Az Access-adatbázisok szerkezetének ismertetése

Az Access-adatbázisok szerkezetének ismertetése

Ha megismeri az adatbázisokban található táblák, űrlapok, lekérdezések és más objektumok jellemzőit, egyszerűbben végezheti el sok más mellett az űrlapok kitöltését, a táblák hozzáadását és eltávolítását, az adatok keresését és cseréjét, illetve a lekérdezések futtatását.

Ez a cikk egyszerű áttekintést nyújt az Access-adatbázisok szerkezetéről. Az Access több olyan eszközt biztosít, amelyek segítségével megismerkedhet egy adott adatbázis szerkezetével. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy hogyan, mikor és miért érdemes használni az egyes eszközöket.

Megjegyzés: Ez a cikk azokról a hagyományos Access-adatbázisokról szól, amelyekben egy vagy több, az összes adat- és alkalmazásfunkciót tartalmazó fájl található; ilyenek például az adatbeviteli űrlapok. A cikk egy része nem érvényes a webes adatbázisokra, az Access-adatbázisok új típusára, amely a SharePoint Servert az Access Services-zel használva tehető közzé a weben. A webes adatbázisokról további információt a Weben megosztott adatbázisok készítése című témakörben talál.

Tartalom

Áttekintés

Adatbázis-objektumokkal kapcsolatos részletek megtekintése

Táblák felfedezése Tervező nézetben

A táblák közötti kapcsolatok megtekintése

Objektumfüggőségek megtekintése

Áttekintés

Az adatbázisok egy adott tárgyhoz vagy célhoz – például rendelések követése vagy egy zenei gyűjtemény nyilvántartása – kapcsolódó információk gyűjteménye. Ha az adatbázist nem egy számítógép tárolja, vagy annak csak egyes részei találhatók egy számítógépen, akkor valószínűleg többféle forrásból végzi az adatok követését, amelyeket koordinálnia és rendszereznie kell.

Tegyük fel például, hogy a szállítói telefonszámokat több különböző helyen tárolja: egy szállítói telefonszámokat tartalmazó kártyafájlban, egy termékinformációs fájlokat tartalmazó iratszekrényben, valamint egy megrendelési adatokat tartalmazó számolótáblában. Ha megváltozik egy szállító telefonszáma, előfordulhat, hogy mindhárom helyen frissítenie kell az információkat. Egy jól megtervezett Access-adatbázis a telefonszámot csak egyszer tárolja, így Önnek is csak egy helyen kell frissítenie ezt az információt. Így amikor módosítja egy szállító telefonszámát, az automatikusan frissülni fog mindenhol máshol is, ahol használatban van az adatbázisban.

Access-adatbázisfájlok

Az Access-szel minden információt egyetlen fájlban kezelhet. Az Access-adatbázisfájlokban az alábbiak használatára van lehetősége:

 • Táblák adatok tárolásához

 • Lekérdezések csak a kívánt adatok megkereséséhez és beolvasásához

 • Űrlapok a táblákban szereplő adatok megtekintéséhez, felvételéhez és frissítéséhez

 • Jelentések az adatok egy adott elrendezésben való elemzéséhez vagy kinyomtatásához

Lekérdezésben, űrlapon és jelentésben használt táblák adatai

1. Az adatokat egy példányban, egyetlen táblában tárolhatja, de több helyről is megtekintheti őket. Az adatok módosítása esetén azok automatikusan frissülnek mindenhol, ahol megjelennek.

2. Az adatok beolvasásához lekérdezéseket használhat.

3. Az adatok megtekintéséhez vagy beírásához űrlapokat használhat.

4. Az adatokat jelentések használatával jelenítheti meg vagy nyomtathatja ki.

A fenti elemek – táblák, lekérdezések, űrlapok és jelentések – mindegyike adatbázis-objektum.

Megjegyzés: Néhány Access-adatbázis más adatbázisokban szereplő táblákra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Lehet például egy olyan Access-adatbázisa, amelyben kizárólag táblák vannak, illetve egy másik, amelyben az ezekre a táblákra mutató hivatkozások, valamint a hivatkozott táblákon alapuló lekérdezések, űrlapok és jelentések szerepelnek. A legtöbb esetben nem számít, hogy egy tábla hivatkozott-e, vagy ténylegesen az adatbázisban található.

Táblák és kapcsolatok

Az adatok tárolásához minden követni kívánt információtípushoz létre kell hoznia egy táblát. Az információtípusok közé tartozhatnak például az ügyféladatok, a termékek és más részletek. Ha a több táblából származó adatokat együtt szeretné használni egy lekérdezésben vagy jelentésben, definiálnia kell a táblák közötti kapcsolatokat.

Megjegyzés: A webes adatbázisokban a Kapcsolatok objektumlappal nem hozhat létre kapcsolatokat, ehelyett ehhez lekérdezési mezőket kell használnia.

A kapcsolódó mezőkön összekapcsolt táblákban tárolt adatok

1. A korábban egy levelezőlistában található ügyféladatok mostantól az Ügyfelek táblában szerepelnek.

2. A korábban egy számolótáblában található megrendelési adatok mostantól a Rendelések táblában szerepelnek.

3. A táblákon belül a rekordokat egy egyedi azonosító (például Vevőkód) különbözteti meg egymástól. Ha hozzáadja az egyik tábla egyedi azonosítójú mezőjét egy másik táblához, és definiálja a két mező közötti kapcsolatot, akkor az Access mindkét táblából képes egyeztetni a kapcsolódó rekordokat, így Ön együtt használhatja őket egy űrlapon, jelentésben vagy lekérdezésben.

Lekérdezések

A lekérdezések segítségével megkeresheti és beolvashatja azokat az adatokat, amelyek megfelelnek az Ön által megadott feltételeknek – így a több táblából származó adatokat is. A lekérdezésekkel ezenkívül egyszerre több rekord frissítését vagy törlését is elvégezheti, és előre definiált vagy egyéni számításokat hajthat végre az adatokon.

Megjegyzés: Lekérdezéssel nem frissítheti vagy törölheti a webes adatbázisokban található rekordokat.

Különböző táblákból származó eredményeket visszaadó lekérdezés

1. A Vevők tábla a vevőkről tartalmaz információkat.

2. A Rendelések tábla a vevői megrendelésekről tartalmaz információkat.

3. Ez a lekérdezés beolvassa a Rendeléskód és a Kért dátum oszlop adatait a Rendelések táblából, valamint a Cég neve és a Település oszlop adatait a Vevők táblából. A lekérdezés csak azokat a megrendeléseket adja vissza, amelyek kért dátuma áprilisi, a vevő pedig londoni illetékességű.

Űrlapok

Az űrlapokkal egyszerűen megtekintheti, megadhatja és módosíthatja soronként az adatokat. Ezenkívül más műveleteket is elvégezhet velük, például adatokat küldhet egy másik alkalmazásnak. Az űrlapok általában olyan vezérlőket tartalmaznak, amelyek táblákban szereplő, alapul szolgáló mezőkhöz kapcsolódnak. Amikor megnyit egy űrlapot, az Access beolvassa az adatokat egy vagy több ilyen táblából, majd megjeleníti őket egy elrendezésben, amelyet az űrlap létrehozása után választhat ki. Űrlap létrehozásához használhatja a menüszalag Űrlap parancsainak egyikét vagy az Űrlap varázslót, de saját maga is létrehozhat űrlapot a Tervező nézetben.

Megjegyzés: A webes adatbázisokban az űrlapok létrehozásához a Tervező nézet helyett az Elrendezés nézetet kell használnia.

Az űrlapok segítséget nyújtanak az adatok megtekintéséhez és beírásához.

1. A táblák egyszerre sok rekordot jelenítenek meg, egyetlen rekord összes adatának megtekintéséhez azonban vízszintes görgetésre lehet szükség. Ezenkívül egy tábla megtekintésekor nem lehet több táblából származó adatokat egyszerre frissíteni.

2. Az űrlapok egyszerre egyetlen rekordra fókuszálnak, és több táblából is képesek mezőket megjeleníteni. Képek és más objektumok is megjeleníthetők rajtuk.

3. Az űrlapok tartalmazhatnak egy olyan gombot, amelyre kattintva kinyomtathat egy jelentést, megnyithat más objektumokat, vagy máshogyan automatizálhat feladatokat.

Jelentések

A jelentések használatával gyorsan elemezheti adatait, vagy adott módon jelenítheti meg őket nyomtatási vagy más formátumokban. Elküldhet például egy munkatársának egy adatokat csoportosító és összegeket kiszámító jelentést. Vagy létrehozhat egy olyan jelentést, amelyben levélcímkék nyomtatásához formázott címadatok szerepelnek.

Formázott vagy számított adatokat megjelenítő jelentések

1. A jelentésekkel létrehozhat levélcímkéket.

2. A jelentésekkel megjelenítheti az összegeket egy diagramon.

3. A jelentésekkel megjelenítheti a számított összegeket.

Most, hogy megismerkedett az Access-adatbázisok alapszerkezetével, tájékozódhat arról, hogy a beépített eszközökkel hogyan fedezheti fel egy adott Access-adatbázis tulajdonságait.

Vissza a lap tetejére

Adatbázis-objektumokkal kapcsolatos részletek megtekintése

Az egyes adatbázisok megismerésének egyik legjobb módja az Adatbázis-dokumentáló használata. Az Adatbázis-dokumentálóval elkészíthet egy olyan jelentést, amely részletes információkat tartalmaz egy adatbázis objektumairól. Először ki kell választania, hogy milyen objektumok részletei szerepeljenek a jelentésben. Az Adatbázis-dokumentáló futtatása esetén annak jelentésében az Ön által kiválasztott adatbázis-objektumok minden adata szerepelni fog.

 1. Nyissa meg a dokumentálni kívánt adatbázist.

 2. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Elemzés csoportjában az Adatbázis-dokumentáló elemre.

 3. A Dokumentáló párbeszédpanelen kattintson arra a fülre, amelyen a dokumentálni kívánt adatbázis-objektum típusa látható. Ha az adatbázis összes objektumáról szeretne jelentést készíteni, akkor a Minden objektumtípus fülre kattintson.

 4. Jelöljön ki egy vagy több objektumot a lapon felsorolt objektumok közül. Az összes objektum kijelöléséhez kattintson Az összes kijelölése gombra.

 5. Kattintson az OK gombra.

  Az Adatbázis-dokumentáló elkészíti a jelentést, amely tartalmazza a kijelölt objektumok részletes adatait, és megnyitja a jelentés nyomtatási képét. Ha például egy adatbeviteli űrlapon futtatja az Adatbázis-dokumentálót, akkor a dokumentáló által létrehozott jelentés felsorolja magának az űrlapnak a tulajdonságait, az űrlap egyes szakaszainak tulajdonságait, valamint az egyes gombok, címkék, szövegmezők és más vezérlők tulajdonságait, ezenkívül az űrlaphoz kapcsolódó esetleges kódmodulokat és felhasználói engedélyeket is.

 6. A jelentés kinyomtatásához kattintson a Nyomtatási kép lap Nyomtatás csoportjában a Nyomtatás gombra.

Vissza a lap tetejére

Táblák felfedezése Tervező nézetben

Megjegyzés: A Tervező nézet nem érhető el a webes adatbázisokban található táblák esetében.

Ha Tervező nézetben nyit meg egy táblát, részletesen láthatja annak szerkezetét. Megtalálhatja például az egyes mezők adattípus-beállítását és az esetleges beviteli maszkokat, vagy láthatja, hogy a tábla használ-e keresőmezőket – azaz olyan mezőket, amelyek lekérdezések használatával nyernek ki adatokat más táblákból. Ezek az információk hasznosnak bizonyulhatnak, mivel az adattípusok és a beviteli maszkok hatással lehetnek arra, hogy Ön képes-e adatok megkeresésére és frissítő lekérdezések futtatására. Tegyük fel például, hogy egy frissítő lekérdezés használatával szeretné egyetlen tábla adott mezőit frissíteni úgy, hogy átmásolja a hasonló mezőkben szereplő adatokat egy másik táblából. A lekérdezés nem fog futni, ha nem egyeznek a forrásként és a célként megadott táblában az egyes mezők adattípusai.

 1. Nyissa meg az elemezni kívánt adatbázist.

 2. A navigációs ablakban kattintson a jobb gombbal a felfedezni kívánt táblára, majd válassza a helyi menü Tervező nézet parancsát.

 3. Szükség esetén jegyezze fel az egyes táblamezők nevét, valamint az egyes mezőkhöz rendelt adattípust.

  A mezőkhöz rendelt adattípus korlátozhatja, hogy a felhasználók mennyi és milyen típusú adatot írhatnak be a mezőkbe. A felhasználók például legfeljebb 20 karakterre korlátozhatók egy szövegmezőben, és nem írhatnak be szöveges adatot a Szám adattípusú mezőkbe.

 4. Ha meg szeretné állapítani, hogy egy mező keresőmező-e, kattintson a Megjelenítés fülre a tábla tervezőrácsának alsó részén, a Mezőtulajdonságok csoportban.

  A keresőmezők egy értékhalmazt (egy vagy több mezőt, például egy utónevet és egy vezetéknevet tartalmazó mezőt) jelenítenek meg, de általában egy másik értékhalmazt tárolnak (egyetlen mezőt, például egy azonosítót tartalmazó mezőt). A keresőmezők például tárolhatják egy alkalmazott azonosítóját (tárolt érték), de megjeleníthetik az alkalmazott nevét (megjelenített érték). Amikor egy keresőmezőt kifejezésekben vagy keresést és cserét eredményező műveletekben használ, akkor a tárolt értéket használja, nem a megjelenítettet. Ha megismeri a keresőmezők tárolt és megjelenített értékeit, azzal gondoskodhat arról, hogy a keresőmezőt használó kifejezés vagy keresést és cserét eredményező művelet a kívánt módon működjön.

  Az alábbi ábrán egy tipikus keresőmező látható. Vegye figyelembe, hogy a mező Sorforrás tulajdonságában látható beállítás eltérő lehet.

  Tábla vagy lekérdezés használata keresőmező adatforrásaként

  Az itt látható keresőmező egy lekérdezést használ egy másik tábla adatainak beolvasásához. Lehetséges, hogy Önnél egy másik típusú, értéklistának nevezett keresőmező jelenik meg, amely egy választási lehetőségeket tartalmazó, nem változtatható listát használ. Ezen az ábrán egy tipikus értéklista látható.

  Értéklista használata keresőmező adatforrásaként

  Az értéklisták alapértelmezés szerint a Szöveg adattípust használják.

  A legegyszerűbben úgy keresheti meg a keresési és értéklistákat, hogy megjeleníti a Megjelenítés lapot, majd a táblában szereplő egyes mezők Adattípus oszlopában szereplő bejegyzésekre kattint. A keresőmezők és értéklisták létrehozásáról a Lásd még szakaszban szereplő hivatkozásokra kattintva tájékozódhat bővebben.

Vissza a lap tetejére

A táblák közötti kapcsolatok megtekintése

Megjegyzés: A webes adatbázisokban nem használható a Kapcsolatok objektumlap.

Ha meg szeretné tekinteni egy adatbázis tábláinak, az egyes táblákban található mezőknek és a táblák közötti kapcsolatoknak a grafikus ábrázolását, használja a Kapcsolatok objektumlapot. A Kapcsolatok objektumlap általános képet ad az adatbázis tábla- és kapcsolati szerkezetéről – ami fontos információ lehet, ha táblák közötti kapcsolatokat szeretne létrehozni vagy módosítani.

Megjegyzés: A Kapcsolatok objektumlapon ezenkívül kapcsolatok hozzáadására, módosítására és törlésére is lehetősége van.

 • Nyissa meg az elemezni kívánt adatbázist.

 • Kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában a Kapcsolatok gombra.

Ekkor megjelenik a Kapcsolatok objektumlap, amelyen a megnyitott adatbázis összes táblája közötti kapcsolatok láthatók.

kapcsolat két tábla között

Vissza a lap tetejére

Objektumfüggőségek megtekintése

Az Objektumfüggőségek ablaktábla azt ábrázolja, hogy az adatbázis-objektumok (például táblák, űrlapok, lekérdezések és jelentések) miként lépnek interakcióba más objektumokkal, illetve hogyan függnek tőlük.

Az Objektumfüggőségek ablaktábla segítségével elkerülheti a rekordforrások véletlen törlését. Tegyük fel például, hogy van egy Negyedéves rendelések nevű lekérdezése egy Értékesítések nevű adatbázisban, amelyre többé nincs szüksége. Mielőtt törölné a lekérdezést, meg kell állapítania, hogy az adatbázisban szereplő többi objektum (például űrlap vagy jelentés) bármelyike használja-e a lekérdezést adatforrásként. Ezután vagy módosíthatja a függő objektumokat úgy, hogy eltávolítja a lekérdezésre mutató hivatkozásokat, vagy törölheti a lekérdezéssel együtt a függő objektumokat is. A függő objektumok teljes listájának megtekintésével időt takaríthat meg, mivel nincs szükség arra, hogy manuálisan ellenőrizze az objektumtulajdonságokat, és minimalizálhatja a hibalehetőségeket, mert így a manuális auditálás által esetleg kihagyott részleteket is megtalálhatja.

Ha meg szeretné változtatni egy adatbázis-objektum megjelenését, az Objektumfüggőségek ablaktábla is hasznos lehet, hiszen látható rajta, hogy a többi objektumra milyen hatással lesz a megjelenés módosítása. Az Objektumfüggőségek ablaktábla segít a nagyobb mértékű módosítások megtervezésében.

Az Objektumfüggőségek ablaktábla használata

 1. Nyissa meg a megvizsgálni kívánt adatbázist.

 2. A navigációs ablakban jelöljön ki vagy nyisson meg egy táblát, űrlapot, jelentést vagy lekérdezést.

 3. Kattintson az Adatbáziseszközök lap Kapcsolatok csoportjában az Objektumfüggőségek parancsra.

 4. Ha a program a függőségi információk frissítésére kéri, kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: A függőségi információk frissítése eltarthat egy ideig.

  Megjelenik az Objektumfüggőségek ablaktábla.

  Az Objektumfüggőségek ablaktábla

 5. Ha azoknak az objektumoknak a listáját szeretné megtekinteni, amelyek a 2. lépésben Ön által kiválasztott objektumot használják, kattintson az ablaktábla tetején Az aktuálistól függő objektumok elemre. Ha a kijelölt objektum által használt objektumok listáját szeretné látni, kattintson Az aktuálist függőségben tartó objektumok elemre.

 6. Egy objektum függőségi információinak megjelenítéséhez kattintson a kibontó (+) ikonra az adott objektum mellett. Az Access egy objektumhoz legfeljebb négy függőségi szintet jelenít meg.

Az Objektumfüggőségek ablaktábla használatakor tartsa szem előtt alábbiakat:

 • A függőségi információk csak akkor érhetők el, ha van engedélye arra, hogy megnyisson egy objektumot Tervező nézetben.

 • Az ablaktábla a makrókkal és a kódmodulokkal kapcsolatban nem jelenít meg információkat.

 • Az ablaktábla csak táblák, űrlapok, jelentések és lekérdezések esetében működik, az alábbi típusú lekérdezések kivételével:

  • Módosító lekérdezések – adatok beszúrására, frissítésére vagy törlésére szolgáló lekérdezések

  • SQL-specifikus lekérdezések, köztük az egyesítő, az adatdefiniáló és az átadó lekérdezések

  • Segédlekérdezések

   Beágyazott lekérdezések esetén az Access csak a legkülső lekérdezéshez hozza létre a függőségi információkat. Ez a szabály a lekérdezés segédadatlapjának forrástábláira és -lekérdezéseire, valamint a keresőmezőkre is vonatkozik.

 • Az Access úgy hozza létre a függőségi információkat, hogy rákeres az automatikus névjavítási funkció által kezelt névmegfeleltetésekre. Az automatikus névjavítási funkció automatikusan kijavítja az űrlapok, jelentések, táblák, lekérdezések, mezők, illetve az űrlapokon és jelentésekben szereplő vezérlők átnevezésekor előforduló gyakori, nem kívánt mellékhatásokat. Ha le van tiltva az automatikus névjavítási funkció által biztosított információk követése, a program a funkció bekapcsolására fogja kérni, mert csak így tekintheti meg a függőségi információkat.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×