Alapműveletek képernyőolvasóval az Excelben

Alapműveletek képernyőolvasóval az Excelben

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal. Ez a témakör az Office képernyővel történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentesítés tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó program segítségével használó felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

Az Excel 2016-ban a billentyűzettel és egy képernyőolvasóval (például a JAWS-zal vagy a Windows beépített képernyőolvasójával, a Narrátorral) elvégezheti az Excel 2016 alapműveleteit. Elindíthatja az appot, és létrehozhat egy új munkafüzetet az adatok beszúrásához. Létrehozhat egyszerű képleteket, rendezheti vagy szűrheti az adatokat, és felvehet diagramokat az adatok jelentésének ábrázolásához.

Megjegyzések: 

Tartalom

Az Excel elindítása

Az Excel 2016 elindításához válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • Nyomja le a Windows billentyűt, írja be az „Excel” nevet, és nyomja le az Enter billentyűt.

 • Az eszközön vagy a használt fájltárhelyen lépjen a megnyitni kívánt Excel 2016-munkafüzethez, és nyomja le az Enter billentyűt. A munkafüzet ekkor megnyílik az Excelben.

Új munkafüzet létrehozása

Az Excel-fájlokat munkafüzetnek nevezzük. Minden munkafüzet lapokból áll, amelyek általános neve számolótábla vagy munkalap. Egy munkafüzet tetszőleges számú lappal bővíthető, a külön tárolandó adatok számára pedig újabb munkafüzetek hozhatók létre.

 1. Ha az Excelben új munkafüzetet szeretne létrehozni, nyomja le az Alt+F, N billentyűkombinációt.

 2. Üres munkafüzet megnyitásához nyomja le az L billentyűt.

Adatbevitel

A lapra beírt adatok bevitelekor sorokkal, oszlopokkal és cellákkal dolgozik. A cellákra a sorok és oszlopok alapján elfoglalt helyük alapján hivatkozunk, tehát az A1 cella az első sor A oszlopban lévő celláját jelenti. Egy új lapon alapértelmezés szerint az A1 cella van kijelölve.

 1. Ha ki szeretne jelölni és adatokkal feltölteni egy üres cellát, nyomja le a nyílbillentyűket. Ahogy a cellák között mozog a munkafüzetben, a JAWS-ban hallani fogja a cellahivatkozást és a cella tartalmát. Ha kijelöl egy üres cellát, akkor például ezt hallja: „Üres, G4”. A Narrátorban csak a cellareferenciát hallja, a cella tartalmát nem.

 2. Írjon be a cellába szöveget vagy számot.

 3. Az Enter billentyű lenyomásával véglegesíti a cella tartalmát, és az oszlop következő cellájára lép. A Tab billentyűt lenyomva a következő sor következő cellájára léphet. A nyílbillentyűket is használhatja.

Az AutoSzum funkció használata az adatok összeadására

Az AutoSzum funkció használatával gyorsan összeadhatja a lapon megadott számokat.

 1. Jelölje ki azt a cellát, amelybe a végösszeget szeretné helyezni. Ez általában az összeadott számoktól jobbra, vagy azok alatt helyezkedik el.

 2. Az AutoSzum funkciót az Alt+H, U, majd az S billentyűk lenyomásával tudja hozzáadni a cellához.

  Tipp : Módosíthatja, hogy mely cellák vannak kijelölve az AutoSzum funkcióhoz. A hozzáadni kívánt cellatartomány kijelöléséhez tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd nyomja le a nyílbillentyűket.

 3. Ha megbizonyosodott arról, hogy az AutoSzum funkció a kívánt cellákhoz hoz létre képletet, nyomja le az Enter billentyűt. Az AutoSzum funkció összeadja a számokat a kijelölt cellákban, és a végösszeg a kijelölt cellába kerül.

 4. Az AutoSzum számítás eredményének meghallgatásához lépjen vissza az AutoSzum funkciót tartalmazó cellára. Hallani fogja a számot, megjegyzésként azt, hogy ez egy képlet eredménye, valamint a cellahivatkozást (például „538, Képlettel, G6”.

Egyszerű képlet létrehozása

A lapon található számok összeadásához, kivonásához, szorzásához vagy osztásához egyszerű képleteket adhat meg. A képletet azon cellahivatkozások kombinálásával hozhatja létre (például a B4 és a D6), amelyek a matematikai operátorral való számoláshoz használni kívánt számokat tartalmazzák. Összeadáshoz a pluszjelet (+), kivonáshoz a mínuszjelet (-), szorzáshoz a csillagot (*), osztáshoz a perjelet (/) használhatja.

 1. Jelölje ki azt a cellát, amelybe a képlet eredményét szeretné helyezni. Ez általában a számításhoz használt számoktól jobbra, vagy azok alatt helyezkedik el.

 2. Írja be az egyenlőségjelet (=). Egy Excel-képlet mindig egyenlőségjellel kezdődik.

 3. A képlet létrehozásához adja meg a cellahivatkozások kombinációját (például a B4 és a D6) és a matematikai operátorokat. Például: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5, vagy =B4/B5.

  Tipp : Ha gyors számításokat szeretne végezni, a cellahivatkozások helyett számokat is megadhat a képletben, például: =20+10, =20-10, =20*10, vagy =20/10.

 4. Nyomja le az Enter billentyűt. Az Excel elvégzi az számítást a számokkal, az eredmény pedig a kijelöl cellában jelenik meg.

  Tipp : Ha azt szeretné, hogy a kijelölés az aktív cellában maradjon, akkor nyomja le a Ctrl+Enter billentyűkombinációt.

Számformátumok alkalmazása

A különböző típusú számokat számformátumokkal különböztetheti meg egymástól – például pénznemként, százalékként vagy dátumként.

 1. Jelölje ki azokat a cellákat, amelyek a formázandó számokat tartalmazzák.

 2. A számformátum kombinált lista megnyitásához nyomja le az Alt+H, N billentyűket.

 3. A használható számformátumok tallózásához nyomja le a Le vagy a Fel nyílbillentyűt.

  Tipp : Ha a kívánt számformátum nincs a listában (például Speciális vagy Egyéni), az Esc billentyűt lenyomva lépjen ki a listából. A Cellák formázása párbeszédpanel Szám lapjának megnyitásához nyomja le az Alt+H, O, majd az E billentyűket. Az elérhető számformátumok között a Tab billentyű, majd a Le vagy Fel nyílbillentyűk lenyomásával tallózhat.

 4. Az Enter billentyűt lenyomva alkalmazhatja a kiválasztott számformátumot a kiválasztott cellákra.

Adatok szűrése vagy rendezése táblázatban

Ha táblázatot hoz létre az adatokból a lapra, többféle módon elemezheti az adatokat, többek között gyorsszűréssel vagy rendezéssel.

 1. Ha táblázatként szeretné kijelölni az elemezni kívánt adatok csoportját, jelölje ki az első cellát. Ezután a Shift billentyűt lenyomva tartva a nyílbillentyűkkel navigáljon az adatok utolsó cellájához (ez általában a cellacsoport ellentétes sarka). Miután kijelölte a cellacsoportot, elhangzik a tartomány első cellájának cellahivatkozása és tartalma, majd a tartomány utolsó cellájának cellahivatkozása és tartalma. (A Narrátorban csak a tartomány első cellájának cellahivatkozása és tartalma hangzik el.)

 2. A Gyorselemzés eszköz megnyitásához nyomja le a Ctrl+Q billentyűkombinációt.

 3. A T billentyű lenyomásával léphet a Táblázatok lapra.

 4. A Tab, majd az Enter billentyűt lenyomva kijelölheti a Táblázat rácsot. Az Excel a kijelölt adatokat táblázatba formázza. A program oszlopfejléceket ad hozzá, és a sorokat váltakozó színekkel formázza.

 5. A táblázatot szűrje egy oszlop tartalma alapján.

  1. Lépjen annak az oszlopnak a fejlécére, amelynek adatai alapján szűrni szeretne.

  2. Válassza ki az oszlopfejlécben megjelenő nyilat.

  3. A Tab billentyűvel lépkedjen a cellák között, amíg el nem hangzik „Az összes kijelölése, bejelölve” szöveg.

  4. A jelölőnégyzet jelölésének törléséhez nyomja le a szóközbillentyűt.

  5. A szűrőlehetőségek között a Le nyílbillentyűvel tallózhat, a szóközbillentyűvel pedig kijelölheti a szűréshez felhasználni kívánt adatok jelölőnégyzetét. Nyomja le az Enter billentyűt.

  6. Ha el szeretné távolítani a szűrőt, és minden adatot meg szeretne jeleníteni, ismételje meg az a-c lépéseket. Az összes kijelölése jelölőnégyzet bejelöléséhez nyomja le a szóközbillentyűt. Nyomja le az Enter billentyűt.

 6. Rendezze a táblázatot.

  1. Lépjen annak az oszlopnak a fejlécére, amely alapján rendezni szeretné a táblázatot.

  2. Válassza ki az oszlopfejlécben megjelenő nyilat.

  3. Az S billentyűvel jelölheti ki a Rendezés a legkisebbtől a legnagyobbig (számokhoz) vagy a Rendezés (A–Z) (szöveghez) lehetőséget, az O billentyű lenyomásával pedig a Rendezés a legnagyobbtól a legkisebbig vagy a Rendezés (Z-A) lehetőséget.

Számok kiszámítása táblázatban

A Gyorselemzés eszközzel gyorsan kiszámíthatja számait. Akár összeadásról, akár átlagszámításról vagy darabszámról van szó, az Excel pontosan a számok alatt vagy mellett jeleníti meg a számítási eredményeket a táblázatban.

 1. Ha táblázatként szeretné kijelölni a kiszámítani kívánt adatok csoportját, jelölje ki az első cellát. Ezután a Shift billentyűt lenyomva tartva a nyílbillentyűkkel navigáljon az adatok utolsó cellájához (ez általában a cellacsoport ellentétes sarka).

 2. A Gyorselemzés eszköz megnyitásához nyomja le a Ctrl+Q billentyűkombinációt.

 3. Az Összegek lapra az O, majd a Tab billentyű lenyomásával léphet.

 4. A számítási lehetőségek (többek között a Szum, Átlag, Darab, % Összesen és a Fut képletek) között a Jobb nyílbillentyűvel tallózhat mind a horizontális, mind a vertikális adatok esetén.

 5. Jelöljön ki egy számítási lehetőséget, és nyomja le az Enter billentyűt. A program a megadott módon kiszámítja a kijelölt adatcsoportot.

 6. Az eredmények meghallgatásához válassza ki egyenként a képleteket tartalmazó cellákat. Hallani fogja a képlet eredményét, megjegyzésként azt, hogy a cella képletet tartalmaz, végül a cellareferenciát.

Adatok formázása és kiemelése táblázatként

A feltételes formázással és értékgörbékkel kiemelheti a legfontosabb adatokat, illetve megjelenítheti a trendeket. A Gyorselemzés eszközzel gyorsan alkalmazhatja ezeket a kiemeléseket.

 1. A feltételes formázással vagy értékgörbékkel kiemelni kívánt adatcsoport kijelöléséhez jelölje ki az első cellát. Ezután a Shift billentyűt lenyomva tartva a nyílbillentyűkkel navigáljon az adatok utolsó cellájához (ez általában a cellacsoport ellentétes sarka).

 2. A Gyorselemzés eszköz megnyitásához nyomja le a Ctrl+Q billentyűkombinációt.

 3. A Formázás lapra az F billentyű lenyomásával léphet. Az Értékgörbék menüt az S billentyűvel nyithatja meg. A lap beállításai között a Tab billentyűvel lépkedhet.

 4. A formázás és az értékgörbék beállításai között a Jobb0 és a Bal nyílbillentyűkkel lépkedhet. A számok formázási lehetőségei közé tartoznak többek között az Adatsávok, a Szín, az Ikonkészlet, és így tovább. A szöveg formázási lehetőségei közé tartoznak többek között a Szövegtartalom, az Ismétlődő értékek, az Egyedi értékek, az Egyenlő, és a Formázás törlése. Az értékgörbék lehetőségei közé tartoznak többek között a Sor, az Oszlop, a Nyereség/veszteség, de ezek csak akkor érhetők el, ha számok vannak kijelölve.

 5. Válasszon ki egy formázási vagy értékgörbe beállítást, és nyomja le az Enter billentyűt. A program a megadott módon formázza a kijelölt adatcsoportot.

Megjegyzés : A hivatkozásokra kattintva részletesebben is olvashat a trendek értékgörbékkel történő elemzéséről.

Az adatok ábrázolása diagrammal

A Gyorselemzés eszköz egy adott diagramot javasol, és gyorsan elkészíti az adatok vizuális megjelenítését.

 1. Ha ki szeretné jelölni a diagramban megjeleníteni kívánt számok és címkék csoportját, jelölje ki az első cellát. Ezután a Shift billentyűt lenyomva tartva a nyílbillentyűkkel navigáljon az adatok utolsó cellájához (ez általában a cellacsoport ellentétes sarka).

 2. A Gyorselemzés eszköz megnyitásához nyomja le a Ctrl+Q billentyűkombinációt.

 3. Ha a Diagramok lapra szeretne lépni, nyomja le a C, majd a Tab billentyűt.

 4. A diagramok beállítási lehetőségei között a Jobb vagy a Bal nyílbillentyű lenyomásával tallózhat.

 5. Jelölje ki a kívánt diagramtípust, majd nyomja le az Enter billentyűt. A kijelölt csoportot megjelenítő diagramot a program beágyazott objektumként adja hozzá a munkalaphoz.

Megjegyzés : A Diagram létrehozása a Windows Excel 2016-ban témakörből a diagramok létrehozásának további módjait is megismerheti.

A munka mentése

 1. Nyomja le a Ctrl+S billentyűkombinációt. Ha első alkalommal menti a munkafüzetet, az épp megnyitott Mentés másként Backstage nézetben jelölje ki a tárolás helyét, és nevezze el a munkafüzetet.

 2. A Tab billentyűvel lépkedhet a Mentés másként helylehetőségei között.

 3. A munkafüzet tárolási helyének kiválasztásához (például OneDrive vagy Ez a gép) nyomja le a Le vagy Fel nyílbillentyűt vagy a Mentés másként párbeszédpanel megnyitásához lépjen a Tallózás elemre, és nyomja le az Enter billentyűt.

 4. A kijelölt tárolóhelyen belül a Tab billentyűvel tallózhat a keresett mappához. Ha a hierarchiában magasabban elhelyezkedő mappához szeretne eljutni, válassza az Egy szinttel feljebb lehetőséget. A mappák listájához a Tab billentyű többszöri lenyomásával férhet hozzá. A listában a Tab, illetve a nyílbillentyűk segítségével tud mozogni. A kívánt mappát az Enter billentyűt lenyomva választhatja ki.

 5. A Tab billentyűvel lépjen az Adja meg itt a fájl nevét mezőbe, és írjon be egy nevet a munkafüzetnek.

 6. Lépjen a Tab billentyűvel a Mentés gombra, és nyomja le az Enter billentyűt.

A munka nyomtatása

 1. A Nyomtatás Backstage nézetet a Ctrl+P billentyűkombinációval nyithatja meg.

 2. A Tab billentyűvel lépkedhet a nyomtatási beállítások között (mint például Nyomtatási beállítások, Egyoldalas nyomtatás, Álló tájolás, Normál margók és Oldalbeállítás). A kijelölt beállítás módosításához nyomja le az Enter billentyűt. Más beállítás kiválasztásához nyomja le a Fel vagy a Le nyílbillentyűt, majd az Enter billentyűt.

 3. Ha igényei szerint beállította a nyomtatási beállításokat, a Nyomtatás kijelöléséhez nyomja le a Shift+Tab billentyűkombinációt, amíg el nem hangzik a „Nyomtatás” szöveg. Nyomja le az Enter billentyűt. A nyomtató kinyomtatja a munkafüzetet.

Lásd még

Munkafüzet létrehozása képernyőolvasóval az Excelben

Adatok keresése és cseréje az Excelben képernyőolvasó használatával

A Windows Excel billentyűparancsai és funkcióbillentyűi

A készüléke beállítása az Office 365 akadálymentességi funkciókkal való használatához

Navigálás az Excelben akadálymentességi funkciókkal

Fontos : Ez a szakasz befejezetlen. Előfordulhat, hogy a tartalom még nem teljes vagy hibásan jelenik meg. Hamarosan elkészül a teljes cikk. Kérjük, látogasson vissza később. Köszönjük!

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal. Ez a témakör az Office képernyővel történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentesítés tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó program segítségével használó felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

A TalkBack, a beépített Androidos képernyőolvasó Excel használatával végezze el az Alapfeladatok, például: létrehozása, szerkesztése vagy munkafüzet nyomtatása.

Megjegyzések: 

Tartalom

Az Android Excel megnyitása

 1. Az Android-eszközzel kezdőképernyőjén kattintson körül a képernyő egy ujjal húzza addig, amíg a Narrátorról "Alkalmazások", és koppintson duplán a képernyőn. A ikonra a képernyő alsó közepén található.

 2. "Excel" meghallgatásához, és koppintson duplán a képernyő jobb húzza az ujját.

Excel első indításakor előfordulhat jelentkezzen be Microsoft-fiókjába. További tudnivalókért megnyitásához Jelentkezzen be az első használat alkalmával.

Tipp : Ha be van kapcsolva A Google Ok hangposta észlelése a Google -alkalmazásban, ha kimondja "Ok Google, nyissa meg Excel."

Tipp : Ha, did not jelentkezzen ki a Excel letölthető a legutóbbi használatakor, az alkalmazás, hogy jelentkezzen be a rákérdezés nélkül nyílik meg.

Jelentkezzen be az Excelben

Jelentkezzen az alkalmazás megnyitásához Excel az első alkalommal vagy újabb verzióját. Miután bejelentkezett a Excel, a fiók érhető el az egyéb Office-alkalmazásokban. Bejelentkezés nélkül, túl Excel is használhatja.

Jelentkezzen be az első használat alkalmával

 1. Amikor Excel először nyissa meg, az alkalmazás indítása a kezdeti telepítés, majd hallhatók: "Jelentkezzen be Microsoft-fiók."

 2. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Írja be a levelezéshez, a telefon vagy a Skype, szerkesztőmező", és koppintson duplán a képernyőn.

 3. A képernyő-billentyűzet használatával írja be az e-mail címét, telefonszámát vagy Skype-név. Ha végzett, pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Lépjen, gombra,", és koppintson duplán a képernyőn.

 4. Pöccintsen jobbra, amíg nem hallhatók a "Jelszó szerkesztése listában", és koppintson duplán a képernyőn.

 5. A képernyő-billentyűzet használatával írja be a jelszót.

 6. Amikor elkészült, pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Lépjen, gombra,", és koppintson duplán a képernyőn.

Jelentkezzen be az első használat után

Ha úgy dönt, hogy egyszóval kihasználhatja a a munkafüzetben, jelentkezzen Excel után már használta az alkalmazás a bejelentkezés nélkül.

 1. Nyissa meg a Excel.

 2. Pöccintsen jobbra, amíg Ön "Jelentkezzen be az" meghallgatásához, és koppintson duplán a képernyő. Hallhatók: "munkavégzés útközben. Jelentkezzen be a."

 3. Pöccintsen jobbra, amíg nem hallhatók a "Gomb, bejelentkezés", és koppintson duplán a képernyőn. Ekkor megnyílik a Jelentkezzen be az ablakot.

 4. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Írja be a levelezéshez, a telefon vagy a Skype, szerkesztőmező", és koppintson duplán a képernyőn.

 5. A képernyő-billentyűzet használatával írja be az e-mail címét, telefonszámát vagy Skype-név. Ha végzett, pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Lépjen, gombra,", és koppintson duplán a képernyőn.

 6. Pöccintsen jobbra, amíg nem hallhatók a "Jelszó szerkesztése listában", és koppintson duplán a képernyőn.

 7. A képernyő-billentyűzet használatával írja be a jelszót.

 8. Amikor elkészült, pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Lépjen, gombra,", és koppintson duplán a képernyőn.

Munkafüzet megnyitása.

Excel megnyitásakor, először az Excel -lapok. A legutóbbi munkafüzetek jeleníti meg. Egy megnyithatja őket, vagy egy régebbi munkafüzetet.

 • A legutóbbi munkafüzetek megnyitásához húzásával egy ujjal a képernyőn megjelenő hallhatók a fájlt szeretne, majd koppintson duplán a képernyőn.

 • Munkafüzet egy régebbi, pöccintés balra vagy jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Megnyitása gomb", és koppintson duplán a képernyőn. Pöccintéssel jobb fölé, hogy a fájl helyét meghallgatásához koppintson duplán a képernyőre. Nyissa meg azt a fájlt, és dupla koppintással nyissa meg a képernyőn.

Megjegyzés : Ha a munkafüzet már dolgozik, és szeretne megnyitni egy másik egy, húzza az ujját lefelé-then-balra. Az Excel -lapok léphet. A legutóbbi vagy egy régebbi munkafüzetet nyit meg, kövesse a fenti lépéseket.

Új munkafüzet létrehozása

Excel fájlt nevezzük munkafüzetek. Minden olyan munkafüzet lapokat, táblázatokat vagy a munkalap neve általában tartalmazza. Annyi lapokat szeretne egy munkafüzetet, illetve hozhat létre új munkafüzeteket, hogy az adatok rendszerezése is hozzáadhat.

 1. Nyissa meg a Excel.

 2. Pöccintsen balra vagy jobbra az "Új" meghallgatásához, és koppintson duplán a képernyőn. Hallhatók: "Új, üres munkafüzet."

 3. Nyisson meg egy üres munkafüzetet, koppintson duplán a képernyőn. Egy másik sablon használatához pöccintsen jobbra, amíg nem hallják, majd koppintson duplán a képernyőn a munkafüzet sablon nevére.

Megjegyzés : Ha a munkafüzet már dolgozik, és hozzon létre egy új egy, húzza az ujját lefelé-then-balra szeretne. Az Excel -lapok léphet. Új munkafüzet létrehozása, kövesse a 2-3-as felett.

Új munkalap létrehozása a munkafüzetben

A munkafüzetben húzza az ujját a képernyő bal alsó sarka körül mindaddig, amíg meg nem hallja a „Lap hozzáadása gomb” kifejezést, majd koppintson duplán a képernyőre.

Adatbevitel

A lapra beírt adatok bevitelekor sorokkal, oszlopokkal és cellákkal dolgozik. A cellákra a sorok és oszlopok alapján elfoglalt helyük alapján hivatkozunk, tehát az A1 cella az első sor A oszlopban lévő celláját jelenti. Egy új lapon alapértelmezés szerint az A1 cella van kijelölve.

 1. A munkalapon húzza az ujját a képernyőn a munkát a kívánt cella megkereséséhez körül.

 2. A helyi menü megnyitásához koppintson duplán a képernyőn. Hallhatók: "Gomb kivágása"

 3. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Szerkesztés gomb", és koppintson duplán a képernyőn. Hallhatók "Megjelenítő < a billentyűzet nyelvének >, például"USA-beli angol billentyűzettel."

 4. A képernyő-billentyűzet használatával írja be a számokat vagy a kívánt szöveget.

 5. Amikor elkészült, és húzza az ujját a képernyő jobb felső sarkában körül, amíg a hallhatók az "Írja be a gombot" parancsot, és koppintson duplán a képernyőn.

Számformátumok alkalmazása

Különböző típusú számokat jeleníthet meg egy cellában formátumok alkalmazásával – például pénznem, százalék vagy dátum.

 1. A munkalapon húzza az ujját a képernyőn a munkát a kívánt cella megkereséséhez körül, és koppintson duplán a cella aktiválása a képernyőn.

 2. A helyi menü bezárása, pöccintsen lefelé-then-balra.

 3. Pöccintsen balra vagy jobbra a "További beállítások gomb" meghallgatásához, és koppintson duplán a képernyőn. Hallhatók: "Lap menü < aktuális lap > kijelölt."

 4. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Formátum menü szám", és koppintson duplán a képernyőn. Hallhatók: "Számformátum."

 5. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a formátumot, például pénznemet, időtvagy százalékos arány szerint.

 6. Formátum kiválasztásához koppintson duplán a képernyőn.

  Tipp : Egyes formátum-beállításoknak almenüje is van. Példa az elhangzó szövegre: „Szám menü.” Az almenü megnyitásához koppintson duplán a képernyőre.

Egyszerű képlet létrehozása

Létrehozhat egyszerű képleteket számok összeadásához, kivonásához, szorzásához vagy osztásához.

 1. A munkalapon húzza az ujját a képernyőn a munkát a kívánt cella megkereséséhez körül.

 2. A helyi menü megnyitásához koppintson duplán a képernyőn. Hallhatók: "Gomb kivágása"

 3. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Szerkesztés gomb", és koppintson duplán a képernyőn, a képernyő-billentyűzet megnyitásához.

 4. Képlet létrehozásához írja be számok és műveleti jelek kombinációját húzza az ujját fölé a billentyűzet és emelje fel az ujját a egy van szüksége a.

  Írja be a pluszjelre (+) összeadás, kivonás lévő mínuszjelre (-), a csillag (*) a szorzást vagy nullával perjel (/). Írja be például a = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4 vagy = 4/2.

 5. Amikor elkészült, és húzza az ujját a képernyő jobb felső sarkában körül, amíg a hallhatók az "Írja be a gombot" parancsot, és koppintson duplán a képernyőn. Excel program elvégzi a számítást, és szúrja be az eredmény a cellában.

A munka mentése

Az Excel automatikusan menti a munkát, de módosítható a hely vagy a fájl neve.

Fájl másolatának mentése

 1. Az Excel fájlokban, a fájl nevének módosításához a pöccintsen jobbra, amíg nem "Fájl gomb", és koppintson duplán a képernyő hallható. Hallhatók: "A program Fájl menü megnyitása."

 2. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mentés másként gomb” menüelemet nem hallja, majd koppintson duplán. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Adja meg a fájl nevét.”

 3. Ha módosítani szeretné a fájl nevét, pöccintsen jobbra, amíg nem "Törlése gomb", és koppintson duplán a képernyőn, törölje az aktuális fájl neve hallható.

 4. Pöccintsen balra az "Írja be a fájlnevet, szerkesztőmező" meghallgatásához, és koppintson duplán a képernyőn, a képernyő-billentyűzet megnyitásához.

 5. Írja be a fájl nevét. Amikor elkészült, pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "Mentés gomb", és koppintson duplán kattintva mentse a fájlt.

Fájl helyének megadása

 1. Egy Excel fájlt, a fájl helyének módosítása a pöccintsen balra vagy jobbra, amíg nem hallják "Fájl gomb", és koppintson duplán kattintva nyissa meg a Fájl menü a képernyő. Hallhatók: "A program Fájl menü megnyitása."

 2. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mentés másként gomb” menüelemet nem hallja, majd koppintson duplán. Ekkor az „Adja meg a fájl nevét” üzenet hallható.

 3. Pöccintsen balra vagy jobbra, amíg meg nem hallhatók a helyet a hová kívánja menteni a fájlt, például a onedrive-on vagy az eszközhöz. Koppintson duplán a képernyőn válassza ki a helyet.

 4. Az a hely lehetőséget választotta, balra vagy jobbra, amíg meg nem hallhatók a lehetséges mappába vagy más alszint helyre szeretne, majd koppintson duplán a képernyőn.

 5. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mentés gomb” kifejezést nem hallja, majd a képernyőre duplán koppintva mentse a fájlt a kijelölt helyre.

  Tipp : Ha a fájlnév már létezik, a „Cseréli a fájlt?” kérdés hangzik el. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mégse gomb” vagy a „Csere gomb” nem hallható, a kívánt műveletnek megfelelően. A képernyőre duplán koppintva erősítse meg a választást.

A munka nyomtatása

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van az eszközhöz.

 1. Az Excel fájlokban pöccintsen jobbra, amíg meg a "Fájl gomb", és koppintson duplán kattintva nyissa meg a Fájl menü a képernyő hallható. Hallhatók: "A program Fájl menü megnyitása."

 2. "Nyomtatás" meghallgatásához, és koppintson duplán a képernyő jobb húzza az ujját. Hallhatók: "Fájl menü megnyitva, elrendezési beállítások." Megnyílik a Nyomtatási beállítások lap.

 3. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a "legördülő lista. Jelölje ki a nyomtatót", és koppintson duplán a képernyőn.

 4. Pöccintsen jobbra, amíg meg nem hallhatók a szeretne, majd koppintson duplán a képernyőn aktiválni a nyomtató nevére.

 5. Pöccintsen jobbra, amíg nem hallhatók a "Nyomtatás gombra," Ezután, és koppintson duplán a képernyőre.

  Megjegyzés : Előfordulhat, hogy is hallható: Excel a Microsoft online szolgáltatás használata a fájlok printing? előkészítése engedélyezése"Pöccintsen jobbra, amíg nem hallhatók a" engedélyezése "vagy"Megtagadás gombra,"attól függően, hogy mit szeretne tenni. Koppintson duplán kattintva erősítse meg a képernyőn.

Speciális nyomtatási feladatok elvégzéséhez utasításokat olvassa el az használata Excel-munkafüzet nyomtatása képernyőolvasó.

Lásd még

Táblázat beszúrása egy Excel-munkalapon képernyőolvasó használatával

Excel-munkafüzet nyomtatása képernyőolvasó használatával

A készüléke beállítása az Office 365 akadálymentességi funkciókkal való használatához

Navigálás az Excelben akadálymentességi funkciókkal

Fontos : Ez a szakasz befejezetlen. Előfordulhat, hogy a tartalom még nem teljes vagy hibásan jelenik meg. Hamarosan elkészül a teljes cikk. Kérjük, látogasson vissza később. Köszönjük!

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal. Ez a témakör az Office képernyővel történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentesítés tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó program segítségével használó felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

A billentyűzet és a Narrátor, a beépített Windows képernyőolvasó Excel Online használatával végezze el az Alapfeladatok, például: hozzon létre egy új munkafüzetet, a munkafüzet szerkesztése és a munka nyomtatása.

Megjegyzések: 

 • Ha a Windows 10 Fall Creators Update frissítéssel használja a Narrátort, csak kikapcsolt beolvasási mód mellett szerkesztheti a dokumentumokat, a számolótáblákat és a bemutatókat az Office Online-nal. További információt A képernyőolvasók virtuális vagy böngésző módjának kikapcsolása a Windows 10 Fall Creators Update-ben című témakörben talál.

 • Az Office 365 új funkcióit fokozatosan tesszük elérhetővé az Office 365 előfizetői számára, ezért előfordulhat, hogy az Ön által használt appban még nem találhatók meg. Az új funkciók gyorsabb beszerzéséről további információt a Mikor kapom meg a legújabb funkciókat az Office 365-höz készült Office 2016-ban? című témakörben talál.

 • A billentyűparancsokról további információt Az Excel Online billentyűparancsai című témakörben talál.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön a Windows beépített Narrátor képernyőolvasóját használja. A Narrátor használatáról A Narrátor használatbavétele című témakörben olvashat bővebben.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy ezt az appot PC-vel használja. Bizonyos navigációs elemek és kézmozdulatok Windows Phone-telefonon és -táblagépen eltérők lehetnek.

 • Az Excel Online használatához a Microsoft Edge webböngészőt ajánljuk. Mivel az Excel Online a webböngészőben fut, a billentyűparancsok eltérnek az asztali alkalmazásban használtaktól. A parancsokra ugráshoz például az F6 helyett a Ctrl+F6 billentyűkombináció használható. Az általános billentyűparancsok, például F1 (Súgó) és Ctrl+O (Megnyitás), a böngészőre érvényesek, és nem az Excel Online-ra.

Tartalom

Nyissa meg Excel Online

 1. Nyissa meg a https://www.office.com.

 2. Nyomja le a Tab billentyűt, amíg meg nem hallhatók a "Bejelentkezés a fiókjába", és nyomja le az ENTER billentyűt. A Válasszon egy fiókot, ablak nyílik meg.

 3. Nyomja le a Tab billentyűt, amíg nem hallhatók a bejelentkezés, és nyomja le az ENTER billentyűt a használni kívánt fiók vagy a felhasználó nevét. Hallhatók: "a jelszó megadni, Szerkesztés."

  Ha nem működik a kívánt fiókot, nyomja le a Tab billentyűt mindaddig, amíg az "Egy másik fiókkal, gomb" hallhatók, és nyomja le az adja meg. Írja be a fiók e-mail vagy a telefon számát, és nyomja le az ENTER billentyűt.

 4. Írja be a jelszót, és nyomja le az ENTER billentyűt. Hallhatók: "A Microsoft Office, otthoni."

 5. Excel Onlinemegnyitásához nyomja le az a Tab billentyűt, amíg nem hallhatók a " Excel, lépjen a hivatkozást,", és nyomja le az ENTER billentyűt. Ekkor megnyílik a Excel Online .

Munkafüzet megnyitása.

Egy fájlt, hogy, korábban dolgozott a legutóbb vagy nyissa meg a használni kívánt, például OneDrive online tárházba és onnan nyissa meg a fájl megnyitása

Nyisson meg egy munkafüzetet, Excel Online indításakor

 1. Nyissa meg, és jelentkezzen be a Excel Online. Az alkalmazás megnyílik, és a fókusz van egy új üres munkafüzet lehetőséget.

 2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Legutóbbi fájl megnyitásához nyomja le a Shift + Tab billentyűkombinációt, amíg meg nem hallhatók a legutóbbi fájlt, és nyomja le az ENTER billentyűt. A fájl megnyílik, vagy a Szerkesztési vagy Olvasási nézetben.

  • Egy online tárházba lévő dokumentumok megnyitásához, nyomja le a Tab billentyűt mindaddig, amíg hallhatók "< online tárházba > Nyissa meg", majd nyomja le az ENTER billentyűt. Keresse meg a kívánt fájlt, és nyomja le az ENTER billentyűt. Az Olvasási nézetbennyílik meg.

Nyisson meg egy munkafüzetet, Excel Online használatakor

Megjegyzés : Nyisson meg egy munkafüzetet, amikor már Excel Onlinedolgozik, hogy a Szerkesztőnézetkell lennie. Az Olvasási nézeteta beállítás nem érhető el. Kapcsolatos tudnivalókat a Diák szerkesztéséhezmegnyitásához a Szerkesztőnézetben kapcsolót.

 1. Nyomja le az Alt + Windows-embléma billentyűt. A fókusz áthelyezése a menüszalag.

 2. A fájl menü megnyitásához nyomja le az f Hallhatók: "menü bezárása, menüpont." Ha ez nem működik, ha nem a Szerkesztőnézet.

 3. Nyissa meg a Nyissa meg a menüt, nyomja le az o billentyűt.

 4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • A tabulátorbillentyű lenyomásával meghallja, hogy a legutóbbi dokumentumot, és nyomja le az ENTER billentyűt. A fájl megnyílik, vagy a Szerkesztési vagy Olvasási nézetben.

  • Egy online tárházba dokumentum megnyitásához nyomja le a Tab billentyűt mindaddig, amíg a "több a < az online tárházba >" meghallgatásához, és nyomja le az ENTER billentyűt. Keresse meg a kívánt fájlt, és nyomja le az ENTER billentyűt. Az Olvasási nézetbennyílik meg.

Váltson a

Ha az Olvasási nézetbennyitja meg a munkafüzetet, és szeretné a fájlt szerkeszteni, váltson Szerkesztőnézetreszeretne.

 1. Az Olvasási nézetbennyomja le a Ctrl + F6 mindaddig, amíg a nevét vagy felhasználónevét hallhatók.

 2. A Tab billentyűvel, amíg meg nem hallhatók a "a munkafüzet szerkesztése gomb az összecsukott." Nyomja le az Enter billentyűt a menü kibontása.

 3. A le nyílbillentyű lenyomásával hallhatók a "Szerkesztés böngészőben", és nyomja le az ENTER billentyűt. A fájl megnyílik a Szerkesztőnézetben.

Új munkafüzet létrehozása

Egy új munkafüzetet sablonból vagy teljesen önállóan is létrehozhat.

Hozzon létre egy munkafüzetet, Excel Online indításakor

 1. Nyissa meg, és jelentkezzen be a Excel Online. Az alkalmazás megnyílik, és a fókusz van egy új üres munkafüzet lehetőséget. Ezt a lehetőséget a munkafüzet nem tartalmaz előre meghatározott formázási.

 2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Nyissa meg egy új üres munkafüzet és egy kezdő dolgozik rajta, nyomja le az ENTER billentyűt.

  • Tallózással keresse meg a rendelkezésre álló sablonok listájában, nyomja le a Tab billentyűt mindaddig, amíg hallhatók a sablont, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Az új munkafüzetet megnyílik, és a fókusz van a munkalap első cellájára.

Hozzon létre egy munkafüzetet, Excel Online használatakor

Megjegyzés : Új munkafüzet létrehozása, amikor már Excel Onlinedolgozik, hogy a Szerkesztőnézetkell lennie. Az Olvasási nézeteta beállítás nem érhető el. Kapcsolatos tudnivalókat a Diák szerkesztéséhezmegnyitásához a Szerkesztőnézetben kapcsolót.

 1. Ha a munkafüzet már dolgozik, és hozzon létre egy új egy, nyomja le az Alt + Windows embléma billentyű szeretné. A fókusz áthelyezése a menüszalag.

 2. A fájl menü megnyitásához nyomja le az f Hallhatók: "menü bezárása, menüpont." Ha ez nem működik, ha nem a Szerkesztőnézet.

 3. Az Új menü megnyitásához nyomja le az n billentyűt.

 4. A tabulátorbillentyű lenyomásával meghallja, hogy a sablon lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

A munkafüzet szerkesztése

Ha szerkeszteni szeretné a munkafüzetet, kell lennie a Diák szerkesztéséhez. Kapcsolatos tudnivalókat a Diák szerkesztéséhezmegnyitásához a Szerkesztőnézetben kapcsolót.

Adatbevitel

 1. Mozgás a cellák között, nyomja le a nyílbillentyűkkel. A képernyőolvasó bejelenti a cellák, sorok és oszlopok elfoglalt helyük alapján a munkalap mozgatásakor. Az A1 cella az első sorában az oszlopot. Ha a cella szöveget tartalmaz, a képernyőolvasó beolvassa a szöveget.

 2. Ha szöveget szeretne hozzáadni egy cellához, vagy le szeretné cserélni a már meglévő szöveget, írja be a szöveget, számot vagy képletet.

 3. A következő cellára való továbblépéshez nyomja le az Enter vagy a Tab billentyűt.

Az AutoSzum használata számok összegzéséhez

A lapon lévő számok összeadása.

 1. Lépjen a cellára, vagy csak a számokat összegző kívánt alatti jobbra.

 2. Nyomja le az Alt + Windows-embléma, H, U, s A számítás elvégzése, nyomja le az ENTER billentyűt.

  Excel Online összeadja a számokat, és az eredmény helyezi a kijelölt cella.

Egyszerű képlet létrehozása

Létrehozhat egyszerű képleteket számok összeadásához, kivonásához, szorzásához vagy osztásához.

 1. Lépjen a számításban részt vevő számoktól jobbra eső, vagy azok alatt található cellára.

 2. Írjon be egy egyenlőségjelet (=). Hallhatók: "Szerkesztés egyenlőségjel."

 3. A képlet létrehozásához írja be a számokat és a számítási operátorok, például a pluszjelre (+) összeadás, kivonás lévő mínuszjelre (-), a csillag (*) a szorzást vagy nullával perjel (/) kombinációi. Írja be például a következők valamelyikét:

  • Számok összeadása, írja be a = 2 + 4.

  • Számok kivonása, írja be a = 4-2.

  • Számok szorzása a csillag, írja be az = 2 * 4.

  • Számok osztása, írja be a = 4/2.

 4. A számítás végrehajtásához nyomja le az Enter billentyűt.

Excel Online program elvégzi a számítást, és az eredményt megjeleníti a cellában.

Számformátumok alkalmazása

Különböző típusú számokat, például pénznemként, százalékvagy dátumformátum alkalmazásával Excel Online is megjeleníthet.

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat. Jelölje be a több szomszédos cellákat, nyomja le a Shift + nyíl billentyűparanccsal.

 2. A helyi menü megnyitásához nyomja le a Shift + F10 billentyűkombinációt. Hallhatók "Kivágás, menüpont."

 3. A le nyílbillentyű lenyomásával hallhatók "Számformátum", és nyomja le az ENTER billentyűt. Hallhatók: "Párbeszédpanel számformátum."

 4. Válassza ki a formátumot, nyomja le a le nyílbillentyűvel mindaddig, amíg hallhatók a formátumot, például az "Pénznem" vagy "Dátum", és nyomja le az Enter billentyűt.

Hozzon létre egy táblázatot az adatok

Az adatokból egy táblát is létrehozhat, hogy akkor is, például gyorsan szűrve vagy rendezve az adatok.

 1. Jelölje ki a táblázatba felvenni kívánt cellákat. Jelölje be a több szomszédos cellákat, nyomja le a Shift + nyíl billentyűparanccsal.

 2. A Formázás táblázatként párbeszédpanel megnyitásához nyomja le az Alt + Windows-embléma, H, T, L. Hallhatók: "Párbeszédpanel, formázás táblázatként."

 3. Nyomja le a Shift + Tab billentyűkombinációt. "A Táblázat rovatfejekkel," meghallja, és ha a jelölőnégyzet be van jelölve, vagy sem. Ha módosítani szeretné a kijelölt, nyomja le a szóköz.

  Megjegyzés : Táblázatfejlécek segítségével a táblázathoz könnyebben hozzáférhetővé képernyő a képernyőolvasók számára. Képernyőolvasók és a fejlécadatokat segítségével megtudhatja, hogyan keresse meg a táblázatcellák.

 4. A táblázat létrehozásához nyomja le az ENTER billentyűt.

Rendezés vagy szűrés a táblázatban lévő adatok

 1. A rendezés vagy szűrés kívánt táblára Ugrás a Rendezés és szűrés legördülő menü tartalmazó cella. Meghallja, hogy a cella adatai, és utána "Tartozik a rendezés és szűrés legördülő menüt."

 2. A legördülő menü megnyitásához nyomja le az Alt + LE nyílbillentyű kombinációt.

 3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Rendezze az adatokat, nyomja le a le nyílbillentyűvel mindaddig, amíg "Növekvő rendezés" vagy "Csökkenő rendezés" meghallgatásához, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  • Egy egyszerű szűrő alkalmazásához nyomja le a le nyílbillentyűvel mindaddig, amíg "Szűrő" meghallgatásához, és nyomja le az ENTER billentyűt. A Szűrés párbeszédpanel megnyitása A le billentyű lenyomásával hallhatók a beállításokat, és nyomja le a szóköz billentyűvel jelölje ki, vagy a kijelölés megszüntetése a beállításokat. A szűrő alkalmazásához nyomja le az ENTER billentyűt.

  • Összetett szűrő alkalmazásához nyomja le a le nyílbillentyűvel mindaddig, amíg "Szövegszűrők" meghallgatásához, és nyomja le a megfelelő nyílbillentyűt. Szűri a menü megnyitása. A le nyílbillentyű lenyomásával meghallja, hogy a kívánt beállítást, nyomja le az ENTER billentyűt. Ekkor megnyílik a párbeszédpanel megjelenítéséhez. Írja be az értékeket szeretne, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  • Szűrő törlése nyomja le a le nyílbillentyűvel, amíg nem hallhatók a "Szűrő törlése:," követi a szűrt cella nevét, és nyomja le az ENTER billentyűt.

A számokkal elvégzett számítások megjelenítése

 1. A cellába, ahol meg szeretné jeleníteni a végösszeget, írjon be egy egyenlőségjelet (=).

 2. Írja be a képlet vagy függvény, például a SZUM és átlaghasználni kívánt nevét. Függvények listáját megnyílik, és frissíti a beírás közben. A listában az első funkció hallhatók.

 3. A le nyílbillentyű lenyomásával meghallja, és nyomja le a Tab billentyű megnyomásával jelölje ki azt a függvény.

 4. Írja be a cellatartomány vagy egyéb számokat szeretne alkalmazni, a függvény, egy záró zárójelet követ, és nyomja le az ENTER billentyűt.

A munka mentése

Excel Online automatikusan menti a munkát, de módosíthatja a nevét vagy helyét, és letöltheti a fájl egy példányát.

Online másolatának mentése

 1. A Diák szerkesztéséheznyomja le az Alt + Windows-embléma, F, A, a válaszok parancsra. A Mentés másként párbeszédpanel megnyitása

 2. Írja be a fájl új nevét.

 3. Nyomja le a Tab billentyűt. "A meglévő fájl cseréjéhez, jelölje be", és ha a jelölőnégyzetet, vagy nem hall. Ha módosítani szeretné a kijelölt, nyomja le a szóköz.

 4. Online példányt menteni, nyomja le az ENTER billentyűt.

Munkafüzet átnevezése

 1. A Szerkesztőnézetbennyomja le az Alt + Windows-embléma, F, A, R. Megnyílik az átnevezése párbeszédpanel.

 2. Írja be a fájl új nevét.

 3. A tabulátorbillentyű lenyomásával hallhatók "Rendben, gombra", és nyomja le az ENTER billentyűt.

Másolat mentése a helyi számítógépre

 1. A Diák szerkesztéséheznyomja le az Alt + Windows-embléma, F, A, c A fókusz az aktív lap a munkafüzet.

 2. Ctrl + F6 lenyomásával jelölje ki a "Kijelölt" hallhatók követő az aktuális lap neve.

 3. Nyomja le a Caps Lock + jobbra vagy balra nyílbillentyűt, amíg meg nem hall: "értesítés szövegét, mit szeretne a < a fájlnév >."

 4. Nyomja le a Tab billentyűt, amíg meg nem hallhatók a "Mentés gomb", és nyomja le az ENTER billentyűt. A fájl letöltődik a számítógép letöltési mappájába.

A munka nyomtatása

 1. A Diák szerkesztéséheznyomja le az Alt + Windows-embléma, F, Y, y billentyűkombinációt. A Nyomtatási beállítások párbeszédpanel megnyitása

 2. Az alapértelmezett beállításokkal kinyomtatásához a Tab billentyűvel mindaddig, amíg hallhatók "A Nyomtatás gomb", és nyomja le az ENTER billentyűt.

Speciális nyomtatási feladatok elvégzéséhez utasításokat olvassa el az használata Excel-munkafüzet nyomtatása képernyőolvasó.

Lásd még

Megjegyzések felvétele Excel Online-munkalapra képernyőolvasó használatával

Excel-munkafüzet nyomtatása képernyőolvasó használatával

Az Excel Online billentyűparancsai

Navigálás az Excelben akadálymentességi funkciókkal

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×