Az űrlaptervezési folyamat különböző szerepkörei

A különböző részlegek gyakran működnek együtt az alkalmazottaknak szánt InfoPath-űrlapok tervezésében, tesztelésében és üzembe helyezésében. Például előfordulhat, hogy a HR-osztály létrehoz egy vállalati költségelszámolási űrlapot, amelynek az űrlapsablonját megtartja az informatikai részleg, majd a későbbiekben kijavítja a felhasználók által jelentett problémákat, a felhasználók igényei szerint frissíti az űrlap kivitelezését, és egyéb műveleteket végez.

Ez a cikk az űrlapsablonokat meghatározó, tervező, közzétevő és felhasználó alkalmazottak által betöltött szerepekről szól. Szervezetének munkaköri beosztása és elvárt felelősségei eltérhetnek az itt leírtaktól, de amennyiben még nem jártas az InfoPath használatában, az itt leírtakból egy általános képet kaphat az űrlaptervezési folyamat szerepköreiről.

Tartalom

Az űrlapelemző

Az űrlaptervező

Az űrlapfejlesztő

A farm rendszergazdája

A webhelycsoportgazda

Az űrlap felhasználója

Az űrlapelemző

Az űrlapelemző egy adott űrlapsablon munkafolyamatát és üzleti követelményeit figyeli. Az űrlapelemző szerepkörét betöltő személy általában már rendelkezik projektmenedzseri tapasztalattal és elemzői képességekkel, valamint jártas az űrlaptervezés elveiben is.

Az űrlapelemző helyett egyes cégek üzletirendszer-elemzőt vagy projektmenedzsert alkalmaznak. Bár a beosztásuk eltérhet egymástól, a feladatuk ugyanaz: az üzleti szükségletek gondos elemzése után az űrlapelemző határozza meg az űrlapsablon átfogó tervezetét, majd menedzseli a projektet.

A bonyolult űrlapsablonok tervezési fázisa általában egy formális és komplex folyamat, így az űrlapelemző számos résztvevővel tárgyalhat. Például ha egy űrlapsablont integrálni kell egy nagyobb, cégszintű üzleti rendszerbe (például egy költségelszámolási rendszerbe), gyakran az űrlapelemző írja meg a szükséges működési előírásokat, vagy a tervezéshez szükséges egyéb dokumentumokat.

Ezen felül az űrlapelemző munkakörébe tartozhat még:

 • Az űrlapsablon üzleti tervének meghatározása.

 • A felhasználói felület és a felhasználói folyamat-összetevők meghatározása.

 • Az űrlapadatok tárolási helyének és módjának meghatározása.

 • Az űrlapsablon biztonsági réseinek megállapítása.

 • Az űrlapsablon üzembe helyezésének megtervezése.

 • Az aktuális törvényeknek, iparági szabályozásoknak, vállalati rendelkezéseknek és egyéb követelményeknek megfelelő adatarchiválási és -megőrzési stratégiák meghatározása.

 • Együttműködés az űrlap felhasználóival, tervezőivel, az informatikai részleggel és egyéb csoportokkal az űrlapsablon problémáinak megoldása érdekében.

Vissza a lap tetejére

Az űrlaptervező

Az űrlaptervező az InfoPath tervező mód felületén dolgozva létrehozza az űrlapsablont, amely egy .xsn kiterjesztésű fájl. A .xsn-fájl határozza meg az adatszerkezetet, a megjelenést, és a befejezett űrlapok (az .xml-fájlok) viselkedését.

Az űrlaptervező munkakörébe tartozhat még:

 • Az űrlapsablon asztali vagy mobilböngészőkkel való kompatibilitásának meghatározása.

 • Az űrlapsablon az InfoPath 2003-mal való kompatibilitásának meghatározása.

 • Az űrlapsablon elrendezésének megtervezése.

 • Az űrlapsablon vezérlőinek hozzáadása és testreszabása.

 • adatérvényesítés, feltételes formázás, szabályok és egyéb automatizált viselkedések hozzáadása.

 • Az űrlapsablon és a meglévő adatforrások (például a Microsoft SQL Server) közötti kapcsolat létrehozása.

 • Együttműködés a fejlesztőkkel a szkriptek vagy felügyelt kódok az űrlapsablonhoz adásához.

 • Az űrlapsablon közzététele egy megosztott hálózati helyen, egy e-mailes terjesztési listán vagy egy InfoPath Forms Services-t vagy Windows SharePoint Services-t futtató kiszolgálón.

 • Együttműködés a farmok rendszergazdáival a rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok InfoPath Forms Services-t futtató kiszolgálón való közzétételéhez.

 • Az űrlapok működésének tesztelése.

Vissza a lap tetejére

Az űrlapfejlesztő

Az űrlapfejlesztő egyéni kódot ír az űrlapsablonhoz. Az InfoPath két parancsnyelvet – a Microsoft JScriptet és a Microsoft Visual Basic Scripting Edition-t (VBScript) –, és két felügyelt kódú nyelvet is támogat, a Microsoft Visual C#-t és a Microsoft Visual Basic-et.

Az űrlapfejlesztő munkakörébe tartozhat még:

 • Segítség az űrlap tervezésében, ahogyan azt az előző szakasz is említi.

 • Egy adott űrlapsablon programnyelvének meghatározása.

 • Űrlap- és adatérvényesítési eseményekre reagáló, az űrlap alapjául szolgáló XML-dokumentumhoz hozzáférő és azt módosító, az űrlapon egyéni adatbeküldési és -egyesítési műveleteket végrehajtó, vagy a külső adatforrásokhoz hozzáférő kód írása.

 • Az űrlap XML-segédfájljainak kinyerése, majd a segédfájlok elemeinek, attribútumainak és értékeinek manuális módosítása egy hagyományos szövegszerkesztőben.

 • Egyéni hibakezelés hozzáadása az űrlapsablonhoz.

 • Hozzáférés az egyéni munkaablakokhoz és párbeszédpanelekhez; azok módosítása.

 • Az űrlapsablon kódjának karbantartása.

 • Az űrlapsablont telepítő telepítőfájl-űrlap létrehozása a Közzétételi varázslóval.

 • Az InfoPath szerkesztői környezetének tárolása egy egyéni Windows-alkalmazásban vagy Weboldalon (.aspx).

 • Egy COM-bővítmény létrehozása és regisztrálása, amely egy olyan kiegészítő program, amely egyéni parancsokkal vagy speciális funkciókkal látja el az InfoPath felhasználói felületét.

Vissza a lap tetejére

A farm rendszergazdája

Az űrlapsablonok számos helyen közzé tehetők, többek között a InfoPath Forms Services-t futtató kiszolgálókon is. Az InfoPath Forms Services egy olyan kiszolgálótechnológia, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók webböngészővel töltsék ki az InfoPath-űrlapokat az InfoPath ügyfélprogramja helyett vagy mellett. További információ az InfoPath Forms Services-ről a Lásd még mezőben található.

A farmok rendszergazdái számos felügyeleti tevékenységet látnak el a InfoPath Forms Services-t futtató kiszolgálókon, általában a SharePoint központi felügyelet nevű speciális felügyeleti oldalon kiválasztott parancsokkal. Bizonyos esetekben a farmok rendszergazdáinak először ellenőrizni kell a feltöltés előtt, hogy a böngészőbarát űrlapsablon hibamentes-e.

Egy böngészőkompatibilis űrlapsablonInfoPath Forms Services-t futtató kiszolgálón való közzétételéhez az űrlaptervezőnek vagy a farm rendszergazdájának engedélyeznie kell az űrlap webböngészős kitöltését. Az űrlaptervező általában ezt a lépést a közzétételi folyamat során végzi el, az InfoPath Közzétételi varázsló egyik jelölőnégyzetének bejelölésével. Azonban bizonyos körülmények között, például amikor az űrlapsablon felügyelt kódot tartalmaz, a farm rendszergazdájának engedélyeznie kell az űrlapsablon webböngészős használatát. A folyamat részeként ellenőrizni kell, hogy az űrlapsablonban nincsenek-e hibák vagy figyelmeztetések, majd az űrlapsablont fel kell tölteni a kiszolgálófarmra, és a kiszolgálón egy webhelycsoport-ban aktiválni. Ezen tevékenységek nagy része a SharePoint központi felügyeleti oldalán végzendő el.

A farm rendszergazdájának munkakörébe tartozhat még általában:

 • Együttműködés a webhelycsoportgazdával, az űrlapsablon-tervezővel és bármilyen egyéb résztvevővel a rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok üzembe helyezése érdekében.

 • Egy rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablon feltöltése a kiszolgálóra.

 • Az új, rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok frissítése.

 • A rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok feltöltése és aktiválása egy webhelycsoportban.

 • A rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok inaktiválása a webhelycsoportban.

 • A rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok fokozatos leválasztása.

 • A rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok törlése.

 • Olyan stratégiák kidolgozása, amelyek minimalizálják az űrlapsablonok illetéktelen használatát, megelőzik a szolgáltatásmegtagadásos támadásokat, és figyelik az esetleges teljesítménybeli problémákat.

Vissza a lap tetejére

A webhelycsoportgazda

A webhelycsoport olyan SharePoint-webhelyek gyűjteménye, amelyek azonos tulajdonossal és felügyeleti beállításokkal rendelkeznek. Minden webhelycsoport egy legfelső szintű webhelyet és egy vagy több alwebhelyet tartalmaz. A webhelycsoportgazdák Teljes hozzáférés jogosultsági szinttel bírnak egy webhelycsoport minden webhelye és tartalma felett.

A farm rendszergazdája a InfoPath Forms Services-t futtató kiszolgálókat kezeli, a webhelycsoport rendszergazdája pedig magukat a webhelyeket. A webhelycsoport szintjén, a webhelycsoportgazdák a felső szintű webhely beállításait (például a webhelycsoport-szolgáltatásokat, a webhelycsoport naplózási beállításait és a webhelycsoport-házirendeket) a Webhelybeállítások lapon kezelik. Ami az InfoPath alkalmazást illeti, a webhelycsoportgazdák aktiválják az űrlapsablonokat, így azok elérhető tartalomtípusként használhatók a könyvtárban.

A webhelycsoportgazda munkakörébe tartozhat még általában:

 • Együttműködés a farm rendszergazdájával, az űrlapsablon-tervezővel és bármilyen egyéb résztvevővel a rendszergazda által jóváhagyott űrlapsablonok üzembe helyezése érdekében.

 • Felügyeleti feladatok ellátása a webhelycsoport egy vagy több webhelyén.

 • Olyan stratégia létrehozása, amely eltávolítja a hálózatról a frissítést vagy visszavonást igénylő űrlapokat.

 • Az űrlapsablon aktiválása a webhelycsoportban.

 • Az űrlapsablon inaktiválása a webhelycsoportban.

 • Egy adott űrlap kizárólag webböngészős használatának engedélyezése attól függetlenül, hogy az InfoPath telepítve van-e a felhasználó számítógépén.

 • További webhelyek és dokumentumkönyvtárak létrehozása egy adott webhelycsoportban.

 • Engedélyek megadása a felhasználók számára.

Vissza a lap tetejére

Az űrlap felhasználója

Az űrlap felhasználója az űrlapot kitöltő személy. Fontos, hogy az űrlap felhasználói elégedettek legyenek az űrlap kivitelezésével és munkafolyamatával. Ha az űrlapot nehéz használni, a felhasználók nem fogják tudni hatásosan vagy hatékonyan kezelni. Az űrlap felhasználói hozzák meg a végleges döntést a legtöbb, az űrlapsablonon végzett javításról.

Az űrlap felhasználója az űrlapsablon kivitelezésétől függően az alábbiakat teheti:

 • Az űrlap kitöltése vagy az InfoPath segítségével (átlagos űrlapsablon esetén), vagy webböngészővel (böngészőbarát űrlapsablon esetén).

 • Részvétel az űrlap tesztelésében, mielőtt azt hivatalosan megosztják az egész szervezettel.

 • Építő jellegű visszajelzést nyújtanak az űrlap kivitelezéséről.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×