Adatok rendezése tartományban vagy táblázatban

Az adatok rendezése az adatelemzés szerves részét képezi. Előfordulhat, hogy betűrendbe szeretne tenni egy nevekből álló listát, összeállítani egy készletszintekből álló listát a legmagasabbtól a legalacsonyabb szintig rendezve, vagy szín, esetleg ikonok szerint rendszerezni egyes sorokat. Az adatok rendezésének köszönhetően adatai gyorsabban áttekinthetővé és érthetővé válnak, egyszerűbb lesz a kívánt adatok rendszerezése és megtalálása, és végül hatékonyabban tud dönteni.

Rendezheti az adatokat egy vagy több oszlopban szöveg szerint (A-tól Z-ig vagy Z-től A-ig), szám szerint (a legkisebbtől a legnagyobbig vagy a legnagyobbtól a legkisebbig), valamint dátum és idő szerint (a legrégebbitől a legújabbig vagy a legújabbtól a legrégebbiig). Ezenfelül egy Ön által létrehozott egyéni lista szerint (például Nagy, Közepes és Kicsi) vagy formátum szerint (beleértve a cellaszínt, a betűszínt és az ikonkészlet) is rendezhet.

Megjegyzések: 

Kapcsolódó műveletek

Szöveg rendezése

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Az adatok növekvő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés A–Z) gombra.

  • Az adatok csökkenő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés A–Z) gombra.

Megjegyzések: Lehetséges problémák

 • Ügyeljen arra, hogy minden adat szöveg típusú legyen    Ha a rendezni kívánt oszlop tartalmaz számként tárolt számokat és szövegként tárolt számokat, az összes adatot számként vagy szövegként kell formázni. Ellenkező esetben az alkalmazás előrébb rendezi a számként tárolt számokat, mint a szövegként tároltakat. Az összes kijelölt adat szövegként történő formázásához nyomja le a Ctrl+1 billentyűkombinációt, amely megnyitja a Cellák formázása párbeszédpanelt. A párbeszédpanel Szám lapjának Kategória listájában válassza az Általános, a Szám vagy a Szöveg lehetőséget.

 • Törölje az összes kezdő szóközt    Előfordulhat, hogy az Excel programba más alkalmazásból importált adatok előtt kezdő szóközök találhatók. Az adatok rendezése előtt törölje a kezdő szóközöket. Ezt megteheti manuálisan vagy a KIMETSZ függvény segítségével.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A legkisebbtől a legnagyobb felé történő rendezéshez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés méret szerint (növekvő)) gombra.

  • A legnagyobbtól a legkisebb felé történő rendezéshez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés méret szerint (csökkenő)) gombra.

Megjegyzések: 

 • Lehetséges probléma   

 • Ügyeljen arra, hogy minden szám számként legyen tárolva    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz szám helyett szövegként tárolt számokat. Az alkalmazás szövegként tárolja például az egyes könyvviteli rendszerekből importált negatív vagy az aposztróffal (') kezdődő számokat. További információt a Szövegként formázott számok javítása számformátum alkalmazásával című témakörben találhat.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A korábbiaktól a későbbi dátumok vagy időpontok felé történő rendezéshez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés a legrégebbitől a legújabbig) gombra.

  • A későbbiektől a korábbi dátumok vagy időpontok felé történő rendezéshez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés a legújabbtól a legrégebbiig) gombra.

Megjegyzések: Lehetséges probléma   

 • Ügyeljen arra, hogy a dátumok és időpontok dátum, illetve idő formátumúak legyenek    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz nem dátumként, illetve időként, hanem szövegként tárolt dátumokat, illetve időpontokat. A megfelelő rendezéshez az oszlopban szereplő összes dátumnak és időpontnak dátum, illetve idő formátumúnak kell lennie. Ha az Excel nem ismeri fel egy adat dátum vagy idő jellegét, azt szövegformátumúként tárolja. További információt a Szövegként tárolt dátumok dátummá alakítása című témakörben találhat.

 • Ha a hét napjai szerint szeretne adatokat rendezni, a cellákat úgy kell formázni, hogy a hét napjait mutassák. Ha a dátumtól függetlenül szeretné rendezni az adatokat a hét napjai szerint, alakítsa őket szöveggé a SZÖVEG függvénnyel. A SZÖVEG függvény szövegértéket ad eredményül, ezért a rendezést betűrend szerint kell végezni. További információt a Dátumok megjelenítése a hét napjaiként című témakörben találhat.

Előfordulhat, hogy egynél több oszlop vagy sor szerint szeretné rendezni az adatokat, vagyis az egyik sorban vagy oszlopban található értékek szerint szeretné csoportosítani az adatokat, majd a korábbi csoportosítás szerint egyenlő értékű adatokat egy másik oszlopban található értékek alapján szeretné sorba rendezni. Például, ha két oszlopa van, a Részleg és az Alkalmazott oszlop, először a Részleg oszlop szerint rendezi az adatokat (hogy az ugyanazon részlegnél dolgozó alkalmazottak egy csoportba kerüljenek), majd név szerint (hogy az egyes részlegeken belül a nevek betűrendben legyenek). Legfeljebb 64 oszlop szerint rendezheti az adatokat.

Megjegyzés: Jobb eredmények eléréséhez a rendezendő cellatartománynak tartalmaznia kell az oszlopfejléceket.

 1. Jelöljön ki egy cellát az adattartományban.

  Jelöljön ki egy legalább két oszlopból álló adattartományt

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki az elsőként rendezni kívánt oszlopot.

  Jelölje ki az első rendezni kívánt oszlopot

 4. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a rendezési típust. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Szöveg, szám, illetve dátum vagy időpont szerinti rendezéshez válassza az Értékek lehetőséget.

  • Formátum szerinti rendezéshez válassza a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

 5. A Sorrend csoportban jelölje ki a rendezés kívánt módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Szövegértékek esetében jelölje ki az A–Z vagy a Z–A lehetőséget.

  • Számértékek esetében jelölje ki A legkisebbtől a legnagyobbig vagy A legnagyobbtól a legkisebbig lehetőséget.

  • Dátum- és időértékek esetében jelölje ki A legrégibbtől a legújabbig vagy A legújabbtól a legrégibbig lehetőséget.

  • Ha egyéni lista szerint szeretné rendezni az adatokat, válassza az Egyéni lista lehetőséget.

 6. További oszlop hozzáadásával történő rendezéshez kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3–5. lépést.

  Kattintson az Újabb szint lehetőségre

 7. Egy oszlopra vonatkozó rendezési szabály másolásához kattintson a Szint másolása gombra.

 8. Egy oszlopra vonatkozó rendezési szabály törléséhez jelölje ki a kívánt szabályt, és kattintson a Szint törlése gombra.

  Megjegyzés: Legalább egy bejegyzésnek maradnia kell a listában.

 9. Az oszlopokra vonatkozó rendezés sorrendjének módosításához jelöljön ki egy bejegyzést, majd a Beállítások gomb melletti Fel és Le nyilakkal módosítsa a sorrendet.

  A listában feljebb lévő bejegyzéseket a program a listában lejjebb lévők elé rendezi.

Ha egy cellatartomány vagy táblázatoszlop celláinak vagy betűinek színét manuálisan vagy feltételes formázással adta meg, ezen színek alapján rendezheti is az adatokat. Lehetősége van feltételes formázással létrehozott ikonkészlet szerinti rendezésre is.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki a rendezni kívánt oszlopot.

  Az Oszlop csoportban kattintson a Rendezés elemre, majd válasszon egy lehetőséget

 4. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

  A Rendezés alapja csoportban válasszon egy lehetőséget

 5. Kattintson a Sorrend csoportban a gomb melletti nyílra, és a formátum típusától függően válasszon ki egy cella- vagy betűszínt, illetve cellaikont.

 6. Ezután jelölje ki a rendezés kívánt módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop tetejére történő rendezéséhez válassza a Felül, illetve a sor bal oldalára történő rendezéséhez a Bal oldalon lehetőséget.

  • A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop tetejére történő rendezéséhez válassza az Alul, illetve a sor bal oldalára történő rendezéséhez a Jobb oldalon lehetőséget.

   Megjegyzés: A rendszerben nincs a cella- vagy betűszínre, illetve ikonra vonatkozó alapértelmezett rendezési sorrend, ezért a kívánt sorrendet minden rendezési művelet során meg kell adnia.

 7. További cellaszín, betűszín vagy ikon megadásához kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3–5. lépést.

  Az Azután mezőben ugyanazt az oszlopot, a Sorrend csoportban pedig ugyanazt a sorrendet jelölje ki.

  Ismételje meg a lépéseket a rendezéshez használni kívánt minden további cellaszín, betűszín vagy ikon beállításához.

A rendezés sorrendjeként egyénileg megadott lista is szolgálhat. Egy oszlop például az alábbi értékeket tartalmazhatja: jó, közepes, gyenge. Tegyük fel, hogy ezen értékek alapján kíván rendezni, úgy, hogy a „jó” értéket tartalmazó sorok felül legyenek, majd a „közepes”, végül a „gyenge” sorok következzenek. Ha betűrendbe rendezi a sorokat, a sorrend „gyenge”, „jó”, és „közepes” lesz, így a „jó” a „közepes” érték előtt szerepel majd. Ha fordított sorrendben rendez, „közepes”, „jó” és „gyenge” lesz a sorrend. A sorrendtől függetlenül a „közepes” értéknek mindig középen kell lennie. Ha egyéni listát készít, megoldhatja a problémát.

 1. Ha szükséges, hozzon létre egy egyéni listát:

  1. Írja be egy cellatartományba a rendezés alapjául szolgáló értékeket, felülről lefelé a kívánt sorrendben. Például:

   Csökkenő sorrendű lista létrehozása egy cellatartományban

  2. Jelölje ki az imént kitöltött cellákat. A fenti példa szerint az A1:A3 cellákat jelölje ki.

  3. Nyissa meg Fájl > Beállítások > Speciális > Általános > Egyéni listák szerkesztése menüt, majd az Egyéni listák párbeszédpanelen kattintson az Importálás lehetőségre, végül kétszer az OK gombra.

   Megjegyzések: 

   • Egyéni listát csak érték (szöveg, szám, dátum vagy időpont) alapján hozhat létre. Formátum (cellaszín, betűszín vagy ikon) alapján egyéni lista nem hozható létre.

   • Az egyéni lista legfeljebb 255 karakterből állhat, valamint az első karakter nem lehet szám.

 2. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 3. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 4. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés vagy Azután mezőjében válassza ki az egyéni lista alapján rendezni kívánt oszlopot.

 5. Jelölje ki a Sorrend csoportban az Egyéni lista lehetőséget.

 6. Válassza ki az Egyéni listák párbeszédpanelen a kívánt listát. Az előző példában létrehozott egyéni listában kattintson a Magas, Közepes, Alacsony lehetőségre.

 7. Kattintson az OK gombra.

 1. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 2. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

  A Rendezés párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Rendezés gombra

 3. A Rendezés beállítása párbeszédpanelen jelölje be a Kis- és nagybetű megkülönböztetése jelölőnégyzetet.

  A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra

 4. Kattintson kétszer az OK gombra.

A leggyakoribb rendezési forma a fentről lefelé történő rendezés, de balról jobbra is rendezhet.

Megjegyzés: A táblázatokban nem rendezhetők balról jobbra az adatok. Táblázatok rendezéséhez először alakítsa át a táblázatot tartománnyá. Ehhez kattintson a táblázat bármelyik cellájára, majd a Táblázateszközök > Átalakítás tartománnyá lehetőségre.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt tartomány bármelyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

  A Rendezés párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Rendezés gombra

 4. Jelölje be a Rendezés beállítása párbeszédpanelen az Irány csoportban a Balról jobbra választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  A Rendezési beállítások párbeszédpanelen kattintson a Balról jobbra lehetőségre

 5. A Sor csoport Rendezés mezőben jelölje ki a rendezni kívánt sort. Ez általában az 1. sor, ha a fejlécsor szerint rendez.

  Válassza ki a rendezni kívánt sort

  Tipp: Ha a fejlécsor egy szöveg, de az oszlopokat szám szerint szeretné rendezni, beszúrhat egy új sort az adattartomány felé, majd feltöltheti számokkal a kívánt sorrendben.

 6. Érték szerinti rendezéshez válassza a Sorrend legördülő menü egyik lehetőségét:

  1. Szövegértékek esetében jelölje ki az A–Z vagy a Z–A lehetőséget.

  2. Számértékek esetében jelölje ki A legkisebbtől a legnagyobbig vagy A legnagyobbtól a legkisebbig lehetőséget.

  3. Dátum- és időértékek esetében jelölje ki A legrégibbtől a legújabbig vagy A legújabbtól a legrégibbig lehetőséget.

 7. A cellák színe, a betűk színe vagy a cellaikonok szerinti rendezéshez:

  1. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

  2. A Sorrend csoportban adjon meg egy cellaszínt, betűszínt vagy cellaikont, majd válassza a Bal oldalon vagy a Jobb oldalon lehetőséget.

Megjegyzés: Ha tagolt munkalapon szereplő sorokat rendez, az Excel a legmagasabb szintű csoportokat (1-es szint) úgy rendezi, hogy a részletsorok vagy -oszlopok akkor is együtt maradnak, ha rejtettek.

Egy oszlopban található érték egyik részének, például egy cikkszám kódjának (789-WDG-34) vagy egy vezetéknévnek (Barbara, Kovács), illetve utónévnek (Kovács Barbara) valamely része szerint történő rendezés esetén először az oszlopot kell két vagy több oszlopra osztania úgy, hogy a rendezés alapjául szolgáló érték a saját oszlopában legyen. A cellák részeit elkülönítheti szövegfüggvényekkel, vagy használhatja a Szövegdaraboló varázslót is. Példákat és további információkat a következő témakörökben talál: Nevek felosztása a Szövegdaraboló varázsló használatával és Szöveg elosztása az oszlopokban függvények használatával.

Figyelmeztetés: Bár a tartományok nagyobb tartományokon belüli rendezése lehetséges, ezt nem javasoljuk, az eredmény ugyanis megszünteti a rendezett tartomány társítását az eredeti adatokkal. Ha a példa szerint rendezi az alábbi adatokat, a kijelölt alkalmazottak más részleghez lesznek társítva, mint korábban.

Példa egy kisebb tartomány egy nagyobb tartományon belüli rendezésére.

Szerencsére az Excel figyelmezteti Önt, ha ilyen műveletet kísérel meg:

Kattintson a Folytatja az aktuális kijelöléssel lehetőségre

Ha nem így szerette volna rendezni a tartományt, válassza a Kijelölés bővítése lehetőséget. Ellenkező esetben válassza a Folytatja az aktuális kijelöléssel lehetőséget.

Ha nem a kívánt eredményt kapta, kattintson a Visszavonás Gombkép gombra.

Megjegyzés: Táblázatban nem rendezhet így.

Ha a rendezés nem várt eredményt hoz, tegye az alábbiak valamelyikét:

Ellenőrizze, hogy a képletek eredménye nem változott-e meg    Ha a rendezett adatok tartalmaznak egy vagy több képletet, a képletek eredményül adott értéke megváltozhat a munkalap újraszámolásakor. Ez esetben ügyeljen, hogy újból alkalmazza vagy végezze el a rendezést, hogy naprakész eredményeket kapjon.

A rendezés előtt fedje fel a sorokat és oszlopokat    Oszlopok rendezésekor a rejtett oszlopok a helyükön maradnak, hasonlóképpen, sorok rendezésekor a rejtett sorok helye nem változik. Az adatok rendezése előtt tehát célszerű felfedni a rejtett oszlopokat és sorokat.

Ellenőrizze a területi beállításokat    A rendezési sorrend a területi beállításoktól is függ. Ellenőrizze, hogy a megfelelő beállítást adta-e a meg a VezérlőpultTerületi beállítások vagy Területi és nyelvi beállítások párbeszédpaneljén. A területi beállítások módosításával kapcsolatos további tudnivalók a Windows súgójában találhatók.

Az oszlopfejléceket egy sorba írja    Ha többsoros feliratot szeretne használni, alkalmazzon sortörést a cellán belül.

Kapcsolja ki vagy be a fejlécsort    Oszlop rendezésekor általában hasznos a fejlécsor alkalmazása, hiszen segítségével egyszerűbben átlátható az adatok jelentése. Alapértelmezés szerint a rendezési művelet nem veszi fegyelembe a fejlécben található értéket. Bizonyos esetekben szükség lehet a fejléc be- vagy kikapcsolására, hogy a fejléc értéke bekerüljön a rendezésbe, vagy ne legyen figyelembe véve. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Ha azt szeretné, hogy az Excel ne vegye figyelembe a rendezésben az első adatsort, mivel az oszlopfejléceket tartalmaz, kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés menügombra, majd az Egyéni sorrend parancsra, és jelölje be Az adatok fejlécet tartalmaznak jelölőnégyzetet.

 • Ha azt szeretné, hogy az Excel figyelembe vegye a rendezéshez az első adatsort, mivel az nem oszlopfejléceket tartalmaz, kattintson a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában a Rendezés és szűrés menügombra, majd az Egyéni sorrend parancsra, és törölje a jelet Az adatok fejlécet tartalmaznak jelölőnégyzetből.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Videó: Táblázat adatainak rendezése

A képletek áttekintése az Excelben

Hibás képletek kiküszöbölése

Képletekben lévő hibák keresése és javítása

Az Excelben használt billentyűparancsok és funkcióbillentyűk

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×