Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat használata a SharePoint Online-nal

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton (CDN) statikus eszközök működtetésével jobb teljesítményt biztosíthat a SharePoint Online-lapokon. A statikus eszközök olyan fájlok, amelyek csak ritkán módosulnak, például képek, video- és hangfelvételek, stíluslapok, betűtípusok vagy JavaScript-fájlok. A tartalomkézbesítési hálózat földrajzilag elosztott gyorsítótárazási proxyként működik, amely közelebb viszi a statikus eszközöket az őket igénylő böngészőkhöz.

Ha már megismerkedett a tartalomkézbesítési hálózatok működésével, néhány lépéssel beállíthatja a saját hálózatát. Ebből a témakörből megtudhatja, hogyan. Emellett további információhoz juthat az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatról, illetve a statikus eszközök működtetéséről.

Visszatérhet ide: Hálózattervezés és teljesítményhangolás az Office 365-höz.   

Alapvető tudnivalók az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatról

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat a SharePoint Online-előfizetés részét képezi, ezért nem kell érte külön fizetni. Az Office 365 a privát és a nyilvános hozzáférést is támogatja, és lehetővé teszi, hogy több helyen, vagyis forrásokon tárolja a statikus eszközöket. Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat különbözik az Azure CDN-től. A tartalomkézbesítési hálózatok használatának előnyeiről, illetve az általános fogalmakról további információt a Tartalomkézbesítési hálózatok című témakörben talál.

Hogyan biztosít a tartalomkézbesítési hálózat hozzáférést a végfelhasználóknak?

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatban a SharePoint Online által létrehozott jogkivonatok biztosítanak privát hozzáférést a statikus eszközökhöz. Azok a felhasználók, akik már rendelkeznek hozzáférési engedéllyel a forrás által kijelölt mappához vagy tárhoz, automatikusan megkapják a jogkivonatokat. A SharePoint Online nem támogatja az elemszintű engedélyeket a tartalomkézbesítési hálózatok eléréséhez.

Ha például egy https://contoso.sharepoint.com/webhelyek/webhely1/tár1/mappa1/kép1.jpg webhelyen található fájlra az alábbiak igazak:

 • Az 1. felhasználó hozzáféréssel rendelkezik a mappa1 mappához és a kép1.jpg képhez

 • A 2. felhasználó nem rendelkezik hozzáféréssel a mappa1 mappához

 • A 3. felhasználó nem rendelkezik hozzáféréssel a mappa1 mappához, azonban külön engedélyt kapott a kép1.jpg kép eléréséhez a SharePoint Online-on keresztül

 • A 4. felhasználó hozzáféréssel rendelkezik a mappa1 mappához, de megtagadták tőle a kép1.jpg kép elérését

Akkor:

 • Az 1. felhasználó és a 4. felhasználó a tartalomkézbesítési hálózaton keresztül hozzáférhet a kép1.jpg képhez.

 • A 2. felhasználó és a 3. felhasználó nem érheti el a kép1.jpg képet a tartalomkézbesítési hálózaton keresztül.

  A 3. felhasználó azonban közvetlenül a SharePoint Online-on keresztül elérheti a képet, míg a 4. felhasználó nem.

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat használatának áttekintése

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

Miután a beállítás minden lépését elvégezte, a következőképpen kezelheti az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatot:

 • Hozzáadhatja, frissítheti és eltávolíthatja az eszközöket

 • Hozzáadhatja és eltávolíthatja a forrásokat

 • Beállíthatja a tartalomkézbesítési hálózatra vonatkozó házirendeket

 • Szükség esetén letilthatja az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatot

Az eszközök tárolási helyének meghatározása

A tartalomkézbesítési hálózat a forrásnak nevezett helyről olvassa be az eszközöket. Az Office 365 esetében ez a forrás lehet egy URL-címmel elérhető SharePoint-tár vagy -mappa. Források megadásával nagyobb rugalmasságot biztosíthat szervezetében. Megadhat például több forrást is, vagy csak egyet, amelyen a tartalomkézbesítési hálózat összes eszköze megtalálható. A szervezetben nyilvános és privát forrásokat is létrehozhat. A legtöbb szervezetben mindkét típusú forrás megtalálható.

Ha több száz forrást határoz meg, azzal jelentősen megnöveli a kérelmek feldolgozására fordítandó időt. Ezért azt javasoljuk, hogy 100-nál több forrás esetén tervezze át az architektúrát.

A források beállítása nyilvánosként vagy privátként

A források azonosításakor azt is meg kell adni, hogy az adott forrás nyilvános vagy privát legyen-e. Bármelyik lehetőséget választja is, a tartalomkézbesítési hálózat felügyeletében a Microsoft magára vállalja a munka nehezét. Nem kell aggódnia, még a tartalomkézbesítési hálózat beállítása és a források meghatározása után is meggondolhatja magát.

Bár a teljesítmény növelését a nyilvános és a privát beállítás is segíti, mindkettő egyedi attribútumokkal és előnyökkel rendelkezik.

A nyilvános forrásban üzemeltetett eszközök attribútumai és előnyei   

 • A nyilvános forrásban tárolt eszközökhöz mindenki névtelenül hozzáférhet.

  Fontos: Ha a tartalomkézbesítési hálózaton nyilvános forrást hoz létre, soha ne tegyen közzé benne vagy a SharePoint Online-tárban a szervezet szempontjából bizalmas információkat.

 • Ha eltávolít egy eszközt egy nyilvános forrásból, az még 30 napig elérhető lehet a gyorsítótárból; azonban a tartalomkézbesítési hálózaton 15 percen belül érvénytelenítünk minden eszközre mutató hivatkozást.

 • Ha egy nyilvános forrásban stíluslapokat (CSS-fájlokat) üzemeltet, a kódon belül használhat relatív elérési útvonalakat és URI-kat. Ez azt jelenti, hogy a háttérképek és más objektumok helyére az őket meghívó eszköz helyéhez viszonyítva hivatkozhat.

 • Noha lehetősége van a nyilvános források URL-címének fix kódolására, ezt mégsem ajánljuk, mivel abban az esetben, ha a tartalomkézbesítési hálózat elérhetetlenné válik, az URL-cím nem fog automatikusan a szervezete SharePoint Online-helyére váltani, így a hivatkozások meghibásodhatnak és egyéb hibák léphetnek fel.

 • A nyilvános források alapértelmezett fájltípusai a következők: .css, .eot, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js, .map, .png, .svg, .ttf és .woff. A felsoroltakon kívül további fájltípusokat is megadhat.

 • Igény szerint beállíthat egy házirendet, amely az Ön által megadott webhelybesorolási beállítások alapján zár ki eszközöket. Akkor is kizárhatja például a „bizalmasként” vagy „korlátozottként” megjelölt eszközöket, ha azok fájltípusa engedélyezett és a nyilvános forrásban találhatók.

A privát forrásban üzemeltetett eszközök attribútumai és előnyei   

 • A privát forrásokban található eszközöket csak az arra jogosult felhasználók érhetik el. Ezekhez az eszközökhöz névtelenül nem lehet hozzáférni.

 • Ha eltávolít egy eszközt egy privát forrásból, az még egy óráig elérhető lehet a gyorsítótárból; azonban a tartalomkézbesítési hálózaton 15 percen belül érvénytelenítünk minden eszközre mutató hivatkozást.

 • A privát források alapértelmezett fájltípusai a következők: .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js és .png. A felsoroltakon kívül további fájltípusokat is megadhat.

 • A nyilvános forrásokhoz hasonlóan a privát forrásokhoz is beállíthat egy házirendet, amely az Ön által megadott webhelybesorolási beállítások alapján zár ki eszközöket, még akkor is, ha helyettesítő karaktereket használ egy mappa vagy webhelytár minden eszközének felvételéhez.

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat alapértelmezett forrásai

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat engedélyezésekor az Office 365 beállít néhány alapértelmezett forrást, kivéve ha Ön ezzel ellentétes beállítást ad meg. Ha a folyamat kezdetén Ön kizárta ezeket a forrásokat, a beállítás befejezése után is hozzáadhatja őket.

Alapértelmezett privát források:

 • */felhasználóképe.aspx

 • */webhelyeszközök

Alapértelmezett nyilvános források:

 • */mesteroldal

 • */stílustár

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat beállítása a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj segítségével

A jelen szakaszban szereplő lépések elvégzéséhez csatlakozzon a SharePoint Online-hoz a SharePoint Online felügyeleti rendszerhéj segítségével. Az útmutatót a Csatlakozás a SharePoint Online-hoz a PowerShell használatával című témakörben találja.

Az alábbi lépéseket követve beállíthatja az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatot a statikus eszközök SharePoint Online-ban való tárolására.

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat használatának engedélyezése a szervezetben

Szervezetében a Set-SPOTenantCdnEnabled parancsmaggal engedélyezheti az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat használatát. Beállíthatja nyilvános források, privát források és mindkettő alkalmazását, emellett a telepítésnél megadhatja, hogy az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat átugorja az alapértelmezett források beállítását. A témakörben ismertetett módon később bármikor hozzáadhatja ezeket a forrásokat.

SharePoint Online-hoz készült Windows Powershell:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Ha például a tartalomkézbesítési hálózathoz nyilvános és privát forrásokat is be szeretne állítani, írja be az alábbi parancsot:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Ha azt szeretné, hogy a szervezete nyilvános és privát forrásokat is használjon, de ki szeretné hagyni az alapértelmezett források beállítását, írja be az alábbi parancsot:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Ha a nyilvános források használatát szeretné beállítani, írja be az alábbi parancsot:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Ha privát források használatát szeretné beállítani, írja be az alábbi parancsot:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

A parancsmagról további információt a Set-SPOTenantCdnEnabled című témakörben talál.

(Nem kötelező) Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton engedélyezett fájltípusok listájának módosítása

Tipp: A Set-SPOTenantCdnPolicy parancsmaggal megadott fájltípusok felülírják az aktuálisan meghatározott listát. Ha további fájltípusokat szeretne felvenni a listára, a parancsmaggal először keresse meg a már engedélyezett fájltípusokat, és az újakkal együtt vegye fel őket a listára.

A Set-SPOTenantCdnPolicy parancsmaggal határozza meg a tartalomkézbesítési hálózat nyilvános és privát forrásain tárolható statikus fájltípusokat. Alapértelmezés szerint többek között a következő eszköztípusok engedélyezettek: .css, .gif, .jpg és .js.

SharePoint Online-hoz készült Windows Powershell:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

A tartalomkézbesítési hálózat által aktuálisan engedélyezett fájltípusok listáját a Get-SPOTenantCdnPolicies parancsmaggal jelenítheti meg.

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Ezekről a parancsmagokról további információt a Set-SPOTenantCdnPolicy és a Get-SPOTenantCdnPolicies című témakörben talál.

(Nem kötelező) Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat által nem használt webhelybesorolások listájának módosítása

Tipp: A Set-SPOTenantCdnPolicy parancsmaggal kihagyott webhelybesorolások felülírják az aktuálisan meghatározott listát. Ha további webhelybesorolásokat is ki szeretne hagyni, a parancsmaggal először keresse meg a már kizárt besorolásokat, és az újakkal együtt vegye fel őket a listára.

Azokat a webhelybesorolásokat, amelyeket nem szeretne a tartalomkézbesítési hálózaton elérhetővé tenni, a Set-SPOTenantCdnPolicy parancsmag segítségével hagyhatja ki. Alapértelmezés szerint minden webhelybesorolás engedélyezve van.

SharePoint Online-hoz készült Windows Powershell:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Az aktuálisan korlátozott webhelybesorolások listáját a Get-SPOTenantCdnPolicies parancsmag használatával tekintheti meg.

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Ezekről a parancsmagokról további információt a Set-SPOTenantCdnPolicy és a Get-SPOTenantCdnPolicies című témakörben talál.

Forrás hozzáadása az eszközökhöz

Forrás meghatározásához használja a Add-SPOTenantCdnOrigin parancsmagot. Egyszerre több forrást is megadhat. A források olyan URL-címek, amelyek a tartalomkézbesítési hálózaton tárolni kívánt eszközöket tartalmazó SharePoint-tárra vagy -mappára mutatnak.

Fontos: Ha a tartalomkézbesítési hálózaton nyilvános forrást hoz létre, soha ne tegyen közzé benne vagy a SharePoint Online-tárban a szervezet szempontjából bizalmas információkat.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Ebben a parancsmagban a „path” az eszközöket tartalmazó mappa elérési útját jelöli. A relatív elérési utak mellett helyettesítő karaktereket is alkalmazhat. Ha például a webhelyek mesteroldalait tartalmazó mappában szereplő összes eszközt bele szeretné foglalni a tartalomkézbesítési hálózatba mint nyilvános forrást, használja a következő parancsot:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Erről a parancsról és a szintaxisáról további információt az Add-SPOTenantCdnOrigin című témakörben talál.

A parancs futtatását követően a rendszer a teljes adatközpontban szinkronizálja a beállításokat. Ez körülbelül 15 percet vesz igénybe.

Példa: Nyilvános forrás beállítása a mesteroldalakhoz és a SharePoint Online-beli stílustárhoz

Ezeket a forrásokat a rendszer az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat nyilvános forrásainak engedélyezésekor alapértelmezés szerint beállítja. Az alábbi lépéseket követve azonban manuálisan is elvégezheti a szükséges műveleteket.

 • Az Add-SPOTenantCdnOrigin parancsmaggal nyilvános forrásnak állíthatja be a stílustárat az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Az Add-SPOTenantCdnOrigin parancsmaggal nyilvános forrásnak állíthatja be a mesteroldalakat az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Erről a parancsról és a szintaxisáról további információt az Add-SPOTenantCdnOrigin című témakörben talál.

  A parancs futtatását követően a rendszer a teljes adatközpontban szinkronizálja a beállításokat. Ez körülbelül 15 percet vesz igénybe.

Példa: Privát forrás beállítása a SharePoint Online-beli webhelyeszközök, webhelylapok és képek közzététele mappához

 • Az Add-SPOTenantCdnOrigin parancsmaggal privát forrásnak állíthatja be a webhelyeszközök mappát az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Az Add-SPOTenantCdnOrigin parancsmaggal privát forrásnak állíthatja be a webhelylapok mappát az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Az Add-SPOTenantCdnOrigin parancsmaggal privát forrásnak állíthatja be a képek közzététele mappát az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Erről a parancsról és a szintaxisáról további információt az Add-SPOTenantCdnOrigin című témakörben talál.

  A parancs futtatását követően a rendszer a teljes adatközpontban szinkronizálja a beállításokat. Ez körülbelül 15 percet vesz igénybe.

Példa: Privát forrás beállítása egy SharePoint Online-beli webhelycsoporthoz

Az Add-SPOTenantCdnOrigin parancsmaggal privát forrásnak állíthat be egy webhelycsoportot az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton. Például:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Erről a parancsról és a szintaxisáról további információt az Add-SPOTenantCdnOrigin című témakörben talál.

A parancs futtatását követően a rendszer a teljes adatközpontban szinkronizálja a beállításokat. Ez körülbelül 15 percet vesz igénybe.

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat kezelése

Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogy a tartalomkézbesítési hálózat konfigurálása után a tartalom frissítésekor vagy igény szerint hogyan módosíthatja a beállításokat.

Eszközök hozzáadása, frissítése és eltávolítása az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton

A beállításhoz szükséges lépések elvégzése után bármikor hozzáadhat új eszközöket, illetve módosíthatja vagy eltávolíthatja a meglévőket. A szükséges módosításokat a forrásként megjelölt mappában vagy SharePoint-tárban kell elvégezni. Az újonnan hozzáadott eszközök azonnal elérhetővé válnak a tartalomkézbesítési hálózaton. A meglévő eszközökön végzett módosítások alkalmazása azonban akár 15 percet is igénybe vehet.

Ha a forrás helyét szeretné lekérdezni, használja a Get-SPOTenantCdnOrigins parancsmagot. A parancsmag használatáról további információt a Get-SPOTenantCdnOrigins című témakörben talál.

Forrás eltávolítása az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatról

Szükség esetén visszavonhatja a forrásként beállított mappa vagy SharePoint-tár elérhetőségét. Ehhez használja a Remove-SPOTenantCdnOrigin parancsmagot. A parancsmag használatáról további információt a Remove-SPOTenantCdnOrigin című témakörben talál.

Forrás módosítása az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózaton

Létrehozásukat követően a források már nem módosíthatók. Ehelyett távolítsa el a kérdéses forrást, majd hozzon létre egy újat. További információt a Forrás eltávolítása az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózatról és a Forrás hozzáadása az eszközökhöz című szakaszban talál.

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat letiltása

Ha a szervezetében le szeretné tiltani a tartalomkézbesítési hálózatot, használja a Set-SPOTenantCdnEnabled parancsmagot. Ha a hálózathoz nyilvános és privát forrásokat is beállított, az alábbi példának megfelelően kétszer kell futtatni a parancsmagot.

A nyilvános források letiltásához írja be a következő parancsot a SharePoint Online-hoz készült Windows Powershellben:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

A privát források letiltásához írja be a következő parancsot:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

A parancsmagról további információt a Set-SPOTenantCdnEnabled című témakörben talál.

Az Office 365-ös tartalomkézbesítési hálózat beállítási hibáinak elhárítása

Mivel a regisztráció alkalmazása a tartalomkézbesítési hálózaton időbe telik, a végpont nem válik azonnal elérhetővé. A konfiguráció 15 percet vesz igénybe.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×