Alapműveletek elvégzése az Android Excelben a TalkBack használatával

Alapműveletek elvégzése az Android Excelben a TalkBack használatával

A Felolvasás szimbólum a képernyőolvasóknak szánt tartalom felirattal. Ez a témakör az Office képernyővel történő használatát mutatja be

Ez a cikk az Office-akadálymentesítés tartalomcsomag részeként az Office-termékeket képernyőolvasó program segítségével használó felhasználóink számára készült. Általános segítségért keresse fel az Office-támogatás kezdőlapját.

Az Android Excel az Android beépített képernyőolvasójával, a TalkBackkel való használatával munkafüzeteket és munkalapokat hozhat létre, számformátumokat alkalmazhat, egyszerű képleteket hozhat létre és sok más műveletet elvégezhet.

Megjegyzések: 

 • Az Office 365 új funkcióit fokozatosan tesszük elérhetővé az Office 365 előfizetői számára, ezért előfordulhat, hogy az Ön által használt appban még nem találhatók meg. Az új funkciók gyorsabb beszerzéséről további információt a Mikor kapom meg a legújabb funkciókat az Office 365-höz készült Office 2016-ban? című témakörben talál.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy Ön az Android beépített TalkBack képernyőolvasóját használja. A TalkBack használatáról az Android akadálymentességi lehetőségeit ismertető webhelyen olvashat.

 • Ez a témakör abból indul ki, hogy ezt az appot Android-telefonnal használja. Bizonyos navigációs elemek és kézmozdulatok Android-táblagépen eltérők lehetnek.

Tartalom

Új munkafüzet létrehozása

Az Excel-fájlokat munkafüzetnek nevezzük. Minden munkafüzet lapokból áll, amelyek általános neve számolótábla vagy munkalap. Az átlátható adatrendszerezés érdekében tetszőleges számú lappal bővíthetők a munkafüzetek, vagy újak hozhatók létre.

 1. Ha létre szeretne hozni egy munkafüzetet az Excelben, pöccintsen jobbra, amíg az „Új” szót nem hallja, majd koppintson duplán a képernyőre.

 2. Ha üres munkafüzetet szeretne létrehozni, pöccintsen jobbra addig, amíg a megfelelő munkafüzetsablon nevét nem hallja, majd koppintson duplán a képernyőre.

  Tipp : Ha a lista végére érve ismét végig szeretne menni a listaelemeken, pöccintgessen balra, amíg a használni kívánt munkafüzetsablon nevét nem hallja.

 3. A sablont dupla koppintással választhatja ki.

Új munkalap létrehozása a munkafüzetben

A munkafüzetben húzza az ujját a képernyő bal alsó sarka körül mindaddig, amíg meg nem hallja a „Lap hozzáadása gomb” kifejezést, majd koppintson duplán a képernyőre.

Adatbevitel

A lapra beírt adatok bevitelekor sorokkal, oszlopokkal és cellákkal dolgozik. A cellákra a sorok és oszlopok alapján elfoglalt helyük alapján hivatkozunk, tehát az A1 cella az első sor A oszlopban lévő celláját jelenti. Egy új lapon alapértelmezés szerint az A1 cella van kijelölve.

 1. A munkalapon húzza az ujját a képernyőn addig, amíg meg nem találja a szerkeszteni kívánt cellát, majd a képernyőre duplán koppintva aktiválja azt.

 2. A függvénykapcsoló megnyitásához koppintson duplán a képernyőre. A „Kivágás gomb” kifejezés lesz hallható – ez az előugró sáv első eleme.

 3. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Szerkesztés gomb” kifejezés, majd koppintson duplán. Ekkor az „angol (egyesült államokbeli) billentyűzet” (a billentyűzet nyelve a billentyűzet-beállításoktól függ) kifejezés hallható.

 4. Írja be a számokat vagy a szöveget úgy, hogy az ujját a billentyűzet felett végighúzza, majd a kívánt karakter elhangzásakor felengedi.

 5. Húzza az ujját a képernyő jobb felső sarka körül mindaddig, amíg meg nem hallja az „Enter gomb” kifejezést, majd a képernyőre duplán koppintva mentse az adatokat.

Számformátumok alkalmazása

Különböző típusú számokat jeleníthet meg egy cellában formátumok alkalmazásával – például pénznem, százalék vagy dátum.

 1. Az Excel-dokumentumban húzza az ujját a képernyőn addig, amíg meg nem találja a szerkeszteni kívánt cellát, majd koppintson duplán a képernyőre a cella formázásához.

 2. Pöccintsen jobbra vagy balra egy ujjal, amíg a következő szöveghez hasonló el nem hangzik: „További beállítások gomb. Dupla koppintással aktiválható.” Ekkor koppintson duplán a képernyőre. A következő szöveghez hasonló hangzik el: „Lapok menüje, a kijelölt lap a Kezdőlap. Dupla koppintással aktiválható.”

 3. Pöccintsen jobbra, amíg a következő szöveghez hasonló nem hangzik el: „Számformátum menü. Dupla koppintással aktiválható.” Ezután koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Számformátum.”

 4. Pöccintgessen jobbra, amíg meg nem hallja a használni kívánt formátum nevét, például Pénznem, Idő és Százalék.

 5. Formátum kiválasztásához koppintson duplán a képernyőn.

  Tipp : Egyes formátum-beállításoknak almenüje is van. Példa az elhangzó szövegre: „Szám menü.” Az almenü megnyitásához koppintson duplán a képernyőre.

Egyszerű képlet létrehozása

Létrehozhat egyszerű képleteket számok összeadásához, kivonásához, szorzásához vagy osztásához.

 1. Húzza az ujját a képernyőn addig, amíg meg nem találja a szerkeszteni kívánt cellát, majd koppintson duplán a képernyőre a cella aktiválásához.

 2. A függvénykapcsoló megnyitásához koppintson duplán a képernyőre. A „Kivágás gomb” kifejezés lesz hallható – ez a függvénykapcsoló első eleme.

 3. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Szerkesztés gomb” kifejezés, majd koppintson duplán. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „angol (egyesült államokbeli) billentyűzet” (a billentyűzet nyelve a billentyűzet-beállításoktól függ).

 4. Ha egy képletet szeretne létrehozni, az adott cellába írja be a megfelelő számok és műveleti jelek kombinációját úgy, hogy az ujját a billentyűzet felett húzza, majd a megfelelő karaktereknél felengedi. Összeadáshoz például a pluszjelet (+), kivonáshoz a mínuszjelet (-), szorzáshoz a csillagot (*), osztáshoz a perjelet (/) használhatja. Írja be például a következőket: =2+4, =4-2, =2*4 vagy =4/2.

 5. Írja be a kívánt számokat vagy szöveget, majd húzza az ujját a képernyő jobb alsó sarka körül, amíg az „Enter” kifejezést nem hallja, végül emelje fel az ujját. Az Excel elvégzi a számítást, és az eredményt megjeleníti a cellában.

A munka mentése

Az Excel automatikusan menti a munkát, de módosítható a hely vagy a fájl neve.

Fájl másolatának mentése

 1. A fájlnév módosításához pöccintsen jobbra az Excelben, amíg a „Fájl gomb” kifejezés nem hallható, majd dupla koppintással nyissa meg a Fájl menüt. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Fájl menü megnyitva.”

 2. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mentés másként gomb” menüelemet nem hallja, majd koppintson duplán. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Adja meg a fájl nevét.”

 3. A fájlnév módosításához pöccintsen jobbra, amíg a következő kifejezést nem hallja: „Adja meg a fájl nevét. Szerkesztés mező (és az alapértelmezett név)”, majd pöccintsen jobbra, amíg a „Törlés gomb” kifejezést nem hallja, és dupla koppintással törölje a jelenlegi fájlnevet.

 4. Pöccintsen jobbra, amíg a következőt nem hallja: „Adja meg a fájl nevét. Szerkesztés mező”, majd koppintson duplán a képernyőre. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „angol (egyesült államokbeli) billentyűzet” (a billentyűzet nyelve a billentyűzet-beállításoktól függ).

 5. Írja be a nevet úgy, hogy az ujját a billentyűzet felett végighúzza, majd a kívánt karakter elhangzásakor felengedi.

 6. Az új név beírása után pöccintsen jobbra, amíg a „Mentés gomb” kifejezést nem hallja, majd a képernyőre duplán koppintva mentse a fájlt.

Fájl helyének megadása

 1. A fájl helyének módosításához pöccintsen jobbra vagy balra az Excelben, amíg a „Fájl gomb” kifejezés nem hallható, majd dupla koppintással nyissa meg a Fájl menüt. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Fájl menü megnyitva.”

 2. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mentés másként gomb” menüelemet nem hallja, majd koppintson duplán. Ekkor az „Adja meg a fájl nevét” üzenet hallható.

 3. Ezután pöccintsen jobbra vagy balra, amíg a következőhöz hasonló szöveg el nem hangzik: „Helyek”. Jobbra pöccintve hallhatja a lehetséges mentési helyeket, mint a OneDrive vagy Ez az eszköz. Hely kiválasztásához koppintson duplán a képernyőn.

  Tipp : Egyes lehetőségekhez almenü is tartozik. Dupla koppintással válasszon ki egy helyet, majd ismételt dupla koppintással válassza ki az almenüt.

 4. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mentés gomb” kifejezést nem hallja, majd a képernyőre duplán koppintva mentse a fájlt a kijelölt helyre.

  Tipp : Ha a fájlnév már létezik, a „Cseréli a fájlt?” kérdés hangzik el. Pöccintsen jobbra, amíg a „Mégse gomb” vagy a „Csere gomb” nem hallható, a kívánt műveletnek megfelelően. A képernyőre duplán koppintva erősítse meg a választást.

A munka nyomtatása

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van az eszközhöz.

 1. Pöccintsen jobbra az Excelben, amíg a „Fájl gomb” kifejezés nem hallható, majd dupla koppintással nyissa meg a Fájl menüt. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Fájl menü megnyitva.”

 2. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Nyomtatás” kifejezés, majd koppintson duplán.

 3. Ehhez hasonló szöveg hangzik el: „Nyomtatás. Fájl előkészítése nyomtatásra. A leállításhoz nyomja le a Mégse gombot. Fájl menü bezárva. Nyomtatási várólista.” Megnyílik a nyomtatási kép.

  Megjegyzés : Előfordulhat, hogy a következő is elhangzik: „Engedélyezi, hogy az Excel a Microsoft egyik online szolgáltatásával készítse elő a fájlokat nyomtatásra?” Pöccintsen jobbra, amíg az „Engedélyezés gomb” vagy az „Elutasítás gomb” nem hallható, a kívánt művelettől függően. A képernyőre duplán koppintva erősítse meg a választást.

 4. Pöccintsen jobbra, amíg a következőket nem hallja: „Legördülő lista. Válasszon nyomtatót. Dupla koppintással módosítható”, majd koppintson duplán a képernyőn.

 5. Jobbra pöccintve keresse meg a nyomtatót, majd a képernyőre duplán koppintva aktiválja.

 6. Pöccintsen jobbra, amíg el nem hangzik a „Nyomtatás gomb” kifejezés, majd koppintson duplán.

Lásd még

Külső billentyűzet használata Android Excellel

A készüléke beállítása az Office 365 akadálymentességi funkciókkal való használatához

Navigálás az Excelben akadálymentességi funkciókkal

Technikai támogatás fogyatékos ügyfeleinknek

A Microsoft minden ügyfelének a lehető legjobb élményt szeretné biztosítani. Ha Ön fogyatékos, vagy az akadálymentességi lehetőségekkel kapcsolatos kérdése van, technikai segítségért keresse fel a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyet. A fogyatékosokat támogató Answer Desk akadálymentességi módszerekben képzett ügyfélszolgálata angol, spanyol, francia és amerikai jelnyelven tud segítséget nyújtani. Kérjük, látogasson el a fogyatékosokat támogató Microsoft Answer Desk webhelyre, ahol megtalálhatja az Ön régiójának ügyfélszolgálati elérhetőségeit.

Ha Ön kormányzati, kereskedelmi vagy nagyvállalati felhasználó, keresse fel a fogyatékosokat támogató nagyvállalati Answer Desk webhelyet.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×