Az Access billentyűparancsai

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A gyakran használt parancsok és műveletek billentyűparancsokkal is végrehajthatók. A következő részek a Microsoft Office Access 2007 alkalmazásban igénybe vehető billentyűparancsokat ismertetik. A billentyűparancsok segítségével az egér használata nélkül viheti a fókuszt menüre, parancsra vagy vezérlőelemre.

Általános billentyűparancsok

Az Access általános billentyűparancsai

Adatbázis megnyitása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Új adatbázis megnyitása

CTRL+N

Már létező adatbázis megnyitása

CTRL+O

Nyomtatás és mentés

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Az aktuális vagy a kijelölt objektum nyomtatása

CTRL+P

A Nyomtatás párbeszédpanel megnyitása Nyomtatási kép nézetből

P vagy CTRL+P

Az Oldalbeállítás párbeszédpanel megnyitása a Nyomtatási kép nézetből

S

Kilépés a Nyomtatási képből vagy az Elrendezési képből

C vagy ESC

Adatbázis-objektum mentése

CTRL+S vagy SHIFT+F12

A Mentés másként párbeszédpanel megnyitása

F12

Kombinált lista vagy lista használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Kombinált lista megnyitása

F4 vagy ALT+LE

keresőmező lista vagy kombinált lista tartalmának frissítése

F9

Lépés egy sorral lejjebb

LE

Lépés egy oldallal lejjebb

PAGE DOWN

Lépés egy sorral feljebb

FEL

Lépés egy oldallal feljebb

PAGE UP

Kilépés a kombinált listából vagy a listából

TAB

Szöveg vagy adat keresése és cseréje

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Keresés lap megnyitása a Keresés és csere párbeszédpanelen (csak Adatlap és Űrlap nézetben)

CTRL+F

A Csere lap megnyitása a Keresés és csere párbeszédpanelen (csak Adatlap és Űrlap nézetben)

CTRL+H

A Keresés és csere párbeszédpanelben megadott szöveg következő előfordulásának keresése, amikor a párbeszédpanel be van zárva (csak Adatlap és Űrlap nézetben)

SHIFT+F4

A Tervező nézet használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás Szerkesztési mód (amikor a kurzor megjelenik) és navigációs mód között egy adatlapon. Egy űrlapon vagy jelentésen végzett munka közben az ESC billentyű megnyomásával hagyhatja el a Navigációs módot.

F2

Váltás a tulajdonságlapra (adatbázisok és Access projektek űrlapjainak és jelentéseinek Tervező nézete)

F4

Váltás Űrlap nézetre űrlap Tervező nézetéből

F5

Váltás az ablak felső és alsó része között (csak táblák, makrók és lekérdezések Tervező nézetében és az Irányított szűrés/rendezés ablakban)

F6

Lépegetés sorban a mezőrács, a mező tulajdonságai, a navigációs ablak, a a billentyű-hozzáférési rendszer hívóbetűi, a nagyítócsúszka és a biztonsági sáv (táblák Tervező nézete) között

F6

A Szerkesztő kiválasztása párbeszédpanel megjelenítése (űrlapok és jelentések Tervező nézete)

F7

A Visual Basic szerkesztő megnyitása egy űrlap vagy jelentés tulajdonságlapjának megadott tulajdonságából

F7

Váltás a Visual Basic szerkesztőjéből vissza az űrlap vagy jelentés Tervező nézetébe

SHIFT+F7 vagy ALT+F11

Vezérlőelemek szerkesztése űrlap és jelentés Tervező nézetében

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kijelölt vezérlőelem másolása a vágólapra

CTRL+C

A kijelölt vezérlőelem kivágása és a vágólapra másolása

CTRL+X

A vágólap tartalmának beillesztése a kijelölt szakasz bal felső sarkába

CTRL+V

A kijelölt vezérlőelem mozgatása a jobb oldalra (kivéve az elrendezés részeként szereplő vezérlőelemek)

JOBBRA vagy CTRL+JOBBRA

A kijelölt vezérlőelem mozgatása a bal oldalra (kivéve az elrendezés részeként szereplő vezérlőelemek)

BALRA vagy CTRL+BALRA

A kijelölt vezérlőelem mozgatása jobbra

FEL vagy CTRL+FEL

A kijelölt vezérlőelem mozgatása lefelé

LE vagy CTRL+LE

A kijelölt vezérlőelem magasságának növelése

SHIFT+LE

A kijelölt vezérlőelem szélességének növelése

Megjegyzés: Ha egy elrendezésben lévő vezérlőelemmel használja, az egész elrendezést átméretezi

SHIFT+JOBBRA

A kijelölt vezérlőelem magasságának csökkentése

SHIFT+FEL

A kijelölt vezérlőelem szélességének csökkentése

Megjegyzés: Ha egy elrendezésben lévő vezérlőelemmel használja, az egész elrendezést átméretezi

SHIFT+BALRA

Ablakműveletek

Megjegyzés: Alapértelmezés szerint Microsoft Office Access 2007 adatbázisok lapfülekkel navigálható dokumentumok jeleníti meg. Ablakok dokumentumok, kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , és kattintson az Access beállításaiparancsra. Az Access beállításai párbeszédpanelen kattintson az Aktuális adatbázis , és a Dokumentumablak beállításaicsoportban kattintson a Windows egymást átfedő.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A navigációs ablak be- és kikapcsolása

F11

Lépegetés a megnyitott ablakok között

CTRL+F6

A kijelölt ikonállapotú ablak előző méretre állítása, ha az összes ablak ikonállapotú

ENTER

Az Átméretezés mód bekapcsolása az aktív ablakhoz, ha az nem teljes méretű; ekkor a nyílbillentyűk segítségével átméretezhető az ablak

CTRL+F8

Az ablak vezérlőmenüjének megjelenítése

ALT+SZÓKÖZ

A helyi menü megjelenítése

SHIFT+F10

Az aktív ablak bezárása

CTRL+W vagy CTRL+F4

Átkapcsolás a Visual Basic szerkesztője és az előzőleg aktív ablak között

ALT+F11

A varázslók használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A fókusz áthelyezése a varázsló vezérlőelemei között

TAB

Lépés a varázsló következő lapjára

ALT+J

Lépés a varázsló előző lapjára

ALT+V

A varázsló ablakának bezárása

ALT+B

Egyéb billentyűparancsok

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kijelölt hiperhivatkozáshoz tartozó teljes hiperhivatkozási cím megjelenítése

F2

Helyesírás-ellenőrzés

F7

A Nagyítás ablak megnyitása, amelyben kényelmesen megadhatók kifejezések és egyéb szövegek kis beviteli területeken

SHIFT+F2

Tulajdonságlap megjelenítése Tervező nézetben

ALT+ENTER

Kilépés az Accessből

ALT+F4

A Szerkesztő meghívása

CTRL+F2

Táblában, lekérdezésben, űrlapon, jelentésben, lapon, kimutatástáblázatban, kimutatásdiagramon, tárolt eljárásban vagy Access projekt (.adp) függvényében váltás a soron következő nézetre. Ha további nézetek elérhetők, az ismételt billentyűleütésekkel mindig a következőt érvényesítheti.

CTRL+JOBBRA vagy CTRL+VESSZŐ (,)

Táblában, lekérdezésben, űrlapon, jelentésben, lapon, kimutatástáblázatban, kimutatásdiagramon, tárolt eljárásban vagy Access projekt (.adp) függvényében váltás a sorban visszafelé következő nézetre. Ha további nézetek elérhetők, az ismételt billentyűleütésekkel mindig az előzőre válthat.

Megjegyzés: A CTRL+PONT (.) nem minden objektumban és nem minden körülmények között használható.

CTRL+BALRA vagy CTRL+PONT (.)

Navigációs ablakban használható billentyűparancsok

Szerkesztés és navigálás az objektumok listáján

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kijelölt objektum átnevezése

F2

Lépés egy sorral lejjebb

LE

Lépés egy ablakkal lejjebb

PAGE DOWN

Ugrás az utolsó objektumra

END

Lépés egy sorral feljebb

FEL

Lépés egy ablakkal feljebb

PAGE UP

Ugrás az első objektumra

HOME

Objektumok megnyitása és navigálás

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kijelölt tábla vagy lekérdezés megnyitása Adatlap nézetben vagy az űrlap megnyitása Űrlap nézetben

ENTER

A kijelölt űrlap vagy jelentés megnyitása

ENTER

A kijelölt makró futtatása

ENTER

A kijelölt tábla, lekérdezés, űrlap, jelentés, adatelérési lap, makró vagy modul megnyitása Tervező nézetben

CTRL+ENTER

Az Immediate ablak megjelenítése a Visual Basic szerkesztőben

CTRL+G

Munka menükkel

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A helyi menü megjelenítése

SHIFT+F10

A hívóbetűk megjelenítése

ALT vagy F10

Az alkalmazás címsorában található vezérlőmenü megjelenítése

ALT+SZÓKÖZ

Megjelenített menüben vagy almenüben az előző vagy a következő parancs kijelölése

FEL vagy LE

A balra vagy a jobbra lévő menü kijelölése; vagy megjelenített almenü esetében váltás a főmenü és az almenü között

BALRA vagy JOBBRA

Menü vagy almenü első vagy utolsó parancsának kijelölése.

HOME vagy END

Megjelenített menü és almenü együttes bezárása

ALT

Megjelenített menü bezárása; vagy megjelenített almenü esetében csak az almenü bezárása

ESC

Munka az ablakokban és a párbeszédpaneleken

Programablak használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás a következő alkalmazásra

ALT+TAB

Váltás az előző alkalmazásra

ALT+SHIFT+TAB

A Windows Start menüjének megjelenítése

CTRL+ESC

Az aktív adatbázisablak bezárása

CTRL+W

Áttérés a következő adatbázisablakra

CTRL+F6

Áttérés az előző adatbázisablakra

CTRL+SHIFT+F6

A kijelölt ikonállapotú ablak előző méretre állítása, ha az összes ablak ikonállapotú

ENTER

Párbeszédpanel használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a párbeszédpanel következő lapjára

CTRL+TAB

Ugrás a párbeszédpanel előző lapjára

CTRL+SHIFT+TAB

Ugrás a következő beállításra vagy beállításcsoportra

TAB

Ugrás a következő beállításra vagy beállításcsoportra

SHIFT+TAB

A kijelölt legördülő lista tételei közötti vagy egy tételcsoporton belüli tételek közötti mozgás

Nyílbillentyűk

Kijelölt gombhoz tartozó művelet elvégzése, négyzet bejelölése vagy a bejelölés törlése

SZÓKÖZ

Ugrás egy legördülő lista tételére az illető tétel nevének első betűjével

A kívánt beállítás első betűjének billentyűje (amikor ki van jelölve egy legördülő lista)

Beállítás kijelölése, négyzet bejelölése vagy a bejelölés törlése a névben aláhúzott betűvel

ALT+hívóbetű

A kijelölt legördülő lista megnyitása

ALT+LE

A kijelölt legördülő lista bezárása

ESC

A párbeszédpanel alapértelmezett gombjához tartozó művelet végrehajtása

ENTER

A parancs visszavonása és a párbeszédpanel bezárása

ESC

Szerkesztés beviteli mezőben

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a bejegyzés elejére

HOME

Ugrás a bejegyzés végére

END

Ugrás egy karakterrel balra vagy jobbra

BALRA vagy JOBBRA

Ugrás egy szóval balra vagy jobbra

CTRL+BALRA vagy CTRL+JOBBRA

A bejegyzés kijelölése a kurzortól a szöveg elejéig

SHIFT+HOME

A bejegyzés kijelölése a kurzortól a szöveg végéig

SHIFT+END

A kijelölés bővítése balra egy karakterrel

SHIFT+BALRA

A kijelölés bővítése jobbra egy karakterrel

SHIFT+JOBBRA

A kijelölés bővítése balra egy szóval

CTRL+SHIFT+BALRA

A kijelölés bővítése jobbra egy szóval

CTRL+SHIFT+JOBBRA

A Megnyitás, a Fájl új adatbázistés a Mentés másként párbeszédpanelek használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás az előző mappára ( Gombkép )

ALT+1

Ha egy szinttel feljebb lévő mappa megnyitása a mappa megnyitása (Egy szinttel feljebb gomb Gombkép )

ALT+2

A kijelölt mappa vagy fájl (törlése gomb Gombkép ) törlése

DEL

Új mappát hozhat létre a megnyitott mappában (Az új mappa létrehozása gomb Gombkép )

ALT+4

Váltás a Miniatűrök, a Mozaik, az Ikonok, a Lista, a Részletek, a Tulajdonságok és a Minta nézet között

ALT+5

Az Eszközök menü megjelenítése (Eszközök gomb)

ALT+L

Tulajdonságlapok használata

Tulajdonságlap használata űrlappal vagy jelentéssel

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A tulajdonságlap megjelenítése és elrejtése

F4

Mozgás elemenként a vezérlőelem legördülő listájának elemei között

FEL vagy LE

Mozgás öt elemenként a vezérlőelem legördülő listájának elemei között

PAGE DOWN vagy PAGE UP

Mozgás a vezérlőelem tulajdonságlap lapjai között

TAB

Váltás a tulajdonságlap egyik lapjáról a másikra, ha van kijelölt lap, de nincs kijelölt tulajdonság

BALRA vagy JOBBRA

Ha ki van jelölve egy tulajdonság, lépés egy tulajdonsággal lefelé

TAB

Ha ki van jelölve egy tulajdonság, lépés egy tulajdonsággal felfelé; legfelső pozíció esetén a vezérlőelem legördülő listájára,

SHIFT+TAB

Ha ki van jelölve egy tulajdonság, egy lappal előre lépés

CTRL+TAB

Ha ki van jelölve egy tulajdonság, egy lappal hátrafelé lépés

CTRL+SHIFT+TAB

Tulajdonságlap használata tábla vagy lekérdezés

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A tulajdonságlap megjelenítése és elrejtése

F4

Ha van kijelölt lap, de nincs kijelölt tulajdonság, váltás a tulajdonságlap egyik lapjáról a másikra

JOBBRA és BALRA

Váltás a tulajdonságlap lapjaira, ha van kijelölt tulajdonság

CTRL+TAB

Váltás lap első tulajdonságára, ha nincs kijelölt tulajdonság

TAB

Lépés egy tulajdonsággal lefelé

TAB

Lépés egy tulajdonsággal feljebb a lapon, legfelső pozíció esetén magának a lapnak a kijelölése

SHIFT+TAB

Ha ki van jelölve egy tulajdonság, egy lappal előre lépés

CTRL+TAB

Ha ki van jelölve egy tulajdonság, egy lappal hátrafelé lépés

CTRL+SHIFT+TAB

A Mezőlista ablaktábla használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Mezőlista ablaktábla megjelenítése vagy elrejtése

ALT+F8

A kijelölt mező hozzáadása az űrlap vagy jelentés törzsszakaszához

ENTER

Lépés felfelé vagy lefelé a Mezőlista ablaktáblában

FEL vagy LE

Lépés a Mezőlista alsó ablaktáblájából a felső ablaktáblára

SHIFT+TAB

Lépés a Mezőlista felső ablaktáblájából az alsó ablaktáblára

TAB

A súgóablakban használható billentyűparancsok

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A következő rejtett szöveg vagy hivatkozás, illetve a témakör elején található Teljes tartalom vagy Részletek elrejtése hivatkozás kijelölése

TAB

Az előző rejtett szöveg vagy hivatkozás, illetve a Megnyitás böngészőben gomb kijelölése a Microsoft Office webhelyéről származó cikkben

SHIFT+TAB

A kijelölt Teljes tartalom vagy Részletek elrejtése hivatkozás, illetve a kijelölt rejtett szöveg vagy hivatkozás aktiválása

ENTER

Visszalépés az előző súgótémakörre

ALT+BALRA

Előrelépés a következő súgótémakörre

ALT+JOBBRA

A Nyomtatás párbeszédpanel megnyitása

CTRL+P

Görgetés kisebb lépésekkel fel és le a megjelenített súgótémakörben

FEL és LE

Görgetés nagyobb lépésekkel fel és le a megjelenített súgótémakörben

PAGE UP és PAGE DOWN

A súgóablak menüparancsainak megjelenítése (a súgóablaknak aktívnak kell lennie, ehhez kattintással ki kell jelölni egy elemét)

SHIFT+F10

E-mailek küldése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Az aktív adatbázis-objektum (a navigációs ablakban kijelölt objektum) elküldése e-mailben

ALT+F+E

A címjegyzék megnyitása az Outlook alkalmazásból

CTRL+SHIFT+B

A Címzett, a Másolatot kap és a Titkos másolat mezőben szereplő nevek összehasonlítása a címjegyzékben szereplőkkel

ALT+K vagy CTRL+K

Az e-mail fejléc következő mezőjének vagy (ha az e-mail fejléc utolsó mezője van kijelölve) az üzenettörzs mező kijelölése

TAB

Az előző mező vagy gomb kijelölése az e-mail fejlécében

SHIFT+TAB

Szöveg és adatok kezelése

Szöveg és adatok kijelölése

Szöveg kijelölése mezőben

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kijelölés bővítése jobbra egy karakterrel

SHIFT+JOBBRA

A kijelölés bővítése jobbra egy szóval

CTRL+SHIFT+JOBBRA

A kijelölés bővítése balra egy karakterrel

SHIFT+BALRA

A kijelölés bővítése balra egy szóval

CTRL+SHIFT+BALRA

Mező vagy rekord kijelölése

A kijelölés megszüntetéséhez használja az ellenkező irányú billentyűt.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A következő mező kijelölése.

TAB

Váltás Szerkesztési mód (amikor a kurzor megjelenik) és navigációs mód között egy adatlapon. Egy űrlap vagy jelentés használata közben az ESC billentyű megnyomásával hagyhatja el a Navigációs módot.

F2

Navigációs módban váltás az aktuális rekord és az aktuális rekord első mezőjének kijelölése között

SHIFT+SZÓKÖZ

A kijelölés kiterjesztése az előző rekordra, ha az aktuális rekord ki van jelölve

SHIFT+FEL

A kijelölés kiterjesztése a következő rekordra, ha az aktuális rekord ki van jelölve

SHIFT+LE

Minden rekord kijelölése

CTRL+A vagy CTRL+SHIFT+SZÓKÖZ

Kijelölés kiterjesztése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Bővítés mód bekapcsolása (Adatlap nézetben az ablak jobb alsó sarkában megjelenik a Kiterjeszthető kijelölés felirat); az F8 billentyű ismételt megnyomása kiterjeszti a kijelölést a szóra, a mezőre, a rekordra és az összes rekordra

F8

A kijelölés kiterjesztése ugyanannak a sornak a szomszédos mezőire Adatlap nézetben

BALRA vagy JOBBRA

A kijelölés kiterjesztése a szomszédos sorokra Adatlap nézetben

FEL vagy LE

Az előző kiterjesztés visszavonása

SHIFT+F8

A Bővítés mód kikapcsolása

ESC

Oszlop kijelölése és áthelyezése Adatlap nézetben

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Az aktuális oszlop kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése, csak navigációs mód

CTRL+SZÓKÖZ

A jobbra lévő oszlop kijelölése, ha az aktuális oszlop kijelölt

SHIFT+JOBBRA

A balra lévő oszlop kijelölése, ha az aktuális oszlop kijelölt

SHIFT+BALRA

Az Áthelyezés mód bekapcsolása; ezt követően a BALRA vagy a JOBBRA billentyű lenyomásával balra vagy jobbra helyezheti át a kijelölt oszlopokat

CTRL+SHIFT+F8

Szöveg és adatok szerkesztése

Ha a kurzor nem látható, nyomja meg az F2 billentyűt.

A beszúrási pont áthelyezése egy mezőbe

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kurzor áthelyezése egy karakterrel jobbra

JOBBRA

A kurzor áthelyezése egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

A kurzor áthelyezése egy karakterrel balra

BALRA

A kurzor áthelyezése egy szóval balra

CTRL+BALRA

A kurzor áthelyezése a mező végére egysoros mező esetén, a sor végére többsoros mező esetén

END

A kurzor áthelyezése a mező végére többsoros mezőknél

CTRL+END

A kurzor áthelyezése a mező elejére egysoros mező esetén, a sor elejére többsoros mező esetén

HOME

A kurzor áthelyezése a mező elejére többsoros mezőknél

CTRL+HOME

Szöveg másolása, áthelyezése vagy törlése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kijelölés másolása a vágólapra.

CTRL+C

A kijelölt rész kivágása és másolása a vágólapra

CTRL+X

A vágólap tartalmának beillesztése a kurzornál

CTRL+V

A kijelölés vagy a kurzortól balra lévő karakter törlése

BACKSPACE

A kijelölés vagy a kurzortól jobbra lévő karakter törlése

DEL

A kurzortól jobbra lévő valamennyi karakter törlése

CTRL+DELETE

Változtatások visszavonása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Szövegbevitel visszavonása

CTRL+Z vagy ALT+BACKSPACE

Változtatások visszavonása az aktuális mezőben vagy az aktuális rekordban; ha mindkettő megváltozott, nyomja meg az ESC billentyűt kétszer, így előbb az aktuális mező, aztán az aktuális rekord változtatásai kerülnek visszavonásra.

ESC

Adatok bevitele Adatlap vagy Űrlap nézetben

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Az aktuális dátum beillesztése

CTRL+PONTOSVESSZŐ (;)

Az aktuális idő beillesztése

CTRL+PONT (.)

Mező alapértelmezett értékének beillesztése

CTRL+ALT+SZÓKÖZ

Az előző rekord azonos mezőjében található érték beillesztése

CTRL+APOSZTRÓFOK

Új rekord hozzáadása

CTRL+PLUSZ (+)

Adatlapon az aktuális rekord törlése

CTRL+MÍNUSZ (-)

Az aktuális rekord változtatásainak mentése

SHIFT+ENTER

Váltás az értékek között jelölőnégyzetben vagy választógombnál

SZÓKÖZ

Új sor beszúrása

CTRL+ENTER

Mezők frissítése aktuális adatokkal

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Az ablak mezőinek újraszámítása

F9

Az alapul szolgáló táblák újbóli lekérdezése; segédűrlapon ez a művelet csak a segédűrlaphoz tartozó táblát kérdezi le

SHIFT+F9

keresőmező lista vagy kombinált lista tartalmának frissítése

F9

Váltás a rekordok között

Navigáció Tervező nézetben

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás Szerkesztési mód (amikor a kurzor megjelenik) és Navigációs mód között

F2

A tulajdonságlap megjelenítése és elrejtése

F4

Váltás Űrlap nézetre űrlap Tervező nézetéből

F5

Váltás az ablak felső és alsó része között (makrók és lekérdezések Tervező nézetében és az Irányított szűrés/rendezés ablakban) – ha a TAB billentyű használatával nem jut el a kívánt területre, használja az F6 billentyűt.

F6

Váltás a tervező ablaktábla, a tulajdonságok, a navigációs ablak, a hívóbetűk és a nagyítócsúszka között (táblák, űrlapok Tervező nézetében és jelentésekben)

F6

A Visual Basic szerkesztő megnyitása egy űrlap vagy jelentés tulajdonságlapjának megadott tulajdonságából

F7

A Mezőlista ablaktábla megjelenítése űrlapon, jelentésben vagy adatelérési lapon. Ha a Mezőlista már meg van nyitva, a fókusz áthelyezése a Mezőlistára.

ALT+F8

Ha egy kódmodul már meg van nyitva, váltás a Visual Basic szerkesztőjéből az űrlap vagy jelentés Tervező nézetébe

SHIFT+F7

Váltás a vezérlőelemek tulajdonságlapjáról a tervezési felületre az űrlapok vagy a jelentések Tervezés nézetében a fókusz megváltoztatása nélkül

SHIFT+F7

Tulajdonságlap megnyitása

ALT+ENTER

A kijelölt vezérlőelem másolása a vágólapra

CTRL+C

A kijelölt vezérlőelem kivágása és a vágólapra másolása

CTRL+X

A vágólap tartalmának beillesztése a kijelölt szakasz bal felső sarkába

CTRL+V

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal jobbra a lap rácsához igazodva

JOBBRA

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal balra a lap rácsához igazodva

BALRA

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal feljebb a lap rácsához igazodva

Megjegyzés: Egymást fedő vezérlőelemek közül a kijelölt vezérlőelemet felcseréli a közvetlenül fölötte lévővel, kivéve, ha a vezérlőelem már a legfelső helyen van az elrendezésben.

FEL

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal lejjebb a lap rácsához igazodva

Megjegyzés: Egymást fedő vezérlőelemek közül a kijelölt vezérlőelemet felcseréli a közvetlenül alatta lévővel, kivéve, ha a vezérlőelem már a legfelső helyen van az elrendezésben.

LE

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal jobbra (függetlenül a lap rácsától)

CTRL+JOBBRA

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal balra (függetlenül a lap rácsától)

CTRL+BALRA

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal feljebb (függetlenül a lap rácsától)

Megjegyzés: Egymást fedő vezérlőelemek közül a kijelölt vezérlőelemet felcseréli a közvetlenül fölötte lévővel, kivéve, ha a vezérlőelem már a legfelső helyen van az elrendezésben.

CTRL+FEL

A kijelölt vezérlőelem áthelyezése egy képponttal lejjebb (függetlenül a lap rácsától)

Megjegyzés: Egymást fedő vezérlőelemek közül a kijelölt vezérlőelemet felcseréli a közvetlenül alatta lévővel, kivéve, ha a vezérlőelem már a legfelső helyen van az elrendezésben.

CTRL+LE

A kijelölt vezérlőelem szélességének növelése egy képponttal (jobbra)

Megjegyzés: Halmozott elrendezés vezérlőelemei esetében a teljes elrendezés szélességének növelése.

SHIFT+JOBBRA

A kijelölt vezérlőelem szélességének csökkentése egy képponttal (balra)

Megjegyzés: Halmozott elrendezés vezérlőelemei esetében a teljes elrendezés szélességének csökkentése.

SHIFT+BALRA

A kijelölt vezérlőelem magasságának csökkentése egy képponttal (alulról)

SHIFT+FEL

A kijelölt vezérlőelem magasságának növelése egy képponttal (alulról)

SHIFT+LE

Navigálás Adatlap nézetben

Ugrás adott rekordra

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a rekordszám mező; ezután írja be a rekord számát, és nyomja le az ENTER billentyűt.

F5

Mozgás a mezők és a rekordok között

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Lépés a következő mezőre

TAB vagy JOBBRA

Lépés az aktuális rekord utolsó mezőjére Navigációs módban

END

Lépés az előző mezőre

SHIFT+TAB vagy BALRA

Lépés az aktuális rekord első mezőjére Navigációs módban

HOME

Lépés az aktuális mezőre a következő rekordban

LE

Lépés az aktuális mezőre az utolsó rekordban Navigációs módban

CTRL+LE

Lépés az utolsó rekord utolsó mezőjére Navigációs módban

CTRL+END

Lépés az aktuális mezőre az előző rekordban

FEL

Lépés az aktuális mezőre az első rekordban Navigációs módban

CTRL+FEL

Lépés az első rekord első mezőjére Navigációs módban

CTRL+HOME

Ugrás másik képernyőre

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Görgetés egy ablakkal lefelé

PAGE DOWN

Görgetés egy ablakkal felfelé

PAGE UP

Görgetés egy ablakkal jobbra

CTRL+PAGE DOWN

Görgetés egy ablakkal balra

CTRL+PAGE UP

Navigálás a segédadatlapok között

Ugrás adott rekordra

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Lépés a segédadatlapról a rekordszám mezőbe, a rekord számának beírása, majd az ENTER billentyű megnyomása.

ALT+F5

Segédadatlap kibontása és összecsukása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A rekord segédadatlapjának kibontása

CTRL+SHIFT+LE

A segédadatlap összecsukása

CTRL+SHIFT+FEL

Navigálás az adatlap és a segédadatlap között

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Lépés a segédadatlapra az adatlap előző rekordjának utolsó mezőjéből.

TAB

Lépés a segédadatlapra az adatlap következő rekordjának első mezőjéből.

SHIFT+TAB

Kilépés a segédadatlapból, és lépés az adatlap következő rekordjának első mezőjére.

CTRL+TAB

Kilépés a segédadatlapból, és lépés az adatlap előző rekordjának utolsó mezőjére.

CTRL+SHIFT+TAB

Lépés a segédadatlap utolsó mezőjéből az adatlap következő mezőjére

TAB

A segédadatlap átlépése, és lépés az adatlap következő rekordjára

LE

A segédadatlap átlépése, és lépés az adatlap előző rekordjára

FEL

A segédadatlap mezői és rekordjai közötti lépkedéshez az Adatlap nézetben használható billentyűparancsokkal megegyező billentyűk használhatók.

Navigálás Űrlap nézetben

Ugrás adott rekordra

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a rekordszám mezőre; ezután írja be a rekord számát, és nyomja meg az ENTER billentyűt

F5

Mozgás a mezők és a rekordok között

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Lépés a következő mezőre

TAB

Lépés az előző mezőre

SHIFT+TAB

Lépés az aktuális rekordon belül az űrlap utolsó vezérlőelemére Navigációs módban

END

Lépés az űrlap utolsó vezérlőelemére Navigációs módban a fókuszt az utolsó rekordon hagyva

CTRL+END

Lépés az aktuális rekordon belül az űrlap első vezérlőelemére Navigációs módban

HOME

Lépés az űrlap első vezérlőelemére Navigációs módban a fókuszt az első rekordon hagyva

CTRL+HOME

Lépés az aktuális mezőre a következő rekordban

CTRL+PAGE DOWN

Lépés az aktuális mezőre az előző rekordban

CTRL+PAGE UP

Navigálás többoldalas űrlapokon

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Lépés egy oldallal lejjebb; a rekord végén a következő rekord azonos lapjára lép

PAGE DOWN

Lépés egy oldallal feljebb; a rekord végén az előző rekord azonos lapjára lép

PAGE UP

Navigálás a főűrlap és a segédűrlap között

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Lépés a főűrlap előző mezőjéből származó segédűrlapra

TAB

Lépés a főűrlap következő mezőjéből származó segédűrlapra

SHIFT+TAB

Kilépés a segédűrlapból és lépés a főűrlap következő mezőjére vagy a következő rekordra

CTRL+TAB

Kilépés a segédűrlapból és lépés a főűrlap előző mezőjére vagy az előző rekordra

CTRL+SHIFT+TAB

Navigálás a Nyomtatási kép és Elrendezési nézetben

Műveletek párbeszédpanelekkel és ablakokkal

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Nyomtatás párbeszédpanel megnyitása

P (űrlapok és jelentések használata közben) vagy CTRL+P (adatlapok, űrlapok és jelentések használata közben)

Az Oldalbeállítás párbeszédpanel megnyitása (csak űrlapok és jelentések esetében)

S

Nagyítás vagy kicsinyítés egy oldalrészen

Z

Kilépés a Nyomtatási képből vagy az Elrendezési képből

C vagy ESC

Különböző oldalak megtekintése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás az oldalszám mezőre; ezután írja be az oldalszámot, és nyomja meg az ENTER billentyűt

ALT+F5

A következő oldal megtekintése (ha a Méretre beállítást választotta)

PAGE DOWN vagy LE

Az előző oldal megtekintése (ha a Méretre beállítást választotta)

PAGE UP vagy FEL

Navigálás a nyomtatási elrendezés képe és nyomtatása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Görgetés lefelé kis lépésekben

LE

Görgetés egy teljes képernyővel lefelé

PAGE DOWN

Ugrás az oldal aljára

CTRL+LE

Görgetés felfelé kisebb lépésekben

FEL

Görgetés egy teljes képernyővel felfelé

PAGE UP

Ugrás az oldal tetejére

CTRL+FEL

Görgetés jobbra kis lépésekben

JOBBRA

Ugrás az oldal jobb szélére

END

Ugrás az oldal jobb alsó sarkára

CTRL+END

Görgetés balra kis lépésekben

BALRA

Ugrás az oldal bal szélére

HOME

Ugrás az oldal bal felső sarkára

CTRL+HOME

Nyissa meg az Access projekt adatbázisábra ablakában

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Átlépés táblacelláról a tábla címsorába

ESC

Átlépés a tábla címsorából az utolsó szerkesztett cellába

ENTER

Átlépés tábla címsorából tábla címsorába,
illetve táblán belül celláról cellára

TAB

Lista kibontása táblán belül

ALT+LE

Lépés lenyíló lista elemein lefelé

LE

Lépés a lista előző elemére

FEL

Lista elemének kijelölése és lépés a következő cellára

ENTER

Jelölőnégyzet beállításának módosítása

SZÓKÖZ

Ugrás a sor első cellájára,
illetve az aktuális cella elejére

HOME

Ugrás a sor utolsó cellájára,
illetve az aktuális cella végére

END

Görgetés a táblán belül a következő „lapra”,
illetve az ábra következő „lapjára”

PAGE DOWN

Görgetés a táblán belül az előző „lapra”,
illetve az ábra előző „lapjára”

PAGE UP

Nyissa meg az Access projekt a Lekérdezéstervezőben

Tetszőleges ablaktábla

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás a Lekérdezéstervező ablaktáblái között

F6, SHIFT+F6

Ábra ablaktábla

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás a táblák, nézetek, függvények (és ha rendelkezésre állnak, illesztővonalak) között

TAB vagy SHIFT+TAB

Mozgás tábla, nézet vagy függvény oszlopai között

Nyílbillentyűk

A kijelölt adatoszlop kiválasztása a lekérdezés kimenetére

SZÓKÖZ vagy PLUSZ billentyű

A kijelölt adatoszlop eltávolítása a lekérdezés kimenetéről

SZÓKÖZ vagy MÍNUSZ billentyű

A kijelölt tábla, nézet, függvény vagy illesztővonal eltávolítása a lekérdezésből

DEL

Megjegyzés: Ha több elem van kijelölve, a SZÓKÖZ billentyű megnyomása az összes kijelölt elemet érinti. Több elem kijelöléséhez tartsuk lenyomva a SHIFT billentyűt, és így kattintsunk az elemekre. Egyetlen elem állapotának módosításához tartsuk lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintsunk rá.

Rács ablaktábla

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Mozgás a cellák között

Nyílbillentyűk vagy TAB vagy SHIFT+TAB

Átlépés az aktuális oszlop utolsó sorára

CTRL+LE

Átlépés az aktuális oszlop első sorára

CTRL+FEL

Átlépés a rács látható részének bal felső cellájára

CTRL+HOME

Átlépés a jobb alsó cellára

CTRL+END

Mozgás lenyíló listában

FEL vagy LE

Teljes rácsoszlop kijelölése

CTRL+SZÓKÖZ

Váltás a szerkesztési és a cellakijelölési üzemmód között

F2

A kijelölt szöveg másolása a vágólapra (szerkesztési üzemmódban)

CTRL+C

A kijelölt szöveg kivágása és a vágólapra helyezése (szerkesztési üzemmódban)

CTRL+X

A vágólap tartalmának beillesztése (szerkesztési üzemmódban)

CTRL+V

Váltás a beszúrásos és a felülírásos üzemmód között cella tartalmának szerkesztésekor

INS

Állítsa be a jelölőnégyzetet, a kimeneti oszlopbanMegjegyzés    , ha több elem van kijelölve, nyomja le a ez hatással van a fő minden elemet.

SZÓKÖZ

Cella kijelölt tartalmának törlése

DELETE

Távolítsa el a sor kijelölt adatoszlop eltávolítása a lekérdezésből Megjegyzés    tartalmazó, ha több elem van kijelölve, nyomja meg a fő milyen hatással van az összes kijelölt elemek.

DELETE

Kijelölt rácsoszlop összes értékének törlése

DEL

Sor beszúrása meglévő sorok közé

INS (rácssor kijelölése után)

Újabb Vagy... oszlop felvétele

INS (Vagy... oszlop kijelölése után)

SQL-ablaktábla

Az SQL ablaktáblán használhatók a Windows szabványos szerkesztőbillentyűi, például a CTRL+nyílbillentyű a szavankénti lépkedéshez, valamint a Szerkesztés menü parancsai (Másolás, Kivágás és Beillesztés).

Megjegyzés: A szöveg csak beszúrható, a felülírásos üzemmód nem működik.

Kimutatás-nézetek használata

A kimutatás

Elemek kijelölése a Kimutatás nézet

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kijelölés elmozdítása balról jobbra, majd lefelé

TAB billentyű

A kijelölés elmozdítása fentről lefelé, majd jobbra

ENTER

Az eggyel balra található cella kijelölése. Ha épp a bal szélső cella kijelölt, a SHIFT+TAB billentyűk lenyomásával az előző sor utolsó celláját jelölheti ki.

SHIFT+TAB

Az aktuális cella fölötti cella kijelölése. Ha az aktuális cella a legfelső cella, akkor a SHIFT+ENTER az előző oszlop utolsó celláját jelöli ki.

SHIFT+ENTER

A sorterület következő tételének részletadatait tartalmazó cellák kijelölése

CTRL+ENTER

A sorterület előző tételének részletadatait tartalmazó cellák kijelölése

SHIFT+CTRL+ENTER

A kijelölés áthelyezése a nyíl irányába eső következő mezőre. Ha az adott mező Sor vagy Oszlop mező, a LE billentyű segítségével ugorhatunk a mező első adattételére, majd a megfelelő nyílbillentyűvel állhatunk a következő vagy az előző tételre, illetve vissza a mezőre. Ha egy Részlet mező a kijelölt, a LE vagy a JOBBRA billentyű segítségével ugorhatunk a részletterület első cellájára.

Nyílbillentyűk

A kijelölt rész bővítése vagy csökkentése a nyíl irányában

SHIFT+nyílbillentyűk

A kijelölés áthelyezése a nyíl irányában lévő utolsó cellára

CTRL+nyílbillentyűk

A kijelölt tétel elmozdítása a nyíl irányában

SHIFT+ALT+nyílbillentyűk

Az aktuális sor bal szélső cellájának kijelölése

HOME

Az aktuális sor jobb szélső cellájának kijelölése

END

Az első sor bal szélső cellájának kijelölése

CTRL+HOME

Az utolsó sor utolsó cellájának kijelölése

CTRL+END

A kijelölés kiterjesztése az első sor bal szélső cellájáig

SHIFT+CTRL+HOME

A kijelölés kiterjesztése az utolsó sor utolsó cellájáig

SHIFT+CTRL+END

Annak a mezőnek a kijelölése, amelyhez az éppen kijelölt adatelem, összeg vagy részlet tartozik

CTRL+SZÓKÖZ

Az éppen kijelölt cellát tartalmazó teljes sor kijelölése

SHIFT+SZÓKÖZ

A teljes Kimutatás nézet kijelölése

CTRL+A

A következő képernyő megjelenítése

PAGE DOWN

Az előző képernyő megjelenítése

PAGE UP

A kijelölés bővítése egy képernyővel lefelé

SHIFT+PAGE DOWN

A kijelölt rész csökkentése egy képernyőnyit

SHIFT+PAGE UP

A következő jobbra eső képernyő megjelenítése

ALT+PAGE DOWN

Az előző balra eső képernyő megjelenítése

ALT+PAGE UP

A kijelölés kiterjesztése egy képernyőnyit jobbra

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

A kijelölés kiterjesztése egy képernyőnyit balra

SHIFT+ALT+PAGE UP

Váltás a parancsok végrehajtása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A súgó témaköreinek megjelenítése

F1

A helyi menü megjelenítése a Kimutatás nézet kijelölt eleméhez. A helyi menü parancsok végrehajtására használható.

SHIFT+F10

A helyi menü megfelelő parancsának végrehajtása

Aláhúzott betű

A helyi menü bezárása parancs végrehajtása nélkül

ESC

A Tulajdonságok párbeszédpanel megjelenítése

ALT+ENTER

A frissítési művelet megszakítása

ESC

A Kimutatás nézet kijelölt adatainak másolása a vágólapra

CTRL+C

A kimutatástáblázat tartalmának exportálása Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007-dokumentumba

CTRL+E

Váltás a megjelenítésére, elrejtésére, szűrés és rendezés

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Megjelenítése és elrejtése a kibontás jelölők ( Pluszjel és a Mínuszjel mezőben) elem mellett

CTRL+8

A kijelölt tétel kibontása

CTRL+PLUSZJEL (a számbillentyűzeten)

A kijelölt tétel elrejtése

CTRL+MÍNUSZJEL (a számbillentyűzeten)

Az épp kijelölt mező listájának megnyitása

ALT+LE

A legutóbb kijelölt tétel, az OK gomb és a Mégse gomb egymás utáni aktiválása a mezőhöz tartozó legördülő listában

TAB billentyű

Lépés a mezőhöz tartozó legördülő lista következő tételére

Nyílbillentyűk

A mező legördülő listájának kijelölt tételéhez tartozó négyzet bejelölése, illetve a jelölés törlése

SZÓKÖZ

A mező legördülő listájának bezárása, és a módosítások érvényesítése

ENTER

A mező legördülő listájának bezárása a módosítások érvényesítése nélkül

ESC

Az AutoSzűrő be-, illetve kikapcsolása

CTRL+T

A kijelölt mező vagy összeg adatainak rendezése emelkedő sorrendbe (A–Z, 0–9)

CTRL+SHIFT+A

A kijelölt mező vagy összeg adatainak rendezése csökkenő sorrendbe (Z–A, 9–0)

CTRL+SHIFT+Z

A kijelölt tag elmozdítása fel vagy balra

ALT+SHIFT+FEL vagy ALT+SHIFT+BALRA

A kijelölt tag elmozdítása le vagy jobbra

ALT+SHIFT+LE vagy ALT+SHIFT+JOBBRA

Váltás a mezők és összegek felvétele és a Kimutatás nézet elrendezésének módosítása

A Mezőlista ablaktáblában kezelése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Mezőlista megjelenítése, vagy aktiválása, ha korábban már megjelenítette

CTRL+L

Ugrás a Mezőlista következő elemére

Nyílbillentyűk

Lépés az előző tételre és annak befoglalása a kijelölésbe

SHIFT+FEL

Lépés a következő tételre és annak befoglalása a kijelölésbe

SHIFT+LE

Lépés az előző tételre, annak a kijelölésbe való befoglalása nélkül

CTRL+FEL

Lépés a következő tételre, annak a kijelölésbe való befoglalása nélkül

CTRL+LE

Ha az adott tétel, amelyen a fókusz található, benne foglaltatik a kijelölésben, a tétel eltávolítása a kijelölésből; ellenkező esetben annak befoglalása a kijelölésbe

CTRL+SZÓKÖZ

A Mezőlista aktuális tételének kibontása és tartalmának megjelenítése, vagy az Összegek elem kibontása és a rendelkezésre álló Összeg mezők megjelenítése

PLUSZJEL (számbillentyűzet)

A Mezőlista aktuális tételének összecsukása és tartalmának elrejtése, vagy az Összegek elem összezárása és a rendelkezésre álló Összeg mezők elrejtése

MÍNUSZJEL (számbillentyűzet)

A legutóbb kijelölt tétel, a Hozzáadás gomb és a Hozzáadás gomb melletti lista váltakozva történő aktiválása a Mezőlistában

TAB billentyű

A Hozzáadás gomb melletti legördülő lista kinyitása a Mezőlista ablaktáblában. Használa a nyílbillentyűket a lista következő tételének aktiválásához, majd az ENTER billentyű megnyomásával válassza ki.

ALT+LE

A Mezőlista kijelölt mezőjének hozzáadása a Kimutatás nézetnek ahhoz a területéhez, amely a Hozzáadás listában éppen ki van jelölve

ENTER

Váltás a mezők és összegek felvétele

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Új összegmező hozzáadása a kimutatástáblázat kijelölt mezőjéhez az Összeg összegző függvény használatával.

CTRL+SHIFT+S

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele a Darabszám összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+C

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele a Minimum összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+M

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele a Maximum összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+X

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele az Átlag összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+E

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele a Szórás összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+D

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele a Sokaság szórása összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+T

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele a Variancia összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+V

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez új Összeg mező felvétele a Sokaság varianciája összegző függvény használatával

CTRL+SHIFT+R

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjéhez tartozó részösszegek és végösszegek be-, illetve kikapcsolása

CTRL+SHIFT+B

Számított Részlet mező felvétele

CTRL+F

Az elrendezés módosítása

Megjegyzés: A következő négy billentyűparancs csak akkor működik, ha az 1, 2, 3 vagy 4 billentyűt nem a numerikus billentyűzeten nyomja meg.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjének áthelyezése a sorterületre

CTRL+1

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjének áthelyezése az oszlopterületre

CTRL+2

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjének áthelyezése a szűrőterületre

CTRL+3

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjének áthelyezése a részletterületre

CTRL+4

A Kimutatás nézet kijelölt Sor vagy Oszlop mezőjének magasabb szintre helyezése

CTRL+BALRA

A Kimutatás nézet kijelölt Sor vagy Oszlop mezőjének alacsonyabb szintre helyezése

CTRL+JOBBRA

A kimutatás elemeinek formázása

A következő billentyűparancsok használata előtt válassza ki a megfelelő Részlet mezőt vagy a megfelelő Összeg mező valamelyik adatcelláját.

Az első hét billentyűparancs a kijelölt mező számformátumát módosítja.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Általános számformátum hozzárendelése a kiválasztott Összeg vagy Részlet mező értékeihez

CTRL+SHIFT+Ö

Két tizedeshelyet és zárójelek közé zárt negatív számokat ábrázoló pénznemformátum hozzárendelése a kijelölt Összeg vagy Részlet mező értékeihez

CTRL+SHIFT+4

Tizedeshelyeket ábrázoló százalékformátum hozzárendelése a kijelölt Összeg vagy Részlet mező értékeihez

CTRL+SHIFT+5

Két tizedeshelyet ábrázoló tudományos számformátum hozzárendelése a kijelölt Összeg vagy Részlet mező értékeihez

CTRL+SHIFT+6

Napot, hónapot és évet tartalmazó dátumformátum hozzárendelése a kijelölt Összeg vagy Részlet mező értékeihez

CTRL+SHIFT+3

Órát, percet és napszakot (de. vagy du.) tartalmazó időformátum hozzárendelése a kijelölt Összeg vagy Részlet mező értékeihez

CTRL+SHIFT+2

Két tizedeshelyet, ezreselválasztót és a negatív értékekhez mínuszjelet ábrázoló számformátum hozzárendelése a kijelölt Összeg vagy Részlet mező értékeihez.

CTRL+SHIFT+1

A Kimutatás nézet kijelölt mezője szövegének formázása félkövérre

CTRL+B

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjében található szöveg formázása aláhúzottra

CTRL+U

A Kimutatás nézet kijelölt mezőjében található szöveg formázása dőltre

CTRL+I

Kimutatásdiagram-nézet

Elemek kijelölése a diagramon

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A diagram következő tételének kijelölése

JOBBRA

A diagram előző tételének kijelölése

BALRA

A következő tételcsoport kijelölése

LE

Az előző tételcsoport kijelölése

FEL

Tulajdonságok és beállítások kezelése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Tulajdonságok párbeszédpanel megjelenítése

ALT+ENTER

A Tulajdonságok párbeszédpanel aktív panellapján a következő elem kijelölése

TAB billentyű

A Tulajdonságok párbeszédpanel aktív panellapja után következő panellap kijelölése

JOBBRA

A Tulajdonságok párbeszédpanel aktív panellapja előtti panellap kijelölése

BALRA

Ha éppen egy listát vagy palettát megnyitó gomb kijelölt állapotú, az adott lista vagy paletta megjelenítése

LE

A helyi menü megjelenítése

SHIFT+F10

A helyi menü megfelelő parancsának végrehajtása

Aláhúzott betű

A helyi menü bezárása parancs végrehajtása nélkül

ESC

Mezők használata billentyűparancsai

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Az épp kijelölt mező listájának megnyitása

ALT+LE

A legutóbb kijelölt tétel, az OK gomb és a Mégse gomb felváltva történő aktiválása a mező lenyíló listájában

TAB billentyű

Lépés a következő tételre a mező lenyíló listájában

Nyílbillentyűk

A mező legördülő listájának kijelölt tételéhez tartozó négyzet bejelölése, illetve a jelölés törlése

SZÓKÖZ

A mező legördülő listájának bezárása, és a módosítások érvényesítése

ENTER

A mező legördülő listájának bezárása a módosítások érvényesítése nélkül

ESC

A Mezőlista ablaktáblában kezelése

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A Mezőlista megjelenítése, vagy aktiválása, ha korábban már megjelenítette

CTRL+L

Ugrás a Mezőlista következő elemére

Nyílbillentyűk

Lépés az előző tételre és annak befoglalása a kijelölésbe

SHIFT+FEL

Lépés a következő tételre és annak befoglalása a kijelölésbe

SHIFT+LE

Lépés az előző tételre, annak a kijelölésbe való befoglalása nélkül

CTRL+FEL

Lépés a következő tételre, annak a kijelölésbe való befoglalása nélkül

CTRL+LE

Ha az adott tétel, amelyen a fókusz található, benne foglaltatik a kijelölésben, a tétel eltávolítása a kijelölésből; ellenkező esetben annak befoglalása a kijelölésbe

CTRL+SZÓKÖZ

A Mezőlista aktuális tételének kibontása és tartalmának megjelenítése, vagy az Összegek elem kibontása, és a rendelkezésre álló Összeg mezők megjelenítése

PLUSZJEL (számbillentyűzet)

A Mezőlista aktuális tételének összecsukása és tartalmának elrejtése, vagy az Összegek elem összezárása és a rendelkezésre álló Összeg mezők elrejtése

MÍNUSZJEL (számbillentyűzet)

A legutóbb kijelölt tétel, a Hozzáadás gomb és a Hozzáadás gomb melletti lista egymás utáni aktiválása a Mezőlista ablaktáblában

TAB billentyű

A Hozzáadás gomb melletti legördülő lista kinyitása a Mezőlista ablaktáblában. Használa a nyílbillentyűket a lista következő tételének aktiválásához, majd az ENTER billentyű megnyomásával válassza ki.

ALT+LE

A Mezőlista kijelölt mezőjének hozzáadása a Hozzáadás listában épp kijelölt célterülethez

ENTER

A Microsoft Office Fluent felületének menüszalagja

Az Office Fluent felület menüszalagján

 1. Nyomja le az ALT billentyűt.

  Az aktuális nézetben elérhető szolgáltatások felett megjelennek a hívóbillentyűk. A következő példa a Office Word 2007 alkalmazásból származik.

 2. Nyomja le a használni kívánt szolgáltatás feletti billentyűfeliratban jelzett billentyűt.

 3. A lenyomott billentyűtől függően újabb billentyűfeliratok jelenhetnek meg. Ha például a Kezdőlap lap aktív és lenyomja az I billentyűt, akkor a Beszúrás lap lesz aktív és újabb, erre a lapra vonatkozó billentyűfeliratok jelennek meg.

 4. Nyomjuk le sorban a megfelelő billentyűket, amíg nem jutunk el a kívánt parancshoz. Egyes esetekben először a parancsot tartalmazó csoport betűjét kell lenyomni.

  Az éppen végrehajtandó művelet törléséhez és a billentyűfeliratok elrejtéséhez nyomja meg az ALT billentyűt.

Online súgó

A súgóablakban használható billentyűparancsok

A Súgó munkaablak hozzáférést biztosít a teljes Office súgóhoz. A súgóablak témaköröket és egyéb súgótartalmat jelenít meg.

A súgóablakban

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A súgóablak megjelenítése

F1

Váltás a súgóablak és az aktív program között

ALT+TAB

Vissza a Program neve kezdőlapjára.

ALT+HOME

A súgóablak következő elemének kijelölése

TAB

A súgóablak előző elemének kijelölése

SHIFT+TAB

A kijelölt elemhez tartozó művelet végrehajtása

ENTER

A súgóablak Tallózás a Programnév súgójában szakaszában a következő, illetve az előző elem kijelölése

TAB vagy SHIFT+TAB

A súgóablak Tallózás a Programnév súgójában szakaszában a kijelölt elem kibontása vagy összecsukása

ENTER

A következő rejtett szöveg vagy hivatkozás kijelölése, beleértve a témakör elején található Teljes tartalom vagy Részletek elrejtése hivatkozást

TAB

Az előző rejtett szöveg vagy hivatkozás kijelölése

SHIFT+TAB

A kijelölt elemhez (Teljes tartalom és Részletek elrejtése, rejtett szöveg vagy más hivatkozás) tartozó művelet végrehajtása

ENTER

Visszalépés az előző súgótémára (Vissza gomb)

ALT+BALRA vagy BACKSPACE

Előrelépés a következő súgótémára (Előre gomb)

ALT+JOBBRA

Kismértékű fel-, illetve lefelé görgetés a súgó éppen megjelenített témakörén belül

FEL, LE

Nagyobb mértékű görgetés a súgó éppen megjelenített témakörén belül

PAGE UP, PAGE DOWN

A súgóablak menüparancsainak megjelenítése. A súgóablaknak aktívnak kell lennie (kattintás a súgóablakban)

SHIFT+F10

Az utolsó művelet leállítása (Leáll gomb)

ESC

Ablak frissítése (Frissítés gomb)

F5

Az aktuális súgótémakör kinyomtatása

Megjegyzés: Ha a kurzor nincs az aktuális súgótémán, nyomja le az F6, majd a CTRL+P billentyűt.

CTRL+P

Kapcsolat állapotának megváltoztatása

F6, majd nyomja meg az ENTER billentyűt a választási lehetőségek listájának megnyitásához

Váltás a súgóablakban lévő területek között; például az eszköztár és a Keresés lista között

F6

Fanézet tartalomjegyzékében a következő vagy előző elem kijelölése

FEL, LE

Fanézet tartalomjegyzékében a kijelölt elem kibontása vagy összecsukása

BALRA, JOBBRA

A Microsoft Office alapműveletei

Ablakok megjelenítése és használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Váltás a következő ablakra

ALT+TAB

Váltás az előző ablakra

ALT+SHIFT+TAB

Az aktív ablak bezárása

CTRL+W vagy CTRL+F4

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából (az óramutató járásával megegyező irányban). Ehhez lehetséges, hogy többször is le kell nyomni az F6 billentyűt.

Megjegyzés: Ha az F6 billentyű megnyomásával nem jeleníthető meg a kívánt munkaablak, az ALT billentyű megnyomásával vigye a fókuszt a menüsorra vagy a Microsoft Office Fluent felület menüszalagjára, majd a CTRL+TAB billentyű megnyomásával lépjen be a munkaablakba.

F6

Váltás a következő ablakra, ha egynél több van nyitva

CTRL+F6

Váltás az előző ablakra

CTRL+SHIFT+F6

Ha a dokumentumablak nem teljes méretű, a Méret parancs végrehajtása (az ablak Vezérlő menüjében). Az ablakot a nyílbillentyűk lenyomásával méretezheti át, a műveletet az ENTER billentyűvel fejezheti be.

CTRL+F8

Ablak kisméretűre állítása (csak egyes Microsoft Office alkalmazásokban működik)

CTRL+F9

A kijelölt ablak teljes méretre állítása vagy előző méretének visszaállítása

CTRL+F10

A képernyő képének vágólapra helyezése

PRINT SCREEN

A kijelölt ablak képének vágólapra helyezése

ALT+PRINT SCREEN

Szöveg és cellák körbejárása

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

A kurzor mozgatása egy karakterrel balra

BALRA

A kurzor mozgatása egy karakterrel jobbra

JOBBRA

Mozgás egy sorral feljebb

FEL

Mozgás egy sorral lejjebb

LE

Ugrás egy szóval balra

CTRL+BALRA

Ugrás egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

Ugrás a sor végére

END

Ugrás a sor elejére

HOME

Görgetés egy bekezdéssel felfelé

CTRL+FEL

Görgetés egy bekezdéssel lefelé

CTRL+LE

Ugrás a szövegdoboz végére

CTRL+END

Ugrás a szövegdoboz elejére

CTRL+HOME

A Microsoft Office PowerPoint 2007 alkalmazásban ugrás a következő cím vagy szövegtörzs helyőrzőjére. Ha ez a dia utolsó helyőrzője, az eredeti diával megegyező elrendezésű új diát szúrhat be.

CTRL+ENTER

Az utolsó Keresés művelet megismétlése

SHIFT+F4

Mozgás és munka táblázatokban

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a következő cellára

TAB

Ugrás az előző cellára

SHIFT+TAB

Ugrás a következő sorra

LE

Ugrás az előző sorra

FEL

Tabulátor beszúrása a cellába

CTRL+TAB

Új bekezdés

ENTER

Új sor hozzáadása a táblázat végéhez

TAB az utolsó sor végén

Munkaablakok elérése és használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a munkaablakra a program ablakának más ablaktáblájából. (Lehetséges, hogy többször is meg kell nyomni az F6 billentyűt.)

Megjegyzés: Ha az F6 billentyű megnyomásával nem sikerül megjeleníteni a kívánt munkaablakot, az ALT billentyű megnyomásával aktiválja a menüsort, majd a CTRL+TAB billentyűkombinációval lépjen a munkaablakra.

F6

Ugrás a munkaablakra aktív menüről vagy eszköztárról. Ehhez lehetséges, hogy többször is le kell nyomnia a CTRL+TAB billentyűkombinációt.

CTRL+TAB

Az előző vagy a következő lehetőség választása a munkaablakban, ha van aktív munkaablak.

TAB vagy SHIFT+TAB

A munkaablak menüjében található összes parancs megjelenítése

CTRL+LE

Mozgás a kiválasztott almenüben vagy egy párbeszédpanelben lévő beállításcsoport beállításai között

LE és FEL

A kiválasztott menü megnyitása vagy a kiválasztott gombhoz rendelt művelet végrehajtása

SZÓKÖZ vagy ENTER

Helyi menü megnyitása; a kijelölt képtárelem legördülő menüjének megnyitása

SHIFT+F10

Látható menü vagy almenü esetében az első vagy az utolsó parancs kijelölése.

HOME vagy END

Fel-, illetve lefelé görgetés a kiválasztott gyűjteménylistában.

PAGE UP vagy PAGE DOWN

Ugrás a kijelölt gyűjteménylista elejére vagy végére.

CTRL+HOME vagy CTRL+END

Intelligens címkék elérése és használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Intelligens címkéhez tartozó menü vagy üzenet megjelenítése. Ha több intelligens címke is van, váltás a következő címkére és a hozzá tartozó menü vagy üzenet megjelenítése.

ALT+SHIFT+F10

A következő elem kijelölése az intelligens címke menüjén

LE

Az előző elem kijelölése az intelligens címke menüjén

FEL

Az intelligens címke menüjén kijelölt elemhez tartozó művelet végrehajtása

ENTER

Az intelligens címkéhez tartozó menü vagy üzenet bezárása

ESC

Tippek

 • Az intelligens címkék megjelenéséről értesítő hangjelzést is kérhet. A hangjelzések használatához hangkártya szükséges, továbbá a számítógépre a Microsoft Office hangokat tartalmazó bővítményét is telepíteni kell.

 • Ha rendelkezünk interneteléréssel, letöltheti a Microsoft Office hangokat tartalmazó bővítményét a Microsoft Office Online webhelyről. A hangfájlok telepítését követően az Access, Office Excel 2007 és Office Word 2007 alkalmazásokban tegye a következőt:

  1. Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd A Program beállításai gombra.

  2. Kattintson a Speciális kategóriára.

  3. Jelölje be az Általános csoport Hangvisszajelzés jelölőnégyzetét, majd kattintson az OK gombra.

   Megjegyzés: A jelölőnégyzet bejelölésével (vagy a jelölés törlésével) módosítja a hangokat támogató összes Office-alkalmazás ezen beállítását.

Eszköztárak, menük és munkaablakok átméretezése és áthelyezése

 1. A menüsor kijelöléséhez nyomja meg az ALT billentyűt.

 2. A kívánt eszköztár vagy munkaablak kijelöléséhez nyomja meg ismételten a CTRL+TAB billentyűkombinációt.

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  Eszköztár átméretezése

  1. Az eszköztáron nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt az Eszköztár beállításai menü megjelenítéséhez.

  2. Válassza a Méret parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  3. A nyílbillentyűkkel méretezheti át az eszköztárat. Képpontonkénti méretezéshez a CTRL billentyűt lenyomva tartva használja a nyílbillentyűket.

  Eszköztár áthelyezése

  1. Az eszköztáron nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt az Eszköztár beállításai menü megjelenítéséhez.

  2. Jelölje ki az Áthelyezés parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  3. Az eszköztárat a nyílbillentyűkkel mozgathatja. A CTRL és a nyílbillentyűk együttes használatával az áthelyezést képpontonként végezheti. Az eszköztár rögzítettségének megszüntetéséhez többször egymás után nyomja le a LE billentyűt. Az eszköztár jobb vagy a bal oldalon való függőleges rögzítéséhez használja a BALRA vagy JOBBRA billentyűt, amikor az eszköztár a bal vagy a jobb oldalon, a képernyő szélén található.

  Munkaablak átméretezése

  1. A munkaablakban nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a további parancsokat tartalmazó menü megjelenítéséhez.

  2. A LE nyílbillentyűvel jelölje ki a Méret parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  3. A nyílbillentyűkkel méretezze át a munkaablakot. Képpontonkénti méretezéshez a CTRL billentyűt lenyomva tartva használja a nyílbillentyűket.

  Munkaablak áthelyezése

  1. A munkaablakban nyomja le a CTRL+SZÓKÖZ billentyűkombinációt a további parancsokat tartalmazó menü megjelenítéséhez.

  2. A LE nyílbillentyűvel jelöljük ki az Áthelyezés parancsot, majd nyomjuk le az ENTER billentyűt.

  3. A nyílbillentyűkkel helyezze át a munkaablakot. Képpontonkénti áthelyezéshez a CTRL billentyűt lenyomva tartva használja a nyílbillentyűket.

 4. Az áthelyezés vagy átméretezés végeztével nyomjuk le az ESC billentyűt.

Párbeszédpanelek használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a következő lehetőségre vagy beállításcsoportra

TAB

Ugrás az előző lehetőségre vagy beállításcsoportra

SHIFT+TAB

Váltás a párbeszédpanel következő lapjára

CTRL+TAB

Váltás a párbeszédpanel előző lapjára

CTRL+SHIFT+TAB

Mozgás megnyitott legördülő lista lehetőségei vagy vezérlőelem-csoport beállításai között

Nyílbillentyűk

A kijelölt gombhoz tartozó művelet végrehajtása; kijelölt jelölőnégyzet bejelölése, illetve jelölésének törlése

SZÓKÖZ

A bezárt lista megnyitása és ugrás a lista adott elemére.

A legördülő listában található elemek első betűje

Az adott beállítás kiválasztása; jelölőnégyzet bejelölése vagy jelölésének törlése

ALT+ az aláhúzott betű a beállítás nevében

Kijelölt legördülő lista megnyitása

ALT+LE

Kijelölt legördülő lista bezárása; parancs végrehajtásának megszakítása és párbeszédpanel bezárása

ESC

A párbeszédpanel alapértelmezett gombjához tartozó művelet végrehajtása

ENTER

A párbeszédpanelek beviteli mezőinek használata

A beviteli mező olyan üres mező, amelyben információt adhat meg, például felhasználónevet vagy egy mappa elérési útját.

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Ugrás a szöveg elejére

HOME

Ugrás a szöveg végére

END

Kurzor léptetése egy karakterrel balra vagy jobbra.

BALRA vagy JOBBRA

Ugrás egy szóval balra

CTRL+BALRA

Ugrás egy szóval jobbra

CTRL+JOBBRA

A kurzortól balra található karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

SHIFT+BALRA

A kurzortól jobbra található karakter kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

SHIFT+JOBBRA

A kurzortól balra található szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

CTRL+SHIFT+BALRA

A kurzortól jobbra található szó kijelölése vagy a kijelölés megszüntetése

CTRL+SHIFT+JOBBRA

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg elejéig.

SHIFT+HOME

Kijelölés a kurzor helyétől a szöveg végéig.

SHIFT+END

A Megnyitás és a Mentés másként párbeszédpanelek használata

Ehhez tegye az alábbiakat:

Billentyűk

Visszalépés az előző mappára Gombkép

ALT+1

Egy szinttel feljebb Gombkép gomb: A megnyitott mappánál egy szinttel feljebb lévő mappa megnyitása

ALT+2

Keresés a weben Gombkép gomb: zárja be a párbeszédpanelt, és nyissa meg azt a weblapot keresés

ALT+3

Törlés Gombkép gomb: A kijelölt mappa vagy fájl törlése

ALT+3

Új mappa létrehozása Gombkép gomb: Új mappa létrehozása

ALT+4

Nézetek Gombkép gomb: Váltás az elérhető mappanézetek között

ALT+5

Eszközök gomb: Megjeleníti az Eszközök menüt.

ALT+L

A kijelölt elem – például mappa vagy fájl – helyi menüjének megjelenítése.

SHIFT+F10

Navigálás a párbeszédpanel beállításai és csoportjai között

TAB

A Hely lista megnyitása

F4 vagy ALT+H

A fájllista frissítése

F5

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×