Adatok szűrése tartományban vagy táblázatban

Az AutoSzűrő segítségével gyorsan és egyszerűen kereshet egy cellatartomány vagy táblázat adatainak egy részében, illetve könnyen kezelheti őket.

Kapcsolódó műveletek

Tudnivalók a szűréssel kapcsolatban

Szöveg szűrése

Számok szűrése

Dátumok vagy időpontok szűrése

Számok szűrése lista elejéről vagy végéről

Átlag feletti vagy alatti értékek szűrése

Üres vagy nem üres cellák szűrése

Szűrés a cellák színe, a betűk színe vagy az ikonok alapján

Szűrés kijelöléssel

Dátumhierarchia csoportosításának megszüntetése az AutoSzűrő menüben

Tudnivalók a szűréssel kapcsolatban

A szűrt adatok között csak a megadott feltételek eleget tévő sorok jelennek meg, a nem kívánt sorokat a szűrés elrejti. Az adatok szűrését követően a szűrési feltételeknek megfelelt adatok átrendezése és áthelyezése nélkül másolhatja, szerkesztheti, formázhatja, nyomtathatja őket, kereshet bennük, illetve létrehozhat belőlük diagramokat.

Az adatokat több oszlop szerint is szűrheti. A szűrések eredménye összeadódik, vagyis minden újabb szűrő a jelenlegi szűrőre épül, és tovább szűkíti az adatok körét.

Az AutoSzűrő segítségével háromféle szűrőt hozhat létre: listaértékeken, formátumon vagy feltételeken alapuló szűrőt. E szűrőtípusok kölcsönösen kizárják egymást az egyes cellatartományok vagy táblázatoszlopok esetében. Például vagy a cellaszín vagy számok egy listája alapján szűrhet, mindkettő alapján nem; vagy ikon vagy egyéni szűrő alapján szűrhet, mindkettő alapján nem.

Fontos   A legjobb eredmény érdekében ne keverje a tárolási formátumokat (például a szöveg és a szám vagy a szám és a dátum formátumot) egy adott oszlopon belül, mivel minden egyes oszlophoz csak egyfajta szűrési parancsot használhat. Többféle formátum esetén a legtöbbször előforduló formátum szerinti szűrési parancs jelenik meg. Például ha az oszlop három számként és négy szövegként tárolt értéket tartalmaz, a Szövegszűrők szűrési parancs fog megjelenni. További tudnivalók a Szövegként tárolt számok számmá alakítása és a Szövegként tárolt dátumok dátummá alakítása című részben találhatók.

Vissza a lap tetejére

Szöveg szűrése

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Cellatartomány:    

  1. Jelöljön ki egy alfanumerikus adatokat tartalmazó cellatartományt.

  2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra, majd válassza a Szűrő parancsot.

   Az Excel menüszalagjának képe

   Táblázat:    

  3. Ügyeljen, hogy az aktív cella alfanumerikus adatokat tartalmazó táblázatoszlopban legyen.

 2. Kattintson az oszlopfejlécen található Legördülő szűrőlista nyila nyílra.

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Kiválasztás szövegértékek listájából:    

  1. Jelöljön ki egy vagy több szövegértéket, illetve szüntesse meg a nem kívánt kijelöléseket a szövegértékek listájában aszerint, hogy melyek alapján szeretne szűrni.

   A szövegértékek listája legfeljebb 10 000 értékből állhat. Ha a lista túl nagy, törölje a lista elején található Mind jelölőnégyzet jelét, majd egyesével jelölje ki azokat a szövegértékeket, amelyek szerint szűrni szeretne.

   Tipp   Ha nem elég széles vagy hosszú az AutoSzűrő menü, fogja meg és húzza el az alján található fogópontot.

   Feltételek létrehozása:    

  2. Vigye az egeret a Szövegszűrők elemre, majd kattintson az egyik összehasonlító operátor (műveleti jel), vagy válassza az Egyéni szűrő lehetőséget.

   Ha például adott karakterrel kezdődő szöveg alapján szeretne szűrni, válassza a Kezdete parancsot, vagy ha adott karaktereket a szövegben bárhol tartalmazó szöveg alapján szeretne szűrni, válassza a Tartalmazza parancsot.

  3. Adjon meg szöveget az AutoSzűrő beállítása párbeszédpanel jobb oldali mezőjében, vagy válasszon egy szövegértéket a listából.

   Ha például a „J” betűvel kezdődő szövegek alapján szeretne szűrni, írja be, hogy J, vagy ha a szövegben bárhol a „alma” karaktereket tartalmazó szövegértékek alapján szeretne szűrni, írja be, hogy alma.

   Ha olyan szövegértékeket kíván kikeresni, amelyek bizonyos karaktereket tartalmaznak, másokat viszont nem, akkor használja a helyettesítő karaktereket.

   Helyettesítő karakterek használata

   A következő helyettesítő karaktereket használhatja a szövegszűrőkben.

   Helyettesítő karakter

   Keresés

   ? (kérdőjel)

   Egyetlen tetszőleges karakter
   A Bede?s esetében az eredményben például a „Bedecs” és a „Bedets” is szerepel.

   * (csillag)

   Tetszőleges számú tetszőleges karakter
   A *bolt eredményében például a „Húsbolt” és a „Könyvesbolt” is szerepel.

   ~ (tilde), amelyet ?, * vagy ~ követ

   Kérdőjel, csillag vagy tilde
   Az fy06~? eredménye például „fy06?” lesz.

  4. Másik lehetőségként egynél több feltétellel is elvégezhető a szűrés.

   További feltétel hozzáadása

   1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • Ha a táblázatoszlopot vagy a kijelölést olyan módon kívánja szűrni, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell, jelölje be az És lehetőséget.

    • Ha a táblázatoszlopot vagy a kijelölést olyan módon kívánja szűrni, hogy vagy az egyik, vagy mindkét feltételnek kell teljesülnie, jelölje be a Vagy lehetőséget.

   2. Válasszon ki a második sorban egy összehasonlító operátort, majd adjon meg a jobb oldali mezőben szöveget, vagy válasszon egy szövegértéket a listából.

Vissza a lap tetejére

Számok szűrése

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Cellatartomány:    

  1. Jelöljön ki egy numerikus adatokat tartalmazó cellatartományt.

  2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra, majd válassza a Szűrő parancsot.

   Az Excel menüszalagjának képe

   Táblázat:    

  3. Ügyeljen arra, hogy az aktív cella numerikus adatokat tartalmazó táblázatoszlopban legyen.

 2. Kattintson az oszlopfejlécen található Legördülő szűrőlista nyila nyílra.

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Kiválasztás a számok listájából:    

  1. Jelöljön ki egy vagy több számot, illetve szüntesse meg a nem kívánt kijelöléseket a számok listájában aszerint, hogy melyek alapján szeretne szűrni.

   A számok listája legfeljebb 10 000 értékből állhat. Ha a lista túl nagy, törölje a lista elején található Mind jelölőnégyzet jelét, majd egyesével jelölje ki azokat a számokat, amelyek szerint szűrni szeretne.

   Tipp   Ha nem elég széles vagy hosszú az AutoSzűrő menü, fogja meg és húzza el az alján található fogópontot.

   Feltételek létrehozása:    

  2. Vigye az egeret a Számszűrők elemre, majd kattintson az egyik összehasonlító operátor (műveleti jel), vagy válassza az Egyéni szűrő lehetőséget.

   Ha például egy alacsonyabb és egy magasabb értékhatár között szeretne szűrni, válassza a Két érték között beállítást.

  3. Adjon meg számokat az AutoSzűrő beállítása párbeszédpanel jobb oldali mezőjében vagy mezőiben, vagy válassza ki a kívánt számokat a listából.

   Ha például a 25 és az 50 közötti számok alapján szeretne szűrni, írja be a 25 és az 50 számokat.

  4. Másik lehetőségként egynél több feltétellel is elvégezhető a szűrés.

   További feltétel hozzáadása

   1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • Ha a táblázatoszlopot vagy a kijelölést olyan módon kívánja szűrni, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell, jelölje be az És lehetőséget.

    • Ha a táblázatoszlopot vagy a kijelölést olyan módon kívánja szűrni, hogy vagy az egyik, vagy mindkét feltételnek kell teljesülnie, jelölje be a Vagy lehetőséget.

   2. Válasszon ki a második sorban egy összehasonlító operátort, majd a jobb oldali mezőben adjon meg egy számot, vagy válasszon egy számot a listából.

Vissza a lap tetejére

Dátumok vagy időpontok szűrése

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Cellatartomány:    

  1. Jelöljön ki egy numerikus adatokat tartalmazó cellatartományt.

  2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra, majd válassza a Szűrő parancsot.

   Az Excel menüszalagjának képe

   Táblázat:    

  3. Ügyeljen arra, hogy az aktív cella dátumokat vagy időpontokat tartalmazó táblázatoszlopban legyen.

 2. Kattintson az oszlopfejlécen található Legördülő szűrőlista nyila nyílra.

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Kiválasztás dátumok vagy időpontok listájából:    

  1. Jelöljön ki egy vagy több dátumot vagy időpontot, illetve szüntesse meg a nem kívánt kijelöléseket a dátumok vagy időpontok listájában aszerint, hogy melyek alapján szeretne szűrni.

   Alapértelmezés szerint a cellatartomány vagy táblázatoszlop dátumai év-hónap-nap szerinti hierarchiába rendezve jelennek meg. A hierarchiában magasabb szinten álló elem kiválasztása vagy kijelölésének törlése az összes alá tartozó dátumot kiválasztja, illetve törli a kijelölését. Ha például kijelöli a 2006. évet, az alkalmazás az alatta felsorolt hónapokat és napokat is kijelöli.

   Az értékek listája legfeljebb 10 000 értékből állhat. Ha a lista túl nagy, törölje a lista elején található Mind jelölőnégyzet jelét, majd egyesével jelölje ki azokat a szövegértékeket, amelyek szerint szűrni szeretne.

   Tipp   Ha nem elég széles vagy hosszú az AutoSzűrő menü, fogja meg és húzza el az alján található fogópontot.

   Feltételek létrehozása:    

  2. Mutasson a Dátumszűrők parancsra, és tegye a következők valamelyikét:

   Általános szűrő:    

   Megjegyzés   Az általános szűrők egy összehasonlító operátor (műveleti jel) alapulnak.

   1. Kattintson az egyik összehasonlító operátori parancsra (Egyenlő, Előtte, Utána vagy Két érték között) vagy az Egyéni szűrő lehetőségre.

   2. Adjon meg egy dátumot vagy időpontot az AutoSzűrő beállítása párbeszédpanel jobb oldali mezőjében, válasszon egy dátumot vagy időpontot a listából, vagy dátum megkereséséhez és megadásához kattintson a Naptár gombra.

    Ha például egy alacsonyabb és egy magasabb dátumot vagy időpont között szeretne szűrni, válassza a Két érték között parancsot.

   3. Adjon meg egy dátumot vagy időpontot az AutoSzűrő beállítása párbeszédpanel jobb oldali mezőjében vagy mezőiben, válasszon dátumot vagy időpontot a listából, illetve dátum megkereséséhez és megadásához kattintson a Naptár gombra.

    Ha például a „2006.01.03” és a „2006.01.06” dátum között szeretne szűrni, írja be a 2006.01.03 és a 2006.01.06 dátumot, vagy ha a „8:00” és a „12:00” időpont között szeretne szűrni, írja be a 8:00 és a 12:00 időpontot.

    Dinamikus szűrő:    

    Megjegyzés   A dinamikus szűrő olyan szűrő, amelynek újbóli alkalmazásakor változhatnak a szűrőfeltételek.

   4. Kattintson az egyik előre definiált dátumparancsra.

    Ha például mai dátum alapján szeretne szűrni, válassza a Ma, ha a következő hónap alapján, akkor a Jövő hónapban parancsot.

   5. Kattintson az OK gombra.

    Megjegyzések   

    • Az Minden dátum adott időszakon belül menüben található parancsok, mint például a január vagy a 2. negyedév parancs, az időszak alapján, az évtől függetlenül szűrnek. Ez hasznos lehet, ha például össze szeretné hasonlítani a forgalmat több év egy adott időszakában.

    • A Folyó év és az Idén parancs eltérően kezeli a jövőbeli dátumokat. A Folyó év parancs visszaadja az aktuális év jövőbeli dátumait is, míg az Idén csak az aktuális nap előtti és az aznapi dátumokat adja eredményül.

  3. Másik lehetőségként egynél több feltétellel is elvégezhető a szűrés.

   További feltétel hozzáadása

   1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • Ha a táblázatoszlopot vagy a kijelölést olyan módon kívánja szűrni, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell, jelölje be az És lehetőséget.

    • Ha a táblázatoszlopot vagy a kijelölést olyan módon kívánja szűrni, hogy vagy az egyik, vagy mindkét feltételnek kell teljesülnie, jelölje be a Vagy lehetőséget.

   2. Válasszon ki a második sorban egy összehasonlító operátort, majd adjon meg a jobb oldali mezőben egy dátumot vagy időpontot, vagy válasszon egy dátumot vagy időpontot a listából, illetve dátum megkereséséhez és megadásához kattintson a Naptár gombra.

   Megjegyzések   

   • Minden dátumszűrő Gergely-naptár alapú.

   • A pénzügyi év és a pénzügyi negyedév mindig a naptári év januárjában kezdődik.

   • Ha a hét napjai szerint szeretne adatokat szűrni, a cellákat úgy kell formázni, hogy a hét napjait mutassák. Ha a dátumtól függetlenül szeretne szűrni a hét napjai szerint, alakítsa őket szöveggé a SZÖVEG függvénnyel. A SZÖVEG függvény szövegértéket ad eredményül, ezért nem a Dátumszűrők, hanem a Szövegszűrők szűrési parancs jelenik meg a menüben. További tudnivalók a Dátumok megjelenítése a hét napjaiként című részben találhatók.

Vissza a lap tetejére

Számok szűrése lista elejéről vagy végéről

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Cellatartomány:    

  1. Jelöljön ki egy numerikus adatokat tartalmazó cellatartományt.

  2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra, majd válassza a Szűrő parancsot.

   Az Excel menüszalagjának képe

   Táblázat:    

  3. Ügyeljen arra, hogy az aktív cella numerikus adatokat tartalmazó táblázatoszlopban legyen.

 2. Kattintson az oszlopfejlécen található Legördülő szűrőlista nyila nyílra.

 3. Vigye az egeret a Számszűrők parancsra, és válassza a Toplista lehetőséget.

 4. A Helyezettek kiszűrése párbeszédpanelen tegye az alábbiakat:

  1. A bal oldali listában válassza az Első vagy az Utolsó elemet.

  2. A középső mezőbe írjon be egy számot.

  3. A jobb oldali mezőben tegye az alábbiak egyikét:

   • Szám szerinti szűréshez válassza a Tétel lehetőséget.

   • Százalék szerinti szűréshez válassza a Százalék lehetőséget.

Megjegyzés   A legkisebb és legnagyobb értékeket az Excel nem a szűrt adatok részhalmazából, hanem az eredeti cellatartomány vagy táblázatoszlop adatai alapján szűri.

Vissza a lap tetejére

Átlag feletti vagy alatti értékek szűrése

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Cellatartomány:    

  1. Jelöljön ki egy numerikus adatokat tartalmazó cellatartományt.

  2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra, majd válassza a Szűrő parancsot.

   Az Excel menüszalagjának képe

   Táblázat:    

  3. Ügyeljen arra, hogy az aktív cella numerikus adatokat tartalmazó táblázatoszlopban legyen.

 2. Kattintson az oszlopfejlécen található Legördülő szűrőlista nyila nyílra.

 3. Vigye az egeret a Számszűrők parancsra, majd hajtsa végre a megfelelő műveleteket:

  1. Az átlag fölötti számok alapján történő szűréshez kattintson az Átlag felett parancsra.

  2. Az átlag alatti számok alapján történő szűréshez kattintson az Átlag alatt parancsra.

Megjegyzés   Az átlag fölötti és alatti értékeket az Excel nem a szűrt adatok részhalmazából, hanem az eredeti cellatartomány vagy táblázatoszlop adatai alapján szűri.

Vissza a lap tetejére

Üres vagy nem üres cellák szűrése

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Cellatartomány:    

  1. Jelöljön ki egy cellatartományt.

  2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra, majd válassza a Szűrő parancsot.Az Excel menüszalagjának képe

   Táblázat:    

  3. Ellenőrizze, hogy az aktív cella egy táblázatoszlopban van-e.

 2. Kattintson az oszlopfejlécen található Legördülő szűrőlista nyila nyílra.

 3. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  1. Ha a nem üres cellák alapján szeretne szűrni, jelölje be az AutoSzűrő menüben az értéklista elején található Mind jelölőnégyzetet, és törölje a lista végén található (Üres) jelölőnégyzet jelét.

  2. Ha az üres cellák alapján szeretne szűrni, törölje az AutoSzűrő menüben az értéklista elején található Mind jelölőnégyzet jelét, és jelölje be a lista végén található (Üres) jelölőnégyzetet.

   Megjegyzés   Az (Üres) elem csak akkor választható, ha a szűrni kívánt cellatartomány vagy táblázatoszlop legalább egy üres cellát tartalmaz.

Vissza a lap tetejére

Szűrés a cellák színe, a betűk színe vagy az ikonok alapján

Ha megadta egy cellatartomány celláinak vagy a betűinek színét manuálisan vagy feltételes formázással, ezen színek alapján szűrheti is az adatokat. Lehetősége van feltételes formázással létrehozott ikonkészlet szerinti szűrésre is.

 1. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  Cellatartomány:    

  1. Jelöljön ki egy cellaszínnel, betűszínnel vagy ikonkészlettel formázott cellákat is tartalmazó cellatartományt.

  2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés gombra, majd válassza a Szűrő parancsot.

   Az Excel menüszalagjának képe

   Táblázat:    

  3. Ellenőrizze, hogy a táblázatoszlop tartalmaz-e cellaszínnel, betűszínnel vagy ikonkészlettel formázott cellákat (nincs szükség a kijelölésükre).

 2. Kattintson az oszlopfejlécen található Legördülő szűrőlista nyila nyílra.

 3. Válassza a Szín szerinti szűrés lehetőséget, majd a formázás típusától függően a Szűrés cellaszín szerint, a Szűrés betűszín szerint vagy a Szűrés cellaikon szerint parancsot.

 4. A formátumtípustól függően válasszon egy színt, betűszínt vagy cellaikont.

Vissza a lap tetejére

Szűrés kijelöléssel

Az Excellel gyorsan szűrhet adatokat az aktív cella tartalmával megegyező feltétel szerint.

 1. Kattintson a jobb gombbal egy cellatartomány vagy táblázatoszlop azon értéket, színt, betűszínt vagy ikont tartalmazó cellájára, amely szerint szűrni szeretne.

 2. Kattintson a Szűrő elemre, majd hajtsa végre a kívánt műveletet:

  • Szöveg, szám, illetve dátum vagy idő szerinti szűréshez kattintson a Szűrés a kijelölt cella értéke alapján parancsra.

  • Cellaszín szerinti szűréshez kattintson a Szűrés a kijelölt cella színe alapján parancsra.

  • Betűszín szerinti szűréshez kattintson a Szűrés a kijelölt cella betűszíne alapján parancsra.

  • Ikon szerinti szűréshez kattintson a Szűrés a kijelölt cella ikonja alapján parancsra.

Vissza a lap tetejére

Dátumhierarchia csoportosításának megszüntetése az AutoSzűrő menüben

Dátumszűrő alkalmazása esetében átválthatja a dátumok hierarchikus elrendezését nem hierarchikus listára az AutoSzűrő menü alján található dátumlistában. Így például kiszűrheti csak a kétjegyű évszámokat, ha manuálisan kiválasztja őket a nem hierarchikus listából.

 1. Kattintson a Microsoft Office gombra  Gombkép, kattintson Az Excel beállításai gombra, majd válassza a Speciális kategóriát.

 2. Válasszon ki egy munkafüzetet a Beállítások megjelenítése ehhez a munkafüzethez mezőben, majd törölje a Dátumok csoportosítása az AutoSzűrő menüben jelölőnégyzet jelét.

Vissza a lap tetejére

Hatókör: Excel 2007Hasznos volt az információ?

Igen Nem

Hogyan tehetjük jobbá?

255 karakter írható még be

Adatvédelmi okokból ne írjon elérhetőségi információt a visszajelzésébe. Olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

Köszönjük a visszajelzését!

Támogatási információk

Nyelv módosítása