Az Excel fájlformátum konverziója során átvitelre nem kerülő formázások és jellemzők

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Az Excel 2007 alkalmazásban bevezetett .xlsx munkafüzet-formátum megőrzi az összes munkalap és a Diagramadatok, formázás, és más az Excel korábbi verzióiban elérhető szolgáltatásokat és a Makróbarát munkafüzetként (.xlsm) megőrzi a makrók és makrólapok nem funkciók.

Ha a munkafüzet adatait az Excel egy korábbi verzióját használó felhasználókkal gyakran megosztás, akkor is kompatibilitási mód használata az adatok és funkcióvesztést az adatvesztés elkerülése érdekében, amikor a munkafüzetet az Excel korábbi verziójában nyitja meg, vagy használhatja a konvertereket, amelyek segítségével Áttérés az adatokat. További tudnivalókért olvassa el a mentése az Excel-munkafüzet az Excel korábbi verzióival kompatibiliscímű témakört.

Ha egy munkafüzetet más fájlformátumban, például szövegfájl-formátumban ment, egyes formázások, adatok és egyéb szolgáltatások elveszhetnek.

Az alábbi fájlformátumok szolgáltatás- és formázásbeli különbségei.

Tartalom

Formázott szöveg (szóközzel tagolt)

Szöveg (tabulátorral határolt)

Szöveg (Unicode)

CSV (vesszővel határolt)

DIF (Data Interchange Format)

SYLK (Symbolic Link)

Weblap és egy fájlból álló weblap

XML-alapú számolótábla, 2003-as verzió

Formázott szöveg (szóközzel tagolt)

Ez a fájlformátum (.prn) csak az aktív munkalap celláiban megjelenített szöveget és értékeket menti.

Ha a cellák egy sora 240-nél több karaktert tartalmaz, a 240. karakteren túli karakterek a konvertált fájl végén új sorba kerülnek. Ha például az 1-10. sorok mindegyike 240 karakternél többet tartalmaz, akkor az 1. sorban fennmaradó szöveg a 11. sorba kerül, a 2. sor fennmaradó része a 12. sorba és így tovább.

Az adatok oszlopait vesszők választják el, és minden adatsor kocsivissza karakterrel végződik. Ha a cellák a képletértékek helyett képleteket jelenítenek meg, akkor a képletek szövegként konvertálódnak. Az összes formázás, kép, objektum és egyéb munkalaptartalom elvész. Az eurószimbólum kérdőjellé változik.

Megjegyzés: Mielőtt egy munkalapot ebben formátumban mentene, győződjön meg arról, hogy az összes konvertálni kívánt adat látható-e, és az oszlopok között megfelelő távolság van-e. Egyébként az adatok elveszhetnek, vagy a konvertált fájlban nem lesz megfelelő az elválasztásuk. Mielőtt a munkalapot formázott szövegként mentené, célszerű beállítani a munkalap oszlopszélességeit.

Vissza a lap tetejére

Szöveg (tabulátorral tagolt)

Ez a fájlformátum (.txt) csak az aktív munkalap celláiban megjelenített szöveget és értékeket menti.

Az adatoszlopokat tabulátorkarakterek választják el, és minden egyes adatsor egy „kocsivissza” karakterrel végződik. Ha egy cella vesszőt tartalmaz, a cellatartalom kettős idézőjelek közé kerül. Ha az adatok között egy idézőjel szerepel, azt kettős idézőjel cseréli le, és a cellatartalom szintén kettős idézőjelek közé kerül. Az összes formázás, kép, objektum és egyéb munkalaptartalom elvész. Az eurószimbólum kérdőjellé változik.

Ha a cellák a képletértékek helyett képleteket jelenítenek meg, a program szövegként menti a képleteket. Ha a fájl Excel alkalmazásban való újbóli megnyitásakor meg szeretné őrizni a képleteket, a Szövegbeolvasó varázslóban jelölje be a Tagolt választógombot, és határoló jelként adja meg a tabulátor karaktert.

Megjegyzés: Ha a munkafüzet különleges karaktereket tartalmaz, például egy copyright szimbólum (©), és használja a konvertált fájlt a számítógépen egy másik operációs rendszerrel, a szöveg fájlformátumban megfelelő, hogy a rendszer a munkafüzet mentésekor. Például ha Microsoft Windows használ, és szeretné használni a szövegfájl Macintosh számítógépen, mentse a fájlt a szöveg (Macintosh) formátumban. Ha a Macintosh számítógépet használ, és szeretné használni a Windows vagy a Windows NT operációs rendszert futtató szövegfájlt, mentse a fájlt a szöveg (Windows) formátumban.

Vissza a lap tetejére

Szöveg (Unicode)

Ez a fájlformátum (.txt) az aktív munkalap celláiban megjelenő összes szöveget és értékeket menti.

Fájl megnyitása egy programban szöveg (Unicode) formátum, amely nem olvassa fel, például a Jegyzettömbben Windows 95 vagy egy Microsoft MS-DOS-alapú program Unicode, az adatok el fog veszni.

Megjegyzés: A Windows NT Jegyzettömb beolvassa a szöveg (Unicode) formátumú fájlok.

Vissza a lap tetejére

CSV (pontosvesszővel elválasztott)

Ez a fájlformátum (.csv) csak az aktív munkalap celláiban megjelenített szöveget és értékeket menti. Az alkalmazás az összes sort és az egyes cellák minden karakterét menti. Az adatoszlopokat vesszők választják el, és minden egyes adatsor egy kocsivissza karakterrel végződik. Ha egy cella vesszőt tartalmaz, a cellatartalom kettős idézőjelek közé kerül.

Ha a cellák képletértékek helyett képleteket jelenítenek meg, a képletek szövegként konvertálódnak. Az összes formázás, kép, objektum és egyéb munkalaptartalom elvész. Az euró szimbólum kérdőjellé változik.

Megjegyzés: Ha a munkafüzet különleges karaktereket, például egy copyright szimbólum (©) tartalmaz, és Ön fogja használni a konvertált fájlt a számítógépen egy másik operációs rendszerrel, mentse a munkafüzetet, hogy a rendszer megfelelő szöveg formátumban. Például ha Windows használ, és szeretné használni a szövegfájl Macintosh számítógépen, mentse a fájlt CSV (Macintosh) formátumban. Ha a Macintosh számítógépet használ, és szeretné használni a Windows vagy a Windows NT operációs rendszert futtató szövegfájlt, mentse a fájlt CSV (Windows) formátumban.

Vissza a lap tetejére

DIF (Data Interchange Format)

Ez a fájlformátum (.dif) csak az aktív munkalapon megjelenített szöveget, értékeket és képleteket menti.

Ha a munkalap beállításai szerint a cellákban megjelennek a képleteredmények, akkor mentés esetén a konvertált fájlba csak a képleteredmények kerülnek bele. A képletek mentéséhez a fájl mentése előtt jelenítse meg a munkalapon lévő képleteket.

Képletek megjelenítése a munkalap celláiban

 1. Nyissa meg a fájl > Beállítások.

  Ha az Excel 2007 használata esetén kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , majd az Excel beállításaigombra.

 2. Kattintson a Speciális > az e munkalap megjelenítési beállításai , és jelölje be a cellákban a számított eredmények helyett képletek megjelenítése jelölőnégyzetet.

A program menti az oszlopszélességeket és a legtöbb számformátumot, az összes többi formátum azonban elvész.

Az oldalbeállítások és a kézi oldaltörések elvesznek.

A cellamegjegyzések, képek, beágyazott diagramok, objektumok, űrlap-vezérlőelemek, hivatkozások, adatérvényesítési beállítások, feltételes formázások és a munkalapokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvesznek.

A program menti a kimutatás aktuális nézetében megjelenített adatokat, az összes többi kimutatásadat elvész.

A Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) formátumú kód elvész.

Az eurószimbólum kérdőjellé változik.

Vissza a lap tetejére

SYLK (Symbolic Link)

Ez a fájlformátum (.slk) csak az aktív munkalap celláiban megjelenített értékeket és képleteket, valamint korlátozott cellaformázást ment.

Cellánként legfeljebb 255 karaktert lehet menteni.

Ha egy Excel-függvény SYLK formátuma nem támogatott, az Excel a fájl mentése előtt kiszámítja a függvényt, és a képletet az eredményül kapott értékkel helyettesíti.

Az alkalmazás a legtöbb szövegformátumot menti; a konvertált szöveg a cellában lévő első karakter formátumát veszi fel. A forgatott szöveg, az egyesített cellák és a függőleges szövegigazítási beállítások elvesznek. A betűszín esetleg más színűvé alakul, ha a konvertált SYLK lapot az Excelben újra megnyitja. A szegélyek egyszerű vonallá alakulnak. A cellaárnyékolás pontozott szürke árnyalatúvá válik.

Az oldalbeállítások és a kézi oldaltörések elvesznek.

Az alkalmazás menti a cellamegjegyzéseket. A megjegyzések megjeleníthetők, ha a SYLK fájlt újra megnyitja az Excelben.

A képek, beágyazott diagramok, objektumok, űrlap-vezérlőelemek, hivatkozások, adatérvényesítési beállítások, feltételes formázások és a munkalapokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások elvesznek.

A VBA-kód elvész.

A program menti a kimutatás aktuális nézetében megjelenített adatokat, az összes többi kimutatásadat elvész.

Megjegyzés: Ha a Microsoft Multiplan alkalmazásban szeretne munkafüzetfájlokat használni, mentse azokat ilyen formátumban. Az Excel nem tartalmaz olyan formátumkonvertereket, amelyek a munkafüzetfájlokat közvetlenül Multiplan formátummá konvertálhatnák.

Vissza a lap tetejére

Weblap és egy fájlból álló weblap

Weblap fájlformátumokról (.htm, .html), az Excel-adatok exportálása egy fájlból álló weblap (.mht, .mhtml) fájlformátumok használhatók. Az Excel 2007-es és újabb verzióiban már nem támogatott munkalap-szolgáltatások (például képleteket, a diagramok, a kimutatások és a Visual Basic for Application (VBA) projektek) az ilyen formátumú, és ezért elvesznek ezt a fájlformátumot, újra az Excel programban a fájl megnyitásakor.

Vissza a lap tetejére

XML-alapú számolótábla, 2003-as verzió

Az XML-alapú számolótábla 2003-as verziójának fájlformátuma (.xml) nem őrzi meg az alábbi szolgáltatásokat:

 • Munkalapvizsgálat jelölőnyilai

 • Diagram és egyéb grafikus objektumok

 • Diagramlapok, makrólapok, párbeszédlapok

 • Egyéni nézetek

 • Adatösszesítési hivatkozások

 • Rajzobjektum rétegei

 • Tagolási és csoportosítási szolgáltatások

 • Jelszóval védett munkalapadatok

 • Esetvizsgálatok

 • Felhasználói függvénykategóriák

 • VBA-projektek

Az Excel 2007-es és újabb verziók, továbbfejlesztett feltételes formázás, például bevezetett új funkciók nem támogatottak a ezt a fájlformátumot. Az Excel 2007 alkalmazásban bevezetett új sor- és korlátok támogatottak. További tudnivalókért lásd: az Excel jellemzői és korlátai.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Mentse az Excel-munkafüzet az Excel korábbi verzióival kompatibilis

Munkalapokkal kapcsolatos kompatibilitási problémák

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×