Az Office 365-höz szükséges DNS-rekordok létrehozása a Gandi.net rendszerében

Közreműködők: Peter Baumgartner

Ha itt nem találja, amit keres, tanulmányozza a tartományokkal kapcsolatos gyakori kérdéseket.

Ha a Gandi.net a DNS-szolgáltatója, a jelen cikkben található lépéseket követve igazolhatja a tartomány tulajdonjogát, és beállíthatja a DNS-rekordokat a levelezéshez, a Skype Vállalati online verzióhoz stb.

Ez a folyamat két fő részből áll: először igazolja a tartomány tulajdonjogát, majd DNS-rekordokat ad hozzá. (További segítségre van szüksége? Kérjen támogatást.)

A tartomány tulajdonjogának igazolása

DNS-rekordok hozzáadása a tartományhoz

A tartomány tulajdonjogának igazolása és a tartománynak az Office 365-höz való beállítása céljából DNS-rekordokat kell hozzáadnia a tartományhoz egy úgynevezett zónafájl segítségével. Az aktív Gandi.net-zónafájlok nem szerkeszthetők. Ehelyett készítsen egyetlen másolatot az aktív Gandi.net-zónafájlról a tartomány tulajdonjogának igazolása céljából, majd készítsen egy másik másolatot, amelyben létrehozza az Office 365-höz szükséges összes DNS-rekordot.

Amikor mindkét feladatot elvégezte, a Gandi.net-tartomány készen áll az Office 365-szolgáltatások kezelésére.

A webszolgáltatásról és az Office 365-ben használható webhelyek DNS-éről a Nyilvános webhely használata az Office 365-ben című témakörben talál információt.

Megjegyzés:  A DNS-módosítások életbe lépése általában körülbelül 15 percet vesz igénybe. Időnként azonban tovább is tarthat, mire a módosítása elterjed az internet teljes DNS rendszerében. Ha problémát tapasztal az e-mail forgalommal vagy bármi mással kapcsolatban a DNS-rekordok módosítása után, olvassa el A tartománynév vagy a DNS-rekordok módosítása után fellépő problémák megoldása című témakört.

Az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl létrehozása

A tartomány tulajdonjogának az Office 365-ben való igazolásához a tartomány zónafájljához hozzá kell adnia egy rekordot. Amint korábban már említettük, az aktív Gandi.net-zónafájl nem szerkeszthető. Ehelyett készítsen egyetlen másolatot az aktív Gandi.net-zónafájlról a Gandi.net-tartomány tulajdonjogának igazolásához az Office 365-ben.

(Amikor befejezte az igazolási folyamatot, készíteni fog egyetlen másik másolatot, amelyben létrehozza az Office 365-höz szükséges összes DNS-rekordot.)

Az első zónafájl kizárólag a tartomány tulajdonjogának igazolására szolgál, és semmi másra nincs hatással. Később tetszés szerint törölheti azt. (A második zónafájlt viszont meg kell őriznie, mivel az tartalmazza az összes DNS-rekordot, amelyet azért hozott létre, hogy a tartománya működjön az Office 365-tel.)

 1. Első lépésként keresse fel a tartományai lapját a Gandi.net webhelyén, ezen a címen. A rendszer bejelentkezést fog kérni.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-1

 2. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 3. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lapon a Default Gandi zone file (Alapértelmezett Gandi-zónafájl) sorban válassza a Modify (pencil) (Módosítás [Ceruza]) ikont.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-3

 4. A Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Normal (Normál) lehetőséget az Edit mode (Szerkesztőmód) legördülő listából.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-4-1

 5. Ezután válassza a Copy this zone to edit (Zónafájl másolása szerkesztésre) lehetőséget.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-4-2

 6. A Copy a zone (Zónafájl másolása) párbeszédpanelen írjon be egy új zónanevet a Name (Név) mezőbe (például Office 365 Verify).

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-5-1

 7. Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-5-2

 8. A Zones > zone_name (Zónák > zóna_neve) oldalon válassza a Create a new version (Új verzió létrehozása) lehetőséget.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-6

A zónafájl létrehozása után ugorjon a következő szakaszra, ahol hozzáadhatja a Gandi.net-tartománynak az Office 365-tel való igazolásához szükséges TXT rekordot.

Vissza a lap tetejére

TXT rekord hozzáadása a tartomány ellenőrzéséhez

A jelen szakaszban szereplő eljárás megkezdése előtt – ha még nem tette meg –, végezze el a cikk első szakaszában található, Az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl létrehozása című eljárás lépéseit.

Mielőtt használhatná a tartományát az Office 365-ben, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a tartomány valóban az Öné. Ha be tud jelentkezni a tartományregisztrálójánál lévő fiókjába, és létre tudja hozni a szükséges DNS-rekordot, akkor azzal bizonyítja az Office 365 számára, hogy Öné a tartomány.

Megjegyzés:  Ez a rekord csak a tartomány használati jogának ellenőrzésére szolgál, semmi másra nincs hatással. Később törölheti, ha szeretné.

 1. Első lépésként keresse fel a tartományai lapját a Gandi.net webhelyén, ezen a címen. A rendszer bejelentkezést fog kérni.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-1

 2. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 3. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lap azon sorában, ahol az Office 365-igazoláshoz létrehozott zónafájl található, kattintson a Modify (pencil) (Módosítás [ceruza]) ikonra.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-14

 4. Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Version 2 (2. verzió) elemet.

  (Még ne válassza a Use this version [E verzió használata] elemet.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-7

 5. Továbbra is a Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza az Add (Hozzáadás) gombot.

  (Lehet, hogy görgetnie kell ahhoz, hogy megtalálja.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-8

 6. Az Add a Record (Rekord hozzáadása) terület új rekord megadására szolgáló mezőibe írja be, vagy másolja és illessze be az alábbi értékeket.

  (A Type [Típus], a TTL [Élettartam] és az hours [óra] értéket a legördülő listákból válassza ki.)

  Type (Típus)

  TTL (Élettartam)

  Name (Név)

  Value (Érték)

  TXT

  1 hours (1 óra)

  @

  MS=msXXXXXXXX

  Megjegyzés: Ez egy példa. A fenti értékek helyett használja az Office 365-ben megtalálható Cél vagy címzett pontok oszlop értékét.
  Hogyan találhatom ezt meg?

  GandiNet-BP-Ellenőrzés-1-1

 7. Válassza a Submit (Küldés) gombot a módosítások megerősítéséhez.

  GandiNet-BP-Ellenőrzés-1-2

Az Office 365 által a Gandi.net-tartomány igazolásához használt TXT fájl létrehozása után ugorjon a következő szakaszra, ahol aktiválhatja a rekordot tartalmazó új zónafájlt.

Vissza a lap tetejére

Az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl aktiválása

A jelen szakaszban szereplő eljárás megkezdése előtt – ha még nem tette meg –, végezze el a cikk első két szakaszában található, Az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl létrehozása és a TXT rekord hozzáadása a tartomány ellenőrzéséhez című eljárás lépéseit.

Ebben a szakaszban frissíteni fogja a Gandi.net alapértelmezett beállításait, így az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl a módosítandó tartomány aktív zónafájlja lesz.

Figyelmeztetés: Ha ezt a lépést nem végzi el, az Office 365 nem fogja tudni igazolni a tartományt.

 1. Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Version 2 (2. verzió) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-9-1

 2. Ezután válassza a Use this version (E verzió használata) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-9-2

 3. A Use this version (E verzió használata) párbeszédpanelen válassza a Submit (Küldés) gombot.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-10

 4. Az felső navigációs sávon válassza a Domains (Tartományok) fület.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-11

 5. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 6. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lapon keresse meg az új zónafájlt, és válassza a Choose (Kiválasztás) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-12

 7. Válassza a Submit (Küldés) gombot a módosítások megerősítéséhez.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-13

A Gandi.net-tartománynak az Office 365-tel való igazolási folyamatának befejezéséhez kövesse a következő szakasz lépéseit.

Vissza a lap tetejére

A tartomány tulajdonjogának igazolása az Office 365-ben

A jelen szakaszban szereplő eljárás megkezdése előtt – ha még nem tette meg –, végezze el a cikk első három szakaszában található, Az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl létrehozása, a TXT rekord hozzáadása a tartomány ellenőrzéséhez és Az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl aktiválása című eljárás lépéseit.

Most, hogy hozzáadta a rekordot a tartományregisztrálója webhelyén, térjen vissza az Office 365-be, és kérelmezze az Office 365-ben a rekord ellenőrzését.

Ha az Office 365 megtalálja a megfelelő TXT rekordot, a tartomány hitelesített lesz.

 1. Válassza a Telepítő > Tartományok lehetőséget.

 2. A Domains (Tartományok) lapon válassza az igazolni kívánt tartományt.

  O365-BP-Ellenőrzés-1-2

 3. A Setup (Beállítás) lapon válassza a Start setup (Beállítás indítása) elemet.

  O365-BP-Ellenőrzés-1-3

 4. A Verify domain (Tartomány igazolása) lapon válassza a Verify (Igazolás) elemet.

  O365-BP-Verify-1-4

Megjegyzés:  A DNS-módosítások életbe lépése általában körülbelül 15 percet vesz igénybe. Időnként azonban tovább is tarthat, mire a módosítása elterjed az internet teljes DNS rendszerében. Ha problémát tapasztal az e-mail forgalommal vagy bármi mással kapcsolatban a DNS-rekordok módosítása után, olvassa el A tartománynév vagy a DNS-rekordok módosítása után fellépő problémák megoldása című témakört.

Miután igazolta a Gandi.net-tartomány tulajdonjogát az Office 365-tel, következő lépésként készítsen egyetlen másik másolatot az aktív Gandi.net-zónafájlról, amelyben a Gandi.net-tartománynak az Office 365-tel való működéséhez szükséges összes DNS-rekordot létrehozza. A cikk további szakasza végigvezeti a folyamaton.

Vissza a lap tetejére

Zónafájl létrehozása az 365-höz szükséges DNS-rekordokhoz

Ha még nem igazolta a Gandi.net-tartományt az Office 365-tel, végezze el az első négy szakasz lépéseit, Az Office 365 igazolásához szükséges zónafájl létrehozása című lépéssel kezdve.

A most létrehozandó zónafájl az, ahol létre fogja hozni az Office 365-höz szükséges DNS-rekordokat. Az Office 365-fiók nem működik ezen rekordok nélkül. Miután létrehozta az összes DNS-rekordját, az előző szakaszokban létrehozott zónafájl helyett ezt a zónafájlt fogja kijelölni az aktív Gandi.net-zónafájlként a tartomány tulajdonjogának igazolásához.

 1. Első lépésként keresse fel a tartományai lapját a Gandi.net webhelyén, ezen a címen. A rendszer bejelentkezést fog kérni.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-1

 2. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 3. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lapon a Default Gandi zone file (Alapértelmezett Gandi-zónafájl) sorban válassza a Modify (pencil) (Módosítás [Ceruza]) ikont.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-15

 4. A Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Normal (Normál) lehetőséget az Edit mode (Szerkesztőmód) legördülő listából.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-4-1

 5. Ezután válassza a Copy this zone to edit (Zónafájl másolása szerkesztésre) lehetőséget.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-4-2

 6. A Copy a zone (Zónafájl másolása) párbeszédpanelen írjon be egy új zónanevet a Name (Név) mezőbe (például Office 365 DNS-rekordok).

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-16-1

 7. Kattintson a Submit (Küldés) gombra.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-16-2

 8. A Zones > zone_name (Zónák > zóna_neve) oldalon válassza a Create a new version (Új verzió létrehozása) lehetőséget.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-17

Miután létrehozta az új zónafájlt, adja hozzá az összes DNS-rekordot, amelyet a Gandi.net-tartománynak az Office 365-tel való megfelelő működéséhez tartalmaznia kell. Négy típusú rekordot fog létrehozni: MX, CNAME, SPF és SRV. A rekordokat bármilyen sorrendben létrehozhatja, azonban mindet létre kell hoznia az új zónafájl aktiválása előtt. Ezt a műveletet a jelen cikk utolsó szakasza tartalmazza.

Vissza a lap tetejére

MX rekord hozzáadása a tartományba küldött e-mailek Office 365-be történő átirányításához

Fontos: Mielőtt DNS-rekordokat hozna létre a Gandi.net-tartományához, először igazolnia kell a tartomány tulajdonjogát az Office 365-tel (lásd a jelen cikk első négy szakaszát), majd létrehozza a zónafájlt, amelyben hozzáadja a DNS-rekordokat. Miután létrehozta az összes szükséges rekordot, aktiválja a zónafájlt.

 1. Első lépésként keresse fel a tartományai lapját a Gandi.net webhelyén, ezen a címen. A rendszer bejelentkezést fog kérni.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-1

 2. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 3. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lap azon sorában, ahol az Office 365 DNS-rekordokhoz létrehozott zónafájl található, kattintson a Modify (pencil) (Módosítás [ceruza]) ikonra.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-18

 4. Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Version 2 (2. verzió) elemet.

  (Még ne válassza a Use this version [E verzió használata] elemet.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-7

 5. Továbbra is a Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza az Add (Hozzáadás) gombot.

  (Lehet, hogy görgetnie kell ahhoz, hogy megtalálja.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-8

 6. Az Add a Record (Rekord hozzáadása) terület új rekord megadására szolgáló mezőibe írja be, vagy másolja és illessze be az alábbi értékeket.

  (A Type [Típus], a TTL [Élettartam] és az hours [óra] értéket a legördülő listákból válassza ki.)

  Type (Típus)

  TTL (Élettartam)

  Name (Név)

  Value (Érték)

  MX Priority (MX prioritása)

  MX

  1 hours (1 óra)

  @

  <tartomanyi-kulcs>.mail.protection.outlook.com.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  Megjegyzés: Szerezze be a <tartománykulcs> elemet az Office 365-portálról.
  Hogyan találhatom ezt meg?

  0

  A prioritásról a Mi az MX-prioritás? című témakörben olvashat bővebben.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-2-1

 7. Válassza a Submit (Küldés) gombot.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-2-2

 8. Ha további MX rekordok is szerepelnek felsorolva, a rekordhoz tartozó Delete (X) (Törlés) ikont választva egyenként törölje őket.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-2-3

 9. A Delete (Törlés) gombot választva erősítse meg a törlést.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-2-4

 10. Ugyanilyen módon törölje az eljárás során korábban létrehozott rekordon kívül az összes többi MX rekordot.

Vissza a lap tetejére

Az Office 365-hoz szükséges hat CNAME rekord hozzáadása

Fontos: Mielőtt DNS-rekordokat hozna létre a Gandi.net-tartományához, először igazolnia kell a tartomány tulajdonjogát az Office 365-tel (lásd a jelen cikk első négy szakaszát), majd létrehozza a zónafájlt, amelyben hozzáadja a DNS-rekordokat. Miután létrehozta az összes szükséges rekordot, aktiválja a zónafájlt.

 1. Első lépésként keresse fel a tartományai lapját a Gandi.net webhelyén, ezen a címen. A rendszer bejelentkezést fog kérni.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-1

 2. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 3. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lap azon sorában, ahol az Office 365 DNS-rekordokhoz létrehozott zónafájl található, kattintson a Modify (pencil) (Módosítás [ceruza]) ikonra.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-18

 4. Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Version 2 (2. verzió) elemet.

  (Még ne válassza a Use this version [E verzió használata] elemet.)

 5. Továbbra is a Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza az Add (Hozzáadás) gombot.

  (Lehet, hogy görgetnie kell ahhoz, hogy megtalálja.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-7

 6. Adja hozzá a hat CNAME rekord közül az elsőt.

  Az Add a record (Rekord hozzáadása) szakasz új rekord megadására szolgáló mezőibe írja be, vagy másolja és illessze be az alábbi táblázat első sorában szereplő értékeket.

  (A Type [Típus], a TTL [Élettartam] és az hours [óra] értéket a legördülő listákból válassza ki.)

  Type (Típus)

  TTL (Élettartam)

  Name (Név)

  Value (Érték)

  CNAME

  1 hours (1 óra)

  autodiscover

  autodiscover.outlook.com.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  CNAME

  1 hours (1 óra)

  sip

  sipdir.online.lync.com.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  CNAME

  1 hours (1 óra)

  lyncdiscover

  webdir.online.lync.com.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  CNAME

  1 hours (1 óra)

  msoid

  clientconfig.microsoftonline-p.net.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  CNAME

  1 hours (1 óra)

  enterpriseregistration

  enterpriseregistration.windows.net.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  CNAME

  1 hours (1 óra)

  enterpriseenrollment

  enterpriseenrollment.manage.microsoft.com.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-3-1

 7. Válassza a Submit (Küldés) gombot.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-3-2

 8. Adja hozzá a többi öt CNAME rekordot.

  A Zone file versions (Zónafájlverziók) területen az Add (Hozzáadás) gombot választva hozzon létre egy rekordot a táblázat következő sorának értékeiből, majd a rekord véglegesítéséhez válassza ismét a Submit (Küldés) gombot.

  Ismételje az eljárást, amíg mind a hat CNAME rekordot hozzá nem adja.

Vissza a lap tetejére

SPF-hez használt TXT rekord hozzáadása a levélszemét elleni védekezéshez

Fontos: Nem lehet egynél több SPF-es TXT rekordja ugyanahhoz a tartományhoz. Ha a tartományához egynél több SPF rekord van beállítva, az levelezési és kézbesítési hibákat, illetve levélszemét-besorolási problémákat okoz. Ha a tartományához már van SPF rekord beállítva, akkor ne hozzon létre újat az Office 365-nek. Ehelyett adja hozzá a szükséges Office 365-ös értékeket a meglévő rekordhoz, hogy egyetlen SPF rekord tartalmazza mindkét értékkészletet. Szeretne példákat látni? Tekintse át ezeket a részletes információkat és SPF-mintákat. Az SPF rekord érvényesítéséhez ezeket az SPF-érvényesítő eszközöket használhatja.

Fontos: Mielőtt DNS-rekordokat hozna létre a Gandi.net-tartományához, először igazolnia kell a tartomány tulajdonjogát az Office 365-tel (lásd a jelen cikk első négy szakaszát), majd létrehozza a zónafájlt, amelyben hozzáadja a DNS-rekordokat. Miután létrehozta az összes szükséges rekordot, aktiválja a zónafájlt.

 1. Első lépésként keresse fel a tartományai lapját a Gandi.net webhelyén, ezen a címen. A rendszer bejelentkezést fog kérni.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-1

 2. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 3. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lap azon sorában, ahol az Office 365 DNS-rekordokhoz létrehozott zónafájl található, kattintson a Modify (pencil) (Módosítás [ceruza]) ikonra.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-18

 4. Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Version 2 (2. verzió) elemet.

  (Még ne válassza a Use this version [E verzió használata] elemet.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-7

 5. Továbbra is a Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza az Add (Hozzáadás) gombot.

  (Lehet, hogy görgetnie kell ahhoz, hogy megtalálja.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-8

 6. Az Add a Record (Rekord hozzáadása) terület új rekord megadására szolgáló mezőibe írja be, vagy másolja és illessze be az alábbi értékeket.

  (A Type [Típus], a TTL [Élettartam] és az hours [óra] értéket a legördülő listákból válassza ki.)

  Type (Típus)

  TTL (Élettartam)

  Name (Név)

  Value (Érték)

  TXT

  1 hours (1 óra)

  @

  v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all

  Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy másolja és illessze be a bejegyzést, hogy az összes térköz helyes maradjon.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-4-1

 7. Válassza a Submit (Küldés) gombot.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-4-2

Vissza a lap tetejére

Az Office 365-höz szükséges két SRV rekord hozzáadása

Fontos: Mielőtt DNS-rekordokat hozna létre a Gandi.net-tartományához, először igazolnia kell a tartomány tulajdonjogát az Office 365-tel (lásd a jelen cikk első négy szakaszát), majd létrehozza a zónafájlt, amelyben hozzáadja a DNS-rekordokat. Miután létrehozta az összes szükséges rekordot, aktiválja a zónafájlt.

 1. Első lépésként keresse fel a tartományai lapját a Gandi.net webhelyén, ezen a címen. A rendszer bejelentkezést fog kérni.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-1

 2. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 3. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lap azon sorában, ahol az Office 365 DNS-rekordokhoz létrehozott zónafájl található, kattintson a Modify (pencil) (Módosítás [ceruza]) ikonra.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-18

 4. Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Version 2 (2. verzió) elemet.

  (Még ne válassza a Use this version [E verzió használata] elemet.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-7

 5. Továbbra is a Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza az Add (Hozzáadás) gombot.

  (Lehet, hogy görgetnie kell ahhoz, hogy megtalálja.)

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-8

 6. Adja hozzá a két SRV rekord közül az elsőt.

  Az új rekord mezőibe írja vagy másolja be az alábbi táblázat első sorának értékeit.

  (A Type [Típus], a TTL [Élettartam] és az hours [óra] értéket a legördülő listákból válassza ki.)

  Type (Típus)

  TTL (Élettartam)

  Name (Név)

  Value (Érték)

  SRV

  1 hours (1 óra)

  _sip._tls

  100 1 443 sipdir.online.lync.com.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy másolja és illessze be a bejegyzést, hogy az összes térköz helyes maradjon.

  SRV

  1 hours (1 óra)

  _sipfederationtls._tcp

  100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

  Ennek az értéknek mindenképpen ponttal (.) kell végződnie.

  Megjegyzés: Azt javasoljuk, hogy másolja és illessze be a bejegyzést, hogy az összes térköz helyes maradjon.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-5-1

 7. Válassza a Submit (Küldés) gombot.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-5-2

 8. Vegye fel a másik SRV rekordot:

  A Zone file versions (Zónafájlverziók) területen az Add (Hozzáadás) gombot választva hozzon létre egy rekordot a táblázat következő sorának értékeiből, majd a rekord véglegesítéséhez válassza ismét a Submit (Küldés) gombot.

Vissza a lap tetejére

Az Office 365-höz szükséges DNS-rekordok zónafájljának aktiválása

Fontos: Ha még nem igazolta tartománya tulajdonjogát, és létrehozta az összes szükséges DNS-rekordot, javasoljuk, hogy az utolsó eljárás elvégzése előtt tegye meg. A jelen cikk előző szakaszai tartalmazzák az összes szükséges utasítást.

Ha már igazolta tartománya tulajdonjogát, és létrehozta az Office 365-höz szükséges összes MX, CNAME, SPF és SRV rekordot, ismét frissíteni fogja a Gandi.net alapértelmezett beállításait, most oly módon, hogy az Office 365-höz szükséges DNS-rekordok zónafájlja helyettesítse az Office 365 igazolásához szükséges zónafájlt, és az legyen a módosítandó tartomány aktív zónafájlja.

Figyelmeztetés: Ha nem sikerül a módosítás, a Gandi.net-tartomány nem fog megfelelően működni az Office 365-tel.

 1. Zone file versions (Zónafájlverziók) területen válassza a Version 2 (2. verzió) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-9-1

 2. Ezután válassza a Use this version (E verzió használata) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-9-2

 3. A Use this version (E verzió használata) párbeszédpanelen válassza a Submit (Küldés) gombot.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-10

 4. Az felső navigációs sávon válassza a Domains (Tartományok) fület.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-19

 5. Domains (Tartományok) lapon jelölje be a módosítandó tartománynév melletti jelölőnégyzetet.

  Select the lines and choose an action (Sorok kijelölése és művelet kiválasztása) legördülő listában görgessen a Technical changes (Technikai módosítások) szakaszig, és válassza a Change the zone file (Zónafájl módosítása) elemet.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-2

 6. A Batch zone file change (Tömeges zónafájl-módosítás) lapon keresse meg az új zónafájlt (amelyhez hozzáadta az összes Office 365 DNS-rekordját), majd válassza a Choose (Kiválasztás) lehetőséget.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-20

 7. Válassza a Submit (Küldés) gombot a módosítások megerősítéséhez.

  GandiNet-BP-Konfigurálás-1-21

Megjegyzés:  A DNS-módosítások életbe lépése általában körülbelül 15 percet vesz igénybe. Időnként azonban tovább is tarthat, mire a módosítása elterjed az internet teljes DNS rendszerében. Ha problémát tapasztal az e-mail forgalommal vagy bármi mással kapcsolatban a DNS-rekordok módosítása után, olvassa el A tartománynév vagy a DNS-rekordok módosítása után fellépő problémák megoldása című témakört.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Segítség kérése az Office 365 közösségi fórumain Rendszergazdáknak: Bejelentkezés, és szolgáltatási kérelem létrehozása Rendszergazdáknak: Támogatási szolgálat hívása

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×