblázat megtalálásához. A helyettesítő szöveg Excel korábbi verziójában való megjelenítéséhez az üres cellába másolhatja azt a munkalapon, vagy beszúrhat egy megjegyzést, mely tartalmazza a szöveget.

Kattintson a táblázat bármely pontjára a jobb gombbal, mutasson a Táblázat pontra, és válassza a Helyettesítő szöveg parancsot. A Leírás listában válassza ki a helyettesítő szöveget, majd másolja a CTRL+C billentyűkombináció lenyomásával.

A munkafüzet egyik táblázatához helyettesítő szöveg tartozik. Helyettesítő szöveg nem jeleníthető meg az Excel 2007-es verziójában.

A hibaüzenet jelentése:    A helyettesítő szöveg az Excel 2007-ben nem áll rendelkezésre, és nem lehet megjeleníteni.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a helyettesítő szöveget tartalmazó Excel-táblázat megtalálásához. A helyettesítő szöveg Excel korábbi verziójában való megjelenítéséhez az üres cellába másolhatja azt a munkalapon, vagy beszúrhat egy megjegyzést, mely tartalmazza a szöveget.

Kattintson a táblázat bármely pontjára a jobb gombbal, mutasson a Táblázat pontra, és válassza a Helyettesítő szöveg parancsot. A Leírás listában válassza ki a helyettesítő szöveget, majd másolja a CTRL+C billentyűkombináció lenyomásával.

Az alábbi cikkben talál további tájékoztatást arról, hogyan oldhatja meg ezeket a kompatibilitási problémákat:

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott kimutatásszolgáltatások

A nem támogatott kimutatásszolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek jelentősen leszűkíthetik a használható funkciók körét, továbbá a minőség kis fokú romlását eredményezhetik.

Jelentős funkcióvesztés

Megoldás

A munkafüzet egyik kimutatása meghaladja a korábban érvényben lévő korlátokat, ezért korábbi fájlformátumban való mentéskor elvész. Csak a kompatibilitási módban létrehozott kimutatások működnek az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 verzióban a kimutatások mezőnként 1 048 576 egyedi elem használatát támogatják, de az Excel 97–2003 verziókban csak mezőnként 32 500 elem használata támogatott.

Teendők:    A korábban érvényben lévő korlátokat túllépő kimutatás megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására. Mentse a munkafüzetet Excel 97–2003 formátumban, és hozza létre ismét a kimutatást kompatibilitási módban.

A munkafüzet egyik kimutatása összecsukott sorokban vagy oszlopokban található cellákra vonatkozó feltételes formázási szabályokat tartalmaz. Ha el szeretné kerülni, hogy az Excel korábbi verzióiban elvesszenek ezek a szabályok, bontsa ki ezeket a sorokat és oszlopokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az összecsukott sorokban vagy oszlopokban található cellákra alkalmazott feltételes formázási szabályok elvesznek az Excel 97–2003 verzióiban.

Teendők:    Mielőtt a munkafüzetet menti korábbi Excel-fájlformátumban, a feltételes formázási szabályokat tartalmazó összecsukott sorok vagy oszlopok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd bontsa ki az adott sorokat vagy oszlopokat.

A munkafüzet olyan névvel ellátott halmazokat tartalmaz, amelyek nincsenek kimutatáshoz rendelve. A program ezeket a névvel ellátott halmazokat nem menti.

A hibaüzenet jelentése:    A kimutatáshoz nem rendelt névvel ellátott halmazokat az Excel 2007 és az Excel 97–2003 eltávolítja.

Teendők:    A probléma elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a kimutatást kapcsolat használatával hozza létre.

A munkafüzet egy kimutatása bekapcsolt lehetőségelemzést tartalmaz. A lehetőségelemzés nem közzétett módosításai az Excel korábbi verzióiban elvesznek.

A hibaüzenet jelentése:    A lehetőségelemzés kiszolgálón nem közzétett módosításai nem jelennek meg az Excel korábbi verzióiban.

Teendők:    Mielőtt a munkafüzetet megnyitja az Excel korábbi verziójában, tegye közzé a lehetőségelemzés módosításait (Kimutatáseszközök, Beállítások lap, Eszközök csoport, Lehetőségelemzés gomb).

A munkafüzet kimutatása olyan adattengelyt tartalmaz, amelyen egy adott mérték többször jelenik meg. A kimutatást a program nem menti.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 programban az OLAP-adatforráshoz kapcsolt kimutatásban szereplő mértéket duplikálhatja. A kimutatás nem jeleníthető meg az Excel 2007 és az Excel 97–2003 verziókban.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra annak a kimutatásnak a kereséséhez, amely a mértéket többször megjelenítő adattengelyt tartalmazza, majd távolítsa el az ismétlődő mértékeket mindaddig, amíg csak egyetlen marad.

A munkafüzet kimutatása vagy adatkapcsolata olyan kiszolgálói beállításokat tartalmaz, amelyek az Excel korábbi verzióiban nem léteztek. A program a kimutatás vagy az adatkapcsolat egyes kiszolgálói beállításait nem menti.

A hibaüzenet jelentése:    Elvesznek a kimutatás vagy az adatkapcsolat egyes kiszolgálói beállításai, amelyek az Excel 2007 és az Excel 97–2003 verziókban nem voltak használhatók.

Teendők:    Ellenőrizze, hogy az Ön által használt kiszolgálói beállítások kompatibilisek-e az Excel korábbi verzióival, majd végezze el e szükséges módosításokat (Kimutatáseszközök, Beállítások lap, Adatok csoport, Más adatforrás megadása gomb, Kapcsolat tulajdonságai parancs).

A munkafüzet egy kimutatása Az értékek megjelenítési módja szolgáltatás használatával megjelenített adatokat tartalmaz. Ezeket az egyéni kimeneti értékeket a program nem menti, hanem az adatforrásban található eredeti értékekkel helyettesíti azokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 és az Excel 97–2003 verziók nem támogatják Az értékek megjelenítési módja szolgáltatást, ezért a beírt egyéni értékek (például Végösszeg százaléka, Oszlop összegének százaléka vagy Göngyölített összeg) nem jeleníthetők meg.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra az egyéni kimeneti értékeket tartalmazó kimutatások kereséséhez, majd távolítsa el az egyéni kimeneti értékeket (Kimutatáseszközök, Beállítások lap, Számítások csoport, Az értékek megjelenítési módja gomb).

A munkafüzet kimutatásaira helyettesítő szöveget alkalmaztak. A kimutatások helyettesítő szövegét az Excel 2007 előtti verziók eltávolítják.

A hibaüzenet jelentése:    A helyettesítő szöveg nem érhető el az Excel 2007-ben, illetve az Excel 97–2003-as verziójában, így nem jeleníthető meg az Excel említett korábbi verzióiban.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a helyettesítő szöveget tartalmazó kimutatás kereséséhez. A helyettesítő szöveg Excel korábbi verziójában való megjelenítéséhez az üres cellába másolhatja azt a munkalapon, vagy beszúrhat egy megjegyzést, amely tartalmazza a szöveget.

Kattintson a jobb gombbal a kimutatás bármely pontjára, majd kattintson a Kimutatás beállításai parancsra. A Helyettesítő szöveg lap Leírás mezőjében jelölje ki a helyettesítő szöveget, majd nyomja meg a CTRL+C billentyűkombinációt annak másolásához.

A munkafüzet egyik kimutatásához helyettesítő szöveg tartozik. Helyettesítő szöveg nem jeleníthető meg az Excel 2007-es verziójában.

A hibaüzenet jelentése:    A helyettesítő szöveg az Excel 2007-ben nem áll rendelkezésre, és nem lehet megjeleníteni.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a helyettesítő szöveget tartalmazó kimutatás kereséséhez. A helyettesítő szöveg Excel korábbi verziójában való megjelenítéséhez az üres cellába másolhatja azt a munkalapon, vagy beszúrhat egy megjegyzést, amely tartalmazza a szöveget.

Kattintson a jobb gombbal a kimutatás bármely pontjára, majd kattintson a Kimutatás beállításai parancsra. A Helyettesítő szöveg lap Leírás mezőjében jelölje ki a helyettesítő szöveget, majd nyomja meg a CTRL+C billentyűkombinációt annak másolásához.

Kisebb minőségromlás

Megoldás

Ez a munkafüzet kimutatásstílussal formázott kimutatást tartalmaz. Az Excel régebbi verziói nem tudják megjeleníteni a kimutatásstílus-formázást.

A hibaüzenet jelentése:    A témaalapú kimutatásstílusok nem használhatók az Excel 97–2003 verzióiban, ezért nem jeleníthetők meg.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a kimutatás kereséséhez, amelyre a kimutatásstílus alkalmazva van, távolítsa el a stílust, majd manuálisan alkalmazzon olyan kimutatásformázást, amelyet az Excel korábbi verziói támogatnak.

A munkafüzet egy kimutatása nem használható az Excel 2007-es verziónál korábbi verzióiban. Csak a kompatibilitási módban létrehozott kimutatások működnek az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben létrehozott kimutatások nem frissíthetők az Excel 97–2003 verzióiban.

Teendők:    A jelenlegi fájlformátumban létrehozott kimutatás megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására. Mentse a munkafüzetet Excel 97–2003 formátumban, majd hozza létre ismét a kimutatás kompatibilitási módban annak érdekében, hogy az Excel 97–2003 verzióiban funkcióvesztés nélkül nyithassa meg azokat.

A munkafüzet egyik kimutatásában összevont mezők szerepelnek. Az Excel korábbi verziói ezt az elrendezést táblázatos formátumban adják vissza.

A hibaüzenet jelentése:    Az összevont formátum, amelynek (önálló vagy a táblázatos és a tagolásformátummal kombinált) használatával a kapcsolódó adatok vízszintesen nem nyúlnak a képernyőn túl, és minimálisra csökkenthető a görgetés, az Excel 97–2003 verzióiban nem használható, és a mezők táblázatos formátumban jelennek meg.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra az összevont formátumú mezőket tartalmazó kimutatás kereséséhez, majd A cellák és címkék egyesítése és középre igazítása jelölőnégyzet (Kimutatáseszközök, Beállítások lap, Kimutatás csoport, Beállítások parancs, Elrendezés és formátum lap) jelölésének törlésével módosítsa a formátumot tagolás- vagy táblázatos formátumra.

A munkafüzet egy kimutatásdiagramja esetében egyes mezőgombok engedélyezve vannak, mások le vannak tiltva. A program az összes mezőgombot engedélyezettként menti.

A hibaüzenet jelentése:    A kimutatásdiagramon nem megjelenített mezőgombokat a program engedélyezettként menti, amikor a munkafüzetet megnyitja vagy menti az Excel korábbi verziójában.

Teendők:    Amikor egy korábbi Excel-fájlformátumban mentett munkafüzetet ismét megnyit, előfordulhat, hogy a mezőgombokat engedélyeznie kell vagy le kell tiltania annak érdekében, hogy a megfelelőek jelenjenek meg (Kimutatáseszközök, Elemzés lap, Megjelenítés/elrejtés csoport, Mezőgombok gomb).

A munkafüzet szeletelőket tartalmaz, amelyek a kimutatások és kockafüggvények szűréséhez használhatók a munkafüzeten belül. A szeletelők az Excel korábbi verzióiban nem használhatók.

A hibaüzenet jelentése:    A szeletelők nem lesznek használhatók az Excel 2007-ben, de az Excel 2010-ben igen.

Teendők:    Az Excel korábbi verziójában kimutatásszűrőkkel szűrheti az adatokat.

A munkafüzet szeletelőket tartalmaz, amelyek a kimutatások és kockafüggvények szűréséhez használhatók a munkafüzeten belül. A program a szeletelőket nem menti. A szeletelőkre hivatkozó képletek a #NÉV? hibaüzenetet adják vissza.

A hibaüzenet jelentése:    A szeletelők az Excel 97–2003 verziókban nem támogatottak, ezért nem jeleníthetők meg.

Amikor frissíti a kapcsolatot vagy a kimutatást, a szeletelők által alkalmazott szűrők már nem jelennek meg, és a szeletelők elvesznek.

Ha OLAP-függvényekkel rendelkező és szeletelőkre hivatkozó kapcsolatokat frissít, a program a #NÉV? hibaüzenetet adja vissza a várt eredmény helyett.

Teendők:    Az adatok szűréséhez szeletelők helyett kimutatásszűrőt használjon.

A munkafüzetben létezik szeletelőstílus, de az Excel korábbi verziói nem támogatottak. A program a szeletelő stílusát nem menti.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor a munkafüzetet korábbi Excel-fájlformátumban menti, az egyéni szeletelőstílusok elvesznek.

Teendők:    Mielőtt a munkafüzetet korábbi Excel-fájlformátumban menti, módosítsa az egyéni szeletelőstílust beépített stílusra (Szeletelőeszközök, Beállítások lap, Szeletelőstílusok gyűjtemény).

A munkafüzet egy kimutatása legalább egy olyan mezőt tartalmaz, amelyben ismétlődő címke szerepel. A kimutatás frissítésekor ezek a címkék elvesznek.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007 és az Excel 97–2003 nem támogatja az ismétlődő címkéket, és a címkék elvesznek, amikor a kimutatást frissíti az Excel korábbi verziójában.

Teendők:    Kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására az ismétlődő címkéket tartalmazó kimutatás kereséséhez, majd szüntesse meg az ismétlődést (Kimutatáseszközök, Tervezés lap, Elrendezés csoport, Kimutatás elrendezése gomb, Ne ismétlődjenek az elemcímkék parancs).

Az alábbi cikkben talál további tájékoztatást arról, hogyan oldhatja meg ezeket a kompatibilitási problémákat:

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott rendező- és szűrőfunkciók

A nem támogatott rendező- és szűrőfunkciók a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek a minőség kis fokú romlását eredményezhetik.

Kisebb minőségromlás

Megoldás

A munkafüzet egyik munkalapja olyan rendezési állapotot tartalmaz, amelyben háromnál több rendezési feltétel van megadva. Az Excel korábbi verzióiban ez az információ elvész.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben akár hatvannégy rendezési feltétellel is lehet rendezési állapotokat alkalmazni az adatok rendezésére, az Excel 97–2003-as verziói azonban legfeljebb három feltétel használatát támogatják a rendezési állapotokban. Ha nem szeretné, hogy az Excel 97–2003-as verzióiban elvesszenek a rendezési állapot adatai, célszerű úgy módosítani a rendezési állapotot, hogy ne használjon háromnál több feltételt. Az Excel 97–2003 felhasználói manuálisan is rendezhetik az adatokat.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a rendezési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha közben szerkesztette a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    A háromnál több feltétel szerint rendezett adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és módosítsa a rendezési állapotot három vagy kevesebb feltétel használatára.

A munkafüzet egyik munkalapja olyan rendezési állapotot tartalmaz, amely egyéni lista szerinti rendezési feltételt alkalmaz. Az Excel korábbi verzióiban ez az információ elvész.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben végezhet egyéni lista szerinti rendezést. Ahhoz, hogy az Excel 97–2003-as verzióiban hasonló rendezési eredményeket érjen el, csoportosíthatja a rendezni kívánt adatokat, és azután manuálisan rendezheti őket.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a rendezési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha közben szerkesztette a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    Az egyéni lista szerint rendezett adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrzőben a Keresés hivatkozásra, és módosítsa a rendezési állapotot úgy, hogy ne tartalmazzon a továbbiakban egyéni listát.

A munkafüzet egyik munkalapja olyan rendezési állapotot tartalmaz, amelyben formázási információkat meghatározó rendezési feltétel van megadva. Az Excel korábbi verzióiban ez az információ elvész.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben az adatokat egy adott formázás – például cellaszín, betűszín vagy ikonkészlet – szerint rendezheti. Az Excel 97–2003-as verzióiban csak a szöveget lehet rendezni.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a rendezési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha közben szerkesztette a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    Az adott formázás szerint rendezett adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd módosítsa a rendezési állapotot formázási információk megadása nélkülire.

Kisebb mérvű funkcióvesztés

Megoldás

A munkafüzet egyes adatai olyan módon vannak szűrve, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak. Az Excel korábbi verzióiban a szűrővel elrejtett sorok rejtve maradnak, de maga a szűrő nem fog helyesen megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben olyan szűrőket alkalmazhat, amelyeket az Excel 97–2003-as verziói nem támogatnak. Ha el szeretné kerülni a szűrés funkcióvesztését, a munkafüzet régebbi Excel-fájlformátumban való mentése előtt célszerű kikapcsolni a szűrőt. Ezt követően az Excel 97–2003-as verzióiban manuálisan szűrhetők az adatok.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a szűrési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában közben szerkesztette.

Teendők:    A szűrt adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, ezt követően pedig a szűrő kikapcsolásával felfedheti a rejtett sorokat. A szűrő kikapcsolásához kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés gombra, majd a Törlés lehetőségre.

A munkafüzet egyes adatai cellaszín szerint vannak szűrve. Az Excel korábbi verzióiban a szűrővel elrejtett sorok rejtve maradnak, de maga a szűrő nem fog helyesen megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben cellaszín, betűszín vagy ikonkészlet szerint szűrhet – ezt az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják. Ha el szeretné kerülni a szűrés funkcióvesztését, a munkafüzet régebbi Excel-fájlformátumban való mentése előtt célszerű kikapcsolni a szűrőt. Ezt követően az Excel 97–2003-as verzióiban manuálisan szűrhetők az adatok.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a szűrési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában közben szerkesztette.

Teendők:    A szűrt adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, ezt követően pedig a szűrő kikapcsolásával felfedheti a rejtett sorokat. A szűrő kikapcsolásához kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés gombra, majd a Törlés lehetőségre.

A munkafüzet egyes adatai betűszín szerint vannak szűrve. Az Excel korábbi verzióiban a szűrővel elrejtett sorok rejtve maradnak, de maga a szűrő nem fog helyesen megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben cellaszín, betűszín vagy ikonkészlet szerint szűrhet – ezt az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják. Ha el szeretné kerülni a szűrés funkcióvesztését, a munkafüzet régebbi Excel-fájlformátumban való mentése előtt célszerű kikapcsolni a szűrőt. Ezt követően az Excel 97–2003-as verzióiban manuálisan szűrhetők az adatok.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a szűrési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha közben szerkesztette a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    A szűrt adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, ezt követően pedig a szűrő kikapcsolásával felfedheti a rejtett sorokat. A szűrő kikapcsolásához kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés gombra, majd a Törlés lehetőségre.

A munkafüzet egyes adatai cellaikon szerint vannak szűrve. Az Excel korábbi verzióiban a szűrővel elrejtett sorok rejtve maradnak, de maga a szűrő nem fog helyesen megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben cellaszín, betűszín vagy ikonkészlet szerint szűrhet – ezt az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják. Ha el szeretné kerülni a szűrés funkcióvesztését, a munkafüzet régebbi Excel-fájlformátumban való mentése előtt célszerű kikapcsolni a szűrőt. Ezt követően az Excel 97–2003-as verzióiban manuálisan szűrhetők az adatok.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a szűrési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha közben szerkesztette a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    A szűrt adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, ezt követően pedig a szűrő kikapcsolásával felfedheti a rejtett sorokat. A szűrő kikapcsolásához kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés gombra, majd a Törlés lehetőségre.

A munkafüzet egyes adatai kettőnél több feltétel szerint vannak szűrve. Az Excel korábbi verzióiban a szűrővel elrejtett sorok rejtve maradnak, de maga a szűrő nem fog helyesen megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben az adatok kettőnél több feltétel szerint szűrhetők. Ha el szeretné kerülni a szűrés funkcióvesztését, a munkafüzet régebbi Excel-fájlformátumban való mentése előtt célszerű kikapcsolni a szűrőt. Ezt követően az Excel 97–2003-as verzióiban manuálisan szűrhetők az adatok.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a szűrési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha közben szerkesztette a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    A szűrt adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, ezt követően pedig a szűrő kikapcsolásával felfedheti a rejtett sorokat. A szűrő kikapcsolásához kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés gombra, majd a Törlés lehetőségre.

A munkafüzet egyes adatai olyan csoportba foglalt dátumhierarchia szerint vannak szűrve, amely kettőnél több feltételt eredményez. Az Excel korábbi verzióiban a szűrővel elrejtett sorok rejtve maradnak, de maga a szűrő nem fog helyesen megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben lehetséges a dátumok csoportba foglalt hierarchia szerinti szűrése. Mivel ezt az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják, célszerű szétbontani a dátumhierarchiát. Ha el szeretné kerülni a szűrés funkcióvesztését, a munkafüzet régebbi Excel-fájlformátumban való mentése előtt célszerű kikapcsolni a szűrőt.

A munkafüzetben azonban használható formában megmaradnak a szűrési állapot adatai, és újra alkalmazza őket a rendszer, amikor a munkafüzetet ismét az Excel 2010-ben nyitja meg, kivéve ha közben szerkesztette a rendezési állapot adatait az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    A szűrt adatok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, ezt követően pedig a szűrő kikapcsolásával felfedheti a rejtett sorokat. A szűrő kikapcsolásához kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés gombra, majd a Törlés lehetőségre. A szűrő kikapcsolásához kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés gombra, majd a Törlés lehetőségre.

Az adatok csoportosítását is kikapcsolhatja Az Excel beállításai párbeszédpanel Speciális lapján (Fájl lap, Beállítások).

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott képletszolgáltatások

A nem támogatott képletszolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek jelentősen leszűkíthetik a használható funkciók körét, továbbá a minőség kis fokú romlását eredményezhetik.

Jelentős funkcióvesztés

Megoldás

A munkalapok némelyike több olyan tömbképletet tartalmaz, amely más munkalapra hivatkozik, mint ahányat a választott fájlformátum támogat. Az ezeken a munkalapokon lévő tömbképletek közül egyesek a mentés során elvesznek, és helyükön #ÉRTÉK! hiba jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 a munkafüzetekben szereplő, más munkalapokra hivatkozó tömbök számát csak a rendelkezésre álló memória korlátozza, az Excel 97–2003-as verzióiban azonban a munkalapok legfeljebb 65 472, más munkalapokra hivatkozó munkafüzettömböt tartalmazhatnak. A maximális értéken kívül eső munkafüzettömbök átalakulnak, és #ÉRTÉK! hibaként jelennek meg.

Teendők:    A más munkalapra hivatkozó tömbképleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek több értéket, hivatkozást, illetve nevet tartalmaznak, mint amennyit a választott fájlformátum támogat. Ezek a képletek a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben a képlet tartalmának hosszúsága legfeljebb 8192 karakter lehet, míg a képlet belső hossza 16 384 bájt. Az Excel 97–2003-as verzióiban a képlet tartalmának hosszúsága 1024 karakter, a képlet belső hossza pedig 1800 bájt lehet. Amikor a képlet argumentumai (beleszámítva az értékeket, a hivatkozásokat, illetve a neveket) együttesen meghaladják az Excel 97–2003-as verzióira érvényes felső határértékeket, a képletek eredménye #ÉRTÉK! hiba lesz, ha a munkafüzetet korábbi Excel-fájlformátumban menti.

Teendők:    Az Excel 97–2003-as verzióiban a képlet hosszára vonatkozó érvényes korlátozásokat túllépő képleteket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek több beágyazási szintet használnak, mint ahányat a választott fájlformátum támogat. A hét beágyazási szintnél többet használó képletek a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben egy képlet akár 64 beágyazási szintet is tartalmazhat, de az Excel 97–2003-as verzióiban csak 7 a beágyazási szintek maximális száma.

Teendők:    A hétnél több szintű beágyazást használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek olyan függvényt tartalmaznak, amely a választott fájlformátumban megengedettnél több argumentumot használ. A függvényenként 30 argumentumnál többet tartalmazó képletek a mentéskor elvesznek, és helyükön #ÉRTÉK! hiba jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben egy képlet legfeljebb 255 argumentumot tartalmazhat, az Excel 97–2003-as verzióiban azonban csupán 30 az egy képleten belüli argumentumok számára vonatkozó maximális érték.

Teendők:    A harmincnál több argumentumot használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek a választott fájlformátumban megengedettnél több operandust használnak. Ezek a képletek a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben a képletekben használható operandus maximális száma 1024, de az Excel 97–2003-as verziói csak 40 operandus használatát teszik lehetővé a képletekben.

Teendők:    A negyvennél több operandust használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek a választott fájlformátumban megengedettnél több argumentummal rendelkező függvényt tartalmaznak. Azok a képletek, amelyekben 29 argumentumnál több argumentummal rendelkező függvény szerepel, a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben a Visual Basic for Applications (VBA) fejlesztői környezet segítségével létrehozott felhasználói függvények legfeljebb 60 argumentumot tartalmazhatnak, az Excel 97–2003-as verzióiban azonban a VBA a felhasználói függvényekben használható argumentumok számát 29-re korlátozza.

Teendők:    A 29-nél több argumentumot használó függvényeket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat. A felhasználó által definiált függvények módosításához VBA-kód használata lehet szükséges.

A munkafüzet olyan függvényeket tartalmaz, amelyek az Excel régebbi verzióiban nem állnak rendelkezésre.  A régebbi verziókban újraszámítva ezek a függvények #NÉV? hibajelzést adnak vissza az aktuális eredmények helyett.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 új és átnevezett függvényeket tartalmaz. Mivel ezek a függvények nem használhatók az Excel 97–2003-as verzióiban vagy az Excel 2007-ben, az alkalmazás #NÉV? hibát ad vissza a várt eredmény helyett, ha a munkafüzetet az Excel korábbi verziójában nyitja meg.

Egyes esetekben az _xlfn előtag kerül a képlet elé, például =_xlfn.HAHIBA (1;2).

Teendők:    Az Excel régebbi verzióiban nem használható függvényeket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és a #NÉV? hibajelzések elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

A kompatibilitási függvények minden átnevezett függvényhez elérhetők. A hibák elkerülése végett használja inkább azokat a függvényeket.

Az új függvények az Excel régebbi verzióiban rendelkezésre álló megfelelő függvényekkel helyettesíthetők. Az új függvényeket használó képleteket el is távolíthatja, ha a képlet eredményeivel helyettesíti azokat.

Egyes képletek a választott fájlformátum által nem támogatott táblázathivatkozást tartalmaznak. Ezek a hivatkozások cellahivatkozásokká alakulnak át.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben strukturált hivatkozások használatával megkönnyítheti és logikusabbá teheti a táblázat adataival folytatott munkát, amikor olyan képleteket használ, amelyek táblázatra – akár egy táblázat részére, akár az egész táblázatra – hivatkoznak. Az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják ezt a szolgáltatást, és a strukturált hivatkozások cellahivatkozásokká alakulnak át.

Teendők:    A táblázatokra mutató strukturált hivatkozásokat használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és alakítsa át azokat a használni kívánt cellahivatkozásokká.

Bizonyos képletek más munkafüzetek táblázataira mutató hivatkozásokat tartalmaznak, és ezek a munkafüzetek jelenleg nincsenek megnyitva ebben az Excel-példányban. Ezek a hivatkozások #HIV jelzéssé konvertálódnak Excel 97-2003 formátumban való mentéskor, mivel nem alakíthatók laphivatkozássá.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-ben strukturált hivatkozások használatával megkönnyítheti és logikusabbá teheti a táblázat adataival folytatott munkát, amikor olyan képleteket használ, amelyek táblázatra – akár egy táblázat részére, akár az egész táblázatra – hivatkoznak. Az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják ezt a szolgáltatást, és a strukturált hivatkozások cellahivatkozásokká alakulnak át. Ha azonban a strukturált hivatkozások jelenleg meg nem nyitott munkafüzetek táblázataira mutatnak, átalakulnak, és #HIV hibaként jelennek meg.

Teendők:    A más munkafüzetek táblázataira strukturált hivatkozásokkal utaló cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és módosítsa őket a #HIV hibajelzések elkerülése érdekében.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatérvényesítési szabályokat tartalmaz, melyek több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkoznak. A program nem menti ezeket az adatérvényesítési szabályokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben az adatérvényesítési szabályok több mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozhatnak. Az Excel 2007 és az Excel 97–2003-as verzióiban nem támogatott és nem használható ez a típusú adatérvényesítési szabály.

Teendők:    A több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatérvényesítési szabályokat tartalmaz, amelyek más munkalapokon lévő értékekre hivatkoznak. Az Excel régebbi verziói nem támogatják ezeket a szabályokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben bevezethet más munkalapokon lévő értékekre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat. Ezt az Excel 97–2003-as verziója és az Excel 2007 nem támogatja.

Teendők:    A más munkalapokon lévő értékekre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat, hogy az adatérvényesítési szabályok az ugyanazon munkalapon lévő értékekre hivatkozzanak.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatérvényesítési szabályokat tartalmaz, amelyek más munkalapokon lévő értékekre hivatkoznak. Az Excel régebbi verziói nem támogatják ezeket a szabályokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben használhat más munkalapon lévő értékekre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat. Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verzióiban ez a típusú adatérvényesítés nem támogatott, és nem jeleníthető meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes adatérvényesítési szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 2007 alkalmazásban vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    Más munkalapokon lévő értékekre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a megfelelő módosításokat az Adatok érvényesítése párbeszédpanel Beállítások lapján (Adatok lap, Adateszközök csoport).

A munkafüzet egyik adatösszesítési tartománya olyan cellákra hivatkozik, melyek kívül esnek a kijelölt fájlformátum sor- és oszlophatárértékein. A jelzett terület adataira mutató képlethivatkozások módosulnak, és előfordulhat, hogy helytelenül jelennek meg az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben az adatösszesítési tartományok olyan képleteket tartalmazhatnak, amelyek a kijelölt fájlformátum sor- és oszlophatárértékein kívül eső adatokra hivatkoznak. Az Excel 97–2003-as verzióiban a munkalapok legfeljebb 256 oszlopból és 65 536 sorból állhatnak. Az ezeken az oszlop- és sorhatárértékeken kívül eső cellákban található adatokra mutató képlethivatkozások módosulnak, és előfordulhat, hogy helytelenül jelennek meg.

Teendők:    Az Excel 97-2003 sor- és oszlophatárértékein kívül eső adatokra hivatkozó képletet tartalmazó adatösszesítési tartományok kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat.

Kisebb minőségromlás

Megoldás

A munkafüzetben lévő tömbképletek némelyike egy teljes oszlopra hivatkozik. Az Excel régebbi verziói ezeket a képleteket várhatóan #SZÁM! hibává fogják alakítani, amikor a képleteket újraszámítják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben és az Excel 2007-ben az egész oszlopokra hivatkozó tömbképletek az Excel 97–2003-as verzióiban való újraszámításkor átalakulnak, és #SZÁM! hibaként jelennek meg.

Teendők:    A teljes oszlopra hivatkozó tömbképletek megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és a #SZÁM hibák elkerülése érdekében végezze el a megfelelő változtatásokat.

A munkafüzetben egy vagy több definiált név a választott fájlformátumban engedélyezett 255 karakternél többet használó képleteket tartalmaz. Az ilyen képleteket menti a program, de az Excel korábbi verzióiban szerkesztve csonkulnak.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor a képletekben található elnevezett tartományok meghaladják az Excel 97–2003-as verzióiban támogatott 255 karakteres korlátozást, a képlet helyesen fog működni, de a Név párbeszédpanelen csonkolva jelenik meg, és nem lesz szerkeszthető.

Teendők:    A képletekben elnevezett tartományokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a megfelelő módosításokat, hogy a felhasználók az Excel 97–2003-as verzióiban is tudják szerkeszteni a képleteket.

A munkafüzetben található képletek némelyike más, meg nem nyitott munkafüzetekkel van összekapcsolva. Az Excel korábbi verziói az ilyen képletek újraszámolásakor a 255 karakteres korlátozáson túlmenő karaktereket nem fogják eredményként megadni, ha a kapcsolt munkafüzetek nincsenek megnyitva.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor egy munkafüzetben a képletek más, meg nem nyitott munkafüzetekhez vannak kapcsolva, legfeljebb 255 karaktert tudnak megjeleníteni az Excel 97–2003-as verzióiban elvégzett újraszámítás esetén. Előfordulhat, hogy a program csonkolja a képlet eredményeit.

Teendők:    Keresse meg a meg nem nyitott egyéb munkafüzetekre hivatkozó képleteket tartalmazó cellákat, hogy ellenőrizni tudja a hivatkozásokat, és végezze el a megfelelő módosításokat, hogy az Excel 97–2003-as verzióiban elkerülhető legyen a képletek eredményeinek csonkolása.

Egy adatellenőrző képlet hosszabb 255 karakternél.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor az adatellenőrző képletek meghaladják az Excel 97–2003 verzióiban támogatott 255 karakteres korlátozást, a képlet helyesen fog működni, de csonkolva jelenik meg, és nem szerkeszthető.

Teendők:    Az adatellenőrző képleteket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és használjon kevesebb karaktert a képletekben, hogy a felhasználók szerkeszthessék azokat az Excel 97–2003-as verzióiban is.

Egyes képletek olyan tömböket tartalmaznak, amelyekben az elemek száma nagyobb, mint amennyit a kijelölt fájlformátum támogat. A 256 oszlopnál és 65 536 sornál több elemet tartalmazó tömböket a program nem menti, és azok más eredményt adhatnak.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben használhatók olyan tömbképletek, amelyek 256 oszlopnál és 65 536 sornál több elemet tartalmaznak. Az Excel 2007-ben ez meghaladja az elemeket tartalmazó tömbre vonatkozó határértéket, és előfordulhat, hogy más eredmény születik.

Teendők:    Az Excel régebbi verzióiban támogatott elemek számánál tömbbel rendelkező tömbképleteket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat.

Ez a munkafüzet egyéni leírásokat tartalmaz a felhasználó által definiált VBA-függvényekhez. Minden egyéni leírás törlődik.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 alkalmazásban Visual Basic for Applications (VBA) fejlesztői környezet segítségével hozhat létre egyéni leírásokkal rendelkező felhasználó által definiált függvényeket. Az Excel 2007 és az Excel 97–2003 nem támogatja az egyéni leírásokat, amelyek törlődnek.

Teendők:    Mivel minden egyéni leírás törlődik, nincs további teendő.

E kompatibilitási problémák megoldásával kapcsolatos további információt a Újdonságok: Változások az Excel-függvényekben című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott feltételes formázási funkciók

A nem támogatott feltételes formázási funkciók a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek jelentősen leszűkíthetik a használható funkciók körét.

Jelentős funkcióvesztés

Megoldás

Bizonyos cellák a választott fájlformátumban támogatottnál több feltételes formátumot tartalmaznak. Az Excel régebbi verzióiban csak az első három feltétel szerinti formátum jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben a feltételes formázás akár hatvannégy feltételt tartalmazhat, az Excel 97–2003-as verziójában azonban csak három feltétel használata támogatott.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    A feltételes formázást háromnál több feltétel használatával alkalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanel Keresés hivatkozására, és végezze el a legfeljebb három feltétel használatához szükséges változtatásokat.

Bizonyos cellákra egymást átfedő feltételes formázási tartományok vonatkoznak. Az Excel korábbi verziói nem dolgozzák fel minden esetben az összes feltételes formázási szabályt. Az átfedésben lévő cellákban más feltételes formázás fog megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verziójában a feltételes formázási tartományok nem támogatottak, emiatt a feltételes formázás nem a várt formában jelenik meg.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2010 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    Az egymást átfedő feltételes formázási tartományokhoz tartozó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat az átfedés elkerüléséhez.

A munkafüzet legalább egy cellája az Excel korábbi verzióiban nem támogatott típusú feltételes formázást tartalmaz, például adatsávot, színskálát vagy ikonkészletet.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97-2003-as verziójában nem láthatók feltételes formázási típusok, például adatsávok, színskálák vagy ikonkészletek, sorrend élén vagy végén lévő, átlag feletti vagy átlag alatti, egyedi vagy duplikált értékek és táblázatoszlopok összehasonlítása a formázandó cellák meghatározása céljából.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzet Excel 2010 alkalmazásban való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza azokat, kivéve ha az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    Az Excel 2010-ben bevezetett új feltételes formázásokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el az Excel régebbi verzióiban támogatott formázási típusok használatához szükséges módosításokat.

Bizonyos celláknak olyan a feltételes formázásuk, amelynél nincs bejelölve a „Leállítás, ha igaz” beállítás. Az Excel korábbi verziói nem ismerik ezt a beállítást, és leállnak az első igaz feltételnél.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97-2003 alkalmazásban a formázás leállítás nélküli alkalmazása a feltétel teljesülése esetén nem lehetséges. A program az első feltétel teljesülése után nem alkalmazza tovább a feltételes formázást.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    Az olyan cellák megkereséséhez, amelyeknél nincs bejelölve a Leállítás, ha igaz beállítás, kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd a kompatibilitási probléma megoldásához a Javítás hivatkozásra.

A munkafüzet legalább egy cellája nem szomszédos cellákból álló tartományra alkalmazott feltételes formázástípust tartalmaz (például alsó/felső N, alsó/felső N%, átlag alatt/felett vagy szórás alatt/felett). Ezt az Excel korábbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verzióiban a nem szomszédos cellákban nem látható a feltételes formázás.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    A nem szomszédos tartományokon feltételes formázási típust tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az Excel régebbi verzióiban használható feltételes formázási szabályok használatához végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzetben szereplő kimutatások egy része feltételes formázást tartalmaz, amelyet az Excel régebbi verziói nem minden esetben támogatnak. A feltételes formázási szabályok más eredményt fognak adni a kimutatásokat az Excel régebbi verzióiban megnyitva.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003 kimutatásaiban szereplő feltételes formázások nem ugyanazok, mint az Excel 2010 kimutatásaiban lévők.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    A feltételes formázási szabályokat tartalmazó kimutatásmezők kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és alkalmazza az Excel régebbi verzióiban használható feltételes formázási szabályokat.

A munkafüzet legalább egy cellája olyan feltételes formázást tartalmaz, amely más munkalapokon lévő értékekre hivatkozik. Az ilyen formázás nem támogatott az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verzióiban a más munkalapokon szereplő értékekre hivatkozó feltételes formázás nem jelenik meg.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 2007-ben vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    A más munkalapokon szereplő értékekre utaló feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd alkalmazzon olyan feltételes formázást, amely nem hivatkozik más munkalapokon lévő értékekre.

A munkafüzet legalább egy cellája olyan szövegtartalom szerinti feltételes formázást tartalmaz, amelyben cellahivatkozás vagy képlet szerepel. Az ilyen formázás nem támogatott az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:     Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verzióiban a szabályokat tartalmazó szöveghez képleteket használó feltételes formázás nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 2007-ben vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    A szabályokat tartalmazó szöveghez képleteket használó feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd alkalmazzon az Excel régebbi verzióiban támogatott feltételes formázást.

A munkafüzet legalább egy cellájában olyan szabály szerepel, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak, mert a tartományában képlethiba van.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verzióiban a tartományalapú szabályokat használó feltételes formázás nem jelenik meg megfelelően a munkalapon, ha a tartományalapú szabályok képlethibákat tartalmaznak.

Teendők:    A képlethibákat tartalmazó tartományalapú szabályokat használó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat annak érdekében, hogy a tartományalapú szabályok ne tartalmazzanak képlethibákat.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan ikonkészlet típusú feltételes formázást tartalmaz, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verzióiban nem támogatott egy adott ikonkészlet-elrendezést megjelenítő feltételes formázás, és a munkalapon nem jelenik meg az ikonkészlet-elrendezés.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 2007-ben vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    Adott ikonkészlet-elrendezést megjelenítő feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és győződjön meg arról, hogy a feltételes formázás nem jeleníti meg azt az ikonkészlet-elrendezést.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatsávszabályt tartalmaz, amely beállítása szerint negatív értéket használ. Ezt az Excel korábbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verziójában a negatív értéket használó adatsávszabályt tartalmazó feltételes formázás nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 2007-ben vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    Kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására az olyan cellák kereséséhez, amelyek negatív adatsávokat használó feltételes formázást tartalmaznak, mert az Új formázási szabály párbeszédpanelen a negatív érték formátumához az Automatikus beállítás van megadva, illetve A negatív érték és a tengely beállításai párbeszédpanel Tengelybeállítások csoportjában az Automatikus vagy a Cella középpontja választógomb van bejelölve, majd végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan feltételes formázást tartalmaz, amely több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozik. A program nem menti ezeket a feltételes formázásokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verziójában a több mint 8192 nem folytonos cellaterület nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 2007-ben vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    A több mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozó feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd módosítsa azoknak a nem folytonos cellaterületeknek a számát, amelyekre a feltételes formázás hivatkozik.

Kisebb mérvű funkcióvesztés

Megoldás

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatsávszabályt tartalmaz, amely beállítása szerint kitöltést, szegélyt vagy sávirányt használ. Ezt az Excel régebbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verzióiban nem jelenik meg a munkalapon az olyan feltételes formázás, amely az adatsávokhoz egyszínű kitöltést vagy szegélyt, illetve balról jobbra és jobbról balra irányuló beállítást használó adatsávszabályt tartalmaz.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és a rendszer a munkafüzetnek az Excel 2010-ben való ismételt megnyitásakor újra alkalmazza őket, kivéve ha az Excel 2007-ben vagy az Excel 97–2003-as verziójában módosította a szabályokat.

Teendők:    Az adatsávokhoz egyszínű kitöltést vagy szegélyt, illetve balról jobbra és jobbról balra irányuló beállítást használó adatsávszabályt tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat.

Az alábbi cikkben talál további tájékoztatást arról, hogyan oldhatja meg ezeket a kompatibilitási problémákat:

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott diagramkészítési szolgáltatások

A nem támogatott diagramkészítési szolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek jelentősen leszűkíthetik a használható funkciók körét.

Jelentős funkcióvesztés

Megoldás

Valamelyik diagram 255-nél több karakterből álló címet vagy adatfeliratot tartalmaz. A 255 karakteres korláton kívülre eső karakterek nem lesznek mentve.

A hibaüzenet jelentése:    A címek a diagramban, illetve az adatfelirat megadható karakterek számát az Excel 97–2003-as verziói 255 karakterben korlátozták, ezért a határértéket meghaladó karakterek elvesznek.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanelen a Keresés hivatkozásra kattintva keresse meg a 255 karakternél hosszabb címeket vagy adatfeliratokat, jelölje ki őket, és adjon meg 255 vagy kevesebb karakterből álló szöveget.

A munkafüzetben lévő diagramok bizonyos formázási beállításait nem támogatják az Excel régebbi verziói, ezért ezek nem lesznek mentve.

A hibaüzenet jelentése:    Az egyéni alakzatkitöltések, alakzatkörvonalok és alakzateffektusok (például a ragyogás és a fazetta effektus vagy az átmenetes vonal) az Excel 97-2003-as verzióiban nem használhatók, ezért nem jeleníthetők meg.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására kattintva keresse meg a nem támogatott egyéni formázásokat, majd módosítsa azokat az Excel régebbi verzióiban támogatott formátumokra.

Az Excel régebbi verziói csak a színpalettán szereplő vonalszínek használatát támogatják. Ha a munkafüzetet az Excel valamelyik régebbi verziójában nyitja meg, az egyes vonalak a színpaletta hozzájuk legközelebb eső színével jelennek meg, így a diagramokon azonos színű adatsorok lehetnek.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 16 millió színt támogat, de az Excel 97–2003-as verzióiban csak a normál színpaletta színeit lehetett használni. A nem támogatott színeket a program a normál színpalettán a hozzájuk legközelebb álló, esetleg már használatban lévő színekre cseréli.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanelen a Keresés hivatkozásra kattintva keresse meg a nem támogatott egyéni színeket, majd cserélje le azokat más, a normál színpalettán megtalálható színekre.

A munkafüzet diagramjain több adatpont szerepel, mint amennyi az Excel korábbi verziói által megjeleníthető. A kétdimenziós diagramokon sorozatonként csak az első 32 000 adatpont, a háromdimenziós diagramokon csak sorozatonként az első 4000 adatpont fog megjelenni, ha a munkafüzetet az Excel bármelyik, a jelenleginél régebbi verziójával nyitja meg.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben a kétdimenziós diagramok esetében több mint 32 000 adatpont, a háromdimenziós diagramok esetében pedig több mint 4000 adatpont szerepelhet egy adatsorban. Ez meghaladja az Excel 97–2003-as verzióiban és az Excel 2007 alkalmazásban adatsoronként használható adatpontok számát.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanelen a Keresés hivatkozásra kattintva keresse meg azt a diagramot, amely esetén az adatsoronkénti adatpontok száma meghaladja az engedélyezettet, majd végezze el a szükséges módosításokat, hogy az adatpontok száma ne lépje túl a határértéket.

Vissza a lap tetejére

Grafikus elemekkel, objektumokkal és ActiveX-vezérlőkkel kapcsolatos nem támogatott szolgáltatások

A grafikus elemekkel, objektumokkal és ActiveX-vezérlőkkel kapcsolatos nem támogatott szolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek jelentősen leszűkíthetik a használható funkciók körét.

Jelentős funkcióvesztés

Megoldás

Az objektumra alkalmazott effektusokat eltávolítja a program. A grafikus elem határain túlnyúló szöveg levágva jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 és az Excel 2007 alkalmazásban speciális effektusokat – például áttetsző árnyékolásokat – alkalmazhat, ezeket azonban az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják.

Ezenkívül ha az Excel 2010-ben és az Excel 2007-ben az alakzatnál szélesebb szöveget illeszt be egy alakzatba, a szöveg túlcsordul az alakzat szélén. Az Excel 97–2003-as verzióiban az ilyen szövegek csonkolódnak. A csonkolt szöveg elkerülése érdekében az alakzat méretének igazításával jobb illeszkedés érhető el.

Teendők:    A speciális effektusokat tartalmazó objektumok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, így eltávolíthatja a speciális effektusokat.

Az objektum a későbbiekben nem módosítható.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben és az Excel 2007-ben létrehozott beágyazott objektumok az Excel 97–2003-as verzióiban nem szerkeszthetők.

Teendők:    A nem szerkeszthető szöveget tartalmazó objektumok kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd hajtsa végre a szükséges módosításokat.

Az el nem indított ActiveX-vezérlők nem vihetők át a megadott fájlformátumba.  Ha folytatja, a vezérlők elvesznek.

A hibaüzenet jelentése:    Ha egy munkafüzet nem biztonságos inicializációjúnak tekintett (UFI) ActiveX-vezérlőket tartalmaz, ezek elvesznek, amikor a munkafüzetet régebbi Excel-fájlformátumban menti. Megfontolhatja azt a lehetőséget, hogy ezeket a vezérlőket biztonságos inicializációjúként jelöli meg.

Teendők:    Ha magas szintű biztonságra beállított munkafüzetet nyit meg, és abban nem inicializált ActiveX-vezérlők találhatók, az inicializálásuk előtt az üzenetsávval engedélyeznie kell a vezérlőket.

A munkafüzet egy vagy több objektuma, például alakzatok, WordArt vagy szövegmező esetében a szöveg túlcsordulhat az objektum határain. Az Excel korábbi verzióiban nem ismert ez a beállítás, így a túlcsorduló szöveg rejtett lesz.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben megjeleníthetők az objektumokon, például alakzatokon szereplő szövegdobozok, valamint az adott objektumok szélein túlcsorduló szöveg. Az Excel 2007-ben és az Excel 97–2003-as verzióiban az objektumok szélein túlcsorduló szöveg nem látható.

Teendők:    Az alakzat szélén túlcsorduló szöveget tartalmazó szövegdoboz kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat annak érdekében, hogy a szöveg az alakzat szélén belül maradjon, majd kapcsolja ki a szöveg túlcsordulását engedélyező beállítást (kattintson a jobb gombbal az alakzatra, válassza az Alakzat formázása parancsot, kattintson a Szövegdoboz kategóriára, és jelölje be A szöveg túlcsordulhat az alakzaton jelölőnégyzetet).

Kisebb minőségromlás

Megoldás

A munkafüzet által tartalmazott szövegmezőkben olyan szövegformázás található, mely az Excel korábbi verzióiban nem áll rendelkezésre. Ezen verziókban a szöveg másképpen jelenik meg a szövegmezőkben.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010-ben használhatók olyan szövegdobozok az objektumokon (például alakzatokon), amelyek egynél több szövegoszlopot jelenítenek meg. Az Excel 97–2003-as verzióiban a szöveg megjelenik, azonban eltérő formátumban.

Teendők:    Az egynél több oszlopot megjelenítő szövegdoboz kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd a szöveg egyetlen oszlopban történő megjelenítéséhez végezze el a szükséges módosításokat (kattintson a jobb gombbal az alakzatra, válassza az Alakzat formázása parancsot, kattintson a Szövegdoboz kategóriára, majd a Hasábok gombra).

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott testreszabási szolgáltatások

A nem támogatott testreszabási szolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek a minőség kis fokú romlását eredményezhetik.

Kisebb minőségromlás

Megoldás

A munkafüzet testre szabott Gyorselérési eszköztárat és/vagy egyéni felhasználói felületelemeket tartalmaz – ezek használatát az Excel régebbi verziói nem támogatják. Az ilyen egyéni funkciók nem lesznek használhatók az Excel régebbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    Mivel az Excel 2010-ben és az Excel 2007-ben elérhető Microsoft Office Fluent felhasználói felület lényegesen eltér az Excel 97–2003 menüitől és eszköztáraitól, az Excel 2010-ben a gyorselérési eszköztáron végzett testreszabások nem érhetők el az Excel 97–2003-as verziójában.

Teendők:    Az Excel 97-2003 verzióiban az eszköztárakra és menükre hasonló egyéni parancsokat vehet fel.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott együttműködési szolgáltatások

A nem támogatott együttműködési szolgáltatások a következő kompatibilitási problémákat okozhatják, amelyek a minőség kis fokú romlását eredményezhetik.

Kisebb mérvű funkcióvesztés

Megoldás

A munkafüzet írásvédett lesz, valamint a közös használatú munkafüzet-funkciók nem lesznek elérhetők, ha a munkafüzetet valaki más fájlkonverterrel megnyitja az Excel régebbi verzióiban. Ha azt szeretné, hogy más, az Excel régebbi verzióit futtató személyekkel közösen használhassa a munkafüzetet, a régebbi verziók fájlformátumában kell mentenie.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 2010 fájlformátumában mentett megosztott munkafüzetet nem oszthat meg az Excel 97–2003-as verzióját használó felhasználókkal.

Teendők:    Ha a közös használatú munkafüzetet továbbra is szeretné az Excel 97–2003-as verziójának felhasználóival megosztani, illetve biztosítani kívánja a közös munkafüzet-használati funkciók elérhetőségét a korábbi verziókban, mentse a megosztott munkafüzetet az Excel 97–2003 fájlformátumában, majd kompatibilitási módban használja azt.

Az alábbi cikkben talál további tájékoztatást arról, hogyan oldhatja meg ezeket a kompatibilitási problémákat:

Vissza a lap tetejére

Munkafüzet konvertálása Excel 2010 fájlformátumúra

Ha megnyit egy, az Excel 97–2003 verziójában létrehozott munkafüzetet, és a jövőben már nem fogja a korábbi verzióban használni azt, konvertálhatja a fájlt Excel 2010 formátumúra. Ez esetben elérhetővé válik az Excel 2010 összes új és továbbfejlesztett funkciója és szolgáltatása, és általában a fájlméret is kisebb lesz.

A munkafüzet konvertálására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • A munkafüzet konvertálása aktuális fájlformátumúra:    Konvertálás esetén a program aktuális fájlformátumúra (.xlsx vagy .xlsm) cseréli a munkafüzetet. Ezt követően az eredeti fájlformátumú munkafüzet többé nem érhető el.

  A munkafüzet aktuális fájlformátumúra konvertálásához hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. Nyissa meg azt a munkafüzetet, amelyet más fájlformátumúra szeretne konvertálni.

   Megjegyzés:    Az Excel kompatibilitási módban nyitja meg a munkafüzetet.

  2. Kattintson a Fájl lapon az Információ fülre, ezután a Kompatibilis üzemmód szakaszban kattintson a Konvertálás gombra.

  3. Ha megjelenik egy üzenet a munkafüzetek konvertálásával kapcsolatban, kattintson az OK gombra.

   Tipp:    Ha a munkafüzetek konvertálásával kapcsolatos üzenetet nem kívánja megjeleníteni, jelölje be a Ne kérdezzen rá többször a munkafüzetek konvertálására lehetőséget.

  4. Az aktuális fájlformátum használatához, valamint a munkafüzet bezárásához és újbóli megnyitásához kattintson az Igen gombra.

 • A munkafüzet mentése az aktuális fájlformátumban:    Ha a konvertálás helyett szeretne megőrizni egy másolatot a munkafüzetről az eredeti fájlformátumban, mentheti a munkafüzet egy példányát Excel 2010 fájlformátumban (.xlsx).

  A munkafüzet aktuális fájlformátumban való mentéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

  1. A Fájl lapon kattintson a Mentés másként gombra.

  2. Fogadja el a Fájlnév mezőben szereplő javasolt nevet, vagy adjon új nevet a munkafüzetnek.

  3. A Fájltípus listában válasszon az alábbi lehetőségek közül:

   • Az .xlsx lehetőség kiválasztásával a jelenlegi Excel-munkafüzetformátumban menthető a munkafüzet.

   • Ha az új binárisfájl-formátumban szeretné menteni a fájlt, válassza az .xslb kiterjesztést.

   • Az .xltx formátumot választva sablonként mentheti a munkafüzetet.

   • Ha szeretné megőrizni a munkafüzetben lévő makrókat, válassza az .xlsm lehetőséget.

   • Ha szeretné megőrizni a munkafüzetben lévő makrókat, és sablonként kívánja menteni a munkafüzetet, válassza az .xltm formátumot.

  4. Kattintson a Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

Az Excel 2007 alkalmazásnak és az Excel 97–2003-as verzióinak az Excel 2010-ben nem támogatott szolgáltatásai

Egy, a Microsoft Office Excel 97–2003-as verzióiban létrehozott munkafüzetnek az Excel 2010-ben történő megnyitásakor a korábbi Excel-verzió néhány szolgáltatása nem használható a munkafüzetben, mert új szolgáltatások és funkciók vették át a helyüket, vagy kevéssé hasznos voltuk miatt már nem részei a szoftvernek.

Tipp:    Ha a szolgáltatások nem lelhetők fel a menüszalagon, de az Excel 2010-ben igen, használatukhoz vegye fel azokat a gyorselérési eszköztárra vagy a menüszalagra.

Az Excel 97–2003 verziójú következő szolgáltatások eltérően működhetnek, esetleg nem részei a szoftvernek, vagy nem érhetők el a menüszalagon.

Nem támogatott munkalap-szolgáltatások

Excel 97-2003

 Excel 2010

Ezzel a szolgáltatással gyorsan lehet adattartományokat formázni a számos automatikus formázás valamelyikének alkalmazásával.

A gyorsan alkalmazható profi formázások között táblázatokhoz, cellákhoz és kimutatásokhoz használható stílusgyűjtemények találhatók, és számos előre definiált stílus közül lehet választani, de szükség szerint egyedi stílusok is létrehozhatók. A stílusok az automatikus formázás legegyszerűbb helyettesítői: cellatartományok formázásához ideális megoldást nyújtanak.

Az Automatikus formázás parancs továbbra is használható, de ehhez először fel kell venni a parancsot a gyorselérési eszköztárra.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott táblázatszolgáltatások

Excel 97-2003

 Excel 2010

Az Excel lista egyszerűbben kezelhetők és elemezhetők a munkalapok egymáshoz kapcsolódó adataiból alkotott csoportok.

Az Excel-listák most már táblázatok néven szerepelnek a szoftverben a többi Microsoft Office-alkalmazás (például Word és PowerPoint) hasonló szolgáltatásának megfelelően.

Az Excel-listákban megtalálható speciális beszúrási sorral gyorsan vehet fel újabb sornyi adatot a listák végére.

A beszúrási sor megszűnt. Új sorok táblázathoz való adásához nyomja meg a tabulátorbillentyűt, vagy írja be vagy illessze be a belefoglalandó adatokat közvetlenül a táblázat alá. Sorok beszúrásával további adatsorokat adhat hozzá.

A listákhoz nevek definiálhatók.

Táblázat létrehozásakor a program létrehoz egy definiált nevet is ugyanahhoz a tartományhoz. Ezzel a névvel az új, strukturált hivatkozási funkciót használó képletekben hivatkozhat a táblázatra.

Az Excel korábbi verzióinak listáihoz használt nevek nem biztos, hogy megfelelnek az Excel 2010-ben használt tartománynevek követelményeinek, ezért nem lehet velük hivatkozni a táblázatra az új, strukturált hivatkozási funkciót alkalmazó képletekben. Ha táblázatneveket szeretne használni a strukturált hivatkozásokban, meg kell változtatnia a definiált neveket.

Ha szinkronizálni szeretné a listaadatokat az Excel és egy Windows SharePoint Services-webhely között, tegye közzé a kérdéses Excel-listát a Windows SharePoint Services-webhelyen, és létesítsen kapcsolatot a webhelyen lévő közzétett listával.

Az Office legújabb verziója nem támogatja az Excel-táblázatok és a SharePoint-listák közötti kétirányú szinkronizálást. A táblázatbeli adatok SharePoint-listába exportálásakor csak egyirányú kapcsolat létesíthető a SharePoint-listában lévő adatok használatához.

A SharePoint-listabeli adatokkal létesített egyirányú kapcsolat révén a listában lévő adatok módosításait fel lehet használni az Excel 2010-ben. A táblázatban tárolt adatoknak az Excel 2010-ben történő frissítésekor a SharePoint-webhelyről beolvasott legújabb adatok felülírják a munkalapon lévő táblázatban fellelhetőeket, beleértve a táblázatbeli adatokon végrehajtott változtatásokat is. Az Excel 2010 nem teszi lehetővé a SharePoint-listáknak az Excel-táblázatbeli módosított adatokkal történő frissítését, ha ezeket az adatokat már exportálta.

A kétirányú kapcsolat megtartásához Excel 97–2003-munkafüzet fájlformátumban, ne pedig az Excel 2010 fájlformátumában mentse a munkafüzetet.

A következő cikkekből megtudhatja, hogy miként helyettesíthetők vagy kerülhetők meg a nem támogatott funkciók.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott képletszolgáltatások

Excel 97-2003

 Excel 2010

A munkafüzetben alkalmazott teljes sor- és oszlophivatkozások bizonyos adatai olyan cellákban lehetnek, amelyek az Excel 97-2003-munkafüzet formátum sor- és oszlophatárértékei közé esnek.

A teljes sor- és oszlophivatkozások automatikusan figyelembe veszik az Excel 2010 nagyobb rácsméretében tárolt cellákat. Ez azt jelenti, hogy az =A:A hivatkozás, amely az A1:A65536 cellatartományt jelöli a korábbi Excel-verziókban, az Excel 2010 fájlformátumában az A1:A1048576 cellatartományt jelöli.

A korábbi Excel-verziókkal készített munkafüzetek Excel 2010 formátumra konvertálásakor problémák léphetnek fel, ha a szóban forgó munkafüzet teljes sor- és oszlophivatkozásokat tartalmaz, és a hivatkozásokba bele nem foglalandó adatok a korábbi Excel-verziók sor- és oszlophatárértékeit meghaladó cellákban találhatók.

Továbbá ha a hivatkozásban lévő cellákat, sorokat vagy oszlopokat számláló függvényeket (például DARABÜRES, SOR és OSZLOP) használt, és e függvények teljes sorokra vagy oszlopokra hivatkoztak, a függvények által visszaadott eredmények eltérhetnek a várttól.

A betűk és számok kombinációit használó bizonyos nevek (például BUDAPEST1, STB100 és MGR4) azért definiálhatók az Excel 97-2003 verzióban, mert nem ütköznek a cellahivatkozásokkal.

Az Excel 2010 már 16 384 oszlopot tud kezelni, egészen az XFD oszlopig. Ennek fényében az Excel korábbi verzióiban definiált bizonyos nevek (például BUDAPEST1, STB100 és MGR4) ütközni fognak az Excel 2010 programbeli érvényes cellahivatkozásokkal. Továbbá az Excel 2010 belső használatra fenntartja az XL karaktersorozattal kezdődő neveket.

Ha korábbi Excel-verziókkal készült munkafüzet Excel 2010 fájlformátumba konvertálásakor nem kompatibilis neveket észlel a szoftver, figyelmeztetést jelenít meg az ütközésről. A nevek és a cellahivatkozások megkülönböztetése érdekében az Excel automatikusan egy aláhúzásjelet (_) ad hozzá a nevekhez előtagként.

A karakterlánc-hivatkozásokat viselő külső munkafüzet-hivatkozások (például INDIREKT) nem frissülnek – e hivatkozásokat és függvényeket manuálisan kell módosítani.

Az Excel 2010 a VBA- (Microsoft Visual Basic for Applications) kóddal hivatkozott definiált neveket sem változtatja meg. Az ütköző nevekre hivatkozó VBA-kód nem fog működni, ezért frissíteni kell.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott diagramkészítési szolgáltatások

Excel 97-2003

 Excel 2010

Diagram létrehozásához használhatja a Diagram varázslót.

Ehhez először a létrehozni kívánt diagramtípusra kell kattintania a menüszalagon (Beszúrás fül, Diagram csoport). Miután létrehozta a diagramot, a Diagrameszközök használatával módosíthatja és formázhatja.

Egyszerre több diagram mérete is megváltoztatható.

Minden egyes diagramot külön-külön kell átméretezni.

Ha már meglévő, adatokat tartalmazó diagramlapot jelölt ki, az F11 billentyű megnyomásával ugyanezekkel az adatokkal létrehozhat egy újabb diagramlapot.

Az F11 billentyűvel nem lehet adatokat tartalmazó diagramlapokat duplikálni.

Ha adatokat tartalmazó már meglévő diagramlapot jelölt ki, az F11 billentyű megnyomásával új, adatok nélküli diagramlap jön létre.

A térhatású diagramok az egérrel forgathatók.

A térhatású diagramok nem forgathatók az egérrel.

A térhatású diagramok forgatásához meg kell adni a szükséges beállításokat a Diagramterület formázása párbeszédpanel Térbeli forgatás kategóriájában.

A diagramelemeket kitöltőmintával is díszítheti.

A diagramelemek kitöltőmintája helyett képeket és anyagmintákat használhat.

Az Excel korábbi verzióival létrehozott, kitöltőmintával ellátott diagramok ugyanúgy jelennek meg az Excel 2010-ben megnyitva, ám a kitöltőminta nem használható más diagramelemeken.

Az ablak méretével paranccsal automatikusan átméretezheti a diagramlap található diagramokat az ablak méretének megváltoztatásakor.

Az ablak méretével parancs helyett hasonló eredményt érhet el a Kijelölés nagyítása paranccsal.

Ha a diagramra kattintva gépelni kezd, automatikusan megjelenik egy szövegdoboz.

A diagramra kattintva, majd a gépelést elkezdve nem jelenik meg szövegdoboz.

Diagramon a Szövegdoboz beszúrása paranccsal jeleníthető meg szövegdoboz a beíráshoz.

A szoftver a másolt diagramokat alapértelmezés szerint képként illeszti be a Word-dokumentumokba és a PowerPoint-bemutatókba.

A másolt diagramokat alapértelmezés szerint az Excel programbeli diagramhoz csatolt objektumként illeszti be a szoftver a Word 2010-dokumentumokba és a PowerPoint 2010-bemutatókba.

A diagrambeillesztéskor megjelenő Beillesztés beállításai gombra kattintva megadhatja, hogy miként illessze be a szoftver a másolt diagramokat, és képként vagy teljes munkafüzetként illesztheti be azokat.

Új diagram adatforrásaként Word-táblázat is használható.

A Word 2010 alkalmazás táblázatai nem használhatók adatforrásként az új diagramokhoz.

Egy diagramnak a Word 2010-ben történő létrehozásakor a kijelölt Word-táblázatbeli adatok helyett egy példaadatokat tartalmazó munkalap jelenik meg. A táblázatbeli adatok új diagramon történő ábrázolásához másolja az adatokat a munkalapra úgy, hogy felülírja a már meglévő példaadatokat.

A nyomtatott diagramok méret- és nagyítási beállításai az Oldalbeállítás párbeszédpanel Diagram lapján adhatók meg. A Diagram lap csak akkor jelenik meg, ha diagram van kijelölve (kattintson a Fájl menü Oldalbeállítás parancsára).

A nyomtatott diagramok méret- és nagyítási beállításai nem adhatók meg az Oldalbeállítás párbeszédpanel Diagram lapján. A Diagram lap csak akkor látható, ha diagram van kijelölve – kattintson a Lapelrendezés lap Lapbeállítás csoportjában a párbeszédpanel-megnyitó ikonra Gombkép.

Ha adatokat szeretne felvenni a diagramra, jelölje ki az adatokat a munkalapon, és húzza azokat a diagramra.

Húzással nem helyezhetők el adatok a diagramon.

Adatokat egyéb módszerrel vehet fel a diagramra.

A diagram adatpontok húzhatók, ezáltal a munkalapon lévő forrásértékeik megváltoztathatók.

Az adatpontok munkalapon tárolt forrásértékei nem módosíthatók a pontok húzásával.

Az alakzatok rajzolásának formátuma eltér az Excel 2010-ben használt alakzatformátumtól.

Az Excel korábbi verzióiban rajzolt alakzatok nem csoportosíthatók az Excel 2010-ben rajzoltakkal, még akkor sem, ha az alakzatokat az aktuális verzióra frissíti. A különböző Excel-verziókkal létrehozott alakzatokat ki sem lehet jelölni egyszerre, az aktuális alakzatok tetején helyezi el őket a program egy külön rétegben.

Az alakzatokhoz hasonlóan az Excel 2010-zel létrehozott diagramok sem helyezhetők el külön rétegben a korábbi Excel-verziókban létrehozott diagramlapok fölött, és az e diagramlapok alatti rétegben lévő diagramok sem láthatók.

Az aktuális diagramok kijelöléséhez hívja segítségül a Diagramelemek listát (Diagrameszközök eszközcsoport, Formátum lap, Aktuális kijelölés csoport).

Az Excel valamely korábbi verziójával létrehozott rejtett diagramok vagy alakzatok kijelöléséhez először fel kell vennie a Több objektum kijelölése parancsot a gyorselérési eszköztárra vagy a menüszalag egyéni csoportjába.

A következő cikkekből megtudhatja, hogy miként helyettesíthetők vagy kerülhetők meg a nem támogatott funkciók.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott kimutatásszolgáltatások

Excel 97-2003

 Excel 2010

A kimutatásokhoz nevek definiálhatók.

Az Excel korábbi verzióinak kimutatásaihoz használt nevek nem biztos, hogy megfelelnek az Excel 2010-ben használt tartománynevek követelményeinek, ezért nem lehet velük hivatkozni a táblázatra az új, strukturált hivatkozási funkciót alkalmazó képletekben. Ha kimutatásneveket szeretne használni a strukturált hivatkozásokban, meg kell változtatnia a definiált neveket.

A kimutatásokban alapértelmezés szerint látszanak az OLAP-kockákban definiált számított tagok.

Az OLAP-kockákban definiált számított tagok nem jelennek meg alapértelmezés szerint a kimutatásokban, a Mértékek dimenzió számított tagjaiként értelmezhető számított mértékek azonban igen.

A számított tagok megjelenítéséhez jelölje be a Kimutatás beállításai párbeszédpanel Megjelenítés lapjának Számított tagok megjelenítése az OLAP-kiszolgálón jelölőnégyzetét (Kimutatáseszközök eszközcsoport, Beállítások lap Kimutatás csoport, Beállítások gomb).

Az OLAP-kimutatások a Microsoft SQL Server Analysis Services szolgáltatás SQL Server 2005 Analysis Services szolgáltatásnál korábbi verzióival használhatók.

Az OLAP-kimutatások új szűrési lehetőségei támogatást igényelnek az OLAP-kiszolgálón végrehajtott részlekérdezésekhez. Az SQL Server 2005 Analysis Services és az SQL Server 2008 Analysis Services szolgáltatás támogatást biztosít mindezekhez, így az összes szűrési lehetőség igénybe vehető.

Az Excel korábbi verziójával készült munkafüzetek Excel 2010 fájlformátumúvá konvertálásakor kizárólag az Excel 2003 kimutatásainak szűrési funkciói lesznek használhatók az Excel 2010 programmal készített kimutatásokban, mivel az SQL Server Analysis Services szolgáltatás korábbi verziói nem teszik lehetővé a részlekérdezések használatát.

Az OLAP-kockát készítő varázslóval OLAP-kockafájlok hozhatók létre a relációsadat-forrásokból. Ezzel a szolgáltatással hierarchikus adatszerkezetbe foglalhatók a relációs adatok, így azok megtekinthetők a kimutatásokban, és külön fájlba menthetők.

Az OLAP-kockát készítő varázsló már nem része a programnak. Ha relációs adatokra épülő kimutatásokat szeretne készíteni, közvetlenül is kapcsolatot létesíthet az adatokkal, de importálhatja is azokat egy Excel-munkafüzetbe.

Kimutatást a Kimutatás varázslóval, kimutatásdiagramot pedig a Kimutatásdiagram varázslóval hozhat létre.

A Kimutatás varázsló és a Kimutatásdiagram varázsló nem található meg az Office Fluent felhasználói felület menüszalagján. Ehelyett egyetlen lépésben, a Kimutatás beszúrása és a Kimutatásdiagram beszúrása paranccsal hozható létre kimutatás vagy kimutatásdiagram (Beszúrás lap, Táblázatok csoport, Kimutatás gomb).

A Kimutatás varázsló és a Kimutatásdiagram varázsló továbbra is használható, ha felveszi a gyorselérési eszköztárra vagy a menüszalag egyéni csoportjába. Néhány ismerős funkció (például kiszolgáló által definiált lapmezők, a memória optimalizálása, kimutatáson alapuló kimutatás készítése és több összesítő tartomány) csak akkor vehető igénybe, ha a varázslóval használja azokat.

Mezők összecsukásakor elvesznek az egyéni címkék és elvész az elemek formázása.

A kimutatások még akkor is megőrzik az elemek testre szabott jellemzőit (például az egyéni címkéket és az elemek formázását), ha ezek az elemek ideiglenesen nem láthatók a kimutatásban.

Az Excel valamely korábbi verziójával készült munkafüzet Excel 2010 fájlformátumúvá konvertálásakor az egyéni címkéket és az elemek formázását a mezők összecsukásakor alkalmazza a program. Az egyéni címkék mindig elérhetők a munkafüzetben, még akkor is, ha a mezőket eltávolítja a kimutatásból, majd később újból hozzáadja őket.

A következő cikkekből megtudhatja, hogy miként helyettesíthetők vagy kerülhetők meg a nem támogatott funkciók.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott fejlesztői szolgáltatások

Excel 97-2003

 Excel 2010

A Microsoft Script Editor az Eszközök menüből érhető el (Eszközök, Makró, Microsoft Script Editor), és használatával módosíthatók a HTML-fájlok.

A Microsoft Script Editor nem része a Microsoft Office 2010 programcsomagnak, így a parancsprogramokkal kapcsolatos hibák keresésére szolgáló összetevők sem használhatók az Excel 2010-ben. A Microsoft Script Editor mindazonáltal megtalálható az Office 2010 szoftverben, és önálló programként használható HTML-fájlok szerkesztésére.

Vissza a lap tetejére

Nem támogatott fájlformátumok

Az alábbiakban felsorolt fájlformátumok nem használhatók az Office 2010-ben. Az ilyen formátumú munkafüzetek nem nyithatók meg és nem is menthetők.

Az Excel 2010 által nem támogatott fájlformátumok

WK1, ALL (1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3 – japán) (*.wj1)

WJ3 (1-2-3 – japán) (*.wj3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works – japán) (*.wks)

WK3, FM3 (1-2-3)

WK1, FMT (1-2-3)

WJ2 (1-2-3 – japán) (*.wj2)

WJ3, FJ3 (1-2-3 – japán) (*.wj3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Microsoft Excel-diagram (*.xlc)

Az alábbi fájlformátumok támogatása megváltozott.

Fájlformátum

 Excel 2010

Weblap (*.htm; *.html)

Az Office 2010 nem tárol Excel-specifikus szolgáltatásadatokat ilyen formátumú fájlokban – a fájlok természetesen megnyithatók, és a korábbi Excel-verziókkal készített Excel-specifikus szolgáltatások is megőrizhetők, ám ebben a formátumban csak közzétételi célból menthetők a fájlok (és a többi munkafüzet).

Egy fájlból álló weblap (*.mht; *.mhtml)

Az Office 2010 nem tárol Excel-specifikus szolgáltatásadatokat ilyen formátumú fájlokban – a fájlok természetesen megnyithatók, és a korábbi Excel-verziókkal készített Excel-specifikus szolgáltatások is megőrizhetők, ám ebben a formátumban csak közzétételi célból menthetők a fájlok (és a többi munkafüzet).

Vissza a lap tetejére

Annak ellenőrzése, hogy kompatibilis-e egy Excel 2010-munkafüzet az Excel korábbi verzióival

A Kompatibilitás-ellenőrző futtatásával ellenőrizheti, hogy az Excel 2010-munkafüzetben nincs-e jelentős működési hibát vagy kisebb minőségromlást okozó kompatibilitási probléma. A Kompatibilitás-ellenőrző megtalálja a potenciális kompatibilitási problémákat, továbbá jelentést hozhat létre vele, és így könnyebben megoldhatja a problémákat.

Fontos:    Ha egy munkafüzettel kompatibilitási üzemmódban dolgozik – itt a fájl nem az Excel 2010 új XML-alapú fájlformátumát (.xlsx) vagy bináris fájlformátumát (.xlsb) használja, hanem az Excel 97–2003 fájlformátumát (.xls) – a Kompatibilitás-ellenőrző automatikusan működésbe lép a munkafüzet mentésekor.

 1. Nyissa meg az Excel 2010-zel a vizsgálni kívánt munkafüzetet.

 2. Kattintson a Fájl lapra, majd az Információ fülre.

 3. Kattintson a Problémák ellenőrzése gombra, majd a Kompatibilitás ellenőrzése parancsra.

  Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanel

 4. Ha a munkafüzet minden mentésekor ellenőrizni szeretné a fájl kompatibilitását, jelölje be a Kompatibilitás ellenőrzése a munkafüzet mentésekor jelölőnégyzetet.

 5. Ha szeretne jelentést kapni az Összegzés mezőben felsorolt összes problémáról egy külön munkalapon, kattintson a Másolás új lapra gombra.

  Tipp:    Egyes esetekben megoldhat egyszerű problémákat, ha az ilyenkor elérhető Keresés hivatkozásra kattintva megkeresi a problémákat a munkalapon, vagy a Javítás hivatkozásra kattint. Bonyolultabb problémák esetén további információkat kaphat – ehhez kattintson a Súgó lehetőségre.

Vissza a lap tetejére

Hatókör: Excel 2010, Publisher 2010Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása