Az értékek munkalapon való megszámlálásának módszerei

Számlálás és összegzés Az elemek megszámolása az adatelemzés alapvető része, akár egy részleg dolgozóit akarja megszámolni a szervezetében, akár a negyedévenként eladott termékek számára kíváncsi. Az Excel többféle módszert is nyújt a cellák, a sorok és az oszlopok megszámlálásához.

Ez a cikk részletesen összefoglalja az elérhető módszereket, segítséget nyújt a használandó módszer gyors kiválasztásához, és átfogóbb cikkekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz.

A megszámlálás nem ugyanaz, mint az összegzés. Ha szeretne többet megtudni a cellákban, az oszlopokban és a sorokban lévő értékek összegzéséről, olvassa el Az értékek munkalapon való összegzésének módszerei című témakört.

Tartalom

Egyszerű számlálás

Videó: Cellák megszámlálása az Excel állapotsorával

Cellák megszámlálása egy oszlopban vagy sorban egy beépített paranccsal

Cellák megszámlálása egy tartományban a DARAB függvénnyel

Cellák megszámlálása egy oszlopban a Tagolás csoport Részösszeg parancsával

Cellák megszámlálása egy oszlopban vagy sorban kimutatás segítségével

Cellák megszámlálása egy listában vagy Excel-táblázatoszlopban a RÉSZÖSSZEG függvénnyel

Számlálás egy vagy több feltétel alapján

Videó: A DARAB, a DARABTELI és a DARAB2 függvény használata

Cellák megszámlálása egy tartományban egyetlen feltétel alapján a DARABTELI függvénnyel

Cellák megszámlálása egy oszlopban egy vagy több feltétel alapján az AB.DARAB függvénnyel

Cellák megszámlálása egy tartományban több feltétel alapján a DARABHATÖBB függvénnyel vagy a DARAB és a HA függvény kombinációjával

Üres értékek megszámlálása

Adatot tartalmazó cellák megszámlálása egy tartományban a DARAB2 függvénnyel

Adatot tartalmazó cellák megszámlálása egy listában az AB.DARAB2 függvénnyel

Üres cellák megszámlálása egy folytonos tartományban a DARABÜRES függvénnyel

Adatot tartalmazó cellák megszámlálása egy nem folytonos tartományban a SZUM és a HA függvény kombinációjával

Értékek egyedi előfordulásának megszámlálása

Egyedi értékek megszámlálása egy tartományban egy kimutatással

Egyedi értékek megszámlálása egy tartományban egyetlen feltétel alapján a DARABTELI függvénnyel

Egyedi értékek megszámlálása egy tartományban több feltétel alapján a SZUM és a HA függvény tömbképletbe foglalt kombinációjával

Egyedi értékek megszámlálása egy listaoszlopban irányított szűréssel

Egy vagy több feltételnek megfelelő egyedi értékek megszámlálása egy összetett képlettel

Speciális esetek (összes cella megszámlálása, szavak megszámlálása)

Minden cella megszámlálása egy tartományban a SOROK és az OSZLOPOK függvénnyel

Szavak megszámlálása egy tartományban egy összetett képlettel

Számítások és számlálások megjelenítése az állapotsorban

Egyszerű számlálás

A tartományok vagy táblázatok értékeit megszámlálhatja egy egyszerű képlettel, egy gombra kattintva vagy egy munkalapfüggvény segítségével.

Az Excel emellett az állapotsorában is jelenít meg információkat a kijelölt cellákra vonatkozóan. Az alábbi videóból megtudhatja, hogy hogyan használhatja az állapotsort erre a célra. A Számítások és számlálások megjelenítése az állapotsorban című szakaszban is találhat további információt. Ha gyorsan szeretné áttekinteni az adatait, és nincs ideje képleteket beírni, érdemes kihasználni az állapotsor információs funkcióit.

Videó: Cellák megszámlálása az Excel állapotsorával

Az alábbi videóból megtudhatja, hogy hogyan ellenőrizheti az elemek számát az állapotsoron.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy oszlopban vagy sorban egy beépített paranccsal

A cellák megszámlálásához használhatja az AutoSzum funkció Darabszám parancsát. Ehhez jelöljön ki egy legalább egy számértéket tartalmazó cellatartományt, majd kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában az AutoSzum gomb melletti nyílra. Ezután kattintson a Darabszám parancsra. Az Excel ekkor visszaadja a cellatartományban található számértékek számát a kijelölt tartomány melletti egyik cellában. Ez az eredmény vízszintes tartomány kijelölése esetén általában a tartománytól jobbra eső cellában, függőleges tartomány kijelölése esetén pedig a tartomány alatti cellában jelenik meg.

A Darabszám AutoSzum parancs használata

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy tartományban a DARAB függvénnyel

A DARAB függvénnyel megállapíthatja, hogy hány darab számérték található egy tartományban. Az alábbi példában az A2:A5 tartomány három számot (5, 32 és 10) és egy szöveges értéket („helló”) tartalmaz. A DARAB függvényt a következőképpen használhatja képletben: =DARAB(A2:A5). Az eredmény 3, mely a tartományban található számértékek száma.

1

2

3

4

5

6

A

Mintaérték

5

32

helló

10

=DARAB(A2:A5)

További információt a DARAB függvény című témakör nem folytonos sorban vagy oszlopban található számok megszámlálásáról szóló szakaszában találhat.

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy oszlopban a Tagolás csoport Részösszeg parancsával

Oszlopokat a Részösszeg paranccsal (Adatok lap, Tagolás csoport) tud csoportosítani és összesíteni.

Ha az adatok listában találhatók, és tudja oszlopértékek szerint csoportosítani őket, akkor létrehozhat egy tagolást az adatok csoportosításához és összesítéséhez.

A Részösszeg parancs csoportosítja az adatokat tagolássá

A fenti ábrán az értékesítési eredmények régiónként vannak csoportosítva, és láthatja, hogy négy negyedéves érték szerepel mind a keleti, mind pedig a nyugati régiónál. A parancs az értékeket összesíti is régiónként, illetve a végösszeget is kiszámítja.

További információért olvassa el az alábbi témaköröket:

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy oszlopban vagy sorban kimutatás segítségével

Egy kimutatás létrehozásával összesítheti az adatait, és elemzést végezhet, mellyel megadhatja, hogy milyen kategóriák alapján szeretné megtekinteni az adatait.

Kimutatás gyors létrehozásához jelölje ki egy tartomány vagy egy Excel-táblázat egy tetszőleges celláját, majd kattintson a Beszúrás lap Táblázatok csoportjában a Kimutatás gombra.

A kimutatások előnyeinek megértéséhez figyelje meg, hogy az alábbi példában az értékesítési adatok számtalan sort tartalmaznak (valójában 40 sornyi adatot, de a kép csak egy részét mutatja ezeknek). Az adatok nincsenek összesítse, és sem részösszeg, sem végösszeg nem látható.

Kimutatásban használt adatok

Az ugyanezen adatokon alapuló kimutatás megjeleníti a részösszegeket és a végösszeget, és könnyen áttekinthető összegzést nyújt.

Összesített adatok kimutatásban

A kimutatások létrehozásához és használatához szükség lehet az adatai előkészítésére, illetve néhány fogalom megismerésére.

Ha szeretne többet megtudni, olvassa el az alábbi témaköröket:

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy listában vagy Excel-táblázatoszlopban a RÉSZÖSSZEG függvénnyel

A RÉSZÖSSZEG függvénnyel megszámlálhatja az értékeket egy Excel-táblázatban vagy egy cellatartományban.

A RÉSZÖSSZEG függvényben megadhatja, hogy az elrejtett sorokat bele kívánja-e foglalni az eredménybe. A függvény a kiszűrt sorokat mindig figyelmen kívül hagyja.

Ha a függvényt például az alábbi táblázat (A2:A8 tartomány) hét értékén használja, az eredmény 7 lesz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Eladott egység

25

8

12

32

11

40

16

=RÉSZÖSSZEG(2;A2:A8)

A képletben a „2” érték adja meg, hogy a függvény a SZUM függvény segítségével adja vissza az értékek számát az A2:A8 tartományban, és a rejtett sorokat is foglalja bele. Az eredmény (mely az A9 cellában látható) 7.

Ha elrejtené a 4., az 5. és a 6. sort, és azt szeretné, hogy ezeket kihagyja a program, akkor a kicsit másként kellene használnia a RÉSZÖSSZEG függvényt. A „2” érték helyett a „102” értéket kellene megadnia a képletben, mely arra utasítja az Excelt, hogy hagyja ki a rejtett sorokat. A munkalap az alábbihoz hasonlóan nézne ki (elrejtett 4., 5. és 6. sorral):

1

2

3

7

8

9

A

Eladott egység

25

8

40

16

=RÉSZÖSSZEG(102;A2:A8)

Ez esetben a függvény a 4 értéket adja vissza, mely a nem rejtett és számot tartalmazó cellák száma az oszlopban.

További útmutatást a RÉSZÖSSZEG függvény című témakörben találhat.

Vissza a lap tetejére

Számlálás egy vagy több feltétel alapján

Megszámlálhatja csak azokat a cellákat egy tartományban, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek. Ehhez több munkalapfüggvényt is használhat.

Videó: A DARAB, a DARABTELI és a DARAB2 függvény használata

Az alábbi videóból megtudhatja, hogy hogyan használhatja a DARAB, a DARABTELI és a DARAB2 függvényt a megadott feltételeknek megfelelő cellák megszámlálásához.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy tartományban egyetlen feltétel alapján a DARABTELI függvénnyel

A DARABTELI függvénnyel megszámlálhatja azokat a cellákat, amelyek megfelelnek egy feltételnek. Az alábbi példában a függvény megszámlálja a 20-nál nagyobb értékeket az A2:A8 tartományban. Az eredmény 3. Figyelje meg, hogy a feltétel (">20") idézőjelek közé van foglalva. A feltételeknél kötelező az idézőjel használata.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Eladott egység

25

8

12

32

11

40

16

=DARABTELI(A2:A8;">20")

További útmutatást a DARABTELI függvény című témakörben találhat.

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy oszlopban egy vagy több feltétel alapján az AB.DARAB függvénnyel

Az AB.DARAB adatbázisfüggvénnyel megkeresheti a megadott feltételnek megfelelő elemeket.

Az AB.DARAB függvényt akkor célszerű használni, ha egy oszloplistával dolgozik, és könnyebbnek tűnik, ha a feltételeket egymásba ágyazott függvények helyett külön cellatartományban definiálja.

Tegyük fel, hogy az alábbi példában szeretné megszámolni azokat a hónapokat 2008. márciusától, amelyek során 400-nál több terméket értékesített. A táblázatban láthatja, hogy két hónap felel meg ennek a feltételnek: április (442) és június (405).

Megjegyzés : Még ha az alábbi eljárás nem is tűnik intuitívnak, működik. Fontos, hogy az utasításokat pontosan kövesse, és az itt látható módon rendezze el az adatokat a munkalapján. Átmásolhatja az adatokat a táblázatból, és bemásolhatja azokat egy munkalap A1 cellájába. Ezután az eredménynek meg kell jelennie a B13 cellában.

A módszer használatához hozzá kell adnia egy további, az A1:B7 tartományban lévő értékesítési adatokhoz hasonló elrendezésű cellatartományt. A további cellatartomány az A10:B11 cellákból áll, ugyanazokat az oszlopcímkéket tartalmazza („Eladott egységek száma” és „Hónap vége”), és egy feltételt tartalmaz az egyes oszlopfejlécek alatt közvetlenül lévő sorban (A11:B11).

Ezután írja be a képletet egy tetszőleges üres cellába (a jelen példában a B13 cellát használjuk, de a képlet helye nem befolyásolja az eredményt). A jelen példában lévő képlet az AB.DARAB függvényt használja, a következő módon: =AB.DARAB(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Eladott egységek száma

Hónap vége

339

2008.01.31.

270

2008.02.29.

314

2008.03.31.

442

2008.04.30.

336

2008.05.31.

405

2008.06.30.

Eladott egységek száma

Hónap vége

=">400"

=">=2008.03.31."

=AB.DARAB(A1:B7;;A10:B11)

Az AB.DARAB függvény megvizsgálja az adatokat az A2:A7 tartományban, és alkalmazza az A11 és a B11 cellában található feltételt. Az eredmény 2, mely a mindkét feltételt teljesítő sorok száma (az 5. és a 7. sor).

További útmutatást az AB.DARAB függvény című témakörben találhat.

Vissza a lap tetejére

Cellák megszámlálása egy tartományban több feltétel alapján a DARABHATÖBB függvénnyel vagy a DARAB és a HA függvény kombinációjával

Használhatja csak a DARABHATÖBB függvényt vagy a DARAB és a HA függvény kombinációját.

A DARABTELI függvény használata cellatartományon

A fenti képen a DARABHATÖBB függvénnyel azokat az autókat keressük, amelyek több mint 250 lóerősek, miközben az autópályán mért fogyasztásuk kevesebb mint 11 liter / 100 kilométer. A függvény a 2 eredményt adja, mely a mindkét feltételnek megfelelő sorok száma (3. és 4. sor).

Megjegyzés : A DARABHATÖBB függvényben a feltételeket idézőjelekbe ("") kell foglalni – például: "<250", ">25" vagy "240".

Ha azt szeretné megállapítani, hogy egyetlen érték hányszor szerepel egy tartományban, használhatja a DARABTELI függvényt. Ha például az érdekli, hogy hányszor szerepel a 70 érték az A2:A40 tartományban, a következő képlettel állapíthatja meg: =DARABTELI(A2:A40;70).

További információt az Érték előfordulásainak megszámolása és a DARABHATÖBB függvény című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

Üres értékek megszámlálása

Munkalapfüggvények használatával megszámlálhatja, hogy hány cella üres, illetve hány cella tartalmaz adatot.

Adatot tartalmazó cellák megszámlálása egy tartományban a DARAB2 függvénnyel

A DARAB2 függvénnyel megszámolhatja, hogy hány cella tartalmaz értéket egy tartományban.

A cellák megszámolásakor időnként szükséges lehet az üres cellák kihagyására, mert például csak az értéket tartalmazó cellák adnak hasznos információt. Ilyen például, ha azt szeretné megállapítani, hogy hány értékesítőnek volt legalább egy értékesítése egy adott régióban.

Az alábbi példában az „Értékesítés a nyugati régióban” oszlop értékein használjuk a képletet, mely a 3 eredményt adja.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Értékesítő

Értékesítés a nyugati régióban

Bálint

2400000

Gábor

Kevin

Szilvia

3100000

László

Éva

800000

=DARAB2(B2:B7)

Mivel a B3, a B4 és a B6 cella üres, a DARAB2 függvény figyelmen kívül hagyja őket. Csak az értéket tartalmazó cellákat (2400000, 3100000 és 800000) számolja a függvény. Az eredmény (mely az B8 cellában látható) 3.

További információért olvassa el az Adatot tartalmazó cellák megszámlálása és a DARAB2 függvény című témakört.

Vissza a lap tetejére

Adatot tartalmazó cellák megszámlálása egy listában az AB.DARAB2 függvénnyel

Az AB.DARAB2 függvénnyel megszámlálhatja a megadott feltételeknek megfelelő cellákat egy lista vagy egy adatbázis rekordoszlopában.

Az alábbi példa az AB.DARAB2 függvény segítségével megszámlálja azon rekordok számát egy adatbázis A4:B9 tartományában, amelyek megfelelnek az A1:B2 kritériumtartományban megadott feltételeknek. Az első feltétel az, hogy a Termékazonosító értéke legyen 4000 vagy nagyobb, a második feltétel pedig az, hogy az Értékelések értéke legyen 50 vagy nagyobb. Csak egyetlen rekord (a 7. sor) felel meg mindkét feltételnek.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Termékazonosító

Értékelések

=">=4000"

=">=50"

Termékazonosító

Értékelések

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=AB.DARAB2(A4:B9;"Értékelések";A1:B2)

További útmutatást az AB.DARAB2 függvény című témakörben találhat.

Vissza a lap tetejére

Üres cellák megszámlálása egy folytonos tartományban a DARABÜRES függvénnyel

A DARABÜRES függvény visszaadja az üres mezők számát egy folytonos tartományban (a cellákat akkor nevezzük folytonosnak, ha kihagyások nélküli sorozatot alkotnak). Ha egy cella olyan képletet tartalmaz, amely üres szöveget („”) ad vissza, a képlet hozzászámolja azt a cellát az eredményhez.

Megjegyzés : A cellák megszámlálásakor előfordulhat, hogy bele szeretné foglalni az üres cellákat is, mert azok is jelentéssel bírnak az Ön számára. Ilyen például, ha szeretné megszámolni egy régió összes értékesítőjét, függetlenül attól, hogy volt-e már értékesítésük.

További útmutatást a DARABÜRES függvény című témakörben találhat.

Vissza a lap tetejére

Adatot tartalmazó cellák megszámlálása egy nem folytonos tartományban a SZUM és a HA függvény kombinációjával

A SZUM és a HA függvényt kombinálva is használhatja. Ennek módja általában az, hogy a HA függvényt egy tömbképletbe ágyazva megállapítja, hogy az egyes hivatkozott cellák tartalmaznak-e értéket, majd megszámlálja a képlet által visszaadott HAMIS értékeket.

További információt A SZUM(HA()) függvények használata a DARABÜRES() függvény helyett az Excel programban című tudásbáziscikkben olvashat.

Vissza a lap tetejére

Értékek egyedi előfordulásának megszámlálása

A tartományok egyedi értékeit megszámlálhatja egy kimutatással, a DARABHA függvénnyel, több függvény kombinációjával, illetve az Irányított szűrés párbeszédpanellel.

Egyedi értékek megszámlálása egy tartományban egy kimutatással

Egy kimutatás segítségével megjelenítheti a végösszegeket, illetve megszámlálhatja az egyedi értékek előfordulásait.

További információért olvassa el az Érték előfordulásainak megszámolása című cikk „Több érték előfordulásainak megszámolása kimutatás segítségével” című szakaszát.

Vissza a lap tetejére

Egyedi értékek megszámlálása egy tartományban egyetlen feltétel alapján a DARABTELI függvénnyel

A DARABTELI függvénnyel megszámolhatja, hogy egy érték hányszor fordul elő egy tartományban.

Az alábbi példában a DARABTELI függvény a 2 értéket adja vissza, mely a „250” érték előfordulásainak száma az A2:A7 tartományban.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Eladott egység

245

250

250

=DARABTELI(A2:A7;250)

További információért olvassa el az Érték előfordulásainak megszámolása című cikk „Egyetlen érték előfordulásainak megszámolása függvény segítségével” című szakaszát.

Vissza a lap tetejére

Egyedi értékek megszámlálása egy tartományban több feltétel alapján a SZUM és a HA függvény tömbképletbe foglalt kombinációjával

A SZUM függvényt használhatja a HA függvénnyel kombinálva. Ennek módja általában az, hogy a HA függvényt egy tömbképletbe ágyazva megállapítja, hogy a több feltételből álló kritérium teljesül-e, majd megszámlálja a képlet által visszaadott IGAZ értékeket.

Az alábbi példában a HA függvénnyel megvizsgáljuk az A2:A10 tartomány minden egyes celláját, és megállapítjuk, hogy a cella értéke Bálint vagy Kevin-e. A visszaadott IGAZ értékek számát a SZUM függvénnyel adjuk össze. A végeredmény 6. Bemásolhatja az alábbi példát a saját munkafüzete A1 cellájába. Miután bemásolta a példát, láthatja, hogy az A11 cella az #ÉRTÉK! hibát tartalmazza. Ahhoz, hogy a képlet működjön, tömbképletté kell konvertálnia. Ehhez nyomja meg az F2 billentyűt, majd a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Ezután már a 6 érték fog megjelenni az A11 cellában.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Értékesítő

Számlaérték

Bálint

1500000

Kevin

1100000

Bálint

1100000

Kevin

400000

László

800000

Kevin

600000

László

1400000

Bálint

700000

1200000

Képlet

Leírás (eredmény)

=SZUM(HA((A2:A10="Bálint")+(A2:A10="Kevin");1;0))

Bálint és Kevin számláinak száma összesen (6)

További információért olvassa el az Érték előfordulásainak megszámolása című cikk „Több érték vagy szöveg előfordulásainak megszámolása függvény segítségével” című szakaszát.

Az alábbi tudásbáziscikkekben is találhat további tippeket:

Vissza a lap tetejére

Egyedi értékek megszámlálása egy listaoszlopban irányított szűréssel

Az Irányított szűrés párbeszédpanel használatával megtalálhatja egy adatokat tartalmazó oszlop egyedi értékeit. Az értékeket szűrheti helyben, vagy új helyre is beszúrhatja őket. Ezután a SOROK függvénnyel megszámlálhatja a szűrt tartományban található elemek számát.

Megjegyzések: 

 • Ha helyben szűri az adatokat, az Excel nem töröl elemeket a munkalapjáról – hanem egyszerűen csak elrejti a kiszűrt sorokat. Kattintson a Szűrők törlése gombra az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában a kiszűrt elemek megjelenítéséhez.

 • Ha csak gyorsan szeretné megtekinteni az egyedi értékek számát, jelölje ki az Irányított szűrés használata után kapott adatokat, és vessen egy pillantást az állapotsorra. Az állapotsor Cellák száma értéke az egyedi értékek számát fogja mutatni.

Az egyedi értékek megjelenítéséhez válassza a Speciális gombot az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában.

Az alábbi képen láthatja, hogy hogyan másolhatja csak az egyedi értékeket a munkalap egy új helyére az Irányított szűrés párbeszédpanellel.

Egyedi értékeket tartalmazó lista létrehozása másik listából irányított szűrés alkalmazásával

A következő képen láthatja, hogy a szűrő átmásolta az A oszlop öt egyedi értékét a C oszlopba.

Az A oszlopban lévő eredeti értékek és az A oszlopban lévő egyedi értékek a C oszlopban létrehozva

További információért olvassa el az Egyedi értékek megszámolása az ismétlődések között című témakör „Egyedi értékek megszámolása szűrő használatával” című szakaszát.

Vissza a lap tetejére

Egy vagy több feltételnek megfelelő egyedi értékek megszámlálása egy összetett képlettel

Ehhez a módszerhez a HA, a SZUM, a GYAKORISÁG, a HOL.VAN és a HOSSZ függvények különféle kombinációját használhatja.

További információért olvassa el az Egyedi értékek megszámolása az ismétlődések között című témakör „Egyedi értékek megszámolása függvények használatával” című szakaszát.

Emellett az Egyedi elemek megkeresése egy listában című tudásbáziscikket is ajánljuk.

Vissza a lap tetejére

Speciális esetek (összes cella megszámlálása, szavak megszámlálása)

A munkalapfüggvények különféle kombinációjával megszámlálhatja az összes cellát vagy a szavak számát egy tartományban.

Minden cella megszámlálása egy tartományban a SOROK és az OSZLOPOK függvénnyel

Tegyük fel, hogy szeretné megállapítani egy nagyobb munkalap pontos méretét annak eldöntéséhez, hogy manuálisra váltsa-e a számolást a munkafüzetében az automatikus helyett. Egy adott tartomány celláinak megszámlálásához használhat egy olyan képletet, amely megszorozza a SOROK és az OSZLOPOK függvény által visszaadott értéket.

A példa könnyebben megérthető, ha üres munkalapra másolja.

Példa másolása

 1. Hozzon létre egy üres munkafüzetet vagy munkalapot.

 2. Jelölje ki a példát a súgótémakörben.

  Megjegyzés : A sor- és oszlopazonosítókat ne vegye bele a kijelölésbe.

  Példa kijelölése a súgóban
  Példa kijelölése a súgóban
 3. Nyomja le a CTRL+C billentyűkombinációt.

 4. A munkalapon jelölje ki az A1 cellát, és nyomja le a CTRL+V billentyűkombinációt.

 5. Az eredmények és az azokat eredményező képletek megjelenítése közötti váltáshoz nyomja le a CTRL+` (fordított ékezet) billentyűkombinációt, vagy kattintson a Képletek lap Képletvizsgálat csoportjának Képletek megjelenítése gombjára.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Régió

Hónap

Értékesítés

Kelet

Január

1 800 000 Ft

Kelet

Február

2 300 000 Ft

Kelet

Március

1 900 000 Ft

Képlet

Leírás (eredmény)

=SOROK(A2:C4) * OSZLOPOK(A2:C4)

A cellák száma a tartományban (9)

Vissza a lap tetejére

Szavak megszámlálása egy tartományban egy összetett képlettel

Használhatja a SZUM, a HA, a HOSSZ és a HELYETTE függvény kombinációját egy tömbképletben. Az alábbi példa egy olyan összetett képlet eredményét mutatja, amely megkeresi a szavak számát egy 7 cellából álló tartományban (melyben 3 cella üres). Egyes cellák szóközt tartalmaznak a szöveg előtt vagy után – a TRIM és a HELYETTE függvény eltávolítja ezeket a számolás előtt.

Másolja ki a szöveget az alábbi táblázatból az A2 cellától az A11 celláig. Mielőtt beillesztené a szöveget a munkafüzete A1 cellájába, növelje az A oszlop szélességét körülbelül 100 értékre.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Szöveges karakterlánc

Hat szó és négy szóköz utána        

      Hat szó és három szóköz előtte

Nyolc szó, néhány vessző, és két szóköz utána    

Néhány karaktert a függvény kihagy, például a vesszőket és pontokat.

Képlet

=SZUM(HA(HOSSZ(TRIM(A2:A8))=0;0;HOSSZ(TRIM(A2:A8))-HOSSZ(HELYETTE(A2:A8;" ";""))+1))

Miután beillesztette a szöveget a munkalapjára az A1 cellától kezdődően, jelölje ki az A11 cellát, nyomja meg az F2 billentyűt, majd nyomja meg a SHIFT+CTRL+ENTER kombinációt a képlet tömbképletként való beállításához. Ekkor megjelenik a helyes érték (30) az A11 cellában.

Vissza a lap tetejére

Számítások és számlálások megjelenítése az állapotsorban

Ha kijelöl egy vagy több cellát, az Excel állapotsorán információk jelennek meg a cellákban lévő értékekről. Ha például kijelöli a munkalapja négy celláját, melyekben rendre a 2, a 3, a „felhő” (vagy más szöveges karakterlánc) és a 4 érték található, akkor a következő információk jelennek meg az állapotsoron: Átlag, Cellák száma, Numerikus cellák száma, Min, Max és Összeg. Az állapotsorra jobban gombbal kattintva megjelenítheti és elrejtheti bármelyik értéket. Az alábbi képen is láthatja az állapotsorban megjelenő értékeket.

A kijelölt cellák számításait és számát mutató állapotsor

Megjegyzés : Az Excel korábbi verzióiban is megjeleníthetők ugyanezek az értékek az állapotsorban, de egyszerre csak egy érték megjelenítését támogatja a program.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×