Az Excel Services és az Excel Web Access – első lépések

Az Excel Services szolgáltatás lehetővé teszi az Excel-munkafüzetek (.xlsx, xslb és .xls) megtekintését, valamint az interaktív munkát a böngészőben még akkor is, ha az Excel alkalmazás nincs is telepítve a számítógépen. Ha telepítve van, az Excel Services szolgáltatással egy SharePoint-webhelyen teheti közzé munkafüzeteit. Ezután megoszthatja azokat a vállalat többi alkalmazottjával is, a különböző webhelyengedélyekkel pedig eldöntheti, ki milyen szinten férhessen hozzájuk. A munkafüzetadatok biztonságban lesznek akár a munkafüzetben tárolja őket, akár olyan külső forrásból származnak, mint amilyen például egy adatbázis. Az Excel Services szolgáltatás használatával a fontos munkafüzeteknek csupán egy példányát kell megőriznie ahelyett, hogy számos példányt próbálna kezelni különböző számítógépeken. Azt is beállíthatja, hogy csak a megbízható szerzők módosíthassák a munkafüzetet.

Ha a munkafüzet egészét vagy egy részét irányítópultban vagy másik webhelyen szeretné használni, hozzákapcsolhatja a munkafüzetet egy Excel Web Access-kijelzőhöz. Testre szabhatja az Excel Web Access kijelző megjelenését és működését az olyan tulajdonságok beállításával, mint amilyen például a terület mérete, amelyben megjelenik a munkafüzet, az eszköztáron megjelenítendő beállítások és a felhasználó számára elérhető interakció típusai (például a bemeneti értékek megadása a paraméterekhez és a letöltés). Ezenkívül az Excel Web Access kijelzőt más kijelzőkkel is összekapcsolhatja, például az aktuális felhasználót megjelenítő kijelzővel vagy a szűrő kijelzővel.

Tartalom

Az Excel Services szolgáltatás bemutatása

Az Excel Services szolgáltatás és az Excel program együttműködése

Munkafüzet interaktív használata az Excel Services szolgáltatásban

Munkafüzet közzététele SharePoint-webhelyen

Kapcsolódás külső adatokhoz

Az Excel Services és a tartalomvédelmi szolgáltatás

Az Excel Services szolgáltatás bemutatása

Az Excel Services szolgáltatás egy olyan SharePoint-alapú technológia, amely kiszolgálói technológiák alkalmazásával terjeszti ki az Excel alkalmazást. Segítségével a felhasználó böngészőből is hozzáférhet a munkafüzethez, miközben a kiszolgáló a munkafüzet biztonságáról és tárolásáról gondoskodik, és elvégzi az esetleges számításokat. A felhasználó a böngészőben navigálhat a munkafüzetben, valamint rendezheti és szűrheti annak adatait.

A munkafüzet szerzője kijelölhet paraméterként bizonyos cellákat a forrásmunkafüzetben, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók értékeket adjanak meg a futásidő alatti számításaikhoz. Ha a számítógépen az Excel program telepíve van, és a felhasználó rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, a munkafüzetről pillanatképet rögzíthet és menthet a böngészőben, vagy letöltheti a munkafüzetet, és Excel programban dolgozhat vele.

Az Excel Services három fő összetevőből áll, melyek együttes működése teszi lehetővé a munkafüzetek SharePoint-webhelyen történő közzétételét:

Az Excel Services szolgáltatás áttekintése

1. Az Excel Calculation Services szolgáltatás     a Microsoft SharePoint Server 2010 „motorja”. Betölti a munkafüzetet, a számításokat a Microsoft Excel 2010 programmal teljesen megegyező módon hajtja végre, frissíti a külső adatokat és kezeli a munkameneteket. Az Excel Calculation Services a kiszolgálón végzi el a számításokat, így a felhasználók nem tudnak közvetlenül hozzáférni a függvényekhez és a képletekhez.

2. Az Excel Web Access szolgáltatás    tulajdonképpen egy kijelző. Megjeleníti az Excel-munkafüzet egészét vagy egy részét, a DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) nyelv és a JavaScript technológia segítségével pedig lehetővé teszi a munkafüzet interaktív használatát a böngészőben. Mivel az Excel Web Access egy kijelző, hozzáadhatja azt weblapokhoz, például egy csoportwebhelyhez, majd bármikor más lapon újra használhatja azt anélkül, hogy ActiveX-vezérlőt kellene letöltenie a számítógépre. Ezenkívül az Excel Web Access kijelzőt más kijelzőkhöz is kapcsolhatja, mint amilyenek a szűrők, a diagramok és a listák.

3. Az Excel Web Services egy olyan alkalmazásprogramozási felülettel (API) szolgál, amelyet a fejlesztők Excel-munkafüzeten alapuló egyedi alkalmazások készítésére használhatnak.

Mivel az Excel Services SharePoint-alapú technológia, olyan szolgáltatások előnyeit élvezheti, mint amilyen a a biztonság és hozzáférés kezelése, a kiszolgálóra támaszkodó teljesítmény kezelése, valamint a méretezhetőség.

Vissza a lap tetejére

Vissza a lap tetejére

Az Excel Services szolgáltatás és az Excel program együttműködése

Az Excel alkalmazás és az Excel Services együttműködésekor az Excel alkalmazás a szerkesztőeszköz, az Excel Services pedig a jelentésekhez használt eszköz. A munkafüzetet tehát az Excel programban hozhatja létre, amelyet aztán egy SharePoint-webhelyen menthet. Ezután a munkafüzetet egy böngészőben nyithatja meg, vagy egy kijelzőben használhatja azt.

Az Excel Services szolgáltatás és az Excel 2010 program együttműködése

1. A munkafüzet szerzője az Excel alkalmazás segítségével hoz létre munkafüzetet. Több különböző Excel-szolgáltatás közül választhat, mint amilyenek a kimutatások, a diagramok és a szűrők. Ezenkívül a szerző adhat meg névvel ellátott elemeket a szelektív megtekintés érdekében, vagy paramétereket az Excel Services alkalmazásban a felhasználók által bevitt adatok elfogadásához.

2. A munkafüzet szerzője a munkafüzetet egy dokumentumtárba (vagy hálózatra vagy egy webmappába) menti, ahol annak kezeléséről és biztonságáról a rendszergazda gondoskodik.

3. A munkafüzet szerzője és a többi felhasználó a munkafüzetet használó jelentéseket, kijelzőoldalakat és üzleti logikát tartalmazó irányítópultokat hozhat létre.

4. A munkafüzetet a böngészőben megtekintve sok üzleti felhasználó hozzáférhet ahhoz. Ha a szerző külső adatkapcsolatokat is létrehozott, a felhasználók még frissíthetik is az adatokat. A rendszergazdák vezérlik a biztonságot és a munkafüzethez való hozzáférést.

5. A megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók helyi számítógépre másolhatják a munkafüzetet aktuális állapotában, valamint felmásolhatják az aktuális munkamenet alatt történt változtatások eredményét is (mint amilyen a rendezés és a szűrés); ezután az Excel programban további elemzés történhet.

Vissza a lap tetejére

Munkafüzet interaktív használata az Excel Services szolgáltatásban

Bár az Excel-munkafüzet adatait nem tudja szerkeszteni az Excel Services szoftverben, számos módon használhatja azokat interaktívan. A következő táblázat azoknak a cikkeknek a listáját tartalmazza, amelyek segítséget nyújtanak a munkafüzettel való interaktív munka elkezdéséhez az Excel Services szoftverben.

A cikk címe

Leírás

Munkafüzet megnyitása a böngészőben

Útmutató a munkafüzet böngészőben történő megnyitásához megtekintés céljából, illetve Excel programban történő megnyitásához szerkesztés céljából

.Képletek kiszámítása böngészőalapú munkafüzetekben

A legutóbbi képleteredmények megtekintése az adatok újraszámolásával a munkafüzetben

Külső adatok frissítése böngészőben megjelenített munkafüzetekben

Élő adatok frissítése külső adatforrásból, például egy adatbázisból vagy egy OLAP-kockából

Adatrendezés böngészőben megjelenített munkafüzetekben

Adatok rendezése a munkafüzet oszlopaiban

Adatszűrés böngészőben megjelenített munkafüzetekben

Szűrők használata a megadott feltételeknek megfelelő értékek kijelöléséhez

Szövegek, számok és dátumok keresése böngészőben megjelenített munkafüzetekben

A Keresés használata a célértékek megtalálásához a munkafüzetben

Diagramok és kimutatásdiagramok használata böngészőben megjelenített munkafüzetekben

A munkafüzet hasznosabbá tétele diagramok és kimutatásdiagramok beépítésével

Paraméterek használata böngészőben megjelenített munkafüzetekben

A cellák értékének átmeneti módosítása paraméterértékek bevitelével, a képletek eredményeinek frissítéséhez vagy egyszerű lehetőségelemzéshez

Excel-munkafüzet nyomtatása böngészőből

Munkafüzet Excel alkalmazásba másolása, majd a program minden szolgáltatásának használata a megfelelő formátumú nyomtatás érdekében

Vissza a lap tetejére

Vissza a lap tetejére

Munkafüzet közzététele SharePoint-webhelyen

Munkafüzet SharePoint-webhelyen történő közzétételéhez először létre kell azt hoznia az Excel programban. Alkalmazhat számos Excel-funkciót, például táblázatokat, diagramokat és kimutatásokat.

Tipp :  Az Excel Services szolgáltatás a legtöbb Excel-funkciót támogatja, noha néhányat kis mértékben eltérő módon használ. A támogatott és nem támogatott szolgáltatásokról további tudnivalókat az Eltérések a munkafüzetek Excel alkalmazásban és böngészőben való használata között című témakörben talál.

Az alábbi táblázatban felsorolt cikkek a munkafüzetek Excel Services szolgáltatásban való közzétételével kapcsolatban nyújtanak tájékoztatást.

A cikk címe

Leírás

Munkafüzetek közzététele az Excel Services szolgáltatásban

A munkafüzetek közzétételének, valamint a paraméterek, névvel ellátott elemek és más lehetőségek használatának ismertetése.

Lépések Excel-munkafüzet mint „az igazság egyetlen változata” közzétételéhez

Egy munkafüzet közzétételének teljes munkafolyamata, beleértve a felügyeleti beállítások megadását.

Munkafüzet szerkesztése és eltávolítása az Excel Services szolgáltatásból

A közzétett munkafüzetek szerkesztési módjának ismertetése.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolódás külső adatokhoz

Az Excel-munkafüzet tárolhatja az összes adatot a munkafüzetben, vagy adatkapcsolatokat használhat a külsőleg tárolt adatokhoz való hozzáféréshez. Amikor munkafüzetet tesz közzé az Excel Services szolgáltatásban, az adattárolás hasonló lesz, akár dokumentumtárban tárolja a munkafüzetet, akár Excel Web Access kijelzőben használja azt. Néhány Excel Services-beli munkafüzet az összes adatot magában tárolja, más munkafüzetek egy vagy több kapcsolattal rendelkeznek külső adatforrásokhoz, például egy adatbázishoz vagy egy OLAP-kockához.

Az adatkapcsolatok információkat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a külső adatforrást megtalálni, bejelentkezni rá, lekérdezni és elérni. Bár a csatlakozási információkat tárolhatja a munkafüzet, azok gyakran egy Office-adatkapcsolatfájlban (.odc) tárolódnak, különösen amikor sok felhasználó osztja meg az adatokat, és szükség lehet arra, hogy rendszeres időközönként frissítse a csatlakozási adatokat. A munkafüzet szerzője vagy egy rendszergazda létrehozhatja a csatlakozási adatokat úgy, hogy a Microsoft Excel alkalmazással szerkeszti a kapcsolatot, majd exportálja a csatlakozási adatokat egy ODC-fájlba (.odc). A külső adatokkal való kapcsolatok Excel-munkafüzetekben történő szerkesztéséről a következő témakörben olvashat bővebben: Az adatokhoz való csatlakozás (adatimportálás) áttekintése.

Az .odc fájlok tárolásának, védelmének, megosztásának és kezelésének megkönnyítésére a rendszergazda megbízható helyű tárként megadhat egy SharePoint Server 2010-adatkapcsolattárat (DCL). Ezután a rendszergazda a csatlakozási adatok módosítását (például egy váltást tesztkiszolgálóról munkakiszolgálóra) egyetlen központi fájlban végezheti. A frissítési eljárás, akár az ügyfél, akár a kiszolgáló számítógépén történik, naprakész módosításokkal látja el ezt a kapcsolatfájlt. Akár még azt is beállíthatja, hogy a SharePoint-szolgáltatások, valamint a felhasználó ügyfélszámítógépe automatikusan észlelje a kapcsolatfájl módosításait. Az adatkapcsolattárakról további tájékoztatást a következő témakörben talál: Külső adatkapcsolatok megosztása és kezelése.

Vissza a lap tetejére

Vissza a lap tetejére

Az Excel Services és a tartalomvédelmi szolgáltatás

A tartalomvédelmi szolgáltatás (IRM) olyan technológia, amely az adatok jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelmére szolgál. A tartalomvédelmi szolgáltatás a dokumentum vagy munkafüzet számára nyújthat védelmet, és biztosítja, hogy csak a megfelelő személyek tekinthessék meg a bizalmas információkat. Használhatja például a szolgáltatást annak biztosítására, hogy egy igazgatói bizottságnak csak a kijelölt tagjai férhessenek hozzá bizonyos pénzügyi adatokhoz, mielőtt az adatok a nyilvánosság számára is elérhetővé válnak.

A Windows SharePoint Services 3.0-s vagy annak újabb verziói támogatják a dokumentumtárak és a bennük tárolt dokumentumok tartalomvédelmi szolgáltatással való védelmét (attól függetlenül, hogy az egyes dokumentumok támogatják-e a tartalomvédelmi szolgáltatást vagy sem). Ha a dokumentumot olyan dokumentumtárba tölti fel, amelyet a tartalomvédelmi szolgáltatás véd, a dokumentum gyakorlatilag a tartalomvédelem hatálya alá kerül.

Az Excel Services nem tölti be az olyan Excel-munkafüzeteket, amelyekben engedélyezett a tartalomvédelmi szolgáltatás, vagy amelyek olyan dokumentumtárból valók, ahol az engedélyezve van. További tudnivalókat a Tartalomvédelmi szolgáltatás az Office 2010-alkalmazásokban című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

Vissza a lap tetejére

Megosztás Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Hasznos volt az információ?

Nagyszerű! Van más visszajelzése?

Hogyan tehetjük jobbá?

Köszönjük a visszajelzését!

×