Az Office 365 áttelepítési teljesítménye és ajánlott eljárások

Sokféleképpen lehet az adatokat egy helyszíni levelezési szervezetből a Microsoft Office 365-be áttelepíteni. Az Office 365-be történő áttelepítés tervezésekor gyakori kérdés, hogy miként javítható az adatáttelepítés teljesítménye, és hogyan optimalizálható az áttelepítési sebesség.

Megjegyzés: A jelen cikkben említett teljesítményadatok nem érvényesek a dedikált előfizetési csomagok Office 365 szolgáltatására. A dedikált csomagokról további információt Az Office 365 dedikált csomagjai – szolgáltatásleírás című cikkben olvashat.

Tartalom

E-mailek áttelepítése az Office 365 szolgáltatásba – áttekintés

Az Office 365 többféle módszert támogat, amikor az e-mailek, naptárak és névjegyadatok áttelepítéséről van szó egy meglévő levelezési környezetből az Office 365-be. Ezeket a Több e-mail-fiók áttelepítése az Office 365-be című témakör ismerteti.

Ha többet szeretne tudni az Office 365-tel kapcsolatos hálózatkezelésről és teljesítményről, olvassa el a Hálózattervezés és teljesítményhangolás az Office 365-höz című témakört.

Gyakori áttelepítési módszerek

Áttelepítési módszer

Leírás

Erőforrások

IMAP (Internet Message Access Protocol)-áttelepítés

A felhasználói postaládák tartalmát egy IMAP-alapú levelezési rendszerből a megfelelő Office 365-ös postaládákba áttelepítheti az Exchange Felügyeleti központ vagy az Exchange Management Shell segítségével. Ezzel a módszerrel más szolgáltatott levelezőrendszerekből, például a Gmailből vagy a Yahoo Mailből is áttelepíthet postaládákat.

IMAP-postaládák áttelepítése az Office 365-be

Átállásos áttelepítés

Átállásos áttelepítés alkalmazásával az összes helyszíni postaládát néhány nap alatt áttelepítheti az Office 365-be. Akkor használja ezt a módszert, ha teljes levelezési szervezetét át szeretné helyezni az Office 365-be, és a felhasználói fiókokat az Office 365-ben szeretné kezelni. Átállásos áttelepítéssel legfeljebb 2000 postaládát telepíthet át a helyszíni Exchange-szervezetből az Office 365-be. A postaládák ajánlott száma azonban 150   . Ennél több postaláda áttelepítése a teljesítmény rovására megy. A helyszíni Exchange-szervezetben lévő levelezési partnerek és terjesztési csoportok is áttelepülnek.

Átállásos áttelepítés Office 365-re

Szakaszos áttelepítés

Akkor célszerű szakaszos áttelepítést alkalmazni, ha végső soron szervezetének összes postaládáját át szeretné telepíteni az Office 365-be. Ezt a módszert alkalmazva a helyszíni postaládákat kötegenként, néhány hét vagy hónap alatt áttelepítheti az Office 365-be.

Mit kell tudni a levelezés Office 365-be történő szakaszos áttelepítéséről?

Hibrid telepítés

Hibrid telepítés használatával a szervezetek meglévő helyszíni Exchange-szervezetük funkciókban gazdag környezetét és felügyeleti lehetőségeit kiterjeszthetik a felhőbe. A hibrid telepítésekben ugyanazon Exchange-szervezetek megjelenése és működése zökkenőmentes a helyszíni Exchange Server 2013 vagy Microsoft Exchange Server 2010 és az Office 365 között. Ezenkívül a hibrid telepítés köztes lépésként is szolgálhat egy Office 365-szervezetbe való teljes áttéréshez.

Hibrid Exchange Server 2013-telepítések

Áttelepítés független gyártóktól származó eszközökkel

A független gyártók számos eszközt kínálnak erre a célra. Ezek különböző protokollokat és eljárásokat használnak a levelezés áttelepítéséhez olyan levelezési platformokról, mint például az IBM Lotus Notes és a Novell GroupWise.

Az alábbiakban felsorolunk néhány, külső gyártótól származó áttelepítési eszközt, amely segítséget nyújthat a különböző platformokról végzett Exchange-alapú áttelepítésekhez:

 • Binary Tree: Platformok közötti e-mail-áttelepítést segítő, illetve különböző programok párhuzamos használatát lehetővé tevő szoftvereket kínál. Olyan termékeket, amelyek lehetővé teszik az IBM Lotus Notes-on és Dominón, illetve Exchange-en és SharePointon alapuló helyszíni és online nagyvállalati levelezési és együttműködési környezetek elemzését, párhuzamos használatát, valamint az e rendszerek közötti áttelepítést.

 • BitTitan: Áttelepítési megoldásokat nyújt az Office 365-höz.

 • Metalogix: Áttelepítési megoldásokat nyújt az Office 365-höz és a SharePoint Online-hoz.

 • SkyKick: Automatikus áttelepítési megoldásokat nyújt a helyszíni Exchange-, illetve Gmail-, POP3-, IMAP- és Lotus Notes-alapú levelezés Office 365-be történő áthelyezéséhez. A végpontok közötti áttelepítési eszközök az áttelepítési projekt értékesítési, tervezési, felügyeleti és telephelyi fázisaiban segítik a partnereket.

 • TransVault: Áttelepítési megoldásokat nyújt az Office 365-höz.

Az áttelepítési módszerek teljesítménye

Az alábbi táblázat összehasonlítja a postaládák és postaládaadatok Office 365-be történő áttelepítésére szolgáló különböző módszerek megfigyelt teljesítményeredményeit. Ezek az eredmények belső tesztelésen és olyan tényleges tapasztalatokon alapulnak, amelyekre ügyfeleink tettek szert az Office 365-be való áttelepítések során.

Fontos: Mivel az áttelepítések végrehajtási módja és időpontja mindig más, egy-egy konkrét áttelepítés sebessége ezektől pozitív vagy negatív irányban eltérhet.

Áttelepítési módszer

Felhasználóalapú szabályozás az Office 365-ben

Áttelepítési szolgáltatásokon alapuló szabályozás az Office 365-ben

Erőforrás-állapoton alapuló szabályozás az Office 365-ben

Megfigyelt átlagos átviteli sebesség óránként és ügyfelenként (ha releváns)

IMAP-áttelepítés

Nem

Igen

Igen

10–14 gigabájt (GB) (20 egyidejű áthelyezés)

Átállásos áttelepítés

Nem

Igen

Igen

10–14 GB (20 egyidejű áthelyezés)

Szakaszos áttelepítés

Nem

Igen

Igen

10–14 GB (20 egyidejű áthelyezés)

Hibrid áttelepítés

Nem

Igen

Igen

10–14 GB helyszíni Exchange 2013-as vagy 2010-es ügyfélelérési kiszolgálónként (Microsoft Exchange postaláda-replikációs (MRSProxy) szolgáltatásonként) 20 egyidejű áthelyezéssel1

MAPI-alapú áttelepítés független gyártóktól származó eszközökkel

Igen

Nem

Igen

4–12 GB (20 egyidejű áthelyezés)2

Webes Exchange-szolgáltatásokon alapuló, független gyártó eszközével végzett áttelepítés

Nem

Igen

Igen

5–10 GB (20 egyidejű áthelyezés)3

Feltöltés ügyfélprogramból (Outlook .pst fájlokból)

Igen

Nem

Igen

0,5 GB

1Egyetlen postaláda átviteli sebessége a megfigyelések szerint 0,3–1,0 GB/óra között mozog. Postaládánként 1000 MB/óránál nagyobb átviteli sebesség érhető el olyan hálózaton, amely 2%-nál kevesebb, átmeneti hibából eredő késési időt és 100 ms-nál kisebb hálózati késést képes fenntartani. Magasabb adatáttelepítési sebesség eléréséhez egyidejűleg több postaládát lehet áttelepíteni. Az egyetlen postaládára vetített áthelyezési sebesség alacsonyabb lesz, ha a helyszíni ügyfélelérési kiszolgáló (a MRSProxy szolgáltatás kiszolgálója) a hardver teljes kihasználtságával működik, ha nincs elegendő hálózati sávszélesség, vagy ha túl nagy a hálózati késés. Az áttelepítési sebesség növeléséhez fontolja meg további kiszolgálók felvételét vagy a hálózati kapcsolat ideiglenes javítását.

2Egyetlen MAPI-alapú áttelepítés sebessége a megfigyelések szerint 0,1–0,5 GB/óra között mozog. Magasabb adatáttelepítési sebesség eléréséhez egyidejűleg több áttelepítést lehet végezni. Az egyetlen MAPI-alapú áttelepítésre vetített sebesség alacsonyabb lesz, ha vagy a helyszíni kiszolgálók, vagy a hálózat teljes kihasználtsággal működik.

3Egyetlen, Webes Exchange-szolgáltatásokon alapuló áttelepítés sebessége a megfigyelések szerint 0,2–0,5 GB/óra között mozog. Magasabb adatáttelepítési sebesség eléréséhez egyidejűleg több áttelepítést lehet végezni. Például 20 egyidejű áttelepítés esetén az általános átviteli sebesség a 4-10 GB/óra tartományba esik. Az egyetlen, Webes Exchange-szolgáltatásokon alapuló áttelepítésre vetített sebesség alacsonyabb lesz, ha vagy a helyszíni kiszolgálók, vagy a hálózat teljes kihasználtsággal működik.

Az áttelepítési teljesítményt befolyásoló tényezők

A levelezés áttelepítésekor több általános tényező befolyásolhatja az áttelepítés teljesítményét.

Az áttelepítési teljesítményt befolyásoló általános tényezők

Az alábbi táblázatban felsoroljuk az áttelepítési teljesítményt befolyásoló általános tényezőket. További részletek az egyes áttelepítési módszereket ismertető szakaszokban találhatók.

Tényező

Leírás

Példa

Adatforrás

Az az eszköz vagy szolgáltatás, amely az áttelepítendő adatokat tárolja. Az adatforrásra több tényező lehet korlátozó hatással, így például a hardverjellemzők, a végfelhasználói terhelés, és a háttérrendszer karbantartási műveletei.

A Gmail korlátozza, hogy mennyi adatot lehet egy adott időszakban kinyerni.

Adattípus és adatsűrűség

Az ügyfelek üzletvitelének egyedi természetéből fakadóan a postaládákban lévő e-mailek típusa és változatossága jelentős különbségeket mutat.

Egy 4 GB méretű postaláda, amelyben 400 darab, egyenként 10 MB-os mellékleteket tartalmazó elem található, gyorsabban áttelepíthető, mint egy szintén 4 GB méretű postaláda, amely 100 000 kisebb elemet tartalmaz.

Áttelepítési kiszolgáló

Sok áttelepítési megoldás alkalmaz „ugrózsámoly” típusú áttelepítési kiszolgálót vagy munkaállomást az áttelepítés lebonyolításához.

Az ügyfelek gyakran használnak kis teljesítményű virtuális gépet az MRSProxy szolgáltatás üzemeltetéséhez hibrid környezetekben vagy ügyfélgépeken alapuló, nem hibrid jellegű áttelepítésekhez.

Áttelepítési motor

Az áttelepítési motor nyeri ki az adatokat a forráskiszolgálóról, és szükség esetén át is alakítja őket. A motor ezután a hálózaton keresztül átviszi, majd az Office 365-ös postaládákba feltölti az adatokat.

Az MRSProxy szolgáltatásnak megvannak a maga lehetőségei és korlátai.

Helyszíni hálózati készülékek

A végpontok közötti – az adatforrástól az Exchange Online-alapú ügyfélelérési kiszolgálókig terjedő – hálózat teljesítménye befolyásolja az áttelepítési teljesítményt.

A helyszíni szervezet tűzfalbeállításai és tűzfaljellemzői.

Office 365 szolgáltatás

Az Office 365 beépített támogatást és funkciókat nyújt az áttelepítési terhelés kezeléséhez.

A felhasználóalapú szabályozás házirendje alapértelmezett beállításokkal rendelkezik, és korlátozza az adatátvitel általános maximális sebességét.

A hálózati teljesítményt befolyásoló tényezők

Ez a szakasz ajánlott eljárásokat ismertet az áttelepítés közbeni hálózati teljesítmény javításához. Az itt található megállapítások általánosak, mert az áttelepítés közbeni hálózati teljesítményre a legnagyobb hatással a külső gyártók hardverei és az internetszolgáltatók vannak.

Az Exchange-elemző segítségével alaposabb ismeretekhez juthat az Office 365-tel fennálló hálózati kapcsolatokról. Az Exchange-elemző futtatásához a Támogatási és helyreállítási segédben válassza a Speciális diagnosztika > Exchange Online > Az Exchange Online hálózati kapcsolatának ellenőrzése > Igen lehetőséget. További információt a Támogatási és helyreállítási segédről Az Outlook és az Office 365 problémáinak megoldása az Office 365-höz készült Támogatási és helyreállítási segéddel című témakörben talál.

Tényező

Leírás

Ajánlott eljárások

A hálózati kapacitás

A postaládáknak az Office 365-be való áttelepítéséhez szükséges időt a hálózat rendelkezésre álló és maximális kapacitása határozza meg.

 • Állapítsa meg a rendelkezésre álló hálózati kapacitást, és határozza meg a maximális feltöltési kapacitást.

 • Internetszolgáltatójától érdeklődje meg, hogy mekkora sávszélességű a kapcsolata, és pontosan milyen korlátozások vonatkoznak rá (például az egy adott időben átvihető adatok teljes mennyisége).

 • A tényleges hálózati kapacitás felméréséhez használjon eszközöket. Feltétlenül tesztelje a végpontok közötti adatfolyamot a helyszíni adatforrástól a Microsoft adatközpontjainak átjárókiszolgálóiig.

 • Azonosítsa a hálózatot terhelő egyéb tényezőket (például a biztonsági mentést végző segédprogramokat és az ütemezett karbantartást), amelyek befolyásolhatják a hálózati kapacitást.

Hálózati stabilitás

Egy gyors hálózat nem feltétlenül jelent egyet a gyors áttelepítéssel. Ha a hálózat nem stabil, az adatátvitel tovább tart a hibajavítás miatt. Az áttelepítés típusától függően a hibajavítás jelentősen befolyásolhatja az áttelepítés teljesítményét.

A hálózatstabilitási problémák gyakran a hálózati hardverek és illesztőprogramok hibájára vezethető vissza. Hardverszállítóival együttműködve ismerje meg hálózati eszközeit, és telepítse a szállító által ajánlott legújabb illesztőprogramokat és szoftverfrissítéseket.

Hálózati késések

A hálózati tűzfalban beállított behatolásérzékelési funkció gyakran okoz jelentős hálózati késéseket, és befolyásolja az áttelepítés teljesítményét.

Az Office 365-ös postaládákba való adatáttelepítés az internetkapcsolaton múlik. Az internetes késések kihatnak az áttelepítés általános teljesítményére.

Az is előfordulhat, hogy egyazon cégen belül a felhasználók felhőbeli postaládáit más és más földrajzi helyeken lévő adatközpontok tárolják. Az ügyfél internetszolgáltatójától függően az áttelepítés teljesítménye változó lehet.

 • Mérje fel a hálózati késést a Microsoft minden lehetséges adatközpontjával, így biztosíthatja a konzisztens eredményt. (Ez a végfelhasználók egységes tapasztalatát is biztosíthatja.) Az internettel összefüggő problémákat az internetszolgáltatójával együttműködve oldja meg.

 • A Microsoft adatközpont-kiszolgálóinak IP-címét vegye fel az engedélyezőlistára, vagy engedje át az összes áttelepítéssel kapcsolatos forgalmat a hálózati tűzfalon. További információt az Office 365 IP-címtartományairól Az Office 365 URL-címei és IP-címtartományai című témakörben talál.

A saját környezetében végzett áttelepítések mélyebb elemzéséhez olvassa el az áthelyezést elemző blogbejegyzésünket. A bejegyzésben találhat egy olyan parancsprogramot, amely megkönnyíti az áthelyezési kérések elemzését.

Az Office 365 szabályozási mechanizmusai

Az Office 365 különböző szabályozási mechanizmusok alkalmazásával segíti a biztonságot és a szolgáltatások rendelkezésre állását. Az áttelepítés teljesítményét az alábbi három szabályozástípus érinti:

 • Felhasználóalapú szabályozás

 • Áttelepítési szolgáltatásokon alapuló szabályozás

 • Erőforrás-állapoton alapuló szabályozás

Megjegyzés: Az Office 365 három szabályozási típusa nem egyformán befolyásolja az összes áttelepítési módszert.

Felhasználóalapú szabályozás az Office 365-ben

A felhasználóalapú szabályozás érinti a legtöbb harmadik féltől származó áttelepítési eszközt és az ügyfélprogramból való feltöltést. Ezek az áttelepítési módszerek ügyfélelérési protokollokat (például HTTP-n keresztüli RPC) használnak a postaládaadatok Office 365-ös postaládákba való áttelepítéséhez. Ezekkel az eszközökkel olyan platformokról lehet adatokat áttelepíteni, mint az IBM Lotus Domino és a Novell GroupWise.

Felhasználóalapú szabályozás az Office 365 legszigorúbb szabályozási módszere. Mivel beállítása szerint a felhasználóalapú szabályozás az egyes végfelhasználókon működik, bármilyen alkalmazásszintű művelet egyszerűen átlépi a szabályozási házirend korlátait, és lassítja az adatáttelepítést.

Áttelepítési szolgáltatásokon alapuló szabályozás az Office 365-ben

Az áttelepítési szolgáltatásokon alapuló szabályozás az összes Office 365-ös áttelepítési eszközt befolyásolja. Kezeli az áttelepítések egyidejűségét és a szolgáltatási erőforrások kiosztását az Office 365-ös áttelepítési megoldások esetében.

Az áttelepítési szolgáltatásokon alapuló szabályozás az alábbi módszerekkel végzett áttelepítéseket érinti:

 • IMAP-áttelepítés

 • Átállásos Exchange-áttelepítés

 • Szakaszos Exchange-áttelepítés

 • Hibrid áttelepítések (MRSProxy szolgáltatáson alapuló adatátvitelek hibrid környezetben)

Az áttelepítési szolgáltatásokon alapuló szabályozásra példa az egyszerű Exchange-áttelepítések és az IMAP-áttelepítések során egyidejűleg áttelepíthető postaládák számának korlátozása. Az alapértelmezett érték 10. Ez azt jelenti, hogy bármely adott időpontban legfeljebb 10 postaláda telepíthető át az összes áttelepítési kötegből. Az áttelepítési kötegekben egyidejűleg áttelepíthető postaládák száma az Exchange Vezérlőpulton vagy a Windows PowerShell használatával növelhető. Ha többet szeretne tudni e beállítás optimalizálásáról, olvassa el az Áttelepítési kötegek kezelése az Office 365-ben című témakört.

Erőforrás-állapoton alapuló szabályozás az Office 365-ben

A rendelkezésre álláson alapuló szabályozás az összes áttelepítési módszert érinti. Az Office 365 szolgáltatásalapú szabályozása azonban nem befolyásolja oly mértékben az Office 365-be való áttelepítéseket, mint a korábban említett egyéb típusú szabályozási mechanizmusok.

Az erőforrás-állapoton alapuló szabályozás a legkevésbé agresszív szabályozási módszer. Azért lép érvénybe, hogy megakadályozza egy szolgáltatásnak olyan rendelkezésre állási problémáját, amely kihathat a végfelhasználókra és a kritikus szolgáltatási műveletekre.

Mielőtt a szolgáltatás annyira meghibásodna, hogy az hatással lenne a végfelhasználói teljesítményre, a hibrid áttelepítések várólistára kerülnek mindaddig, amíg a teljesítmény helyre nem áll, és a szolgáltatás vissza nem tér a szabályozási küszöb alatti szintre.

Az alábbiakban egy példát találhat egy Exchange-áttelepítésről készült statisztikai jelentésből. A részletben látható bejegyzést az váltotta ki, hogy a rendszer túllépte a szolgáltatásalapú szabályozás küszöbét.

 • 1/25/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] Copy progress: 723/1456 messages, 225.8 MB (236,732,045 bytes)/416.5 MB (436,712,733 bytes). (2012. 01. 25. 12:56:01 de. [BL2PRD0410CA012]5D; Másolás állapota: 723/1456 üzenet, 225,8 MB (236 732 045 bájt)/416,5 MB (436 712 733 bájt).)

  1/25/2012 12:57:53 AM [BL2PRD0410CA012] Move for mailbox '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' is stalled because DataMoveReplicationConstraint is not satisfied for the database 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Failure Reason: Database edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b doesn’t satisfy constraint SecondDatacenter. There are no available healthy database copies. Will wait until 1/25/2012 1:27:53 AM. (2012. 01. 25. 12:57:53 de. [BL2PRD0410CA012]5D; Az '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' postaláda áthelyezése késik, mert a DataMoveReplicationConstraint nem teljesül az 'NAMPRD04DG031-db081' adatbázis esetében („MailboxDatabaseReplication” ügynök). A hiba oka: Az edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b adatbázis nem teljesíti a SecondDatacenter feltételt. Nem érhető el ép adatbázispéldány. Várjon eddig: 2012. 01. 25 1:27:53 de.)

  1/25/2012 12:58:24 AM [BL2PRD0410CA012] Request is no longer stalled and will continue. (2012. 01. 25. 12:58:24 de. [BL2PRD0410CA012] A kérés nem késik tovább, folytatódik.)

  6/30/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] A program a kiszolgáló kedvezőtlen állapota vagy költségvetési korlátok okozta nagy késések miatt félbehagyja a feladat végrehajtását. Kérelemszabályozási állapot: „StalledDueToTarget_DiskLatency”.

Megoldás és eljárás   

Ha ehhez hasonló helyzetet tapasztal, várja meg, amíg az Office 365-os erőforrások elérhetők lesznek.

Teljesítménybefolyásoló tényezők és ajánlott eljárások nem hibrid áttelepítésekben

Ez a szakasz azokat a tényezőket ismerteti, amelyek az IMAP-alapú, az átállásos és a szakaszos áttelepítést befolyásolják. Ajánlott eljárásokat is megfogalmaz az áttelepítési teljesítmény javításához.

1. tényező: Adatforrás

Az alábbi táblázatban az látható, hogy milyen hatásuk van a forráskiszolgálóknak az áttelepítésre az aktuális levelezési szervezetben, és mely ajánlott eljárásokkal csökkenthető ez az áttelepítésre gyakorolt hatás.

Ellenőrzőlista

Leírás

Ajánlott eljárások

Rendszerteljesítmény

Az adatkinyerés erőforrás-igényes művelet. Az optimális áttelepítési teljesítmény biztosításához a forrásrendszernek elegendő mennyiségű erőforrással, például processzoridővel és memóriával kell rendelkeznie. Az áttelepítés idején a forrásrendszer gyakran megközelíti a teljes kapacitásának határait, ami a normál végfelhasználói terhelést illeti. Ha a rendszererőforrások nem kielégítők, az áttelepítés okozta többletterhelés hatással lehet a végfelhasználókra.

Tesztcélú áttelepítés futtatásával figyelje a rendszer teljesítményét. Nagy rendszerterhelés esetén azt javasoljuk, hogy az adott rendszerben ne alkalmazzon agresszív áttelepítési ütemtervet, mert az áttelepítés lassú lehet, és problémák léphetnek fel a szolgáltatás elérhetőségével. Ha lehetséges, a hardvererőforrások bővítésével és a rendszer terhelésének csökkentésével növelje a forrásrendszer teljesítményét. A rendszerterhelést úgy csökkentheti, hogy műveleteket és felhasználókat helyez át olyan kiszolgálókra, amelyek nem vesznek részt az áttelepítésben.

További információ:

Ha több postaláda-kiszolgálót üzemeltető helyszíni Exchange-szervezetből végzi az áttelepítést, azt javasoljuk, hogy készítsen egy listát az áttelepítendő felhasználókról, és ossza el egyenlő mértékben a postaláda-kiszolgálók között. Az átviteli sebesség maximalizálása érdekében a lista tovább finomítható az egyes kiszolgálók teljesítménye alapján.

Ha például az „A” kiszolgálónak 50%-kal több erőforrás áll a rendelkezésére, mint a „B” kiszolgálónak, akkor célszerű 50%-kal több felhasználót áttelepíteni az „A” kiszolgálóról ugyanabban az áttelepítési kötegben. Hasonló eljárások alkalmazhatók más forrásrendszerekre is. Akkor végezze az áttelepítést, amikor a kiszolgálókon maximális mennyiségű erőforrás áll rendelkezésre, például munkaidő után vagy hétvégeken, illetve ünnepeken.

Háttérrendszerbeli műveletek

Az áttelepítés idején futó egyéb háttérrendszerbeli műveletek. Mivel ajánlott eljárásként azt javasoljuk, hogy az áttelepítést munkaidő után végezze, nem ritka, hogy az áttelepítés ütközik más, a helyszíni kiszolgálókon futó karbantartási műveletekkel, például az adatok biztonsági mentésével.

Tekintse át az áttelepítés idején esetleg futó egyéb rendszerműveleteket. Azt javasoljuk, hogy akkor végezze el az adatáttelepítést, amikor más erőforrás-igényes műveletek nem futnak.

Megjegyzés:    Az Exchange-et helyszíni környezetben használó ügyfeleinknél a leggyakoribb háttérben futó művelet a különböző biztonsági mentési megoldások és az Exchange-tároló karbantartása.

Szabályozási házirend

A levelezési rendszereket gyakran védik szabályozási házirenddel, amely korlátozza, hogy adott időtartam alatt milyen gyorsan és mennyi adatot lehet kinyerni a rendszerből.

Ellenőrizze, hogy milyen szabályozási házirend van érvényben a levelezési rendszeréhez. A Gmail például korlátozza, hogy mennyi adatot lehet kinyerni egy adott időszakban.

Verziótól függően az Exchange bizonyos házirendjei korlátozzák a helyszíni levelezési kiszolgálókhoz való IMAP-hozzáférést (amelyet az IMAP-áttelepítések használnak) és a HTTP-n keresztüli RPC protokollal való hozzáférést (amelyet az átállásos Exchange-áttelepítések és a szakaszos Exchange-áttelepítések használnak).

Ha ellenőrizni szeretné egy Exchange 2013-szervezet szabályozási beállításait, futtassa a Get-ThrottlingPolicy parancsmagot. További információt a Terheléskezelés az Exchange-ben című cikkben talál.

További információt az IMAP-alapú szabályozásról az IMAP-postaládák áttelepítése az Office 365-be című témakörben talál

Ha többet szeretne tudni a HTTP-n keresztüli RPC protokollon alapuló szabályozásról, olvassa el az alábbi témaköröket:

2. tényező: Áttelepítési kiszolgáló

Az IMAP-alapú, az átállásos és a szakaszos áttelepítés a felhőből kezdeményezett adatlekéréses módszerek, ezért nincs szükség dedikált áttelepítési kiszolgálóra. Az internettel kapcsolatban álló (IMAP vagy HTTP-n keresztüli RPC protokollt használó) állomások azonban áttelepítési kiszolgálóként működnek a postaládák és a postaládaadatok Office 365-be való áttelepítésekor. Ezért az áttelepítési teljesítményt befolyásoló tényezők és ajánlott eljárások, amelyeket az aktuális levelezési szervezet adatforrásával kapcsolatban az előző szakaszban felsoroltunk, az internetes biztonsági kiszolgálókra is érvényesek. Az Exchange 2007-es, az Exchange Server 2010-es és az Exchange 2013-as szervezetek esetében az ügyfélelérési kiszolgáló áttelepítési kiszolgálóként működik.

További információ:

3. tényező: Áttelepítési motor

Az IMAP-alapú, az átállásos és a szakaszos Exchange-ös áttelepítések az Exchange Felügyeleti központ Áttelepítés irányítópultjáról futtathatók. Ez az Office 365 áttelepítési szolgáltatásokon alapuló szabályozási mechanizmusának hatálya alá esik.

Megoldás és eljárás   

A Windows PowerShell használatával az ügyfelek mostantól megadhatják az áttelepítés egyidejűségi beállításait (például az egyidejűleg áttelepíthető postaládák számát). Az alapértelmezett érték 20 postaláda. Egy áttelepítési köteg létrehozása után az alábbi Windows PowerShell-parancsmagok használatával ezt az értéket legfeljebb 100-ra növelheti.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

További információt az Áttelepítési kötegek kezelése az Office 365-ben című témakörben talál.

Megjegyzés: Ha az adatforrás nem rendelkezik elegendő erőforrással az összes kapcsolat kezeléséhez, azt javasoljuk, hogy ne adjon meg magas egyidejűségi beállítást. Induljon ki alacsony, például 10-es értékből. Az adatforrás teljesítményének figyelése mellett növelje a számot, nehogy probléma lépjen fel a végfelhasználók hozzáférésében.

4. tényező: Hálózat

Ellenőrző tesztek   

Az áttelepítési módszertől függően próbálkozzon az alábbi ellenőrző tesztekkel:

 • IMAP-áttelepítések:    Töltsön ki egy forráspostaládát mintaadatokkal. Ezután az internetről (azaz a helyszíni hálózatán kívülről) csatlakozzon a forráshelyen lévő postaládához egy normál IMAP-alapú levelezőprogrammal, például a Microsoft Outlookkal, és mérje meg a hálózati teljesítményt úgy, hogy megvizsgálja, mennyi ideig tart az összes adat letöltése a forráspostaládából. Az átviteli sebességnek megközelítőleg azonosnak kell lennie azzal a sebességgel, amelyet az ügyfelek tapasztalnak az Office 365-ben található IMAP-áttelepítési eszközök használatakor, feltéve, hogy egyéb korlátozások nincsenek érvényben.

 • Átállásos és szakaszos Exchange-áttelepítés:    Töltsön ki egy forráspostaládát mintaadatokkal. Ezután az internetről (azaz a helyszíni hálózatán kívülről) csatlakozzon a forráshelyen lévő postaládához az Outlookkal HTTP-n keresztüli RPC protokoll használatával. Ügyeljen arra, hogy ne gyorsítótáras üzemmódot használjon a csatlakozáshoz. Mérje meg a hálózati teljesítményt úgy, hogy megvizsgálja, mennyi ideig tart az összes adat szinkronizálása a forráspostaládából. Az átviteli sebességnek megközelítőleg azonosnak kell lennie azzal a sebességgel, amelyet az ügyfelek tapasztalnak az Office 365-ben található egyszerű Exchange-áttelepítési eszközök használatakor, feltéve, hogy egyéb korlátozások nincsenek érvényben.

Megjegyzés: A tényleges IMAP-alapú, átállásos vagy szakaszos Exchange-áttelepítéskor némi többletterhelés lép fel. A tényleges átviteli sebesség azonban közelítően azonos kell legyen az ellenőrző tesztek eredményével.

5. tényező: Az Office 365 szolgáltatás

Az Office 365 erőforrás-állapoton alapuló szabályozási mechanizmusa hátrányosan hat a natív Office 365-ös, egyszerű áttelepítési eszközökkel végzett áttelepítésekre. Lásd az Erőforrás-állapoton alapuló szabályozás az Office 365-ben című szakaszt.

Áthelyezési kérések az Office 365 szolgáltatásban

Az áthelyezési kérések állapotadatainak lekéréséről általános információt talál Az áthelyezési kérések tulajdonságainak megtekintése című cikkben.

Az Office 365-ben, eltérően a helyszíni Exchange Server 2010-től, az áttelepítési várólista és az áttelepítésekhez rendelt szolgáltatási erőforrások meg vannak osztva a bérlői fiókok között. Ez a megosztás kihat arra, hogy a rendszer hogyan kezeli az áthelyezési kéréseket a folyamat különböző fázisaiban.

Az Office 365-ben kétféle áthelyezési kérés létezik:

 • Bevezetési áthelyezési kérések:    Az ügyfelek által kezdeményezett új áttelepítések bevezetési áthelyezési kéréseknek minősülnek. Az ilyen kérések normál prioritással rendelkeznek.

 • Adatközponti belső áthelyezési kérések:    Ezeket a postaláda-áthelyezési kéréseket az adatközpontot üzemeltető csapatok kezdeményezik. Ezek a kérések alacsonyabb prioritást kapnak, mert késésük nem befolyásolja a végfelhasználói élményt.

A „Várólistán” és a „Folyamatban”állapotú áthelyezési kérések lehetséges hatása és késései

 • Várólistára helyezett áthelyezési kérések:    Ez az állapot azt jelzi, hogy az áthelyezési kérés várólistára került, ameddig az Exchange postaláda-replikációs szolgáltatása meg nem kezdi a feldolgozását. Az Exchange 2003-as áthelyezési kérések esetében a felhasználók ebben a fázisban még hozzáférhetnek a postaládájukhoz.

  Két tényező befolyásolja, hogy a postaláda-replikációs szolgáltatás melyik kérést kezdi el feldolgozni:

  • Prioritás:    A várólistán lévő magasabb prioritású kéréseket a szolgáltatás hamarabb kezdi feldolgozni, mint az alacsonyabb prioritásúakat. Ezzel biztosítható, hogy az ügyfél által kezdeményezett áttelepítéssel kapcsolatos áthelyezési kérések feldolgozása előbb történjen, mint az adatközponti belső áthelyezési kéréseké.

  • A várólistán elfoglalt pozíció:    Ha a várólistán azonos prioritású áthelyezési kérések vannak, a postaláda-replikációs szolgáltatás a korábban érkezett kéréseket kezdi el feldolgozni. Mivel előfordulhat, hogy azonos időben több ügyfél végez postaláda-áttelepítést, normális, ha az újabb áthelyezési kérések a várólistán maradnak, amíg rájuk nem kerül a sor.

   Az áttelepítés megtervezésekor gyakran nem veszik bele a számításba azt az időt, amelyet a postaládakérések a várólistán töltenek a feldolgozásukig. Ennek az a következménye, hogy az ügyfelek nem kapnak elegendő időt arra, hogy az összes tervezett áttelepítést elvégezzék.

 • Folyamatban lévő áthelyezési kérések:    Ez az állapot azt jelzi, hogy az áthelyezés még folyamatban van. Ha online postaláda-áthelyezésről van szó, a felhasználók továbbra is hozzáférhetnek a postaládájukhoz. Offline postaláda-áthelyezések esetén a felhasználók postaládája nem lesz elérhető.

  Amint egy postaláda-áthelyezés felveszi a „Folyamatban” állapotot, a prioritás elveszíti a jelentőségét, és amíg a meglévő „Folyamatban” állapotú áthelyezési kérés be nem fejeződik, az új áthelyezési kérések feldolgozása szünetel, akkor is, ha azoknak prioritása van.

Ajánlott eljárások

Tervezés:    Korábban említettük, hogy mivel az Exchange 2003 felhasználói a hibrid áttelepítés idejére elveszítik a hozzáférésüket, az Exchange 2003-at használó ügyfeleket általában jobban foglalkoztatja, hogy mikorra ütemezzék az áttelepítéseket, és hogy a művelet mennyi ideig fog tartani.

Ha azt tervezi, hogy egy adott időszakban hány postaládát telepítsen át, vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Számításaiba vegye bele azt az időt, ameddig az áthelyezési kérés a várólistán áll. Ennek kiszámítására használja az alábbi képletet:

  (áttelepítendő postaládák maximális száma) = ((teljes idő) – (átlagos várakozási idő)) * (átviteli sebesség)

  ahol az átviteli sebesség egyenlő az egy óra alatt áttelepíthető postaládák maximális számával.

  Tegyük fel például, hogy hatórányi időkerete van a postaládák áttelepítésére. Ha az átlagos várakozási idő egy óra, és az áttelepítés átviteli sebessége 100 postaláda/óra, akkor a hatórás időkeretben 500 postaláda telepíthető át: 500 = (6-1)*100.

 • Az áttelepítést az eredetileg tervezettnél hamarabb kezdje, hogy ellensúlyozza a várólistán töltött időt. Az Exchange 2003 felhasználói még akkor is hozzáférhetnek a postaládájukhoz, ha az a várólistán van.

A várólistán töltött idő meghatározása:    A várólistán töltött idő állandóan változik, mert a Microsoft nem kezeli az ügyfelek áttelepítési ütemterveit.

A lehetséges várólistaidő meghatározásához ügyfeleink megpróbálkozhatnak egy tesztelési célú áthelyezést ütemezni órákkal a tényleges áthelyezés kezdete előttre. Miután megfigyelték, hogy a kérés mennyi időt tölt a várólistán, jobban megbecsülhetik az áttelepítés kezdési időpontját, és az adott idő alatt áthelyezhető postaládák számát.

Tegyük fel, hogy négy órával a tervezett áttelepítés előtt az ügyfél lefuttatott egy tesztelési célú áttelepítést. Megállapítja, hogy a teszt során a várólistán töltött idő körülbelül egy óra volt. Ez esetben az ügyfélnek célszerű egy órával az eredetileg tervezettnél korábban kezdenie az áttelepítést, hogy feltétlenül legyen elegendő idő az összes áttelepítés elvégzésére.

Független gyártók eszközei az Office 365-be történő áttelepítéshez

A független gyártók eszközeit főleg olyan áttelepítési helyzetekben használják, amelyekben az Exchange nem kap szerepet, például a Gmail-, az IBM Lotus-, a Domino- és a Novell GroupWise-beli levelezés áttelepítésekor. Ez a szakasz inkább a független gyártók áttelepítési eszközei által használt áttelepítési protokollokkal foglalkozik, és nem annyira a konkrét termékekkel és áttelepítési eszközökkel. Az alábbi táblázat felsorolja azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a független gyártók eszközeit az Office 365-ös áttelepítések esetén.

1. tényező: Adatforrás

Ellenőrzőlista

Leírás

Ajánlott eljárások

Rendszerteljesítmény

Az adatkinyerés erőforrás-igényes művelet. Az optimális áttelepítési teljesítmény biztosításához a forrásrendszernek elegendő mennyiségű erőforrással, például processzoridővel és memóriával kell rendelkeznie. Az áttelepítés idején a forrásrendszer gyakran megközelíti a teljes kapacitásának határait, ami a normál végfelhasználói terhelést illeti. Ha a rendszererőforrások nem kielégítők, az áttelepítés okozta többletterhelés hatással lehet a végfelhasználókra.

Tesztcélú áttelepítés futtatásával figyelje a rendszer teljesítményét. Nagy rendszerterhelés esetén azt javasoljuk, hogy az adott rendszerben ne alkalmazzon agresszív áttelepítési ütemtervet, mert az áttelepítés lassú lehet, és problémák léphetnek fel a szolgáltatás elérhetőségével. Ha lehetséges, a hardvererőforrások bővítésével és a rendszer terhelésének csökkentésével növelje a forrásrendszer teljesítményét. A rendszerterhelést úgy csökkentheti, hogy műveleteket és felhasználókat helyez át olyan kiszolgálókra, amelyek nem vesznek részt az áttelepítésben.

További információ:

Ha több postaláda-kiszolgálót üzemeltető helyszíni Exchange-szervezetből végzi az áttelepítést, azt javasoljuk, hogy készítsen egy listát az áttelepítendő felhasználókról, és ossza el egyenlő mértékben a postaláda-kiszolgálók között. Az átviteli sebesség maximalizálása érdekében a lista tovább finomítható az egyes kiszolgálók teljesítménye alapján.

Ha például az „A” kiszolgálónak 50%-kal több erőforrás áll a rendelkezésére, mint a „B” kiszolgálónak, akkor célszerű 50%-kal több felhasználót áttelepíteni az „A” kiszolgálóról ugyanabban az áttelepítési kötegben. Hasonló eljárás alkalmazható más forrásrendszerekre is.

Akkor végezze az áttelepítést, amikor a rendszerben maximális mennyiségű erőforrás áll rendelkezésre, például munkaidő után vagy hétvégeken, illetve ünnepeken.

Háttérrendszerbeli műveletek

Az áttelepítés idején más műveletek is futnak a háttérrendszeren. Mivel ajánlott eljárásként azt javasoljuk, hogy az áttelepítést munkaidő után végezze, nem ritka, hogy az áttelepítés ütközik más, a helyszíni kiszolgálókon futó karbantartási műveletekkel, például az adatok biztonsági mentésével.

Tekintse át az áttelepítés idején futó rendszerműveleteket. Azt javasoljuk, hogy alakítson ki egy tiszta időkeretet, amelyben kizárólag az adatáttelepítés fut, más erőforrás-igényes műveletek nem.

Az Exchange-et helyszíni környezetben használó ügyfeleink esetében a leggyakoribb ilyen műveleteket a biztonsági mentési megoldások végzik. További információt Az Exchange-tároló karbantartása című témakörben talál.

Szabályozási házirend

A levelezési rendszereket gyakran védik szabályozási házirenddel, amely korlátozza, hogy adott időtartam alatt milyen gyorsan és mennyi adatot lehet kinyerni a rendszerből, illetve milyen áttelepítési módszerrel.

Ellenőrizze, hogy milyen szabályozási házirend van érvényben a levelezési rendszeréhez. A Gmail például korlátozza, hogy mennyi adatot lehet kinyerni egy adott időszakban.

Verziótól függően az Exchange bizonyos házirendjei korlátozzák a helyszíni levelezési kiszolgálókhoz való IMAP-hozzáférést (amelyet az IMAP-áttelepítések használnak) és a HTTP-n keresztüli RPC protokollal való hozzáférést (amelyet az átállásos Exchange-áttelepítések és a szakaszos Exchange-áttelepítések használnak).

Az IMAP-alapú szabályozásról a Tippek az IMAP-áttelepítések optimalizálásához című cikk tartalmaz további információt.

Ha többet szeretne tudni a HTTP-n keresztüli RPC protokollon alapuló szabályozásról, olvassa el az alábbi témaköröket:

A Webes Exchange-szolgáltatások szabályozásának konfigurálásáról további információt az Exchange 2010: Az ügyfél-szabályozási házirendek ismertetése című cikkben olvashat.

2. tényező: Áttelepítési kiszolgáló

Az Office 365-be történő áttelepítésekhez külső gyártó által fejlesztett legtöbb eszközt az ügyfél indítja el, és az eszközök felküldik az adatokat az Office 365-be. Ezek az eszközök általában áttelepítési kiszolgálót igényelnek. A forráskiszolgálókat befolyásoló tényezők (például rendszerteljesítmény, háttérrendszerbeli műveletek és szabályozási házirendek) ezeket az áttelepítési kiszolgálókat is befolyásolják.

Megjegyzés: Néhány, külső gyártótól származó áttelepítési megoldás az interneten üzemel felhőalapú szolgáltatásként, és nem igényel helyszíni áttelepítési kiszolgálót.

Megoldás és eljárás   

Ha áttelepítési kiszolgáló használata esetén növelni szeretné az áttelepítési teljesítményt, kövesse ugyanazokat az ajánlott eljárásokat, amelyeket az 1. tényező: Adatforrás című szakaszban ismertettünk.

3. tényező: Áttelepítési motor

A független gyártók áttelepítési eszközei leggyakrabban a Webes Exchange-szolgáltatások és a HTTP-n keresztüli RPC protokollt használják.

Webes Exchange-szolgáltatások    

Az Office 365-be történő áttelepítéshez a Webes Exchange-szolgáltatások használatát javasoljuk, mert támogatja a nagyméretű adatkötegeket, és hatékonyabb szolgáltatás-központú szabályozási mechanizmussal rendelkezik. Megszemélyesítési üzemmód használatakor az Office 365-ben a Webes Exchange-szolgáltatásokon alapuló áttelepítések nem az Office 365-ös Webes Exchange-szolgáltatások erőforrásaiból a felhasználónak előirányzott mennyiséget használják, hanem az előirányzott erőforrások másolatát:

 • A Webes Exchange-szolgáltatásoknak egy adott rendszergazdai fiók által küldött megszemélyesítési hívásokat a rendszer külön számolja a rendszergazdai fiókra alkalmazott előirányzattól.

 • Minden megszemélyesítési munkamenethez létrejön a tulajdonképpeni felhasználó előirányzatának egy árnyékmásolata. Az ehhez a munkamenethez kapcsolódó összes áttelepítés az árnyékmásolatot használja majd.

 • Megszemélyesítési módban a szabályozási mechanizmusok el vannak különítve minden felhasználói áttelepítési munkamenetben.

Ajánlott eljárások   

 • A Webes Exchange-szolgáltatások megszemélyesítési funkciójával működő, független gyártótól származó áttelepítési eszközöket használó ügyfeleink áttelepítési teljesítménye vetekszik más bérlők Webes Exchange-szolgáltatásokon alapuló áttelepítéseivel és szolgáltatásierőforrás-használatával. Ezért az áttelepítési teljesítmény változó lesz.

 • Amikor csak lehetséges, az ügyfeleknek célszerű olyan független gyártótól származó áttelepítési eszközöket használniuk, amelyek a Webes Exchange-szolgáltatások megszemélyesítési funkcióját alkalmazzák, mert ez a módszer gyorsabb és hatékonyabb, mint az ügyfélprotokollok (például a HTTP-n keresztüli RPC) használata.

HTTP-n keresztüli RPC protokoll   

Sok hagyományos áttelepítési megoldás használja a HTTP-n keresztüli RPC protokollt. Ez a módszer teljes egészében egy ügyfélelérési modellen, például az Outlookon alapul, és méretezhetősége, illetve teljesítménye korlátozott, hiszen az Office 365 szolgáltatás azt feltételezve szabályozza a hozzáférést, hogy a használatot felhasználó kezdeményezte, nem egy alkalmazás.

Ajánlott eljárások   

 • A HTTP-n keresztüli RPC protokollt használó áttelepítési eszközöknél általában úgy növelik az áttelepítési sebességet, hogy több áttelepítési kiszolgálót és több Office 365-ös rendszergazdai fiókot használnak. Ez a gyakorlat párhuzamos adatfeltöltéssel járhat, és nagyobb adatátviteli sebességet érhet el, mert minden rendszergazdai felhasználó az Office 365 felhasználóalapú szabályozási mechanizmusának hatálya alá esik. Kaptunk olyan jelentéseket, amelyek szerint sok nagyvállalati ügyfelünknek több mint 40 áttelepítési kiszolgálót kellett beállítania, hogy 20–30 GB/óra áttelepítési sebességet érjen el.

 • Az áttelepítési eszközök fejlesztési fázisában létfontosságú annak figyelembevétele, hogy hány RPC-műveletre lesz szükség egy üzenet átviteléhez. Ennek szemléltetésére naplókat gyűjtöttünk be, amelyeket Office 365-ös szolgáltatások készítettek két, külső gyártótól származó áttelepítési megoldásról. Ügyfeleink ezekkel az eszközökkel telepítették át postaládáikat az Office 365-be. Összehasonlítottuk a két, külső gyártók által fejlesztett áttelepítési megoldást. Mindkét áttelepítési megoldás esetében két postaláda áttelepítését vetettük össze, majd ezeket összehasonlítottuk egy .pst fájl Outlookban való feltöltésével. Az eredmények az alábbiakban láthatók.

  Módszer

  Postaláda mérete

  Elemszám

  Az áttelepítéshez szükséges idő

  Az RPC-tranzakciók teljes száma

  Ügyfélprogramok átlagos késése (ms)

  Az ügyfélelérési kiszolgáló RPC-műveleteinek átlagos feldolgozási ideje (ms)

  „A” megoldás (1. postaláda)

  376,9 MB

  4 115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  „A” megoldás (2. postaláda)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  „B” megoldás (1. postaláda)

  618,1 MB

  4 322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  „B” megoldás (2. postaláda)

  56,7 MB

  2 748

  0:47:08

  5 806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3 297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Figyelje meg, hogy az ügyfélprogram és a szolgáltatás feldolgozási ideje hasonló, de az „A” megoldásnak sokkal több RPC-műveletre van szüksége az adatok áttelepítéséhez. Mivel minden egyes művelet kihat az ügyfélprogram késési idejére és a kiszolgálói feldolgozási időre, az „A” megoldás sokkal lassabban telepíti át ugyanazt az adatmennyiséget az Outlook-be, mint a „B” megoldás.

4. tényező: Hálózat

Ajánlott eljárások   

A HTTP-n keresztüli RPC protokollt használó, külső gyártóktól származó áttelepítési megoldások esetében az alábbi módszer remekül alkalmazható a potenciális áttelepítési teljesítmény mérésére:

 1. Az áttelepítési kiszolgálóról Outlook használatával, HTTP-n keresztüli RPC protokollal csatlakozzon az Office 365-ös postaládához. Ügyeljen arra, hogy ne gyorsítótáras üzemmódot használjon a csatlakozáshoz.

 2. Importáljon egy mintaadatokkal feltöltött nagyméretű .pst fájlt az Office 365-ös postaládába.

 3. Mérje meg az áttelepítési teljesítményt az alapján, hogy mennyi ideig tart a .pst fájl feltöltése. Az áttelepítési sebességnek hasonlónak kell lennie ahhoz, mint amit ügyfeleink tapasztalhatnak a HTTP-n keresztüli RPC protokollt használó, külső gyártóktól származó áttelepítési megoldások esetében, feltéve hogy egyéb korlátozások nincsenek érvényben. A tényleges áttelepítéskor többletterhelés lép fel, ezért az átviteli sebesség kis mértékben eltérő lehet.

5. tényező: Az Office 365 szolgáltatás

Az Office 365 erőforrás-állapoton alapuló szabályozási mechanizmusa hátrányosan hat a független gyártók eszközeivel végzett áttelepítésekre. További információt az Erőforrás-állapoton alapuló szabályozás az Office 365-ben című szakaszban talál.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×