Adatok rendezése tartományban vagy táblázatban

Az adatok rendezése az adatelemzés szerves részét képezi. Előfordulhat, hogy betűrendbe szeretne tenni egy nevekből álló listát, összeállítani egy készletszintekből álló listát a legmagasabbtól a legalacsonyabb szintig rendezve, vagy szín, esetleg ikonok szerint rendszerezni egyes sorokat. Az adatok rendezésének köszönhetően adatai gyorsabban áttekinthetővé és érthetővé válnak, egyszerűbb lesz a kívánt adatok rendszerezése és megtalálása, és végül hatékonyabban tud dönteni.

Rendezheti az adatokat egy vagy több oszlopban szöveg szerint (A-tól Z-ig vagy Z-től A-ig), szám szerint (a legkisebbtől a legnagyobbig vagy a legnagyobbtól a legkisebbig), valamint dátum és idő szerint (a legrégebbitől a legújabbig vagy a legújabbtól a legrégebbiig). Ezenfelül egy Ön által létrehozott egyéni lista szerint (például Nagy, Közepes és Kicsi) vagy formátum szerint (beleértve a cellaszínt, a betűszínt és az ikonkészlet) is rendezhet.

Megjegyzések: 

Kapcsolódó műveletek

Szöveg rendezése

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Az adatok növekvő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés A–Z) gombra.

  • Az adatok csökkenő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés A–Z) gombra.

Megjegyzések: Lehetséges problémák

 • Ügyeljen arra, hogy minden adat szöveg típusú legyen    Ha a rendezni kívánt oszlop tartalmaz számként tárolt számokat és szövegként tárolt számokat, az összes adatot számként vagy szövegként kell formázni. Ellenkező esetben az alkalmazás előrébb rendezi a számként tárolt számokat, mint a szövegként tároltakat. Az összes kijelölt adat szövegként történő formázásához nyomja le a Ctrl+1 billentyűkombinációt, amely megnyitja a Cellák formázása párbeszédpanelt. A párbeszédpanel Szám lapjának Kategória listájában válassza az Általános, a Szám vagy a Szöveg lehetőséget.

 • Törölje az összes kezdő szóközt    Előfordulhat, hogy az Excel programba más alkalmazásból importált adatok előtt kezdő szóközök találhatók. Az adatok rendezése előtt törölje a kezdő szóközöket. Ezt megteheti manuálisan vagy a KIMETSZ függvény segítségével.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A legkisebbtől a legnagyobb felé történő rendezéshez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés méret szerint (növekvő)) gombra.

  • A legnagyobbtól a legkisebb felé történő rendezéshez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés méret szerint (csökkenő)) gombra.

Megjegyzések: 

 • Lehetséges probléma   

 • Ügyeljen arra, hogy minden szám számként legyen tárolva    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz szám helyett szövegként tárolt számokat. Az alkalmazás szövegként tárolja például az egyes könyvviteli rendszerekből importált negatív vagy az aposztróffal (') kezdődő számokat. További információt a Szövegként formázott számok javítása számformátum alkalmazásával című témakörben találhat.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A korábbiaktól az újabb dátumok felé történő rendezéshez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés a legrégebbitől a legújabbig ) gombra.

  • A későbbiektől a korábbi dátumok vagy időpontok felé történő rendezéshez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés a legújabbtól a legrégebbiig) gombra.

Megjegyzések: Lehetséges probléma   

 • Ügyeljen arra, hogy a dátumok és időpontok dátum, illetve idő formátumúak legyenek    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz nem dátumként, illetve időként, hanem szövegként tárolt dátumokat, illetve időpontokat. A megfelelő rendezéshez az oszlopban szereplő összes dátumnak és időpontnak dátum, illetve idő formátumúnak kell lennie. Ha az Excel nem ismeri fel egy adat dátum vagy idő jellegét, azt szövegformátumúként tárolja. További információt a Szövegként tárolt dátumok dátummá alakítása című témakörben találhat.

 • Ha a hét napjai szerint szeretne adatokat rendezni, a cellákat úgy kell formázni, hogy a hét napjait mutassák. Ha a dátumtól függetlenül szeretné rendezni az adatokat a hét napjai szerint, alakítsa őket szöveggé a SZÖVEG függvénnyel. A SZÖVEG függvény szövegértéket ad eredményül, ezért a rendezést betűrend szerint kell végezni. További információt a Dátumok megjelenítése a hét napjaiként című témakörben találhat.

Előfordulhat, hogy több oszlop vagy sor szerint szeretné rendezni az adatokat, vagyis az egyik sorban vagy oszlopban lévő azonos érték szerint szeretné csoportosítani az adatokat, majd a korábbi csoportosítás szerint azonos értékű adatokat egy másik oszlopban található értékek alapján szeretné sorba rendezni. Ha például két oszlopa van, a Részleg és az Alkalmazott oszlop, először a Részleg oszlop szerint rendezi az adatokat (hogy az ugyanazon részlegnél dolgozó alkalmazottak egy csoportba kerüljenek), majd név szerint (hogy az egyes részlegeken belül a nevek betűrendben legyenek). Legfeljebb 64 oszlop szerint rendezheti az adatokat.

Megjegyzés: Jobb eredmények eléréséhez a rendezendő cellatartománynak tartalmaznia kell az oszlopfejléceket.

 1. Jelöljön ki egy cellát az adattartományban.

  Jelöljön ki egy legalább két oszlopból álló adattartományt

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki az elsőként rendezni kívánt oszlopot.

  Jelölje ki az első rendezni kívánt oszlopot

 4. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a rendezési típust. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Szöveg, szám, illetve dátum vagy időpont szerinti rendezéshez válassza az Értékek lehetőséget.

  • Formátum szerinti rendezéshez válassza a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

 5. A Sorrend csoportban válassza ki a rendezés kívánt módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Szövegértékek esetében válassza az A–Z vagy a Z–A lehetőséget.

  • Számértékek esetében válassza A legkisebbtől a legnagyobbig vagy A legnagyobbtól a legkisebbig lehetőséget.

  • Dátum- és időértékek esetében válassza A legrégibbtől a legújabbig vagy A legújabbtól a legrégibbig lehetőséget.

  • Ha egyéni lista szerint szeretné rendezni az adatokat, válassza az Egyéni lista lehetőséget.

 6. További oszlop hozzáadásával történő rendezéshez kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3–5. lépést.

  Kattintson az Újabb szint lehetőségre

 7. Egy oszlopra vonatkozó rendezési szabály másolásához kattintson a Szint másolása gombra.

 8. Ha törölni szeretne egy rendezéshez használt oszlopot, jelölje ki a bejegyzést, és koppintson a Szint törlése gombra.

  Megjegyzés: Legalább egy bejegyzésnek maradnia kell a listában.

 9. Az oszlopokra vonatkozó rendezés sorrendjének módosításához jelöljön ki egy bejegyzést, majd a Beállítások gomb melletti Fel és Le nyilakkal módosítsa a sorrendet.

  A listában feljebb lévő bejegyzéseket a program a listában lejjebb lévők elé rendezi.

Ha egy cellatartomány vagy táblázatoszlop celláinak vagy betűinek színét manuálisan vagy feltételes formázással adta meg, ezen színek alapján rendezheti is az adatokat. Lehetősége van feltételes formázással létrehozott ikonkészlet szerinti rendezésre is.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki a rendezni kívánt oszlopot.

  Az Oszlop csoportban kattintson a Rendezés elemre, majd válasszon egy lehetőséget

 4. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

  A Rendezés alapja csoportban válasszon egy lehetőséget

 5. Kattintson a Sorrend csoportban a gomb melletti nyílra, és a formátum típusától függően válasszon ki egy cella- vagy betűszínt, illetve cellaikont.

 6. Ezután jelölje ki a rendezés kívánt módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop tetejére történő rendezéséhez válassza a Felül, illetve a sor bal oldalára történő rendezéséhez a Bal oldalon lehetőséget.

  • A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop aljára történő rendezéséhez válassza az Alul, illetve a sor jobb oldalára történő rendezéséhez a Jobb oldalon lehetőséget.

   Megjegyzés: Nincs beállítva alapértelmezés szerinti cellaszín-, betűszín vagy ikonsorrend, ezért minden rendezési művelet során meg kell adni a kívánt sorrendet.

 7. További cellaszín, betűszín vagy ikon megadásához kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3–5. lépést.

  Az Azután mezőben válassza az előzővel megegyező oszlopot, a Sorrend csoportban pedig az előzővel megegyező sorrendet.

  Ismételje meg a lépéseket a rendezéshez használni kívánt minden további cellaszín, betűszín vagy ikon beállításához.

A rendezés sorrendjeként egyénileg megadott lista is szolgálhat. Egy oszlop például az alábbi értékeket tartalmazhatja: jó, közepes, gyenge. Tegyük fel, hogy ezen értékek alapján kíván rendezni, úgy, hogy a „jó” értéket tartalmazó sorok felül legyenek, majd a „közepes”, végül a „gyenge” sorok következzenek. Ha betűrendbe rendezi a sorokat, a sorrend „gyenge”, „jó”, és „közepes” lesz, így a „jó” a „közepes” érték előtt szerepel majd. Ha fordított sorrendben rendez, „közepes”, „jó” és „gyenge” lesz a sorrend. A sorrendtől függetlenül a „közepes” értéknek mindig középen kell lennie. Ha egyéni listát készít, megoldhatja a problémát.

 1. Ha szükséges, hozzon létre egy egyéni listát:

  1. Írja be egy cellatartományba a rendezés alapjául szolgáló értékeket, felülről lefelé a kívánt sorrendben. Például:

   Csökkenő sorrendű lista létrehozása egy cellatartományban

  2. Jelölje ki az imént kitöltött cellákat. A fenti példa szerint az A1:A3 cellákat jelölje ki.

  3. Nyissa meg Fájl > Beállítások > Speciális > Általános > Egyéni listák szerkesztése menüt, majd az Egyéni listák párbeszédpanelen kattintson az Importálás lehetőségre, végül kétszer az OK gombra.

   Megjegyzések: 

   • Egyéni listát csak érték (szöveg, szám, dátum vagy időpont) alapján hozhat létre. Formátum (cellaszín, betűszín vagy ikon) alapján egyéni lista nem hozható létre.

   • Az egyéni lista legfeljebb 255 karakterből állhat, valamint az első karakter nem lehet szám.

 2. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 3. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 4. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés vagy Azután mezőjében válassza ki az egyéni lista alapján rendezni kívánt oszlopot.

 5. Jelölje ki a Sorrend csoportban az Egyéni lista lehetőséget.

 6. Az Egyéni lista párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt listát. Az előző példában létrehozott egyéni lista használatával kattintson a Hatalmas, Közepes, Apró elemre.

 7. Kattintson az OK gombra.

 1. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 2. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

  A Rendezés párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Rendezés gombra

 3. A Rendezés beállítása párbeszédpanelen jelölje be a Kis- és nagybetű megkülönböztetése jelölőnégyzetet.

  A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra

 4. Kattintson kétszer az OK gombra.

A leggyakoribb rendezési forma a fentről lefelé történő rendezés, de balról jobbra is rendezhet.

Megjegyzés: A táblázatokban nem rendezhetők balról jobbra az adatok. Táblázatok rendezéséhez először alakítsa át a táblázatot tartománnyá. Ehhez kattintson a táblázat bármelyik cellájára, majd a Táblázateszközök > Átalakítás tartománnyá lehetőségre.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt tartomány bármelyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

  A Rendezés párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Rendezés gombra

 4. Jelölje be a Rendezés beállítása párbeszédpanelen az Irány csoportban a Balról jobbra választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  A Rendezési beállítások párbeszédpanelen kattintson a Balról jobbra lehetőségre

 5. A Sor csoport Rendezés mezőben jelölje ki a rendezni kívánt sort. Ez általában az 1. sor, ha a fejlécsor szerint rendez.

  Válassza ki a rendezni kívánt sort

  Tipp: Ha a fejlécsor egy szöveg, de az oszlopokat szám szerint szeretné rendezni, beszúrhat egy új sort az adattartomány felé, majd feltöltheti számokkal a kívánt sorrendben.

 6. Érték szerinti rendezéshez válassza a Sorrend legördülő menü egyik lehetőségét:

  1. Szövegértékek esetében jelölje ki az A–Z vagy a Z–A lehetőséget.

  2. Számértékek esetében válassza A legkisebbtől a legnagyobbig vagy A legnagyobbtól a legkisebbig lehetőséget.

  3. Dátum- és időértékek esetében válassza A legrégibbtől a legújabbig vagy A legújabbtól a legrégibbig lehetőséget.

 7. A cellák színe, a betűk színe vagy a cellaikonok szerinti rendezéshez:

  1. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

  2. A Sorrend csoportban adjon meg egy cellaszínt, betűszínt vagy cellaikont, majd válassza a Bal oldalon vagy a Jobb oldalon lehetőséget.

Megjegyzés: Ha tagolt munkalapon szereplő sorokat rendez, az Excel a legmagasabb szintű csoportokat (1-es szint) úgy rendezi, hogy a részletsorok vagy -oszlopok akkor is együtt maradnak, ha rejtettek.

Egy oszlopban található érték egyik részének, például egy cikkszám kódjának (789-WDG-34) vagy egy vezetéknévnek (Barbara, Kovács), illetve utónévnek (Kovács Barbara) valamely része szerint történő rendezés esetén először az oszlopot kell két vagy több oszlopra osztania úgy, hogy a rendezés alapjául szolgáló érték a saját oszlopában legyen. A cellák részeit elkülönítheti szövegfüggvényekkel, vagy használhatja a Szövegdaraboló varázslót is. Példákat és további információkat a következő témakörökben talál: Nevek felosztása a Szövegdaraboló varázsló használatával és Szöveg elosztása az oszlopokban függvények használatával.

Figyelmeztetés: Bár a tartományok nagyobb tartományokon belüli rendezése lehetséges, ezt nem javasoljuk, az eredmény ugyanis megszünteti a rendezett tartomány társítását az eredeti adatokkal. Ha a példa szerint rendezi az alábbi adatokat, a kijelölt alkalmazottak más részleghez lesznek társítva, mint korábban.

Példa egy kisebb tartomány egy nagyobb tartományon belüli rendezésére.

Szerencsére az Excel figyelmezteti Önt, ha ilyen műveletet kísérel meg:

Kattintson a Folytatja az aktuális kijelöléssel lehetőségre

Ha nem így szerette volna rendezni a tartományt, válassza a Kijelölés bővítése lehetőséget. Ellenkező esetben válassza a Folytatja az aktuális kijelöléssel lehetőséget.

Ha nem a kívánt eredményt kapta, kattintson a Visszavonás Visszavonás gomb gombra.

Megjegyzés: Táblázatban nem rendezhet így.

Ha a rendezés nem várt eredményt hoz, tegye az alábbiak valamelyikét:

Ellenőrizze, hogy a képletek eredménye nem változott-e meg:    Ha a rendezett adatok legalább egy képletet tartalmaznak, a képletek eredményeként kapott érték a munkalap újraszámolásakor megváltozhat. Ebben az esetben végezze el újból a rendezést, hogy naprakész eredményeket kapjon.

Rendezés előtt fedje fel a sorokat és oszlopokat:    Oszlopok rendezésekor a rejtett oszlopok a helyükön maradnak, és a sorok rendezésekor a rejtett sorok helye sem változik. Az adatok rendezése előtt tehát célszerű felfedni a rejtett oszlopokat és sorokat.

Ellenőrizze a területi beállításokat:    A rendezési sorrend a területi beállításoktól függően változik. Ellenőrizze, hogy a megfelelő beállítások szerepelnek-e a számítógép Vezérlőpultján a Területi beállítások vagy a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanelen. A területi beállítások módosításával kapcsolatos további tudnivalók a Windows súgójában találhatók.

Az oszlopfeliratokat írja be egy sorba:    Ha többsoros feliratot szeretne használni, alkalmazzon sortörést a cellán belül.

Kapcsolja be vagy ki a fejlécsort:    Oszlop rendezésekor általában hasznos a fejlécsor alkalmazása, mivel a segítségével egyszerűbben átlátható az adatok jelentése. Alapértelmezés szerint a rendezési művelet nem veszi figyelembe a fejlécben található értéket. Bizonyos esetekben szükség lehet a fejléc be- vagy kikapcsolására, hogy a fejléc értéke szerepeljen vagy ne szerepeljen a rendezési műveletben. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Ha ki szeretné zárni a rendezésből az első adatsort, mivel az egy oszlopfejléc, a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés menügombra, majd az Egyéni sorrend parancsra, és jelölje be Az adatok fejlécet tartalmaznak jelölőnégyzetet.

 • Ha be szeretné vonni a rendezésbe az első adatsort, mivel az nem oszlopfejléc, a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés menügombra, majd az Egyéni sorrend parancsra, és jelölje be Az adatok fejlécet tartalmaznak jelölőnégyzetet.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Bármikor segítséget kérhet az Excel technikai közösségétől és az Answers-közösségtől, az Excel User Voice webhelyen pedig új funkciókra vagy fejlesztésekre tehet javaslatot.

Lásd még

Videó: Táblázat adatainak rendezése

A képletek áttekintése az Excelben

Hibás képletek kiküszöbölése

Képletekben lévő hibák keresése és javítása

Az Excel billentyűparancsai és funkcióbillentyűi

Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×