Archiválási és törlési házirend beállítása egy Office 365-öt használó szervezet postaládáihoz

Ezt a cikket rendszergazdák figyelmébe ajánljuk. Archiválási és adatmegőrzési házirendeket szeretne hozzáadni a postaládájában található elemekhez? Lásd: Adatmegőrzési szabály társítása e-mail-üzenetekkel | Adatmegőrzési és archiválási házirendek a Webes Outlook Vállalati verzióban

Az Office 365-ben létrehozható archiválási és törlési szabályokkal automatikusan áthelyezheti az elemeket a felhasználók archív postaládájába, illetve automatikusan törölheti az elemeket. Ehhez létre kell hoznia egy olyan, postaládákhoz rendelt adatmegőrzési szabályt, amely egy adott idő elteltével a felhasználó archív postaládájába helyezi át az elemeket, illetve amely törli az elemeket a postaládából, ha azok elértek egy bizonyos kort. Azokat a tényleges szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy az elemek áthelyezve vagy törölve legyenek-e, és hogy mindez mikor történjen, adatmegőrzési címkéknek nevezzük. Az adatmegőrzési címkék egy adatmegőrzési házirendhez kapcsolódnak, amely pedig hozzá van rendelve egy felhasználó postaládájához. Az adatmegőrzési címkék az adatmegőrzési beállításokat a felhasználó postaládájában egyéni üzenetekre és mappákra alkalmazzák. Azt határozza meg, hogy mennyi ideig maradjon meg egy üzenet a postaládában, és hogy milyen művelet legyen végrehajtva, ha az üzenet eléri a megadott megőrzési kort. Amikor egy üzenet eléri a megadott megőrzéshez kort, az vagy átkerül a felhasználó archív postaládájába, vagy törlődik.

A jelen cikkben szereplő lépések egy archiválási és adatmegőrzési szabály létrehozását mutatják be egy Alpine House nevű, fiktív szervezetben. A szabály beállításához az alábbi feladatokat kell elvégezni:

 • Engedélyezni kell egy archív postaládát a szervezet minden egyes felhasználójánál. Ezzel további postaláda-területet biztosít a felhasználóknak, amelyre azért van szükség, hogy az adatmegőrzési szabály át tudja helyezni az elemeket az archív postaládába. Ezenkívül arra is lehetőséget ad, hogy a felhasználók az elemeket az archív postaládájukba áthelyezve archiválhassák az adatokat.

 • Létre kell hozni három egyéni adatmegőrzési címkét, a következő feladatokra:

  • A 3 évnél régebbi elemek automatikus áthelyezése a felhasználó archív postaládájába. Ha az elemek átkerülnek az archív postaládába, akkor több hely marad a felhasználó elsődleges postaládájában.

  • Az 5 éves kort elért elemek automatikus törlése a Törölt elemek mappából. Ez szintén helyet szabadít fel a felhasználó elsődleges postaládájában. A felhasználó szükség esetén helyreállíthatja ezeket az elemeket. Részletesebb információkért tanulmányozza a További információ című szakaszban a lábjegyzetet.

  • A 7 éves kort elért elemek automatikus (és végleges) törlése az elsődleges és az archív postaládából egyaránt. Egyes szervezetekben olyan megfelelőségi szabályok lehetnek érvényben, amelyek alapján adott ideig meg kell őrizniük az e-maileket. Miután lejár ez az időtartam, a szervezetek dönthetnek úgy, hogy véglegesen eltávolítják ezeket az elemeket a felhasználók postaládájából.

 • Új adatmegőrzési szabály hozzáadása, valamint az új egyéni adatmegőrzési címkék felvétele. Ezenkívül beépített adatmegőrzési címkéket is hozzá kell adnia az új adatmegőrzési szabályhoz. Ebbe azok a személyes címék is beletartoznak, amelyeket a felhasználók hozzárendelhetnek a postaládájukban található elemekhez. Egy olyan adatmegőrzési címkét is fel kell vennie, amely a felhasználó elsődleges postaládájának Helyreállítható elemek mappájában lévő elemeket az archív postaládájuk Helyreállítható elemek mappájába helyezi át. Ezzel helyet szabadíthat fel a felhasználó Helyreállítható elemek mappájában arra az esetre, ha az illető postaládája mentesítve lett a törlés alól.

A jelen cikkben szereplő lépések közül néhányat vagy mindet végrehajtva beállíthat egy archiválási és adatmegőrzési szabályt a postaládákhoz saját szervezetében. Javasoljuk, hogy tesztelje a folyamatot néhány postaládán, mielőtt a szervezet összes postaládájában bevezetné a szabályt.

Előzetes tennivalók

 • A témakörben szereplő lépések végrehajtásához globális rendszergazdának kell lennie az Office 365-ös szervezetében.

 • Amikor új felhasználói fiókot hoz létre az Office 365-ben, és hozzárendeli a felhasználót egy Exchange Online-licenchez, a felhasználóhoz automatikusan létrejön egy postaláda. A postaládához létrejöttekor automatikusan hozzárendelődik egy alapértelmezett, Alapértelmezett MRM-házirend nevű adatmegőrzési házirend. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy hogyan hozhat létre egy új adatmegőrzési házirendet, és hogyan rendelheti azt hozzá a felhasználói postaládákhoz, lecserélve ezzel az alapértelmezett MRM-házirendet. Egy postaládához egy időben csak egy adatmegőrzési házirend lehet hozzárendelve.

 • Ha az adatmegőrzési címkék és adatmegőrzési házirendek Exchange Online-beli működésére kíváncsi, tanulmányozza az Adatmegőrzési címkék és adatmegőrzési házirendek című témakört.

Első lépésként engedélyeznie kell az archív postaládát a szervezet minden felhasználójánál. Erre azért van szükség, hogy az „Áthelyezés az archívumba” adatmegőrzési művelet át tudja helyezni az elemet, miután lejár a megőrzési idő.

Megjegyzés: A folyamat során bármikor engedélyezheti az archív postaládákat, amennyiben azok a folyamat befejezése előtt valamikor engedélyezve lettek. Ha egy archív postaláda nincs engedélyezve, akkor nem történik semmilyen művelet azokon az elemeken, amelyekhez archiválási házirend van rendelve.

 1. Nyissa meg a https://protection.office.com weblapot.

 2. Jelentkezzen be az Office 365-be globális rendszergazdai fiókjával.

  Ekkor megjelenik a Biztonsági és megfelelőségi központ.

 3. A Biztonsági és megfelelőségi központban válassza az Adatgazdálkodás > Archiválás lehetőséget.

  Ekkor megjelenik a szervezetben megtalálható postaládák listája, amelyben az is látható, hogy a megfelelő archív postaláda engedélyezett vagy letiltott állapotú-e.

 4. Jelölje ki az összes postaládát úgy, hogy a listában az elsőre kattint, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva a lista utolsó elemére kattint.

  Tipp: Ez a lépés azt feltételezi, hogy nincs engedélyezve egy archív postaláda sem. Ha van engedélyezett állapotú archív postaládája, a Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson egyenként azokra a postaládákra, amelyekhez letiltott archív postaláda tartozik. Vagy azt is megteheti, hogy az Archív postaláda oszlopfejlécre kattintva aszerint rendezi a sorokat, hogy engedélyezett vagy letiltott állapotú-e az archív postaláda – így egyszerűbben kijelölhetők a kívánt postaládák.

 5. A részletek ablaktáblájának Tömeges módosítás csoportjában kattintson az Engedélyezés elemre.

  Ekkor megjelenik egy arról tájékoztató figyelmeztetés, hogy a két évnél régebbi elemek át lesznek helyezve az új archív postaládába. Ennek az az oka, hogy az újonnan létrehozott felhasználói postaládához hozzárendelt alapértelmezett adatmegőrzési házirendhez egy olyan alapértelmezett archiválási címke tartozik, amelyben a megőrzéshez 2 év van megadva. A 2. lépésben létrehozandó egyéni archiválási címkében ugyanez 3 év. Ez azt jelenti, hogy a legalább 3 éves elemek át lesznek helyezve az archív postaládába.

 6. Az Igen gombra kattintva bezárhatja az üzenetet, és elindíthatja az archív postaládák engedélyezésének folyamatát a kijelölt postaládákhoz.

 7. Ha befejeződött a folyamat, a Frissítés frissítés elemre kattintva frissítse az Archiválás lapon látható listát.

  Most már látható, hogy az archív postaláda a szervezet minden felhasználójánál engedélyezve van.

  Az archív postaláda funkciót engedélyező postaládák listája
 8. Hagyja megnyitva a Biztonsági és megfelelőségi központot. A következő lépésben is szükség lesz rá.

Vissza a lap tetejére

Ebben a lépésben azt mutatjuk be, hogy hogyan hozhatja létre a korábban leírt három egyéni adatmegőrzési címkét.

 • Alpine House – áthelyezés az archívumba 3 év után (egyéni archiválási házirend)

 • Alpine House – végleges törlés 7 év után (egyéni törlési házirend)

 • Alpine House – törölt elemek törlése 5 év után és a helyreállítás engedélyezése (egyéni címke a Törölt elemek mappához)

Új adatmegőrzési címkéket az Exchange Online-szervezetében az Exchange Felügyeleti központ (EAC) használatával hozhat létre.

 1. A Biztonsági és megfelelőségi központban kattintson az appindítóra a bal felső sarokban, majd kattintson a Felügyelet csempére.

 2. Az Office 365 Felügyeleti központ bal oldali navigációs ablakában kattintson a Felügyeleti központok, majd az Exchange elemre.

  Képernyőkép az Office 365 Felügyeleti központjáról, amelyben a Felügyeleti központok lehetőség ki van bontva, és az Exchange elem ki van választva.
 3. Az EACban válassza a Megfelelőségkezelés > Adatmegőrzési címkék lehetőséget.

  Ekkor megjelenik a szervezet adatmegőrzési címkéinek listája.

Alapértelmezett egyéni archiválási házirendcímke létrehozása

Először létre kell hoznia egy alapértelmezett egyéni archiválási házirendcímkét, amely 3 év után az archív postaládába helyezi át az elemeket.

 1. Az Adatmegőrzési címkék lapon kattintson az Új címke Új ikon elemre, majd válassza az automatikusan alkalmazva a teljes postaládára (alapértelmezett) lehetőséget.

 2. Az Új címke automatikusan alkalmazva a teljes postaládára (alapértelmezett) lapon töltse ki az alábbi mezőket:

  Új alapértelmezett archiválási házirend létrehozásának beállításai címe
  1. Név: Írja be az új adatmegőrzési címke nevét.

  2. Adatmegőrzési művelet: Válassza az Áthelyezés az archívumba lehetőséget, ha azt szeretné, hogy az adatmegőrzési idő lejártával az elemek az archív postaládába kerüljenek.   

  3. Adatmegőrzési idő: Válassza az Amikor az elem eléri a következő kort (napokban) lehetőséget, és adja meg az adatmegőrzés időtartamát. Ebben a példában az elemek 1095 nap (3 év) elteltével lesznek áthelyezve az archív postaládába.

  4. Megjegyzés: (Nem kötelező.) Írjon be egy megjegyzést, amely ismerteti az egyéni adatmegőrzési címke funkcióját.

 3. Kattintson a Mentés gombra az alapértelmezett egyéni archiválási házirendcímke létrehozásához.

  Ekkor az új alapértelmezett egyéni archiválási házirendcímke megjelenik az adatmegőrzési címkék listájában.

Alapértelmezett egyéni törlési házirendcímke létrehozása

Következő lépésként létre kell hoznia egy másik egyéni házirendcímkét, amely azonban egy olyan törlési házirend, amely 7 év után véglegesen törli az elemeket.

 1. Az Adatmegőrzési címkék lapon kattintson az Új címke Új ikon elemre, majd válassza az automatikusan alkalmazva a teljes postaládára (alapértelmezett) lehetőséget.

 2. Az Új címke automatikusan alkalmazva a teljes postaládára (alapértelmezett) lapon töltse ki az alábbi mezőket:

  Új alapértelmezett törlési házirend létrehozásának beállításai címke
  1. Név: Írja be az új adatmegőrzési címke nevét.

  2. Adatmegőrzési művelet: Válassza a Végleges törlés lehetőséget, ha véglegesen törölni szeretné az elemeket a postaládából az adatmegőrzési idő lejártakor.   

  3. Adatmegőrzési idő: Válassza az Amikor az elem eléri a következő kort (napokban) lehetőséget, és adja meg az adatmegőrzés időtartamát. Ebben a példában az elemek 2555 nap (7 év) elteltével fognak véglegesen törlődni.

  4. Megjegyzés: (Nem kötelező.) Írjon be egy megjegyzést, amely ismerteti az egyéni adatmegőrzési címke funkcióját.

 3. Kattintson a Mentés gombra az alapértelmezett egyéni törlési házirendcímke létrehozásához.

  Ekkor az új alapértelmezett törlési házirendcímke megjelenik az adatmegőrzési címkék listájában.

Egyéni adatmegőrzési házirendcímke létrehozása a Törölt elemek mappához

Végül létre kell hoznia egy egyéni adatmegőrzési házirendcímkét a Törölt elemek mappához. Ez a címke 5 év elteltével fogja törölni az elemeket a Törölt elemek mappából, és helyreállítási időt is biztosít, amely alatt a felhasználók a Törölt elemek helyreállítása eszközzel helyreállíthatják az elemeket.

 1. Az Adatmegőrzési címkék lapon kattintson az Új címke Új ikon elemre, majd válassza az automatikusan alkalmazva egy alapértelmezett mappára lehetőséget.

 2. Az Új címke automatikusan alkalmazva egy alapértelmezett mappára lapon töltse ki az alábbi mezőket:

  A Törölt elemek mappa Új adatmegőrzési házirend létrehozása címkéje
  1. Név: Írja be az új adatmegőrzési címke nevét.

  2. A címke alkalmazása a következő alapértelmezett mappára: A legördülő listában válassza a Törölt elemek elemet.

  3. Adatmegőrzési művelet: Válassza a Törlés, de a helyreállítás engedélyezése lehetőséget, ha törölni szeretné ugyan az elemeket az adatmegőrzési idő lejártakor, ugyanakkor engedélyezné a felhasználóknak a törölt elemek helyreállítását a törölt elem adatmegőrzési idején belül (amely alapértelmezés szerint 14 nap).  

  4. Adatmegőrzési idő: Válassza az Amikor az elem eléri a következő kort (napokban) lehetőséget, és adja meg az adatmegőrzés időtartamát. Ebben a példában az elemek 1825 nap (5 év) elteltével fognak törlődni.

  5. Megjegyzés: (Nem kötelező.) Írjon be egy megjegyzést, amely ismerteti az egyéni adatmegőrzési címke funkcióját.

 3. Kattintson a Mentés gombra az egyéni adatmegőrzési házirendcímke Törölt elemek mappához való létrehozásához.

  Ekkor az új adatmegőrzési házirendcímke megjelenik az adatmegőrzési címkék listájában.

Vissza a lap tetejére

Miután létrehozta az egyéni adatmegőrzési címkéket, következő lépésként létre kell hoznia egy új adatmegőrzési házirendet, amelyhez hozzá kell adnia az adatmegőrzési címkéket. A 2. lépésben létrehozott három egyéni adatmegőrzési címkét, valamint az első szakaszban említett beépített címkéket fogja hozzáadni. A 4. lépésben ezt az új adatmegőrzési házirendet fogja a felhasználói postaládákhoz rendelni.

 1. Az EACban válassza a Megfelelőségkezelés > Adatmegőrzési házirendek lehetőséget.

 2. Az Adatmegőrzési házirendek lapon kattintson az Új Új ikon elemre.

 3. A Név mezőbe írja be az új adatmegőrzési házirend nevét, például Az Alpine House archiválási és törlési házirendje.

 4. Az Adatmegőrzési házirendek csoportban kattintson a Hozzáadás Új ikon elemre.

  Ekkor megjelenik a szervezet adatmegőrzési címkéinek listája, amelyben most már a 2. lépésben létrehozott egyéni címkék is szerepelnek.

 5. Vegye fel a következő képernyőképen kiemelt 9 adatmegőrzési címkét (a címkék részletes ismertetését a További információ című szakaszban találja). Jelölje ki a hozzáadni kívánt adatmegőrzési címkét, és kattintson a Hozzáadás gombra.

  Az új adatmegőrzési címkék hozzáadása az adatmegőrzési házirendhez

  Tipp: Több adatmegőrzési címke kijelöléséhez a Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson az egyes címkékre.

 6. Miután hozzáadta az adatmegőrzési címkéket, kattintson az OK gombra.

 7. Az Új megőrzési házirend lapon kattintson a Mentés elemre az új házirend létrehozásához.

  Ekkor az új adatmegőrzési házirend megjelenik a listában. Ha kijelöli, megjelennek a hozzá kapcsolt adatmegőrzési címkék a részletek ablaktáblájában.

  Az új adatmegőrzési házirend és a csatolt adatmegőrzési címkék listája

Vissza a lap tetejére

Az új postaládákhoz a létrejöttükkor alapértelmezés szerint egy Alapértelmezett MRM-házirend nevű adatmegőrzési házirend van rendelve. Ebben a lépésben lecserélheti ezt az adatmegőrzési házirendet (mivel egy postaládához egyszerre csak egy adatmegőrzési házirend lehet hozzárendelve) úgy, hogy a 3. lépésben létrehozott új adatmegőrzési házirendet hozzárendeli a szervezetében működő felhasználói postaládákhoz. Ez a lépés azt feltételezi, hogy az új házirendet a szervezet összes postaládájához hozzá szeretné adni.

 1. Az EACban válassza a Címzettek > Postaládák lehetőséget.

  Ekkor megjelenik egy lista, amely a szervezetben megtalálható összes felhasználói postaládát tartalmazza.

 2. Jelölje ki az összes postaládát úgy, hogy a listában az elsőre kattint, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva a lista utolsó elemére kattint.

 3. Az EAC jobb oldalán található, részleteket megjelenítő ablaktábla Tömeges módosítás csoportjában kattintson a További lehetőségek elemre.

 4. Az Adatmegőrzési házirend csoportban kattintson a Frissítés gombra.

 5. A Mennyiségi hozzárendelés adatmegőrzési házirendje lap Válassza ki a megőrzési házirendet legördülő listájában jelölje ki a 3. lépésben létrehozott adatmegőrzési házirendet (például Az Alpine House archiválási és adatmegőrzési házirendje).

 6. Kattintson a Mentés gombra az új adatmegőrzési házirend hozzárendelésének mentéséhez.

 7. Ha ellenőrizni szeretné, hogy valóban megtörtént-e az új adatmegőrzési házirend hozzárendelése a postaládákhoz, kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Jelöljön ki egy postaládát a Postaládák lapon, és kattintson a Szerkesztés Szerkesztés gombra.

  2. A kijelölt felhasználó postaládájának tulajdonságait megjelenítő lapon kattintson a Postaláda-funkciók elemre.

   Az Adatmegőrzési házirend legördülő listában látható a postaládához hozzárendelt új házirend neve.

Vissza a lap tetejére

Miután a 4. lépésben alkalmazta az új adatmegőrzési házirendet a postaládákra, akár 7 nap is eltelhet, amíg az Exchange Online-ban érvényesek lesznek az új adatmegőrzési beállítások a postaládákra. Ez azért van így, mert egy Felügyeltmappa-segéd nevű folyamat a postaládákat 7 naponta dolgozza fel. Ahelyett, hogy várna a Felügyeltmappa-segéd futására, kényszerítheti, hogy ez megtörténjen, mégpedig a Start-ManagedFolderAssistant parancsmag futtatásával az Exchange Online PowerShell-moduljában.

Mi történik a Felügyeltmappa-segéd futtatásakor? Az eszköz a beállítások adatmegőrzési házirendben való alkalmazásához megvizsgálja az elemeket a postaládában, és megállapítja, hogy azok jogosultak-e a megőrzésre. Ezt követően a megfelelő adatmegőrzési címkével megjelöli a megőrzésre jogosult elemeket, majd elvégzi a megadott adatmegőrzési műveletet azokon az elemeken, amelyek elérték a megőrzési kort.

Az alábbi lépésekkel csatlakozhat az Exchange Online PowerShell-moduljához, majd futtathatja a Felügyeltmappa-segéd a szervezet összes postaládáján.

 1. A helyi számítógépen nyissa meg a Windows PowerShellt, és futtassa az alábbi parancsot.

  $UserCredential = Get-Credential

  A Windows PowerShell – hitelesítő adatok kérése párbeszédpanelen írja be az Office 365-ös globális rendszergazdai fiókjának felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson az OK gombra.

 2. Futtassa az alábbi parancsot.

  $Session = New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential –Authentication Basic -AllowRedirection
 3. Futtassa az alábbi parancsot.

  Import-PSSession $Session
 4. Ha ellenőrizni szeretné, hogy kapcsolódik-e az Exchange Online-szervezetéhez, futtassa a következő parancsot a szervezetben működő összes postaládát tartalmazó lista megjelenítéséhez.

  Get-Mailbox

  Megjegyzés: További információért, vagy ha problémákat tapasztal az Exchange Online-szervezetéhez való kapcsolódáskor, tanulmányozza a Csatlakozás az Exchange Online-hoz távoli PowerShell használatával című cikket.

 5. Az alábbi két parancsot futtatva indítsa el a Felügyeltmappa-segédet a szervezet összes felhasználói postaládáján.

  $Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -Filter {RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"}
  $Mailboxes.Identity | Start-ManagedFolderAssistant

Ennyi az egész! Már be is állított egy archiválási és törlési házirendet az Alpine House nevű szervezethez.

További információ

 • Hogyan történik a megőrzési kor kiszámítása? A postaládaelemek megőrzési korának kiszámítása az elemek kézbesítési vagy (például az el nem küldött, de a felhasználó által létrehozott elemek, így például a piszkozatok esetében) létrehozási dátuma alapján történik. Amikor a Felügyeltmappa-segéd feldolgozza egy postaládában az elemeket, minden olyan elemet megjelöl egy kezdő és egy lejárati dátummal, amely a „Törlés, de a helyreállítás engedélyezése” vagy a „Végleges törlés” megőrzési műveletet kiváltó adatmegőrzési címkével van ellátva. Az archiválási címkével ellátott elemeket pedig egy áthelyezési dátummal jelöli meg.

 • Az alábbi táblázat további információkat tartalmaz a jelen témakör lépéseit végrehajtva létrehozott egyéni adatmegőrzési házirendbe felvett adatmegőrzési címkékről.

  Adatmegőrzési címke

  A címke funkciója

  Beépített vagy egyéni?

  Típus

  Alpine House – áthelyezés az archívumba 3 év után

  Áthelyezi az 1095 napnál (3 évnél) régebbi elemeket az archív postaládába.

  Egyéni (lásd: 2. lépés)

  Alapértelmezett házirend címkéje (archiválás); ez a címke automatikusan érvényes a teljes postaládára.

  Alpine House – végleges törlés 7 év után

  Véglegesen törli az elsődleges vagy archív postaládában lévő elemeket, amint 7 évesek lesznek.

  Egyéni (lásd: 2. lépés)

  Alapértelmezett házirendcímke (törlés); ez a címke automatikusan érvényes a teljes postaládára.

  Alpine House – törölt elemek törlése 5 év után, de a helyreállítás engedélyezése

  Törli a Törölt elemek mappából az 5 éves kort elért elemeket. A felhasználók a törlést követően 14 napig helyreállíthatják ezeket az elemeket.*

  Egyéni (lásd: 2. lépés)

  Adatmegőrzési házirend címkéje (Törölt elemek); ez a címke automatikusan érvényes a Törölt elemek mappában lévő elemekre.

  Helyreállítható elemek 14 nap utáni archívumba helyezése

  Áthelyezi a Helyreállítható elemek mappában 14 napja megtalálható elemeket az archív postaláda Helyreállítható elemek mappájába.

  Beépített

  Adatmegőrzési házirend címkéje (Helyreállítható elemek); ez a címke automatikusan érvényes a Helyreállítható elemek mappában lévő elemekre.

  Levélszemét

  Véglegesen törli a Levélszemét mappában 30 napja megtalálható elemeket. A felhasználók a törlést követően 14 napig helyreállíthatják ezeket az elemeket.*

  Beépített

  Adatmegőrzési házirend címkéje (Levélszemét); ez a címke automatikusan érvényes a Levélszemét mappában lévő elemekre.

  Törlés 1 hónap múlva

  Véglegesen törli a 30 napos kort elért elemeket. A felhasználók a törlést követően 14 napig helyreállíthatják ezeket az elemeket.*

  Beépített

  Személyes; ezt a címkét a felhasználók alkalmazhatják.

  Törlés 1 év múlva

  Véglegesen törli a 365 napos kort elért elemeket. A felhasználók a törlést követően 14 napig helyreállíthatják ezeket az elemeket.*

  Beépített

  Személyes; ezt a címkét a felhasználók alkalmazhatják.

  Törlés mellőzése

  Ez a címke megakadályozza, hogy egy adatmegőrzési házirend törölje az adott elemeket.

  Beépített

  Személyes; ezt a címkét a felhasználók alkalmazhatják.

  Személyes üzenetek 1 év utáni archívumba helyezése

  Az elemeket 1 év elteltével áthelyezi az archív postaládába.

  Beépített

  Személyes; ezt a címkét a felhasználók alkalmazhatják.

  Megjegyzések: *A felhasználók az Outlook és az Outlook Web App Törölt elemek helyreállítása eszközével helyreállíthatják a törölt elemeket a törölt elemekre vonatkozó megőrzési időn belül, amely az Exchange Online-ban alapértelmezés szerint 14 nap. A rendszergazdák a Windows PowerShell segítségével legfeljebb 30 napra meghosszabbíthatják a törölt elemekre vonatkozó megőrzési időt. További információ: 

 • A Helyreállítható elemek 14 nap utáni archívumba helyezése adatmegőrzési címkével helyet szabadíthat fel a felhasználó elsődleges postaládájának Helyreállítható elemek mappájában. Ez akkor hasznos, ha egy felhasználó postaládáját mentesítették a törlés alól, ami azt jelenti, hogy soha semmi nem törlődik véglegesen onnan. Ha nem helyezi át az elemeket az archív postaládába, akkor előfordulhat, hogy eléri az elsődleges postaláda Helyreállítható elemek mappájához megadott tárhelykvótát. Erről, illetve ennek megakadályozásáról további információt A Helyreállítható elemek mappa kvótájának növelése a törlés alól mentesített postaládákban című cikkben talál.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×