Az Access 2007 adatbázisainak biztonságosabbá tétele

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ez a témakör az mutatja be, hogy hogyan lehet a Microsoft Office Access 2007-adatbázisokat biztonságosabbá tenni. Leírja az Office Access 2007 biztonsági funkcióinak megfelelő használatához szükséges alapelveket, és azt, hogy hogyan lehet megvédeni az adatbázisokat az Access által biztosított eszközökkel.

Tartalom

Az Office Access 2007 biztonsági újdonságai

Office Access 2007-adatbázis használata megbízható helyen

Csomagolása, aláírása és az Office Access 2007-adatbázis terjesztése

Letiltott tartalom engedélyezése adatbázis megnyitásakor

Office Access 2007-adatbázisok titkosítása adatbázisjelszóval

Hogyan létrehozott adatbázisok biztonsága az Office Access 2007 alkalmazásban az Access korábbi verzióival

(A védőfalas mód kikapcsolása) nem biztonságos kifejezések futtatása

Az Office Access 2007 új biztonsági funkciói

Az Office Access 2007 egy új biztonsági modellel leegyszerűsíti az adatbázisok biztonságossá tételét és a biztonságos adatbázisok megnyitását.

Megjegyzés: Bár az adatmodelleket és a jelen cikkben ismertetett eljárások a biztonság fokozása, a legbiztonságosabb az adatok védelme módja a táblázatok tárolni a kiszolgálón, például futtató Windows SharePoint Services 3.0, és az űrlapok és jelentések tárolására helyi számítógépek és a hálózaton megosztás. Access-adatbázisok használata Windows SharePoint Services 3.0tudni olvassa el a cikk, exportálása egy táblát vagy lekérdezést egy SharePoint-webhelyre , és a importálása vagy az adatok csatolása SharePoint-listába.

Az alábbi lista az Office Access 2007 biztonsági újításait tartalmazza:

 • Az adatok megtekinthetők akkor is, ha nem engedélyezi a letiltott Microsoft Visual Basic for Applications- (VBA-) programkódokat vagy összetevőket. Ha a biztonsági szintet Magas értékre állította a Microsoft Office Access 2003 alkalmazásban, az adatbázisok adatainak megtekintéséhez aláírással kellett ellátnia a programkódokat, és megbízhatóvá kellett nyilvánítania az adatokat. Az Office Access 2007 alkalmazásban megnyithat egy adatbázist, és megtekintheti az adatokat anélkül, hogy engedélyezné az adatbázist.

 • Nagyobb egyszerű használat érdekében. Ha megbízható helyen (a Office Access 2007 új fájlformátum vagy a korábbi fájlformátumok) adatbázisfájlok, például egy mappát, vagy hálózati fájlmegosztáson kijelölje biztonságos, azokat a fájlokat nyithatók meg és figyelmeztető üzenet megjelenítése, illetve kérő nélkül futtatása Ahhoz, hogy valamelyik letiltott tartalmat. Is adatbázisok megnyitásakor az Access korábbi verzióival, például az .mdb vagy .mde fájlok, a Office Access 2007, és ezeket az adatbázisok digitálisan aláírt és választotta, a közzétevő megbízhatónak, ezeket a fájlokat nincs szükség megbízhatósági döntések fog futni. Ne feledje azonban, hogy aláírt adatbázisban a VBA-kód nem fut, míg a közzétevő megbízható és nem indul el, ha a digitális aláírás érvénytelen válik. Aláírás érvénytelen, amikor valaki a személy, aki aláírta módosítja az adatbázis tartalmát nem lesz. További információt az adatbázisok aláírásához biztonsága az Office Access 2007 alkalmazásban az Access korábbi verzióival létrehozott adatbázisokcímű.

  Ha nem biztos abban, hogy megbízhat-e egy tanúsítványban, az Annak megállapítása, hogy egy digitális aláírás megbízható-e című témakörben általános információt találhat a tanúsítványok dátumainak és más adatainak ellenőrzéséről és érvényességük megállapításáról.

 • Az Adatvédelmi központban. Az Adatvédelmi központ, amely egyetlen helyet biztosít a beállítása és módosítása az Access biztonsági beállítások párbeszédpanel. Az Adatvédelmi központ létrehozásáról és módosításáról a megbízható helyek és a biztonsági beállítások megadása a Office Access 2007használhatja. Ezeket a beállításokat új hogyan befolyásolják, és a létező adatbázisokat viselkedési ebben az esetben az Access megnyitásakor. Az Adatvédelmi központ az adatbázisban, és annak megállapítása, hogy-e megbízható kattintva nyissa meg az adatbázist, vagy hogy az Adatvédelmi központ kell az adatbázis letiltása és döntse el, amelyek lehetővé teszik lehetővé teszik az összetevők értékeléséhez logika is tartalmaz. Az Access az Adatvédelmi központ használatáról, témakörben talál információt az Office Access 2007-adatbázis megbízható helyen a jelen cikk.

  Az Adatvédelmi központ használatáról általános információ található A biztonsági beállítások megtekintése az Adatvédelmi központban című témakörben.

 • Kevesebb figyelmeztető üzenet. Az Access korábbi verzióiban számos figyelmeztető üzenettel találkozott – például a makróbiztonsággal és a védőfalas üzemmóddal kapcsolatos üzenetekkel. Alapértelmezés szerint ha egy Office Access 2007-adatbázist nem megbízható helyről nyit meg, egyetlen eszközt lát, az Üzenetsávot.

  Üzenetsáv

  Ha egy adatbázist megbízhatónak tart, az Üzenetsávval engedélyezheti a letiltott összetevőket – a módosító lekérdezéseket (az adatokat hozzáadó, módosító és törlő lekérdezéseket), a makrókat, az ActiveX-vezérlőket, a kifejezéseket (egyetlen értéket visszaadó függvényeket) és VBA-programkódot –, ha a megnyitott adatbázis tartalmaz ilyen összetevőket.

 • Új lehetőségek az Office Access 2007-formátumban létrehozott fájlok aláírására és terjesztésére. Az Access korábbi verzióiban a Visual Basic Editor segítségével alkalmazott biztonsági tanúsítványokat az adatbázis egyes összetevőire. Az Office Access 2007 alkalmazással összecsomagolhatja az adatbázist, majd a csomagot aláírhatja és terjesztheti. Ha egy aláírt csomagból megbízható helyre bontja ki az adatbázist, az Üzenetsáv megjelenítése nélkül fog futni. Ha egy aláírt csomagból nem megbízható helyre bontja ki az adatbázist, nem kell biztonsági döntéseket meghoznunk. Ha nem megbízható vagy érvénytelen digitális aláírást tartalmazó adatbázist csomagolt be és írt alá, minden megnyitás alkalmával megbízhatóvá kell nyilvánítania az Üzenetsávval, kivéve, ha megbízható helyen található az adatbázis.

 • Az Office Access 2007 fájlformátumban lévő adatbázisokat erősebb algoritmussal védi, az adatbázisjelszó használatával. Az adatbázis titkosításával rejtjelezheti az adatainkat, így megakadályozhatja, hogy nemkívánatos felhasználók férhessenek hozzá az adatokhoz.

 • A letiltott adatbázison futtatott makróműveletek új alosztálya. A biztonságos makrók ezenkívül hibakezelési funkciókat is tartalmaznak. A makrókat (az Access által letiltott műveletet tartalmazókat is) közvetlenül beágyazhatja az űrlapokba, jelentésekbe és vezérlőelemekbe, így az logikailag együttműködik az Access korábbi verziójából származó VBA-kóddal vagy makróval.

  További információt a makrók cikke a makró alapjai az Access 2007 alkalmazásban.

Vegye figyelembe az alábbi szabályokat:

 • Ha megbízható helyen lévő adatbázist nyit meg, az összetevők futtatásakor nem kell megbízhatóságra vonatkozó döntést hoznia.

 • Ha az Access korábbi verziójából származó adatbázist (.mdb vagy .mde fájlt) csomagolja, aláírja és telepíti, továbbá az adatbázishoz megbízható közzétevőtől származó érvényes digitális aláírás tartozik, és a tanúsítvány megbízható, az összetevők futtatásakor nem kell beállításokat megadni.

 • Jelentkezzen be, és nem megbízható adatbázisokban üzembe egy megbízható helyre, ha az Adatvédelmi központ alapértelmezés szerint letiltja az adatbázist, és választania kell ahhoz, hogy az adatbázis minden egyes megnyitásakor azt. További információ a letiltott tartalmat egy adatbázis megnyitásakor engedélyezésecímű.

Az Office Access 2007 felhasználói szintű biztonsága

Az Office Access 2007 nem biztosít felhasználói szintű biztonsági funkciókat az új fájlformátumban (.accdb és .accde fájlok). Ha viszont az Access korábbi verzióiból származó adatbázist nyit meg az Office Access 2007 alkalmazásban, és az adatbázisnak vannak felhasználói szintű biztonsági beállításai, azok a beállítások még érvényesek.

Ha egy korábbi verziójú, felhasználói szintű biztonsággal védett Access-adatbázist konvertál az új fájlformátumra, az Access automatikusan törli az összes biztonsági beállítást, és az .accdb és .accde fájlok biztonsági szabályait alkalmazza.

Végül jegyezze meg, hogy az Office Access 2007 alkalmazással létrehozott adatbázisokban minden felhasználó láthatja az összes adatbázis-objektumot.

Az Office Access 2007 biztonsági szerkezete

Az Office Access 2007 biztonsági szerkezetének megértéséhez tudnia kell, hogy az Access nem úgy tárolja a fájlokat, ahogyan a Microsoft Office Excel 2007 a munkafüzeteket, vagy a Microsoft Office Word 2007 a dokumentumokat. Az Access-adatbázis objektumok – táblák, űrlapok lekérdezések, makrók, jelentések és így tovább – gyűjteménye, amelyek gyakran igénylik egymás jelenlétét ahhoz, hogy működjenek. Egy adatbeviteli űrlap esetében például addig nem tud új adatokat felvenni az űrlappal, amíg nem köti (csatlakoztatja) az űrlap vezérlőelemeit egy táblához.

Számos Access-összetevő jelenthet biztonsági veszélyt, így a módosító lekérdezések (az adatokat hozzáadó, módosító és törlő lekérdezések), a makrók, a kifejezések (egyetlen értéket visszaadó függvények) és VBA-programkód. Az adatok biztonságosabbá tétele végett az Office Access 2007 és az Adatvédelmi központ több biztonsági ellenőrzést hajt végre az adatbázisok megnyitása során. A folyamat menete a következő:

 • Ha megnyit egy .accdb vagy .accde fájlt az Office Access 2007 alkalmazásban, az Access átadja az adatbázis helyét az Adatvédelmi központnak. Ha megbízható a hely, az adatbázis úgy nyílik meg, hogy minden funkciója használható. Ha az Access korábbi verziójából származó adatbázist nyit meg az Office Access 2007 alkalmazásban, az Access átadja az adatbázis helyét és ha van, az adatbázisra alkalmazott digitális aláírás részleteit.

  Az Adatvédelmi központ ezen „bizonyítékok” alapján elemzi ki az adatbázis megbízhatóságát, majd utasítja az Access alkalmazást arra, hogyan nyissa meg az adatbázist. Az Access letiltja az adatbázist, vagy úgy nyitja meg, hogy minden funkciója használható.

  Megjegyzés: Ne feledje, hogy az Ön vagy a rendszergazda által az Adatvédelmi központban megadott beállítások határozzák meg, hogy az Access program az adatbázis megnyitásakor milyen megbízhatósági beállításokat használjon.

  Az Adatvédelmi központ használatáról további információt a cikke biztonsági és az Adatvédelmi központ adatvédelmi beállítások megtekintése.

 • Ha az Adatvédelmi központ letiltja a tartalmat, az adatbázis megnyitásakor megjelenik az üzenetsáv.

  Üzenetsáv

  A letiltott tartalom engedélyezéséhez kattintson a Beállítások gombra, majd a megjelenő párbeszédpanelen módosítsa a beállításokat. Az Access engedélyezi a letiltott tartalmat, majd újra megnyitja az adatbázist, teljes körű funkciókkal. Amíg ezt nem teszi meg, a letiltott összetevők nem használhatók.

 • Ha egy korábbi fájlformátumú adatbázist nyit meg (.mdb vagy .mde fájl), és az adatbázis nincs aláírva vagy nem megbízható, az Access alapértelmezés szerint letiltja a futtatható tartalmakat.

A korlátozott üzemmód

Ha az Adatvédelmi központ egy adatbázist nem megbízhatónak minősít, az Office Access 2007 korlátozott üzemmódban nyitja meg az adatbázist – azaz letilt minden futtatható tartalmat. Ez egyaránt igaz az új Office Access 2007 fájlformátumban és az Access korábbi verzióival létrehozott fájlokra is.

Az Office Access 2007 az alábbi összetevőket tiltja le:

 • VBA programkódok és az azokban található hivatkozások, valamint a nem biztonságos kifejezések.

 • A makrókban található nem biztonságos műveletek. „Nem biztonságos” minden olyan művelet, amely lehetővé teheti egy felhasználónak az adatbázis módosítását vagy az adatbázison kívüli erőforrásokhoz való hozzáférést. Ugyanakkor az Access által letiltott műveleteket esetenként tekintheti „biztonságosnak”. Ha például megbízik az adatbázist létrehozó személyben, megbízhat a nem biztonságos makróműveletekben is.

 • Különböző típusú lekérdezések:

  • Módosító lekérdezések:    Ezekkel adatokat vehet fel, frissíthet vagy törölhet.

  • Adatdefiníciós nyelvű (DDL-) lekérdezések:    Ezeket adatbázis-objektumok (például táblák vagy eljárások) létrehozására és módosítására használhatja.

  • SQL átadó lekérdezések:    Ezek közvetlenül egy, az ODBC-szabványt támogató adatbázis-kiszolgálóra küldenek parancsokat. Az átadó lekérdezések a kiszolgálón dolgoznak a táblával, az Access adatbázismotorjának bevonása nélkül.

 • ActiveX-vezérlőelemek

Egy adatbázis megnyitásakor az Access-bővítmények betöltése előfordulhat, hogy megpróbálja – programok bővítése hozzáférés vagy nyissa meg az adatbázist. Érdemes azt is, nyissa meg az adatbázist objektumok létrehozása varázslók futtatásához. Bővítmény betöltése, vagy egy varázsló elindul, az Access bizonyítékokra továbbítja az Adatvédelmi központ, amely megkönnyíti a további megbízhatósági döntések és vagy lehetővé teszi, hogy vagy az objektum vagy művelet letiltja. Amikor az Adatvédelmi központ letilt valamilyen az adatbázis és döntés az egyet nem értést, az üzenetsávon majdnem mindig használhatja a tartalom engedélyezése. Bővítmények adja meg, hogy a szabály alól kivételt képeznek. Ha az Adatvédelmi központban (a Létező bővítmények ablaktáblán), jelölje be a Alkalmazásbővítmények csak megbízható közzétevőnek kell aláírnia jelölőnégyzetet, az Access rákérdez, hogy engedélyezze a bővítményt, de ezt a folyamatot, az üzenetsávon nincs szükség résztvevők. Az Adatvédelmi központ használatával kapcsolatos további tudnivalókért lásd a jelen cikk használata megbízható helyen Office Access 2007-adatbázis .

Vissza a lap tetejére

Office Access 2007-adatbázis használata megbízható helyen

Ha egy Office Access 2007-adatbázist megbízható helyen tárol, minden VBA-programkód, makró és biztonságos kifejezés futtatható az adatbázis megnyitása után. Nem kell bizalmi döntéseket hoznia az adatbázis megnyitása során.

Az Office Access 2007-adatbázisok megbízható helyen történő használatához a következőket kell tennie:

 1. Keressen vagy hozzon létre egy megbízható helyet az Adatvédelmi központ segítségével.

 2. Mentse, helyezze át vagy másolja át az Office Access 2007-adatbázist a megbízható helyre.

 3. Nyissa meg és használja az adatbázist.

Az alábbi lépések leírják, hogyan találhat vagy hozhat létre megbízható helyet, majd hogyan helyezheti át az adatbázist erre a helyre.

Az Adatvédelmi központ elindítása

 • Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd Az Access beállításai elemre.

  Megjegyzés: Ehhez nem kell megnyitni adatbázist.

  Megjelenik Az Access beállításai párbeszédpanel.

 • Kattintson az Adatvédelmi központ kategóriára, majd a Microsoft Office Access adatvédelmi központ szakaszban az Az Adatvédelmi központ speciális beállításai gombra.

 • Kattintson a Megbízható helyek elemre, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Adatbázis elhelyezése megbízható helyen

 • A legmegfelelőbb technikával helyezze vagy másolja át az adatbázisfájlt a megbízható helyre. A Windows Intézővel például átmásolhatja vagy áthelyezheti a fájlt, vagy megnyithatja az Access alkalmazásban, majd mentheti a megbízható helyre.

Megbízható helyen tárolt adatbázis megnyitása

 • A kedvenc technikával használni a fájl megnyitásához. Például keresse meg, és a Windows Intézőben duplán a fájlra, vagy ha hozzáférési rendszer fut, kattintson a a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép megkereséséhez, és nyissa meg a fájlt.

Vissza a lap tetejére

Office Access 2007-adatbázisok csomagolása, aláírása és terjesztése

Office Access 2007 teszi könnyen és gyorsan, jelentkezzen be, és egy adatbázis terjesztése. Az .accdb fájlokban és az .accde fájlok létrehozásakor csomag a fájlt, a digitális aláírás alkalmazása a csomagot, és majd terjesztése más felhasználók az aláírt csomag. Az előkészítés és aláírás eszköz helyezi az adatbázis az Access telepítési (.accdc) fájlokban, bejelentkezik a fájlt, és akkor helyezi az aláírt csomag, amelyek meghatározzák, hogy egy helyen. A felhasználók majd bontsa ki az adatbázist a csomagból és munkát közvetlenül az adatbázisban (nem szerepel a csomagfájlt).

A továbbiakban ne feledkezzen meg a következő szempontokról:

 • Az adatbázisfájlok becsomagolásával és aláírásával megbízhatóságot közvetít. Ekkor ugyanis a digitális aláírás igazolja, hogy a csomag létrehozása után az adatbázist nem módosították.

 • Az adatbázisnak a csomagból történő kibontása után megszűnik a kapcsolat az aláírt csomag és a kibontott adatbázis között.

 • Az előkészítés és aláírás eszköz csak egy Office Access 2007 formátumban mentett adatbázisokkal is használhatja. Access 2007 az aláírása és terjesztése egy korábbi fájlformátumban létrehozott adatbázisok is tartalmaz. A digitális aláírás eszközt, amely megfelel a használni kívánt adatbázisfájl-formátumot kell használnia.

 • Egy csomagban csak egy adatbázis lehet.

 • Az eljárás a teljes adatbázist tartalmazó csomagot ellátja digitális aláírással, nem csak a makrókat és a modulokat.

 • Az eljárás a letöltési idő csökkentése érdekében tömöríti a csomagfájlt.

 • Windows SharePoint Services 3.0-kiszolgálón található csomagfájlból is kibonthat adatbázisfájlt.

Az alábbi szakaszok leírják, hogyan hozhat létre aláírt csomagfájlt, illetve hogyan csomagolhatja ki és használhatja az ilyen fájlokban található adatbázisokat.

Aláírt csomag létrehozása

 1. Nyissa meg a csomagolni és aláírni kívánt adatbázist.

 2. Kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , kattintson a Közzétételgombra, és kattintson az előkészítés és aláírásgombra.

  Megjelenik a Tanúsítvány kijelölése párbeszédpanel.

 3. Jelöljön ki egy digitális aláírást, majd kattintson az OK gombra.

  Megjelenik az Aláírt Microsoft Office Access csomag létrehozása párbeszédpanel.

 4. A Hely listán válassza ki az aláírt adatbáziscsomag helyét.

 5. Írja be az aláírt csomag nevét a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Létrehozás gombra.

  Az Access létrehozza az .accdc fájlt, és elhelyezi a kiválasztott helyen.

Aláírt csomagok kitömörítése és használata

 • Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd a Megnyitás gombra.

  Ekkor megjelenik a Megnyitás párbeszédpanel.

 • A fájl típusaként válassza ki a Microsoft Office Access aláírt csomagok (*.accdc) elemet.

 • Az .accdc fájlt tartalmazó mappa megkereséséhez használja a Hely listát, majd jelölje ki a fájlt és kattintson a Megnyitás gombra.

 • Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Ha azt választotta, hogy megbízik a telepítési csomag biztonsági tanúsítványában, megjelenik az Adatbázis kibontási helye párbeszédpanel. Folytassa a következő lépéssel.

  • Ha még nem döntötte el, hogy megbízik-e a tanúsítványban, a következő felirat jelenik meg.

   Figyelmeztető üzenet

   Ha megbízhatónak tartja az adatbázist, kattintson a Megnyitás gombra. Ha megbízik a szolgáltató minden tanúsítványában, válassza A közzétevőtől származó minden tartalom megbízható lehetőséget. Megjelenik az Adatbázis kibontási helye párbeszédpanel.

   Megjegyzés: Ha önaláírt tanúsítványt használ az adatbáziscsomag aláírásához, és a csomag megnyitása során A közzétevőtől származó minden tartalom megbízható lehetőséget választja, az adott önaláírt tanúsítvánnyal aláírt csomagok mindig megbízhatóak lesznek.

 • Másik lehetőség: a Hely mezőben válassza ki a kibontott adatbázis helyét, majd a Fájlnév mezőbe írjon be egy másik nevet a kibontott adatbázishoz.

  Tipp: Ha megbízható helyre bontja ki az adatbázist, megnyitásakor a program mindig automatikusan engedélyezi a tartalmát. Ha nem megbízható helyet választ, az adatbázis tartalmának bizonyos elemei alapértelmezés szerint le lehetnek tiltva.

 • Kattintson az OK gombra.

Ha nem biztos abban, hogy megbízhat-e egy tanúsítványban, az Annak megállapítása, hogy egy digitális aláírás megbízható-e című cikkben általános információkat találhat arról, hogy miként győződhet meg a tanúsítvány megbízhatóságáról a benne lévő dátum és más elemek ellenőrzésével.

Vissza a lap tetejére

Letiltott tartalom engedélyezése adatbázis megnyitásakor

Az Access alapértelmezés szerint letilt minden futtatható tartalmat az adatbázisokban, kivéve, ha az adatbázist megbízhatónak nyilvánította, vagy megbízható helyen tárolja. Az adatbázis megnyitásakor az Access letiltja a tartalmakat, és megjeleníti az Üzenetsávot.

Üzenetsáv

Az Access 2003-as verzióiban eltérően Office Access 2007 nem jelenít meg egy sor olyan modális párbeszédpanelek (párbeszédpanelek, melyekhez fel kell döntéshozatal, mielőtt bármely más megteheti) jelenik meg az adatbázis megnyitásakor. Jó helyen jár Ha azt szeretné, hogy Office Access 2007 kattintva térjen vissza a korábbi működését, is egy beállításkulcs hozzáadása és régebbi modális párbeszédpanel megjelenítéséhez. Végén található ez a szakasz lépései bemutatják, hogyan módosíthatja a beállításkulcsot.

Függetlenül attól, hogy mit tesz az Access egy adatbázis megnyitásakor, ha az adatbázis egy megbízható közzétevőtől származik, engedélyezheti a fájl végrehajtható komponenseit.

Adatbázis megbízhatóvá nyilvánítása

 1. Az Üzenetsávon kattintson a Beállítások gombra.

  Megjelenik A Microsoft Office biztonsági szolgáltatásai párbeszédpanel.

 2. Válassza a Tartalom engedélyezése beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Ha nem látható az Üzenetsáv

 • Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson az Üzenetsáv gombra.

Fontos: Ha ezt megteszi, az Access engedélyez minden letiltott tartalmat, így esetleg kártevőket is, amíg be nem zárja az adatbázist. Ha a kártevők megrongálják az adatokat vagy a számítógépet, az Access nem tudja elhárítani a károkat.

Adatbázis bezárása

 • Kattintson a Microsoft Office gombra kattintva Gombkép , és kattintson a Bezárás adatbázis.

Az adatbázis ismételt megnyitása alkalmával újra megjelenik az Üzenetsáv. Ezen a ponton bezárhatja az Üzenetsávot a letiltott tartalom letiltott állapotban hagyásával vagy a sáv elrejtésével. Mindkét művelet ugyanazzal a hatással jár – a letiltott tartalom letiltva marad.

Tartalom letiltása

 1. Az Üzenetsávon kattintson a Beállítások gombra.

  Megjelenik az A Microsoft Office biztonsági szolgáltatásai párbeszédpanel.

 2. Jelölje ki a Védelem az ismeretlen tartalommal szemben (ajánlott) beállítást, majd kattintson az OK gombra.

  Az Access letilt minden tartalmat, amely veszélyes lehet.

Az Üzenetsáv elrejtése

 • Bizalmi döntés meghozatala nélkül kattintson az Üzenetsáv Bezárás gombjára (X).

  Az Üzenetsáv bezárul.

Az Üzenetsáv megjelenítése

 • Az Adatbáziseszközök lap Megjelenítés/elrejtés csoportjában kattintson az Üzenetsáv gombra. Az adatbázis bezárásával, majd újbóli megnyitásával is megjelenítheti az Üzenetsávot.

A rendszerleíró adatbázisban található kulcs hozzáadása a modális párbeszédpanelek megjelenítése érdekében

Vigyázat!   A beállításjegyzék helytelen módosítása súlyos károkat okozhat az operációs rendszerben, és előfordulhat, hogy újra kell azt telepíteni. A Microsoft nem garantálja, hogy a beállításjegyzék helytelen módosításából fakadó problémákat orvosolni lehet. A beállításjegyzék szerkesztése előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A beállításjegyzék használatáról és védelméről a legfrissebb információt a Microsoft Windows súgója tartalmazza.

 1. Kattintson a Microsoft Windows Start gombjára, majd a Futtatás parancsra.

 2. Megnyitás mezőbe írja be a regedit szót, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Elindul a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő.

 3. Bontsa ki a HKEY_CURRENT_USER mappát, majd keresse meg az alábbi kulcsot:

  Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security

 4. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő jobb oldali ablaktáblájában kattintson a jobb gombbal az üres területre, mutasson az Új menüpontra, és kattintson a Duplaszó parancsra. Egy új, üres Duplaszó jelenik meg.

 5. Adja a következő nevet az értéknek: ModalTrustDecisionOnly.

 6. Kattintson duplán az új értékre.

  Megjelenik a Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel.

 7. Az Érték mezőben módosítsa a 0 értéket 1 értékre, majd kattintson az OK gombra.

 8. Zárja be a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt.

Ezután ha megnyit egy adatbázist, amelyben nem biztonságos tartalom található, egy párbeszédpanel-sorozatot fog látni az Üzenetsáv helyett. Az eredeti működés visszaállításához ismételje meg a fenti lépéseket, és az 1 értéket állítsa vissza0 értékre.

Vissza a lap tetejére

Office Access 2007-adatbázis titkosítása adatbázisjelszó segítségével

Az Office Access 2007 titkosítási eszköze két korábbi eszköz, a kódolás és az adatbázisjelszó továbbfejlesztése és kombinációja. Ha adatbázisjelszó segítségével titkosítja az adatbázist, az adatok olvashatatlanokká válnak más eszközök számára, így a felhasználóknak jelszót kell megadniuk az adatbázis használatához. Az Office Access 2007 alkalmazás titkosító algoritmusa erősebb, mint az Access korábbi verzióiban használtak.

Titkosítás adatbázisjelszó segítségével

 1. Nyissa meg a titkosítani kívánt adatbázist Kizárólagos módban.

  Az adatbázis megnyitása Kizárólagos módban

  • Kattintson a Microsoft Office gombra Gombkép , majd a Megnyitás gombra.

  • A Megnyitás párbeszédpanelen keresse meg a megnyitni kívánt fájlt, és válassza ki.

  • Kattintson a Megnyitás gomb melletti nyílra, majd a Kizárólagos megnyitás parancsra.

   Fájl megnyitása kizárólagos módban

 2. Az Adatbáziseszközök lap Adatbáziseszközök csoportjában kattintsunk a Titkosítás jelszóval gombra.

  Megjelenik az Adatbázisjelszó beállítása párbeszédpanel.

 3. Írja be a jelszót a Jelszó mezőbe, majd írja be még egyszer az Ellenőrzés mezőbe.

  Megjegyzések: 

  • Célszerű erős (biztonságos) jelszavakat használni, amelyekben kisbetűk, nagybetűk, számok és szimbólumok egyaránt szerepelnek. Gyenge jelszó az, amely nem vegyíti ezeket az elemeket. Biztonságos jelszónak számít például az Y6dh!et5, gyengének a Kutya27. A jelszó tartalmazzon legalább 8 karaktert, de a 14 vagy ennél több karakterből álló jelszavak még jobbak.

  • Fontos, hogy ne felejtsük el jelszavunkat. Ha ugyanis elfelejtjük, a Microsoft nem segíthet a jelszóval védett tartalomhoz való hozzáférésben. A leírt jelszavakat tároljuk biztonságos helyen, a védett adatoktól elkülönítve.

 4. Kattintson az OK gombra.

Adatbázis megnyitása és visszafejtése

 1. Nyissa meg a titkosított adatbázist ugyanúgy, ahogy bármely más adatbázist.

  Megjelenik a Jelszó megadása kötelező párbeszédpanel.

 2. Írja be a jelszót az Adatbázisjelszó mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

Jelszó eltávolítása

 • Az Adatbáziseszközök lap Adatbáziseszközök csoportjának kattintsunk az Adatbázis visszafejtése gombra.

  Megjelenik az Adatbázisjelszó törlése párbeszédpanel.

 • A Jelszó mezőbe írja be a jelszót, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Az Access korábbi verziójával létrehozott adatbázisok biztonsága az Office Access 2007 alkalmazásban

Ha megnyit egy adatbázist, amelyet az Access egy régebbi verziójával hozott létre, az adatbázis minden biztonsági tulajdonsága működőképes lesz. Ha például felhasználói szintű biztonságot alkalmazott egy adatbázison, ez a funkció működni fog Office Access 2007 alatt is.

Az Access alapértelmezés szerint minden nem megbízható adatbázist korlátozott üzemmódban nyit meg, és ebben az állapotban tartja őket. Megteheti, hogy minden megnyitás alkalmával engedélyezi a letiltott tartalom megjelenítését, vagy használhat egy megbízható közzétevőtől származó tanúsítványt digitális aláírás alkalmazására, vagy elhelyezheti az adatbázist egy megbízható helyen.

Fontos: Az ebben a szakaszban ismertetett lépések nem vonatkoznak azokra az adatbázisokra, melyek az új fájlformátumok valamelyikét használják.

Az adatbázisok verziónál Office Access 2007, alkalmazhat egy digitális aláírás az adatbázis-összetevők. A digitális aláírás megerősíti, hogy minden olyan makrókat, kód modulok és az adatbázis más végrehajtható összetevőket a aláíróval származik, hogy senki se módosította őket az adatbázis aláírása óta.

Ha az adatbázishoz aláírást szeretne rendelni, először digitális tanúsítványra van szüksége. Ha az adatbázist kereskedelmi terjesztés céljából hozza létre, a tanúsítványt kereskedelmi hitelesítésszolgáltatótól kell beszereznie. A hitelesítésszolgáltatók háttérellenőrzések során megvizsgálják, hogy az ilyen tartalmakat (például adatbázisokat) létrehozó személyek megbízhatóak-e.

A Microsoft-termékekhez szolgáltatást kínáló hitelesítésszolgáltatókról további információkat a Lásd még című szakaszban olvashat.

Ha egy adatbázist személyes célra vagy korlátozott munkacsoportokban szeretne használni, a Microsoft Office Professional 2007 egy eszközt kínál önaláírt tanúsítványok létrehozására. A következő szakaszok leírják, hogyan telepítheti a SelfCert.exe nevű eszközt, és hogyan használhatja önaláírt tanúsítványok létrehozására.

Önaláírt tanúsítvány létrehozása

 1. A Microsoft Windows rendszerben kattintson a Start gombra, mutasson a Minden program, a Microsoft Office, majd a Microsoft Office-eszközök menüpontra, és végül kattintson a Digitális tanúsítvány VBA-projektekhez parancsra.

  – vagy –

  Tallózással keresse meg a Office Professional 2007 programfájlok tartalmazó mappát. Az alapértelmezett mappát, a meghajtó: \Program Files\Microsoft Office\Office12. Abban a mappában keresse meg, és kattintson duplán a SelfCert.exe.

  Megjelenik a Digitális tanúsítvány létrehozása párbeszédpanel.

 2. A Tanúsítvány neve beviteli mezőben adja meg az új teszttanúsítvány nevét.

 3. Kattintson kétszer az OK gombra.

Megjegyzés: Ha nem látható a Digitális tanúsítvány VBA-projektekhez parancs, vagy nem található a SelfCert.exe, akkor előfordulhat, hogy telepíteniekell a SelfCert.

Adatbázis kódjainak aláírása

Megjegyzés: Ne feledje, hogy ezek a lépések vonatkoznak csak használata esetén a Office Access 2007 használó adatbázisokat adatbázis régebbi fájlformátumokba például az .mdb formátumot. Jelentkezzen be az új adatbázisok, olvassa el a következő részben csomag, jelentkezzen be, és az Office Access 2007-adatbázis terjesztése.

 1. Nyissa meg az aláírni kívánt adatbázist.

 2. Az Adatbáziseszközök lap Makró csoportjában a Visual Basic gombra kattintva nyissa meg a Visual Basic Editort.

  Billentyűparancs  Nyomja le az ALT+F11 billentyűkombinációt.

 3. A Projektböngésző ablakban jelölje ki az aláírni kívánt adatbázist vagy VBA-projektet.

 4. Kattintson az Eszközök menü Digitális aláírás parancsára.

  Megjelenik a Digitális aláírás párbeszédpanel.

 5. A teszttanúsítvány valódiságának ellenőrzéséhez kattintson a Kiválasztás elemre.

  Megjelenik a Tanúsítvány kijelölése párbeszédpanel.

 6. Jelölje ki az alkalmazni kívánt tanúsítványt.

  Ha követte az előző szakasz útmutatását, akkor jelölje ki a SelfCert segítségével létrehozott tanúsítványt.

 7. Az OK gombra kattintva zárja be a Tanúsítvány kiválasztása párbeszédpanelt, majd újra az OK gombra kattintva a Digitális aláírás párbeszédpanelt.

Tippek a régebbi verziójú adatbázisok aláírásához

 • Ha el szeretné kerülni, hogy a megoldás felhasználói véletlenül módosítsák a VBA-projektet, és érvénytelenítsék az Ön aláírását, aláírás előtt zárolja a projektet.

  Megjegyzés: A VBA-projekt zárolása nem akadályozza meg, hogy más felhasználó másikra cserélje a meglévő digitális aláírást. A vállalati rendszergazdák új aláírásokkal láthatják el a sablonokat és a bővítményeket, így szabályozhatják, hogy pontosan mit futtathatnak a felhasználók.

 • A VBA-projektek aláírásakor használjon időbélyeget, hogy mások akkor is ellenőrizhessék aláírását, ha az ahhoz használt tanúsítvány már lejárt. A VBA-projektek biztonságáról és időbélyegeiről lásd: Microsoft Office Online.

Megjegyzés: Ne feledje, hogy ezek a lépések vonatkoznak csak használata esetén az Access korábbi verzióival létrehozott adatbázisok Office Access 2007 . Jelentkezzen be az új adatbázisok, olvassa el a következő részben csomag, jelentkezzen be, és az Office Access 2007-adatbázis terjesztése.

A SelfCert.exe telepítése

 1. Indítsa el az Office Professional 2007 telepítő CD-t vagy más telepítő adathordozót.

 2. A telepítőprogramban jelölje be a Hozzáadás vagy eltávolítás választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: Ha az Office Professional 2007 programcsomagot a rendszergazda telepítette, és a CD nem áll rendelkezésre, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

  1. A Microsoft Windows rendszerben kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult parancsra.

  2. Kattintson duplán a Programok telepítése és törlése ikonra.

  3. Válassza a 2007-es Microsoft Office rendszer elemet, majd kattintson a Módosítás gombra.

   A telepítő elindul.

  4. Jelölje be a Hozzáadás vagy eltávolítás választógombot, és kattintson a Tovább gombra.

  5. Folytassa az alábbi lépésekkel.

 3. Bontsa ki a Microsoft Office és a Közös Office-szolgáltatások csomópontot: ehhez kattintson a mellette található pluszjelre (+).

 4. Kattintson a Digitális tanúsítvány VBA-projektekhez elemre.

 5. Kattintson A sajátgépről fut parancsra.

 6. Az összetevő telepítéséhez kattintson a Tovább gombra.

 7. A telepítés befejeztével kattintson a Bezárás gombra, majd térjen vissza a szakasz első lépéscsoportjához.

Vissza a lap tetejére

Nem biztonságos kifejezések futtatása (a védőfalas mód kikapcsolása)

Ha egy kifejezést felvesz egy adatbázisba, majd az adatbázist megbízhatónak nyilvánítja, vagy egy megbízható helyen tárolja, az Access a kifejezést egy külön működési környezetben, úgynevezett védőfalas módban futtatja. Az Access ezt a műveletet elvégzi az Office Access 2007-fájlokkal és a korábbi formátumú Access-fájlokkal is. Az Access alapértelmezés szerint engedélyezi a védőfalas módot, és ez a mód automatikusan letiltja a nem biztonságos kifejezéseket is, még akkor is, ha megbízhatónak nyilvánított egy adatbázist. A védőfalas módban letiltott kifejezésekről a Microsoft Office Online webhelyen, a A Microsoft Jet Expression Service védett rendszerterületi üzemmódja című témakörből tájékozódhat bővebben.

Ha megbízhatónak tart egy adatbázist, és szeretne lefuttatni egy feltételt, amelyet a védőfalas mód letiltott, módosíthat egy kulcsot a rendszerleíró adatbázisban, és letilthatja a védőfalas módot.

Az alábbi ábrán látható a nem biztonságos kifejezések futtatásához vezető döntéshozási folyamat.

A homokozó elvű üzemmód engedélyezésének vagy letiltásának döntési folyamata

Vigyázat!   A beállításjegyzék helytelen módosítása súlyos károkat okozhat az operációs rendszerben, és előfordulhat, hogy újra kell azt telepíteni. A Microsoft nem garantálja, hogy a beállításjegyzék helytelen módosításából fakadó problémákat orvosolni lehet. A beállításjegyzék szerkesztése előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A beállításjegyzék használatáról és védelméről a legfrissebb információt a Microsoft Windows súgója tartalmazza.

Ha nem ismeri a rendszerleíró adatbázist, vagy nem szívesen módosítja az adatbázis kulcsait, keressen valakit, aki ért ehhez, vagy fontolja meg, hogy nem kellene-e konvertálni a korábbi verziójú adatbázist az Office Access 2007-fájlformátumra. Ezenkívül rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie a számítógépen ahhoz, hogy módosíthassa az értékeket.

A rendszerleíró kulcs módosítása

Fontos: Az alábbi lépések végrehajtásával a számítógép összes felhasználója számára engedélyezi a nem biztonságos kifejezések futtatását az Access összes példányában.

 1. Kattintson a Microsoft Windows Start gombjára, majd a Futtatás parancsra.

 2. Megnyitás mezőbe írja be a regedit szót, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Elindul a Beállításszerkesztő.

 3. Bontsa ki a HKEY_LOCAL_MACHINE mappát, és keresse meg a következő kulcsot:

  \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

 4. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő jobb oldali ablaktábláján kattintson duplán a SandboxMode kulcsra.

  Megjelenik a Duplaszó szerkesztése párbeszédpanel.

 5. Az Érték mezőben a 3 helyett írja be a 2 értéket, majd kattintson az OK gombra.

 6. Zárja be a Beállításszerkesztőt.

Fontos:    Jegyezze meg, hogy amíg nem bízik meg az adatbázisban, az Access letilt minden nem biztonságos kifejezést, függetlenül a beállításjegyzék ezen beállításától.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×