Adattípusok beállítása és szerkesztése Adatbázismodell-diagramokban

Az adattípusokra olyan szabályoknak tekinthetők, melyek korlátozzák a táblázat oszlopaiba bevihető adatok típusát egy adatbázisban. Ha például biztos szeretne lenni abban, hogy senki sem ír be nevet olyan mezőbe, mely csak dátumokat tartalmazhat, beállíthatja annak a mezőnek az adattípusát dátum típusra. Az adattípusokat minden oszlopra külön be lehet állítani az Adatbázis adatlap ablakban a táblázat létrehozásakor.

Lehetőségek

Az oszlopok adattípusainak beállítása egy adatbázismodell-táblázatban

Választás a hordozható és fizikai adattípusok között

A hozzáférhető fizikai adattípusok halmazának megváltoztatása

Felhasználói adattípus létrehozása

Egy oszlop gyűjteménytípusainak beállítása

Összetett adattípus létrehozása a Típusalakzattal

Összetett adattípus hozzárendelése oszlophoz

Típusos tábla létrehozása

Az oszlopok adattípusainak beállítása egy adatbázismodell-táblázatban

 1. Kattintson duplán a táblázatban arra az alakzatra, amelyikben a beállítandó adattípust tartalmazó oszlop található.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák részében kattintson az Oszlopok mezőre.

 3. Kattintson a cellára a megváltoztatni kívánt Adattípus oszlopban.

 4. Kattintson az aktuális adattípus melletti lefelé nyílra és válasszon ki egy másik adattípust a listából.

Vissza a lap tetejére

Választás a hordozható és fizikai adattípusok között

A hordozható adattípusok olyan általános (generikus) típusok, melyek a különböző adatbáziskezelő-rendszerekben egymáshoz hasonló, kompatibilis fizikai adattípusokká képezhetők le. A fizikai adattípusok azok az adattípusok, melyeket a céladatbázis támogat. Ha például adatbázis-illesztőként az Access van beállítva, a Microsoft Office Access alkalmazásban rendelkezésre álló összes adattípus használható fizikai adattípusként a modellben.

 1. Kattintson duplán annak a táblázatnak az alakzatára, mely tartalmazza azokat az oszlopokat, melynek adatait be szeretné állítani.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák részében kattintson az Oszlopok mezőre.

 3. Az oszlopok listája alatt, kattintson vagy a Hordozható adattípus vagy a Fizikai adattípus gombra.

  • A hordozható adattípusok olyan általános (generikus) típusok, melyek a különböző adatbáziskezelő-rendszerekben egymáshoz hasonló, kompatibilis fizikai adattípusokká képezhetők le.

  • A fizikai adattípusokat a modell számára beállított adatbázis-illesztő határozza meg. Ha többet szeretne megtudni az illesztőprogram adattípusairól, tájékozódjon a dokumentációból az illesztőprogramhoz tartozó céladatbázis-kezelő rendszerről.

Vissza a lap tetejére

A hozzáférhető fizikai adattípusok halmazának megváltoztatása

Különböző adatbázis-kezelő rendszerek különböző adattípusokat támogatnak. Ha például adatbázis-illesztőként az Access van beállítva, a Microsoft Office Access alkalmazásban rendelkezésre álló összes adattípus használható fizikai adattípusként a modellben. Ha nem látja azokat az adattípusokat, melyeket szeretne, szüksége lehet az Illesztőprogram beállításai párbeszédpanelen beállított illesztőprogram megváltoztatására

A modellben szereplő DBMS (adatbáziskezelő-rendszer) adattípusainak használatához állítsa át az illesztőprogramokat arra a rendszerre az Illesztőprogrambeállításai párbeszédpanelben.

 1. Adja meg, hogy melyik adatbázis-illesztőprogram van beállítva a diagramhoz.

  • Kattintson duplán a táblázatra és az Adatbázis adatlap ablakban a Kategóriák lapon kattintson az Oszlopok elemre.

  • Az oszlopok listája alatt, a hordozható és a fizikai adattípusok közötti választás mellett található a céladatbázis-kezelő rendszer zárójelek között.

 2. A céladatbázis-illesztőprogram megváltoztatása.

  • Mutasson az Adatbázis menü Beállítások pontjára, majd kattintson az Illesztőprogramok parancsra.

  • Az Illesztőprogramok oldalon válassza ki a céladatbázis-kezelő rendszernek megfelelő Visio illesztőprogramot.

  • Kattintson a Beállítás gombra és jelölje be a megfelelő ODBC illesztőprogram jelölőnégyzetét.

Vissza a lap tetejére

Felhasználói adattípus létrehozása

A felhasználói adattípusok olyan egyéni adattípusok, melyeket létrehozhat és újra felhasználhat abban az adatbázismodellben, ahol létrehozták őket. Ez például akkor fordulhat elő, ha a táblázatban az adott oszlop eszköznyilvántartáshoz létrehozott számadattípusú. De lehetséges, hogy áttér egy karakteralapú eszköznyilvántartási rendszerre. Ha egy felhasználói adattípust használ, a tulajdonságait bármikor megváltoztathatja számról karakterre. Ez módosít minden ilyen típusú érintett oszlopot, de nem módosítja a többi oszlopot, ahol már számadattípusok találhatók.

 1. Kattintson az Adatbázis menü Felhasználói típusok parancsára.

 2. A Felhasználói típusok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. Az Új felhasználói típus párbeszédpanelben írjon be egy nevet.

 4. Ha azt szeretné, hogy az új adattípus egy már meglévő adattípusra épüljön, jelölje be a Másolás innen jelölőnégyzetet és válassza ki egy már létező felhasználói adattípus nevét.

 5. Kattintson az OK gombra. Adja meg a hordozható adattípus jellemzőit az adattípusra.

 6. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Egy oszlop gyűjteménytípusainak beállítása

A gyűjteménytípusok lehetővé teszik több érték tárolását egy mezőben. Ha például van egy zenei táblázata és szeretne létrehozni egy gyűjteménytípust a műfajok részére, mint Klasszikus zene, Populáris zene és Népzene. Az adatbázis teljesítményét a gyűjteménytípusok azáltal optimalizálják, hogy idegen kulcsok vagy másodlagos táblázatok helyett egy egységben tárolják az adatokat.

 1. Kattintson duplán arra a táblázatra, mely tartalmazza a gyűjteménytípusnak megjelölni kívánt oszlopot.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablakban a Kategóriák lapon kattintson az Oszlopok gombra.

 3. Kattintson a gyűjteménytípusként beállítani kívánt oszlopra, majd a Szerkesztés gombra.

 4. Az Oszloptulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a Gyűjtemény fülre, majd válassza ki bármelyik alábbi gyűjteménytípust:

  • Nem ismétlődő értékek rendezetlen csoportja (halmaz) Ide kattintva engedélyezi, hogy egy oszlop mezőjében lévő sokaságpéldányokban több érték szerepeljen, azonban minden értéknek egyedinek kell lennie. Az értékeknek nincs egyedi rendezési feltételük, ezért rendezetlenek.

  • Értékek rendezett csoportja (lista) Ide kattintva az elemek olyan rendezett csoportját hozhatja létre, amely lehetővé teszi azt, hogy egy elem több példányban is szerepeljen. A gyűjtemény minden eleme rendelkezik sorszámmal, amellyel az érték elérhető. Mivel két érték azonos is lehet, a sorszámuk alapján lehet megkülönböztetni őket egymástól.

  • Ismétlődő értékek rendezetlen csoportja (multihalmaz) Ide kattintva ismétlődő értékekkel rendelkező elemek csoportját hozza létre. Az elemeknek nincs sorszámuk.

 5. Kattintson az OK gombra az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához.

Vissza a lap tetejére

Összetett adattípus létrehozása a Típusalakzattal

Az Adatbázismodell-diagram sablon támogatja mind a relációs, mind az objektumrelációs adatbázismodelleket, tehát dolgozhat mind az egyszerű, mind az összetett adattípusokkal. A relációs és az objektumrelációs adatbázisok által használt egyszerű adattípusok egy adatértéket támogatnak oszloponként. Az objektumrelációs adatbázisok támogatják még azokat az összetett adattípusokat is, melyekben egy oszlop több értéket vagy mezőt tartalmazhat és minden mező különböző adattípussal rendelkezhet. Például definiálhat egy címet összetett adattípusként, mely külön oszlopokat tartalmaz az utcának, a városnak és az irányítószámnak.

 1. Húzza a Típus alakzatot az Objektumrelációs rajzsablonból az adatbázismodell-diagramba.

 2. Kattintson duplán a Típus alakzatra az Adatbázis adatlap ablak megnyitásához, majd a Kategóriák oldalon kattintson a Mezők kategóriára.

 3. Kattintson egy üres sorra és kezdje el beírni az új Fizikai Név elemet egy mező hozzáadásához.

 4. Adjon meg egy adattípust a mező számára egy név beírásával vagy listából történő kiválasztásával.

 5. A null értékek elkerülése érdekében jelölje be a jelölőnégyzetet a Kötelező oszlopban.

 6. A Típus definiálásához Elnevezett, Külön vagy Tartomány értékként kattintson a Kategória lap Definíció gombjára.

 7. Határozza meg a kívánt beállításokat:

  • Elnevezett sor Jelölje be annak megadáshoz, hogy ez a típus nem aliasa egyetlen más típusnak sem.

  • Külön típus Jelölje be a választógombot, ha a típus egy másik típuson alapul, azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik, de egy teljesen külön típus.

   Ha ezt a beállítást választja, a Mezők kategória beállításait nem fogja tudni kiválasztani.

  • Tartomány Jelölje be a választógombot, ha a típus egy másik típus aliasa, vagyis ugyanazon típus közvetett képviselője.

   Ennek a lehetőségnek a kiválasztásával hozzáférhetővé válik az Alias gyűjteménytípus lehetőség és már nem lehetséges az opciók kiválasztása a Mezők kategóriában.

  • Alias Gyűjteménytípus (csak akkor látható, ha a Tartomány ki van jelölve) Válasszon egy beállítást attól függően, hogy egy attribútum értéke különálló értékek, halmaz, lista vagy többszörös halmaz gyűjteménye. Relációs adatbázisokban minden attribútum-gyűjteménytípus különálló értékekből áll. Objektumrelációs adatbázisok lehetővé teszik további gyűjteménytípusok megadását.

Vissza a lap tetejére

Összetett adattípus hozzárendelése oszlophoz

Ha összetett típust hoz létre a Típus alakzattal, hozzárendelheti azt egy oszlophoz, ezzel az oszlopot az összes, adott típusú, oszlopokkal rendelkező oszlopként határoz meg. Például adott egy olyan táblázat, amely az Azonosító, Név, Cím oszlopokkal rendelkezik, ahol a Cím egy olyan típus, mely az Utca, Város és Irányítószám oszlopokból áll össze.

 1. Kattintson duplán arra a táblázatra, melyben használni szeretné az összetett adattípust.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák részében kattintson az Oszlopok mezőre.

 3. Kattintson a kiválasztott adattípus mellett található lefelé mutató nyílra és válasszon másikat a listából.

Vissza a lap tetejére

Típusos tábla létrehozása

Ha egy összetett típust hoz létre a Típus alakzattal, hozzárendelheti azt egy oszlophoz, ezzel az oszlopot az összes, adott típusú, oszlopokkal rendelkező oszlopként határoz meg. Például ha van egy típusa az Egy, Kettő, Három oszlopnak, hozzárendelheti azt a típust a táblázathoz és a táblázat automatikusan tartalmazni fogja azokat az oszlopokat.

Megjegyzés: Ezt a műveletet csak üres táblázaton lehet végrehajtani.

 1. Húzzon át egy Egyed alakzatot a modelldiagramra.

 2. Kattintson duplán a táblázatra és az Adatbázis adatlap ablakban a Kategóriák lapon kattintson a Definíció elemre.

 3. Kattintson a kiválasztott adattípus mellett található lefelé mutató nyílra és válasszon másikat a listából.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×