Adatok szerkesztése lekérdezésben

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Előfordulhat olyan helyzet, hogy egy lekérdezés Adatlap nézet nem tudja módosítani a lekérdezés alapjául szolgáló táblák adatait. Ez a témakör részletesen ismerteti, hogy mikor lehet módosítani egy lekérdezés adatait és mikor nem, valamint azt, hogy hogyan módosíthatja egy lekérdezés kialakítását úgy, hogy szerkeszthesse a lekérdezés alapjául szolgáló adatokat.

Tartalom

– Bevezetés

Amikor szerkesztheti egy lekérdezés adatait?

Ha nem szerkeszthetek adatok lekérdezésben?

Hogyan módosíthatom a lekérdezést úgy, hogy az adatok szerkeszthetem?

Bevezetés

Amikor Adatlap nézetben megnyit egy lekérdezést, előfordulhat, hogy szeretné módosítani az adatokat. Például észrevesz egy hibát, vagy valamelyik információ elavult. A lekérdezés felépítésétől függ, hogy szerkesztheti-e az adatokat közvetlenül a lekérdezés adatlap.

Ha megpróbálja szerkeszteni egy lekérdezés adatait, de nem történik semmi, vagy a Windows hangjelzést ad, és az adat nem módosul, a szerkesztést nem lehet végrehajtani. Lehet, hogy maga a lekérdezés nem szerkeszthető, például kereszttáblás lekérdezés esetén. Az is lehetséges, hogy a szerkeszteni próbált mező nem szerkeszthető – például ha a mező összegző függvény, esetleg egy átlagszámítás eredményét mutatja. Minden esetben tehet valamit, hogy lehetővé váljon az adatok módosítása.

Az adatoknak az Adatlap nézetben történő szerkesztése mellett használhat frissítő lekérdezés is a táblák adatainak frissítésére. Ez a témakör nem foglalkozik a frissítő lekérdezésekkel.

Frissítő lekérdezésekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a cikk a frissítő lekérdezés létrehozása.

Általában ha egy lekérdezés Adatlap nézetében szeretne adatokat szerkeszteni, a módosításokat a lekérdezés alapjául szolgáló táblákban szeretné menteni. Ha nem szeretné felülírni a táblák adatait, de meg szeretné őrizni a szerkesztett adatokat, használhat táblakészítő lekérdezés, amellyel létrehozhat egy új táblát, amely a szerkeszteni kívánt adatokat tartalmazza. A táblakészítő lekérdezéssel új táblába mentheti egy olyan lekérdezés adatait is, amely nem teszi lehetővé az adatok szerkesztését, majd az új táblában szerkesztheti az adatokat. Ez a témakör nem tárgyalja a táblakészítő lekérdezések létrehozását és futtatását.

További információt a táblakészítő lekérdezések cikke a táblakészítő lekérdezés létrehozása.

Vissza a lap tetejére

Mikor lehet módosítani egy lekérdezés adatait?

A lekérdezés adatait akkor szerkesztheti, ha a lekérdezés alapját egyetlen, vagy két, egymással egy-az-egyhez kapcsolat lévő tábla képezi.

Megjegyzés: Még ha módosíthatja is egy lekérdezés adatait, lehetséges, hogy egyes mezők nem módosíthatók. Ezeket az eseteket a következő szakasz részletezi.

Vissza a lap tetejére

Mikor nem lehet módosítani egy lekérdezés adatait?

Egy lekérdezés adatai semmiképp nem módosíthatók, ha:

 • A lekérdezés kereszttáblás lekérdezés.

 • A lekérdezés SQL-specifikus lekérdezés.

 • A mező, amelyet szerkeszteni szeretne, számított mező. Ebben az esetben lehetséges, hogy a többi mező szerkeszthető.

 • A lekérdezés alapját három vagy több tábla adja, amelyek között több-az-egyhez-a-többhöz kapcsolat áll fenn.

  Megjegyzés: Bár ez esetben nem szerkeszthetők a lekérdezés Adatlap, űrlap adatainak módosíthatja az űrlap a RecordsetType tulajdonság értéke az eredményhalmaz (Nem következetes frissítések).

 • A lekérdezés tartalmaz egy GROUP BY záradékot.

Vissza a lap tetejére

Hogyan módosítsam a lekérdezést, hogy szerkeszthessem a lekérdezés adatait?

Az alábbi táblázat felsorolja azokat az eseteket, amikor nem szerkeszthet egy lekérdezést, és mellette azokat a módszereket, amelyekkel szerkeszthetővé teheti a lekérdezést.

A lekérdezés adatlapjának értékei nem módosíthatók, ha:

Módszerek a lekérdezés módosíthatóvá tételére:

A lekérdezés Egyedi értékek tulajdonságának értéke Igen.

A lekérdezés Egyedi értékek tulajdonságát állítsa Nem értékre.

A következő részben, a egyedi értékek tulajdonság nincs, megtudhatja, hogy hogyan állíthatja ezt a tulajdonságot.

A lekérdezés egy csatolt ODBC-adatbázis tartalmaz, amelynek nincs egyedi index, vagy egy olyan Paradox-táblát, amelynek nincs elsődleges kulcs.

A csatolt táblában vegyen fel egy elsődleges kulcsot vagy egy egyedi azonosítót a csatolt adatbázis szállítója által ajánlott módon.

Az alapul szolgáló táblán nem rendelkezik Adat frissítése engedéllyel.

Adjon ki Adat frissítése engedélyt.

A lekérdezés egynél több táblát vagy lekérdezést tartalmaz, és ezek nincsenek illesztővonallal egyesítve Tervező nézetben.

Hozza létre a megfelelő illesztéseket.

Tekintse meg a Create illesztések, megtudhatja, hogy miként hozhat létre az illesztést.

Az adatbázis csak olvasható módban van megnyitva, vagy írásvédett meghajtón található.

Zárja be az adatbázist, és nyissa meg újra a Csak olvasásra jelölőnégyzet bejelölése nélkül, vagy ha az adatbázis egy csak olvasható meghajtón található, törölje a meghajtó Csak olvasható attribútumát, vagy helyezze át az adatbázist egy nem írásvédett meghajtóra.

A mezőt, amit frissíteni szeretne, egy másik felhasználó törölte vagy zárolta.

Várja meg, amíg a zárolás megszűnik. A zárolt rekordot azonnal frissítheti, amint a zárolás megszűnik. Várja meg, amíg a másik felhasználó befejezi a rekordot zároló műveletet.

A lekérdezés alapját adó táblák egy-a-többhöz kapcsolat kapcsolatban állnak, és a kapcsolat „sok” oldalán található illesztett mező nem kimeneti mező. Ebben az esetben az „egy” oldalon található illesztett mező tartalma nem szerkeszthető.

A kapcsolat „több” oldalán található illesztett mezőt vegye fel a lekérdezés kimeneti mezői közé.

Tekintse meg a Hozzáadás az illesztő mezőt a lekérdezés kimeneti mezőkre "több" oldalárólmegtudhatja, hogy miként vehet fel az illesztő mezőt.

A „sok” oldal illesztett mezője (az adatok szerkesztése után) az „egy” oldalon található.

Nyomja meg a SHIFT+F9 billentyűkombinációt a módosítások véglegesítéséhez és a lekérdezés frissítéséhez.

Üres mező szerepel az egy-a-többhöz kapcsolat „egy” oldalán, és az illesztés jobb oldali laza illesztés.

Biztosítsa, hogy az „egy” oldalon található mezőben legyenek értékek. A „több” oldalon található illesztett mező értékét csak akkor módosíthatja, ha az „egy” oldalon szereplő mezőben vannak értékek.

Csatolt ODBC adatbázistáblát használ, és a csatolt tábla egyedi indexéből nem minden mező szerepel a lekérdezés kimenetében.

Az ODBC tábla egyedi indexének minden mezőjét vegye fel a lekérdezés kimeneti mezői közé.

Tekintse meg a egyedi index mezők hozzáadása az ODBC csatolt tábla, megtudhatja, hogy miként vehet fel a mezőket.


Vissza a lap tetejére

Az Egyedi értékek tulajdonság Nem értékre állítása

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. Ha a Tulajdonságlap nincs megnyitva, nyissa meg az F4 billentyű megnyomásával. Kattintson egyszer a lekérdezés tervezőrácsában, így biztosítja, hogy a tulajdonságlap a lekérdezés tulajdonságait jeleníti meg, nem a mezőtulajdonságokat.

 3. A tulajdonságlapon keresse meg az Egyedi értékek tulajdonságmezőt. Kattintson a mellette lévő mezőre, kattintson a mezőben található nyílra, majd válassza a Nem értéket.

Illesztések létrehozása

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. Az illesztés létrehozásához minden illeszteni kívánt tábla vagy lekérdezés esetében húzza az egyik tábla vagy lekérdezés illesztendő mezőjét a másik tábla vagy lekérdezés illeszteni kívánt mezőjére.

Illesztés létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a cikk táblák és lekérdezések illesztése.

A „sok” oldal illesztett mezőjének felvétele a lekérdezés kimeneti mezői közé

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. A lekérdezéstervezőben keresse meg a szóban forgó egy-a-többhöz kapcsolatnak megfelelő illesztést.

 3. Kattintson duplán a kapcsolat „több” oldalán található illesztett mezőre. Az illesztett mező megjelenik a mezőrácsban, így meggyőződhet róla, hogy ez a mező bekerült a kimeneti mezők közé.

A csatolt ODBC tábla egyediindex-mezőinek felvétele

 1. Nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben.

 2. A lekérdezéstervezőben keresse meg a csatolt ODBC táblát.

 3. Az egyediindex-mezők neve mellett egy kulcs szimbólum jelenik meg. Kattintson duplán mindegyik mezőre, amelyik még nem szerepel a mezőrácsban. Az egyes mezők ekkor megjelennek a mezőrácsban, így meggyőződhet arról, hogy a mezők bekerültek a kimeneti mezők közé.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×