Az Excel Web Access kijelző egyéni tulajdonságai

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Egyéni tulajdonságok segítségével testre szabhatja a nézet, elrendezés, eszköztár és a Microsoft Office Excel Web Access kijelző a interaktivitási. Az alábbi szakaszok referenciainformációt tartalmaznak a minden tulajdonsághoz.

Tartalom

A munkafüzet megjelenítési szakasz

Eszköztár és a cím szakaszban

Navigációs és interaktivitási szakasz

Munkafüzet megjelenítése szakasz

A munkafüzet (WorkbookUri)

Adja meg a mezőben az Excel Web Access alkalmazásban megjelenítendő munkafüzet URL-címét vagy UNC elérési útját.

Egyszerűen keresse meg a munkafüzetet, kattintson a Szerkesztő gomb Jelöljön ki egy hivatkozást, majd a Jelöljön ki egy hivatkozást – weblap párbeszédpanel ablakban keresse meg a munkafüzetet.

További tudnivalókért lásd: az Office Excel Web Access Excel-munkafüzet megjelenítése.

Névvel ellátott elem (VisibleItem)

Adja meg azt az elnevezett tartományt vagy annak a munkafüzetnek, táblának, diagramnak, kimutatásnak vagy kimutatásdiagramnak a nevét, amelyet meg szeretne jeleníteni az Excel Web Access alkalmazásban.

Hosszú karakterláncok szerkesztésének könnyebb kattintson a Szerkesztő gomb Jelöljön ki egy hivatkozást, és a Szöveg Builder – weblap párbeszédpanel ablakban módosítsa a karakterlánc.

Megjegyzés: Ez a tulajdonság attól függetlenül használható, hogy megadott-e konkrét munkalapokat vagy névvel ellátott elemeket, amikor mentette a munkafüzetet az Excel-szolgáltatásokban való használatra.

További tudnivalókért lásd: az Excel Services névvel ellátott elem megtekintése.

A sorok (RowsToDisplay)

Adja meg, hogy hány sor jelenjen meg, amikor egy oldalnyit fel, le, balra vagy jobbra lapoz. Az érvényes értékek tartománya 1 és 500 között van. Az alapértelmezés szerinti érték 75. Nagyobb érték kisebb betűméretet idézhet elő.

További tudnivalókért lásd: a Navigálás egy munkafüzetet az Excel Services.

Az értéket testre lehet szabni. A kijelzők testreszabásáról a Microsoft Windows SharePoint Services súgórendszere nyújt további tájékoztatást.

Oszlopok (ColumnsToDisplay)

Adja meg, hogy hány sor jelenjen meg, amikor egy oldalnyit fel, le, balra vagy jobbra lapoz. Az érvényes értékek tartománya 1 és 500 között van. Az alapértelmezés szerinti érték 75. Nagyobb érték kisebb betűméretet idézhet elő.

Az értéket testre lehet szabni. A kijelzők testreszabásáról a Windows SharePoint Services súgója nyújt további tájékoztatást.

További tudnivalókért lásd: a Navigálás egy munkafüzetet az Excel Services.

Vissza a lap tetejére

Eszköztár és cím szakasz

Címsor:   

Kijelző címe (AutoGenerateTitle) automatikus létrehozása

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha automatikusan létre szeretne hozni egy, a munkafüzet fájlnevén alapuló címet, amely a Megjelenés területen található Cím tulajdonságban van megadva, majd a címet a kijelző címéhez szeretné adni. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha a Cím tulajdonság aktuális értékét szeretné használni, vagy el szeretné rejteni a címet, ha a tulajdonságnak nincs értéke.

Automatikus generálása webes rész cím URL-címe (AutoGenerateDetailLink)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha automatikusan létre szeretne hozni egy hivatkozást, amely a böngésző ablakában megjeleníti a munkafüzetet. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha a Speciális csoport Cím URL-címe tulajdonságának egy másik értékét szeretné használni, amely a jel jelölőnégyzetből való törlése után lehet egy érvényes URL-cím, vagy semmi. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, a Cím URL-címe tulajdonság aktuális értéke is törlődik.

Eszköztártípus (ToolBarStyle)

Válassza az alábbi beállítások egyikét az eszköztár parancsainak és gombjainak megjelenítéséhez, illetve elrejtéséhez.

Teljes:     A teljes eszköztár megjelenítése. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

A teljes eszköztár tartalmazza a következőt: menü megnyitása (aMegnyitás az Excel programban parancs és a Pillanatkép megnyitása az Excel programban parancs), a frissítés menü (Kijelölt kapcsolat frissítése , Az összes kapcsolat frissítése és paranccsal, Munkafüzet kiszámítása parancs, valamint A munkafüzet újbóli betöltése parancs), a Keresés Gombkép gombra, a elnevezett elemek megtekintése, a Súgó, a Nézet legördülő listában.

A teljes eszköztár nézetet akkor érdemes használni, amikor az Excel Web Access alkalmazást egymagában jeleníti meg egy kijelzőlapon, vagy amikor azt szeretné, hogy a felhasználó minden parancsot és gombot el tudjon érni.

Összegzés:     Csak a következők jelennek meg: Megnyitás menü (Megnyitás az Excel alkalmazásban és Pillanatfelvétel megnyitása az Excel alkalmazásban), Frissítés menü (Kijelölt kapcsolat frissítése és Munkafüzet újratöltése), a Nézet legördülő lista Névvel ellátott elem nézetben, szükség esetén a navigációs gombok, valamint Súgó.

Az Összegzés eszköztárat akkor érdemes használni, ha az Excel Web Access alkalmazáshoz más, az irányítópulton lévő kijelzőkkel vagy más kijelzőlappal kapcsolódik, és amikor a parancsoknak és gomboknak csak egy részére van szüksége.

Csak a navigációs elemek:     A következő körülményektől függően az alábbi parancsok és gombok jelennek meg:

  • Ha az Excel Web Access Munkafüzet nézetben van, szükség esetén a navigációs gombok, valamint a Súgó.

  • Ha az Excel Web Access Névvel ellátott elem nézetben van, a Nézet legördülő lista, szükség esetén a navigációs gombok, valamint a Súgó.

Nincs:     Elrejti az eszköztárat.

A Nincs akkor választható, ha kijelölt egy konkrét, névvel ellátott elemet, például egy elnevezett tartományt vagy diagramot, és csak meg szeretné jeleníteni, a felhasználónak nem kell műveleteket végeznie, és nincs szüksége segítségre, például irányítópult vagy kijelzőlap létrehozásakor.

Eszköztár menüparancsai:   

Nyissa meg az Excelben, pillanatkép megnyitása az Excel programban (AllowInExcelOperations)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a Megnyitás az Excel 2007 alkalmazásban és a Pillanatfelvétel megnyitása az Excel 2007 alkalmazásban parancsot az eszköztár Megnyitás menüjében, hogy a felhasználók megnyithassák a munkafüzetet a Microsoft Office Excel alkalmazásban, ha az Excel telepítve van a számítógépre. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha el szeretné rejteni a Megnyitás az Excel 2007 alkalmazásban és a Pillanatfelvétel megnyitása az Excel 2007 alkalmazásban parancsot, és meg szeretné akadályozni, hogy a felhasználók megnyissák a munkafüzetet az Excel alkalmazásban.

További tudnivalókért lásd: Nyissa meg a munkafüzet vagy pillanatkép az Excel alkalmazásban az Excel Services.

A kijelölt kapcsolat frissítése, (AllowManualDataRefresh) az összes kapcsolat frissítése

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a Kijelölt kapcsolat frissítése és Az összes kapcsolat frissítése parancsot az eszköztár Frissítés menüjében, és lehetővé szeretné tenni, hogy a felhasználók manuálisan frissíthessék külső adatforrással fennálló összes kapcsolatot, vagy a kijelölt kapcsolatokat. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelölőnégyzet bejelölését az eszköztár Frissítés menüje Kijelölt kapcsolat frissítése és Az összes kapcsolat frissítése parancsainak elrejtéséhez.

Megjegyzés: Manuális frissítési művelet akkor is történhet, amikor végrehajt egy olyan műveletet, amely kimutatásban futtat egy OLAP-lekérdezést.

További tudnivalókért olvassa el a külső adatok frissítése az Excel Servicescímű témakört.

Munkafüzet (AllowRecalculation) kiszámítása

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a Munkafüzet kiszámítása parancsot az eszköztár Frissítés menüjében. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha el szeretné rejteni a Munkafüzet kiszámítása parancsot az eszköztár Frissítés menüjében.

Megjegyzés: Ezt a tulajdonságot csak alkalmazásával miként változna meg a lapokon látható a parancsot, és nem befolyásolja az aktuális számítási beállítás a munkafüzetben.

További tudnivalókért lásd: az Office Excel Web Access kiszámítása és újraszámítása adatok.

Névvel ellátott elem legördülő lista (ShowVisibleItemButton)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a Nézet legördülő listát az eszköztáron. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve. Az Excel Web Access alkalmazásnak Névvel ellátott elem nézetben kell lennie.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha el szeretné rejteni a Nézet legördülő listát az eszköztáron. Célszerű lehet letiltani a legördülő listát, ha Névvel ellátott elem nézetet használ, de nem szeretné, hogy a felhasználó módosíthassa az elemeket, és egy konkrét elemet szeretne megjeleníteni irányítópultban vagy kijelzőlapon.

További tudnivalókért lásd: az Excel Web Access névvel ellátott elem megtekintése.

Vissza a lap tetejére

Navigáció és interaktivitás szakasz

Navigálás:   

Navigálás a munkafüzetben (AllowNavigation)

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a felhasználóknak engedélyezni, hogy a munkafüzet Navigálás, oldal gomb és a lapfülek lapon, vagy áthelyezése különböző lapok és a keresése Gombkép használatával. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha meg szeretné akadályozni, hogy a felhasználók mozogjanak a munkafüzetekben a lapozógombok, munkalapfülek és a Keresés gomb segítségével. Érdemes törölni a jelet a jelölőnégyzetből, ha az Excel Web Access alkalmazással csak egy konkrét névvel ellátott elemet, például egy elnevezett tartományt vagy diagramot jelenít meg, vagy ha az Excel Web Access egy másik, irányítópulton vagy kijelzőlapon lévő kijelzőhöz van kapcsolva.

Hivatkozások (AllowHyperlinks)

E jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezheti a munkafüzeten belüli helyekre vagy a munkafüzeten kívüli fájlokra és dokumentumokra mutató aktív hivatkozások használatát. Ahhoz, hogy a munkafüzeten belüli helyekre mutató hivatkozásokat tudjon használni, engedélyezve kell lennie a Navigálás munkafüzetben tulajdonságnak.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből. ha le szeretné tiltani a hivatkozásokat attól függetlenül, hogy azok a munkafüzeten belüli helyekre, illetve a munkafüzeten kívüli fájlokra vagy dokumentumokra mutatnak. A nem aktív szöveges karakterlánccá alakul át.

További tudnivalókért olvassa el a hivatkozások használata munkalapokon a Excel Windowscímű témakört.

Interaktív funkciók:   

Munkafüzet-interaktivitási (AllowInteractivity)

A munkafüzet interaktív funkcióinak engedélyezéséhez, illetve letiltásához jelölje be a jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

A következő műveletek sorolhatók ide: külső adatok manuális, időszakonkénti és automatikus frissítése, újraszámolás, paraméterértékek beállítása, rendezés, szűrés, tagolás és az adatszintek kibontása és becsukása a kimutatásokban.

Paraméterek módosítása (AllowParameterModification)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné a Paraméterek munkaablak megjelenítését és a paraméterek értékének módosítását arra az esetre, ha adtak meg paramétereket a munkafüzethez. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha el szeretné rejteni a Paraméterek munkaablakot, és meg szeretné akadályozni a paraméterértékek megtekintését és módosítását, amikor adtak meg paramétereket a munkafüzethez.

Megjegyzés: Ha törölve van a jel a Minden interaktív munkafüzet-funkció jelölőnégyzetből, akkor a Paraméterek módosítása tulajdonság szürkén jelenik meg, és nem lehet sem engedélyezni, sem letiltani.

További tudnivalókért olvassa el a munkafüzet-paramétereinek módosítása az Excel Servicescímű témakört.

Paraméterek munkaablak megjelenítése (ShowWorkBookParameters)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné a Paraméterek munkaablak megjelenítését, amennyiben vannak a munkafüzethez megadott paraméterek. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha meg szeretné akadályozni a Paraméterek munkaablak megjelenítését még abban az esetben is, ha a munkafüzethez meg vannak adva paraméterek. Érdemes törölni a jelet a jelölőnégyzetből, ha azt szeretné, hogy a felhasználók ne a Paraméter munkaablak segítségével, hanem más kijelzővel, például szűrőkijelzőkkel módosítsák a paraméterértékeket.

Megjegyzés: Ha a törölve van a jel a Paraméterek módosítása tulajdonság jelölőnégyzetéből, akkor a Paraméterek munkaablak megjelenítése tulajdonság szürkén jelenik meg, és nem lehet sem engedélyezni, sem letiltani.

További tudnivalókért olvassa el a munkafüzet-paramétereinek módosítása az Excel Servicescímű témakört.

A rendezés (AllowSorting)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné a cellatartományok,, Excel-táblák és kimutatások rendezését.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha meg szeretné akadályozni a cellatartományok, Excel-táblák és kimutatások rendezését. A munkafüzetre már alkalmazott rendezés azonban megmarad.

További tudnivalókért lásd: adatok rendezése az Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné a cellatartományok, Excel-táblák és kimutatások szűrését, illetve a tagolást. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha meg szeretné akadályozni a cellatartományok, Excel-táblák és kimutatások szűrését és a tagolást. A munkafüzetre már alkalmazott szűrés azonban megmarad.

További tudnivalókért lásd: adatok szűrése az Excel Services.

Az összes kimutatás interaktivitási (AllowPivotSpecificOperations)

Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné, illetve törölje belőle a jelet, ha le szeretné tiltani a következő interaktív kimutatástáblázat-műveleteket: adatszintek kibontása (mögöttes adatok megjelenítése) és becsukása (felsőbb szintű adatok megjelenítése), rendezés és szűrés. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Rendszeres időközönként frissítse a Ha engedélyezve van a munkafüzet (AllowPeriodicDataRefresh)

Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyezni szeretné az Excel Web Access kijelző alján a rendszeres frissítési műveletekre vonatkozó üzenetek megjelenítését. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha meg szeretné akadályozni, hogy a munkafüzet időnként frissítse a külső adatokat, és hogy az időnkénti frissítési műveletre vonatkozó üzenetek jelenjenek meg az Excel Web Access kijelző alján.

További tudnivalókért olvassa el a külső adatok frissítése az Excel Servicescímű témakört.

Megjelenítési periodikus adatok frissítése rákérdezés (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Válassza az alábbi beállítások egyikét az automatikus időszakonkénti frissítések vezérléséhez:

Mindig    Jeleníteni a periodikus frissítés rákérdezés nélkül a mindig beállítást. Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van jelölve. Ez a beállítás használatával engedélyezése a felhasználók eldöntése frissítheti az adatokat, minden egyes ütemezett időközönként, de az azt jelenti, hogy mindigkiválasztása nélkül.

Választható:    Az időszakos frissítési üzenet megjelenítése a Mindig beállítással. A beállítás használatával engedélyezheti a felhasználónak, hogy eldöntse, frissíti-e az adatokat az egyes ütemezett időközöknél, és hogy további rákérdezés nélkül, automatikusan kívánja-e az ütemezett időpontokban végrehajtani a további frissítéseket prompting.

Soha:    Az időszakos frissítési üzenet és a Mindig beállítás elrejtése. Ezzel a beállítással engedélyezheti, hogy az adatfrissítés minden ütemezett időpontban rákérdezés nélkül végbemenjen.

Megjegyzés: E tulajdonság engedélyezéséhez a Rendszeres adatfrissítés, ha engedélyezett a munkafüzetben jelölőnégyzetnek be kell jelölve lennie.

További tudnivalókért olvassa el a külső adatok frissítése az Excel Servicescímű témakört.

Zárja be az új megnyitása előtt végezze el a munkamenetet egy (CloseWorkbookSessions)

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy új munkafüzet megnyitásakor az aktuális munkafüzet bezáruljon. Akkor érdemes bejelölni ezt a jelölőnégyzetet, ha sok felhasználó tekinti meg ugyanazt a munkafüzetet, és Ön javítani szeretné a teljesítményt.

Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, ha azt szeretné, hogy új munkafüzet megnyitásakor az aktuális munkafüzet maradjon nyitva. A jelölőnégyzet alapértelmezés szerint be van jelölve. Akkor érdemes törölni a jelet a jelölőnégyzetből, ha meg szeretné őrizni a munkafüzeten végzett műveletek (szűrők alkalmazása, rendezés paraméterértékek beállítása) eredményét egy másik munkafüzet megnyitásakor.

További tudnivalókért olvassa el a munkamenetek, munkamenet adatokon való műveletvégzés az Excel Services és azcímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×