Az Exportálás varázsló

Az Exportálás vagy az Importálás varázslóval exportálási/importálási leképezést hozhat létre, és mentheti a Microsoft Office Project 2007 adatait más program által is felismert formátumban, illetve a más programban létrehozott fontos információt is mentheti a Project 2007-be. Az előre definiált vagy egyedi exportálási/importálási leképezéseket használó varázslók egyszerűen követhető utasításokat adnak az exportált vagy importált adatoknak a megfelelő célmezőkbe való elhelyezéséhez.

Megjegyzés: A varázsló tetején megjelenő név Exportálás varázsló vagy Importálás varázsló, attól függően, hogy exportálja vagy importálja az információt.

Az Exportálás varázsló és az Importálás varázsló segítségével a következő formátumokba exportálhatja vagy importálhatja a projektinformációt:

  • Microsoft Office Excel munkafüzet (.xls)

  • Excel-kimutatás (.xls)

  • Tabulátorral elválasztott szöveg (.txt)

  • CSV, vesszővel elválasztott (.csv)

  • Extensible Markup Language (.xml)

A párbeszédpanel megnyitása

Exportálás varázsló    Nyissa meg és aktiválja azt a projektet, melynek az adatait exportálni szeretné. Kattintson a Fájl menüMentés másként parancsára. A Fájltípus listában kattintson a kívánt fájlformátumra. Kattintson a Mentésgombra. Ekkor megjelenik az Exportálás varázsló bevezető lapja.

Importálása varázsló    Nyisson meg egy támogatott fájlformátumot használó fájlt. Az Importálás varázsló automatikusan megnyílik.

Megjegyzés: A megjelenő varázsló lapok a kiválasztott fájlformátumtól függnek, és a különböző választások végigvezetik a varázslón.

Részletek

Adatok lap

Megjegyzés: Az Adatok lap csak az Exportálás varázslóban jelenik meg.

A projekt mint Excel sablon vagy A kijelölt adatok:    Ha Excel-munkafüzetbe exportál, kattintson A projekt mint Excel sablon vagy az alapértelmezett A kijelölt adatok, elemre. Ha A projekt mint Excel sablon lehetőséget választja, nincs szükség további leképezésre. A program automatikusan leképezi az adatokat egy beépített sablon használatával, mely az adatok Project 2007ből Excelbe való exportálásra szolgál.

Leképezés lap

Új leképezés:    Kattintson az Új leképezés választógombra, ha új exportálási leképezést szeretne létrehozni ehhez a fájlformátumhoz. Ez az alapértelmezés.

Létező leképezés használata:    A Létező leképezés használata lehetőséget akkor válassza, ha korábban létrehozott és mentett leképezést szeretne használni, vagy ha a Project 2007 valamelyik előre elkészített leképezését használja.

Importálási mód lap

Megjegyzés: Ez a lap csak az Importálás varázslóban jelenik meg.

Új projekt:     Azt jelenti, hogy az adatokat egy új projekt .mpp-fájljába szeretné importálni.

Adatok hozzáfűzése az aktív projekthez:     Azt jelenti, hogy az adatokat egy aktív projekt végéhez szeretné hozzáfűzni.

Adatok egyesítése az aktív projektbe:     Azt jelenti, hogy a mezőkben szereplő adatokat az aktív projektbe szeretné egyesíteni egy elsődleges kulcs használatával. Az egyesítéshez használandó elsődleges kulcsot az Egyesítési kulcs megadása gomb használatával adja meg a Tevékenység-leképezés, az Erőforrás-leképezés vagy a Hozzárendelés-leképezés lapon.

Leképezés kiválasztása lap

Ez a lap akkor jelenik meg, ha a Létező leképezés használata lehetőséget választotta az előző Leképezés lapon.

  1. Adja meg a kívánt leképezést. Ez a lista a Project 2007 által felkínált exportálási és importálási leképezéseket, valamint az Ön által korábban létrehozott és mentett leképezéseket tartalmazza.

  2. Kattintson a Tovább elemre a leképezés módosításához Kattintson a Befejezés elemre a projektadatok azonnali exportálásához a leképezés aktuális állapota alapján.

Leképezési beállítások lap

Adja meg az exportálni/importálni kívánt adatok típusát szakasz

Feladatok:    Annak megadása, hogy a projekt minden feladatadatát exportálni kell a kiválasztott fájlformátumba. (Ez a tevékenység-időfázis adatokat nem foglalja magában.)

Erőforrások:    Annak megadása, hogy a projekt minden erőforrásadatát exportálni kell a kiválasztott fájlformátumba. (Ez az erőforrás-időfázis adatokat nem foglalja magában.)

Hozzárendelések:    Annak megadása, hogy a projekt minden hozzárendelésadatát exportálni kell a kiválasztott fájlformátumba. (Ez hozzárendelés-időfázis adatokat nem foglalja magában.)

Microsoft Office Excel beállítások szakasz

Ez a szakasz akkor jelenik meg, ha egy Excel-munkafüzetbe exportál vagy onnan importál.

Fejlécek exportálása:    Azt jelenti, hogy a projektadatokat tartalmazó új Excel-fájl tartalmazni fogja a munkalaposzlopok fejléceinek fejlécsorát – például: Feladat neve, Időtartam, Kezdés dátuma stb. Alapértelmezés szerint ez a jelölőnégyzet be van jelölve.

Hozzárendelési sorok a kimenetben:    Azt eredményezi, hogy a hozzárendelési sorok is kísérjék a feladatokat vagy az erőforrásokokat, abban az esetben is, ha a Hozzárendelések jelölőnégyzet nincs bejelölve.

Szövegfájl beállításai szakasz

Ez a szakasz akkor jelenik meg, ha tabulátorral vagy vesszővel elválasztott szövegfájlba exportál.

Fejlécek exportálása:    Azt jelenti, hogy a projektadatokat tartalmazó új szövegfájl tartalmazni fogja a munkalaposzlopok fejléceinek fejlécsorát – például: Feladat neve, Időtartam, Kezdés dátuma stb. Alapértelmezés szerint ez a jelölőnégyzet be van jelölve.

Hozzárendelési sorok a kimenetben:    Azt eredményezi, hogy a hozzárendelési sorok is kísérjék a feladatokat vagy az erőforrásokokat, abban az esetben is, ha a Hozzárendelések jelölőnégyzet nincs bejelölve.

Szöveghatároló:    Itt adhatja meg, hogy a különböző oszlopok információit tabulátor, szóköz vagy vessző válassza-e el.

Fájl eredete:    Meghatározza a szövegfájl eredetét, például Windows (ANSI), ami ANSI szabványú Windows szövegfájlt jelöl.

Tevékenység-/Erőforrás-/Hozzárendelés-leképezés lap

Tevékenységadatok/Erőforrások/Hozzárendelési adatok leképezéseszakasz

Cél neve:    A sikeres exportálás végén készülő kimeneti fájl nevét adja meg. Ez a mező csak az Exportálás varázslóban jelenik meg.

Exportszűrő:    Azokat a szűrőket adhatja meg, amelyeket a program alkalmazni fog az exportált adatokra. Alapértelmezés szerint a Minden tevékenység vagy a Minden erőforrás lehetőség van kiválasztva. Kattintson bármely más szűrőre, amelyet alkalmazni szeretne, ha jobban meg szeretné határozni az exportálandó vagy importálandó információk körét. Ha csak a hozzárendeléseket importál vagy exportál, nem érhetők el szűrők. Ez a lista csak az Exportálás varázslóban jelenik meg.

Forrástábla neve:     Annak a táblának a nevét adja meg, amelybe a program az adatokat importálja. Ez a mező csak az Importálás varázslóban jelenik meg.

A leképezési beállítások ellenőrzése vagy módosítása szakasz (adatleképezési tábla)

Forrás:    Az exportált vagy importált mezőneveket jeleníti meg. Kattintson az egyik üres cellába, és írja be a mező nevét, vagy válassza ki a listából. Ha azt adta meg, hogy tevékenységeket szeretne exportálni vagy importálni, a program tevékenységmezőket listáz. Ha azt adta meg, hogy erőforrásokat szeretne exportálni vagy importálni, a program erőforrásmezőket listáz. Ha azt adta meg, hogy hozzárendeléseket szeretne exportálni vagy importálni, a program hozzárendelés-mezőket listáz.

Cél:    Azt mezőnevet adja meg, amely az adott információ oszlopfejléce lesz. Amikor belép a mezőbe, alapértelmezett nevek vannak beírva, azonban tetszés szerint megváltoztathatja a mező nevét. Ez a mező csak akkor érhető el, ha bejelölte a Fejlécsor exportálása vagy a Fejlécek exportálása jelölőnégyzetet a varázsló Leképezési beállítások lapján.

Adattípus:    Az adatok értelmezését határozza meg az exportált vagy az importált formátumban – például: szövegként, dátumként, számként, pénznemként stb.

Parancsgombok

Fel:    Felfelé mozgatja a kijelölt mező pozícióját, hogy hamarabb jelenjen meg az exportált vagy importált táblában.

Le:    Lefelé mozgatja a kijelölt mező pozícióját, így az később jelenik meg az exportált vagy importált táblában.

Az összes hozzáadása:    Beszúrja az összes elérhető projektmezőt a kijelölt típusból (Tevékenység, Erőforrás, Hozzárendelés) az exportálási/importálási leképezésbe.

Az összes eltávolítása:    Az Exportálási/importálási leképezés táblájában kitöltött összes mezőt eltávolítja, hogy az alapoktól kezdhesse a munkát.

Sor beszúrása:    Új sort ad hozzá a kijelölt sor fölött. A gomb csak akkor érhető el, ha saját kijelölt mezőket ad hozzá, nem pedig az összes mezőt.

Sor törlése:    Eltávolítja a kijelölt sort az exportálási/importálási leképezés táblájából.

Táblán alapul:    Megnyitja aAlaptábla kiválasztása mezők leképezéséhez párbeszédpanelt. Ha egy konkrét Project 2007-táblázat mezőit szeretné exportálni, használja ezt a párbeszédpanelt.

Egyesítési kulcs megadása:    Miután kiválasztott egy mezőt a Cél oszlopban, kattintson az Egyesítési kulcs megadása gombra, hogy megadhassa, mely mezőbe szeretné egyesíteni az adatokat. Ez a gomb csak az Importálás varázslóban jelenik meg, ha megadja az Adatok egyesítése az aktív projektbe beállítást az Importálási mód lapon.

Előnézet szakasz

MS Project:    Az exportált vagy importált Project 2007-mezők nevét mutatja meg.

Cél:    A megfelelő mezőneveket mutatja meg a kimeneti exportált vagy importált fájlban. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha bejelölte a Fejlécsor exportálása vagy a Fejlécek exportálása jelölőnégyzetet a varázsló Leképezési beállítások lapján.

Előnézet:    A tényleges adatokból származó mintán mutatja meg, hogy hogyan fognak megjelenni az adatok az exportált vagy importált fájlban.

Leképezés megadásának vége lap

Leképezés mentése:    Megnyitja a Leképezés mentése párbeszédpanelt, amelynek használatával mentheti a leképezést az aktuális projektben vagy más projektekben való későbbi használatra. A Szervező használatával másolhatja ezt a leképezést a globális projektsablonba vagy egy másik projektfájlba.

Befejezés:    Befejezi a exportálási vagy importálási folyamatot.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×